Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 79.76Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
167437 Model turbiny:
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2138
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:22:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:22:28.913043 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:22:28.913095 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:22:28.913113 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179147" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:22:28.913136 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:22:28.913150 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:22:28.913161 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:22:28.913177 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:22:28.913190 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:22:28.913200 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:22:28.913212 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:22:28.913224 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:22:28.913240 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:22:28.913249 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:22:28.913256 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:22:28.913263 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:22:28.913270 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:22:28.913285 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:22:28.913303 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:22:28.913316 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:22:28.913324 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:22:28.913334 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:22:28.913346 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:22:28.913357 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:22:28.920997 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:22:28.921036 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:22:28.921055 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:22:28.921066 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:22:28.921075 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:22:28.921082 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:22:28.921090 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:22:28.921132 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:22:28.937493 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:22:28.937545 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:22:28.937554 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:22:28.937560 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:22:28.937566 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:22:28.937572 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:22:28.937578 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:22:28.937584 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:22:28.937590 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:22:28.937596 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:22:11 GMT 2019-02-19 20:22:28.937602 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:22:28.937607 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:22:28.937613 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:22:28.937626 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:22:28.937659 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:22:28.944842 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:22:28.944972 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-19 20:22:28.945494 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:22:28.953125 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:22:28.953206 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-02-19 20:22:28.953470 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:22:28.953791 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.959965 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.960075 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:22:28.960098 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-02-19 20:22:28.960708 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.960949 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.961189 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.961431 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.961668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.961697 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:22:28.962245 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:22:28.962372 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.962615 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:22:28.963071 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.967681 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:22:28.967907 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:22:28.967936 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:22:28.968395 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.968652 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:22:28.969192 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:22:28.969433 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:22:28.969901 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:22:28.970675 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:22:28.970893 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-19 20:22:28.972324 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:22:28.972434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:22:28.972451 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:22:28.972461 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:22:28.972467 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:22:28.972504 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:22:28.972551 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:22:28.972567 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:22:28.972575 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:22:28.972594 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:22:28.972598 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:22:28.972773 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:22:28.972790 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:22:28.972840 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.972849 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:22:28.972869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.972902 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.972911 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.972926 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:22:28.972949 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.972956 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.972968 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:22:28.972984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.973027 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:22:28.973044 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973051 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.973069 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973099 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.973107 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973118 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:22:28.973132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.973160 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:22:28.973176 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973183 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:22:28.973197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973223 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.973231 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973241 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:22:28.973260 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.973266 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973277 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:22:28.973303 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.973311 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973322 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:22:28.973336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973359 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.973370 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:22:28.973386 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973392 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:22:28.973407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973433 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.973440 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973450 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:22:28.973463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.973489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:22:28.973504 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973510 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:22:28.973525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973549 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.973557 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973567 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:22:28.973585 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.973592 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973602 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:22:28.973620 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.973626 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973636 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:22:28.973654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.973661 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:22:28.973683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.973721 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:28.973737 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973744 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.973759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973783 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973790 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973832 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.973854 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.973871 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973883 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:22:28.973893 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:22:28.973905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:22:28.973930 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:22:28.973946 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973952 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:22:28.973970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.973996 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.974004 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974014 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:22:28.974027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.974052 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:28.974068 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974074 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.974089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974115 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.974122 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974132 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:22:28.974145 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.974170 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:22:28.974185 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974192 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:22:28.974206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974231 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.974238 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974248 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:22:28.974261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974276 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.974286 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:22:28.974307 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974314 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.974328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974353 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.974361 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974371 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:22:28.974384 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.974409 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:22:28.974425 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974431 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:22:28.974445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974470 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.974477 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974488 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:22:28.974506 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.974513 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974522 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:22:28.974535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.974564 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:22:28.974579 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974586 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.974599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974624 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.974631 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974641 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:22:28.974654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.974679 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:22:28.974695 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974701 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:22:28.974715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974739 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.974746 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974756 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:22:28.974776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.974783 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974800 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:22:28.974814 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.974843 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:22:28.974858 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974865 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.974879 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974904 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.974911 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974921 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:22:28.974934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.974960 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:22:28.974974 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.974981 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:22:28.974995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975019 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.975026 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975036 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:22:28.975049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.975074 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:22:28.975089 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975095 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.975109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975135 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.975142 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975152 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:22:28.975164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.975189 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:22:28.975204 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975210 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:22:28.975225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.975256 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975266 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:22:28.975279 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.975309 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:28.975325 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975331 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.975346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975371 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.975378 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975388 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:22:28.975400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.975426 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:22:28.975441 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975447 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:22:28.975461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975485 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.975492 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975502 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:22:28.975515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.975540 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:28.975555 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975561 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.975575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975600 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.975607 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975617 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:22:28.975629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975645 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.975654 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:22:28.975669 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975675 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:22:28.975690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975714 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.975721 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975731 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:22:28.975744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975759 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.975768 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:28.975784 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975791 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.975805 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975830 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.975837 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975847 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:22:28.975860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.975886 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:22:28.975901 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975907 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:22:28.975921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975946 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.975953 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975963 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:22:28.975981 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.975988 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.975998 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:22:28.976012 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.976040 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:28.976055 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976062 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.976075 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976101 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.976108 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976119 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:22:28.976132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.976157 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:22:28.976172 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976179 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:22:28.976193 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.976224 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976234 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:22:28.976247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.976273 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.976288 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976298 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.976314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976339 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.976346 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976357 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:22:28.976369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976385 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.976395 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:22:28.976410 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976416 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:22:28.976430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976455 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:22:28.976462 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976472 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:22:28.976485 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.976510 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.976526 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976532 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.976546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976569 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976576 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976616 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.976638 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.976655 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976666 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:22:28.976677 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:22:28.976689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:22:28.976714 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:22:28.976729 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976735 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:22:28.976749 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976775 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:22:28.976782 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976792 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:22:28.976805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.976831 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.976846 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976853 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.976867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976891 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976897 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976934 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.976955 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.976972 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.976983 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:22:28.976993 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:22:28.977005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:22:28.977029 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:22:28.977045 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977051 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:22:28.977065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977090 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977098 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977108 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:22:28.977126 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977133 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977143 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:22:28.977162 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977168 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977178 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:22:28.977196 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.977203 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977213 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:22:28.977231 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.977238 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977248 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:22:28.977266 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.977273 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977282 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:22:28.977305 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.977312 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977323 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:22:28.977336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.977385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:28.977402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977408 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.977423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977448 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977455 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:22:28.977478 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.977503 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:22:28.977518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977524 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:22:28.977538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977563 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977570 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977580 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:22:28.977598 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977604 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977614 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:22:28.977632 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977639 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977648 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:22:28.977661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.977694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:22:28.977709 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977715 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.977730 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977755 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977763 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:22:28.977786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.977812 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:22:28.977827 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977833 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:22:28.977847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977872 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977879 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977889 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:22:28.977902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.977927 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.977942 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977948 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.977962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.977987 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.977994 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978004 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:22:28.978016 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.978041 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:22:28.978056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978062 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:22:28.978076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978101 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.978108 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978118 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:22:28.978136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.978143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978153 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:22:28.978171 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.978178 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978188 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:22:28.978201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.978234 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.978249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978255 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.978270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978300 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.978308 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978319 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:22:28.978332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.978357 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:22:28.978373 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978379 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.978393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978418 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.978425 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978435 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:22:28.978453 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.978460 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978470 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:22:28.978487 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.978494 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978503 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:22:28.978521 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.978528 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978538 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:22:28.978555 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.978562 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978572 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:22:28.978585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.978626 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:28.978641 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978648 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.978663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978689 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978696 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978706 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:22:28.978719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.978735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.978745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.978760 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978791 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978798 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978809 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978821 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.978854 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978879 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.978886 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978896 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:22:28.978915 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.978922 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978932 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:22:28.978949 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.978956 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.978966 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:22:28.978983 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.978990 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979000 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:22:28.979017 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.979024 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979034 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:22:28.979052 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:22:28.979058 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979068 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:22:28.979086 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.979093 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979102 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.979121 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.979127 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979137 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:22:28.979155 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.979162 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979171 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:22:28.979189 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.979196 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979205 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:22:28.979218 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979269 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.979287 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979305 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.979323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979348 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.979355 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979365 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:22:28.979383 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.979389 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979399 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:22:28.979416 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.979423 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979433 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:22:28.979451 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.979457 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979467 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:22:28.979480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.979518 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979533 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.979554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979579 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979587 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979596 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:22:28.979609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.979625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.979635 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.979649 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979676 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979684 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979693 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979706 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979723 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.979737 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979764 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.979771 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979781 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:22:28.979799 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.979806 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979817 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:22:28.979835 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.979841 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979851 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:22:28.979869 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.979875 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979885 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:22:28.979903 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.979910 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979919 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:22:28.979937 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.979944 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979953 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:22:28.979971 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.979978 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.979988 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:22:28.980005 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980012 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.980022 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:22:28.980040 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980047 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.980057 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:22:28.980074 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980081 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.980091 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:22:28.980108 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980115 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.980125 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:22:28.980138 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.980192 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.980210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980217 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.980232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980257 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980264 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980274 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:22:28.980292 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.980304 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980315 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:22:28.980334 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980341 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980351 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:22:28.980368 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:22:28.980375 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980385 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:28.980398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980425 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.980436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980458 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.980472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980498 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980505 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980515 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:22:28.980528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.980543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.980554 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.980568 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980596 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980604 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980614 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980627 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.980657 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980685 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.980692 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980702 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:22:28.980721 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980728 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980737 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:22:28.980759 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.980767 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980777 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:22:28.980795 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.980801 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980811 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:22:28.980829 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.980836 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980846 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:22:28.980864 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.980870 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980880 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:22:28.980898 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980905 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980915 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:22:28.980933 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980941 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980950 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:22:28.980968 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.980975 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.980985 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:22:28.981003 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981010 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.981019 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:22:28.981037 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.981044 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.981053 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:22:28.981072 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.981078 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.981088 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:22:28.981101 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.981161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.981177 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981205 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981213 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981223 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981236 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981252 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.981266 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981297 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.981305 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981316 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:22:28.981334 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.981341 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981351 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:22:28.981369 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.981375 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981385 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:22:28.981403 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.981410 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981419 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:22:28.981437 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.981444 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981454 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:22:28.981472 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.981479 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981488 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:22:28.981506 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.981513 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981523 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:22:28.981540 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.981547 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981557 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:22:28.981575 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.981581 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981591 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:22:28.981609 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.981615 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981625 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:22:28.981642 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.981649 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981659 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:22:28.981676 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.981683 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981692 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:22:28.981710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.981717 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981726 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:22:28.981744 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.981751 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981760 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:22:28.981774 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981839 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.981858 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.981864 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:22:28.981880 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.981906 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.981913 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.981923 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:22:28.981936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.981952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.981962 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:28.981977 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.981984 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.981997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982023 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.982030 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982040 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:22:28.982053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.982078 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:22:28.982093 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982100 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:22:28.982114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982139 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.982147 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982157 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:22:28.982175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.982182 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982191 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:22:28.982209 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.982216 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982226 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:22:28.982243 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:22:28.982250 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982260 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:22:28.982272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982305 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.982317 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:22:28.982333 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982340 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.982355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982380 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:22:28.982387 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982397 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:22:28.982410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.982436 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:22:28.982449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:22:28.982477 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982484 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:22:28.982494 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:22:28.982523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.982538 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982564 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.982571 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982581 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:22:28.982599 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.982606 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982616 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:22:28.982635 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.982641 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982651 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:22:28.982669 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:22:28.982676 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982687 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:22:28.982704 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.982711 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982721 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:22:28.982739 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.982746 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982756 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:22:28.982774 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.982780 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982790 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:22:28.982808 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.982815 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982824 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:22:28.982843 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.982849 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982860 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:22:28.982877 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.982884 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:22:28.982907 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:22:28.982957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.982975 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.982981 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:22:28.982997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983022 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.983029 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983039 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:22:28.983052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983068 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.983078 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:28.983093 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983099 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.983113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983138 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:22:28.983145 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983155 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:22:28.983168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.983193 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:22:28.983207 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:22:28.983234 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:22:28.983242 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:22:28.983251 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:22:28.983269 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:22:28.983276 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:22:28.983286 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:22:28.983309 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:22:28.983316 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:22:28.983327 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:22:28.983340 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:22:28.983365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.983381 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983387 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.983401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983427 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.983434 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983444 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:22:28.983462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.983469 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983479 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:22:28.983497 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.983503 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983513 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:22:28.983526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983549 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.983559 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983574 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983580 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.983595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983620 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983627 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983637 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:22:28.983650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.983665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.983675 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.983689 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983716 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983723 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983733 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983746 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.983777 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983803 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.983810 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983820 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:22:28.983838 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.983845 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983855 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:22:28.983872 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.983879 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983889 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:22:28.983907 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.983914 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983923 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:22:28.983941 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.983948 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983957 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:22:28.983975 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.983982 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.983992 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:22:28.984009 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.984016 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.984026 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:22:28.984043 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.984050 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.984060 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:22:28.984077 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.984084 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.984095 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:22:28.984108 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.984154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.984173 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984179 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:22:28.984196 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984222 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.984229 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984239 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:22:28.984258 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.984265 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984275 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:22:28.984301 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.984309 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984320 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:22:28.984338 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.984345 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984355 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:22:28.984373 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.984379 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984389 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:22:28.984402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.984445 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:28.984461 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984467 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.984481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984505 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984511 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984551 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.984572 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.984589 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984600 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:22:28.984610 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:22:28.984622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:22:28.984647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:22:28.984662 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984668 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:22:28.984682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984707 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.984714 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984725 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:22:28.984738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.984763 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:22:28.984778 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984784 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.984798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984823 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:22:28.984830 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984840 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:22:28.984853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.984878 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:22:28.984893 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984899 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:22:28.984913 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984937 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.984945 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:22:28.984968 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.984983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.984992 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:28.985008 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985014 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.985028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985053 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985060 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985070 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:22:28.985083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.985108 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:22:28.985122 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985150 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985157 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985167 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985180 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985196 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.985210 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985236 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985244 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985255 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:22:28.985272 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985279 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985289 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:22:28.985313 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985320 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985330 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:22:28.985348 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985355 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985364 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:22:28.985382 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985389 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985399 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:22:28.985416 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:22:28.985423 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985433 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:22:28.985451 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:22:28.985457 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985467 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:22:28.985485 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:22:28.985492 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985502 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:22:28.985519 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:22:28.985526 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985536 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:22:28.985554 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985560 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985570 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:22:28.985588 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985595 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985604 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:22:28.985622 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985629 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985638 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:22:28.985656 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985663 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985672 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:22:28.985685 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.985747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.985766 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985773 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:22:28.985789 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985814 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.985821 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985831 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:22:28.985844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.985870 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:28.985885 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985891 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.985905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985930 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.985937 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985947 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:22:28.985960 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.985976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.985986 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:22:28.986000 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986007 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.986021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986046 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.986053 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986063 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:22:28.986081 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.986088 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986098 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:22:28.986116 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.986122 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986132 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:22:28.986150 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.986157 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986166 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:22:28.986179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.986217 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986233 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986239 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.986255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986280 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986287 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986302 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:22:28.986316 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986331 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.986341 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.986355 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986384 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986391 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986402 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986415 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.986446 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986472 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.986479 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986488 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:22:28.986506 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.986513 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986522 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:22:28.986540 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.986547 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986556 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:22:28.986575 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.986581 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986591 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:22:28.986609 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.986616 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986625 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:22:28.986643 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.986650 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986660 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:22:28.986678 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:22:28.986685 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986694 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:22:28.986707 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.986747 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.986764 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986771 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:22:28.986786 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986811 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.986818 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986828 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:22:28.986846 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.986852 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986862 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:22:28.986880 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.986886 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986896 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:22:28.986914 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.986920 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986930 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:22:28.986947 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.986954 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986964 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:22:28.986981 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.986988 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.986997 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:22:28.987015 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.987022 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987031 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:22:28.987049 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.987055 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987065 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:22:28.987078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.987131 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:28.987147 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987153 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:22:28.987168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987193 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:22:28.987200 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987210 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:22:28.987223 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:28.987249 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:22:28.987266 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:22:28.987273 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:22:28.987284 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:22:28.987305 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987311 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:22:28.987326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987350 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.987371 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:22:28.987388 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:22:28.987399 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:22:28.987409 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:22:28.987426 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.987433 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:22:28.987443 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:22:28.987459 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:22:28.987467 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:22:28.987477 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:22:28.987494 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.987501 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.987511 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.987528 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.987535 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.987545 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.987562 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.987569 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.987579 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.987596 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.987603 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:22:28.987613 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.987630 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:22:28.987636 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:22:28.987646 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:22:28.987663 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:22:28.987670 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:22:28.987680 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:22:28.987697 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.987703 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.987713 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.987730 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:22:28.987737 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:22:28.987746 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:22:28.987763 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.987770 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:22:28.987841 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.987860 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.987867 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:22:28.987877 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.987894 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:22:28.987900 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:22:28.987910 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:22:28.987925 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:22:28.987963 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:22:28.987993 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:22:28.988020 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:22:28.988048 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:22:28.988075 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:28.988102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:22:28.988128 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:28.988156 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:22:28.988183 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:22:28.988210 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:22:28.988237 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:22:28.988263 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:22:28.988289 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:22:28.988322 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:22:28.988350 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:22:28.988377 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:22:28.988404 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:28.988431 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:22:28.988457 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:28.988483 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:22:28.988510 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:28.988537 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:22:28.988563 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:28.988590 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:22:28.988616 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.988643 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:22:28.988670 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.988696 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:22:28.988723 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.988749 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:22:28.988776 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:28.988803 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:22:28.988830 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:22:28.988856 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:22:28.988883 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.988912 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:22:28.988939 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.988966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:22:28.988993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:28.989020 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.989047 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.989074 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.989101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.989128 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.989155 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:28.989181 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:22:28.989208 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:22:28.989235 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:22:28.989261 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:28.989287 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:22:28.989319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.989346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.989373 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:28.989400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:22:28.989426 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:22:28.989452 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:22:28.989479 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:28.989506 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:22:28.989533 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:28.989559 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:22:28.989585 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.989613 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:22:28.989640 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:28.989668 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:22:28.989697 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989716 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989742 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:22:28.989768 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989786 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989804 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989830 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:22:28.989856 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989891 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989909 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989935 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:22:28.989961 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.989987 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.990014 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990040 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.990067 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990085 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990112 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.990139 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990156 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990183 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.990209 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990236 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.990263 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990289 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:22:28.990321 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990348 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.990374 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990401 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.990427 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990444 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990470 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:22:28.990497 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990523 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.990550 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990576 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:22:28.990603 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990629 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:22:28.990655 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990673 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990690 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990709 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990726 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990760 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990787 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.990814 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990832 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990849 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990875 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.990902 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990929 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.990955 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990972 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.990990 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991016 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.991042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991077 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.991165 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991182 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991199 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991217 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991243 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.991269 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991287 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991309 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991327 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991353 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.991380 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991407 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.991433 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991452 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991469 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991487 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991517 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:22:28.991544 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991570 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:22:28.991596 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991613 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991631 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991657 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.991683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991700 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991734 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991752 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:22:28.991805 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991831 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:22:28.991857 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991884 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.991910 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991936 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.991962 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991980 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.991997 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992014 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.992066 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992084 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992120 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992137 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992155 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992216 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:22:28.992244 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992262 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992288 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:22:28.992320 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992338 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992355 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992382 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:22:28.992408 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992426 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992443 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992460 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992486 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:22:28.992513 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992539 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.992565 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992591 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.992618 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992635 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992661 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.992687 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992705 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992731 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.992757 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992784 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.992812 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992838 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:22:28.992864 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992891 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.992917 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992944 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:22:28.992970 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.992987 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993013 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:22:28.993039 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993066 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.993092 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993118 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:22:28.993144 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993170 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:22:28.993197 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993214 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993231 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993266 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993305 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993332 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.993359 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993377 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993395 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993421 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.993447 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993475 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.993502 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993519 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993536 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993563 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.993589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:22:28.993709 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993743 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993761 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993786 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.993813 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993830 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993848 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993865 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993891 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.993918 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993944 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:22:28.993971 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.993989 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994006 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994025 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994051 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:22:28.994077 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994104 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:22:28.994130 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994149 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994167 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994193 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.994219 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994236 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994254 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994271 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994288 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:22:28.994346 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994373 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:22:28.994399 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994425 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:22:28.994452 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994478 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:22:28.994504 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994522 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994539 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994556 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.994609 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994627 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994644 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994662 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994679 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994713 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994731 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:22:28.994757 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:22:28.994787 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:22:28.994849 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:22:28.994901 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:28.994951 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:28.994999 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:22:28.995047 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:22:28.995095 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:22:28.995143 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:22:28.995198 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:28.995246 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:28.995300 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:28.995350 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:28.995398 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.995446 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.995494 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.995540 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:28.995588 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:22:28.995636 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.995685 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.995734 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:28.995785 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.995841 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.995897 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:28.995944 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:22:28.995991 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:28.996038 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.996086 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:28.996135 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:22:28.996184 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:28.996237 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:28.996283 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.996338 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:28.996395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:22:28.996444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:22:28.996492 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:28.996541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:28.996588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:22:28.996636 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:22:28.996687 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:22:28.996797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:22:28.996846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:28.996894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:28.996942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:28.996989 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:28.997035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.997084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.997132 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.997179 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:28.997228 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:22:28.997276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.997331 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.997379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:28.997428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.997481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.997533 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:28.997580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:22:28.997629 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:28.997675 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.997722 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:28.997771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:22:28.997818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:28.997870 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:28.997917 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.997966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:28.998022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:22:28.998071 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:22:28.998119 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:28.998167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:28.998213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:22:28.998261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:22:28.998314 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:22:28.998363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:22:28.998410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:28.998457 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:28.998508 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:28.998555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:28.998602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.998650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.998698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:28.998745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:28.998792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:22:28.998841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.998889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:28.998939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:28.998988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:28.999041 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:28.999092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:28.999139 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:22:28.999186 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:28.999233 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:28.999280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:28.999335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:22:28.999386 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:28.999442 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:28.999489 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:28.999538 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:28.999596 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:22:28.999625 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:22:28.999686 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:22:28.999741 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:28.999795 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:28.999851 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:22:28.999904 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:22:28.999959 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:22:29.000012 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:22:29.000065 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:29.000119 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:29.000172 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:29.000227 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:29.000281 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.000344 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.000399 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.000452 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:29.000506 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:22:29.000560 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.000615 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.000669 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:29.000723 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:29.000776 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:29.000830 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:29.000883 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:22:29.000937 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:29.000992 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:29.001057 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:29.001112 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:22:29.001165 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:29.001218 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:29.001272 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:29.001331 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:29.001395 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:22:29.001420 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:22:29.001475 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.001529 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:29.001584 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:29.001638 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:22:29.001692 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:22:29.001746 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:22:29.001800 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:22:29.001923 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:29.001978 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:29.002032 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:29.002086 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:29.002139 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.002194 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.002248 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.002307 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:29.002361 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:22:29.002417 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.002471 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.002525 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:29.002579 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:29.002633 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:29.002687 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:29.002741 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:22:29.002795 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:29.002849 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:29.002903 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:29.002958 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:22:29.003012 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:29.003066 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:29.003120 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:29.003174 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:29.003236 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:22:29.003260 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:22:29.003316 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.003365 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:29.003414 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:29.003464 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:22:29.003512 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:22:29.003560 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:22:29.003609 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:22:29.003657 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:29.003705 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:29.003754 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:29.003803 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:29.003852 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.003902 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.003951 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.003999 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:29.004047 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:22:29.004096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.004144 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.004192 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:29.004240 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:29.004289 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:29.004344 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:29.004392 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:22:29.004441 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:29.004489 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:29.004537 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:29.004585 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:22:29.004634 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:29.004682 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:29.004730 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:29.004779 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:29.004837 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:22:29.004859 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:22:29.004910 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.004960 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:29.005011 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:29.005061 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:22:29.005111 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:22:29.005162 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:22:29.005213 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:22:29.005267 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:29.005387 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:29.005498 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:29.005609 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:29.005664 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.005715 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.005766 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.005817 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:29.005867 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:22:29.005919 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.005969 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.006020 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:29.006071 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:29.006122 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:29.006172 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:29.006222 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:22:29.006272 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:29.006330 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:29.006382 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:29.006433 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:22:29.006483 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:29.006534 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:29.006584 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:29.006634 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:29.006689 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:22:29.006708 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:22:29.006740 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:22:29.006769 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:22:29.006796 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:22:29.006823 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:22:29.006844 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:22:29.006863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.006873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:29.006884 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:29.006894 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:22:29.006903 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:22:29.006913 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:22:29.006922 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:22:29.006932 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:29.006941 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:29.006950 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:29.006959 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:29.006968 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.006977 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.006986 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.006995 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:29.007004 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:22:29.007012 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007021 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007030 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:29.007039 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:29.007047 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:29.007056 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:29.007065 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:22:29.007074 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:29.007083 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:29.007091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:29.007100 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:22:29.007109 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:29.007118 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:29.007127 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:29.007135 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:29.007144 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:22:29.007155 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.007163 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:29.007172 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:29.007181 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:22:29.007189 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:22:29.007198 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:22:29.007207 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:22:29.007216 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:29.007224 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:29.007232 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:29.007240 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:29.007248 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007256 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.007264 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.007272 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:29.007280 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:22:29.007288 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007302 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007311 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:29.007319 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:29.007327 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:29.007335 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:29.007343 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:22:29.007351 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:29.007358 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:29.007366 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:29.007374 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:22:29.007382 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:29.007390 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:29.007398 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:29.007406 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:29.007414 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:22:29.007424 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.007433 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:29.007442 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:29.007449 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:22:29.007457 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:22:29.007464 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:22:29.007473 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:22:29.007480 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:29.007487 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:29.007495 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:29.007502 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:29.007510 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007517 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.007525 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.007532 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:29.007540 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:22:29.007548 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007555 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007563 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:29.007570 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:29.007577 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:29.007584 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:29.007592 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:22:29.007601 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:29.007608 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:29.007614 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:29.007622 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:22:29.007631 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:29.007638 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:29.007644 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:29.007652 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:29.007660 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:22:29.007669 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.007676 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:22:29.007684 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:22:29.007692 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:22:29.007700 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:22:29.007707 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:22:29.007714 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:22:29.007722 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:22:29.007729 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:22:29.007736 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:22:29.007743 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:22:29.007749 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007758 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.007766 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:22:29.007773 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:22:29.007781 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:22:29.007788 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007858 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:22:29.007866 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:22:29.007874 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:22:29.007881 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:22:29.007888 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:22:29.007895 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:22:29.007902 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:22:29.007909 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:22:29.007916 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:22:29.007923 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:22:29.007930 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:22:29.007938 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:22:29.007946 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:22:29.007953 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:22:29.008255 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:22:29.008267 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:22:29.008273 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:22:29.008278 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:22:29.008286 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:22:29.008291 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:22:29.008301 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:22:29.008312 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:22:29.008321 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:22:29.008365 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.008372 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179147" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:22:29.008386 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:22:29.008408 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:22:29.008414 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:22:29.008419 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:22:29.008423 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:22:29.008429 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179147" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:22:29.008441 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:22:29.008448 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:22:29.008453 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:22:29.008464 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.008473 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:22:29.008479 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:22:29.008502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:29.008512 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:22:29.008516 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:29.008540 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:22:29.008545 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:22:29.008550 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:22:29.008554 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:22:29.008558 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:22:29.008562 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:22:29.008566 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:22:29.008571 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:22:29.008577 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179147" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:22:29.008587 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:22:29.008593 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:22:29.008597 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:22:29.008604 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.008609 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:22:29.008613 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:22:29.008637 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:22:29.008643 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.008648 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.008654 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.008658 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:22:29.008669 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:22:29.008677 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:22:29.008682 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:22:29.008686 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:22:29.008693 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179147" 2019-02-19 20:22:29.008700 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:22:29.008705 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:22:29.008710 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:22:29.008717 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:22:29.008722 wsdl: in serializeType: returning: 179147 2019-02-19 20:22:29.008728 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:22:29.008735 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:22:29.008739 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:22:29.008743 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:22:29.008748 wsdl: in serializeType: returning: 179147 2019-02-19 20:22:29.008752 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179147 2019-02-19 20:22:29.008773 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179147 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:22:29.008778 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:22:29.008784 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7274"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:22:29.008797 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:22:29.008803 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179147 2019-02-19 20:22:29.008815 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:22:29.008889 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:22:29.008827 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:22:29.008840 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:22:29.008845 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:22:29.008850 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:22:29.008854 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:22:29.008860 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:22:29.008870 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:22:29.008878 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:22:29.008883 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:22:29.008896 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:22:29.008905 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:22:29.008912 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:22:29.016466 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:22:29.016501 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:22:29.016521 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:22:29.016528 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:22:29.016535 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:22:29.016541 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:22:29.016545 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:22:29.016550 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:22:29.016555 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:22:29.016585 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:22:29.026160 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:22:29.026212 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:22:29.026236 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:22:29.026247 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:22:29.026257 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:22:29.026265 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:22:29.026284 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:22:29.026297 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:22:29.026308 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:22:29.026324 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:22:11 GMT 2019-02-19 20:22:29.026335 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:22:29.026350 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:22:29.026360 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:22:29.026376 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:22:29.026450 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:22:29.026468 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:22:29.026480 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:22:29.026485 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:22:29.026489 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:22:29.026523 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:22:29.026536 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:22:29.026544 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:22:29.026595 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:22:29.026602 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:22:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:22:29.026637 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:22:29.026647 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:22:29.026672 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:22:29.026679 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:22:29.026798 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:22:29.026905 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:22:29.026912 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:22:29.026924 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:22:29.026935 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:22:29.026959 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:22:29.027021 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:22:29.027049 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:22:29.027064 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:22:29.027072 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:22:29.027077 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:22:29.027082 nusoap_client: detail =