Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 81.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
4309078 Model turbiny: HE561V
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3651
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:35:17 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:35:22.859603 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:35:22.859655 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:22.859670 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204476" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:35:22.859686 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:22.859696 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:35:22.859705 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:35:22.859720 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:35:22.859728 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:22.859735 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:22.859744 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:35:22.859753 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:35:22.859765 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:35:22.859771 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:35:22.859776 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:35:22.859780 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:35:22.859785 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:35:22.859809 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:35:22.859824 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:35:22.859832 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:35:22.859838 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:35:22.859843 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:35:22.859852 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:35:22.859860 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:35:22.868024 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:35:22.868058 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:35:22.868078 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:35:22.868087 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:35:22.868093 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:35:22.868098 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:35:22.868102 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:35:22.868135 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:35:22.887149 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:35:22.887197 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:35:22.887206 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:35:22.887212 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:35:22.887218 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:35:22.887224 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:35:22.887230 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:35:22.887237 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:35:22.887242 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:35:22.887248 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:35:17 GMT 2019-04-23 06:35:22.887254 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:35:22.887260 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:35:22.887266 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:35:22.887285 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:35:22.887319 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:35:22.895226 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.895293 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.902908 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.902965 soap_transport_http: read buffer of 1064 bytes 2019-04-23 06:35:22.903214 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:22.903249 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:22.910802 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.910856 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.910872 soap_transport_http: read buffer of 3888 bytes 2019-04-23 06:35:22.911090 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-23 06:35:22.911174 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:22.911229 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:22.911314 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.911340 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-23 06:35:22.918762 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.918908 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.918936 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.918956 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:35:22.918977 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2019-04-23 06:35:22.919123 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-04-23 06:35:22.919239 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:35:22.919281 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-04-23 06:35:22.919293 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:35:22.919299 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:35:22.919403 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:35:22.919446 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:35:22.919461 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:35:22.919469 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:35:22.919488 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:35:22.919494 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:35:22.919671 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:35:22.919689 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:35:22.919739 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.919748 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:35:22.919769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.919801 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.919810 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.919825 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:35:22.919846 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.919854 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.919864 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:35:22.919880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.919911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.919922 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.919938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.919945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.919962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.919991 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.919998 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920009 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:35:22.920023 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.920051 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:35:22.920067 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920073 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:35:22.920089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920114 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.920122 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920132 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:35:22.920150 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.920157 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920167 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:35:22.920184 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.920191 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920201 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:35:22.920214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.920249 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.920264 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920271 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:35:22.920294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920320 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.920328 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920338 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:35:22.920351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.920377 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:35:22.920392 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920398 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:35:22.920413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920437 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.920444 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920454 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:35:22.920472 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.920479 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920489 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:35:22.920506 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.920513 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920523 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:35:22.920540 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.920547 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920557 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:22.920569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.920608 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.920623 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920630 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.920645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920669 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920675 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.920739 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.920756 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920768 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:22.920778 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:35:22.920790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:35:22.920815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:35:22.920830 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920837 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:35:22.920856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920881 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.920889 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920899 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:22.920912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.920937 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.920952 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920958 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.920972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.920997 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.921004 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921015 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:35:22.921027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.921053 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:35:22.921068 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921075 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:35:22.921089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921114 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.921121 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921130 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:22.921143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.921169 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.921183 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921190 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.921204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921228 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.921236 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921246 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:35:22.921258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921279 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.921290 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:35:22.921306 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921312 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:35:22.921326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921350 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.921358 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921368 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:35:22.921385 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.921393 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921402 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:22.921415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.921444 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:35:22.921459 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921465 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.921479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921503 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.921510 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921520 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:35:22.921533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.921559 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:35:22.921574 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921580 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:35:22.921594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921619 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.921626 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921636 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:35:22.921656 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.921663 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921673 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:22.921686 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.921716 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:35:22.921731 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921738 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.921757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921783 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.921790 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921800 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:35:22.921813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921828 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.921838 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:35:22.921853 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921859 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:35:22.921872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.921904 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:22.921927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.921952 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:35:22.921967 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.921974 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.921987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922012 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.922020 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922029 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:35:22.922042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.922067 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:35:22.922082 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922088 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:35:22.922102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922126 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.922133 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922143 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:22.922155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922171 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.922181 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.922195 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922202 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.922215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922240 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.922247 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922257 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:35:22.922270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.922314 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:35:22.922330 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922336 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:35:22.922351 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922376 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.922383 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922393 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:35:22.922410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.922436 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.922451 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922458 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.922472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922497 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.922504 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922515 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:35:22.922527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.922552 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:35:22.922567 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922573 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:35:22.922587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922612 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.922619 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922629 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:35:22.922641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.922666 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.922681 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922688 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.922701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922726 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.922733 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922742 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:35:22.922755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.922781 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:35:22.922797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922806 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:35:22.922828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922868 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.922880 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922896 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:35:22.922922 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.922929 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922940 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:35:22.922953 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.922973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.922983 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.922999 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923005 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.923019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923044 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.923052 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923061 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:35:22.923074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.923100 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:35:22.923115 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923121 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:35:22.923135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923159 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.923166 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923176 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:22.923189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.923214 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.923228 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923235 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.923249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923279 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.923287 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923297 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:35:22.923311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.923336 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:22.923351 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923357 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:35:22.923372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923396 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:35:22.923407 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923418 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:35:22.923432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.923457 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.923473 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923479 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.923493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923516 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923523 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.923583 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.923600 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923611 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:22.923621 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:35:22.923633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:35:22.923658 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:35:22.923673 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923680 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:35:22.923693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923719 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:35:22.923727 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923737 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:35:22.923749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923766 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.923775 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.923790 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923797 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.923810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923834 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923840 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923878 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.923897 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.923914 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923924 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:22.923934 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:35:22.923946 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:35:22.923970 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:35:22.923985 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.923992 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:35:22.924006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924037 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:35:22.924065 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924072 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924082 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:35:22.924100 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924107 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924116 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:35:22.924134 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.924141 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924151 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:35:22.924168 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.924175 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924185 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:35:22.924202 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.924209 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924218 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:35:22.924235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.924242 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:22.924264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.924320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.924336 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924343 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.924358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924382 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924389 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:35:22.924418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.924444 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:35:22.924459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924466 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:35:22.924480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924504 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924511 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924521 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:35:22.924539 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924545 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924555 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:22.924572 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924579 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924589 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:35:22.924602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.924635 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.924649 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924656 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.924670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924694 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924702 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924712 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:35:22.924725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.924751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:35:22.924766 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924773 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:35:22.924787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924811 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924818 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924828 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:22.924840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.924866 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.924881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924887 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.924901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924926 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.924933 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924943 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:35:22.924956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.924971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.924981 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:22.924996 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925002 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:35:22.925016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925041 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.925048 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925058 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:35:22.925075 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.925082 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925092 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:22.925110 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.925117 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925127 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:35:22.925140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.925173 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.925188 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925194 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.925209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925233 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.925240 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925250 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:35:22.925263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925284 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.925295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:22.925310 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925316 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.925331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925355 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.925362 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925372 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:35:22.925390 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.925397 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925411 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:35:22.925430 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.925436 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925446 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:22.925463 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.925470 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925480 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:35:22.925498 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.925504 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925514 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:35:22.925527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.925568 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.925583 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925589 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.925603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925628 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925635 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925645 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:35:22.925658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.925674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.925684 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.925698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925728 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925735 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925775 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.925789 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925814 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.925821 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925831 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:22.925849 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.925855 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925865 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:35:22.925883 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.925890 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925899 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:35:22.925917 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.925924 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925933 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:35:22.925951 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.925957 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.925967 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:35:22.925985 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:35:22.925991 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926001 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:35:22.926019 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926025 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926035 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.926052 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926059 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926069 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:22.926086 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926092 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926102 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:35:22.926120 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926127 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926136 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:35:22.926149 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.926217 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926224 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.926240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926264 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.926271 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926289 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:35:22.926307 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926314 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926324 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:35:22.926341 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926348 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926357 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:35:22.926374 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.926381 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926390 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:35:22.926408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.926448 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926463 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926469 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.926485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926510 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926517 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926527 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:35:22.926540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.926556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.926565 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.926579 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926605 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926612 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926622 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926635 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926651 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.926665 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926690 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.926697 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926707 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:35:22.926724 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926731 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926742 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:35:22.926759 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.926766 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926775 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:35:22.926792 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.926799 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926809 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:35:22.926826 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.926833 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926842 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:35:22.926860 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.926866 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926876 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:35:22.926893 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926900 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926910 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:22.926927 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926934 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926943 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:35:22.926960 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.926967 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.926977 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:35:22.926993 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927000 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.927010 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:35:22.927027 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927034 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.927043 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:35:22.927056 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.927110 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.927127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927134 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.927148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927172 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927180 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927189 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:35:22.927207 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.927213 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927223 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:22.927240 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927247 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927256 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:35:22.927278 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:22.927286 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927296 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.927309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.927346 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927362 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927368 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.927382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927411 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927418 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927429 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:35:22.927442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.927457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.927467 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.927481 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927509 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927516 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927526 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927539 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.927569 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927594 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.927601 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927611 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:35:22.927628 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927635 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927644 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:35:22.927665 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.927672 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927683 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:35:22.927700 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.927707 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927717 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:35:22.927734 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.927741 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927751 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:35:22.927768 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.927775 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927785 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:35:22.927802 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927809 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927818 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:22.927836 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927844 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927853 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:35:22.927871 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927878 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927887 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:35:22.927905 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.927912 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927921 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:35:22.927938 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927945 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927955 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:35:22.927972 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.927979 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.927988 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:35:22.928001 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.928060 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.928076 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928106 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928113 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928123 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928135 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928152 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.928166 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928191 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.928198 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928208 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:35:22.928225 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.928232 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928242 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:35:22.928259 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.928265 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928281 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:35:22.928299 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.928306 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928316 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:35:22.928334 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.928341 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928350 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:35:22.928367 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.928374 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928384 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:35:22.928405 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.928413 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928424 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:35:22.928442 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.928449 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928459 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:35:22.928477 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.928484 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928494 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:35:22.928511 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.928518 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928527 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:35:22.928545 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.928551 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928561 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:35:22.928578 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.928585 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928595 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:35:22.928612 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.928619 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928628 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:22.928646 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.928652 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928662 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:35:22.928675 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.928759 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.928766 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:35:22.928789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.928815 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.928822 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.928832 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:35:22.928845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.928860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.928870 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928886 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.928892 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.928905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.928930 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.928937 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.928947 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:35:22.928960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.928975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.928985 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:35:22.929000 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929006 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:35:22.929024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.929057 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:22.929084 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.929091 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929101 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:35:22.929118 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.929124 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929134 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:35:22.929151 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:22.929158 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929167 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:35:22.929179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.929218 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:35:22.929232 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929239 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.929257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929287 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:22.929295 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929305 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:35:22.929318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.929343 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:35:22.929357 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:22.929383 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929390 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:22.929401 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929418 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:22.929434 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.929449 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929474 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.929481 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929491 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:35:22.929509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.929516 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929526 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:35:22.929543 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.929550 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929560 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:35:22.929577 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:35:22.929584 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929598 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:35:22.929616 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.929623 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929632 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:35:22.929650 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.929657 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929666 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:35:22.929684 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.929690 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929700 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:22.929717 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.929724 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929734 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:35:22.929751 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.929758 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929768 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:35:22.929785 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.929792 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929801 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:22.929814 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:35:22.929864 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.929882 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929888 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:35:22.929906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929932 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.929939 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:22.929961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.929977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.929987 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.930002 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930008 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.930022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930047 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:35:22.930054 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930064 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:35:22.930076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.930101 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:35:22.930115 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:22.930146 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:22.930153 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:22.930163 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:35:22.930181 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:35:22.930188 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:22.930197 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:35:22.930215 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:22.930222 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:22.930232 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:35:22.930244 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:35:22.930269 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.930290 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930297 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.930311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930337 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.930344 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930360 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:22.930379 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.930386 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930396 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:35:22.930419 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.930427 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930437 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:35:22.930450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.930484 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930499 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930506 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.930519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930544 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930551 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930561 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:35:22.930574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.930589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.930599 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.930613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930644 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930651 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930661 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930674 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930691 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.930705 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930730 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.930737 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930746 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:35:22.930764 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.930771 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930780 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:35:22.930798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.930804 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930814 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:35:22.930831 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.930838 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930847 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:35:22.930865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.930872 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930881 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:35:22.930898 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.930905 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930914 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:35:22.930932 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.930939 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930948 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:35:22.930966 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.930972 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.930986 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:35:22.931004 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.931011 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.931021 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:35:22.931034 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.931081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.931098 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931105 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:35:22.931124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931149 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.931156 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931166 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:35:22.931185 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.931191 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931201 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:35:22.931218 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.931225 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931234 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:22.931252 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.931259 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931268 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:35:22.931292 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.931299 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931309 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:35:22.931322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931354 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.931364 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.931380 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931386 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.931407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931433 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931440 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931479 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.931499 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.931515 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931526 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:22.931536 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:35:22.931548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:35:22.931572 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:35:22.931587 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931593 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:35:22.931607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931631 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.931639 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931649 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:35:22.931661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.931687 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.931702 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931708 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.931726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931751 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:35:22.931758 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931768 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:35:22.931781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931796 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.931806 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:35:22.931821 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931827 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:35:22.931841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931865 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.931872 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931882 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:22.931895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931910 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.931920 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.931935 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931941 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.931955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.931979 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.931986 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932000 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:35:22.932013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.932039 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:35:22.932052 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932123 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932133 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932145 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932159 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932176 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.932192 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932217 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932225 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932235 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:35:22.932253 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932260 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932269 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:35:22.932294 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932301 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932311 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:35:22.932328 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932335 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932344 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:35:22.932362 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932368 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932383 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:35:22.932403 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:35:22.932413 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932424 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:35:22.932442 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:35:22.932449 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932458 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:35:22.932476 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:35:22.932482 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932492 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:35:22.932510 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:22.932517 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932527 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:35:22.932544 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932550 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932560 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:35:22.932577 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932584 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932594 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:35:22.932611 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932618 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932627 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:35:22.932644 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932651 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932660 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:35:22.932673 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.932736 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.932755 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932761 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:35:22.932780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932806 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.932813 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932826 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:35:22.932840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.932866 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.932881 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932887 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.932900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932925 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.932932 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932942 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:35:22.932955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.932971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.932980 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:35:22.932995 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933002 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.933015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933039 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.933047 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933056 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:35:22.933074 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.933081 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933090 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:35:22.933107 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.933114 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933128 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:35:22.933146 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.933153 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933162 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:35:22.933175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.933213 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933228 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933234 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.933249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933278 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933286 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933296 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:35:22.933309 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.933335 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.933349 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933377 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933384 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933400 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933418 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933436 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.933451 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933476 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.933483 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933493 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:35:22.933510 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.933517 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933526 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:35:22.933544 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.933551 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933560 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:35:22.933578 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.933585 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933594 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:35:22.933611 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.933618 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933628 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:35:22.933645 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.933652 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933661 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:35:22.933679 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:35:22.933686 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933696 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:35:22.933708 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.933747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.933765 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933771 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:35:22.933790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933815 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.933822 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933832 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:35:22.933849 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.933856 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933866 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:35:22.933883 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.933890 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933900 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:35:22.933917 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.933924 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933933 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:35:22.933950 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.933957 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.933974 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:35:22.933992 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.933999 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934009 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:35:22.934027 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.934033 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934043 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:35:22.934060 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.934067 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934077 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:35:22.934089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.934142 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.934157 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934164 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:35:22.934184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934209 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:22.934216 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934229 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:35:22.934251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.934298 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:35:22.934325 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:35:22.934336 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:35:22.934354 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:35:22.934373 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934379 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:35:22.934393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.934436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:35:22.934453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.934464 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:35:22.934475 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:35:22.934492 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.934498 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:35:22.934508 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:35:22.934524 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:35:22.934532 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:35:22.934541 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:35:22.934558 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.934565 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.934580 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.934598 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.934605 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.934615 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.934632 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.934638 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.934648 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.934664 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.934671 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:35:22.934680 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.934697 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:22.934703 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:35:22.934713 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:22.934729 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:35:22.934736 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:35:22.934745 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:35:22.934762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.934768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.934778 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.934794 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:35:22.934801 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:35:22.934811 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:35:22.934828 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.934834 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:35:22.934844 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.934861 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.934868 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:35:22.934877 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.934893 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:35:22.934899 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:35:22.934913 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:35:22.934928 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:35:22.934966 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.934995 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:35:22.935022 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.935050 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:35:22.935077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.935103 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:35:22.935130 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.935158 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:35:22.935185 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.935211 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:35:22.935237 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:35:22.935263 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:35:22.935296 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:35:22.935323 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:35:22.935364 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:35:22.935391 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:35:22.935418 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.935444 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:35:22.935471 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.935497 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:35:22.935523 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.935550 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:35:22.935576 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.935602 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:35:22.935629 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.935656 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:22.935682 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.935874 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:35:22.935901 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.935928 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:35:22.935954 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.935981 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:35:22.936008 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.936034 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:35:22.936061 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.936089 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:22.936116 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.936143 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:35:22.936170 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.936197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.936223 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.936250 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.936281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.936309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.936335 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.936362 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:35:22.936389 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:35:22.936415 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:35:22.936441 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.936468 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:35:22.936494 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.936520 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.936546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.936573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:35:22.936604 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.936631 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:35:22.936657 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.936684 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:35:22.936710 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.936737 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:35:22.936764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.936790 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:35:22.936817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.936844 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:35:22.936872 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.936890 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.936916 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:22.936942 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.936960 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.936977 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937003 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:22.937029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937046 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937064 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:22.937132 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937159 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.937185 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937211 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.937237 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937254 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937285 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.937316 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937334 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937360 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.937387 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937414 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.937440 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937466 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:22.937493 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937519 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.937545 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937571 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.937598 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937615 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937641 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:22.937668 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937694 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.937720 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937747 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:22.937773 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937799 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:22.937825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937843 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937860 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937878 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937895 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.937956 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.937982 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938000 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938021 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938047 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.938073 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938100 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.938126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938144 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938161 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938187 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.938214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938248 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938287 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.938340 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938358 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938375 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938392 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938418 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.938445 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938462 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938479 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938522 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.938548 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938574 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.938601 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938620 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938637 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938658 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938687 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:22.938713 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938739 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:35:22.938765 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938783 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938800 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938826 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.938852 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938869 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938903 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938920 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:22.938972 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.938999 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:35:22.939025 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939052 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.939078 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939104 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.939131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939165 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.939236 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939265 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939330 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939426 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939453 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:35:22.939543 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939573 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939623 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:22.939683 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939712 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939738 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939780 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:22.939821 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939848 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939900 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.939941 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:22.939983 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940025 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.940066 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940108 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.940151 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940178 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940219 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.940261 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940297 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940339 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.940381 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940424 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.940468 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940517 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:22.940558 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940604 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.940633 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940659 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:35:22.940685 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940703 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940729 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:35:22.940755 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940781 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.940807 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940833 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:22.940859 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940886 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:22.940912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.940996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.941066 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941083 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941100 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941126 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.941152 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941180 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.941206 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941246 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941276 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.941305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941322 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941339 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941356 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:35:22.941426 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941443 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941460 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941477 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941503 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.941529 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941546 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941563 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941580 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941607 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.941633 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941660 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:35:22.941686 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941704 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941722 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941739 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941765 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:35:22.941791 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941817 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:35:22.941843 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941865 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941883 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941909 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.941935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.941986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942030 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:35:22.942056 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942083 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:35:22.942109 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942135 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:35:22.942160 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942187 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:35:22.942213 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942230 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942247 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942264 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.942324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942341 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942358 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942375 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:35:22.942475 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:35:22.942503 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.942566 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.942616 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.942666 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.942714 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.942764 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:22.942812 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:35:22.942861 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:22.942927 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.942976 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.943025 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.943073 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.943121 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.943170 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.943219 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.943266 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.943320 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.943370 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.943420 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.943469 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.943535 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.943592 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.943648 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.943696 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:22.943744 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.943792 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.943839 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.943889 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.943938 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.944005 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.944053 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.944102 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.944159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.944207 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.944255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.944311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.944359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.944408 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:22.944475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:35:22.944528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:22.944577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.944624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.944672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.944719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.944767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.944816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.944864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.944927 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.945171 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.945221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.945271 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.945326 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.945376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.945429 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.945481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.945528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:22.945576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.945624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.945704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.945778 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.945829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.945881 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.945929 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.945978 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.946035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.946084 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.946133 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.946181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.946228 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.946283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:22.946332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:35:22.946385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:22.946433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.946481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.946530 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.946577 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.946625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.946673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.946722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.946768 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.946816 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.946865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.946914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.946964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.947013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.947066 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.947119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.947166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:22.947213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.947260 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.947312 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.947362 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.947412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.947467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.947514 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.947563 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.947626 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:35:22.947655 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.947717 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.947772 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.947827 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.947886 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.947940 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:22.947994 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:35:22.948047 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:22.948100 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.948153 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.948206 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.948261 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.948319 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.948373 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.948426 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.948479 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.948533 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.948586 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.948641 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.948694 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.948747 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.948799 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.948852 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.948905 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:22.948958 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.949013 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.949097 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.949151 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.949204 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.949258 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.949316 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.949370 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.949432 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:35:22.949456 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.949512 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.949567 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.949621 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.949675 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.949729 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:22.949783 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:35:22.949838 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:22.949891 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.949945 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.949999 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.950052 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.950106 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.950160 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.950214 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.950278 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.950333 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.950389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.950644 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.950699 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.950752 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.950807 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.950861 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.950915 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:22.950969 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.951023 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.951077 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.951131 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.951185 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.951240 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.951299 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.951352 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.951414 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:35:22.951438 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.951488 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.951536 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.951585 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.951639 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.951687 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:22.951735 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:35:22.951783 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:22.951831 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.951879 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.951927 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.951975 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.952024 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.952073 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.952120 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.952168 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.952216 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.952265 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.952318 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.952367 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.952415 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.952464 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.952513 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.952561 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:22.952608 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.952662 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.952710 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.952758 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.952806 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.952855 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.952903 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.952953 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.953009 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:35:22.953031 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.953082 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.953132 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.953182 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.953232 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.953291 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:35:22.953342 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:35:22.953392 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:35:22.953444 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.953495 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.953545 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.953596 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.953646 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.953696 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.953751 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.953801 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.953851 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.953903 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.953953 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.954003 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.954055 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.954105 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.954155 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.954206 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:35:22.954256 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.954311 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.954363 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.954413 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.954463 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.954514 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.954565 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.954615 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.954670 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:35:22.954688 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:35:22.954719 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:35:22.954748 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:35:22.954775 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:35:22.954803 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:35:22.954825 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.954843 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.954853 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.954864 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.954874 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.954883 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:35:22.954893 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:35:22.954902 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:35:22.954911 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.954920 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.954928 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.954937 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.954946 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.954956 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.954966 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.954975 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.954984 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.954992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955001 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955011 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.955019 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.955033 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.955042 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.955050 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:35:22.955059 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.955067 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.955076 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.955085 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.955094 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.955103 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.955111 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.955120 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.955129 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.955139 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.955147 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.955156 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.955164 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.955173 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:35:22.955182 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:35:22.955190 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:35:22.955198 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.955207 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.955215 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.955223 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.955232 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955240 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.955247 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.955256 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.955264 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.955271 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955285 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955294 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.955302 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.955310 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.955318 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.955325 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:35:22.955333 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.955341 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.955348 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.955356 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.955364 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.955371 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.955379 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.955387 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.955395 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.955405 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.955414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.955423 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.955430 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.955439 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:35:22.955446 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:35:22.955453 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:35:22.955460 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.955471 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.955479 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.955487 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.955495 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955502 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.955510 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.955517 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.955524 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.955532 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955539 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955547 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.955554 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.955561 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.955569 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.955577 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:35:22.955586 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.955594 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.955601 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.955609 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.955616 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.955623 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.955631 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.955638 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.955645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:35:22.955655 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.955663 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:35:22.955672 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:35:22.955679 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:35:22.955687 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:35:22.955694 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:35:22.955701 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:35:22.955709 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:35:22.955716 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:35:22.955723 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:35:22.955730 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:35:22.955737 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955747 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.955754 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:35:22.955762 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:35:22.955769 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:35:22.955777 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955784 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:35:22.955791 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:35:22.955798 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:35:22.955805 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:35:22.955812 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:35:22.955819 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:35:22.955826 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:35:22.955833 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:35:22.955840 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:35:22.955847 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:35:22.955858 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:35:22.955866 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:35:22.955873 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:35:22.955880 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:35:22.956122 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:35:22.956134 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:35:22.956139 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:35:22.956144 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:35:22.956151 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:35:22.956156 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:35:22.956160 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:35:22.956170 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:35:22.956180 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:35:22.956223 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.956230 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204476" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:35:22.956245 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:35:22.956267 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:35:22.956279 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:35:22.956284 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:35:22.956288 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:35:22.956294 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204476" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:35:22.956305 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:22.956313 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:22.956318 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:22.956330 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.956341 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:35:22.956346 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:35:22.956370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.956380 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:35:22.956385 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.956413 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:35:22.956419 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:35:22.956423 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:35:22.956427 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:35:22.956432 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:35:22.956436 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:35:22.956441 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:35:22.956445 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:35:22.956451 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204476" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:35:22.956462 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:22.956468 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:22.956473 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:35:22.956479 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.956484 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:35:22.956489 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:35:22.956513 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:35:22.956520 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.956524 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.956530 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.956535 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:35:22.956545 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:35:22.956553 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:22.956558 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:35:22.956563 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:35:22.956569 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204476" 2019-04-23 06:35:22.956576 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:22.956581 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:35:22.956586 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:22.956593 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:22.956598 wsdl: in serializeType: returning: 204476 2019-04-23 06:35:22.956604 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:35:22.956611 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:35:22.956616 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:35:22.956620 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:35:22.956625 wsdl: in serializeType: returning: 204476 2019-04-23 06:35:22.956629 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204476 2019-04-23 06:35:22.956649 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204476 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:35:22.956654 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:35:22.956661 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8117"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:35:22.956675 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:35:22.956681 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204476 2019-04-23 06:35:22.956692 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:35:22.956769 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:35:22.956705 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:35:22.956716 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:35:22.956721 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:35:22.956726 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:35:22.956730 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:35:22.956738 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:35:22.956748 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:35:22.956757 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:35:22.956763 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:35:22.956777 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:35:22.956788 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:35:22.956797 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:35:22.964627 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:35:22.964678 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:35:22.964695 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:35:22.964702 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:35:22.964708 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:35:22.964714 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:35:22.964718 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:35:22.964723 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:35:22.964729 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:35:22.964759 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:35:22.974880 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:35:22.974925 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:35:22.974933 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:35:22.974938 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:35:22.974944 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:35:22.974950 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:35:22.974957 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:35:22.974963 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:35:22.974968 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:35:22.974974 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:35:17 GMT 2019-04-23 06:35:22.974981 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:35:22.974986 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:35:22.974992 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:35:22.975004 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:35:22.975032 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:35:22.975043 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:35:22.975054 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:35:22.975059 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:35:22.975064 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:35:22.975097 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:35:22.975109 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:35:22.975115 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:35:22.975152 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:35:22.975159 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:35:17 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:35:22.975199 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:35:22.975209 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:35:22.975234 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:35:22.975240 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:35:22.975363 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:35:22.975474 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:35:22.975481 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:35:22.975490 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:35:22.975502 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:35:22.975530 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:35:22.975590 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:35:22.975909 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:35:22.975928 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:35:22.975937 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:35:22.975942 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:35:22.975947 nusoap_client: detail =