Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 77.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452155-0001 Model turbiny: GT40
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: ASIA MOTORS
 Silnik:
JR T2307
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:10:24 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:10:25.556976 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:10:25.557030 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:25.557045 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179274" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:10:25.557062 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:25.557073 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:10:25.557082 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:10:25.557097 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:10:25.557105 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:25.557112 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:25.557121 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:10:25.557131 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:10:25.557142 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:10:25.557148 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:10:25.557153 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:10:25.557157 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:10:25.557161 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:10:25.557173 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:25.557189 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:25.557198 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:10:25.557204 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:10:25.557210 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:10:25.557219 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:10:25.557227 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:10:25.564513 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:10:25.564529 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:10:25.564541 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:10:25.564547 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:25.564552 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:25.564556 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:10:25.564560 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:10:25.564599 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:10:25.581770 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:10:25.581787 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:10:25.581793 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:10:25.581798 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:10:25.581803 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:10:25.581808 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:10:25.581812 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:10:25.581819 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:10:25.581823 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:10:25.581828 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:10:24 GMT 2019-02-20 06:10:25.581833 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:10:25.581838 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:10:25.581844 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:10:25.581852 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:10:25.581877 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:10:25.589134 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:10:25.589595 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:10:25.596157 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-20 06:10:25.596278 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.596304 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:25.596853 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:25.597246 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.597426 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.597454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.603290 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:10:25.604064 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:10:25.604488 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.604536 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:25.605095 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:10:25.605622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:10:25.605754 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.605781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.606243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.606307 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:25.607432 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:25.610364 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:10:25.610692 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:10:25.611143 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.611195 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:25.611708 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.611737 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.612185 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.612216 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:25.612797 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.613024 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:10:25.613389 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-20 06:10:25.613781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.613989 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:10:25.614241 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:10:25.614259 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:10:25.614264 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:10:25.614299 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:10:25.614343 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:10:25.614360 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:10:25.614368 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:10:25.614395 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:10:25.614407 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:10:25.614578 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:10:25.614593 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:10:25.614652 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614661 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:10:25.614682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614714 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.614724 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614739 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:10:25.614761 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.614769 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614781 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:10:25.614797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.614840 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.614856 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614864 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.614882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614911 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.614919 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614931 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:10:25.614945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.614973 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:10:25.614990 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.614996 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:10:25.615011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615038 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.615046 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615057 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:10:25.615075 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.615083 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615093 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:10:25.615112 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.615119 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615129 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:10:25.615143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615167 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.615178 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.615194 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615200 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:10:25.615215 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615241 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.615249 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615259 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:10:25.615273 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.615306 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:10:25.615323 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615330 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:10:25.615344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615370 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.615387 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615403 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:10:25.615423 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.615430 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615441 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:10:25.615459 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.615466 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615476 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:10:25.615493 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.615502 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615519 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:25.615545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615588 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.615605 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.615622 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615629 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.615645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615669 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615676 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.615741 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.615758 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615770 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:25.615780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:10:25.615792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:25.615817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:10:25.615833 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615839 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:10:25.615854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615879 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.615886 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615896 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:25.615909 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.615934 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.615949 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615956 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.615970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.615996 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.616003 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616013 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:10:25.616026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.616060 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:10:25.616075 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616081 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:10:25.616095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616120 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.616127 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616137 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:25.616150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.616175 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.616190 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616196 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.616210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616234 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.616242 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616252 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:10:25.616265 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.616297 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:10:25.616313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616320 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:10:25.616333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616358 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.616365 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616375 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:10:25.616393 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.616406 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616418 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:25.616431 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.616460 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:10:25.616475 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616482 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.616496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616521 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.616528 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616538 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:10:25.616551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.616576 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:10:25.616591 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616598 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:10:25.616612 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616636 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.616644 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616658 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:10:25.616678 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.616685 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616695 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:25.616708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.616737 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:10:25.616752 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616758 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.616772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616802 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.616810 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616820 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:10:25.616833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.616860 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:10:25.616877 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616884 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:10:25.616897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616925 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.616933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616943 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:25.616956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.616971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.616981 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:10:25.616996 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617002 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.617015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617041 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.617049 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617059 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:10:25.617071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.617096 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:10:25.617111 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617117 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:10:25.617131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617155 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.617162 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617172 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:25.617184 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.617209 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.617224 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617230 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.617243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617268 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.617277 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617292 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:10:25.617305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.617331 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:10:25.617346 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617352 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:10:25.617366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617390 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.617402 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617413 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:10:25.617426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.617452 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.617467 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617473 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.617487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617511 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.617518 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617528 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:10:25.617541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.617566 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:10:25.617590 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617596 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:10:25.617610 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617634 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.617641 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617651 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:10:25.617664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.617689 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.617704 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617711 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.617724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617748 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.617756 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617765 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:10:25.617778 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.617804 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:10:25.617819 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617825 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:10:25.617839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617868 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.617875 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617885 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:10:25.617903 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.617910 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617920 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:10:25.617936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.617966 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.617984 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.617991 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.618005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618030 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.618038 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618048 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:10:25.618061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.618086 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:10:25.618101 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618107 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:10:25.618121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618145 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.618152 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618162 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:25.618175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.618200 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.618215 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618221 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.618235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618260 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.618267 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618280 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:10:25.618297 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.618331 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:25.618346 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618353 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:10:25.618366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618391 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:25.618426 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618438 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:10:25.618452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.618477 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.618492 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618499 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.618512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618536 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618542 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618581 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.618603 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.618620 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618631 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:25.618641 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:10:25.618653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:25.618678 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:25.618693 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618699 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:10:25.618713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618738 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:25.618745 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618755 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:10:25.618768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.618794 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.618809 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618815 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.618828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618852 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618858 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618872 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.618916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.618933 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618944 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:25.618954 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:10:25.618966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.618980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:25.618990 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:25.619005 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619011 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:10:25.619025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619049 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619057 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619067 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:10:25.619084 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619091 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619101 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:10:25.619119 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619126 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619136 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:10:25.619153 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.619160 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619170 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:10:25.619188 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.619194 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619204 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:10:25.619221 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.619228 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619237 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:10:25.619255 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.619262 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619271 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:25.619289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619328 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.619340 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.619356 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619363 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.619377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619407 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619415 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619425 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:10:25.619439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.619464 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:10:25.619479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619485 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:10:25.619499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619523 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619530 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619540 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:10:25.619558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619565 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619575 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:25.619592 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619599 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619609 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:10:25.619621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.619654 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.619669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619675 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.619688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619713 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619721 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:10:25.619744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.619769 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:10:25.619785 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619791 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:10:25.619804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619829 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619836 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619845 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:25.619858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.619883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.619898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619904 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.619918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619943 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.619950 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:10:25.619973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.619988 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.619997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:25.620012 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620019 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:10:25.620032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620056 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.620064 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620073 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:10:25.620091 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.620098 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620108 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:25.620126 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.620133 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620143 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:10:25.620155 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.620188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.620203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620209 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.620223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620248 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.620256 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620266 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:10:25.620284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620301 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.620311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:25.620327 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620333 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.620347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620373 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.620380 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620390 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:10:25.620414 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.620421 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620431 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:25.620449 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.620456 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620466 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:25.620483 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.620490 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620500 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:10:25.620518 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.620524 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620534 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:10:25.620547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.620589 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.620604 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620610 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.620624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620650 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620657 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620667 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:10:25.620680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.620695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.620705 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.620719 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620763 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620776 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620796 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620817 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620845 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.620874 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620908 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.620915 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620925 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:25.620943 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.620950 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620959 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:10:25.620977 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.620984 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.620994 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:10:25.621012 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.621018 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621028 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:10:25.621045 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.621052 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621062 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:10:25.621079 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:25.621086 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621095 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:10:25.621113 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.621120 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621130 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.621147 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.621154 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621164 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:25.621181 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.621188 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621198 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:25.621216 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.621222 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621232 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:25.621245 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.621338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621344 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.621359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621385 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.621392 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621408 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:25.621428 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.621434 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621444 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:10:25.621462 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.621469 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621479 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:10:25.621497 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.621503 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621513 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:10:25.621525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.621563 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621584 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.621603 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621628 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621636 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621646 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:10:25.621659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.621674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.621684 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.621698 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621725 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621732 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621742 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621755 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621771 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.621785 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621810 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.621818 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621828 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:10:25.621845 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.621852 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621863 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:10:25.621881 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.621888 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621898 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:10:25.621915 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.621922 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621931 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:10:25.621949 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.621955 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.621965 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:10:25.621983 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.621990 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.622000 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:10:25.622017 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622024 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.622033 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:25.622051 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622058 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.622067 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:10:25.622085 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622091 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.622101 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:10:25.622119 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622126 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.622135 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:25.622153 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622160 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.622169 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:25.622182 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.622236 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.622254 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622260 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.622276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622306 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622313 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622330 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:10:25.622348 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.622354 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622364 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:25.622382 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622388 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622403 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:10:25.622423 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:25.622430 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622440 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.622453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.622490 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622505 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622511 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.622525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622551 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622558 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622568 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:10:25.622581 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.622596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.622606 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.622620 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622648 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622655 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622665 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622678 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622694 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.622708 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622734 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.622741 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622751 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:10:25.622769 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622775 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622785 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:10:25.622806 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.622813 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622823 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:10:25.622842 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.622849 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622858 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:10:25.622876 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.622883 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622893 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:10:25.622910 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.622917 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622926 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:10:25.622944 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622950 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622960 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:25.622977 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.622985 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.622995 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:10:25.623013 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.623019 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.623029 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:10:25.623047 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623054 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.623063 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:10:25.623080 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.623087 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.623097 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:25.623114 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.623121 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.623130 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:25.623143 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.623202 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.623218 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623246 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623253 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623263 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623279 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623298 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.623320 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623346 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.623353 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623363 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:10:25.623380 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.623387 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623402 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:10:25.623422 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.623428 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623438 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:10:25.623456 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.623463 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623472 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:10:25.623490 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.623497 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623506 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:10:25.623524 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.623531 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623541 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:10:25.623558 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.623565 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623574 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:10:25.623592 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.623598 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623615 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:10:25.623633 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.623640 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623649 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:10:25.623667 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.623673 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623683 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:10:25.623700 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.623706 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623716 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:10:25.623734 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.623740 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623750 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:10:25.623768 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.623774 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623784 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:25.623802 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.623808 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623818 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:10:25.623831 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.623896 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.623915 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.623921 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:10:25.623937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.623962 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.623969 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.623979 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:10:25.623992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.624017 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.624032 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624039 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.624053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624078 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.624085 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624096 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:10:25.624109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.624134 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:10:25.624149 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624155 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:10:25.624168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624193 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.624200 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624210 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:25.624228 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.624234 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624245 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:10:25.624262 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.624268 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624281 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:10:25.624301 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:25.624307 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624317 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:10:25.624330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.624367 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:10:25.624382 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624388 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.624409 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624435 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:25.624443 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624452 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:10:25.624465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.624480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.624490 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:10:25.624504 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:25.624531 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624538 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:25.624549 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624562 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:25.624577 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.624591 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624626 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.624633 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624643 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:10:25.624661 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.624667 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624677 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:10:25.624695 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.624702 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624712 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:10:25.624729 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:10:25.624736 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624746 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:10:25.624763 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.624770 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624780 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:10:25.624797 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.624804 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624814 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:10:25.624831 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.624838 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624848 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:25.624865 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.624872 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624881 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:10:25.624899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.624906 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624916 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:10:25.624933 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.624940 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.624949 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:25.624962 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:10:25.625012 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.625029 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625035 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:10:25.625049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625074 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.625081 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625091 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:25.625104 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.625129 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.625144 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625151 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.625165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625189 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:25.625196 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625206 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:10:25.625219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.625244 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:10:25.625258 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:25.625289 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:25.625297 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:25.625307 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:10:25.625325 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:25.625332 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:25.625342 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:10:25.625359 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:25.625366 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:25.625376 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:10:25.625389 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:10:25.625421 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.625439 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625445 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.625460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625486 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.625493 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625503 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:25.625521 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.625528 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625538 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:10:25.625555 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.625562 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625572 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:10:25.625584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.625617 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625632 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625638 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.625652 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625677 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625684 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625694 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:10:25.625707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.625722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.625732 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.625746 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625773 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625780 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625790 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625803 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625819 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.625832 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625858 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.625865 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625875 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:10:25.625893 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.625900 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625909 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:10:25.625927 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.625934 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625944 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:10:25.625962 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.625968 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.625978 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:10:25.625996 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.626003 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.626013 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:10:25.626030 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.626037 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.626047 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:10:25.626064 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.626071 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.626080 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:10:25.626098 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.626105 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.626114 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:10:25.626132 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.626139 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.626149 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:10:25.626162 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.626207 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.626224 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626231 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:10:25.626245 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626270 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.626280 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626294 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:10:25.626313 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.626329 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626338 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:25.626356 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.626363 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626372 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:25.626390 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.626397 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626413 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:10:25.626431 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.626438 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626448 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:10:25.626461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.626521 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.626550 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626558 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.626583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626635 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626644 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626686 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.626707 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.626724 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626735 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:25.626745 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:10:25.626758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626772 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:10:25.626782 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:10:25.626797 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626803 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:10:25.626817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626842 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.626849 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626860 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:10:25.626873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.626897 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.626912 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626919 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.626932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626957 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:10:25.626964 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.626974 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:10:25.626987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.627002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.627012 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:10:25.627027 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.627033 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:10:25.627047 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.627071 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.627079 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.627089 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:25.627102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.627116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.627126 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.627141 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.627147 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.627161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.627186 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627193 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.627203 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:10:25.627216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.627231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.627241 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:10:25.627254 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627291 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627299 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627310 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627339 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.627353 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627379 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.627387 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627403 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:10:25.627423 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.627430 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627440 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:10:25.627458 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.627464 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627474 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:10:25.627492 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.627498 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627508 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:10:25.627525 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.627532 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627542 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:10:25.627559 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:25.627566 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627576 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:10:25.627603 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:25.627616 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627645 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:10:25.627675 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:10:25.627687 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627705 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:10:25.627740 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:25.627749 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627760 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:10:25.627780 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.627786 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627796 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:10:25.627821 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.627828 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627838 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:10:25.627856 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.627862 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627872 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:10:25.627890 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.627897 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627906 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:10:25.627919 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.627982 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.628000 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628006 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:10:25.628021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628047 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.628054 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628064 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:10:25.628077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.628102 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.628121 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628127 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.628140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628165 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.628172 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628182 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:10:25.628195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.628220 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:10:25.628235 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628241 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.628255 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628283 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.628291 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628302 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:10:25.628326 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.628333 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628343 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:10:25.628360 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.628367 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628385 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:10:25.628408 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.628416 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628426 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:10:25.628440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.628476 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628492 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628498 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.628512 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628538 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628545 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628555 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:10:25.628568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.628583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.628592 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.628614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628645 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628653 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628663 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628679 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628706 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.628735 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.628788 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628806 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:10:25.628840 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.628853 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628866 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:10:25.628886 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.628893 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628903 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:10:25.628921 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.628928 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628938 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:10:25.628956 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.628962 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.628972 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:10:25.628990 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.628997 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.629007 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:10:25.629024 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:10:25.629031 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.629041 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:10:25.629054 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.629101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.629118 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629124 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:10:25.629138 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629163 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.629170 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629180 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:10:25.629198 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.629205 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629215 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:10:25.629232 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.629239 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629249 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:10:25.629266 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.629273 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629288 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:10:25.629307 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.629314 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629326 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:10:25.629344 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.629351 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629361 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:10:25.629385 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.629392 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629409 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:10:25.629428 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.629435 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629445 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:10:25.629458 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.629511 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.629526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629533 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:10:25.629549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629573 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:25.629581 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629591 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:10:25.629604 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.629629 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:10:25.629646 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:10:25.629653 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:10:25.629664 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:10:25.629689 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629700 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:10:25.629727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.629806 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:10:25.629834 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.629847 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:10:25.629857 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:10:25.629876 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.629883 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:10:25.629894 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:10:25.629910 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:10:25.629918 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:10:25.629928 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:10:25.629945 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.629952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.629962 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.629979 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.629986 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.629996 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.630013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.630020 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.630030 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.630047 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.630053 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:10:25.630063 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.630080 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:25.630087 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:10:25.630096 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:25.630113 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:25.630120 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:10:25.630130 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:10:25.630146 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.630153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.630163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.630180 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:10:25.630187 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:10:25.630196 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:10:25.630213 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.630220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:10:25.630230 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.630247 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.630254 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:10:25.630264 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.630284 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:10:25.630291 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:10:25.630302 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:10:25.630327 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:10:25.630384 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.630436 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:10:25.630466 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.630493 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:10:25.630520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.630547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:10:25.630574 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.630602 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:10:25.630637 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.630663 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:10:25.630690 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:10:25.630717 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:10:25.630744 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:10:25.630770 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:10:25.630844 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:10:25.630874 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:10:25.630902 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.630929 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:10:25.630956 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.630982 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:10:25.631009 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.631036 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:10:25.631224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.631252 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:10:25.631283 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.631312 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:25.631339 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.631366 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:25.631393 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.631426 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:10:25.631453 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.631481 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:10:25.631508 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.631545 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:10:25.631597 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.631649 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:25.631698 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.631727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:10:25.631754 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.631781 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.631808 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.631835 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.631862 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.631889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.631915 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.631942 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:10:25.631969 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:10:25.631995 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:10:25.632027 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.632054 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:10:25.632081 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.632108 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.632134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.632161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:10:25.632187 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.632214 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:10:25.632241 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.632268 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:10:25.632299 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.632326 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:10:25.632353 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.632380 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:10:25.632413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.632442 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:10:25.632470 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632489 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632515 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:25.632542 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632559 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632584 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632635 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:25.632688 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632734 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632777 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:25.632809 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632836 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.632862 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632888 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.632914 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632931 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.632958 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.632985 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633002 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633029 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.633055 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633082 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.633108 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633135 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:25.633182 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633230 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.633289 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633322 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.633349 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633366 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633392 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:25.633426 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633453 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.633479 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633505 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:25.633531 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633558 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:25.633584 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633601 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633618 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633636 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633658 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633676 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633693 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633719 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.633746 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633764 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633781 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633807 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.633834 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633860 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.633887 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633904 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633948 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.633974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.633991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634039 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.634170 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634191 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634208 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634225 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634251 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.634281 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634300 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634317 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634340 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634367 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.634393 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634425 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.634451 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634469 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634486 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634503 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634532 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:25.634558 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634584 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:25.634610 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634627 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634643 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634679 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.634730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634763 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634797 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634817 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634835 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:25.634887 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634914 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:10:25.634940 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.634966 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.634993 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635020 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.635046 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635063 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635087 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635104 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.635157 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635192 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635209 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635266 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635300 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635333 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:10:25.635410 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635429 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635455 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:25.635481 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635498 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635515 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635541 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:25.635567 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635584 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635617 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635643 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:25.635669 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635695 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.635721 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635748 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.635774 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635791 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635822 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.635848 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635866 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635891 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.635917 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635944 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.635971 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.635997 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:25.636023 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636049 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.636100 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636148 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:10:25.636198 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636224 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636251 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:10:25.636280 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636310 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.636337 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636363 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:25.636389 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636423 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:25.636449 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636466 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636550 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636577 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.636604 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636626 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636643 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636670 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.636696 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636723 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.636750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636767 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636784 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636810 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.636836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636871 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636888 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636905 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:10:25.636957 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636974 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.636991 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637008 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.637061 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637078 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637095 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637112 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637138 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.637165 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637191 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:10:25.637217 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637239 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637256 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637275 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637319 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:10:25.637358 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637385 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:10:25.637418 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637460 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637486 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.637513 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637547 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637564 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637607 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:10:25.637633 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637659 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:10:25.637685 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637712 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:10:25.637738 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637764 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:10:25.637790 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637808 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637825 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637841 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637868 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.637895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637934 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.637986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.638003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.638020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:10:25.638046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:10:25.638073 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.638132 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.638183 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.638233 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.638288 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.638340 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:25.638389 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:10:25.638450 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:25.638520 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.638580 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.638676 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.638743 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.638793 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.638843 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.638892 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.638940 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.638989 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.639039 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.639089 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.639138 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.639204 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.639262 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.639330 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.639380 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:25.639435 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.639484 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.639531 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.639582 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.639631 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.639757 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.639848 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.639935 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.640036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.640094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.640157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.640213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.640261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.640317 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:25.640588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:10:25.640643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:25.640691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.640740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.640788 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.640836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.640884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.640933 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.640982 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.641031 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.641080 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.641131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.641180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.641235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.641290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.641344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.641402 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.641453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:25.641506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.641554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.641606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.641661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.641710 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.641764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.641812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.641861 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.641918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.641968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.642017 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.642067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.642115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.642163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:25.642212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:10:25.642266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:25.642321 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.642369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.642431 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.642479 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.642527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.642576 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.642625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.642673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.642722 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.642771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.642821 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.642870 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.642920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.642978 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.643031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.643079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:25.643126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.643174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.643221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.643271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.643337 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.643394 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.643450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.643499 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.643556 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:10:25.643583 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.643646 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.643703 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.643758 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.643827 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.643883 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:25.643938 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:25.643993 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:25.644048 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.644103 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.644158 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.644214 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.644269 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.644330 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.644385 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.644446 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.644501 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.644557 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.644612 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.644668 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.644723 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.644778 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.644833 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.644888 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:25.644942 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.644998 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.645086 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.645142 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.645196 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.645251 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.645311 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.645366 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.645449 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:10:25.645475 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.645535 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.645593 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.645652 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.645707 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.645767 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:25.645822 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:25.646082 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:25.646139 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.646198 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.646254 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.646319 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.646375 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.646440 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.646497 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.646556 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.646611 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.646667 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.646722 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.646777 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.646832 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.646887 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.646942 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.646997 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:25.647052 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.647107 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.647162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.647217 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.647272 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.647333 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.647388 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.647449 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.647512 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:10:25.647534 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.647585 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.647635 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.647685 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.647739 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.647789 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:25.647838 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:25.647887 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:25.647936 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.647986 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.648035 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.648085 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.648135 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.648185 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.648235 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.648292 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.648343 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.648393 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.648450 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.648500 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.648584 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.648659 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.648720 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.648796 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:25.648866 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.648942 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.649013 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.649099 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.649196 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.649299 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.649374 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.649443 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.649528 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:10:25.649559 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.649611 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.649687 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.649778 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.649834 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.649905 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:10:25.649967 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:10:25.650029 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:10:25.650082 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.650141 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.650195 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.650252 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.650314 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.650372 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.650448 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.650512 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.650564 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.650626 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.650680 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.650748 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.650801 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.650857 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.650914 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.650970 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:10:25.651028 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.651084 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.651143 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.651197 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.651256 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.651314 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.651374 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.651435 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.651494 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:10:25.651512 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:10:25.651543 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:10:25.651572 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:10:25.651600 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:10:25.651626 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:10:25.651647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.651661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.651670 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.651678 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.651686 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.651694 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:25.651703 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:25.651711 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:25.651727 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.651735 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.651748 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.651756 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.651764 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.651772 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.651780 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.651798 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.651805 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.651813 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.651820 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.651828 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.651836 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.651844 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.651851 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.651858 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:25.651866 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.651873 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.651880 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.651888 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.651895 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.651902 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.651910 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.651917 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.651925 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.651934 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.651941 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.651950 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.651957 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.651965 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:25.651973 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:25.651981 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:25.651989 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.651996 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.652004 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.652011 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.652018 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.652026 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.652034 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.652041 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.652048 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.652056 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.652063 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.652071 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.652078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.652085 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.652092 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.652100 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:25.652107 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.652114 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.652121 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.652129 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.652145 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.652152 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.652163 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.652171 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.652179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.652188 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.652196 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.652203 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.652210 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.652217 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:25.652224 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:25.652231 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:25.652237 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.652244 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.652251 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.652258 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.652265 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.652271 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.652284 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.652293 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.652300 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.652306 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.652313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.652320 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.652327 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.652334 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.652341 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.652348 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:25.652356 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.652362 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.652369 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.652375 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.652382 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.652388 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.652395 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.652407 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.652415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:10:25.652423 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.652430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:10:25.652437 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:10:25.652444 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:10:25.652451 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:10:25.652457 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:10:25.652464 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:10:25.652471 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:10:25.652477 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:10:25.652484 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:10:25.652491 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:10:25.652497 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.652505 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.652516 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:10:25.652522 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:10:25.652529 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:10:25.652536 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.652755 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:10:25.652765 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:10:25.652771 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:10:25.652778 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:10:25.652785 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:10:25.652792 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:10:25.652798 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:10:25.652805 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:10:25.652812 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:10:25.652818 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:10:25.652825 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:10:25.652831 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:10:25.652838 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:10:25.652845 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:10:25.653155 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:10:25.653166 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:10:25.653171 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:10:25.653177 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:10:25.653188 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:10:25.653195 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:10:25.653203 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:10:25.653219 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:10:25.653233 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:10:25.653289 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.653302 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179274" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:10:25.653325 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:10:25.653350 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:10:25.653360 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:10:25.653368 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:10:25.653375 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:10:25.653385 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179274" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:10:25.653403 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:25.653412 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:25.653425 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:25.653441 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.653456 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:10:25.653466 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:10:25.653499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.653511 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:10:25.653516 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.653540 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:10:25.653545 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:10:25.653550 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:10:25.653553 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:10:25.653557 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:10:25.653561 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:10:25.653566 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:10:25.653570 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:10:25.653577 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179274" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:10:25.653587 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:25.653593 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:25.653598 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:10:25.653607 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.653614 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:10:25.653618 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:10:25.653642 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:10:25.653648 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.653653 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.653659 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.653667 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:10:25.653682 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:10:25.653693 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:25.653697 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:10:25.653702 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:10:25.653709 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179274" 2019-02-20 06:10:25.653716 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:25.653720 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:10:25.653725 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:25.653732 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:25.653737 wsdl: in serializeType: returning: 179274 2019-02-20 06:10:25.653743 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:10:25.653750 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:10:25.653754 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:10:25.653758 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:10:25.653764 wsdl: in serializeType: returning: 179274 2019-02-20 06:10:25.653768 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179274 2019-02-20 06:10:25.653790 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179274 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:10:25.653795 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:10:25.653801 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4746"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:10:25.653816 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:10:25.653822 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179274 2019-02-20 06:10:25.653831 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:10:25.653910 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:10:25.653845 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:10:25.653859 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:10:25.653864 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:10:25.653869 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:10:25.653873 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:10:25.653880 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:25.653890 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:25.653898 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:10:25.653904 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:10:25.653917 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:10:25.653927 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:10:25.653938 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:10:25.661200 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:10:25.661221 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:10:25.661233 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:10:25.661239 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:10:25.661245 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:10:25.661249 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:10:25.661254 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:10:25.661258 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:10:25.661280 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:10:25.661309 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:10:25.670270 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:10:25.670291 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:10:25.670297 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:10:25.670302 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:10:25.670308 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:10:25.670313 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:10:25.670319 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:10:25.670324 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:10:25.670329 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:10:25.670339 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:10:24 GMT 2019-02-20 06:10:25.670345 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:10:25.670350 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:10:25.670356 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:10:25.670365 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:10:25.670389 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:10:25.670399 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:10:25.670412 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:10:25.670418 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:10:25.670422 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:10:25.670454 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:10:25.670466 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:10:25.670472 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:10:25.670494 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:10:25.670510 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:10:24 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:10:25.670540 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:10:25.670549 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:10:25.670567 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:10:25.670574 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:10:25.670673 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:10:25.670771 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:10:25.670777 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:10:25.670786 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:10:25.670796 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:10:25.670819 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:10:25.670875 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:10:25.670903 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:10:25.670917 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:10:25.670925 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:10:25.670930 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:10:25.670935 nusoap_client: detail =