Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 76.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
167483 Model turbiny: S300
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: JOHN DEERE
 Silnik:
JR T4450
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:08:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:08:31.008828 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:08:31.008883 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:31.008905 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220006" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:08:31.008932 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:31.008949 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:08:31.008962 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:08:31.008981 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:08:31.008998 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:31.009010 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:31.009024 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:08:31.009038 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:08:31.009059 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:08:31.009069 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:08:31.009077 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:08:31.009085 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:08:31.009092 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:08:31.009110 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:08:31.009131 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:08:31.009145 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:08:31.009155 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:08:31.009164 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:08:31.009178 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:08:31.009191 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:08:31.016552 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:08:31.016575 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:08:31.016592 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:08:31.016603 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:08:31.016617 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:08:31.016626 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:08:31.016634 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:08:31.016671 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:08:31.033972 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:08:31.034013 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:08:31.034027 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:08:31.034039 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:08:31.034050 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:08:31.034060 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:08:31.034068 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:08:31.034078 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:08:31.034089 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:08:31.034100 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:08:23 GMT 2019-02-24 06:08:31.034112 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:08:31.034120 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:08:31.034127 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:08:31.034140 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:08:31.034172 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:08:31.034194 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 06:08:31.041247 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.041388 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:08:31.041904 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:31.048456 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.048696 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:08:31.049157 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:08:31.049730 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.049961 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.055986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.056041 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:31.056444 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:31.056475 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.057011 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.057041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.057457 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.057699 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.057746 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:31.058277 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.058304 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:31.058628 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.058656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.059109 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.059136 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.063226 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.063261 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.063590 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.063620 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:08:31.064118 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:31.064248 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.064277 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.064718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.064748 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.065183 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.065213 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.065647 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.065673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:31.065994 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.066231 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.066275 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-24 06:08:31.066641 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.066667 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:08:31.067010 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:08:31.067035 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:08:31.067050 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:08:31.067059 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:08:31.067096 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:08:31.067150 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:08:31.067172 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:08:31.067183 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:08:31.067207 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:08:31.067215 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:08:31.067447 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:08:31.067469 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:08:31.067542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.067557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:08:31.067591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.067651 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.067667 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.067693 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:08:31.067730 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.067744 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.067765 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:08:31.067795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.067839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.067864 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.067894 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.067907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.067935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.067986 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.067999 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068020 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:08:31.068048 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068076 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.068099 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:08:31.068129 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068140 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:08:31.068166 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068217 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.068230 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068252 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:08:31.068287 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.068298 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068313 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:08:31.068346 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.068358 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068375 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:08:31.068410 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.068477 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.068507 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068520 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:08:31.068548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068594 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.068606 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068624 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:08:31.068648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.068695 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:08:31.068723 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068734 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:08:31.068759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068803 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.068815 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068833 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:08:31.068864 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.068876 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068893 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:08:31.068928 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.068941 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.068961 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:08:31.068996 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.069009 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069028 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:31.069054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069104 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.069127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.069156 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069168 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.069198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069243 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069257 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069335 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.069372 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.069411 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069431 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:31.069451 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:08:31.069476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069503 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:08:31.069522 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:08:31.069549 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069560 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:08:31.069584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069627 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.069640 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069657 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:31.069682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.069732 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.069761 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069774 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.069802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069851 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.069865 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069884 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:08:31.069910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.069938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.069960 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:08:31.069990 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070001 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:08:31.070028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070072 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.070086 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070106 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:31.070132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.070179 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.070206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070216 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.070240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070285 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.070299 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070318 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:08:31.070343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.070388 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:08:31.070422 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070433 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:08:31.070458 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070502 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.070515 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070534 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:08:31.070570 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.070583 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070601 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:31.070627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.070683 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:08:31.070712 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070724 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.070752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070799 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.070813 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070831 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:08:31.070858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070886 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.070908 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:08:31.070937 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.070948 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:08:31.070980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071025 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.071038 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071058 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:08:31.071094 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.071108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071127 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:31.071154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071188 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.071210 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:08:31.071238 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071249 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.071274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071320 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.071333 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071353 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:08:31.071379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.071434 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:08:31.071461 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071471 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:08:31.071496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071542 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.071555 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:31.071597 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.071642 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:08:31.071668 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071679 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.071703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071748 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.071761 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071780 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:08:31.071807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.071852 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:08:31.071877 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071889 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:08:31.071914 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071959 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.071972 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.071989 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:31.072011 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.072054 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.072081 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072092 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.072115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072161 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.072172 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072190 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:08:31.072214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.072259 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:08:31.072285 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072295 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:08:31.072321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072409 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.072425 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072446 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:08:31.072464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.072494 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.072514 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072520 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.072537 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072565 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.072573 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072583 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:08:31.072596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072613 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.072622 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:08:31.072638 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072644 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:08:31.072659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072684 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.072691 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072701 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:08:31.072714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072730 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.072739 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.072755 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072762 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.072775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072800 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.072807 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072817 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:08:31.072830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.072855 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:08:31.072870 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072876 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:08:31.072890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072915 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.072922 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072932 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:08:31.072950 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.072957 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072966 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:08:31.072979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.072999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.073009 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.073023 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073030 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.073044 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073069 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.073076 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073086 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:08:31.073098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.073123 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:08:31.073138 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073144 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:08:31.073158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.073189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073199 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:31.073212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.073236 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.073251 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073257 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.073271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073296 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.073303 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073313 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:08:31.073325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.073350 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:31.073375 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073382 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:08:31.073396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073422 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:08:31.073428 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073438 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:08:31.073452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073467 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.073477 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.073491 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073497 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.073511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073535 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073542 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073581 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.073602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.073619 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073630 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:31.073640 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:08:31.073652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:08:31.073676 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:08:31.073691 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073699 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:08:31.073713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073738 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:08:31.073745 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073755 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:08:31.073768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.073792 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.073807 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073813 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.073826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073849 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073856 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073894 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.073914 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.073931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073942 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:31.073951 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:08:31.073963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.073978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:08:31.073987 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:08:31.074002 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074008 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:08:31.074022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074047 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074055 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074065 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:08:31.074083 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074089 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074099 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:08:31.074117 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074124 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074134 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:08:31.074151 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.074158 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074168 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:08:31.074186 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.074192 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074202 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:08:31.074219 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.074226 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074235 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:08:31.074253 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.074260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074270 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:31.074282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.074331 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.074347 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074353 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.074374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074400 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074407 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074417 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:08:31.074429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.074454 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:08:31.074469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074475 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:08:31.074490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074515 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074522 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074532 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:08:31.074550 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074556 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:31.074583 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074590 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074599 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:08:31.074612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.074644 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.074659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074665 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.074680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074705 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074712 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074722 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:08:31.074735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.074760 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:08:31.074775 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074781 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:08:31.074795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074820 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074827 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074837 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:31.074849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.074874 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.074889 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074895 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.074909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074934 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.074941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074951 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:08:31.074964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.074979 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.074988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:31.075003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075009 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:08:31.075024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075049 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.075056 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075065 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:08:31.075083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.075090 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075100 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:31.075118 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.075125 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075135 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:08:31.075147 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.075179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.075194 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075200 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.075216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075241 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.075248 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075258 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:08:31.075271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.075295 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:31.075310 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075316 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.075331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075360 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.075368 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075379 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:08:31.075397 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.075404 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075414 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:08:31.075431 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.075438 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075448 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:31.075465 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.075472 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075482 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:08:31.075499 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.075506 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075516 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:08:31.075528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.075569 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.075584 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075590 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.075605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075631 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075638 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075648 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:08:31.075660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.075675 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.075684 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.075699 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075729 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075737 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075746 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075759 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.075789 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.075822 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075832 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:31.075849 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.075856 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075866 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:08:31.075883 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.075890 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075900 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:08:31.075917 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.075924 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075933 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:08:31.075951 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.075957 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.075967 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:08:31.075985 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:08:31.075991 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076001 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:08:31.076019 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076025 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076035 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.076053 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076059 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076069 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:31.076086 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076093 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076103 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:08:31.076120 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076127 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076136 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:08:31.076148 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.076217 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076223 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.076238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076262 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.076269 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076279 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:08:31.076296 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076303 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076313 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:08:31.076330 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076337 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076347 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:08:31.076369 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.076376 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076386 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:08:31.076399 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.076436 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076457 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.076472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076497 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076504 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076514 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:08:31.076527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.076542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.076551 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.076565 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076591 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076598 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076608 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076621 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076637 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.076650 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076676 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.076683 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076693 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:08:31.076710 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076718 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076728 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:08:31.076745 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.076752 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076761 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:08:31.076778 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.076785 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076794 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:08:31.076812 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.076818 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076828 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:08:31.076845 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.076852 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076861 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:08:31.076878 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076885 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076894 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:31.076912 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076918 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076928 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:08:31.076945 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076951 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076961 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:08:31.076978 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.076985 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.076994 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:08:31.077012 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.077018 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.077027 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:08:31.077040 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.077093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.077110 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077116 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.077134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077158 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.077165 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077175 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:08:31.077193 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.077200 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077209 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:31.077226 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.077233 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077243 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:08:31.077260 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:31.077267 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077276 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.077289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.077325 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077340 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077346 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.077367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077393 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077400 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077410 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:08:31.077423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.077438 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.077448 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.077461 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077490 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077497 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077507 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077520 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077536 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.077549 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077575 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.077582 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077592 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:08:31.077610 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.077617 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077626 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:08:31.077648 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.077654 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077665 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:08:31.077682 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.077689 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077699 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:08:31.077716 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.077722 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077732 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:08:31.077749 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.077756 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077765 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:08:31.077782 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.077790 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077800 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:31.077817 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.077823 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077833 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:08:31.077850 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.077857 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077866 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:08:31.077884 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.077890 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077899 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:08:31.077916 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.077923 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077933 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:08:31.077950 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.077957 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.077966 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:08:31.077979 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.078038 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.078053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078080 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078087 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078097 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078110 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078126 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.078140 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078165 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.078172 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078182 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:08:31.078200 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.078206 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078216 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:08:31.078233 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.078239 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078249 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:08:31.078266 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.078273 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078282 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:08:31.078299 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.078306 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078316 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:08:31.078333 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.078340 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078349 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:08:31.078372 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.078379 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078389 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:08:31.078406 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.078413 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078423 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:08:31.078440 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.078447 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078457 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:08:31.078474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.078480 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078490 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:08:31.078507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.078513 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078523 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:08:31.078540 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.078547 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078557 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:08:31.078574 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.078581 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078590 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:31.078607 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.078614 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078624 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:08:31.078636 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078700 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.078719 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078725 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:08:31.078741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078766 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.078773 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078783 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:08:31.078796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.078821 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078836 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078842 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.078856 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078881 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.078888 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078898 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:08:31.078911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.078935 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:08:31.078950 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078957 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:08:31.078971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.078995 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.079002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:31.079029 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.079036 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079045 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:08:31.079062 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.079069 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079079 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:08:31.079096 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:31.079103 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079112 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:08:31.079124 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.079162 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:08:31.079177 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079183 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.079197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079222 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:31.079229 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079238 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:08:31.079251 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079266 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.079275 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:08:31.079289 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:31.079315 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079321 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:31.079331 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079344 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:31.079364 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.079379 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079404 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.079411 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079421 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:08:31.079439 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.079445 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079455 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:08:31.079472 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.079479 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079488 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:08:31.079506 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:08:31.079512 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079522 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:08:31.079540 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.079546 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079556 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:08:31.079573 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.079580 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079589 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:08:31.079607 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.079614 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079623 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:31.079641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.079647 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079657 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:08:31.079674 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.079681 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079691 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:08:31.079708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.079714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:31.079736 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:08:31.079787 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.079803 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079809 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:08:31.079823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079848 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.079855 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:31.079878 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.079902 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.079917 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079923 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.079937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079962 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:08:31.079970 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.079980 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:08:31.079993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.080018 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:08:31.080031 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:31.080056 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:31.080063 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:31.080073 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:08:31.080090 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:08:31.080097 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:31.080106 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:08:31.080123 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:31.080130 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:31.080140 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:08:31.080152 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:08:31.080175 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.080190 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080197 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.080211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.080243 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080253 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:31.080270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.080277 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080286 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:08:31.080304 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.080310 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080320 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:08:31.080332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080355 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.080371 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080386 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080392 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.080406 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080431 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080438 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080448 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:08:31.080461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.080486 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.080499 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080526 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080533 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080543 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.080586 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080611 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.080618 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080628 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:08:31.080646 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.080652 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080662 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:08:31.080679 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.080686 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080696 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:08:31.080713 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.080719 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080729 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:08:31.080746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.080753 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080763 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:08:31.080780 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.080787 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080797 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:08:31.080814 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.080820 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080830 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:08:31.080848 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.080854 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080864 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:08:31.080881 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.080888 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080898 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:08:31.080911 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.080957 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.080975 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.080981 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:08:31.080997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081022 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.081030 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081039 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:08:31.081057 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.081064 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081073 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:08:31.081091 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.081097 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081106 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:31.081124 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.081130 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081140 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:08:31.081157 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.081164 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081173 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:08:31.081186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.081227 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.081242 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081248 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.081262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081286 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081293 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.081352 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.081374 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081385 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:31.081395 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:08:31.081407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:08:31.081431 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:08:31.081446 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081452 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:08:31.081467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081492 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.081499 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081509 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:08:31.081522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.081546 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.081561 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081567 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.081581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081605 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:08:31.081612 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081622 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:08:31.081635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.081659 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:08:31.081674 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081680 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:08:31.081693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081718 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.081724 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081734 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:31.081747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.081771 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.081786 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081792 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.081806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081831 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.081838 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081848 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:08:31.081860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.081875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.081885 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:08:31.081898 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.081926 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.081933 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.081943 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.081955 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.081971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.081985 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082011 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082018 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082028 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:08:31.082045 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082052 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082062 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:08:31.082079 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082085 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082094 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:08:31.082112 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082118 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082128 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:08:31.082145 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082152 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082161 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:08:31.082179 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:08:31.082185 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082194 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:08:31.082212 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:08:31.082218 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082228 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:08:31.082245 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:08:31.082251 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082261 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:08:31.082278 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:31.082285 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082295 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:08:31.082313 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082319 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082329 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:08:31.082346 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082352 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082367 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:08:31.082385 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082392 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082401 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:08:31.082419 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082425 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082435 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:08:31.082447 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.082508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.082526 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082532 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:08:31.082547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082571 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082578 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082588 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:08:31.082601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.082626 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.082641 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082647 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.082661 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082686 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.082693 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082703 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:08:31.082715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.082740 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:08:31.082755 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082761 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.082774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082799 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082806 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082816 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:08:31.082833 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.082840 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082850 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:08:31.082867 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.082874 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082883 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:08:31.082900 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.082907 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082917 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:08:31.082930 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082956 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.082966 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.082981 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.082987 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.083002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083027 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083034 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083044 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:08:31.083056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.083081 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.083095 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083123 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083130 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083140 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083152 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083169 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.083183 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083208 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.083215 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:08:31.083243 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.083249 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083259 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:08:31.083276 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.083283 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083292 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:08:31.083310 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.083316 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083326 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:08:31.083343 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.083350 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083365 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:08:31.083383 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.083390 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083399 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:08:31.083417 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:08:31.083424 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083433 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:08:31.083445 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.083484 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.083501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083507 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:08:31.083523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083548 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.083555 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083566 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:08:31.083584 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.083590 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083600 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:08:31.083617 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.083624 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083633 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:08:31.083651 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.083657 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083667 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:08:31.083684 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.083691 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083700 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:08:31.083717 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.083724 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083734 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:08:31.083751 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.083758 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083767 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:08:31.083785 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.083791 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083801 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:08:31.083813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083854 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.083864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.083880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083886 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:08:31.083901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083926 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:31.083933 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083942 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:08:31.083955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.083970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.083980 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:08:31.083996 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:08:31.084003 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:08:31.084014 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:08:31.084030 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.084036 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:08:31.084050 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.084073 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.084093 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:08:31.084110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.084121 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:08:31.084130 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:08:31.084147 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.084155 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:08:31.084165 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:08:31.084181 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:08:31.084188 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:08:31.084197 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:08:31.084214 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.084221 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.084230 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.084247 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.084253 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.084263 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.084280 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.084286 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.084296 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.084313 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.084320 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:08:31.084329 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.084346 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:31.084352 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:08:31.084368 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:31.084386 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:08:31.084392 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:08:31.084402 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:08:31.084418 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.084425 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.084435 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.084451 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:08:31.084458 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:08:31.084467 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:08:31.084484 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.084490 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:08:31.084500 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.084517 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.084523 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:08:31.084533 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.084549 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:08:31.084555 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:08:31.084565 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:08:31.084580 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:08:31.084616 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.084645 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:08:31.084672 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.084698 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:08:31.084724 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.084751 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:08:31.084777 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.084803 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:08:31.084830 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.084856 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:08:31.084882 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:08:31.084908 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:08:31.084934 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:08:31.084961 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:08:31.084987 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:08:31.085013 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:08:31.085040 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.085067 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:08:31.085092 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.085118 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:08:31.085144 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.085171 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:08:31.085197 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.085223 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:08:31.085250 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.085276 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:31.085303 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.085329 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:08:31.085354 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.085387 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:08:31.085413 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.085440 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:08:31.085466 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.085492 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:08:31.085519 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.085547 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:31.085573 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.085600 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:08:31.085626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.085652 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.085678 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.085704 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.085730 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.085756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.085782 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.085807 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:08:31.085833 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:08:31.085859 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:08:31.085885 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.085911 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:08:31.085937 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.085963 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.085989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.086016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:08:31.086042 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.086067 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:08:31.086095 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.086121 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:08:31.086148 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.086174 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:08:31.086199 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.086226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:08:31.086253 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.086280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:08:31.086307 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086326 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086351 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:31.086383 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086401 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086417 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086443 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:31.086518 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086569 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086595 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:31.086621 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086647 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.086672 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086698 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.086724 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086742 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086767 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.086792 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086810 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086835 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.086861 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086888 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.086913 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086939 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:31.086965 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.086991 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.087016 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087042 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.087067 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087084 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087109 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:31.087135 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087161 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.087187 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087213 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:31.087238 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087264 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:31.087289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087306 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087324 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087361 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087421 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.087448 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087465 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087482 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.087533 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087559 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.087585 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087601 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087618 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087644 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.087669 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087719 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.087787 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087804 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087820 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087837 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087862 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.087888 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087921 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087938 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.087963 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.087989 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088014 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.088041 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088057 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088074 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088090 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088118 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:31.088144 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088170 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:08:31.088195 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088212 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088229 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088255 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.088281 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088297 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088314 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088330 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:31.088405 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088430 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:08:31.088457 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088483 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.088508 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088534 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.088560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088577 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088593 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088609 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088634 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.088660 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088677 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088694 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088711 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088727 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088744 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088761 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088777 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:08:31.088829 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088846 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088871 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:31.088896 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088913 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088930 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088956 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:31.088982 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.088999 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089015 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089032 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089057 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:31.089083 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089108 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.089134 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089160 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.089185 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089202 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089227 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.089253 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089270 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089295 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.089320 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089346 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.089378 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089404 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:31.089430 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089456 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.089482 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089508 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:08:31.089533 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089550 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089576 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:08:31.089601 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089627 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.089653 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089679 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:31.089705 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089730 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:31.089756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089790 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089806 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089823 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089839 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089855 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089881 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.089907 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089924 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089940 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.089966 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.089992 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090018 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.090044 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090061 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090078 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090103 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.090129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090179 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090221 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:08:31.090247 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090264 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090280 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090297 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.090349 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090371 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090405 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090431 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.090457 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090482 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:08:31.090509 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090526 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090543 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090561 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090587 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:08:31.090612 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090638 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:08:31.090664 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090682 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090699 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090724 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.090749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090784 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090800 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090842 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:08:31.090868 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090893 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:08:31.090919 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090944 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:08:31.090970 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.090996 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:08:31.091022 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091055 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091071 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091096 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.091123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091140 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091156 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091189 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091222 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091238 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:08:31.091264 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:08:31.091291 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.091352 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.091409 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.091458 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.091505 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.091552 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:31.091600 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:08:31.091646 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:31.091698 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.091746 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.091793 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.091839 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.091885 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.091933 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.091980 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.092026 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.092073 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.092120 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.092168 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.092216 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.092264 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.092319 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.092379 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.092426 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:31.092471 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.092517 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.092563 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.092611 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.092659 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.092764 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.092810 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.092858 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.092914 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.092961 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.093008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.093055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.093102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.093149 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:31.093197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:08:31.093244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:31.093290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.093337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.093389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.093435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.093482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.093529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.093577 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.093624 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.093672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.093719 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.093767 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.093814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.093862 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.093913 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.093964 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.094010 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:31.094057 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.094102 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.094148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.094195 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.094242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.094292 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.094338 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.094391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.094447 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.094496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.094543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.094590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.094636 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.094683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:31.094730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:08:31.094776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:31.094823 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.094868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.094917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.094963 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.095009 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.095056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.095103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.095149 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.095195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.095243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.095290 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.095338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.095393 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.095445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.095496 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.095542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:31.095588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.095633 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.095679 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.095726 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.095774 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.095827 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.095873 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.095921 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.095976 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:08:31.096004 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.096065 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.096119 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.096173 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.096226 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.096278 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:31.096331 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:08:31.096389 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:31.096443 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.096496 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.096548 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.096602 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.096655 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.096708 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.096761 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.096814 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.096866 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.096920 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.096973 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.097027 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.097079 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.097131 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.097183 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.097236 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:31.097288 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.097342 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.097408 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.097462 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.097515 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.097567 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.097678 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.097730 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.097792 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:08:31.097816 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.097869 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.097923 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.097976 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.098029 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.098082 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:31.098135 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:08:31.098189 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:31.098243 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.098296 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.098349 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.098407 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.098460 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.098514 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.098567 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.098620 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.098673 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.098727 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.098780 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.098833 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.098887 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.098940 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.098992 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.099045 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:31.099098 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.099151 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.099203 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.099256 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.099310 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.099368 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.099422 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.099475 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.099534 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:08:31.099557 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.099606 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.099654 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.099702 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.099751 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.099798 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:31.099845 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:08:31.099892 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:31.099940 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.099987 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.100035 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.100082 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.100131 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.100179 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.100226 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.100273 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.100321 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.100375 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.100423 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.100471 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.100518 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.100566 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.100614 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.100661 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:31.100709 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.100756 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.100803 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.100850 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.100896 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.100944 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.100992 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.101040 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.101095 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:08:31.101117 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.101167 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.101216 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.101267 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.101316 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.101371 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:08:31.101421 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:08:31.101471 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:08:31.101521 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.101570 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.101620 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.101670 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.101719 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.101768 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.101817 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.101866 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.101915 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.101966 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.102015 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.102065 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.102115 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.102165 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.102214 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.102263 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:08:31.102313 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.102367 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.102419 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.102469 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.102518 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.102567 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.102617 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.102667 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.102720 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:08:31.102737 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:08:31.102765 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:08:31.102793 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:08:31.102819 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:08:31.102844 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:08:31.102863 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.102879 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.102888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.102899 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.102908 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.102917 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:08:31.102926 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:08:31.102934 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:08:31.102943 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.102951 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.102960 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.102969 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.102977 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.102986 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.102994 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.103003 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.103011 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.103019 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103027 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103036 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.103044 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.103051 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.103059 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.103067 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:08:31.103075 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.103083 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.103091 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.103100 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.103108 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.103116 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.103124 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.103132 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.103140 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.103148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.103157 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.103165 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.103172 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.103181 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:08:31.103188 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:08:31.103196 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:08:31.103203 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.103211 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.103218 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.103226 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.103233 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103241 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.103248 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.103255 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.103263 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.103270 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103277 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103284 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.103291 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.103299 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.103306 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.103313 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:08:31.103321 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.103327 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.103335 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.103342 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.103349 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.103361 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.103370 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.103378 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.103386 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.103395 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.103403 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.103411 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.103419 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.103426 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:08:31.103433 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:08:31.103441 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:08:31.103448 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.103454 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.103461 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.103468 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.103475 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103481 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.103488 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.103496 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.103503 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.103509 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103516 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103523 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.103530 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.103537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.103544 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.103553 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:08:31.103559 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.103566 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.103572 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.103579 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.103586 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.103593 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.103599 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.103606 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.103613 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:08:31.103621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.103628 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:08:31.103635 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:08:31.103642 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:08:31.103650 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:08:31.103656 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:08:31.103663 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:08:31.103670 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:08:31.103677 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:08:31.103683 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:08:31.103690 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:08:31.103698 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103705 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.103713 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:08:31.103720 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:08:31.103727 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:08:31.103734 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103741 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:08:31.103748 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:08:31.103754 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:08:31.103761 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:08:31.103767 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:08:31.103773 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:08:31.103780 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:08:31.103787 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:08:31.103793 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:08:31.103800 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:08:31.103806 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:08:31.103812 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:08:31.103819 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:08:31.103825 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:08:31.103903 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:08:31.103913 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:08:31.103918 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:08:31.103922 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:08:31.103928 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:08:31.103933 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:08:31.103937 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:08:31.103945 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:08:31.103954 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:08:31.103991 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.103998 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220006" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:08:31.104012 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:08:31.104033 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:08:31.104039 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:08:31.104043 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:08:31.104047 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:08:31.104052 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220006" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:08:31.104062 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:31.104069 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:31.104073 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:31.104084 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.104092 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:08:31.104097 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:08:31.104120 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.104129 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:08:31.104134 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.104157 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:08:31.104162 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:08:31.104166 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:08:31.104170 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:08:31.104174 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:08:31.104177 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:08:31.104182 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:08:31.104186 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:08:31.104192 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220006" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:08:31.104202 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:31.104208 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:31.104212 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:08:31.104218 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.104224 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:08:31.104228 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:08:31.104251 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:08:31.104257 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.104262 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.104267 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.104271 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:08:31.104281 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:08:31.104290 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:31.104295 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:08:31.104300 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:08:31.104306 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220006" 2019-02-24 06:08:31.104313 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:31.104318 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:08:31.104322 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:31.104328 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:31.104333 wsdl: in serializeType: returning: 220006 2019-02-24 06:08:31.104339 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:08:31.104346 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:08:31.104350 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:08:31.104354 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:08:31.104364 wsdl: in serializeType: returning: 220006 2019-02-24 06:08:31.104369 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220006 2019-02-24 06:08:31.104432 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220006 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:08:31.104436 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:08:31.104443 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns5054"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:08:31.104456 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:08:31.104462 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220006 2019-02-24 06:08:31.104471 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:08:31.104540 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:08:31.104483 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:08:31.104493 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:08:31.104498 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:08:31.104503 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:08:31.104506 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:08:31.104513 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:08:31.104522 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:08:31.104530 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:08:31.104535 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:08:31.104547 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:08:31.104555 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:08:31.104562 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:08:31.111934 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:08:31.111955 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:08:31.111967 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:08:31.111972 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:08:31.111977 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:08:31.111982 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:08:31.111986 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:08:31.111990 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:08:31.111998 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:08:31.112026 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:08:31.124085 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:08:31.124110 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:08:31.124116 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:08:31.124121 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:08:31.124126 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:08:31.124131 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:08:31.124137 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:08:31.124146 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:08:31.124152 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:08:31.124157 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:08:23 GMT 2019-02-24 06:08:31.124163 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:08:31.124168 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:08:31.124174 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:08:31.124183 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:08:31.124210 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:08:31.124220 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:08:31.124229 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:08:31.124233 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:08:31.124238 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:08:31.124304 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:08:31.124316 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:08:31.124322 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:08:31.124355 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:08:31.124362 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:08:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:08:31.124396 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:08:31.124405 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:08:31.124427 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:08:31.124434 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:08:31.124539 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:08:31.124635 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:08:31.124642 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:08:31.124650 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:08:31.124660 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:08:31.124683 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:08:31.124740 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:08:31.124761 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:08:31.124773 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:08:31.124779 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:08:31.124784 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:08:31.124789 nusoap_client: detail =