Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 79.76Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
167437 Model turbiny: S300
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2138
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:46:52 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:47:16.107352 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:47:16.107434 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:47:16.107459 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179147" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:47:16.107489 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:47:16.107508 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:47:16.107524 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:47:16.107546 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:47:16.107563 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:47:16.107576 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:47:16.107593 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:47:16.107610 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:47:16.107642 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:47:16.107653 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:47:16.107662 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:47:16.107670 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:47:16.107677 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:47:16.107700 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:47:16.107723 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:47:16.107740 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:47:16.107750 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:47:16.107762 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:47:16.107779 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:47:16.107795 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:47:16.114074 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:47:16.114114 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:47:16.114137 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:47:16.114146 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:47:16.114153 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:47:16.114158 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:47:16.114163 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:47:16.114192 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:47:16.141538 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:47:16.141595 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:47:16.141610 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:47:16.141622 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:47:16.141633 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:47:16.141643 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:47:16.141653 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:47:16.141665 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:47:16.141675 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:47:16.141686 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:46:52 GMT 2019-10-24 01:47:16.141697 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:47:16.141718 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:47:16.141730 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:47:16.141752 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:47:16.141797 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:47:16.141824 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:47:16.147704 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.147858 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:47:16.147878 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-10-24 01:47:16.154075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154125 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:47:16.154158 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154180 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154203 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154223 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154247 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154270 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154292 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154365 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154401 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154423 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154464 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.154486 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.165102 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.165180 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:47:16.165205 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.165224 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.165245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.165265 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.165313 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:47:16.165358 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:47:16.165395 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.165422 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.165448 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:47:16.165542 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:47:16.165720 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:47:16.165799 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:47:16.165817 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-10-24 01:47:16.171318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.171376 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.171392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.171420 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.171444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.171480 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.171519 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.171556 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:47:16.171718 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:47:16.171792 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:47:16.171837 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 01:47:16.171927 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.171974 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172017 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172031 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172129 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:47:16.172157 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172276 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172292 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-10-24 01:47:16.172316 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172344 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172392 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172424 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172454 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172491 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172504 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172526 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:47:16.172585 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:47:16.172600 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:47:16.172606 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:47:16.172665 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:47:16.172705 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:47:16.172727 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:47:16.172735 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:47:16.172758 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:47:16.172763 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:47:16.172953 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:47:16.172973 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:47:16.173032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173042 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:47:16.173064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173096 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.173107 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173122 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:47:16.173144 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.173152 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173163 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:47:16.173179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.173243 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.173260 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173267 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.173284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173313 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.173320 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173331 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:47:16.173345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.173374 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:47:16.173390 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173396 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:47:16.173411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173437 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.173444 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173454 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:47:16.173504 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.173514 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173530 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:47:16.173561 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.173572 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173602 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:47:16.173626 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.173687 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.173708 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:47:16.173738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173766 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.173774 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:47:16.173798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173815 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.173826 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:47:16.173841 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:47:16.173861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173886 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.173893 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173903 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:47:16.173921 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.173928 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173938 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:47:16.173955 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.173962 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.173972 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:47:16.173989 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.173997 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174006 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:47:16.174019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.174059 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.174074 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174081 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.174101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174126 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174133 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.174196 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.174213 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174225 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:47:16.174236 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:47:16.174248 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:47:16.174274 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:47:16.174289 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174296 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:47:16.174310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174335 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.174342 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174352 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:47:16.174369 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.174376 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174386 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:47:16.174403 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.174410 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174420 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:47:16.174437 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.174444 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:47:16.174466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.174504 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.174518 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174525 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.174539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174565 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.174572 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174589 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:47:16.174602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.174628 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:47:16.174643 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174649 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:47:16.174663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.174695 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174708 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:47:16.174723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.174749 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.174765 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174771 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.174785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174810 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.174817 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174828 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:47:16.174841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.174866 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:47:16.174882 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174888 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:47:16.174906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174932 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.174939 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:47:16.174962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.174977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.174987 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.175002 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175008 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.175021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175046 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.175053 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175063 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:47:16.175076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.175101 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:47:16.175115 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175121 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:47:16.175135 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175160 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.175167 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175176 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:47:16.175194 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.175202 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175212 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:47:16.175225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.175254 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:47:16.175268 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175274 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.175288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175312 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.175320 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175329 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:47:16.175342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.175367 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:47:16.175382 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175388 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:47:16.175401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175425 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.175432 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175442 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:47:16.175461 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.175468 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175477 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:47:16.175490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.175519 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:47:16.175533 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175539 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.175553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175584 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.175591 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175601 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:47:16.175615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.175640 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:47:16.175655 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175661 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:47:16.175674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175701 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.175711 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175721 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:47:16.175735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.175760 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:47:16.175774 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175780 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.175794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175818 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.175825 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175835 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:47:16.175847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175862 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.175872 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:47:16.175887 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175893 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:47:16.175906 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175932 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.175939 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:47:16.175961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.175976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.175986 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.176000 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176006 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.176019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176044 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.176089 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176109 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:47:16.176134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176159 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.176176 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:47:16.176201 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176211 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:47:16.176238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176273 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.176281 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176291 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:47:16.176308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.176335 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.176351 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176357 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.176371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176396 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.176404 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176413 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:47:16.176426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.176451 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:47:16.176467 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176473 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:47:16.176487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176512 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.176519 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176528 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:47:16.176541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.176566 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.176586 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176593 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.176607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176632 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.176639 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176648 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:47:16.176661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.176687 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:47:16.176703 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176713 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:47:16.176728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176754 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.176761 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176771 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:47:16.176788 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.176795 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176804 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:47:16.176817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.176847 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.176862 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176868 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.176881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176905 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.176913 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176923 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:47:16.176935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.176960 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:47:16.176975 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.176982 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:47:16.176995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.177027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:47:16.177050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.177075 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.177089 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177096 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.177109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177136 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.177143 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177153 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:47:16.177167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177182 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.177192 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:47:16.177206 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177212 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:47:16.177225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177252 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:47:16.177259 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177269 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:47:16.177282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177297 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.177307 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.177322 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177328 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.177341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177364 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177370 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177409 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.177429 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.177446 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177456 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:47:16.177466 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:47:16.177479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:47:16.177504 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:47:16.177561 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177570 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:47:16.177592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177619 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:47:16.177626 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177640 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:47:16.177654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.177680 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.177695 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177704 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.177721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177745 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177752 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177789 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.177809 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.177825 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177837 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:47:16.177847 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:47:16.177859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:47:16.177909 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:47:16.177932 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.177943 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:47:16.177966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178010 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:47:16.178019 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178030 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:47:16.178044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.178071 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.178086 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178092 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.178105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178128 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178135 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178172 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.178192 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.178209 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178219 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:47:16.178230 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:47:16.178242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:47:16.178266 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:47:16.178281 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178287 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:47:16.178300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178326 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.178333 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178343 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:47:16.178361 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.178368 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178378 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:47:16.178395 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.178402 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178411 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:47:16.178429 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.178436 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178445 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:47:16.178462 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.178469 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178478 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:47:16.178495 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.178502 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178511 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:47:16.178528 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.178535 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178544 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:47:16.178557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.178616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.178634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178640 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.178654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178681 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.178688 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178697 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:47:16.178740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.178769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:47:16.178785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178791 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:47:16.178804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178830 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.178837 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178847 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:47:16.178894 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.178906 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178926 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:47:16.178961 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.178973 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.178986 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:47:16.179000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179024 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.179039 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.179056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179062 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.179076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179101 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.179108 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179118 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:47:16.179131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.179157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:47:16.179172 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179178 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:47:16.179191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179299 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.179308 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179321 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:47:16.179335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.179361 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.179377 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179384 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.179403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179430 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.179437 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:47:16.179460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.179486 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:47:16.179501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179507 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:47:16.179520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179629 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.179643 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179660 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:47:16.179695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.179707 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179724 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:47:16.179755 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.179767 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179791 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:47:16.179810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.179845 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.179861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179868 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.179882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179907 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.179914 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179924 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:47:16.179937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179953 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.179963 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:47:16.179977 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.179984 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.179997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180022 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.180029 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180038 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:47:16.180056 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.180063 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180072 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:47:16.180089 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.180096 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180106 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:47:16.180123 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.180131 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180141 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:47:16.180158 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.180165 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180174 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:47:16.180187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.180288 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.180305 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180311 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.180325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180355 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180362 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180372 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:47:16.180385 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.180401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.180411 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.180425 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180455 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180463 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180473 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180486 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180502 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.180516 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180541 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.180548 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180558 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:47:16.180592 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.180600 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180610 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:47:16.180628 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.180635 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180645 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:47:16.180662 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.180669 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180679 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:47:16.180696 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.180706 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180719 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:47:16.180737 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:47:16.180744 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180754 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:47:16.180771 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.180779 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.180987 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.181028 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.181040 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181062 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:47:16.181092 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.181104 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181122 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:47:16.181152 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.181163 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181180 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:47:16.181256 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.181272 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181291 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:47:16.181306 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.181385 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181392 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.181412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181439 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.181446 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181456 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:47:16.181474 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.181481 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181491 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:47:16.181508 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.181515 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181524 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:47:16.181541 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.181548 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181558 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:47:16.181571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.181616 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181632 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181638 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.181653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181679 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181686 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181696 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:47:16.181715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.181731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.181742 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.181756 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181803 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181833 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181855 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181881 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.181907 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.181975 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.181989 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182011 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:47:16.182047 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.182059 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182074 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:47:16.182102 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.182113 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182130 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:47:16.182162 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.182173 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182189 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:47:16.182217 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.182229 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182246 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:47:16.182279 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.182291 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182308 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:47:16.182339 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.182351 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182373 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:47:16.182405 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.182416 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182433 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:47:16.182463 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.182474 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182491 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:47:16.182522 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.182533 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182550 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:47:16.182594 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.182607 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182624 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:47:16.182649 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.182743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.182836 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.182848 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.182876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.182927 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.182939 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.182958 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:47:16.182987 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.183001 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.183016 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:47:16.183046 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.183057 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.183073 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:47:16.183103 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:47:16.183114 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.183130 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.183155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.183203 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.183224 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.183260 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.183287 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.183333 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183347 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.183364 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:47:16.183387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.183412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.183432 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.183614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183674 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183686 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183704 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183730 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.183782 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183826 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.183837 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183854 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:47:16.183883 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.183895 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183911 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:47:16.183940 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.183951 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.183968 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:47:16.183997 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.184008 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184023 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:47:16.184052 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.184063 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184079 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:47:16.184109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.184121 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184137 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:47:16.184166 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.184177 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184193 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:47:16.184223 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.184234 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184250 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:47:16.184279 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.184290 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184307 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:47:16.184337 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184348 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184364 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:47:16.184393 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.184404 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184420 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:47:16.184449 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.184459 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184475 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:47:16.184498 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.184601 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.184629 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184679 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184691 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184708 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184732 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184759 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.184782 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184826 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.184837 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184854 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:47:16.184883 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.184896 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184912 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:47:16.184940 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.184951 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.184966 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:47:16.184995 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.185006 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.185021 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:47:16.185051 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.185061 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.185078 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:47:16.185107 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.185118 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.185134 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:47:16.185163 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.185174 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.185189 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:47:16.185218 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.185229 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.185245 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:47:16.185274 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.185285 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.185301 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:47:16.185330 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.185341 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.185367 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:47:16.185396 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.185407 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.185424 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:47:16.185453 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.185464 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.185480 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:47:16.186638 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.186652 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.186667 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:47:16.186689 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.186696 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.186706 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:47:16.186721 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.186792 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.186814 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.186821 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:47:16.186845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.186874 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.186882 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.186892 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:47:16.186906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.186923 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.186934 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.186949 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.186955 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.186975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187002 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.187009 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187020 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:47:16.187033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.187060 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:47:16.187075 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187081 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:47:16.187095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187121 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.187129 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187139 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:47:16.187157 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.187163 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187173 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:47:16.187190 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.187197 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187207 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:47:16.187224 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:47:16.187231 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187241 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:47:16.187254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.187292 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:47:16.187307 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187314 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.187333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187359 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:47:16.187367 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187377 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:47:16.187390 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.187416 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:47:16.187430 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:47:16.187459 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187466 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:47:16.187476 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187489 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:47:16.187507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.187521 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187546 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.187553 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187568 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:47:16.187586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.187593 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187610 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:47:16.187628 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.187635 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187644 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:47:16.187661 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:47:16.187668 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187678 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:47:16.187695 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.187702 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187711 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:47:16.187728 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.187735 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187744 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:47:16.187761 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.187768 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187777 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:47:16.187794 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.187801 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187810 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:47:16.187827 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.187834 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187843 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:47:16.187860 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.187866 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187876 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:47:16.187889 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:47:16.187940 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.187957 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.187964 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:47:16.187983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188008 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.188015 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188025 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:47:16.188038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.188064 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.188079 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188085 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.188104 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188130 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:47:16.188137 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188147 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:47:16.188160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.188185 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:47:16.188199 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:47:16.188225 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:47:16.188232 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:47:16.188242 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:47:16.188260 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:47:16.188266 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:47:16.188276 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:47:16.188293 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:47:16.188299 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:47:16.188309 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:47:16.188322 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:47:16.188346 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.188361 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188368 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.188386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188412 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.188419 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188429 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:47:16.188446 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.188453 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188463 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:47:16.188480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.188487 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188496 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:47:16.188509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188533 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.188544 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188558 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188564 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.188578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188609 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188616 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188631 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:47:16.188645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.188661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.188671 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.188685 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188712 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188719 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188729 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188742 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188758 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.188772 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188797 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.188804 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188814 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:47:16.188832 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.188838 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188848 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:47:16.188865 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.188871 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188880 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:47:16.188897 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.188904 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188918 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:47:16.188936 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.188943 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188953 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:47:16.188969 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.188976 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.188986 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:47:16.189002 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.189009 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.189019 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:47:16.189036 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.189043 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.189052 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:47:16.189069 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.189075 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.189085 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:47:16.189098 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.189146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.189163 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189169 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:47:16.189189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189214 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.189221 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189231 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:47:16.189249 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.189255 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189265 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:47:16.189282 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.189289 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189298 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:47:16.189315 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.189322 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189331 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:47:16.189348 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.189355 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189364 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:47:16.189377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.189419 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.189434 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189440 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.189459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189483 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189529 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.189551 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.189567 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189579 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:47:16.189589 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:47:16.189607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:47:16.189634 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:47:16.189649 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189655 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:47:16.189674 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189699 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.189706 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189716 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:47:16.189729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.189755 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.189769 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189775 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.189788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189813 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:47:16.189820 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189830 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:47:16.189843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189858 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.189868 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:47:16.189883 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189889 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:47:16.189902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189927 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.189934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189943 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:47:16.189957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.189972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.189982 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.189997 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190003 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.190022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190048 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190055 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190065 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:47:16.190078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.190103 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:47:16.190117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190144 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190151 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190161 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190174 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190190 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.190204 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190229 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190237 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190246 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:47:16.190263 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190270 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190287 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:47:16.190305 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190312 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190321 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:47:16.190338 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190344 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190354 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:47:16.190371 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190378 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190387 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:47:16.190404 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:47:16.190411 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190420 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:47:16.190437 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:47:16.190445 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190454 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:47:16.190471 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:47:16.190478 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190488 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:47:16.190505 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:47:16.190512 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190522 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:47:16.190539 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190545 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190555 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:47:16.190571 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190579 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190589 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:47:16.190612 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190619 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190628 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:47:16.190645 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190652 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190666 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:47:16.190680 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.190743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.190763 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190770 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:47:16.190789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190815 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.190822 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190832 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:47:16.190845 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.190870 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.190885 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190891 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.190904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190929 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.190936 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190946 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:47:16.190959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.190974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.190984 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:47:16.190999 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191005 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.191025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191050 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.191057 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191067 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:47:16.191085 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.191092 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191101 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:47:16.191118 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.191125 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191134 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:47:16.191151 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.191158 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191167 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:47:16.191180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.191217 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191232 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191238 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.191252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191277 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191284 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191298 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:47:16.191312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191327 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.191337 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.191351 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191378 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191385 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191395 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191408 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191424 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.191438 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191463 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.191470 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191480 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:47:16.191497 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.191504 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191514 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:47:16.191530 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.191537 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191546 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:47:16.191563 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.191570 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191579 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:47:16.191601 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.191609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191624 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:47:16.191642 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.191650 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191660 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:47:16.191677 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:47:16.191683 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191693 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:47:16.191706 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.191745 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.191762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191769 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:47:16.191782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191806 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.191813 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191823 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:47:16.191840 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.191847 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191861 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:47:16.191879 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.191886 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191896 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:47:16.191913 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.191920 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191929 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:47:16.191946 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.191953 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191963 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:47:16.191980 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.191987 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.191996 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:47:16.192013 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.192020 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192029 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:47:16.192046 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.192053 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192062 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:47:16.192075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.192127 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.192142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192149 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:47:16.192168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192193 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:47:16.192201 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192211 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:47:16.192224 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.192249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:47:16.192266 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:47:16.192273 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:47:16.192283 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:47:16.192298 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192304 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:47:16.192317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192340 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.192361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:47:16.192382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.192393 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:47:16.192403 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:47:16.192420 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.192427 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:47:16.192437 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:47:16.192453 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:47:16.192460 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:47:16.192470 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:47:16.192487 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.192493 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.192503 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.192520 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.192527 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.192536 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.192553 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.192559 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.192569 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.192585 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.192592 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:47:16.192608 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.192625 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:47:16.192632 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:47:16.192642 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:47:16.192658 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:47:16.192665 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:47:16.192675 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:47:16.192691 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.192697 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.192707 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.192724 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:47:16.192730 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:47:16.192745 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:47:16.192762 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.192768 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:47:16.192779 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.192796 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.192802 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:47:16.192812 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.192827 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:47:16.192834 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:47:16.192844 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:47:16.192860 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:47:16.192899 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.192927 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:47:16.192954 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.192982 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:47:16.193008 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.193034 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:47:16.193061 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.193087 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:47:16.193114 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.193140 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:47:16.193166 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.193191 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:47:16.193217 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:47:16.193243 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:47:16.193269 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:47:16.193295 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:47:16.193321 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:47:16.193347 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:47:16.193373 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.193404 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:47:16.193449 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.193477 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:47:16.193503 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.193529 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:47:16.193555 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.193582 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:47:16.193614 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.193641 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:47:16.193667 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.193693 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:47:16.193719 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.193746 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:47:16.193772 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.193797 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:47:16.193824 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.193850 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:47:16.193875 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.193901 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:47:16.193927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.193953 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:47:16.193980 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.194006 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:47:16.194050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.194077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.194103 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.194351 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.194378 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.194403 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.194429 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.194455 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:47:16.194480 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:47:16.194506 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:47:16.194533 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.194559 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:47:16.194585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.194618 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.194645 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.194671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:47:16.194697 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.194722 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:47:16.194748 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.194773 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:47:16.194799 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.194827 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:47:16.194854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.194880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:47:16.194906 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.194932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:47:16.194959 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.194977 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195003 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.195029 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195045 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195067 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195094 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.195119 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195136 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195169 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195195 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.195221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195254 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195271 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195296 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.195322 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195347 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.195372 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195398 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.195424 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195440 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195466 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.195492 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195509 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195535 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.195561 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195586 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.195617 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195644 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.195669 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195695 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.195721 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195747 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.195772 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195796 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.195848 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195874 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.195900 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195926 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.195952 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.195978 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.196003 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196030 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.196057 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196074 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196090 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196107 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196123 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196140 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196156 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.196208 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196224 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196240 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196266 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.196292 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196318 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.196344 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196360 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196377 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196403 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.196428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196450 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196467 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196484 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.196552 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196569 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196585 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.196661 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196678 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196696 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196713 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196740 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.196767 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196793 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.196818 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196835 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196851 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196867 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196893 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:47:16.196918 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196944 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:47:16.196969 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.196985 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197002 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197027 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.197052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197091 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197124 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197149 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.197174 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197200 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:47:16.197228 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197254 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.197280 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197306 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.197332 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197349 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197365 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197382 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197407 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.197434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197450 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197533 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197549 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197575 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:47:16.197605 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197623 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197649 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.197675 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197697 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197713 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197739 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.197764 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197781 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197797 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197839 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.197865 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197881 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197897 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197914 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197939 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.197965 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.197991 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.198018 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198044 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.198069 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198086 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198113 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.198139 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198155 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198181 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.198206 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198232 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.198257 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198283 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.198309 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198335 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.198361 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198392 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:47:16.198418 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198435 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198461 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:47:16.198487 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198512 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.198538 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198565 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.198591 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198623 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.198649 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198675 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.198702 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198736 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198752 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198769 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198785 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198801 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198827 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.198853 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198870 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198886 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198912 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.198938 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.198964 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.198990 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199006 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.199079 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199096 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199128 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199145 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199171 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:47:16.199197 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199214 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199273 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.199299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199316 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199332 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.199401 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199428 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:47:16.199454 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199471 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199487 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199503 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199529 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:47:16.199554 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199580 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:47:16.199612 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199645 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199676 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.199702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199753 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:47:16.199821 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199848 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:47:16.199873 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199898 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:47:16.199924 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199950 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:47:16.199975 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.199992 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200008 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200024 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200050 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.200077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200094 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200111 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200143 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200160 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:47:16.200219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:47:16.200249 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.200307 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.200363 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.200412 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.200461 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.200508 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.200556 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:47:16.200610 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:47:16.200659 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:47:16.200706 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.200753 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.200800 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.200849 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.200896 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.200945 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.200992 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.201041 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.201105 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.201153 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.201201 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.201249 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.201297 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.201346 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.201402 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.201454 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.201501 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:47:16.201567 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.201619 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.201666 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.201716 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.201764 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.201817 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.201863 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.201913 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.201969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.202039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.202088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.202137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.202184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.202230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.202278 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:47:16.202325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:47:16.202373 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:47:16.202421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.202483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.202530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.202577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.202629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.202679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.202726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.202774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.203074 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.203124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.203172 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.203220 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.203269 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.203317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.203369 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.203422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.203468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:47:16.203515 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.203561 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.203614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.203663 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.203712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.203763 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.203810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.203859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.203914 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.203962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.204010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.204059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.204107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.204153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.204200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:47:16.204248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:47:16.204296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:47:16.204343 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.204390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.204438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.204485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.204532 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.204580 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.204634 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.204682 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.204731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.204778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.204826 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.204874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.204922 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.204970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.205022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.205074 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.205121 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:47:16.205166 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.205212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.205258 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.205307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.205356 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.205416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.205462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.205512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.205567 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:47:16.205599 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.205662 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.205718 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.205771 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.205824 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.205878 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.205931 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:47:16.205983 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:47:16.206036 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:47:16.206088 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.206142 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.206196 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.206248 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.206301 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.206355 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.206407 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.206460 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.206520 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.206575 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.206633 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.206687 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.206740 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.206793 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.206846 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.206899 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.206966 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:47:16.207020 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.207073 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.207125 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.207177 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.207230 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.207283 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.207350 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.207405 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.207465 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:47:16.207489 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.207543 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.207601 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.207657 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.207711 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.207780 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.207834 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:47:16.207887 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:47:16.207940 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:47:16.207994 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.208047 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.208099 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.208166 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.208438 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.208492 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.208545 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.208603 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.208658 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.208712 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.208785 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.208839 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.208892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.208946 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.208999 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.209052 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.209105 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:47:16.209170 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.209224 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.209277 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.209329 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.209384 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.209437 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.209490 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.209556 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.209623 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:47:16.209645 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.209694 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.209743 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.209791 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.209844 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.209892 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.209941 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:47:16.209988 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:47:16.210049 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:47:16.210097 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.210145 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.210197 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.210244 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.210292 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.210340 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.210392 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.210440 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.210501 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.210548 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.210601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.210650 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.210698 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.210746 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.210794 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.210841 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.210893 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:47:16.210961 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.211009 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.211057 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.211104 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.211151 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.211491 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.211540 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.211589 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.211652 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:47:16.211674 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.211742 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.211792 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.211842 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.211891 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.211941 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.211990 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:47:16.212040 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:47:16.212089 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:47:16.212139 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.212204 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.212258 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.212309 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.212364 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.212414 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.212464 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.212514 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.212564 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.212619 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.212671 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.212721 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.212772 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.212826 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.212876 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.212926 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.212976 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:47:16.213026 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.213076 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.213127 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.213176 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.213226 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.213276 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.213326 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.213377 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.213432 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:47:16.213450 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:47:16.213480 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:47:16.213509 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:47:16.213535 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:47:16.213562 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:47:16.213587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.213614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.213625 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.213637 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.213648 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.213659 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.213669 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:47:16.213680 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:47:16.213691 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:47:16.213701 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.213716 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.213727 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.213736 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.213745 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.213755 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.213765 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.213775 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.213785 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.213794 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.213803 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.213812 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.213822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.213831 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.213841 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.213851 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.213861 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:47:16.213870 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.213879 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.213888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.213898 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.213908 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.213916 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.213925 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.213934 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.213944 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.213955 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.213964 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.213972 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.213980 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.213988 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.213996 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:47:16.214004 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:47:16.214012 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:47:16.214020 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.214027 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.214035 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.214043 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.214050 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.214058 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.214066 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.214074 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.214081 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.214088 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.214096 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.214103 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.214111 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.214119 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.214126 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.214134 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.214141 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:47:16.214149 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.214166 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.214175 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.214183 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.214190 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.214198 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.214205 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.214214 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.214222 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.214233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.214242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.214251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.214259 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.214267 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.214275 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:47:16.214283 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:47:16.214290 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:47:16.214299 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.214308 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.214316 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.214324 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.214332 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.214340 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.214347 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.214355 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.214363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.214371 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.214379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.214387 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.214395 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.214403 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.214411 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.214419 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.214426 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:47:16.214433 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.214441 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.214448 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.214456 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.214464 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.214471 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.214479 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.214487 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.214496 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:47:16.214507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.214515 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:47:16.214523 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:47:16.214531 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:47:16.214539 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:47:16.214546 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:47:16.214554 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:47:16.214564 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:47:16.214572 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:47:16.214579 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:47:16.214591 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:47:16.214604 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:47:16.214613 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.214622 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.214630 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:47:16.214638 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:47:16.214646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:47:16.214654 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:47:16.214661 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.214669 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:47:16.214676 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:47:16.214684 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:47:16.214692 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:47:16.214699 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:47:16.214706 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:47:16.214713 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:47:16.214721 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:47:16.214728 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:47:16.214737 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:47:16.214745 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:47:16.214753 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:47:16.214761 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:47:16.214768 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:47:16.215025 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:47:16.215036 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:47:16.215042 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:47:16.215047 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:47:16.215053 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:47:16.215058 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:47:16.215062 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:47:16.215072 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:47:16.215081 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:47:16.215131 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.215139 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179147" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:47:16.215154 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:47:16.215176 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:47:16.215183 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:47:16.215188 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:47:16.215192 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:47:16.215198 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179147" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:47:16.215209 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:47:16.215216 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:47:16.215221 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:47:16.215235 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.215246 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:47:16.215251 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:47:16.215277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.215287 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:47:16.215292 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.215317 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:47:16.215322 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:47:16.215327 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:47:16.215330 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:47:16.215335 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:47:16.215339 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:47:16.215344 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:47:16.215348 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:47:16.215355 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179147" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:47:16.215365 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:47:16.215371 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:47:16.215375 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:47:16.215382 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.215387 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:47:16.215392 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:47:16.215417 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:47:16.215423 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.215428 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.215434 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.215438 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:47:16.215449 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:47:16.215457 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:47:16.215461 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:47:16.215466 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:47:16.215472 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179147" 2019-10-24 01:47:16.215480 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:47:16.215484 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:47:16.215489 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:47:16.215496 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:47:16.215500 wsdl: in serializeType: returning: 179147 2019-10-24 01:47:16.215507 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:47:16.215514 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:47:16.215518 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:47:16.215521 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:47:16.215526 wsdl: in serializeType: returning: 179147 2019-10-24 01:47:16.215530 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179147 2019-10-24 01:47:16.215550 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179147 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:47:16.215554 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:47:16.215561 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5604"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:47:16.215576 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:47:16.215582 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179147 2019-10-24 01:47:16.215592 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:47:16.215678 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:47:16.215612 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:47:16.215624 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:47:16.215630 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:47:16.215635 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:47:16.215639 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:47:16.215646 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:47:16.215656 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:47:16.215665 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:47:16.215671 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:47:16.215685 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:47:16.215696 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:47:16.215705 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:47:16.221824 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:47:16.221853 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:47:16.221867 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:47:16.221873 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:47:16.221880 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:47:16.221885 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:47:16.221890 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:47:16.221894 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:47:16.221899 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:47:16.221928 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:47:16.230065 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:47:16.230098 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:47:16.230104 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:47:16.230110 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:47:16.230118 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:47:16.230124 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:47:16.230131 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:47:16.230136 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:47:16.230178 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:47:16.230186 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:46:52 GMT 2019-10-24 01:47:16.230193 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:47:16.230198 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:47:16.230204 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:47:16.230214 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:47:16.230403 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:47:16.230425 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:47:16.230449 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:47:16.230457 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:47:16.230465 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:47:16.230510 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:47:16.230530 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:47:16.230540 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:47:16.230600 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:47:16.230618 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:46:52 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:47:16.231622 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:47:16.231641 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:47:16.231667 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:47:16.231673 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:47:16.231799 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:47:16.231909 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:47:16.231915 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:47:16.231924 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:47:16.231935 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:47:16.231961 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:47:16.232031 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:47:16.232059 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:47:16.232071 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:47:16.232079 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:47:16.232083 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:47:16.232088 nusoap_client: detail =