Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 74.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
VX14 Model turbiny: RHC7A-12002AP20NABRL557AZ2
 Producent OE: IHI
 Pojazd: HINO
 Silnik:
JR T3666
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:52:42 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:52:49.533246 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:52:49.533308 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:49.533324 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204531" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:52:49.533341 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:49.533361 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:52:49.533370 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:52:49.533385 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:52:49.533393 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:49.533400 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:49.533410 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:49.533423 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:52:49.533436 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:52:49.533443 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:52:49.533447 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:52:49.533451 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:52:49.533455 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:52:49.533467 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:49.533482 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:49.533491 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:52:49.533497 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:52:49.533502 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:52:49.533511 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:52:49.533519 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:52:49.540858 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:52:49.540890 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:52:49.540911 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:52:49.540919 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:49.540925 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:49.540929 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:52:49.540934 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:52:49.540962 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:52:49.557730 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:52:49.557748 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:52:49.557754 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:52:49.557760 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:52:49.557765 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:52:49.557770 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:52:49.557776 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:52:49.557782 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:52:49.557787 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:52:49.557803 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:52:42 GMT 2019-02-24 06:52:49.557812 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:52:49.557820 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:52:49.557826 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:52:49.557838 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:52:49.557880 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:52:49.565060 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:52:49.565295 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:52:49.565732 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:49.572376 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:49.572732 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:49.573310 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:49.573733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:49.573899 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:49.579948 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:52:49.579974 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-24 06:52:49.580714 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:49.581300 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:49.581864 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:49.581891 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:52:49.582434 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:49.582448 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:49.582818 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:49.587107 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:49.587473 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:49.588081 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:49.588618 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:49.588850 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:49.589241 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:49.589866 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:49.589957 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:49.590510 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:49.590765 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:52:49.591117 soap_transport_http: read buffer of 3863 bytes 2019-02-24 06:52:49.591139 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:52:49.591145 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:52:49.591173 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:52:49.591214 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:52:49.591230 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:52:49.591237 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:52:49.591254 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:52:49.591259 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:52:49.591489 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:52:49.591506 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:52:49.591558 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591567 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:52:49.591588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591627 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.591636 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591663 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:52:49.591685 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.591692 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591703 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:52:49.591737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.591784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.591802 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591809 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.591826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591855 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.591862 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591873 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:52:49.591887 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.591914 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:52:49.591930 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591936 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:52:49.591950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591976 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.591983 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.591993 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:52:49.592011 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.592018 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592027 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:52:49.592045 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.592052 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592061 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:52:49.592074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592097 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.592108 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.592123 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592130 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:52:49.592144 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592169 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.592176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592186 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:52:49.592199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.592224 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:52:49.592239 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592245 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:52:49.592259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592291 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.592299 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592309 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:52:49.592327 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.592333 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592343 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:52:49.592374 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.592381 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592391 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:52:49.592467 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.592478 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592490 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:49.592505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.592549 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.592566 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592573 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.592588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592613 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592620 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592708 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.592732 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.592749 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592761 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:49.592774 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:52:49.592787 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:49.592812 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:52:49.592827 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592833 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:52:49.592847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592872 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.592879 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592889 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:49.592901 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.592916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.592926 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.592992 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593003 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.593035 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593070 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.593078 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593093 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:52:49.593107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.593155 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:52:49.593174 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593181 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:52:49.593195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.593258 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593270 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:49.593290 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593306 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.593315 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.593338 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593345 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.593373 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593401 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.593413 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593425 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:52:49.593439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593455 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.593465 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:52:49.593521 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593528 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:52:49.593543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593573 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.593581 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593592 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:52:49.593617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.593624 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593634 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:49.593664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.593698 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:52:49.593740 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593749 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.593766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593795 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.593802 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593818 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:52:49.593831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.593857 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:52:49.593872 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593878 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:52:49.593891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593919 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.593930 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.593940 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:52:49.593988 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.593997 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594008 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:49.594025 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.594061 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:52:49.594077 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594084 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.594101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594127 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.594134 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594147 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:52:49.594160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594179 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.594191 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:52:49.594206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594212 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:52:49.594226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594250 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.594260 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594289 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:49.594303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.594329 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:52:49.594344 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594351 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.594365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594392 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.594400 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594414 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:52:49.594429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.594454 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:52:49.594470 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594476 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:52:49.594490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594515 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.594522 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594532 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:49.594545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.594570 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.594585 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594592 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.594605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594631 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.594651 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594661 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:52:49.594674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.594698 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:52:49.594713 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594719 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:52:49.594732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594756 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.594763 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594773 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:52:49.594785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.594809 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.594824 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594830 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.594843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594867 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.594874 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594884 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:52:49.594897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.594936 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:52:49.594952 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594958 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:52:49.594972 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.594996 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.595003 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595013 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:52:49.595026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.595050 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.595064 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595071 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.595084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595108 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.595115 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595124 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:52:49.595137 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595152 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.595162 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:52:49.595177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595182 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:52:49.595195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595219 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.595226 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595236 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:52:49.595253 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.595260 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595269 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:52:49.595288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.595317 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.595332 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595338 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.595364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595390 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.595398 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595412 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:52:49.595426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.595452 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:52:49.595467 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595474 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:52:49.595488 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595512 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.595519 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595529 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:49.595542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.595568 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.595583 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595589 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.595607 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595633 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.595652 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595662 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:52:49.595675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.595700 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:49.595714 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595720 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:52:49.595734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595758 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:49.595765 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595774 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:52:49.595788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.595812 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.595827 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595832 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.595845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595868 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595875 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595913 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.595935 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.595952 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595962 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:49.595972 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:52:49.595984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.595999 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:49.596009 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:49.596024 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596030 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:52:49.596043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596068 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:49.596075 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596085 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:52:49.596098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.596123 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.596137 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596143 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.596156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596179 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596186 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596222 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.596243 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.596259 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596270 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:49.596286 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:52:49.596298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:49.596322 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:49.596337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596343 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:52:49.596371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596397 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.596409 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596421 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:52:49.596440 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.596447 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596480 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:52:49.596503 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.596510 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596520 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:52:49.596538 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.596545 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596555 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:52:49.596574 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.596581 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596590 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:52:49.596608 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.596615 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596625 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:52:49.596642 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.596649 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596671 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:49.596684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.596733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.596749 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596755 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.596769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596794 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.596800 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596810 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:52:49.596823 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.596847 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:52:49.596862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596886 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:52:49.596904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596929 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.596936 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596946 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:52:49.596964 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.596970 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.596980 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:49.596997 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597004 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597013 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:52:49.597026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.597058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.597073 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597097 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.597114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597139 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597147 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:52:49.597170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.597196 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:52:49.597211 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597217 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:52:49.597230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597298 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597306 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597317 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:49.597330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.597373 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.597389 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597395 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.597415 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597442 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597449 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:52:49.597473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.597499 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:49.597514 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597520 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:52:49.597534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597559 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597567 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597576 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:52:49.597595 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597602 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597611 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:49.597630 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597637 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597647 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:52:49.597664 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.597698 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.597713 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597720 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.597735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597760 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597770 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:52:49.597794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597810 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.597820 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:49.597835 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597842 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.597855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597881 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.597891 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597901 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:52:49.597923 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597930 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.597940 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:49.597987 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.597995 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598009 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:49.598029 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.598036 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598046 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:52:49.598064 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.598071 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598081 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:52:49.598094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.598137 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.598153 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598159 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.598173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598199 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598206 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598216 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:52:49.598229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.598255 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.598269 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598314 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598322 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598332 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598346 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598363 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.598378 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598408 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.598417 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598428 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:49.598448 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.598455 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598465 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:52:49.598483 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.598490 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598500 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:52:49.598518 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.598525 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598535 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:52:49.598553 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.598559 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598569 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:52:49.598594 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:49.598600 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598610 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:52:49.598628 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.598635 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598645 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.598663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.598669 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:49.598697 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.598704 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598714 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:49.598732 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.598738 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598748 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:49.598761 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.598814 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.598832 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598839 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.598853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598879 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.598886 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598896 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:49.598914 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.598921 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598931 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:52:49.598949 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.598955 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.598965 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:52:49.598983 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.598990 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599000 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:52:49.599013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.599050 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599072 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.599086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599112 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599119 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599129 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:52:49.599142 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.599168 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.599182 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599210 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599217 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599227 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599240 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599257 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.599271 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599317 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.599324 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599334 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:52:49.599371 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.599378 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599389 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:52:49.599407 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.599414 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599423 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:52:49.599441 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.599448 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599458 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:52:49.599476 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.599483 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599492 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:52:49.599510 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.599517 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599527 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:52:49.599545 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.599552 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599561 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:49.599580 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.599586 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599596 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:52:49.599614 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.599620 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599630 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:52:49.599668 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.599675 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599684 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:49.599702 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.599708 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599725 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:49.599737 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.599790 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.599807 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599814 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.599827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599852 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.599886 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599901 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:52:49.599921 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.599927 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599937 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:49.599954 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.599961 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.599989 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:52:49.600012 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:49.600019 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.600029 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.600042 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.600069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.600079 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.600101 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.600114 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.600139 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600146 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.600156 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:52:49.600168 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.600183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.600193 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.600206 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600234 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600241 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600251 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600263 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600290 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.600366 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600395 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.600402 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600412 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:52:49.600430 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.600437 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600447 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:52:49.600469 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.600476 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600487 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:52:49.600505 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.600512 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600522 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:52:49.600540 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.600546 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600556 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:52:49.600574 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.600581 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600590 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:52:49.600608 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.600635 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600649 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:49.600669 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.600677 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600690 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:52:49.600710 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.600716 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600727 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:52:49.600745 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.600768 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600780 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:52:49.600800 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.600807 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600817 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:49.600836 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.600842 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600852 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:49.600865 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.600926 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.600943 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.600985 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.600992 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601001 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601014 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601030 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.601044 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601070 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.601077 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601086 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:52:49.601105 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.601111 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601120 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:52:49.601137 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.601144 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601153 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:52:49.601170 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.601177 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601187 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:52:49.601204 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.601211 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601220 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:52:49.601237 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.601244 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601253 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:52:49.601270 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.601295 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601307 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:52:49.601325 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.601332 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601342 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:52:49.601360 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.601375 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601385 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:52:49.601402 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.601409 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601419 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:52:49.601437 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.601443 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601453 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:52:49.601470 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.601477 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601487 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:52:49.601505 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.601512 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601522 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:49.601539 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.601546 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601556 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:52:49.601569 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601635 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.601654 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601663 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:52:49.601678 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601717 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.601724 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601734 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:52:49.601747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601762 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.601772 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601787 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601793 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.601806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601831 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.601837 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601847 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:52:49.601860 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.601884 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:52:49.601899 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601904 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:52:49.601918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601943 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.601949 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601959 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:49.601976 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.601983 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.601992 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:52:49.602010 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.602016 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602025 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:52:49.602043 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:49.602049 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602059 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:52:49.602071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.602108 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:52:49.602123 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602129 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.602143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602167 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:49.602174 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602184 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:52:49.602197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.602221 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:52:49.602234 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:49.602261 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602268 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:49.602296 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602311 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:49.602327 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.602342 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602375 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.602382 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602392 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:52:49.602411 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.602418 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602427 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:52:49.602446 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.602452 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602462 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:52:49.602480 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:49.602487 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602497 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:52:49.602515 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.602522 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602532 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:52:49.602549 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.602556 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602566 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:52:49.602591 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.602598 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602608 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:49.602626 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.602632 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602642 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:52:49.602663 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.602669 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602679 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:52:49.602710 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.602716 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602725 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:49.602738 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:49.602788 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.602805 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602811 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:52:49.602826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602851 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.602858 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602867 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:49.602880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.602904 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.602919 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602925 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.602938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602963 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:49.602970 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.602979 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:52:49.602992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.603016 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:52:49.603030 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:49.603056 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:49.603062 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:49.603072 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:52:49.603089 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:49.603096 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:49.603105 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:52:49.603122 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:49.603129 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:49.603138 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:52:49.603151 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:49.603174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.603190 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603196 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.603210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603235 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.603242 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603252 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:49.603270 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.603306 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603316 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:52:49.603344 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.603351 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603361 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:52:49.603374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.603407 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603423 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603429 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.603443 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603468 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603476 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603485 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:52:49.603499 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.603514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.603524 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.603538 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603566 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603573 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603583 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.603636 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603663 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.603670 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603680 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:52:49.603711 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.603717 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603727 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:52:49.603744 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.603751 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603761 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:52:49.603778 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.603785 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603794 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:52:49.603811 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.603818 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603827 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:52:49.603845 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.603851 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603860 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:52:49.603878 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.603884 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603893 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:52:49.603911 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.603917 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603926 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:49.603943 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.603950 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.603960 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:49.603973 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.604018 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.604035 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604042 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:52:49.604055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604080 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.604087 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604096 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:52:49.604115 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.604121 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604131 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:49.604148 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.604154 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604164 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:49.604181 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.604188 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604197 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:52:49.604215 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.604221 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604230 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:52:49.604243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604291 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.604304 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.604320 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604326 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.604340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604369 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604375 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604413 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.604435 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.604452 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604463 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:49.604473 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:52:49.604486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:49.604510 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:52:49.604526 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604532 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:52:49.604546 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604571 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.604578 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604589 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:52:49.604602 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.604627 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.604650 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604656 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.604670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604708 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:52:49.604715 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604724 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:52:49.604737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.604761 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:52:49.604776 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604781 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:52:49.604795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604820 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.604826 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604836 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:49.604849 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.604873 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.604888 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604894 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.604908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604932 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.604939 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604949 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:52:49.604962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.604976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.604986 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:52:49.604999 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605026 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605033 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605042 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605055 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.605084 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605109 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605117 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605127 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:52:49.605145 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605151 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605160 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:52:49.605178 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605184 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605194 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:52:49.605211 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605217 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605227 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:52:49.605244 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605251 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605260 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:52:49.605296 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:49.605307 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605318 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:52:49.605336 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:49.605343 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605353 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:52:49.605371 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:49.605378 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605388 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:52:49.605406 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:49.605413 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605423 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:52:49.605441 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605447 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605457 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:52:49.605475 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605482 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605491 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:52:49.605509 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605516 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605526 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:52:49.605544 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605550 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605560 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:52:49.605573 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.605643 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.605666 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605673 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:52:49.605700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605725 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605732 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605741 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:52:49.605754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605769 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.605778 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.605793 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605799 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.605813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605837 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.605844 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605853 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:52:49.605866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605881 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.605891 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:52:49.605905 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605911 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.605924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605949 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.605955 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605965 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:52:49.605982 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.605989 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.605998 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:49.606016 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.606022 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606032 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:49.606049 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606055 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606065 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:52:49.606077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.606113 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606128 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606134 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.606147 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606172 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606179 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606189 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:52:49.606202 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.606226 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.606240 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606267 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606292 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606307 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606321 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.606353 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606382 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.606389 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606399 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:49.606417 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.606424 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:49.606451 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606458 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606468 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:52:49.606486 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.606493 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606502 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:52:49.606520 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606527 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606537 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:49.606555 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606562 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606571 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:52:49.606595 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:52:49.606602 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606612 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:52:49.606625 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.606669 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.606698 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606705 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:52:49.606719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606743 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.606750 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606759 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:52:49.606777 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606784 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606793 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:52:49.606811 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606817 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606826 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:52:49.606844 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.606850 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606860 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:52:49.606877 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606884 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606893 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:52:49.606910 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606917 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606926 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:52:49.606943 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606950 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606959 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:52:49.606976 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.606983 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.606992 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:52:49.607005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.607046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.607056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.607071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.607117 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:52:49.607148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.607190 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:49.607199 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.607214 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:52:49.607227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.607243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.607253 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:52:49.607298 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:49.607306 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:52:49.607319 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:52:49.607344 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.607351 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:52:49.607365 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.607388 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.607448 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:49.607466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.607478 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:49.607489 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:52:49.607510 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.607517 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:52:49.607528 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:52:49.607546 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:49.607553 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:52:49.607564 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:52:49.607582 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.607588 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.607598 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.607616 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.607629 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.607638 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.607656 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.607663 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.607672 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.607705 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.607711 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:52:49.607721 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.607779 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:49.607788 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:52:49.607798 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:49.607820 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:49.607826 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:52:49.607837 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:52:49.607857 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.607864 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.607878 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.607896 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:52:49.607903 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:52:49.607912 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:52:49.607930 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.607936 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:52:49.607946 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.607966 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.607972 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:49.607982 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.608002 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:49.608009 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:52:49.608019 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:52:49.608031 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:52:49.608097 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.608134 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:52:49.608162 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.608190 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:52:49.608220 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.608252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:52:49.608297 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.608543 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:52:49.608572 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.608609 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:52:49.608672 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:52:49.608772 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:52:49.608812 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:52:49.608849 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:52:49.608879 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:52:49.608906 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:52:49.608937 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.608969 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:52:49.608997 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.609024 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:52:49.609095 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.609124 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:52:49.609150 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.609181 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:52:49.609213 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.609241 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:49.609268 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.609327 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:49.609398 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.609434 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:49.609468 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.609497 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:52:49.609526 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.609556 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:52:49.609590 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.609620 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:49.609704 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.609734 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:49.609761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.609791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.609824 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.609851 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.609877 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.609957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.610001 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.610033 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:52:49.610066 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:52:49.610093 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:52:49.610119 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.610186 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:52:49.610217 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.610243 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.610294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.610332 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:52:49.610366 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.610397 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:52:49.610431 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.610459 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:52:49.610487 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.610518 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:52:49.610552 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.610581 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:49.610615 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.610647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:52:49.610703 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.610722 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.610749 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:49.610783 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.610801 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.610819 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.610845 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:49.610874 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.610892 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.610915 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.610932 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.610958 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:49.610987 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611014 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.611046 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611072 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.611144 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611163 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611190 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.611215 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611235 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611266 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.611313 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611342 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.611373 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611406 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:49.611433 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611460 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.611490 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611524 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.611551 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611569 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611612 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:49.611644 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611670 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.611696 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611726 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:49.611758 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611785 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:49.611811 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611829 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611849 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611871 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611889 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611906 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611922 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.611949 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.611979 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612001 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612018 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612044 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.612071 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612100 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.612132 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612150 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612167 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612195 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.612222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612245 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612280 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612348 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.612375 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612393 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612410 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612427 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612454 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.612481 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612499 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612516 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612534 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612561 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.612600 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612627 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.612653 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612671 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612688 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612705 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612733 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:49.612759 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612785 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:49.612811 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612828 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612845 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612871 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.612897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.612989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:49.613016 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613042 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:52:49.613068 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613094 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.613120 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613147 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.613173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613207 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613223 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613249 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.613298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613318 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613372 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613390 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:52:49.613484 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613502 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613529 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:49.613556 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613574 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613591 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613637 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:49.613693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613712 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613729 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613746 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613776 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:49.613802 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613828 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.613855 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613881 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.613907 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613924 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.613978 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.614010 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614027 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614053 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.614083 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614111 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.614137 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614163 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:49.614189 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614253 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.614304 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614336 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:49.614369 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614387 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614414 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:49.614444 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614472 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.614558 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614617 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:49.614644 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614670 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:49.614700 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614850 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614877 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.614903 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614923 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.614940 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615001 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.615030 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615062 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.615134 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615153 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615170 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615206 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.615263 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615316 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615336 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:49.615433 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615452 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615469 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615487 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615514 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.615544 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615562 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615579 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615597 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615636 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.615662 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615688 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:49.615714 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615731 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615749 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615766 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615792 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:49.615818 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615844 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:49.615870 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615887 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615904 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615930 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.615956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.615990 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616007 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616089 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:49.616115 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616145 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:52:49.616171 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616197 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:49.616224 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616250 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:49.616281 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616300 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616333 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616359 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.616386 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616403 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616420 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616470 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:49.616529 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:52:49.616556 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.616619 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.616669 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.616719 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.616766 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.616815 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:49.616863 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:52:49.616912 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:49.616963 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.617011 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.617060 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.617107 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.617154 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.617203 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.617251 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.617304 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.617352 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.617400 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.617450 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.617499 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.617548 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.617604 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.617659 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.617706 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:49.617752 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.617799 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.617846 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.617895 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.617945 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.617998 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.618049 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.618098 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.618155 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.618204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.618252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.618322 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.618371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.618422 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:49.618473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:52:49.618524 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:49.618574 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.618637 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.618685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.618774 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.618822 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.618871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.618919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.618966 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.619014 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.619062 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.619111 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.619159 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.619208 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.619260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.619319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.619367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:49.619414 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.619461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.619508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.619557 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.619630 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.619685 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.619754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.619804 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.619883 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.619933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.620002 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.620052 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.620120 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.620170 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:49.620218 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:52:49.620266 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:49.620336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.620385 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.620436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.620485 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.620534 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.620585 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.620646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.620693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.620740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.620789 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.620837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.620886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.620935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.620988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.621040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.621087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:49.621134 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.621181 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.621227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.621296 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.621348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.621405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.621454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.621505 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.621562 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:52:49.621608 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.621669 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.621725 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.621780 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.621835 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.621890 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:49.621944 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:49.621999 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:49.622053 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.622109 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.622163 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.622218 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.622277 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.622334 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.622388 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.622442 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.622497 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.622552 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.622607 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.622662 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.622717 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.622772 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.622826 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.622880 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:49.622935 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.622989 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.623050 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.623105 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.623159 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.623213 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.623280 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.623351 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.623417 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:52:49.623441 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.623499 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.623556 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.623629 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.623683 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.623738 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:49.623792 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:49.623847 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:49.623902 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.623972 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.624028 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.624083 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.624138 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.624246 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.624324 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.624389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.624447 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.624505 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.624561 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.624638 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.624693 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.624749 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.624811 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.624866 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:49.624921 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.625009 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.625068 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.625123 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.625178 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.625233 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.625315 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.625373 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.625445 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:52:49.625468 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.625529 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.625581 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.625647 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.625700 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.625749 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:49.625800 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:49.625849 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:49.625898 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.625947 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.625995 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.626044 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.626093 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.626145 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.626193 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.626242 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.626296 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.626346 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.626394 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.626443 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.626491 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.626540 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.626589 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.626638 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:49.626687 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.626736 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.626784 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.626833 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.626882 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.626930 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.626979 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.627028 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.627110 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:52:49.627133 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.627206 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.627305 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.627360 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.627414 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.627467 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:49.627520 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:49.627573 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:49.627639 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.627691 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.627742 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.627793 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.627843 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.627894 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.627945 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.627995 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.628046 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.628097 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.628148 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.628221 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.628314 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.628392 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.628445 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.628496 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:49.628546 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.628619 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.628671 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.628722 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.628772 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.628823 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.628874 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.628987 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.629049 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:52:49.629072 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:52:49.629123 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:52:49.629155 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:52:49.629188 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:52:49.629216 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:52:49.629234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.629247 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.629256 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.629264 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.629351 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.629369 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:49.629380 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:49.629387 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:49.629395 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.629405 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.629413 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.629421 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.629432 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.629443 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.629451 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.629459 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.629466 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.629473 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.629481 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.629488 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.629498 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.629505 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.629512 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.629522 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:49.629529 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.629536 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.629543 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.629551 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.629558 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.629565 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.629572 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.629579 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.629587 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.629595 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.629618 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.629654 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.629665 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.629676 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:49.629685 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:49.629692 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:49.629700 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.629707 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.629715 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.629722 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.629729 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.629737 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.629744 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.629751 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.629761 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.629769 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.629776 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.629797 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.629808 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.629815 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.629823 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.629830 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:49.629838 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.629845 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.629852 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.629859 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.629866 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.629874 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.629881 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.629888 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.629895 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.629904 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.629911 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.629918 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.629925 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.629932 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:49.629938 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:49.629967 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:49.629975 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.629982 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.629989 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.629996 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.630002 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.630009 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.630016 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.630022 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.630029 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.630035 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.630042 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.630051 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.630057 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.630064 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.630071 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.630078 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:49.630085 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.630091 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.630097 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.630104 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.630110 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.630116 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.630122 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.630128 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.630135 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:49.630142 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.630148 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:49.630155 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:49.630161 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:49.630168 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:49.630174 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:49.630181 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:49.630187 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:49.630194 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:49.630223 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:49.630232 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:49.630238 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.630246 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.630253 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:49.630326 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:49.630336 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:49.630343 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.630350 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:49.630357 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:49.630364 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:49.630374 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:49.630381 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:49.630403 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:49.630412 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:49.630419 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:49.630429 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:49.630437 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:49.630444 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:49.630450 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:49.630457 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:49.630477 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:49.630589 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:52:49.630599 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:52:49.630605 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:52:49.630610 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:52:49.630616 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:52:49.630621 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:52:49.630625 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:52:49.630657 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:52:49.630668 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:52:49.630701 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.630708 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204531" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:52:49.630721 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:52:49.630746 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:52:49.630753 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:52:49.630757 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:52:49.630761 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:52:49.630766 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204531" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:52:49.630776 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:49.630782 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:49.630787 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:49.630796 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.630804 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:49.630809 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:52:49.630831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.630839 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:52:49.630844 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.630867 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:52:49.630872 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:52:49.630876 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:52:49.630880 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:52:49.630884 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:52:49.630888 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:52:49.630892 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:52:49.630896 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:52:49.630951 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "204531" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:52:49.630967 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:49.630973 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:49.630977 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:49.630984 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.631003 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:52:49.631010 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:49.631034 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:52:49.631043 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.631048 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.631054 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.631058 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:49.631068 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:52:49.631077 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:49.631081 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:52:49.631086 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:52:49.631092 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "204531" 2019-02-24 06:52:49.631099 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:49.631104 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:52:49.631109 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:49.631115 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:49.631120 wsdl: in serializeType: returning: 204531 2019-02-24 06:52:49.631126 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:52:49.631133 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:49.631137 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:52:49.631141 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:52:49.631146 wsdl: in serializeType: returning: 204531 2019-02-24 06:52:49.631150 wsdl: serializeRPCParameters returning: 204531 2019-02-24 06:52:49.631267 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=204531 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:52:49.631296 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:52:49.631304 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2615"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:52:49.631324 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:52:49.631330 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=204531 2019-02-24 06:52:49.631340 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:52:49.631414 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:52:49.631350 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:52:49.631361 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:52:49.631366 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:52:49.631371 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:52:49.631375 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:52:49.631382 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:49.631392 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:49.631402 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:52:49.631408 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:52:49.631451 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:52:49.631463 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:52:49.631471 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:52:49.638990 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:52:49.639009 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:52:49.639023 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:52:49.639033 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:52:49.639042 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:49.639050 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:49.639058 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:52:49.639066 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:52:49.639075 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:52:49.639112 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:52:49.651041 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:52:49.651061 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:52:49.651072 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:52:49.651082 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:52:49.651092 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:52:49.651101 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:52:49.651117 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:52:49.651127 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:52:49.651137 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:52:49.651147 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:52:42 GMT 2019-02-24 06:52:49.651158 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:52:49.651168 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:52:49.651177 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:52:49.651189 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:52:49.651222 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:52:49.651244 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:52:49.651258 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:52:49.651267 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:52:49.651275 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:52:49.651316 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:52:49.651338 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:52:49.651348 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:52:49.651369 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:52:49.651380 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:52:42 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:52:49.651423 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:52:49.651437 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:52:49.651463 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:52:49.651474 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:52:49.651599 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:52:49.651760 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:52:49.651771 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:52:49.651785 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:52:49.651801 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:52:49.651838 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:52:49.651929 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:52:49.651962 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:52:49.651982 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:52:49.651994 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:52:49.652002 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:52:49.652011 nusoap_client: detail =