Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 74.2Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
171770 Model turbiny: S200
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T3687
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:07:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:08:02.739188 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:08:02.739279 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:02.739294 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204731" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:08:02.739314 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:02.739327 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:08:02.739334 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:08:02.739349 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:08:02.739357 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:02.739367 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:02.739378 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:02.739386 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:08:02.739397 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:08:02.739403 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:08:02.739407 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:08:02.739411 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:08:02.739415 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:08:02.739435 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:02.739613 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:02.739625 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:08:02.739631 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:08:02.739638 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:08:02.739645 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:08:02.739653 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:08:02.747400 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:08:02.747429 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:08:02.747451 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:08:02.747465 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:02.747477 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:02.747486 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:08:02.747496 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:08:02.747555 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:08:02.773508 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:08:02.773548 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:08:02.773566 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:08:02.773576 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:08:02.773585 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:08:02.773594 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:08:02.773604 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:08:02.773613 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:08:02.773623 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:08:02.773632 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:07:44 GMT 2019-02-19 20:08:02.773642 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:08:02.773650 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:08:02.773661 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:08:02.773739 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:08:02.773788 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:08:02.781146 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 20:08:02.781197 soap_transport_http: read buffer of 4416 bytes 2019-02-19 20:08:02.781579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.781607 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.788529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.788764 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.788801 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:02.789220 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.789246 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.789619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.789831 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.789957 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.789983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.795864 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.795944 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.796086 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.796273 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.796301 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.796606 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.797372 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:02.797403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.797467 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.797583 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.797695 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.797709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.798212 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:02.798829 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:02.799185 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:08:02.803342 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:02.803381 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:02.804283 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.804324 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:02.804720 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.804954 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.804987 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:02.805538 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.805567 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:02.806129 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.806158 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.806601 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.806836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.806863 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-19 20:08:02.819548 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:02.819605 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:02.819968 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:08:02.819987 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:08:02.819995 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:08:02.820033 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:08:02.820086 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:08:02.820106 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:08:02.820115 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:08:02.820141 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:08:02.820149 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:08:02.820743 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:08:02.820764 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:08:02.820848 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.820867 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:08:02.820910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.820969 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.820983 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821007 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:08:02.821047 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.821060 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821079 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:08:02.821113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821156 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.821178 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.821209 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821221 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.821248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821313 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.821327 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821347 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:08:02.821374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821411 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.821435 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:08:02.821466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821478 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:08:02.821505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821554 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.821580 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821601 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:08:02.821634 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.821646 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821666 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:08:02.821700 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.821711 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821728 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:08:02.821752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.821813 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.821841 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821852 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:08:02.821877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821924 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.821936 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.821954 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:08:02.821979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.822022 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:08:02.822050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822061 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:08:02.822086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822132 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.822145 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822163 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:08:02.822196 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.822207 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822225 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:08:02.822257 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.822268 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822285 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:08:02.822318 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.822330 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822347 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:02.822372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.822452 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.822481 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822492 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.822519 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822563 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822575 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822647 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.822684 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.822715 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822746 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:02.822760 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:08:02.822775 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822794 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:02.822806 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:08:02.822825 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822835 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:08:02.822861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822907 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.822920 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822938 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:02.822964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.822991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.823011 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.823040 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823053 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.823080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823148 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.823161 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823180 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:08:02.823206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.823255 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:08:02.823284 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823296 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:08:02.823322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823367 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.823380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823406 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:02.823491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.823532 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.823555 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823562 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.823581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823611 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.823619 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823630 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:08:02.823644 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.823671 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:08:02.823687 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823693 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:08:02.823708 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823735 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.823742 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823753 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:08:02.823771 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.823778 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823788 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:02.823801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823821 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.823831 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:08:02.823846 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823853 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.823868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823893 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.823900 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823910 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:08:02.823924 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823939 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.823950 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:08:02.823965 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.823971 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:08:02.823990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824016 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.824023 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824033 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:08:02.824053 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.824060 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824070 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:02.824083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.824113 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:08:02.824128 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824135 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.824150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824175 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.824182 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824192 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:08:02.824205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.824230 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:08:02.824245 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824251 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:08:02.824265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824290 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.824297 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824307 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:02.824320 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824335 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.824345 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:08:02.824367 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824374 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.824389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824416 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.824423 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824433 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:08:02.824446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824462 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.824472 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:08:02.824487 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824493 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:08:02.824507 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824532 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.824539 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824549 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:02.824562 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.824587 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.824602 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824608 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.824623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824647 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.824654 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824664 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:08:02.824677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.824703 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:08:02.824718 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824724 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:08:02.824738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824762 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.824769 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824779 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:08:02.824792 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.824817 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.824832 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824838 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.824852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824877 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.824884 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824894 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:08:02.824907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.824932 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:08:02.824947 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824953 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:08:02.824967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.824992 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.824999 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825009 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:08:02.825022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825037 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.825047 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.825062 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825069 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.825083 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825107 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.825114 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:08:02.825137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.825163 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:08:02.825178 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825184 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:08:02.825198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825223 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.825230 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825240 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:08:02.825258 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.825265 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825274 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:08:02.825288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.825317 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.825332 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825338 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.825352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825386 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.825394 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825404 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:08:02.825418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.825443 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:08:02.825458 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825464 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:08:02.825478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825503 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.825510 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825520 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:02.825533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.825558 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.825574 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825580 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.825594 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825619 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.825626 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825636 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:08:02.825650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.825675 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:02.825690 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825696 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:08:02.825710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825735 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:02.825743 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825753 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:08:02.825766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.825791 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.825806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825813 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.825826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825850 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825856 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.825917 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.825934 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825945 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:02.825955 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:08:02.825967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.825981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:02.825991 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:02.826006 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826012 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:08:02.826027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826052 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:02.826060 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826070 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:08:02.826083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.826109 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.826124 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826130 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.826144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826167 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826174 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826211 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.826232 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.826249 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826259 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:02.826269 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:08:02.826282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:02.826306 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:02.826321 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826327 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:08:02.826341 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826372 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.826380 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826391 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:08:02.826409 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.826416 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826426 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:08:02.826444 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.826451 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826460 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:08:02.826478 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.826485 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826494 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:08:02.826512 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.826519 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826529 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:08:02.826547 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.826554 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826563 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:08:02.826580 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.826587 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826597 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:02.826610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.826660 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.826676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826682 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.826696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826721 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.826729 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826738 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:08:02.826751 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826767 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.826777 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:08:02.826792 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826798 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:08:02.826812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826837 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.826844 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826854 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:08:02.826871 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.826878 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826888 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:02.826905 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.826912 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826921 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:08:02.826934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.826967 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.826982 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.826988 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.827002 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827027 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.827035 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827045 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:08:02.827058 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.827084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:08:02.827100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827106 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:08:02.827120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827145 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.827152 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827161 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:02.827174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.827199 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.827215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827221 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.827235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827260 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.827268 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827278 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:08:02.827291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.827316 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:02.827331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827337 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:08:02.827352 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827383 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.827390 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827401 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:08:02.827419 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.827425 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827435 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:02.827453 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.827460 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827470 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:08:02.827483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.827516 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.827531 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827538 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.827552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827578 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.827585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:08:02.827608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.827634 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:02.827649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.827669 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827694 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.827702 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827712 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:08:02.827729 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.827736 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827746 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:02.827763 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.827770 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827779 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:02.827797 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.827804 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827822 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:08:02.827841 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.827848 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827858 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:08:02.827871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827902 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.827913 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.827928 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827934 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.827949 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827975 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.827982 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.827992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:08:02.828005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.828030 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.828045 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828075 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828082 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828093 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828106 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828123 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.828137 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828163 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.828170 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828180 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:02.828198 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.828205 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828214 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:08:02.828232 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.828239 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828248 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:08:02.828266 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.828273 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828283 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:08:02.828300 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.828307 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828317 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:08:02.828335 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:02.828342 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828352 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:08:02.828375 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.828383 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828393 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.828411 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.828417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:02.828445 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.828451 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828461 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:02.828478 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.828485 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828495 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:02.828508 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.828577 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828583 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.828599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828624 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.828632 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828642 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:02.828659 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.828666 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828676 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:08:02.828693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.828700 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828710 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:08:02.828727 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.828734 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828744 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:08:02.828757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828784 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.828794 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828809 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828816 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.828830 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828855 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828873 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:08:02.828886 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.828901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.828911 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.828925 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828952 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828959 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828969 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828982 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.828999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.829013 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829039 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.829046 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829057 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:08:02.829074 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.829081 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829092 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:08:02.829109 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.829116 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829126 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:08:02.829143 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.829150 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829159 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:08:02.829177 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.829184 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829193 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:08:02.829211 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.829217 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829227 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:08:02.829245 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.829251 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829261 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:02.829278 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.829285 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829295 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:08:02.829312 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.829319 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829329 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:08:02.829346 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.829353 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829369 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:02.829387 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.829393 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829403 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:02.829416 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.829470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.829488 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829494 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.829510 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829536 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.829543 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829553 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:08:02.829570 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.829577 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829587 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:02.829605 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.829611 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829621 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:08:02.829638 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:02.829645 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829655 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.829668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.829705 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.829721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.829742 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829767 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.829774 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829785 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:08:02.829798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.829813 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.829823 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.829836 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.829865 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.829872 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.829883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.829896 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.829912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.829927 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.829953 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.829961 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.829971 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:08:02.829989 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.829995 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830005 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:08:02.830027 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.830034 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830045 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:08:02.830063 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.830070 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830079 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:08:02.830097 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.830104 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830114 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:08:02.830131 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.830138 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830148 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:08:02.830165 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.830172 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830181 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:02.830199 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.830206 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830216 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:08:02.830234 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.830241 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830251 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:08:02.830269 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830275 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830285 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:08:02.830303 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.830309 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830319 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:02.830337 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.830343 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830353 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:02.830372 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.830432 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.830449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830476 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830484 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830494 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830507 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.830538 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830564 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.830571 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830581 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:08:02.830599 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.830606 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830616 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:08:02.830633 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.830640 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830650 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:08:02.830667 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.830674 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830684 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:08:02.830702 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.830709 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830718 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:08:02.830736 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.830743 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830752 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:08:02.830770 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.830777 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830786 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:08:02.830803 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.830810 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830820 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:08:02.830838 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.830844 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830854 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:08:02.830871 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.830878 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830887 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:08:02.830905 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.830911 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830921 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:08:02.830938 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.830945 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830955 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:08:02.830972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.830979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.830988 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:02.831006 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.831012 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.831022 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:08:02.831035 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.831100 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.831118 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831125 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:08:02.831142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831168 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.831175 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831185 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:08:02.831198 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.831224 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.831239 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831245 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.831260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831286 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.831293 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831304 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:08:02.831317 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.831342 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:08:02.831362 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831369 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:08:02.831384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831410 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.831417 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831427 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:02.831446 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.831452 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831462 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:08:02.831480 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.831486 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831496 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:08:02.831513 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:02.831519 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831529 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:08:02.831542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.831580 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:08:02.831595 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831601 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.831616 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831641 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:02.831648 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831658 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:08:02.831671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.831686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.831696 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:08:02.831709 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:02.831736 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:08:02.831743 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:02.831754 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:08:02.831767 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:02.831783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.831797 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.831823 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.831831 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.831840 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:08:02.831858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.831865 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.831875 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:08:02.831893 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.831899 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.831909 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:08:02.831927 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:02.831933 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.831943 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:08:02.831961 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.831968 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.831977 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:08:02.831995 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.832001 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.832011 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:08:02.832028 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.832035 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.832045 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:02.832063 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.832069 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.832079 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:08:02.832097 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.832103 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.832113 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:08:02.832131 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.832137 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.832147 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:02.832160 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:02.832211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.832228 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832234 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:08:02.832250 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832275 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.832282 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832293 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:02.832306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.832331 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.832347 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832353 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.832373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832399 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:02.832406 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832416 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:08:02.832430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832445 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.832455 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:08:02.832469 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:02.832496 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:02.832503 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:02.832513 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:08:02.832531 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:02.832538 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:02.832548 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:08:02.832566 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:02.832572 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:02.832583 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:08:02.832596 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:02.832620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.832636 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832642 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.832657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832682 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.832690 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832700 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:02.832718 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.832724 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832734 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:08:02.832752 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.832758 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832768 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:08:02.832781 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.832815 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.832830 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832836 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.832850 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832876 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.832883 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832893 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:08:02.832906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.832921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.832931 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.832945 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.832972 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.832980 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.832990 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833003 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833019 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.833033 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833059 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.833067 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833077 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:08:02.833095 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.833101 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833111 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:08:02.833129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.833135 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833145 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:08:02.833163 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.833169 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833179 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:08:02.833197 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.833203 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833213 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:08:02.833230 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.833237 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833246 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:08:02.833264 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.833271 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833280 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:08:02.833298 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.833304 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833314 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:02.833331 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.833338 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833348 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:02.833366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.833414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.833432 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833438 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:08:02.833453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833478 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.833485 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833502 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:08:02.833521 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.833528 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833538 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:02.833555 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.833562 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833572 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:02.833589 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.833595 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833605 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:08:02.833622 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.833629 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833639 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:08:02.833652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.833694 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.833709 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833715 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.833731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833754 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833761 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833799 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.833820 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.833837 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833848 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:02.833858 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:08:02.833871 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:02.833895 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:08:02.833911 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833917 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:08:02.833932 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833957 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.833964 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.833974 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:08:02.833987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.834012 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.834027 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834033 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.834048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834073 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:08:02.834080 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834090 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:08:02.834103 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.834128 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:08:02.834143 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834149 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:08:02.834163 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834188 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.834195 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834206 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:02.834219 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.834244 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.834259 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834265 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.834280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834305 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834312 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834322 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:08:02.834335 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.834351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.834366 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:08:02.834381 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834408 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834416 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834426 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834439 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.834469 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834496 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.834504 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834515 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:08:02.834532 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.834539 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834549 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:08:02.834566 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.834573 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834583 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:08:02.834600 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.834607 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834617 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:08:02.834634 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.834641 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834651 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:08:02.834668 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:02.834675 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834685 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:08:02.834703 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:02.834709 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834719 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:08:02.834736 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:02.834743 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834752 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:08:02.834770 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:02.834776 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834786 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:08:02.834804 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.834810 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834820 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:08:02.834837 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.834844 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834854 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:08:02.834871 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.834878 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834887 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:08:02.834905 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.834911 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834921 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:08:02.834934 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.834996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.835015 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835021 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:08:02.835037 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835063 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.835070 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835080 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:08:02.835093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.835119 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.835134 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835140 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.835155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835180 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.835187 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835197 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:08:02.835210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.835235 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:08:02.835251 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835257 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.835271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835296 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.835304 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835313 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:08:02.835331 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.835338 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835348 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:02.835370 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.835377 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835387 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:02.835406 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.835413 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835423 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:08:02.835436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.835473 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835488 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835495 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.835509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835535 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835542 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835552 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:08:02.835566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.835581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.835591 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.835605 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835633 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835641 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835651 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835664 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835682 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.835696 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835722 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.835729 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835739 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:02.835757 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.835763 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835773 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:02.835790 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.835797 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835807 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:08:02.835825 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.835832 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835841 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:08:02.835859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.835865 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835875 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:02.835893 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.835899 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835909 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:08:02.835926 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:08:02.835933 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835943 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:08:02.835955 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.835995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.836011 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836018 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:08:02.836032 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836057 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.836064 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836075 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:08:02.836093 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.836099 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836109 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:08:02.836127 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.836133 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836143 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:08:02.836161 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.836167 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836177 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:08:02.836195 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.836201 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836211 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:08:02.836229 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.836235 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836245 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:08:02.836262 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.836269 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836279 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:08:02.836297 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.836303 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836313 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:08:02.836326 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.836385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.836401 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836408 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:08:02.836423 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836448 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:02.836456 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836466 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:08:02.836479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.836504 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:08:02.836521 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:02.836528 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:08:02.836540 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:08:02.836556 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836562 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:08:02.836576 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836599 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.836620 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:02.836637 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.836648 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:02.836658 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:08:02.836675 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.836682 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:08:02.836692 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:08:02.836709 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:02.836724 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:08:02.836735 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:08:02.836754 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.836760 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.836770 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.836787 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.836794 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.836803 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.836820 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.836827 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.836837 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.836854 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.836861 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:08:02.836871 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.836888 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:02.836894 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:08:02.836904 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:02.836921 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:02.836927 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:08:02.836937 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:08:02.836954 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.836961 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.836971 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.836987 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:08:02.836994 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:08:02.837004 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:08:02.837021 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.837028 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:08:02.837038 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.837054 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.837061 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:02.837071 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.837087 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:02.837093 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:08:02.837103 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:08:02.837117 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:08:02.837153 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.837184 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:08:02.837212 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.837240 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:08:02.837267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.837295 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:08:02.837322 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.837350 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:08:02.837384 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.837411 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:08:02.837438 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:08:02.837465 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:08:02.837493 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:08:02.837519 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:08:02.837548 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:08:02.837575 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:08:02.837647 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.837675 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:08:02.837702 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.837728 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:08:02.837756 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.837783 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:08:02.837810 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.837837 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:08:02.837865 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.837892 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:02.837919 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.837947 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:02.837974 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.838001 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:02.838028 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.838056 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:08:02.838084 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.838110 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:08:02.838139 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.838167 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:02.838195 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.838223 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:02.838250 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.838278 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.838305 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.838331 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.838363 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.838392 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.838419 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.838446 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:08:02.838473 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:08:02.838500 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:08:02.838527 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.838554 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:08:02.838582 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.838609 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.838636 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.838663 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:08:02.838690 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.838717 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:08:02.838745 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.838773 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:08:02.838800 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.838828 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:08:02.838854 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.838882 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:02.838909 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.838938 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:08:02.838966 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.838985 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839012 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:02.839039 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839057 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839075 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839101 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:02.839128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839146 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839182 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:02.839235 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839263 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.839289 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839316 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.839343 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839366 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839395 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.839422 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839440 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839468 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.839495 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839522 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.839549 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839576 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:02.839603 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839630 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.839657 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839684 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.839712 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839730 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839757 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:02.839784 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839811 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.839838 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839866 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:02.839893 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839920 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:02.839947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.839982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840002 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840037 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840054 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840081 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.840108 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840126 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840144 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840170 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.840197 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840223 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.840251 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840268 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840286 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840313 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.840340 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840363 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840382 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840417 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.840471 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840489 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840506 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840523 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840550 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.840577 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840595 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840612 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840630 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840657 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.840684 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840711 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.840738 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840757 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840774 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840791 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840820 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:02.840848 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840875 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:02.840902 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840920 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840937 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.840964 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.840991 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841009 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841027 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841062 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:02.841116 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841142 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:08:02.841169 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841196 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.841223 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841250 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.841276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841294 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841311 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841329 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841360 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.841389 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841425 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841462 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841479 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841514 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841541 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:08:02.841570 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841588 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841614 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:02.841641 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841659 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841677 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841703 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:02.841730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841748 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841782 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841809 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:02.841836 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841863 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.841890 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841917 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.841943 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841961 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.841988 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.842015 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842033 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842059 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.842086 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842113 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.842141 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842168 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:02.842195 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842222 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.842248 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842275 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:02.842302 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842319 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842346 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:02.842379 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842407 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.842434 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842461 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:02.842488 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842514 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:02.842541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842576 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842594 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842611 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842628 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842645 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842672 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.842699 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842717 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842734 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842761 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.842788 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842816 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.842843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842861 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842878 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842905 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.842931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842949 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842966 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.842984 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843002 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:02.843055 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843073 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843090 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843108 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843134 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.843162 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843179 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843197 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843215 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843242 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.843269 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843296 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:02.843323 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843341 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843363 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843383 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843411 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:02.843437 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843465 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:02.843491 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843510 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843528 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843555 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.843582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843634 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843651 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843679 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:02.843706 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843733 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:08:02.843760 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843787 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:02.843814 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843842 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:02.843869 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843922 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843948 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.843975 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.843993 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.844011 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.844028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.844046 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.844063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.844081 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.844098 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:02.844125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:08:02.844154 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.844217 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.844268 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.844319 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.844374 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.844423 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:02.844472 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:08:02.844521 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:02.844575 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.844626 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.844675 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.844724 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.844772 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.844821 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.844871 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.844919 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.844968 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.845017 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.845074 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.845125 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.845176 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.845257 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.845315 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.845369 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:02.845419 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.845467 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.845514 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.845564 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.845677 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.845732 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.845780 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.845830 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.845888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.845937 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.845986 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.846035 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.846083 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.846131 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:02.846181 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:08:02.846230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:02.846279 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.846327 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.846383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.846438 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.846487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.846536 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.846585 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.846639 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.846688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.846737 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.846787 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.846836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.846886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.846940 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.846993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.847041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:02.847090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.847138 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.847186 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.847235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.847284 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.847337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.847391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.847442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.847500 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.847550 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.847599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.847648 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.847696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.847745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:02.847793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:08:02.847842 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:02.847891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.847939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.847989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.848037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.848085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.848134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.848183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.848230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.848279 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.848328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.848383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.848433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.848484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.848537 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.848590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.848638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:02.848685 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.848733 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.848781 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.848830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.848881 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.848938 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.848986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.849036 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.849094 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:08:02.849122 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.849184 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.849241 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.849296 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.849352 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.849413 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:02.849468 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:02.849523 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:02.849577 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.849632 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.849709 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.849804 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.849901 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.850002 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.850064 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.850120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.850174 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.850229 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.850285 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.850341 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.850403 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.850457 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.850512 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.850566 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:02.850621 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.850677 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.850740 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.850795 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.850850 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.850961 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.851016 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.851072 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.851144 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:08:02.851169 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.851226 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.851290 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.851349 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.851411 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.851466 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:02.851521 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:02.851577 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:02.851631 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.851686 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.851742 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.851796 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.851851 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.851907 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.851962 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.852018 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.852072 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.852129 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.852184 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.852240 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.852295 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.852351 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.852412 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.852468 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:02.852524 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.852579 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.852633 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.852688 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.852743 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.852799 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.852854 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.852909 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.852972 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:08:02.852995 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.853045 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.853095 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.853145 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.853195 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.853245 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:02.853294 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:02.853343 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:02.853398 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.853448 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.853498 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.853548 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.853598 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.853649 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.853698 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.853748 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.853798 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.853848 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.853898 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.853948 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.853997 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.854047 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.854097 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.854146 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:02.854195 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.854244 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.854293 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.854343 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.854397 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.854447 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.854497 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.854547 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.854606 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:08:02.854629 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.854681 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.854732 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.854784 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.854835 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.854887 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:02.854938 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:02.854989 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:02.855041 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.855092 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.855144 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.855195 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.855246 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.855298 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.855349 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.855406 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.855457 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.855510 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.855561 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.855613 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.855665 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.855716 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.855767 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.855819 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:02.855871 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.855922 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.855974 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.856027 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.856079 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.856130 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.856181 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.856233 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.856289 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:08:02.856306 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:08:02.856337 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:08:02.856371 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:08:02.856399 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:08:02.856432 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:08:02.856451 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.856468 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.856478 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.856488 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.856498 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.856507 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:02.856516 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:02.856526 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:02.856534 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.856543 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.856551 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.856560 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.856569 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.856578 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.856586 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.856595 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.856604 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.856612 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.856621 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.856629 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.856638 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.856646 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.856654 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.856663 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:02.856671 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.856680 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.856688 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.856697 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.856705 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.856713 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.856722 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.856730 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.856738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.856748 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.856756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.856765 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.856773 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.856781 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:02.856789 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:02.856798 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:02.856806 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.856813 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.856821 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.856829 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.856837 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.856845 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.856852 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.856860 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.856868 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.856875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.856883 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.856891 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.856899 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.856906 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.856914 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.856922 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:02.856929 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.856936 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.856944 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.856951 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.856964 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.856972 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.856980 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.856988 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.856996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.857005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.857014 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.857023 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.857030 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.857038 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:02.857045 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:02.857053 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:02.857060 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.857067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.857074 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.857080 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.857087 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.857095 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.857102 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.857109 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.857116 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.857123 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.857131 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.857138 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.857145 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.857152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.857160 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.857167 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:02.857176 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.857183 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.857190 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.857197 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.857204 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.857211 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.857217 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.857224 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.857231 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:02.857239 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.857247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:02.857254 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:02.857261 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:02.857269 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:02.857276 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:02.857283 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:02.857290 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:02.857297 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:02.857304 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:02.857311 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:02.857318 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.857327 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.857335 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:02.857342 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:02.857349 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:02.857361 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.857369 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:02.857377 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:02.857384 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:02.857391 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:02.857398 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:02.857405 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:02.857412 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:02.857419 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:02.857426 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:02.857433 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:02.857440 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:02.857446 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:02.857453 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:02.857460 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:02.857541 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:08:02.857550 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:08:02.857555 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:08:02.857560 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:08:02.857567 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:08:02.857571 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:08:02.857576 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:08:02.857585 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:08:02.857594 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:08:02.857637 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.857644 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204731" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:08:02.857657 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:08:02.857679 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:08:02.857685 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:08:02.857690 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:08:02.857694 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:08:02.857699 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204731" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:08:02.857710 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:02.857717 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:02.857721 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:02.857732 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.857740 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:02.857745 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:08:02.857768 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.857777 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:08:02.857782 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.857806 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:08:02.857811 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:08:02.857816 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:08:02.857820 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:08:02.857824 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:08:02.857827 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:08:02.857832 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:08:02.857836 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:08:02.857842 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204731" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:08:02.857852 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:02.857858 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:02.857862 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:02.857868 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.857873 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:08:02.857878 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:02.857902 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:08:02.857908 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.857913 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.857919 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.857923 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:02.857933 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:08:02.857940 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:02.857945 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:08:02.857950 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:08:02.857956 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204731" 2019-02-19 20:08:02.857963 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:02.857967 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:08:02.857973 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:02.857978 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:02.857983 wsdl: in serializeType: returning: 204731 2019-02-19 20:08:02.857989 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:08:02.857996 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:02.858000 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:08:02.858004 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:08:02.858009 wsdl: in serializeType: returning: 204731 2019-02-19 20:08:02.858014 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204731 2019-02-19 20:08:02.858280 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204731 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:08:02.858286 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:08:02.858293 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7564"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:08:02.858306 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:08:02.858312 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204731 2019-02-19 20:08:02.858367 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:08:02.858445 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:08:02.858382 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:08:02.858394 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:08:02.858400 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:08:02.858405 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:08:02.858409 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:08:02.858416 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:02.858425 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:02.858433 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:08:02.858439 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:08:02.858469 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:08:02.858480 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:08:02.858487 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:08:02.866070 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:08:02.866087 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:08:02.866096 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:08:02.866102 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:08:02.866107 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:02.866112 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:02.866116 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:08:02.866120 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:08:02.866125 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:08:02.866155 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:08:03.024219 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:08:03.024259 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:08:03.024266 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:08:03.024271 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:08:03.024284 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:08:03.024289 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:08:03.024296 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:08:03.024301 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:08:03.024306 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:08:03.024312 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:07:45 GMT 2019-02-19 20:08:03.024318 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:08:03.024323 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:08:03.024329 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:08:03.024339 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:08:03.024366 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:08:03.024376 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:08:03.024386 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:08:03.024391 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:08:03.024395 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:08:03.024434 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:08:03.024446 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:08:03.024452 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:08:03.024479 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:08:03.024486 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:07:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:08:03.024524 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:08:03.024601 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:08:03.024668 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:08:03.024677 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:08:03.024883 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:08:03.025033 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:08:03.025044 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:08:03.025059 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:08:03.025075 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:08:03.025112 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:08:03.025196 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:08:03.025233 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:08:03.025253 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:08:03.025265 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:08:03.025280 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:08:03.025289 nusoap_client: detail =