Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 81.5Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
4309078 Model turbiny: HE561V
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3651
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:24:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:24:28.562214 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:24:28.562263 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:24:28.562277 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204476" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:24:28.562292 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:24:28.562301 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:24:28.562309 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:24:28.562330 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:24:28.562339 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:24:28.562345 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:24:28.562355 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:24:28.562363 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:24:28.562374 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:24:28.562379 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:24:28.562384 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:24:28.562388 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:24:28.562392 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:24:28.562403 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:24:28.562417 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:24:28.562425 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:24:28.562431 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:24:28.562437 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:24:28.562445 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:24:28.562453 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:24:28.570308 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:24:28.570352 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:24:28.570368 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:24:28.570375 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:24:28.570381 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:24:28.570385 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:24:28.570390 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:24:28.570433 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:24:28.588155 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:24:28.588194 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:24:28.588201 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:24:28.588207 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:24:28.588213 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:24:28.588218 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:24:28.588224 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:24:28.588231 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:24:28.588236 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:24:28.588242 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:24:10 GMT 2019-02-19 20:24:28.588248 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:24:28.588253 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:24:28.588259 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:24:28.588271 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:24:28.588312 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:24:28.595491 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:24:28.595704 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-19 20:24:28.595726 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:24:28.596169 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.602849 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.602912 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.603030 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.603200 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.603219 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.603646 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.603677 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:24:28.604229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.604324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.604439 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.610232 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:24:28.610399 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.610526 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.610773 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.610787 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.610996 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.611236 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.611264 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:24:28.611836 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.611935 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.612175 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.612210 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:24:28.612782 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:24:28.613143 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:24:28.617757 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:24:28.618200 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:24:28.618531 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.618551 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.619010 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:24:28.619466 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.619675 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.619928 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.619944 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:24:28.620432 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:24:28.620785 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:24:28.621227 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:24:28.621382 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:24:28.621643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:24:28.621662 soap_transport_http: read buffer of 3111 bytes 2019-02-19 20:24:28.621676 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:24:28.621682 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:24:28.621791 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:24:28.621833 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:24:28.621849 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:24:28.621856 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:24:28.621874 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:24:28.621878 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:24:28.622045 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:24:28.622060 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:24:28.622110 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622119 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:24:28.622140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622171 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.622181 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622197 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:24:28.622219 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.622227 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622238 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:24:28.622254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.622305 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.622333 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622341 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.622357 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622385 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.622393 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622404 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:24:28.622418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622435 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.622445 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:24:28.622461 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622467 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:24:28.622482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622507 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.622515 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622528 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:24:28.622547 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.622554 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622564 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:24:28.622582 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.622589 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622599 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:24:28.622612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.622647 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.622663 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622670 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:24:28.622685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622711 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.622718 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622728 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:24:28.622742 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.622768 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:24:28.622783 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622789 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:24:28.622804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622829 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.622836 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622846 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:24:28.622864 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.622871 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622881 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:24:28.622899 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.622906 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622915 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:24:28.622933 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.622940 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622949 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:24:28.622962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.622991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.623002 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.623017 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623024 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.623039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623062 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623069 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623131 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.623154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.623171 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623183 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:24:28.623193 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:24:28.623206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:24:28.623232 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:24:28.623247 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623254 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:24:28.623268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623293 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.623300 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623311 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:24:28.623331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.623357 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.623373 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623380 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.623395 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623421 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.623428 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623443 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:24:28.623457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.623483 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:24:28.623498 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623505 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:24:28.623519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623544 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.623551 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623561 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:24:28.623574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.623599 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.623614 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623620 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.623634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623659 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.623666 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623677 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:24:28.623690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623705 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.623715 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:24:28.623730 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623736 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:24:28.623751 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623775 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.623783 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623793 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:24:28.623811 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.623818 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623828 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:24:28.623841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.623870 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:24:28.623885 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623892 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.623906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623930 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.623937 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623948 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:24:28.623961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.623976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.623986 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:24:28.624001 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624008 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:24:28.624026 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624052 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.624059 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624069 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:24:28.624089 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.624095 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624105 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:24:28.624118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.624148 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:24:28.624162 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624169 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.624183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624208 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.624215 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624225 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:24:28.624238 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.624263 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:24:28.624278 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624284 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:24:28.624298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624339 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.624348 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624359 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:24:28.624372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.624398 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:24:28.624414 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624420 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.624433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624459 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.624466 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624476 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:24:28.624489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.624515 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:24:28.624530 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624536 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:24:28.624550 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624575 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.624582 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624592 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:24:28.624605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.624630 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.624645 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624651 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.624665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624690 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.624697 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624707 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:24:28.624720 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.624745 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:24:28.624761 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624767 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:24:28.624781 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624805 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.624812 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624822 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:24:28.624835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.624860 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.624875 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624881 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.624894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624919 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.624927 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624937 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:24:28.624950 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624965 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.624975 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:24:28.624990 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.624996 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:24:28.625010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625035 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.625042 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625052 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:24:28.625065 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.625090 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.625105 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625111 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.625125 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625150 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.625157 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625167 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:24:28.625180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.625206 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:24:28.625221 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625227 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:24:28.625240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625265 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.625272 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625282 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:24:28.625300 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.625306 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625328 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:24:28.625353 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.625384 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.625400 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625407 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.625421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625447 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.625454 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625464 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:24:28.625477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.625502 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:24:28.625517 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625524 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:24:28.625537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625562 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.625569 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625579 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:24:28.625592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.625617 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.625632 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625639 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.625652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625677 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.625684 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625694 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:24:28.625707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.625732 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:24:28.625747 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625754 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:24:28.625769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625794 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:24:28.625801 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625810 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:24:28.625824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.625849 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.625864 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625870 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.625884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625908 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625914 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.625954 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.625976 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.625993 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626004 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:24:28.626014 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:24:28.626027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:24:28.626052 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:24:28.626067 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626073 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:24:28.626087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626113 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:24:28.626120 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626131 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:24:28.626144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.626170 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.626185 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626191 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.626206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626229 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626236 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626273 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.626295 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.626311 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626328 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:24:28.626339 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:24:28.626352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:24:28.626376 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:24:28.626392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626399 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:24:28.626414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626438 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.626446 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626456 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:24:28.626475 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.626482 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626492 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:24:28.626510 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.626517 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626527 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:24:28.626545 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.626552 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626562 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:24:28.626580 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.626587 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626597 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:24:28.626615 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.626621 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626631 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:24:28.626648 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.626655 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626665 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:24:28.626678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626716 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.626727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.626743 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626750 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.626764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626798 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.626805 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:24:28.626828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.626853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:24:28.626868 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626875 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:24:28.626889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626914 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.626921 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626931 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:24:28.626949 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.626956 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.626966 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:24:28.626984 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.626991 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627001 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:24:28.627014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.627047 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.627063 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627069 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.627084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627109 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.627117 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627127 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:24:28.627140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.627166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:24:28.627181 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627187 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:24:28.627201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627226 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.627233 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627243 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:24:28.627256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.627281 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.627297 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627303 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.627331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627357 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.627364 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627375 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:24:28.627388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627403 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.627414 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:24:28.627429 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627435 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:24:28.627449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627474 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.627481 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627491 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:24:28.627509 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.627516 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627525 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:24:28.627544 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.627551 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627561 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:24:28.627574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.627606 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.627622 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627628 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.627644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627669 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.627677 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627687 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:24:28.627700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.627725 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:24:28.627740 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627746 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.627761 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627786 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.627794 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627804 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:24:28.627822 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.627829 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627839 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:24:28.627856 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.627863 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627873 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:24:28.627891 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.627897 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627907 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:24:28.627925 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.627932 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627942 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:24:28.627954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.627985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.627995 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.628011 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628017 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.628032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628057 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628065 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628075 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:24:28.628088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.628113 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.628129 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628160 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628168 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628178 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628191 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628208 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.628222 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628248 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.628255 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628265 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:24:28.628283 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.628290 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628300 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:24:28.628323 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.628331 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628341 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:24:28.628360 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.628367 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628377 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:24:28.628395 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.628402 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628411 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:24:28.628429 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:24:28.628436 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628446 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:24:28.628464 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.628470 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628480 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.628498 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.628505 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628514 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:24:28.628532 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.628539 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628549 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:24:28.628567 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.628574 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628584 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:24:28.628596 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.628666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.628687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628712 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.628719 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628729 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:24:28.628747 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.628754 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628763 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:24:28.628789 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.628795 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628805 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:24:28.628822 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.628829 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628839 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:24:28.628852 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628879 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.628890 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628905 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628912 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.628926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628952 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.628959 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628969 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:24:28.628982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.628998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.629008 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.629022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629049 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629056 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629066 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629079 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629095 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.629110 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629136 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.629144 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629153 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:24:28.629171 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.629178 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629189 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:24:28.629207 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.629214 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629223 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:24:28.629241 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.629247 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629257 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:24:28.629275 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.629282 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629298 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:24:28.629321 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.629328 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629339 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:24:28.629357 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.629364 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629374 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:24:28.629392 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.629399 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629408 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:24:28.629426 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.629433 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629443 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:24:28.629460 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.629467 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629477 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:24:28.629495 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.629501 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629511 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:24:28.629524 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.629578 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.629596 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629603 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.629617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629642 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.629650 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629659 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:24:28.629677 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.629684 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629694 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:24:28.629711 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.629718 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629728 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:24:28.629746 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:24:28.629753 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629763 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.629776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.629813 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.629828 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629835 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.629849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629878 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.629885 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629895 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:24:28.629908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.629924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.629933 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.629947 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.629975 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.629983 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.629993 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630006 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630022 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.630036 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630063 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.630070 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630080 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:24:28.630098 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.630105 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630115 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:24:28.630138 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.630145 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630155 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:24:28.630174 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.630181 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630190 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:24:28.630208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.630215 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630225 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:24:28.630243 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.630250 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630260 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:24:28.630277 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.630284 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630294 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:24:28.630312 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.630325 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630336 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:24:28.630354 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.630361 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630372 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:24:28.630390 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630397 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630406 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:24:28.630424 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.630431 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630441 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:24:28.630459 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.630466 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630476 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:24:28.630489 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.630548 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.630565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630593 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630601 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630611 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630640 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.630654 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630680 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.630687 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630697 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:24:28.630715 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.630722 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630732 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:24:28.630750 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.630756 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630766 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:24:28.630784 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.630791 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630801 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:24:28.630818 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.630825 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630835 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:24:28.630853 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.630859 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630869 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:24:28.630887 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.630894 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630903 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:24:28.630921 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.630928 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630937 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:24:28.630955 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.630962 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.630972 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:24:28.630990 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.630996 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.631006 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:24:28.631024 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.631030 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.631040 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:24:28.631058 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.631064 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.631074 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:24:28.631092 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.631099 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.631108 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:24:28.631126 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.631133 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.631142 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:24:28.631155 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.631221 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.631239 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631246 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:24:28.631272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631298 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.631305 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631320 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:24:28.631334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.631361 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.631376 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631383 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.631404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631431 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.631438 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631448 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:24:28.631461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.631487 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:24:28.631502 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631508 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:24:28.631522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631548 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.631555 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631565 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:24:28.631583 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.631589 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631599 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:24:28.631617 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.631623 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631633 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:24:28.631650 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:24:28.631656 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631666 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:24:28.631679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.631718 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:24:28.631733 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631740 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.631759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631784 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:24:28.631800 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631810 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:24:28.631823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.631838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.631848 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:24:28.631862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:24:28.631889 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:24:28.631896 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:24:28.631905 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:24:28.631918 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:24:28.631935 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.631949 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.631980 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.631987 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.631997 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:24:28.632015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.632022 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632032 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:24:28.632050 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.632057 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632066 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:24:28.632084 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:24:28.632091 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632101 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:24:28.632119 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.632126 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632135 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:24:28.632153 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.632160 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632170 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:24:28.632188 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.632195 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632204 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:24:28.632222 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.632229 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632239 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:24:28.632257 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.632263 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632273 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:24:28.632300 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.632307 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632321 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:24:28.632335 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:24:28.632386 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.632404 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632410 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:24:28.632429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632455 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.632462 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632472 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:24:28.632486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.632511 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.632527 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632533 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.632551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632577 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:24:28.632584 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632594 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:24:28.632607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.632632 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:24:28.632646 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:24:28.632673 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:24:28.632680 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:24:28.632690 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:24:28.632708 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:24:28.632714 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:24:28.632724 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:24:28.632742 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:24:28.632749 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:24:28.632759 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:24:28.632772 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:24:28.632806 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.632822 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632828 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.632846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632873 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.632880 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632890 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:24:28.632909 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.632916 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632925 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:24:28.632943 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.632950 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632960 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:24:28.632973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.632996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.633006 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633021 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633028 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.633046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633071 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633078 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633088 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:24:28.633102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.633127 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.633141 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633168 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633175 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633185 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633198 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.633229 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633255 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.633262 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633272 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:24:28.633295 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.633302 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633312 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:24:28.633336 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.633343 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633358 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:24:28.633376 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.633383 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633393 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:24:28.633410 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.633417 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633427 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:24:28.633444 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.633451 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633461 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:24:28.633479 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.633486 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633496 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:24:28.633513 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.633520 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633530 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:24:28.633547 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.633554 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633564 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:24:28.633577 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.633624 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.633642 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633649 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:24:28.633668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633693 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.633701 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633711 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:24:28.633730 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.633736 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633746 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:24:28.633764 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.633771 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633781 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:24:28.633798 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.633805 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633814 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:24:28.633832 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.633838 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633848 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:24:28.633861 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.633904 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.633920 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633926 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.633944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633968 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633975 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.633989 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634014 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.634035 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.634052 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634063 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:24:28.634073 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:24:28.634085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:24:28.634110 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:24:28.634125 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634131 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:24:28.634149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634175 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.634182 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634192 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:24:28.634205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.634231 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.634246 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634253 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.634266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634301 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:24:28.634308 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634323 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:24:28.634337 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.634362 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:24:28.634377 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634383 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:24:28.634397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634422 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.634429 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634444 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:24:28.634457 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.634483 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.634498 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634504 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.634518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634543 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634550 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634560 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:24:28.634573 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.634589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.634599 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:24:28.634613 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634640 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634647 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634657 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634687 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.634701 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634727 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.634735 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634749 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:24:28.634768 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.634775 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634785 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:24:28.634803 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.634810 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634819 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:24:28.634837 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.634844 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634853 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:24:28.634871 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.634878 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634888 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:24:28.634905 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:24:28.634912 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634922 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:24:28.634940 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:24:28.634947 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634956 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:24:28.634974 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:24:28.634981 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.634990 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:24:28.635008 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:24:28.635015 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.635025 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:24:28.635042 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.635049 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.635059 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:24:28.635077 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.635083 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.635093 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:24:28.635111 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.635118 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.635131 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:24:28.635149 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.635156 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.635166 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:24:28.635179 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.635247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.635266 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635273 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:24:28.635293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635324 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.635331 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635342 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:24:28.635355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.635381 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.635396 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635403 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.635416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635441 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.635448 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635458 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:24:28.635471 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635486 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.635496 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:24:28.635511 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635517 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.635535 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635560 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.635568 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635577 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:24:28.635596 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.635602 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635612 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:24:28.635630 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.635637 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635647 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:24:28.635665 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.635671 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635681 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:24:28.635694 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.635731 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.635747 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635753 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.635767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635797 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.635804 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635814 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:24:28.635828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.635843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.635853 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.635867 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.635895 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.635903 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.635913 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.635926 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.635957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.635984 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.636026 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.636047 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.636063 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:24:28.636092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.636102 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.636120 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:24:28.636150 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.636162 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.636178 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:24:28.636207 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.636217 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.636240 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:24:28.636269 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.636279 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.636295 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:24:28.636323 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.636331 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.636342 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:24:28.636360 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:24:28.636367 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.636377 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:24:28.636390 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.636431 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.636454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636462 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:24:28.636478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636509 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.636517 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636527 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:24:28.636546 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.636553 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636562 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:24:28.636580 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.636587 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636596 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:24:28.636614 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.636621 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636630 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:24:28.636649 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.636655 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636665 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:24:28.636683 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.636689 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636699 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:24:28.636717 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.636724 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636733 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:24:28.636751 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.636758 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636768 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:24:28.636781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.636834 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.636849 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636856 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:24:28.636875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636901 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:24:28.636908 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:24:28.636932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.636947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.636957 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:24:28.636975 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:24:28.636982 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:24:28.636993 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:24:28.637009 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.637015 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:24:28.637033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.637059 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.637080 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:24:28.637096 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.637107 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:24:28.637117 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:24:28.637135 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.637141 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:24:28.637152 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:24:28.637169 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:24:28.637176 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:24:28.637186 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:24:28.637204 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.637210 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.637227 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.637245 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.637251 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.637261 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.637278 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.637286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.637295 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.637313 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.637325 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:24:28.637336 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.637354 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:24:28.637360 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:24:28.637370 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:24:28.637387 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:24:28.637394 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:24:28.637404 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:24:28.637421 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.637428 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.637443 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.637465 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:24:28.637472 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:24:28.637482 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:24:28.637499 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.637506 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:24:28.637516 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.637533 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.637539 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:24:28.637549 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.637565 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:24:28.637572 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:24:28.637581 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:24:28.637596 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:24:28.637633 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.637663 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:24:28.637690 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.637718 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:24:28.637745 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.637772 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:24:28.637799 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.637826 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:24:28.637852 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.637879 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:24:28.637905 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:24:28.637931 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:24:28.637957 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:24:28.637984 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:24:28.638026 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:24:28.638053 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:24:28.638080 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.638282 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:24:28.638310 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.638344 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:24:28.638371 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.638397 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:24:28.638424 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.638456 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:24:28.638484 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.638511 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:24:28.638538 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.638564 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:24:28.638591 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.638617 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:24:28.638643 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.638670 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:24:28.638697 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.638723 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:24:28.638750 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.638778 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:24:28.638805 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.638832 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:24:28.638859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.638886 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.638913 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.638939 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.638966 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.638998 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.639024 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.639051 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:24:28.639077 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:24:28.639103 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:24:28.639130 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.639156 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:24:28.639182 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.639208 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.639235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.639261 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:24:28.639288 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.639318 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:24:28.639348 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.639375 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:24:28.639401 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.639428 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:24:28.639459 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.639487 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:24:28.639514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.639542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:24:28.639572 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639590 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639617 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:24:28.639643 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639661 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639678 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639705 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:24:28.639736 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639754 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639771 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:24:28.639841 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639867 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.639894 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639920 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.639946 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639964 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.639991 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.640017 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640035 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640061 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.640088 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640115 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.640141 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640167 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:24:28.640193 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640219 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.640246 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640272 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.640298 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640320 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640348 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:24:28.640375 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640402 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.640428 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640462 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:24:28.640489 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640521 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:24:28.640547 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640565 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640582 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640600 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640634 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640678 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.640704 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640722 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640739 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640765 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.640791 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640818 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.640844 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640862 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640908 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.640934 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640968 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.640986 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.641055 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641073 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641090 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641137 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.641164 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641198 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.641276 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641302 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.641341 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641360 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641378 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641395 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641425 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:24:28.641456 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641483 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:24:28.641509 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641527 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641544 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641570 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.641596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641613 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641691 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:24:28.641717 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641743 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:24:28.641769 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641796 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.641827 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641854 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.641880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641897 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641914 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641931 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.641961 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.641987 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642006 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642023 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642059 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642094 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:24:28.642164 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642182 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642208 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:24:28.642234 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642252 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642269 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642295 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:24:28.642327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642345 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642380 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642406 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:24:28.642432 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642469 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.642497 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642523 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.642549 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642566 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642592 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.642618 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642635 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642661 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.642687 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642714 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.642742 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642768 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:24:28.642797 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642823 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.642849 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642875 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:24:28.642901 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642918 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642944 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:24:28.642970 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.642996 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.643022 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643048 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:24:28.643075 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643101 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:24:28.643128 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643163 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643180 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643204 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643221 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643238 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643264 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.643291 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643309 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643359 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.643385 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643414 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.643441 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643458 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643475 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643501 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.643527 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643563 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:24:28.643649 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643666 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643684 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643701 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643727 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.643754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643771 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643788 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643806 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643837 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.643863 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643890 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:24:28.643916 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643934 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643951 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643970 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.643996 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:24:28.644022 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644048 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:24:28.644074 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644093 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644110 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.644162 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644197 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644214 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644231 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:24:28.644284 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644311 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:24:28.644343 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644370 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:24:28.644396 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644423 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:24:28.644448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644466 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644483 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644504 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644530 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.644557 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644592 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644610 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:24:28.644705 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:24:28.644734 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.644804 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.644855 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.644905 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.644952 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.645001 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:24:28.645049 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:24:28.645097 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:24:28.645164 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.645214 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.645263 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.645310 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.645364 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.645413 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.645461 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.645508 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.645556 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.645604 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.645654 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.645703 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.645772 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.645830 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.645886 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.645934 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:24:28.645981 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.646028 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.646074 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.646124 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.646173 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.646240 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.646494 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.646545 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.646603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.646652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.646700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.646749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.646795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.646844 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:24:28.646893 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:24:28.646946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:24:28.646994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.647042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.647090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.647137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.647184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.647232 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.647280 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.647334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.647384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.647433 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.647481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.647529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.647578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.647631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.647685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.647732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:24:28.647780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.647835 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.647882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.647931 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.647980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.648031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.648078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.648127 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.648185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.648235 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.648283 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.648347 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.648395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.648443 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:24:28.648491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:24:28.648546 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:24:28.648594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.648641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.648691 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.648739 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.648786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.648836 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.648889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.648936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.648985 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.649034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.649083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.649132 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.649183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.649236 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.649288 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.649341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:24:28.649388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.649437 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.649484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.649533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.649583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.649640 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.649687 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.649737 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.649795 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:24:28.649825 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.649886 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.649942 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.649996 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.650056 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.650111 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:24:28.650165 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:24:28.650218 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:24:28.650271 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.650331 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.650385 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.650440 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.650494 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.650548 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.650601 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.650655 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.650708 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.650762 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.650817 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.650872 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.650925 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.650979 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.651032 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.651085 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:24:28.651139 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.651193 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.651282 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.651347 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.651401 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.651455 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.651508 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.651769 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.651836 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:24:28.651860 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.651915 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.651970 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.652029 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.652083 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.652136 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:24:28.652192 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:24:28.652246 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:24:28.652300 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.652359 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.652414 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.652468 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.652522 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.652576 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.652630 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.652689 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.652743 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.652803 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.652858 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.652911 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.652964 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.653020 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.653073 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.653128 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:24:28.653182 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.653237 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.653291 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.653350 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.653405 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.653460 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.653513 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.653568 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.653631 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:24:28.653653 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.653703 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.653752 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.653801 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.653855 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.653904 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:24:28.653952 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:24:28.654000 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:24:28.654048 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.654099 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.654147 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.654196 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.654244 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.654294 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.654349 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.654397 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.654445 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.654494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.654547 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.654597 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.654645 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.654694 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.654743 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.654791 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:24:28.654839 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.654891 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.654939 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.654988 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.655035 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.655083 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.655131 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.655179 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.655238 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:24:28.655261 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.655311 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.655368 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.655418 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.655469 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.655519 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:24:28.655568 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:24:28.655618 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:24:28.655670 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.655720 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.655770 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.655829 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.655879 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.655929 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.655984 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.656034 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.656084 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.656136 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.656186 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.656237 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.656287 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.656348 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.656399 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.656450 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:24:28.656500 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.656550 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.656602 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.656651 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.656701 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.656752 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.656802 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.656854 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.656909 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:24:28.656927 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:24:28.656959 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:24:28.656988 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:24:28.657015 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:24:28.657042 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:24:28.657063 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.657082 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.657099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.657109 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.657120 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.657130 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:24:28.657141 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:24:28.657150 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:24:28.657159 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.657182 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.657197 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.657210 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.657221 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.657231 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.657240 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.657249 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.657258 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.657268 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.657277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.657286 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.657295 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.657304 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.657313 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.657328 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:24:28.657337 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.657346 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.657355 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.657365 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.657373 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.657382 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.657391 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.657399 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.657409 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.657420 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.657428 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.657438 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.657446 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.657455 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:24:28.657464 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:24:28.657473 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:24:28.657482 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.657490 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.657498 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.657506 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.657515 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.657523 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.657532 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.657541 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.657549 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.657557 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.657566 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.657574 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.657583 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.657595 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.657604 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.657612 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:24:28.657621 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.657628 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.657636 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.657644 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.657652 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.657660 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.657668 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.657676 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.657685 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.657695 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.657705 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.657714 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.657722 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.657730 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:24:28.657738 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:24:28.657751 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:24:28.657765 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.657779 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.657789 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.657798 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.657806 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.657814 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.657822 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.657829 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.657837 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.657845 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.657852 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.657860 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.657867 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.657875 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.657881 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.657889 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:24:28.657898 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.657905 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.657912 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.657919 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.657926 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.657934 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.657941 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.657948 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.657956 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:24:28.657964 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.657972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:24:28.657980 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:24:28.657987 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:24:28.657994 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:24:28.658002 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:24:28.658009 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:24:28.658016 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:24:28.658028 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:24:28.658035 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:24:28.658043 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:24:28.658051 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.658072 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.658083 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:24:28.658090 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:24:28.658098 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:24:28.658105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.658112 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:24:28.658120 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:24:28.658127 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:24:28.658134 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:24:28.658141 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:24:28.658148 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:24:28.658155 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:24:28.658162 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:24:28.658169 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:24:28.658176 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:24:28.658183 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:24:28.658191 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:24:28.658198 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:24:28.658204 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:24:28.658461 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:24:28.658473 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:24:28.658478 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:24:28.658484 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:24:28.658491 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:24:28.658497 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:24:28.658501 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:24:28.658512 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:24:28.658520 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:24:28.658568 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.658575 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204476" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:24:28.658593 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:24:28.658616 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:24:28.658622 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:24:28.658627 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:24:28.658631 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:24:28.658637 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204476" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:24:28.658648 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:24:28.658655 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:24:28.658661 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:24:28.658672 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.658682 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:24:28.658687 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:24:28.658710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.658719 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:24:28.658723 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.658750 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:24:28.658756 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:24:28.658761 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:24:28.658765 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:24:28.658769 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:24:28.658773 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:24:28.658778 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:24:28.658789 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:24:28.658796 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204476" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:24:28.658809 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:24:28.658815 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:24:28.658820 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:24:28.658826 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.658832 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:24:28.658836 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:24:28.658859 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:24:28.658866 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.658870 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.658876 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.658880 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:24:28.658891 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:24:28.658902 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:24:28.658907 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:24:28.658912 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:24:28.658918 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204476" 2019-02-19 20:24:28.658925 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:24:28.658930 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:24:28.658935 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:24:28.658942 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:24:28.658947 wsdl: in serializeType: returning: 204476 2019-02-19 20:24:28.658953 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:24:28.658960 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:24:28.658964 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:24:28.658968 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:24:28.658973 wsdl: in serializeType: returning: 204476 2019-02-19 20:24:28.658977 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204476 2019-02-19 20:24:28.659270 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204476 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:24:28.659276 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:24:28.659284 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3549"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:24:28.659301 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:24:28.659307 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204476 2019-02-19 20:24:28.659324 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:24:28.659402 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:24:28.659337 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:24:28.659350 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:24:28.659356 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:24:28.659361 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:24:28.659365 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:24:28.659372 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:24:28.659382 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:24:28.659389 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:24:28.659395 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:24:28.659408 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:24:28.659417 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:24:28.659424 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:24:28.667001 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:24:28.667037 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:24:28.667054 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:24:28.667060 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:24:28.667067 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:24:28.667073 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:24:28.667078 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:24:28.667082 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:24:28.667088 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:24:28.667131 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:24:28.677404 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:24:28.677457 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:24:28.677468 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:24:28.677477 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:24:28.677485 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:24:28.677494 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:24:28.677504 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:24:28.677513 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:24:28.677522 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:24:28.677531 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:24:10 GMT 2019-02-19 20:24:28.677542 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:24:28.677551 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:24:28.677560 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:24:28.677576 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:24:28.677614 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:24:28.677629 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:24:28.677645 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:24:28.677653 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:24:28.677660 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:24:28.677708 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:24:28.677724 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:24:28.677734 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:24:28.677769 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:24:28.677795 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:24:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:24:28.677850 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:24:28.677861 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:24:28.677889 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:24:28.677896 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:24:28.678009 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:24:28.678136 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:24:28.678147 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:24:28.678160 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:24:28.678176 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:24:28.678216 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:24:28.678314 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:24:28.678346 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:24:28.678358 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:24:28.678369 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:24:28.678374 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:24:28.678379 nusoap_client: detail =