Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 74.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
315153 Model turbiny: S2B
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: KOMATSU
 Silnik:
JR T2163
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:17:31 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:17:33.304658 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:17:33.304717 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:33.304733 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179180" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:17:33.304751 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:33.304762 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:17:33.304771 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:17:33.304788 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:17:33.304796 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:33.304803 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:33.304813 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:17:33.304823 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:17:33.304836 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:17:33.304842 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:17:33.304846 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:17:33.304850 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:17:33.304854 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:17:33.304867 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:17:33.304884 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:17:33.304893 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:17:33.304899 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:17:33.304905 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:17:33.304914 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:17:33.304923 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:17:33.312454 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:17:33.312501 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:17:33.312520 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:17:33.312529 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:17:33.312535 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:17:33.312539 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:17:33.312544 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:17:33.312620 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:17:33.329793 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:17:33.329842 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:17:33.329850 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:17:33.329856 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:17:33.329861 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:17:33.329866 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:17:33.329872 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:17:33.329879 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:17:33.329884 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:17:33.329890 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:17:31 GMT 2019-02-20 06:17:33.329896 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:17:33.329901 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:17:33.329907 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:17:33.329921 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:17:33.329958 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:17:33.337144 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:17:33.337566 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:17:33.337589 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:17:33.344237 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.344339 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:17:33.344883 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:33.345272 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.345435 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.345454 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.351345 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:33.351375 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:17:33.351629 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:17:33.351661 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:17:33.352200 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.352217 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.352228 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:17:33.352831 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.353031 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.353049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.353528 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:17:33.354012 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:17:33.354587 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:17:33.358630 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:17:33.359033 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:17:33.359452 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:17:33.360059 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:17:33.360598 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:17:33.361093 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.361302 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.361329 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:17:33.361639 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.361657 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:17:33.362086 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.362298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:17:33.362523 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-20 06:17:33.362536 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:17:33.362541 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:17:33.362578 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:17:33.362621 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:17:33.362639 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:17:33.362646 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:17:33.362683 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:17:33.362689 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:17:33.362886 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:17:33.362904 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:17:33.362957 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.362966 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:17:33.362987 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363018 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.363028 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363043 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:17:33.363064 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.363071 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363083 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:17:33.363098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.363141 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.363157 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363164 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.363178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363204 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.363212 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363222 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:17:33.363234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.363260 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:17:33.363288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363295 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:17:33.363315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363355 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.363363 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363373 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:17:33.363392 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.363399 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363409 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:17:33.363427 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.363435 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363447 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:17:33.363461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.363495 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.363511 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363518 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:17:33.363532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363558 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.363565 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363575 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:17:33.363589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.363615 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:17:33.363630 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:17:33.363650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363691 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.363697 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363707 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:17:33.363737 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.363744 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363753 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:17:33.363770 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.363776 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363785 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:17:33.363801 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.363808 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363817 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:33.363829 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.363865 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.363879 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363885 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.363899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363921 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363927 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.363966 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.363986 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.364002 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364012 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:33.364021 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:17:33.364033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:17:33.364056 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:17:33.364069 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364075 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:17:33.364088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364111 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.364118 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364127 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:33.364139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.364162 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.364176 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364182 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.364195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364218 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.364225 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364234 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:17:33.364246 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.364282 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:17:33.364298 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364310 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:17:33.364345 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.364380 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364390 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:33.364403 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.364429 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.364444 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364450 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.364464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364488 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.364496 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364506 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:17:33.364519 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364534 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.364544 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:17:33.364560 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364566 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:17:33.364579 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364604 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.364611 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364621 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:17:33.364639 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.364647 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364671 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:33.364684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.364714 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:17:33.364740 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364746 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.364760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364783 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.364790 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364799 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:17:33.364812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.364835 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:17:33.364849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364855 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:17:33.364867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364890 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.364896 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364909 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:17:33.364928 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.364935 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364944 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:33.364956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.364973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.364983 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:17:33.364997 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365002 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.365015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365038 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.365044 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365053 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:17:33.365066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365080 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.365089 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:17:33.365103 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365108 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:17:33.365120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365143 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.365149 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365158 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:33.365171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.365194 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:17:33.365207 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365213 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.365225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365249 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.365255 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365264 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:17:33.365290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.365320 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:17:33.365335 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365341 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:17:33.365354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365392 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.365399 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365408 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:33.365422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.365446 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.365461 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365467 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.365481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365506 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.365513 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365522 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:17:33.365535 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.365560 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:17:33.365575 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365582 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:17:33.365595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365619 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.365627 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365637 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:17:33.365650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.365688 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.365702 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365708 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.365721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365757 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.365764 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365773 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:17:33.365785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.365808 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:17:33.365822 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365828 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:17:33.365841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365864 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.365870 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365880 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:17:33.365892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365905 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.365915 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.365928 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365934 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.365946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365969 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.365976 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.365985 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:17:33.365997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.366020 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:17:33.366033 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366039 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:17:33.366052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366074 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.366081 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366090 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:17:33.366106 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.366113 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366122 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:17:33.366134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.366161 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.366175 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366181 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.366194 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366217 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.366223 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366233 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:17:33.366245 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.366268 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:17:33.366282 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366288 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:17:33.366300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366329 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.366336 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366345 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:33.366357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.366394 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.366409 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366415 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.366428 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366465 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.366472 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366483 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:17:33.366496 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366511 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.366520 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:33.366535 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366541 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:17:33.366555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366581 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:17:33.366588 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366598 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:17:33.366612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.366638 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.366653 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366659 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.366672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366715 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366728 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366765 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.366785 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.366801 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366811 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:33.366821 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:17:33.366832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:17:33.366855 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:17:33.366868 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366874 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:17:33.366887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366911 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:17:33.366917 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366926 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:17:33.366939 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.366961 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.366975 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.366981 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.366994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367016 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367022 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367056 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.367075 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.367090 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367100 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:33.367110 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:17:33.367121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:17:33.367143 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:17:33.367157 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367163 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:17:33.367175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367199 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.367206 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367215 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:17:33.367232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.367238 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367247 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:17:33.367264 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.367271 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367280 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:17:33.367296 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.367303 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367318 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:17:33.367335 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.367342 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367351 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:17:33.367368 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.367374 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367383 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:17:33.367412 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.367419 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367428 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:33.367441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.367488 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.367504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367510 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.367524 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367548 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.367556 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367565 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:17:33.367578 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.367604 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:17:33.367618 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367624 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:17:33.367638 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367661 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.367668 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367677 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:17:33.367707 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.367714 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367723 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:33.367739 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.367746 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367755 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:17:33.367767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.367797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.367811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367817 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.367829 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367852 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.367859 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:17:33.367880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.367917 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:17:33.367932 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367938 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:17:33.367951 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367975 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.367982 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.367992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:33.368005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.368029 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.368043 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368049 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.368063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368087 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.368094 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368103 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:17:33.368116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.368140 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:33.368155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368161 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:17:33.368173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368198 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.368217 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368227 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:17:33.368244 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.368250 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368259 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:33.368276 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.368282 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368292 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:17:33.368308 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.368340 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.368354 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368360 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.368385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368412 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.368419 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368429 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:17:33.368455 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.368480 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:33.368495 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368501 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.368515 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368540 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.368548 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368558 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:17:33.368576 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.368583 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368592 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:17:33.368610 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.368617 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368626 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:33.368644 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.368651 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368661 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:17:33.368692 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.368699 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368708 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:17:33.368721 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368763 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.368774 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.368788 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368794 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.368807 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368830 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.368837 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368846 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:17:33.368858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.368872 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.368882 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.368895 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.368923 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.368929 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.368939 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.368951 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.368966 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.368978 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.369009 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:33.369035 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.369042 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369051 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:17:33.369067 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.369074 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369083 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:17:33.369099 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.369105 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369114 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:17:33.369130 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.369136 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369145 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:17:33.369161 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:17:33.369168 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369177 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:17:33.369193 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.369200 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369209 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.369225 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.369231 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369240 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:33.369256 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.369263 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369272 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:17:33.369288 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.369294 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369308 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:17:33.369321 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.369399 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369406 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.369419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369443 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.369450 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369460 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:17:33.369477 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.369483 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369493 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:17:33.369510 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.369517 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369526 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:17:33.369543 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.369550 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369559 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:17:33.369571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.369606 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369620 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369640 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.369654 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369680 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369700 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369711 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:17:33.369723 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.369739 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.369749 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.369762 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369787 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369794 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369804 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369816 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.369846 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369870 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.369877 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369887 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:17:33.369904 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.369911 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369920 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:17:33.369937 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.369944 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369953 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:17:33.369970 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.369977 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.369986 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:17:33.370004 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.370010 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.370019 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:17:33.370036 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.370043 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.370053 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:17:33.370070 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.370076 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.370086 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:33.370102 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.370109 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.370118 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:17:33.370135 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.370142 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.370152 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:17:33.370169 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.370175 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.370184 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:17:33.370201 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.370207 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.370216 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:17:33.370229 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.370279 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.370296 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370320 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.370336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370362 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.370369 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370379 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:17:33.370397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.370404 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370414 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:33.370431 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.370438 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370447 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:17:33.370465 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:33.370472 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370481 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.370494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370521 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.370531 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370546 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370553 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.370567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370592 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370599 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370609 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:17:33.370634 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.370649 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.370658 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.370671 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370698 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370705 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370714 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370727 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370742 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.370756 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370782 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.370788 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370798 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:17:33.370815 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.370821 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370831 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:17:33.370851 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.370858 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370868 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:17:33.370885 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.370892 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370926 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:17:33.370943 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.370950 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370960 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:17:33.370976 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.370983 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.370993 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:17:33.371009 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.371016 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.371025 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:33.371042 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.371049 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.371058 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:17:33.371075 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.371081 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.371091 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:17:33.371108 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371114 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.371123 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:17:33.371140 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.371147 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.371156 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:17:33.371173 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.371180 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.371189 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:17:33.371202 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.371257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.371272 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371320 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371328 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371339 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371352 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371369 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.371383 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371410 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.371416 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371427 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:17:33.371445 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.371451 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371461 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:17:33.371479 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.371486 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371496 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:17:33.371513 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.371520 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371531 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:17:33.371548 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.371555 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371565 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:17:33.371582 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.371589 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371611 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:17:33.371629 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.371635 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371644 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:17:33.371661 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.371668 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371677 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:17:33.371694 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.371700 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371710 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:17:33.371726 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.371733 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371742 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:17:33.371759 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.371765 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371775 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:17:33.371792 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.371798 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371808 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:17:33.371825 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.371831 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371841 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:33.371857 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.371865 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371874 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:17:33.371886 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.371948 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.371966 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.371972 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:17:33.371986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372010 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.372017 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372026 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:17:33.372039 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.372064 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.372078 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372084 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.372098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372122 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.372128 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372138 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:17:33.372151 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.372175 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:17:33.372189 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372195 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:17:33.372208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372232 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.372238 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372248 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:33.372265 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.372271 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372281 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:17:33.372317 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.372324 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372335 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:17:33.372352 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:33.372359 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372369 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:17:33.372382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.372418 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:17:33.372433 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372439 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.372453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372478 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:33.372485 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372495 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:17:33.372508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.372523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.372533 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:17:33.372546 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:33.372573 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372580 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:33.372602 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372616 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:33.372631 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.372644 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372669 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.372676 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372685 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:17:33.372702 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.372709 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372718 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:17:33.372735 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.372741 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372751 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:17:33.372768 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:17:33.372774 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372784 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:17:33.372801 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.372807 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372816 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:17:33.372833 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.372840 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372849 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:17:33.372866 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.372872 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372882 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:33.372899 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.372905 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372915 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:17:33.372932 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.372938 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372948 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:17:33.372965 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.372971 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.372980 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:33.372993 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:17:33.373040 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.373056 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373062 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:17:33.373076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373099 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.373106 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373116 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:33.373128 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.373152 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.373167 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373173 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.373186 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373210 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:17:33.373217 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373226 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:17:33.373239 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373253 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.373263 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:17:33.373276 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:33.373319 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:33.373327 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:33.373337 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:17:33.373355 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:17:33.373362 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:33.373372 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:17:33.373389 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:33.373396 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:33.373406 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:17:33.373419 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:17:33.373442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.373457 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373464 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.373478 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373503 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.373510 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373520 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:33.373538 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.373545 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373555 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:17:33.373572 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.373579 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373589 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:17:33.373614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373636 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.373646 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373660 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373666 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.373680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373704 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373711 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373720 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:17:33.373733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.373748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.373758 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.373771 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373797 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373804 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373813 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373826 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373841 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.373855 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373880 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.373887 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373896 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:17:33.373913 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.373920 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373930 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:17:33.373947 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.373953 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373962 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:17:33.373979 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.373986 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.373997 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:17:33.374023 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.374033 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.374049 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:17:33.374077 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.374087 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.374102 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:17:33.374131 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.374141 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.374170 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:17:33.374201 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.374212 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.374229 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:17:33.374261 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.374274 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.374293 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:17:33.374327 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.374408 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.374442 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374454 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:17:33.374481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374530 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.374543 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374562 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:17:33.374597 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.374609 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374628 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:17:33.374662 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.374670 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374681 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:33.374713 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.374720 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374730 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:17:33.374747 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.374753 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374763 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:17:33.374776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.374816 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.374830 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374837 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.374851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374874 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374880 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374916 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.374936 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.374953 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374963 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:33.374973 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:17:33.374985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.374999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:17:33.375008 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:17:33.375023 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375029 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:17:33.375042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375066 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.375073 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375083 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:17:33.375095 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.375120 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.375134 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375140 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.375153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375178 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:17:33.375185 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375195 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:17:33.375207 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375222 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.375231 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:17:33.375246 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375252 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:17:33.375266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375290 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.375317 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375329 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:33.375342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.375368 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.375383 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375389 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.375403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375428 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375436 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375446 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:17:33.375460 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.375475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.375485 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:17:33.375499 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375526 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375533 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375543 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375556 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375572 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.375586 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375625 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.375632 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375642 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:17:33.375659 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.375666 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375675 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:17:33.375692 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.375699 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375708 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:17:33.375725 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.375731 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375741 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:17:33.375757 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.375764 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375773 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:17:33.375790 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:17:33.375796 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375806 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:17:33.375823 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:17:33.375829 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375838 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:17:33.375855 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:17:33.375862 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375871 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:17:33.375888 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:33.375894 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375904 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:17:33.375920 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.375927 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375936 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:17:33.375953 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.375959 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.375968 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:17:33.375985 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.375991 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.376001 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:17:33.376017 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.376023 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.376033 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:17:33.376045 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.376103 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.376121 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376128 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:17:33.376142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376166 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.376173 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376183 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:17:33.376195 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.376219 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.376234 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376240 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.376254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376278 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.376285 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376313 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:17:33.376328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.376353 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:17:33.376369 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376375 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.376389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376414 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.376421 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376431 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:17:33.376449 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.376456 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376466 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:17:33.376484 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.376490 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376500 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:17:33.376517 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.376524 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376534 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:17:33.376547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.376583 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376610 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376617 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.376630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376654 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376661 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376671 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:17:33.376684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.376698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.376708 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.376721 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376748 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376755 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376765 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376778 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.376807 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376831 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.376838 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376848 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:17:33.376865 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.376871 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376881 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:17:33.376898 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.376904 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376914 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:17:33.376931 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.376937 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376946 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:17:33.376963 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.376970 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.376979 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:17:33.376996 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.377002 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.377012 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:17:33.377029 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:17:33.377035 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.377045 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:17:33.377057 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.377094 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.377109 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377116 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:17:33.377129 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377153 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.377159 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377169 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:17:33.377186 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.377192 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377202 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:17:33.377218 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.377225 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377234 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:17:33.377251 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.377257 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377266 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:17:33.377283 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.377290 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377318 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:17:33.377336 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.377343 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377353 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:17:33.377370 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.377377 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377387 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:17:33.377404 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.377411 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377421 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:17:33.377434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.377487 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.377502 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377508 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:17:33.377523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377547 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:33.377554 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377564 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:17:33.377577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.377617 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:17:33.377633 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:17:33.377639 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:17:33.377650 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:17:33.377665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377671 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:17:33.377684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377705 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.377725 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:17:33.377741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.377752 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:17:33.377761 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:17:33.377778 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.377784 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:17:33.377794 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:17:33.377810 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:17:33.377816 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:17:33.377826 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:17:33.377842 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.377848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.377858 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.377874 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.377880 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.377890 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.377906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.377913 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.377922 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.377939 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.377945 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:17:33.377954 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.377970 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:33.377977 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:17:33.377986 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:33.378002 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:17:33.378008 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:17:33.378017 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:17:33.378034 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.378040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.378049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.378065 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:17:33.378071 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:17:33.378080 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:17:33.378097 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.378103 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:17:33.378112 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.378128 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.378135 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:17:33.378144 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.378160 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:17:33.378166 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:17:33.378175 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:17:33.378187 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:17:33.378219 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.378247 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:17:33.378274 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.378320 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:17:33.378348 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.378375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:17:33.378402 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.378432 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:17:33.378459 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.378485 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:17:33.378513 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:17:33.378540 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:17:33.378566 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:17:33.378606 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:17:33.378632 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:17:33.378658 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:17:33.378685 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.378712 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:17:33.378737 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.378763 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:17:33.378788 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.378859 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:17:33.378886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.378911 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:17:33.378937 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.378964 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:33.378989 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.379015 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:17:33.379042 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.379067 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:17:33.379093 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.379120 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:17:33.379146 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.379171 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:17:33.379197 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.379225 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:33.379251 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.379277 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:17:33.379323 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.379352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.379379 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.379406 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.379433 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.379460 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.379487 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.379514 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:17:33.379540 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:17:33.379567 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:17:33.379606 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.379632 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:17:33.379658 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.379684 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.379710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.379736 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:17:33.379761 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.379787 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:17:33.379812 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.379838 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:17:33.379864 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.379889 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:17:33.379915 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.379942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:17:33.379967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.379994 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:17:33.380021 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380038 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380063 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:33.380089 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380105 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380122 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380147 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:33.380172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380189 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380221 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380246 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:33.380272 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380316 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.380344 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380370 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.380396 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380414 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380440 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.380466 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380483 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380509 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.380536 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380563 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.380590 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380616 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:33.380643 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380669 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.380696 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380722 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.380749 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380766 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380792 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:33.380819 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380846 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.380873 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380899 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:33.380926 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.380952 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:33.380978 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381024 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381040 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381056 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381072 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381088 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381114 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.381140 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381156 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381172 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381197 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.381223 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381248 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.381274 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381307 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381327 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381353 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.381380 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381397 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381413 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381430 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381447 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381473 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.381499 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381517 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381533 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381551 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381577 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.381616 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381633 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381649 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381665 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381691 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.381716 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381741 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.381767 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381783 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381799 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381815 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381842 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:33.381867 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381893 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:17:33.381918 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381935 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381951 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.381976 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.382001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382018 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382050 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382066 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382092 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:33.382117 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382142 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:17:33.382168 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382193 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.382219 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382244 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.382270 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382286 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382321 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382339 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382365 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.382392 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382427 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382461 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382478 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382495 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382512 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:17:33.382566 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382583 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382622 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:33.382647 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382664 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382680 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382705 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:33.382730 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382762 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382778 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382804 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:33.382828 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382854 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.382879 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382904 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.382930 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382946 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.382972 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.382997 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383013 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383038 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.383063 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383089 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.383114 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383140 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:33.383165 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383191 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.383216 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383241 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:17:33.383266 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383283 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383313 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:17:33.383340 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383365 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.383390 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383416 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:33.383442 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383468 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:33.383493 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383510 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383526 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383543 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383571 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383587 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383602 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383626 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.383651 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383667 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383683 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.383731 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383756 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.383781 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383797 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383812 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383837 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.383861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383877 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383908 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383923 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:17:33.383972 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.383988 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384003 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384019 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384043 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.384068 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384083 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384099 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384115 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384139 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.384164 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384190 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:17:33.384215 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384295 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384317 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384335 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384360 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:17:33.384385 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384410 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:17:33.384436 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384452 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384469 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384494 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.384519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384536 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384552 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384581 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384597 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:17:33.384646 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384670 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:17:33.384696 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384733 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:17:33.384759 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384784 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:17:33.384808 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384839 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384855 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384879 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.384904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384920 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384936 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384952 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384967 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.384998 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.385014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:17:33.385038 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:17:33.385062 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.385114 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.385162 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.385208 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.385252 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.385319 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:33.385367 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:17:33.385414 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:33.385464 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.385511 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.385558 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.385604 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.385650 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.385697 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.385744 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.385789 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.385848 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.385894 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.385940 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.385986 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.386032 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.386083 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.386134 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.386179 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:33.386222 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.386266 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.386331 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.386380 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.386428 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.386479 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.386525 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.386572 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.386627 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.386674 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.386721 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.386769 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.386815 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.386874 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:33.386921 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:17:33.386965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:33.387011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.387055 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.387100 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.387144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.387189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.387235 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.387314 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.387363 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.387411 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.387458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.387506 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.387553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.387601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.387652 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.387703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.387749 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:33.387795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.387853 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.387897 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.387943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.387988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.388037 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.388081 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.388141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.388196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.388243 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.388289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.388341 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.388388 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.388434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:33.388481 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:17:33.388528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:33.388587 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.388630 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.388675 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.388719 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.388762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.388808 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.388852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.388896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.388943 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.388988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.389034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.389079 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.389177 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.389227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.389289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.389340 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:33.389387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.389434 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.389480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.389528 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.389588 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.389641 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.389686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.389731 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.389783 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:17:33.389809 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.389866 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.389917 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.389968 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.390018 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.390068 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:33.390117 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:17:33.390167 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:33.390217 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.390283 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.390340 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.390393 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.390445 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.390497 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.390549 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.390612 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.390664 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.390713 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.390763 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.390814 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.390863 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.390913 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.390964 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.391015 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:33.391065 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.391115 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.391174 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.391225 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.391290 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.391347 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.391401 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.391453 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.391526 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:17:33.391551 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.391620 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.391673 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.391725 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.391777 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.391844 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:33.391895 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:17:33.391945 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:33.391996 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.392046 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.392097 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.392148 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.392200 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.392251 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.392302 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.392358 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.392409 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.392461 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.392512 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.392579 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.392631 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.392683 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.392736 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.392788 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:33.392852 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.392904 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.392954 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.393005 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.393055 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.393106 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.393156 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.393205 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.393262 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:17:33.393283 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.393337 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.393383 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.393428 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.393474 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.393531 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:33.393579 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:17:33.393640 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:33.393689 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.393738 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.393787 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.393837 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.393886 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.393937 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.393986 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.394035 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.394096 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.394144 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.394192 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.394239 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.394286 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.394339 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.394400 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.394449 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:33.394498 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.394546 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.394595 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.394644 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.394693 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.394755 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.394802 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.394848 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.394902 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:17:33.394923 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.394973 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.395022 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.395071 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.395120 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.395169 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:17:33.395218 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:17:33.395266 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:17:33.395320 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.395370 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.395420 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.395468 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.395517 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.395566 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.395615 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.395664 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.395712 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.395762 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.395810 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.395859 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.395908 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.395958 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.396007 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.396072 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:17:33.396123 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.396174 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.396224 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.396275 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.396332 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.396383 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.396434 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.396485 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.396538 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:17:33.396568 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:17:33.396598 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:17:33.396625 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:17:33.396651 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:17:33.396675 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:17:33.396696 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.396710 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.396719 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.396727 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.396734 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.396742 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:17:33.396750 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:17:33.396757 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:17:33.396765 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.396773 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.396780 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.396787 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.396795 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.396802 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.396810 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.396817 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.396825 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.396832 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.396839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.396847 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.396854 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.396861 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.396868 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.396876 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:17:33.396883 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.396890 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.396898 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.396905 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.396912 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.396919 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.396927 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.396934 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.396942 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.396950 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.396958 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.396965 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.396973 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.396980 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:17:33.396988 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:17:33.396996 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:17:33.397003 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.397011 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.397018 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.397025 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.397033 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.397040 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.397048 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.397055 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.397062 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.397070 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.397077 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.397085 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.397092 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.397099 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.397106 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.397113 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:17:33.397121 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.397129 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.397136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.397143 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.397150 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.397157 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.397164 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.397172 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.397179 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.397187 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.397194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.397201 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.397208 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.397215 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:17:33.397221 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:17:33.397228 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:17:33.397234 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.397241 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.397248 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.397254 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.397261 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.397268 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.397274 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.397281 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.397287 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.397294 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.397301 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.397313 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.397320 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.397327 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.397334 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.397341 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:17:33.397347 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.397353 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.397360 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.397367 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.397373 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.397379 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.397386 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.397392 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.397399 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:17:33.397406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.397413 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:17:33.397419 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:17:33.397426 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:17:33.397432 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:17:33.397440 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:17:33.397446 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:17:33.397452 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:17:33.397459 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:17:33.397465 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:17:33.397472 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:17:33.397478 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.397485 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.397492 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:17:33.397498 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:17:33.397505 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:17:33.397511 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.397518 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:17:33.397524 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:17:33.397531 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:17:33.397537 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:17:33.397543 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:17:33.397549 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:17:33.397556 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:17:33.397562 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:17:33.397568 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:17:33.397575 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:17:33.397582 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:17:33.397588 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:17:33.397594 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:17:33.397600 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:17:33.397679 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:17:33.397688 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:17:33.397693 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:17:33.397697 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:17:33.397703 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:17:33.397708 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:17:33.397712 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:17:33.397721 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:17:33.397729 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:17:33.397761 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.397768 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179180" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:17:33.397780 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:17:33.397801 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:17:33.397807 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:17:33.397811 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:17:33.397815 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:17:33.397821 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179180" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:17:33.397830 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:33.397837 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:33.397842 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:33.397850 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.397858 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:17:33.397863 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:17:33.397884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.397892 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:17:33.397897 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.397918 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:17:33.397924 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:17:33.397928 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:17:33.397932 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:17:33.397936 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:17:33.397940 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:17:33.397944 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:17:33.397948 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:17:33.397954 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179180" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:17:33.397964 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:33.397971 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:33.397975 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:17:33.397981 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.397986 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:17:33.397990 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:17:33.398012 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:17:33.398019 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.398023 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.398029 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.398033 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:17:33.398043 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:17:33.398051 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:33.398055 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:17:33.398060 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:17:33.398066 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179180" 2019-02-20 06:17:33.398073 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:33.398077 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:17:33.398082 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:33.398088 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:33.398093 wsdl: in serializeType: returning: 179180 2019-02-20 06:17:33.398099 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:17:33.398105 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:17:33.398109 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:17:33.398113 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:17:33.398118 wsdl: in serializeType: returning: 179180 2019-02-20 06:17:33.398122 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179180 2019-02-20 06:17:33.398134 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179180 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:17:33.398139 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:17:33.398144 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3407"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:17:33.398158 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:17:33.398164 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179180 2019-02-20 06:17:33.398173 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:17:33.398243 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:17:33.398184 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:17:33.398194 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:17:33.398199 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:17:33.398203 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:17:33.398207 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:17:33.398214 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:17:33.398223 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:17:33.398231 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:17:33.398236 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:17:33.398249 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:17:33.398258 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:17:33.398265 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:17:33.405442 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:17:33.405453 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:17:33.405461 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:17:33.405467 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:17:33.405472 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:17:33.405476 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:17:33.405480 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:17:33.405484 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:17:33.405488 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:17:33.405518 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:17:33.414702 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:17:33.414718 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:17:33.414724 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:17:33.414729 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:17:33.414734 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:17:33.414739 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:17:33.414744 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:17:33.414749 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:17:33.414754 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:17:33.414759 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:17:31 GMT 2019-02-20 06:17:33.414765 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:17:33.414770 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:17:33.414775 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:17:33.414781 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:17:33.414802 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:17:33.414811 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:17:33.414820 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:17:33.414824 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:17:33.414829 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:17:33.414867 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:17:33.414879 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:17:33.414885 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:17:33.414899 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:17:33.414906 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:17:31 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:17:33.414929 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:17:33.414937 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:17:33.414956 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:17:33.414962 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:17:33.415043 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:17:33.415133 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:17:33.415140 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:17:33.415148 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:17:33.415158 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:17:33.415179 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:17:33.415231 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:17:33.415253 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:17:33.415264 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:17:33.415271 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:17:33.415275 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:17:33.415280 nusoap_client: detail =