Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 74.30Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
171572 Model turbiny: S300G
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2154
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:47:39 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:47:45.667103 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:47:45.667162 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:45.667187 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179166" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:47:45.667207 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:45.667220 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:47:45.667231 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:47:45.667247 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:47:45.667272 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:45.667281 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:45.667294 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:47:45.667306 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:47:45.667322 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:47:45.667329 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:47:45.667336 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:47:45.667343 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:47:45.667349 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:47:45.667363 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:45.667380 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:45.667391 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:47:45.667407 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:47:45.667416 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:47:45.667427 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:47:45.667438 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:47:45.674954 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:47:45.674969 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:47:45.674979 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:47:45.674985 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:45.674990 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:45.674994 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:47:45.674998 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:47:45.675026 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:47:45.692281 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:47:45.692310 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:47:45.692318 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:47:45.692323 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:47:45.692328 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:47:45.692338 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:47:45.692344 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:47:45.692350 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:47:45.692356 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:47:45.692361 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:47:39 GMT 2019-02-23 21:47:45.692367 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:47:45.692371 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:47:45.692377 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:47:45.692386 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:47:45.692415 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:47:45.699583 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:47:45.700009 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 21:47:45.707184 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-23 21:47:45.707608 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.707647 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:45.708193 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:45.708776 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:45.714315 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.714495 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:45.714992 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:45.715451 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.715684 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:45.716289 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:45.716873 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.717068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.717087 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:45.717422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.717438 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:47:45.721507 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:45.721832 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:45.722433 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.722453 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:45.722978 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.723210 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.723441 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.723458 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.723924 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:47:45.724408 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 21:47:45.724958 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-23 21:47:45.725140 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:47:45.725498 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:47:45.725514 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-23 21:47:45.725523 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:47:45.725528 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:47:45.725556 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:47:45.725589 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:47:45.725603 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:47:45.725609 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:47:45.725623 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:47:45.725627 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:47:45.725794 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:47:45.725808 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:47:45.725852 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.725861 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:47:45.725881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.725912 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.725921 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.725935 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:47:45.725956 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.725963 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.725974 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:47:45.725988 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.726025 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.726041 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726048 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.726064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726091 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.726098 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726109 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:47:45.726121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.726147 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:47:45.726162 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726168 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:47:45.726181 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726206 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.726213 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726222 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:47:45.726240 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.726246 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726255 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:47:45.726284 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.726291 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726302 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:47:45.726314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.726346 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.726375 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726382 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:47:45.726396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726422 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.726429 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:47:45.726452 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.726478 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:47:45.726493 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726499 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:47:45.726513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726538 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.726545 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726556 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:47:45.726574 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.726581 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726591 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:47:45.726608 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.726615 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726625 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:47:45.726642 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.726649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726658 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:45.726671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.726720 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.726735 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726741 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.726754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726777 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726784 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726822 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.726843 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.726858 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726869 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:45.726878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:47:45.726890 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:45.726913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:47:45.726942 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726950 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:47:45.726967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.726992 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.726999 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727008 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:45.727021 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.727045 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.727059 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727066 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.727079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727103 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.727110 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727119 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:47:45.727132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727146 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.727155 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:47:45.727170 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727176 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:47:45.727190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727213 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.727220 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727230 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:45.727242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.727265 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.727285 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727291 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.727305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727329 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.727336 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727345 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:47:45.727371 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.727396 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:47:45.727411 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727417 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:47:45.727431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727455 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.727463 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727472 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:47:45.727490 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.727497 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727507 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:45.727519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.727547 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:47:45.727562 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727568 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.727582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727607 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.727614 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727624 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:47:45.727636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.727661 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:47:45.727689 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727695 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:47:45.727707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727731 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.727738 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727747 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:47:45.727765 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.727772 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727785 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:45.727798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.727826 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:47:45.727840 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727846 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.727859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727883 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.727890 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727899 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:47:45.727911 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.727935 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:47:45.727950 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727955 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:47:45.727968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.727992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.727999 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728008 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:45.728020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.728044 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:47:45.728058 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728064 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.728077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728101 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.728108 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728117 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:47:45.728129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.728153 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:47:45.728167 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728173 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:47:45.728186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728209 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.728215 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728225 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:45.728237 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728251 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.728260 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.728279 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728285 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.728299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728323 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.728330 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728339 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:47:45.728352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.728390 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:47:45.728405 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728411 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:47:45.728425 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728449 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.728456 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728466 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:47:45.728479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.728503 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.728518 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728524 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.728538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728562 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.728569 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728579 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:47:45.728591 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.728615 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:47:45.728630 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728636 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:47:45.728650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728674 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.728681 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728691 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:47:45.728703 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.728728 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.728742 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728748 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.728762 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728785 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.728792 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728802 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:47:45.728815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.728840 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:47:45.728855 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728861 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:47:45.728875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728899 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.728907 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728917 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:47:45.728935 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.728942 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728951 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:47:45.728964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.728983 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.728993 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.729008 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729014 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.729028 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729052 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.729060 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729070 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:47:45.729082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.729107 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:47:45.729121 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729128 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:47:45.729141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729166 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.729173 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729182 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:45.729195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.729220 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.729234 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729241 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.729254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729284 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.729292 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729302 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:47:45.729315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.729340 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:45.729355 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729361 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:47:45.729375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729399 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:45.729407 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729416 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:47:45.729429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.729454 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.729469 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729475 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.729489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729512 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729519 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729558 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.729579 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.729596 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729606 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:45.729616 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:47:45.729628 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:45.729652 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:45.729666 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729673 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:47:45.729686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729711 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:45.729718 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729728 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:47:45.729741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729756 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.729766 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.729781 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729788 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.729801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729824 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729831 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729844 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729868 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.729889 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.729905 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729916 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:45.729926 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:47:45.729937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:45.729961 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:45.729976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.729982 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:47:45.729995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730020 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730028 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730038 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:47:45.730056 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730063 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730073 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:47:45.730091 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730098 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730108 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:47:45.730125 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.730132 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730142 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:47:45.730160 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.730167 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730177 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:47:45.730194 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.730201 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730210 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:47:45.730228 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.730235 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:45.730257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.730312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.730329 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730335 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.730349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730374 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730381 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730391 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:47:45.730403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730418 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.730428 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:47:45.730443 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730449 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:47:45.730463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730488 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730495 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730505 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:47:45.730523 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730530 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730540 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:45.730558 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730564 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730574 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:47:45.730587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.730618 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.730633 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730639 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.730653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730677 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730684 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:47:45.730707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.730731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:47:45.730747 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730753 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:47:45.730766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730791 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730799 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730808 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:45.730821 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.730846 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.730861 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730868 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.730882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730906 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.730913 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:47:45.730936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730951 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.730961 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:45.730976 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.730982 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:47:45.730995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731020 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.731027 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731036 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:47:45.731054 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.731061 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731071 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:45.731089 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.731095 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731105 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:47:45.731118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.731150 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.731165 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731171 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.731185 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731211 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.731218 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731228 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:47:45.731240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.731265 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:45.731299 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731306 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.731320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731345 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.731352 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731362 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:47:45.731380 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.731387 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731396 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:45.731414 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.731421 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731431 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:45.731448 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.731455 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731465 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:47:45.731483 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.731489 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731499 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:47:45.731511 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.731552 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.731567 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731574 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.731588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731613 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731620 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731630 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:47:45.731643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.731658 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.731667 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.731682 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731712 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731719 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731729 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731741 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.731772 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731798 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.731805 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731814 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:45.731833 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.731839 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731849 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:47:45.731867 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.731873 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731883 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:47:45.731901 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.731908 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731917 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:47:45.731935 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.731941 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731951 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:47:45.731968 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:45.731975 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.731985 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:47:45.732003 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732009 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732019 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.732037 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732044 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732054 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:45.732071 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732078 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732088 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:45.732106 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732113 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732122 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:45.732135 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732186 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.732203 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732210 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.732226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732250 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.732257 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732267 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:45.732292 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732299 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732309 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:47:45.732327 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732334 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732344 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:47:45.732362 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.732369 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732378 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:47:45.732391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.732427 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732442 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732448 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.732462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732487 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732494 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732504 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:47:45.732517 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.732532 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.732541 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.732555 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732581 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732602 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732652 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732666 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732683 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.732697 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732723 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.732730 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732739 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:47:45.732763 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732769 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732779 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:47:45.732796 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.732802 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732811 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:47:45.732828 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.732835 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732844 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:47:45.732861 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.732867 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732878 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:47:45.732895 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.732902 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732911 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:47:45.732928 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732934 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732943 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:45.732960 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732966 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.732975 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:47:45.732992 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.732998 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.733008 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:47:45.733025 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.733031 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.733040 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:45.733057 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.733063 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.733072 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:45.733084 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.733135 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.733152 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733158 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.733172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733195 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.733202 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733212 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:47:45.733229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.733235 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733245 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:45.733261 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.733268 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733286 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:47:45.733319 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:45.733326 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733336 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.733348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.733385 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733400 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733406 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.733421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733446 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733453 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733463 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:47:45.733476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.733491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.733501 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.733514 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733542 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733549 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733572 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733588 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.733601 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733628 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.733635 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733645 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:47:45.733663 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.733669 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733679 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:47:45.733701 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.733708 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733718 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:47:45.733736 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.733743 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733752 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:47:45.733770 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.733777 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733787 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:47:45.733817 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.733824 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733834 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:47:45.733851 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.733858 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733867 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:45.733884 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.733890 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733900 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:47:45.733917 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.733923 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733933 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:47:45.733950 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.733956 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.733966 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:47:45.733983 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.733989 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.734000 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:45.734017 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.734023 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.734032 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:45.734044 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.734100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.734115 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734141 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734148 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734158 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734170 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.734199 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734223 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.734229 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734239 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:47:45.734256 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.734263 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734286 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:47:45.734320 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.734327 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734337 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:47:45.734354 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.734362 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734371 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:47:45.734389 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.734396 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734405 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:47:45.734423 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.734429 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734439 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:47:45.734456 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.734463 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734472 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:47:45.734490 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.734497 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734507 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:47:45.734524 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.734531 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734541 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:47:45.734558 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.734565 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734575 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:47:45.734592 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.734610 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:47:45.734638 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.734644 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734654 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:47:45.734671 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.734677 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734686 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:45.734703 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.734709 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734718 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:47:45.734730 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734791 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.734809 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.734815 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:47:45.734831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.734856 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.734863 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.734872 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:47:45.734885 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.734899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.734908 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734923 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.734929 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.734942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.734966 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.734973 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.734983 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:47:45.734995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.735019 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:47:45.735033 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735039 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:47:45.735053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735076 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.735083 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735092 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:45.735110 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.735117 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735126 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:47:45.735143 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.735150 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735159 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:47:45.735176 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:45.735182 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735191 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:47:45.735204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.735239 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:47:45.735253 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735260 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.735279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735319 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:45.735326 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735336 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:47:45.735349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.735374 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:47:45.735387 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:45.735415 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735422 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:45.735432 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735444 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:45.735460 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.735474 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735499 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.735506 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735516 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:47:45.735533 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.735540 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735550 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:47:45.735567 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.735574 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735596 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:47:45.735614 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:47:45.735621 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735630 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:47:45.735647 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.735654 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735663 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:47:45.735680 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.735687 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735696 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:47:45.735713 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.735720 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735729 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:45.735746 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.735752 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735762 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:47:45.735779 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.735785 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735795 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:47:45.735811 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.735818 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735827 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:45.735839 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:47:45.735900 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.735918 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735924 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:47:45.735939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735964 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.735971 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.735981 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:45.735994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.736019 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.736033 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736040 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.736053 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736078 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:45.736085 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736095 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:47:45.736108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736123 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.736162 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:47:45.736179 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:45.736206 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:45.736214 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:45.736223 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:47:45.736242 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:45.736249 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:45.736259 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:47:45.736285 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:45.736292 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:45.736303 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:47:45.736316 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:47:45.736340 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.736356 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736362 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.736376 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736402 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.736409 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736419 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:45.736436 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.736443 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736453 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:47:45.736470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.736477 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736487 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:47:45.736500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.736532 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736547 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736553 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.736567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736605 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736611 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736629 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:47:45.736641 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.736656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.736665 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.736678 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736704 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736711 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736721 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736733 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736749 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.736787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736816 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.736823 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736833 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:47:45.736851 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.736857 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736867 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:47:45.736884 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.736913 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736932 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:47:45.736962 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.736972 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.736988 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:47:45.737021 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.737030 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.737041 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:47:45.737060 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.737066 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.737076 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:47:45.737093 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.737100 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.737109 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:47:45.737126 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.737133 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.737142 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:47:45.737159 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.737165 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.737175 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:47:45.737187 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.737232 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.737249 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737255 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:47:45.737272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737320 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.737327 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737337 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:47:45.737355 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.737362 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737371 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:45.737389 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.737395 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737405 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:45.737422 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.737429 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737439 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:47:45.737457 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.737463 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737473 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:47:45.737486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.737526 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.737541 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737548 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.737563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737586 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737604 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737640 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.737660 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.737676 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737686 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:45.737696 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:47:45.737707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:47:45.737730 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:47:45.737744 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737750 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:47:45.737763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737787 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.737794 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737803 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:47:45.737816 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.737839 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.737854 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737860 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.737873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737897 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:47:45.737903 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737913 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:47:45.737925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.737949 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:47:45.737963 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.737969 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:47:45.737983 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738006 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.738013 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738022 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:45.738034 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.738057 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.738071 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738078 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.738091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738115 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738122 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738131 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:47:45.738143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.738167 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:47:45.738180 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738205 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738212 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738221 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738234 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738249 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.738262 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738315 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738323 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738333 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:47:45.738351 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738357 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738367 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:47:45.738385 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738392 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738402 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:47:45.738420 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738427 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738436 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:47:45.738454 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738460 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738470 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:47:45.738487 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:45.738494 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738503 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:47:45.738521 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:45.738528 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738537 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:47:45.738554 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:47:45.738561 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738571 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:47:45.738588 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:45.738607 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738618 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:47:45.738635 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738641 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738650 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:47:45.738667 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738673 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738683 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:47:45.738699 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738706 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738715 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:47:45.738731 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738738 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738747 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:47:45.738759 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.738817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.738835 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738841 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:47:45.738855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738879 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.738885 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738895 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:47:45.738907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.738931 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.738945 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738951 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.738965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.738988 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.738995 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739005 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:47:45.739017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.739040 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:47:45.739054 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739060 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.739073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739097 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.739103 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739113 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:47:45.739130 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.739136 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739145 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:47:45.739162 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.739169 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739178 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:47:45.739195 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.739201 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739210 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:47:45.739222 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.739258 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739279 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739286 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.739317 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739343 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739350 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739360 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:47:45.739373 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.739398 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.739412 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739439 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739446 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739456 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739469 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739486 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.739500 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739526 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.739533 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739542 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:47:45.739560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.739567 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739577 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:47:45.739607 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.739614 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739624 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:47:45.739641 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.739647 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739657 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:47:45.739673 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.739680 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739689 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:47:45.739706 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.739713 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739722 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:47:45.739739 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:47:45.739745 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739791 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:47:45.739803 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.739840 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.739856 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739862 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:47:45.739876 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739900 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.739906 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739916 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:47:45.739933 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.739939 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739948 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:47:45.739965 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.739972 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.739981 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:47:45.739998 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.740004 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740013 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:47:45.740030 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.740037 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740046 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:47:45.740063 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.740070 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740079 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:47:45.740096 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.740102 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740112 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:47:45.740128 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.740135 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740144 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:47:45.740156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.740205 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.740219 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740226 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:47:45.740240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740264 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:45.740271 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:47:45.740314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.740339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:47:45.740356 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:47:45.740363 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:47:45.740374 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:47:45.740390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740396 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:47:45.740410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740433 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.740453 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:47:45.740469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.740480 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:47:45.740490 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:47:45.740507 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.740514 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:47:45.740525 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:47:45.740541 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:47:45.740548 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:47:45.740557 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:47:45.740575 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.740581 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.740603 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.740621 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.740627 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.740637 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.740653 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.740660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.740669 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.740686 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.740692 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:47:45.740701 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.740718 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:45.740724 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:47:45.740733 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:45.740750 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:45.740756 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:47:45.740765 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:47:45.740781 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.740788 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.740797 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.740813 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:47:45.740819 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:47:45.740829 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:47:45.740845 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.740851 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:47:45.740860 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.740876 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.740882 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:47:45.740892 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.740907 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:47:45.740913 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:47:45.740922 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:47:45.740935 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:47:45.740969 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.740997 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:47:45.741022 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.741047 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:47:45.741073 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.741098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:47:45.741122 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.741147 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:47:45.741173 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.741198 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:47:45.741222 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:47:45.741247 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:47:45.741295 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:47:45.741321 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:47:45.741347 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:47:45.741373 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:47:45.741401 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.741427 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:47:45.741453 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.741479 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:47:45.741504 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.741530 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:47:45.741555 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.741580 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:47:45.741620 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.741645 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:45.741670 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.741695 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:45.741720 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.741745 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:47:45.741769 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.741795 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:47:45.741820 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.741845 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:47:45.741870 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.741896 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:45.741921 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.741948 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:47:45.741973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.741999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.742024 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.742049 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.742073 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.742098 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.742123 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.742148 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:47:45.742172 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:47:45.742197 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:47:45.742222 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.742247 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:47:45.742296 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.742323 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.742348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.742374 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:47:45.742400 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.742426 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:47:45.742451 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.742477 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:47:45.742503 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.742529 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:47:45.742555 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.742581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:47:45.742619 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.742646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:47:45.742672 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742689 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742714 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:45.742739 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742755 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742771 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742795 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:45.742820 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742868 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:45.742916 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742941 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.742965 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.742990 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.743014 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743030 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743054 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.743079 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743095 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743121 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.743146 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743171 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.743196 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743220 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:45.743244 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743269 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.743316 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743343 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.743368 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743385 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743410 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:45.743436 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743461 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.743487 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743513 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:45.743538 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743564 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:45.743589 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743619 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743635 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743651 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743667 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743683 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743723 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.743749 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743765 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743781 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743806 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.743830 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743855 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.743880 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743912 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743936 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.743961 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743978 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.743993 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744025 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.744074 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744091 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744106 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744122 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744147 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.744171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744188 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744204 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744244 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.744269 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744315 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.744341 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744357 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744374 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744390 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744418 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:45.744444 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744469 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:45.744495 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744512 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744528 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744553 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.744579 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744625 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744657 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744682 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:45.744721 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744746 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:47:45.744772 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744797 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.744822 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744847 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.744872 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744889 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744906 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744922 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.744973 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.744991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745008 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745025 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745041 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745087 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745127 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:47:45.745153 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745170 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745195 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:45.745219 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745235 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745251 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745282 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:45.745392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745414 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745431 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745447 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745479 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:45.745505 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745531 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.745556 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745582 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.745620 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745636 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745660 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.745684 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745700 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745724 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.745748 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745772 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.745797 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745822 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:45.745847 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745872 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.745896 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745922 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:47:45.745946 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745963 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.745987 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:47:45.746012 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746037 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.746061 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746086 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:45.746111 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746136 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:45.746160 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746176 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746208 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746224 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746240 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746256 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746304 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.746332 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746348 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746365 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746391 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.746416 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746442 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.746468 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746487 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746503 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746529 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.746555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746658 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:47:45.746683 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746699 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746715 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746731 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746756 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.746780 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746797 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746828 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746853 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.746878 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746903 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:47:45.746927 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.746944 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747005 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747022 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747046 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:47:45.747071 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747095 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:47:45.747120 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747136 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747166 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747192 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.747218 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747252 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747293 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:47:45.747346 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747371 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:47:45.747397 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747423 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:47:45.747448 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747474 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:47:45.747500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747533 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747550 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747576 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.747614 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747632 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747648 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747664 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747680 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747696 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747712 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747741 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:47:45.747767 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:47:45.747793 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.747851 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.747901 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.747950 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.747997 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.748044 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:45.748092 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:47:45.748140 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:45.748190 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.748238 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.748294 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.748342 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.748390 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.748438 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.748485 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.748531 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.748578 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.748638 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.748684 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.748731 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.748777 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.748830 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.748882 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.748927 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:45.748971 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.749015 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.749060 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.749106 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.749152 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.749202 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.749247 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.749315 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.749372 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.749419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.749466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.749514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.749559 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.749618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:45.749665 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:47:45.749711 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:45.749756 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.749801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.749847 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.749892 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.749936 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.749983 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.750029 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.750075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.750121 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.750167 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.750213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.750258 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.750328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.750381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.750432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.750479 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:45.750526 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.750573 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.750619 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.750679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.750726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.750775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.750820 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.750866 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.750920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.750964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.751010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.751056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.751101 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.751146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:45.751191 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:47:45.751237 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:45.751303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.751351 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.751399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.751445 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.751492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.751539 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.751600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.751645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.751704 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.751752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.751800 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.751847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.751896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.751947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.751998 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.752055 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:45.752100 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.752144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.752196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.752243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.752358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.752420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.752467 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.752515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.752572 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:47:45.752599 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.752660 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.752714 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.752767 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.752822 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.752875 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:45.752927 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:45.752980 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:45.753032 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.753085 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.753149 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.753200 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.753251 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.753326 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.753380 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.753432 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.753484 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.753538 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.753591 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.753646 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.753699 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.753764 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.753814 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.753865 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:45.753915 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.753966 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.754025 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.754076 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.754127 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.754178 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.754229 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.754301 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.754363 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:47:45.754387 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.754441 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.754495 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.754548 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.754614 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.754664 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:45.754715 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:45.754766 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:45.754818 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.754923 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.754975 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.755027 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.755089 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.755144 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.755196 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.755250 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.755312 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.755367 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.755420 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.755474 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.755527 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.755594 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.755646 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.755697 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:45.755748 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.755800 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.755852 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.755903 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.755953 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.756007 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.756058 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.756108 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.756166 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:47:45.756188 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.756235 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.756303 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.756352 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.756399 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.756448 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:45.756495 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:45.756542 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:45.756603 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.756649 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.756694 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.756741 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.756787 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.756833 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.756880 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.756925 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.756971 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.757017 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.757063 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.757109 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.757154 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.757200 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.757344 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.757442 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:45.757492 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.757547 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.757596 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.757647 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.757699 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.757802 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.757898 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.757951 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.758010 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:47:45.758032 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.758114 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.758171 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.758219 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.758270 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.758381 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:47:45.758438 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:47:45.758492 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:47:45.758575 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.758648 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.758699 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.758749 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.758828 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.758885 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.758933 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.758985 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.759033 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.759118 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.759169 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.759221 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.759324 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.759382 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.759433 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.759486 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:47:45.759570 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.759639 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.759691 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.759741 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.759821 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.759876 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.759924 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.759976 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.760061 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:47:45.760084 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:47:45.760119 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:47:45.760147 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:47:45.760176 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:47:45.760201 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:47:45.760221 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.760268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.760300 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.760312 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.760325 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.760335 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:45.760348 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:45.760358 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:45.760367 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.760376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.760385 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.760394 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.760404 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.760415 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.760424 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.760434 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.760443 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.760451 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.760460 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.760468 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.760477 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.760504 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.760514 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.760523 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:45.760532 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.760541 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.760550 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.760559 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.760568 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.760576 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.760584 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.760592 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.760601 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.760610 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.760618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.760627 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.760635 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.760644 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:45.760653 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:45.760662 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:45.760670 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.760678 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.760685 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.760693 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.760701 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.760709 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.760716 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.760724 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.760748 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.760758 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.760767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.760775 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.760783 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.760791 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.760799 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.760806 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:45.760814 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.760822 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.760855 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.760867 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.760875 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.760882 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.760890 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.760898 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.760906 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.760915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.760923 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.760931 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.760939 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.760947 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:45.760968 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:45.760978 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:45.760986 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.760994 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.761001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.761008 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.761015 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.761023 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.761030 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.761037 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.761044 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.761051 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.761058 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.761064 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.761071 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.761078 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.761085 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.761109 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:45.761117 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.761124 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.761132 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.761140 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.761147 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.761153 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.761160 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.761167 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.761174 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:47:45.761182 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.761190 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:47:45.761198 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:47:45.761204 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:47:45.761226 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:47:45.761235 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:47:45.761242 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:47:45.761250 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:47:45.761257 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:47:45.761264 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:47:45.761272 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:47:45.761286 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.761307 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.761331 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:47:45.761342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:47:45.761350 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:47:45.761357 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.761365 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:47:45.761372 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:47:45.761380 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:47:45.761387 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:47:45.761394 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:47:45.761401 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:47:45.761407 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:47:45.761414 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:47:45.761421 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:47:45.761428 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:47:45.761435 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:47:45.761442 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:47:45.761448 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:47:45.761455 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:47:45.761737 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:47:45.761749 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:47:45.761755 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:47:45.761759 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:47:45.761766 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:47:45.761771 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:47:45.761775 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:47:45.761784 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:47:45.761792 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:47:45.761848 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.761856 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179166" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:47:45.761869 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:47:45.761890 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:47:45.761896 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:47:45.761901 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:47:45.761904 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:47:45.761910 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179166" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:47:45.761920 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:45.761943 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:45.761950 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:45.761962 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.761970 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:47:45.761975 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:47:45.761998 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.762007 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:47:45.762012 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.762034 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:47:45.762056 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:47:45.762061 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:47:45.762065 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:47:45.762069 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:47:45.762072 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:47:45.762077 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:47:45.762081 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:47:45.762087 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179166" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:47:45.762098 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:45.762104 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:45.762108 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:47:45.762114 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.762120 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:47:45.762124 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:47:45.762147 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:47:45.762153 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.762157 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.762162 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.762166 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:47:45.762176 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:47:45.762200 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:45.762206 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:47:45.762211 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:47:45.762217 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179166" 2019-02-23 21:47:45.762224 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:45.762228 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:47:45.762233 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:45.762239 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:45.762244 wsdl: in serializeType: returning: 179166 2019-02-23 21:47:45.762250 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:47:45.762256 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:47:45.762260 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:47:45.762264 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:47:45.762268 wsdl: in serializeType: returning: 179166 2019-02-23 21:47:45.762283 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179166 2019-02-23 21:47:45.762335 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179166 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:47:45.762342 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:47:45.762349 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1334"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:47:45.762363 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:47:45.762369 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179166 2019-02-23 21:47:45.762379 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:47:45.762469 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:47:45.762406 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:47:45.762420 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:47:45.762425 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:47:45.762430 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:47:45.762433 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:47:45.762440 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:45.762449 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:45.762458 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:47:45.762463 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:47:45.762475 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:47:45.762485 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:47:45.762492 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:47:45.769924 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:47:45.769958 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:47:45.769980 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:47:45.769987 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:47:45.769993 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:47:45.769999 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:47:45.770003 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:47:45.770008 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:47:45.770013 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:47:45.770039 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:47:45.814208 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:47:45.814246 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:47:45.814271 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:47:45.814287 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:47:45.814293 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:47:45.814299 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:47:45.814306 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:47:45.814311 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:47:45.814316 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:47:45.814322 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:47:39 GMT 2019-02-23 21:47:45.814329 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:47:45.814334 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:47:45.814340 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:47:45.814351 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:47:45.814384 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:47:45.814396 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:47:45.814414 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:47:45.814420 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:47:45.814425 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:47:45.814459 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:47:45.814471 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:47:45.814477 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:47:45.814508 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:47:45.814519 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:47:39 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:47:45.814555 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:47:45.814565 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:47:45.814588 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:47:45.814595 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:47:45.814713 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:47:45.814844 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:47:45.814854 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:47:45.814866 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:47:45.814876 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:47:45.814900 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:47:45.814960 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:47:45.814990 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:47:45.815006 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:47:45.815013 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:47:45.815017 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:47:45.815022 nusoap_client: detail =