Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 76.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
167164 Model turbiny: S3B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3518
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:05:08 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:05:09.666056 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:05:09.666108 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:09.666123 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203334" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:05:09.666140 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:09.666152 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:05:09.666161 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:05:09.666176 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:05:09.666184 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:09.666191 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:09.666201 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:09.666210 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:05:09.666222 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:05:09.666227 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:05:09.666232 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:05:09.666237 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:05:09.666241 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:05:09.666254 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:05:09.666270 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:05:09.666289 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:05:09.666296 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:05:09.666302 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:05:09.666311 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:05:09.666320 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:05:09.673759 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:05:09.673788 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:05:09.673804 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:05:09.673816 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:05:09.673823 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:05:09.673827 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:05:09.673832 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:05:09.673863 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:05:09.691153 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:05:09.691199 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:05:09.691206 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:05:09.691212 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:05:09.691258 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:05:09.691265 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:05:09.691271 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:05:09.691284 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:05:09.691291 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:05:09.691296 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:05:08 GMT 2019-02-20 06:05:09.691302 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:05:09.691308 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:05:09.691314 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:05:09.691332 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:05:09.691368 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:05:09.698489 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:05:09.698916 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:05:09.705539 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-20 06:05:09.705671 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:05:09.706218 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:05:09.706571 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:09.706787 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:09.706804 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:09.712718 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:05:09.713022 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:05:09.713621 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:05:09.714181 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:09.714416 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:05:09.714923 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:05:09.715354 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:05:09.715935 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:05:09.719808 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:05:09.720132 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:05:09.720793 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:05:09.721211 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:05:09.721790 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:05:09.722382 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:05:09.722699 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:09.722941 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:05:09.723214 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:05:09.723357 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:05:09.723719 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:05:09.723736 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:05:09.723741 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:05:09.723770 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:05:09.723831 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:05:09.723849 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:05:09.723857 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:05:09.723879 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:05:09.723885 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:05:09.724059 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:05:09.724076 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:05:09.724155 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724165 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:05:09.724186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724239 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.724250 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724267 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:05:09.724327 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.724338 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724351 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:05:09.724369 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724399 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.724411 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.724449 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724457 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.724475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724506 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.724514 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724526 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:05:09.724558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.724589 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:05:09.724619 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:05:09.724641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724685 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.724694 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724705 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:05:09.724725 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.724732 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724742 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:05:09.724759 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.724766 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724776 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:05:09.724789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.724843 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.724861 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:05:09.724881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724925 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.724934 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724944 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:05:09.724957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.724973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.724983 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:05:09.724998 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725004 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:05:09.725034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725064 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.725072 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725082 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:05:09.725100 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.725107 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725117 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:05:09.725134 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.725141 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725167 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:05:09.725189 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.725196 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725206 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:09.725219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.725322 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.725343 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725351 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.725366 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725391 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725398 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725441 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.725463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.725480 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725492 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:09.725503 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:05:09.725515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:05:09.725541 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:05:09.725556 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725562 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:05:09.725578 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725640 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.725649 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725660 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:09.725673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.725699 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.725714 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725721 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.725757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725784 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.725792 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725802 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:05:09.725815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.725840 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:05:09.725855 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725861 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:05:09.725875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725899 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.725906 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725916 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:09.725929 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.725953 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.725968 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.725974 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.725988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726012 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.726019 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726029 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:05:09.726042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726057 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.726066 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:05:09.726081 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726088 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:05:09.726102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726126 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.726133 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726167 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:05:09.726188 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.726195 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726205 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:09.726218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726237 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.726247 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:05:09.726261 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726268 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.726301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726327 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.726335 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726345 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:05:09.726358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726374 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.726384 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:05:09.726399 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726405 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:05:09.726419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726444 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.726451 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726461 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:05:09.726480 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.726487 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726498 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:09.726511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726530 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.726540 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:05:09.726555 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726575 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.726593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726618 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.726625 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726634 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:05:09.726647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.726672 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:05:09.726686 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726693 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:05:09.726706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726730 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.726737 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726747 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:09.726759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.726783 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:05:09.726797 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726805 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.726818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726842 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.726849 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726859 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:05:09.726872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.726896 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:05:09.726910 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726916 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:05:09.726929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726953 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.726960 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726970 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:09.726982 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.726996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.727006 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.727021 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727027 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.727040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727064 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.727071 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727081 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:05:09.727093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.727118 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:05:09.727132 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727138 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:05:09.727151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727174 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.727181 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727191 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:05:09.727204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.727228 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.727242 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727249 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.727262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727305 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.727313 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727323 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:05:09.727336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.727362 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:05:09.727377 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727383 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:05:09.727398 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727423 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.727431 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727441 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:05:09.727454 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727469 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.727479 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.727494 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727500 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.727514 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727538 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.727545 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727555 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:05:09.727580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.727606 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:05:09.727621 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727627 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:05:09.727639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727663 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.727670 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727679 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:05:09.727697 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.727703 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727713 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:05:09.727725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.727754 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.727768 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727774 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.727787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727812 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.727819 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727828 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:05:09.727841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727856 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.727865 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:05:09.727880 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727886 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:05:09.727899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727923 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.727929 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727939 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:09.727952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727966 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.727976 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.727990 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.727996 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.728009 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728033 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.728040 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728049 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:05:09.728062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.728086 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:09.728101 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728107 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:05:09.728119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728143 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:05:09.728150 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728160 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:05:09.728173 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.728197 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.728211 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728217 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.728230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728252 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728259 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728317 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.728338 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.728355 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728367 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:09.728377 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:05:09.728389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728405 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:05:09.728414 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:05:09.728430 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728436 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:05:09.728450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728476 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:05:09.728483 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728493 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:05:09.728506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.728532 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.728547 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728554 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.728580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728603 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728610 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728645 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.728665 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.728681 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728692 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:09.728701 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:05:09.728713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:05:09.728736 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:05:09.728751 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728757 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:05:09.728770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728794 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.728801 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728811 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:05:09.728829 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.728836 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728845 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:05:09.728863 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.728870 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728879 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:05:09.728896 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.728903 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728913 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:05:09.728930 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.728937 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728946 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:05:09.728963 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.728970 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.728979 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:05:09.728996 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.729002 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729012 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:09.729024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729063 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.729074 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.729089 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729095 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.729109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729133 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729140 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:05:09.729163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729178 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.729188 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:05:09.729202 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729208 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:05:09.729221 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729245 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729253 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729262 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:05:09.729298 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729306 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729316 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:09.729335 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729342 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729351 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:05:09.729364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.729398 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.729413 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729419 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.729433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729457 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729466 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729476 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:05:09.729489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.729516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:05:09.729531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729537 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:05:09.729551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729576 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729584 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729594 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:09.729607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729622 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.729632 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.729647 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729653 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.729667 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729692 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729699 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729710 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:05:09.729722 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729738 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.729748 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:09.729763 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729769 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:05:09.729791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729816 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729823 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729833 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:05:09.729851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:09.729886 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.729893 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729903 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:05:09.729916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.729949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.729965 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.729971 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.729985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730011 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.730018 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:05:09.730041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.730066 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:09.730081 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730088 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.730101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730126 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.730134 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730143 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:05:09.730162 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.730169 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730179 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:05:09.730197 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.730203 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730213 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:09.730231 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.730238 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730248 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:05:09.730266 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.730278 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730289 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:05:09.730302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.730345 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.730360 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730367 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.730381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730406 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730413 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730423 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:05:09.730437 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.730460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.730470 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.730484 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730514 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730522 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730532 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730545 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.730577 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730602 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.730610 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730620 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:09.730638 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.730645 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730655 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:05:09.730673 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.730680 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730690 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:05:09.730741 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.730750 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730762 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:05:09.730782 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.730789 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730799 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:05:09.730817 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:05:09.730825 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730834 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:05:09.730853 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.730860 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730870 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.730887 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.730894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730904 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:09.730922 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.730928 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730939 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:05:09.730956 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.730963 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.730973 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:05:09.730987 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.731059 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731066 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.731080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731106 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.731113 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731123 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:05:09.731141 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.731148 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731158 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:05:09.731175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.731182 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731192 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:05:09.731210 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.731217 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731227 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:05:09.731240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.731283 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731306 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.731320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731346 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731353 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731363 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:05:09.731376 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.731402 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.731416 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731446 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731453 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731463 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731476 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731492 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.731506 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731532 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.731539 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731549 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:05:09.731568 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.731574 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731585 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:05:09.731603 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.731610 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731620 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:05:09.731638 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.731644 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731654 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:05:09.731672 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.731679 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731689 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:05:09.731706 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.731713 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731723 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:05:09.731741 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.731747 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731757 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:09.731774 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.731781 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731791 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:05:09.731809 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.731815 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731825 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:05:09.731843 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.731850 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731860 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:05:09.731877 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.731884 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731894 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:05:09.731907 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.731963 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.731981 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.731988 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.732002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732028 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.732036 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732046 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:05:09.732064 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.732071 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732081 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:09.732098 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.732105 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732115 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:05:09.732133 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:09.732140 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732150 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.732163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.732201 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732216 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732223 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.732237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732262 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732270 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732285 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:05:09.732299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.732314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.732325 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.732339 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732368 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732376 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732386 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732399 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732416 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.732430 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732464 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.732472 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732482 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:05:09.732500 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.732507 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732517 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:05:09.732538 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.732546 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732556 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:05:09.732574 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.732581 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732591 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:05:09.732609 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.732616 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732626 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:05:09.732644 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.732651 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732660 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:05:09.732678 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.732685 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732694 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:09.732712 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.732720 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732739 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:05:09.732756 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.732763 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732774 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:05:09.732791 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.732798 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732808 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:05:09.732826 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.732833 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732843 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:05:09.732860 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.732867 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732877 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:05:09.732890 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.732952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.732968 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.732996 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733003 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733013 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733026 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.733057 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733083 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.733090 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733100 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:05:09.733118 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.733126 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733136 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:05:09.733153 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.733160 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733170 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:05:09.733188 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.733195 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733205 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:05:09.733222 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.733230 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733239 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:05:09.733257 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.733264 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733283 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:05:09.733307 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.733315 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733325 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:05:09.733343 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.733350 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733360 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:05:09.733378 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.733385 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733395 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:05:09.733413 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.733420 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733429 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:05:09.733447 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.733454 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733463 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:05:09.733482 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.733489 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733498 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:05:09.733516 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.733524 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733533 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:09.733551 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.733558 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733568 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:05:09.733581 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733649 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.733668 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733675 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:05:09.733691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733717 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.733724 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733736 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:05:09.733749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733765 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.733775 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733790 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733797 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.733811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733837 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.733845 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733855 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:05:09.733868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.733893 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:05:09.733908 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733914 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:05:09.733928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733954 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.733961 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.733971 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:09.733989 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.733996 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734005 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:05:09.734023 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.734030 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734039 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:05:09.734057 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:09.734064 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734073 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:05:09.734086 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.734125 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:05:09.734140 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734147 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.734162 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734187 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:09.734195 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734205 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:05:09.734218 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734233 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.734243 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:05:09.734256 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:09.734290 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734298 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:09.734309 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734322 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:09.734338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.734352 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734379 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.734386 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734396 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:05:09.734415 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.734422 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734441 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:05:09.734459 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.734466 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734476 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:05:09.734494 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:05:09.734501 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734511 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:05:09.734529 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.734536 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734546 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:05:09.734564 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.734571 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734581 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:05:09.734599 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.734606 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734616 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:09.734634 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.734641 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734651 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:05:09.734669 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.734676 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734686 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:05:09.734704 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.734711 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734721 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:09.734733 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:09.734786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.734804 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734810 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:05:09.734825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734850 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.734857 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:09.734880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.734906 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.734921 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734927 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.734941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734966 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:05:09.734973 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.734984 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:05:09.734997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.735022 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:05:09.735036 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:09.735062 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:09.735070 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:09.735079 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:05:09.735097 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:05:09.735104 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:09.735114 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:05:09.735132 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:09.735139 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:09.735149 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:05:09.735162 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:09.735187 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.735203 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735210 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.735224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735250 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.735257 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735267 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:09.735291 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.735299 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735309 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:05:09.735327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.735334 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735345 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:05:09.735358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735381 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.735392 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735407 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735413 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.735427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735460 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735467 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735477 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:05:09.735490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.735506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.735516 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.735530 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735557 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735565 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735575 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735588 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735604 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.735618 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735644 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.735651 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735661 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:05:09.735680 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.735687 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735697 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:05:09.735714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.735721 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735739 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:05:09.735757 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.735764 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735774 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:05:09.735792 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.735799 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735808 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:05:09.735826 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.735833 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735843 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:05:09.735861 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.735868 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735878 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:05:09.735895 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.735903 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735912 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:05:09.735930 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.735938 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.735948 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:05:09.735961 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.736009 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.736027 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736034 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:05:09.736048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736073 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.736080 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736090 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:05:09.736109 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.736116 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736126 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:05:09.736144 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.736151 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736160 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:09.736178 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.736185 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736195 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:05:09.736212 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.736219 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736229 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:05:09.736242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.736292 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.736307 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736314 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.736328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736352 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736358 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736397 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.736419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.736436 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736447 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:09.736457 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:05:09.736469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:05:09.736493 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:05:09.736508 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736515 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:05:09.736529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736554 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.736561 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736571 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:05:09.736584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.736609 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.736624 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736631 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.736645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736669 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:05:09.736677 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736687 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:05:09.736700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.736725 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:05:09.736740 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736746 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:05:09.736760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736785 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.736792 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736802 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:09.736815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.736840 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.736855 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736861 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.736875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736900 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.736907 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736918 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:05:09.736931 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.736946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.736956 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:05:09.736969 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.736996 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737004 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737014 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737027 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.737057 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737125 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737135 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737146 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:05:09.737164 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737171 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737181 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:05:09.737199 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737206 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737215 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:05:09.737233 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737240 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737250 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:05:09.737268 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737280 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737291 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:05:09.737310 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:05:09.737317 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737327 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:05:09.737345 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:05:09.737352 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737362 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:05:09.737380 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:05:09.737387 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737397 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:05:09.737415 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:09.737422 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737440 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:05:09.737458 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737465 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737475 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:05:09.737493 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737500 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737510 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:05:09.737528 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737535 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737545 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:05:09.737562 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737569 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737579 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:05:09.737592 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.737658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.737710 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.737721 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:05:09.737754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.737797 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.737808 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.737826 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:05:09.737851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.737878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.737900 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.737930 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.737941 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.737966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738001 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.738012 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738028 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:05:09.738048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.738090 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:05:09.738114 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738125 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.738148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738190 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.738202 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738219 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:05:09.738247 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.738258 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738282 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:05:09.738314 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.738326 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738341 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:09.738368 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.738379 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738395 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:05:09.738419 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.738483 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738510 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738521 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.738545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738589 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738602 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738619 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:05:09.738642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.738666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.738685 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.738725 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738761 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738770 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738780 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738794 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.738827 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738853 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.738860 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738871 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:09.738889 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.738896 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738906 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:09.738935 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.738942 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738953 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:05:09.738971 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.738978 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.738988 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:05:09.739006 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.739013 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.739023 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:09.739041 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.739048 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.739058 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:05:09.739076 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:05:09.739083 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.739093 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:05:09.739106 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.739154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.739174 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739181 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:05:09.739195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739221 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.739228 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739239 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:05:09.739257 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.739264 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739280 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:05:09.739300 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.739307 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739326 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:05:09.739345 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.739353 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739363 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:05:09.739381 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.739388 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739398 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:05:09.739422 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.739430 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739449 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:05:09.739467 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.739474 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739484 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:05:09.739502 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.739517 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739529 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:05:09.739542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739587 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.739599 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.739615 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739622 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:05:09.739638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739664 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:09.739672 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739682 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:05:09.739695 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.739730 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:05:09.739747 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:09.739755 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:05:09.739767 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:05:09.739784 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739790 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:05:09.739804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739828 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.739849 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:09.739866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.739877 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:09.739887 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:05:09.739905 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.739918 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:05:09.739930 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:05:09.739947 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:09.739955 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:05:09.739965 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:05:09.739983 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.739990 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.740000 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.740017 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.740024 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.740034 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.740052 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.740058 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.740068 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.740086 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.740093 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:05:09.740103 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.740120 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:09.740127 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:05:09.740137 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:09.740154 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:05:09.740161 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:05:09.740171 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:05:09.740188 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.740195 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.740205 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.740222 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:05:09.740229 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:05:09.740239 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:05:09.740256 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.740262 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:05:09.740277 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.740296 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.740304 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:09.740314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.740330 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:09.740337 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:05:09.740347 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:05:09.740361 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:05:09.740399 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.740438 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:05:09.740466 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.740493 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:05:09.740521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.740547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:05:09.740574 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.740601 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:05:09.740628 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.740654 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:05:09.740682 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:05:09.740708 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:05:09.740744 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:05:09.740770 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:05:09.740799 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:05:09.740825 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:05:09.740853 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.740880 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:05:09.740907 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.740934 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:05:09.740960 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.740987 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:05:09.741013 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.741040 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:05:09.741067 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.741139 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:09.741167 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.741193 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:05:09.741220 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.741247 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:05:09.741279 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.741309 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:05:09.741342 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.741369 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:05:09.741397 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.741432 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:09.741460 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.741486 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:09.741514 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.741567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.741619 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.741648 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.741674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.741701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.741728 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.741755 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:05:09.741783 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:05:09.741809 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:05:09.741836 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.741863 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:05:09.741890 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.741925 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.741952 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.741979 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:05:09.742006 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.742033 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:05:09.742060 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.742087 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:05:09.742114 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.742141 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:05:09.742169 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.742196 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:09.742223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.742251 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:05:09.742287 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742307 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742334 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:09.742360 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742378 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742395 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742427 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:09.742453 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742471 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742488 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742506 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742532 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:09.742559 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742586 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.742612 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742638 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.742665 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742682 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742709 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.742736 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742753 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742780 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.742807 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742834 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.742860 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742887 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:09.742913 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742941 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.742967 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.742994 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.743020 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743037 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743064 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:09.743090 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743117 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.743143 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743170 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:09.743196 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743223 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:09.743249 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743266 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743308 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743388 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.743422 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743440 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743457 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743484 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.743510 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743537 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.743564 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743581 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743598 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743624 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.743651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743685 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743720 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.743773 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743790 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743807 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743824 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743851 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.743877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743894 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743911 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743928 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.743954 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.743981 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744008 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.744034 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744052 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744069 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744087 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744116 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:09.744142 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744169 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:05:09.744195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744213 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744230 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744257 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.744289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744307 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744385 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:09.744416 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744443 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:05:09.744469 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744495 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.744522 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744549 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.744575 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744593 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744610 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744628 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744666 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.744692 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744709 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744726 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744785 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744801 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744831 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744858 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:05:09.744886 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744903 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.744945 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:09.744975 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745002 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745020 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745047 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:09.745073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745107 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:09.745177 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745204 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.745230 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745256 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.745289 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745306 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745332 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.745359 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745376 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745405 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.745435 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745463 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.745490 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745518 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:09.745544 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745571 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.745597 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745624 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:09.745650 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745668 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745694 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:09.745721 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745747 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.745774 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745800 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:09.745827 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745853 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:09.745879 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745897 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745914 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745931 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745948 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.745982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746009 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.746035 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746053 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746070 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746096 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.746123 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746150 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.746177 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746195 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746212 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746238 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.746265 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746289 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746306 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746324 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746367 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:09.746393 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746415 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746432 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746475 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.746502 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746519 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746554 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746580 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.746607 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746633 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:09.746659 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746677 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746696 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746713 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746740 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:09.746766 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746793 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:05:09.746819 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746855 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746881 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.746908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746960 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.746977 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747004 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:09.747031 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747057 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:05:09.747083 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747110 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:09.747136 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747163 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:09.747190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747207 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747224 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747241 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.747301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747319 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747353 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747387 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747409 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:09.747455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:05:09.747482 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.747542 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.747593 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.747643 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.747690 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.747739 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:09.747787 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:05:09.747836 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:09.747891 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.747941 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.747989 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.748037 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.748084 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.748133 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.748181 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.748295 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.748355 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.748422 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.748525 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.748576 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.748631 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.748747 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.748811 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.748862 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:09.748960 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.749018 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.749067 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.749124 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.749176 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.749234 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.749341 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.749400 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.749498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.749554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.749612 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.749704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.749759 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.749808 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:09.749867 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:05:09.749916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:09.749972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.750022 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.750073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.750126 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.750236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.750292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.750351 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.750400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.750456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.750506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.750558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.750613 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.750666 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.750720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.750773 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.750821 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:09.750869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.750916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.750963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.751012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.751060 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.751113 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.751161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.751210 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.751268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.751323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.751372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.751422 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.751469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.751517 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:09.751565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:05:09.751613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:09.751662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.751709 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.751759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.751806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.751853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.751901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.751949 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.751997 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.752045 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.752094 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.752143 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.752192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.752243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.752301 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.752354 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.752402 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:09.752449 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.752496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.752543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.752592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.752642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.752698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.752745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.752795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.752852 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:05:09.752880 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.752943 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.752999 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.753053 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.753108 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.753162 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:09.753216 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:05:09.753269 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:09.753331 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.753385 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.753438 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.753494 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.753547 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.753601 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.753655 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.753710 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.753763 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.753818 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.753871 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.753925 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.753979 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.754032 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.754086 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.754140 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:09.754193 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.754247 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.754314 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.754369 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.754426 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.754492 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.754559 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.754659 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.754752 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:05:09.754779 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.754834 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.754889 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.754943 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.754999 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.755093 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:09.755192 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:05:09.755325 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:09.755393 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.755491 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.755595 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.755693 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.755750 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.755805 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.755917 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.755972 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.756052 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.756108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.756163 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.756217 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.756277 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.756334 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.756389 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.756450 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:09.756505 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.756559 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.756613 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.756667 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.756721 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.756776 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.756830 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.756884 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.756946 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:05:09.756969 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.757020 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.757069 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.757117 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.757167 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.757215 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:09.757263 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:05:09.757318 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:09.757366 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.757420 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.757469 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.757517 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.757566 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.757615 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.757663 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.757712 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.757769 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.757818 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.757866 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.757914 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.757962 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.758011 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.758060 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.758108 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:09.758156 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.758205 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.758253 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.758307 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.758364 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.758418 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.758467 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.758517 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.758573 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:05:09.758595 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.758646 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.758696 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.758747 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.758797 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.758847 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:09.758897 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:05:09.758947 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:09.758998 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.759048 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.759099 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.759149 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.759200 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.759250 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.759306 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.759359 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.759415 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.759467 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.759517 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.759567 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.759618 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.759668 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.759718 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.759775 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:09.759826 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.759876 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.759927 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.759991 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.760043 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.760093 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.760143 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.760193 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.760247 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:05:09.760265 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:05:09.760315 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:05:09.760346 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:05:09.760373 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:05:09.760401 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:05:09.760426 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.760445 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.760455 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.760465 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.760475 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.760484 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:05:09.760494 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:05:09.760503 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:05:09.760511 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.760520 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.760529 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.760538 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.760547 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.760556 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.760564 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.760574 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.760582 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.760590 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.760600 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.760609 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.760617 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.760626 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.760634 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.760642 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:05:09.760650 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.760658 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.760666 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.760675 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.760683 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.760691 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.760700 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.760709 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.760717 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.760735 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.760743 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.760752 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.760760 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.760768 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:05:09.760777 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:05:09.760785 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:05:09.760793 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.760800 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.760808 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.760816 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.760824 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.760832 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.760840 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.760848 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.760856 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.760863 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.760871 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.760879 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.760886 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.760894 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.760901 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.760909 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:05:09.760917 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.760924 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.760931 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.760939 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.760946 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.760954 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.760961 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.760969 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.760977 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.760987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.760995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.761004 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.761012 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.761020 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:05:09.761028 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:05:09.761036 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:05:09.761043 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.761051 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.761058 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.761066 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.761073 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.761080 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.761088 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.761095 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.761102 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.761109 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.761116 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.761124 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.761130 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.761137 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.761145 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.761152 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:05:09.761160 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.761167 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.761174 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.761181 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.761188 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.761195 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.761202 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.761210 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.761218 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:05:09.761226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.761233 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:09.761241 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:09.761249 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:05:09.761256 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:05:09.761263 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:05:09.761270 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:05:09.761284 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:09.761292 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:09.761299 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:09.761314 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:09.761322 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.761330 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.761339 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:09.761346 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:09.761354 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:05:09.761361 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.761368 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:09.761375 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:09.761382 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:09.761389 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:09.761396 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:09.761406 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:05:09.761467 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:09.761475 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:09.761483 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:09.761491 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:05:09.761498 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:09.761505 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:09.761512 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:09.761519 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:09.761595 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:05:09.761606 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:05:09.761611 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:05:09.761616 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:05:09.761623 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:05:09.761627 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:05:09.761632 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:05:09.761641 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:05:09.761651 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:05:09.761693 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.761700 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203334" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:05:09.761715 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:05:09.761745 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:05:09.761752 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:05:09.761757 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:05:09.761761 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:05:09.761768 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203334" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:05:09.761779 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:09.761787 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:09.761793 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:09.761806 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.761816 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:09.761821 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:05:09.761847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.761856 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:05:09.761860 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.761885 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:05:09.761890 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:05:09.761895 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:05:09.761899 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:05:09.761903 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:05:09.761907 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:05:09.761912 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:05:09.761916 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:05:09.761923 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203334" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:05:09.761933 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:09.761940 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:09.761944 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:09.761950 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.761955 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:05:09.761959 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:09.761983 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:05:09.761991 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.761996 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.762002 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.762006 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:09.762017 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:05:09.762024 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:09.762029 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:05:09.762034 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:05:09.762040 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203334" 2019-02-20 06:05:09.762047 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:09.762051 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:05:09.762057 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:09.762063 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:09.762068 wsdl: in serializeType: returning: 203334 2019-02-20 06:05:09.762074 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:05:09.762081 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:09.762085 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:05:09.762089 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:05:09.762094 wsdl: in serializeType: returning: 203334 2019-02-20 06:05:09.762099 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203334 2019-02-20 06:05:09.762111 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203334 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:05:09.762116 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:05:09.762122 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5340"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:05:09.762137 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:05:09.762143 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203334 2019-02-20 06:05:09.762153 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:05:09.762234 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:05:09.762167 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:05:09.762179 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:05:09.762184 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:05:09.762189 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:05:09.762193 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:05:09.762201 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:05:09.762212 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:05:09.762220 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:05:09.762226 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:05:09.762240 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:05:09.762251 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:05:09.762259 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:05:09.769692 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:05:09.769716 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:05:09.769736 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:05:09.769745 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:05:09.769753 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:05:09.769762 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:05:09.769768 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:05:09.769775 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:05:09.769782 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:05:09.769819 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:05:09.779035 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:05:09.779054 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:05:09.779060 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:05:09.779065 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:05:09.779070 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:05:09.779076 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:05:09.779082 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:05:09.779087 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:05:09.779092 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:05:09.779102 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:05:08 GMT 2019-02-20 06:05:09.779108 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:05:09.779114 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:05:09.779119 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:05:09.779128 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:05:09.779151 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:05:09.779162 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:05:09.779171 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:05:09.779175 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:05:09.779180 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:05:09.779212 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:05:09.779225 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:05:09.779231 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:05:09.779249 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:05:09.779256 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:05:08 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:05:09.779314 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:05:09.779324 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:05:09.779345 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:05:09.779352 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:05:09.779462 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:05:09.779560 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:05:09.779566 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:05:09.779575 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:05:09.779598 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:05:09.779622 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:05:09.779677 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:05:09.779700 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:05:09.779716 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:05:09.779723 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:05:09.779728 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:05:09.779733 nusoap_client: detail =