Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 76.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2834019 Model turbiny:
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2185
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:12 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:48:18.673174 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:48:18.673238 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:18.673254 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179213" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:48:18.673272 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:18.673283 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:48:18.673292 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:48:18.673308 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:48:18.673317 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:18.673324 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:18.673335 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:48:18.673344 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:48:18.673356 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:48:18.673362 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:48:18.673367 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:48:18.673373 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:48:18.673377 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:48:18.673391 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:18.673422 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:18.673440 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:48:18.673447 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:48:18.673454 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:48:18.673463 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:48:18.673473 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:48:18.681078 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:48:18.681093 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:48:18.681104 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:48:18.681111 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:18.681116 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:18.681120 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:48:18.681123 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:48:18.681156 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:48:18.698101 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:48:18.698118 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:48:18.698125 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:18.698130 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:48:18.698135 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:48:18.698140 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:48:18.698145 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:48:18.698151 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:48:18.698156 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:48:18.698162 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:12 GMT 2019-02-23 21:48:18.698167 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:48:18.698171 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:48:18.698177 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:48:18.698186 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:48:18.698213 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:48:18.705593 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:48:18.706032 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:48:18.713043 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-23 21:48:18.713131 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:18.713156 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:18.713709 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:18.714047 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.714260 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.714277 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.720346 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:18.720586 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:18.720716 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:18.720859 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.721105 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:18.721651 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:18.721950 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.722062 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:18.723375 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:48:18.723401 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-23 21:48:18.723445 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.723678 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:18.723695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:18.727512 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:18.727560 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.727952 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:48:18.728327 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:18.728782 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:48:18.729257 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:48:18.729841 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:18.729954 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:18.729972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.730282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.730519 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:48:18.730547 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 21:48:18.730915 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:48:18.731074 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-02-23 21:48:18.731088 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:48:18.731094 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:48:18.731124 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:48:18.731163 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:48:18.731178 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:48:18.731185 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:48:18.731203 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:48:18.731208 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:48:18.731383 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:48:18.731399 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:48:18.731452 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731461 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:48:18.731482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731513 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.731522 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731537 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:18.731559 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.731566 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731579 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:18.731594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731623 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.731635 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.731651 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731658 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.731673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731701 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.731709 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731720 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:48:18.731733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731750 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.731760 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:48:18.731776 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731782 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:48:18.731796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731822 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.731830 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731840 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:18.731858 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.731865 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731875 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:18.731893 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.731900 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731912 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:48:18.731925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731949 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.731960 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.731976 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.731983 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:48:18.731997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732023 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.732030 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732040 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:48:18.732053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.732079 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:48:18.732094 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732101 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:48:18.732114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732139 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.732147 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732157 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:48:18.732175 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.732182 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732192 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:48:18.732209 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.732216 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732226 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:48:18.732244 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.732252 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732261 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:18.732282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732310 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.732321 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.732336 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732343 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.732358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732436 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.732458 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.732475 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732486 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:18.732496 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:48:18.732508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:18.732532 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:48:18.732547 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732553 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:48:18.732567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732592 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.732599 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732609 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:18.732621 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.732646 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.732661 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732668 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.732682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732707 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.732714 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732724 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:48:18.732737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.732761 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:48:18.732777 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732783 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:48:18.732797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732822 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.732829 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732839 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:18.732851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732866 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.732876 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.732890 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732896 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.732910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732935 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.732942 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732952 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:48:18.732965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.732979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.732989 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:48:18.733004 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733011 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:48:18.733024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733049 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.733056 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733066 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:18.733084 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.733091 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733101 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:18.733114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.733142 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:48:18.733157 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733163 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.733177 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733202 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.733209 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733219 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:48:18.733231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.733256 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:48:18.733271 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733289 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:48:18.733304 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733331 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.733338 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733352 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:18.733372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.733379 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733389 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:18.733406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.733437 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:48:18.733452 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733459 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.733472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733497 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.733505 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733514 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:48:18.733527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.733551 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:48:18.733566 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733573 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:48:18.733586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.733618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:18.733640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.733664 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:48:18.733679 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733685 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.733699 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733724 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.733732 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733741 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:48:18.733754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.733778 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:48:18.733793 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733799 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:48:18.733813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733837 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.733845 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733854 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:18.733867 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.733891 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.733905 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733912 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.733925 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733950 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.733957 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733967 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:48:18.733979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.733994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.734004 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:48:18.734019 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734026 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:48:18.734039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734063 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.734070 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734080 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:48:18.734092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.734117 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.734131 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734138 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.734151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734176 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.734183 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734193 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:48:18.734206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.734230 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:48:18.734245 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734251 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:48:18.734266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734298 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.734305 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734315 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:48:18.734328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.734353 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.734368 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734374 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.734387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734417 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.734425 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734435 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:48:18.734448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.734473 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:48:18.734488 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734494 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:48:18.734507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734532 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.734539 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734549 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:48:18.734566 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.734573 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734582 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:48:18.734595 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.734623 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.734638 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734644 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.734658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734683 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.734690 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734700 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:48:18.734712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.734737 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:48:18.734752 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734758 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:18.734771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.734803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734812 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:18.734825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.734849 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.734864 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734870 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.734884 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734908 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.734915 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734925 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:18.734938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.734962 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:18.734976 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.734982 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:48:18.734996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735020 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:18.735027 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735037 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:48:18.735050 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.735074 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.735089 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735095 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.735109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735139 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735178 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.735200 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.735217 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735227 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:18.735237 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:48:18.735249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735264 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:18.735279 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:18.735296 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735302 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:48:18.735316 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735341 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:18.735348 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735358 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:48:18.735371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.735396 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.735416 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735423 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.735436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735460 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735466 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735480 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.735523 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.735539 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735550 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:18.735560 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:48:18.735571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735585 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:18.735595 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:18.735609 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735615 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:48:18.735629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735654 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.735662 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735672 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:48:18.735690 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.735697 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:48:18.735725 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.735732 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735741 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:48:18.735759 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.735766 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735776 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:18.735793 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.735800 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735810 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:48:18.735827 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.735833 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735843 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:48:18.735860 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.735867 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735877 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:18.735889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.735937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.735953 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735959 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.735973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.735997 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736005 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736015 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:48:18.736027 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736042 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.736052 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:48:18.736066 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736073 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:48:18.736086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736111 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736118 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736128 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:48:18.736146 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736153 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736163 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:18.736180 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736187 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736197 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:18.736209 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.736241 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.736318 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736327 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.736344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736370 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736377 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736391 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:48:18.736411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.736438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:48:18.736454 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736460 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:18.736474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736507 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736517 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:18.736529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.736553 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.736569 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736575 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.736589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736614 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736621 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736631 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:18.736643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.736668 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:18.736682 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736689 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:48:18.736702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736727 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736734 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736744 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:48:18.736762 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736769 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736778 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:18.736796 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736803 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736813 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:18.736825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.736857 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.736872 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736878 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.736892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736918 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.736925 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:48:18.736947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.736972 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:18.736987 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.736993 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.737006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737031 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.737038 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737047 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:18.737065 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.737072 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737082 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:18.737099 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.737105 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737115 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:18.737132 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.737139 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737149 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:18.737166 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.737173 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737183 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:18.737196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.737236 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.737251 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737257 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.737295 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737323 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737330 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737341 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:48:18.737354 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.737379 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.737393 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737427 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737435 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737445 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737458 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737474 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.737488 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737513 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.737520 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737530 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:18.737548 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.737554 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737564 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:48:18.737582 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.737588 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737598 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:48:18.737615 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.737622 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737631 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:48:18.737649 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.737655 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737664 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:48:18.737682 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:18.737688 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737698 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:48:18.737715 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.737722 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737732 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.737749 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.737756 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:18.737783 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.737789 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737799 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:18.737817 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.737823 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737833 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:18.737845 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.737895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.737912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737918 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.737933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737957 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.737964 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.737974 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:18.737992 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.737999 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738008 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:18.738026 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.738032 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738042 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:18.738059 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.738066 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738075 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:48:18.738088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.738124 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738139 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738145 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.738160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738184 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738191 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738201 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:48:18.738213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738228 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.738238 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.738251 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738288 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738296 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738336 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.738350 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738376 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.738383 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738422 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:18.738445 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.738452 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738462 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:48:18.738479 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.738486 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738496 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:18.738513 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.738520 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738530 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:48:18.738547 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.738554 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738564 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:18.738581 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.738588 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738597 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:18.738615 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.738622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738631 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:18.738648 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.738655 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738664 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:48:18.738682 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.738688 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738699 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:48:18.738716 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.738723 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738732 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:18.738749 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.738756 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738765 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:18.738778 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.738830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.738847 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738853 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.738868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738892 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.738899 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738909 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:18.738927 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.738934 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738943 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:18.738961 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.738967 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.738977 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:18.738994 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:18.739001 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.739011 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.739024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.739050 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.739060 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739075 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.739081 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.739095 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.739120 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739127 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.739137 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:48:18.739150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.739165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.739175 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.739188 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739215 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739223 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739233 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739245 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739261 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.739281 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739309 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.739316 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739326 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:18.739344 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.739351 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739360 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:48:18.739380 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.739426 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739440 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:48:18.739461 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.739468 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739477 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:48:18.739495 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.739506 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739516 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:18.739534 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.739541 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739551 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:18.739568 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.739574 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739584 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:18.739601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.739608 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739617 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:48:18.739635 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.739642 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739652 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:48:18.739670 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.739676 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739686 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:48:18.739703 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.739710 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739720 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:18.739737 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.739744 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739753 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:18.739766 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.739824 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.739840 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.739867 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.739875 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.739885 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.739897 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.739914 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.739928 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.739953 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.739960 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.739970 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:48:18.739988 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.739995 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740004 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:48:18.740022 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.740028 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740038 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:48:18.740056 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.740063 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740072 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:48:18.740090 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.740097 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740106 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:48:18.740124 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.740131 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740140 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:48:18.740157 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.740164 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740174 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:48:18.740191 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.740198 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740207 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:48:18.740224 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.740231 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740241 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:48:18.740258 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.740265 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740281 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:48:18.740301 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.740307 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740317 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:48:18.740335 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.740341 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740351 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:48:18.740369 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.740376 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740385 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:18.740403 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.740409 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740419 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:48:18.740431 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740497 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.740515 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740521 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:48:18.740559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740585 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.740592 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740602 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:48:18.740615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.740640 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740655 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740662 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.740676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740701 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.740708 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740718 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:48:18.740731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.740756 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:48:18.740771 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740777 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:48:18.740791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740815 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.740822 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740832 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:18.740850 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.740856 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740866 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:18.740883 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.740890 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740899 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:18.740917 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:18.740923 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740933 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:48:18.740945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.740971 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.740981 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:48:18.740996 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741002 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.741016 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741041 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:18.741048 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741058 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:48:18.741071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.741095 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:48:18.741109 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:18.741135 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741142 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:18.741152 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741165 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:18.741180 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.741194 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741220 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.741227 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741237 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:48:18.741254 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.741261 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741271 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:48:18.741300 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.741307 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741317 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:48:18.741335 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:48:18.741342 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741357 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:48:18.741376 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.741383 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741393 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:48:18.741410 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.741417 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741426 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:48:18.741444 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.741451 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741460 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:18.741478 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.741485 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741494 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:48:18.741512 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.741518 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741528 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:48:18.741574 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.741600 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741613 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:18.741626 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:48:18.741676 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.741695 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741701 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:48:18.741716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741741 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.741749 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741759 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:18.741772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.741796 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.741812 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741819 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.741833 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741858 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:18.741865 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741875 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:48:18.741888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.741902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.741912 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:48:18.741925 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:18.741951 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:18.741958 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:18.741967 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:48:18.741985 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:18.741992 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:18.742001 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:48:18.742019 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:18.742025 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:18.742035 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:48:18.742047 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:48:18.742071 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.742086 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742093 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.742106 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742131 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.742138 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742148 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:18.742166 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.742172 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742182 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:48:18.742199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.742206 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742216 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:48:18.742228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.742260 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742282 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742289 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.742305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742330 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742337 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742347 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:48:18.742360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.742385 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.742398 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742450 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742459 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742470 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742501 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.742515 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742541 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.742548 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742558 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:48:18.742575 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.742582 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742592 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:48:18.742609 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.742616 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742626 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:48:18.742643 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.742650 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742659 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:48:18.742676 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.742683 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742693 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:48:18.742710 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.742717 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742726 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:48:18.742744 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.742750 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742760 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:48:18.742777 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.742784 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742793 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:48:18.742811 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.742818 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742828 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:48:18.742840 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.742885 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.742902 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742909 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:48:18.742923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742947 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.742955 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742964 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:48:18.742982 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.742989 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.742999 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:18.743016 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.743023 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:18.743049 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.743056 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743066 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:18.743083 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.743090 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743099 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:48:18.743112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.743151 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.743167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743173 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.743188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743212 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743218 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743232 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743254 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.743286 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.743305 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743316 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:18.743326 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:48:18.743338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743352 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:48:18.743361 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:48:18.743376 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743383 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:48:18.743397 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743421 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.743428 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743438 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:48:18.743451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.743475 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.743490 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743497 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.743510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743535 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:18.743542 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743551 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:48:18.743564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.743589 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:48:18.743604 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743610 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:48:18.743623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.743655 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743664 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:18.743677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.743701 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.743716 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743722 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.743736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743760 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.743767 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743777 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:48:18.743790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.743804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.743814 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:48:18.743827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.743854 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.743861 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.743872 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.743884 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.743900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.743914 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.743940 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.743947 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.743957 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:48:18.743974 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.743981 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.743991 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:48:18.744008 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744015 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744025 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:48:18.744042 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744049 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744058 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:48:18.744075 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744082 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744091 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:48:18.744109 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:18.744116 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744125 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:48:18.744142 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:18.744149 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744158 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:48:18.744175 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:48:18.744182 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744191 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:48:18.744209 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:18.744215 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744225 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:48:18.744242 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744249 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744259 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:48:18.744282 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744289 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744299 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:48:18.744317 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744324 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744334 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:48:18.744351 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744357 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744367 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:48:18.744380 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.744439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.744456 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744462 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:48:18.744477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744501 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744508 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744517 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:48:18.744530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.744555 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.744570 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744576 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.744590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744615 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.744622 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744632 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:48:18.744645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.744669 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:48:18.744683 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744689 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.744704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744728 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744735 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744745 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:48:18.744762 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.744769 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744779 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:48:18.744796 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.744803 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744812 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:48:18.744830 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.744836 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744846 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:48:18.744859 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.744895 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.744910 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744917 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.744931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744956 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.744964 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.744973 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:48:18.744986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.745010 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.745024 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745050 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745058 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745067 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745080 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.745110 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.745143 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745152 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:48:18.745170 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.745177 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745186 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:48:18.745204 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.745210 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745220 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:48:18.745237 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.745244 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745254 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:48:18.745271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.745288 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745298 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:48:18.745317 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.745324 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745333 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:48:18.745351 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:18.745358 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745367 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:48:18.745380 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.745418 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.745434 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745440 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:48:18.745456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745480 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.745487 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745497 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:48:18.745515 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.745522 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745531 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:48:18.745549 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.745555 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745565 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:48:18.745582 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.745589 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745599 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:48:18.745616 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.745623 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745632 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:48:18.745650 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.745657 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745666 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:48:18.745683 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.745690 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745699 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:48:18.745717 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.745723 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745733 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:48:18.745745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.745796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.745812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745818 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:48:18.745834 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745858 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:18.745866 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745875 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:48:18.745888 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.745913 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:48:18.745929 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:48:18.745936 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:48:18.745947 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:48:18.745963 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.745969 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:48:18.745983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.746005 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.746026 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:48:18.746042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.746053 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:48:18.746063 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:48:18.746080 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.746086 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:48:18.746097 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:48:18.746113 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:48:18.746120 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:48:18.746129 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:48:18.746147 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.746153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.746163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.746180 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.746187 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.746196 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.746213 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.746221 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.746230 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.746247 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.746254 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:48:18.746263 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.746286 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:18.746293 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:48:18.746303 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:18.746321 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:18.746328 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:48:18.746337 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:48:18.746354 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.746361 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.746370 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.746387 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:48:18.746394 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:48:18.746403 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:48:18.746420 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.746426 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:48:18.746436 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.746453 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.746459 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:48:18.746469 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.746485 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:48:18.746491 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:48:18.746500 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:48:18.746512 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:48:18.746544 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.746573 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:48:18.746599 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.746625 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:48:18.746652 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.746678 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:48:18.746704 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.746730 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:48:18.746756 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.746782 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:48:18.746808 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:48:18.746835 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:48:18.746860 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:48:18.746886 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:48:18.746911 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:48:18.746937 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:48:18.746963 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.746989 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:48:18.747015 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.747041 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:48:18.747104 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.747130 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:48:18.747156 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.747182 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:48:18.747208 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.747233 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:18.747259 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.747292 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:18.747318 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.747344 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:48:18.747369 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.747396 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:48:18.747422 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.747447 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:48:18.747473 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.747500 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:18.747527 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.747553 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:48:18.747579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.747606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.747631 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.747657 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.747682 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.747708 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.747733 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.747759 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:48:18.747784 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:48:18.747848 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:48:18.747874 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.747900 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:48:18.747925 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.747950 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.747976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.748002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:48:18.748028 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.748054 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:48:18.748079 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.748105 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:48:18.748131 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.748156 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:48:18.748182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.748208 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:48:18.748233 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.748259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:48:18.748293 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748312 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748337 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:18.748362 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748379 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748396 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748421 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:18.748446 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748463 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748496 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748521 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:18.748547 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748572 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.748598 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748623 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.748648 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748665 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748690 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.748716 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748733 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748758 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.748784 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748809 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.748835 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748860 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:18.748885 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748911 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.748936 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.748962 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.748987 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749004 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749029 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:18.749054 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749079 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.749105 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749130 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:18.749155 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749181 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:18.749206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749239 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749255 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749272 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749300 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749342 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.749368 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749384 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749401 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749426 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.749451 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749477 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.749502 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749519 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749535 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749560 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.749586 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749603 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749619 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749635 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749677 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.749702 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749718 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749735 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749751 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749776 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.749801 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749834 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749875 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.749901 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749926 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.749952 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749969 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.749985 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750001 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750028 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:18.750054 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750080 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:18.750105 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750122 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750139 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750164 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.750189 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750313 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:18.750342 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750367 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:48:18.750398 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750424 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.750449 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750475 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.750500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750575 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.750601 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750618 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750635 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750652 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750685 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750702 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750718 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750743 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:48:18.750770 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750787 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750812 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:18.750837 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750854 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750870 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750895 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:18.750920 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750937 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.750995 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:18.751020 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751045 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.751070 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751096 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.751121 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751138 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751163 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.751188 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751205 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751231 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.751256 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751288 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.751315 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751340 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:18.751365 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751390 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.751415 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751440 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:48:18.751466 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751483 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751508 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:48:18.751533 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751558 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.751583 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751609 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:18.751634 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751659 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:18.751685 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751701 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751718 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751750 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751766 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751782 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.751834 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751851 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751867 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751892 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.751917 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751943 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.751968 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.751985 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752002 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.752052 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752069 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752118 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:48:18.752169 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752185 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752202 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752218 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752244 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.752269 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752293 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752327 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752352 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.752378 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752403 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:48:18.752429 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752446 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752463 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752480 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752505 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:48:18.752531 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752556 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:48:18.752582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752598 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752614 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752640 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.752665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752683 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752758 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:48:18.752783 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752808 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:48:18.752833 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752858 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:48:18.752884 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752909 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:48:18.752935 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752952 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752968 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.752984 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.753009 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.753035 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.753052 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.753069 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.753085 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.753101 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.753117 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.753134 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.753150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:48:18.753175 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:48:18.753201 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.753257 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.753316 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.753365 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.753412 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.753459 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:18.753507 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:48:18.753554 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:18.753605 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.753653 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.753701 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.753747 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.753794 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.753842 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.753889 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.753936 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.753983 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.754031 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.754079 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.754127 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.754175 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.754229 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.754288 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.754336 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:18.754382 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.754428 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.754474 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.754522 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.754570 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.754622 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.754668 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.754716 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.754771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.754818 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.754865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.754912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.754959 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.755006 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:18.755053 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:48:18.755101 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:18.755148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.755194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.755241 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.755294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.755341 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.755389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.755437 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.755483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.755530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.755578 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.755626 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.755673 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.755720 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.755771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.755822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.755869 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:18.755915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.755961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.756007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.756054 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.756102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.756153 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.756199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.756247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.756310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.756358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.756405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.756452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.756497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.756544 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:18.756591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:48:18.756638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:18.756685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.756732 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.756780 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.756825 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.756871 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.756919 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.756966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.757012 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.757058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.757106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.757154 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.757201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.757306 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.757358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.757409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.757455 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:18.757501 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.757547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.757593 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.757641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.757689 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.757743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.757789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.757837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.757891 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:48:18.757917 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.757977 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.758031 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.758084 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.758137 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.758189 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:18.758332 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:18.758387 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:18.758461 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.758520 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.758574 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.758626 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.758678 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.758730 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.758783 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.758835 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.758887 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.758940 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.758993 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.759045 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.759098 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.759150 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.759202 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.759254 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:18.759315 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.759367 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.759431 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.759484 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.759536 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.759588 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.759640 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.759692 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.759752 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:48:18.759776 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.759830 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.759883 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.759937 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.759990 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.760042 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:18.760095 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:18.760148 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:18.760199 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.760252 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.760313 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.760365 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.760425 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.760488 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.760541 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.760645 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.760703 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.760758 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.760811 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.760863 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.760931 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.760983 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.761036 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.761088 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:18.761141 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.761193 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.761246 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.761322 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.761375 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.761438 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.761490 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.761543 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.761603 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:48:18.761625 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.761679 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.761742 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.761791 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.761839 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.761886 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:18.761933 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:18.761979 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:18.762031 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.762079 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.762126 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.762178 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.762238 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.762293 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.762341 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.762388 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.762441 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.762505 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.762553 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.762601 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.762648 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.762712 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.762760 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.762806 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:18.762853 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.763095 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.763144 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.763190 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.763237 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.763291 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.763340 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.763387 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.763447 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:48:18.763470 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.763519 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.763567 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.763617 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.763666 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.763715 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:48:18.763763 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:48:18.763813 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:48:18.763862 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.763912 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.763961 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.764009 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.764059 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.764108 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.764157 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.764205 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.764254 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.764311 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.764360 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.764416 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.764467 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.764515 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.764565 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.764613 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:48:18.764662 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.764711 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.764760 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.764809 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.764858 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.764907 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.764956 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.765005 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.765057 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:48:18.765074 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:48:18.765103 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:48:18.765130 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:48:18.765156 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:48:18.765181 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:48:18.765200 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.765213 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.765221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.765229 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.765237 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.765245 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:18.765253 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:18.765261 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:18.765281 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.765290 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.765298 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.765305 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.765313 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.765321 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.765328 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.765336 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.765344 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.765351 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.765359 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.765367 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.765374 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.765381 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.765388 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.765396 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:18.765408 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.765417 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.765424 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.765432 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.765439 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.765446 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.765454 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.765461 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.765469 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.765477 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.765485 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.765492 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.765499 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.765507 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:18.765514 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:18.765522 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:18.765529 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.765536 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.765544 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.765551 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.765558 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.765566 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.765573 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.765580 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.765587 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.765594 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.765602 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.765609 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.765616 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.765623 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.765630 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.765637 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:18.765644 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.765651 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.765658 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.765665 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.765676 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.765684 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.765691 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.765699 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.765706 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.765714 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.765721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.765728 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.765735 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.765742 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:18.765748 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:18.765755 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:18.765761 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.765768 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.765774 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.765781 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.765788 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.765794 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.765801 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.765807 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.765814 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.765820 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.765827 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.765833 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.765840 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.765847 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.765854 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.765861 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:18.765867 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.765874 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.765880 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.765887 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.765893 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.765899 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.765906 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.765912 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.765918 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:48:18.765925 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.765932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:48:18.765939 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:48:18.765945 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:48:18.765952 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:48:18.765958 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:48:18.765965 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:48:18.765971 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:48:18.765977 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:48:18.765984 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:48:18.765991 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:48:18.765997 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.766004 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.766010 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:48:18.766017 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:48:18.766027 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:48:18.766034 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.766040 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:48:18.766047 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:48:18.766053 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:48:18.766060 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:48:18.766066 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:48:18.766073 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:48:18.766079 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:48:18.766085 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:48:18.766091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:48:18.766098 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:48:18.766104 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:48:18.766110 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:48:18.766116 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:48:18.766123 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:48:18.766398 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:48:18.766410 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:18.766415 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:18.766420 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:48:18.766426 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:48:18.766431 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:48:18.766435 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:48:18.766448 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:48:18.766456 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:48:18.766491 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.766498 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179213" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:18.766510 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:48:18.766531 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:48:18.766537 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:48:18.766542 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:48:18.766546 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:48:18.766551 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179213" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:18.766561 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:18.766567 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:18.766572 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:18.766582 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.766590 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:48:18.766595 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:48:18.766617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.766626 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:18.766630 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.766652 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:48:18.766658 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:48:18.766662 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:48:18.766666 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:48:18.766670 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:48:18.766673 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:48:18.766678 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:18.766682 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:48:18.766687 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179213" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:48:18.766697 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:18.766703 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:18.766707 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:48:18.766714 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.766719 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:48:18.766723 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:48:18.766745 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:48:18.766752 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.766757 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.766762 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.766766 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:48:18.766776 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:48:18.766784 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:18.766788 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:18.766793 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:48:18.766799 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179213" 2019-02-23 21:48:18.766806 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:18.766810 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:18.766814 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:18.766820 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:18.766825 wsdl: in serializeType: returning: 179213 2019-02-23 21:48:18.766831 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:48:18.766838 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:48:18.766842 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:48:18.766845 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:48:18.766850 wsdl: in serializeType: returning: 179213 2019-02-23 21:48:18.766854 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179213 2019-02-23 21:48:18.766874 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179213 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:48:18.766879 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:48:18.766885 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3000"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:48:18.766898 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:48:18.766903 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179213 2019-02-23 21:48:18.766912 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:48:18.766982 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:48:18.766924 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:48:18.766935 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:48:18.766940 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:48:18.766944 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:48:18.766948 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:48:18.766954 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:18.766964 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:18.766972 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:48:18.766977 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:48:18.766988 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:48:18.766998 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:48:18.767005 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:48:18.774512 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:48:18.774527 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:48:18.774536 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:48:18.774542 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:48:18.774548 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:48:18.774553 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:48:18.774557 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:48:18.774560 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:48:18.774565 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:48:18.774593 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:48:18.784448 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:48:18.784472 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:48:18.784482 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:18.784491 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:48:18.784504 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:48:18.784513 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:48:18.784522 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:48:18.784531 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:48:18.784540 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:48:18.784549 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:48:12 GMT 2019-02-23 21:48:18.784559 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:48:18.784568 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:48:18.784577 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:48:18.784589 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:48:18.784619 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:48:18.784634 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:48:18.784649 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:48:18.784656 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:48:18.784663 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:48:18.784705 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:48:18.784720 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:48:18.784728 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:48:18.784755 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:48:18.784765 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:48:12 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:48:18.784806 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:48:18.784819 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:48:18.784844 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:48:18.784853 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:48:18.784967 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:48:18.785114 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:48:18.785124 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:48:18.785136 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:48:18.785150 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:48:18.785184 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:48:18.785290 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:48:18.785325 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:48:18.785349 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:48:18.785362 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:48:18.785370 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:48:18.785378 nusoap_client: detail =