Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 73.74Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
168283 Model turbiny: S2A
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2151
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:32:05 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:32:06.627178 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:32:06.627226 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:06.627240 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:32:06.627255 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:06.627264 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:32:06.627272 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:32:06.627285 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:32:06.627293 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:06.627299 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:06.627308 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:32:06.627317 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:32:06.627328 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:32:06.627333 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:32:06.627337 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:32:06.627341 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:32:06.627345 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:32:06.627364 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:32:06.627378 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:32:06.627386 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:32:06.627392 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:32:06.627405 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:32:06.627415 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:32:06.627423 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:32:06.634851 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:32:06.634873 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:32:06.634886 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:32:06.634893 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:32:06.634899 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:32:06.634903 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:32:06.634912 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:32:06.634942 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:32:06.651924 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:32:06.651945 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:32:06.651952 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:32:06.651958 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:32:06.651963 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:32:06.651968 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:32:06.651974 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:32:06.651986 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:32:06.651992 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:32:06.651998 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:32:05 GMT 2019-02-20 06:32:06.652004 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:32:06.652009 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:32:06.652016 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:32:06.652025 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:32:06.652053 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:32:06.659263 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:32:06.659643 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-20 06:32:06.659669 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:32:06.666298 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.666486 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:06.666974 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.667003 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:32:06.667338 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.667571 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.667616 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.673703 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:06.674111 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:06.674691 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:32:06.675146 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.675413 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:32:06.675911 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:32:06.676337 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.676367 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.676839 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:32:06.680784 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:06.681239 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:06.681820 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:06.682417 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:32:06.682876 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:32:06.683436 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.683706 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:32:06.683948 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:32:06.684210 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:32:06.684564 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-02-20 06:32:06.684585 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:32:06.684594 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:32:06.684627 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:32:06.684677 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:32:06.684698 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:32:06.684708 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:32:06.684731 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:32:06.684739 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:32:06.684949 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:32:06.684971 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:32:06.685054 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685069 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:32:06.685102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685156 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.685171 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685196 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:32:06.685233 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.685246 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685277 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:32:06.685306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685348 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.685374 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.685404 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685415 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.685445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685501 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.685515 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685536 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:32:06.685563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.685612 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:32:06.685644 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685655 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:32:06.685694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685738 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.685751 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685769 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:32:06.685797 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.685807 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685822 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:32:06.685849 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.685859 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685875 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:32:06.685895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.685949 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.685971 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.685981 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:32:06.686003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686041 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.686051 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686067 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:32:06.686087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.686127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:32:06.686149 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686158 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:32:06.686179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686216 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.686226 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686241 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:32:06.686280 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.686291 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686309 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:32:06.686355 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.686368 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686387 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:32:06.686421 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.686435 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:06.686479 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.686557 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.686583 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686593 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.686630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686684 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686695 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686721 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686767 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.686805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.686837 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686856 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:06.686876 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:32:06.686900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686927 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:32:06.686945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:32:06.686974 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.686985 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:32:06.687011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687058 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.687071 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687089 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:06.687113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687138 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.687159 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.687188 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687199 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.687226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687283 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.687296 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687315 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:32:06.687340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.687387 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:32:06.687416 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687427 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:32:06.687454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687507 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.687520 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687550 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:06.687575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687601 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.687622 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.687649 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687659 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.687682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687724 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.687735 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687750 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:32:06.687771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.687812 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:32:06.687840 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687850 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:32:06.687875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687920 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.687933 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.687951 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:32:06.687983 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.687994 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688013 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:06.688038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.688090 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:32:06.688117 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688128 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.688153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688199 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.688211 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688228 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:32:06.688253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.688314 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:32:06.688343 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688354 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:32:06.688382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688429 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.688443 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688460 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:32:06.688501 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.688514 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688537 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:06.688574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.688626 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:32:06.688652 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688663 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.688688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688734 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.688747 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688765 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:32:06.688790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.688832 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:32:06.688856 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688866 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:32:06.688887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688927 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.688949 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.688965 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:06.688990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689017 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.689037 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:32:06.689065 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689076 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.689102 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689152 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.689165 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689184 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:32:06.689210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689238 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.689256 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:32:06.689298 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689311 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:32:06.689337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689387 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.689400 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689420 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:06.689446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689473 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.689503 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.689534 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689546 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.689586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689631 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.689643 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689662 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:32:06.689687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.689734 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:32:06.689762 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689773 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:32:06.689798 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689843 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.689855 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689873 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:32:06.689898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689925 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.689946 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.689975 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.689986 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.690010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690052 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.690064 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690080 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:32:06.690102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.690144 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:32:06.690169 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690180 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:32:06.690208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690266 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.690279 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690298 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:32:06.690324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690361 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.690384 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.690415 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690426 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.690451 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690509 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.690523 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690542 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:32:06.690569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.690619 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:32:06.690651 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690675 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:32:06.690701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690749 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.690763 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690782 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:32:06.690814 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.690825 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690843 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:32:06.690868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.690934 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.690965 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.690976 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.691003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691050 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.691063 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691082 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:32:06.691109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691137 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.691160 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:32:06.691190 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691202 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:32:06.691229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691277 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.691290 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691309 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:06.691324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.691352 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.691369 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691375 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.691390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691429 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.691443 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691462 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:32:06.691488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691506 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.691517 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:06.691534 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691540 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:32:06.691555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691599 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:32:06.691613 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691631 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:32:06.691646 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.691673 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.691690 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691696 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.691711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691736 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691747 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691818 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.691844 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.691862 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691874 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:06.691884 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:32:06.691897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:32:06.691922 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:32:06.691938 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691944 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:32:06.691958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.691983 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:32:06.691991 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692001 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:32:06.692014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.692039 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.692054 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692060 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.692074 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692098 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692104 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692142 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.692162 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.692179 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692190 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:06.692200 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:32:06.692212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:32:06.692237 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:32:06.692252 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692258 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:32:06.692272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692297 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.692305 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692315 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:32:06.692334 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.692341 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692351 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:32:06.692369 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.692376 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692386 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:32:06.692403 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.692410 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692420 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:32:06.692438 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.692445 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692455 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:32:06.692473 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.692479 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692496 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:32:06.692515 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.692522 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692532 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:06.692545 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.692595 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.692611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692617 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.692632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692663 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.692670 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:32:06.692693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692709 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.692719 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:32:06.692734 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692740 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:32:06.692754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692781 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.692793 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692810 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:32:06.692842 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.692853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692870 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:06.692902 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.692914 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692933 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:32:06.692957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.692996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.693016 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.693044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693055 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.693080 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693128 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.693141 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:32:06.693186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.693233 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:32:06.693261 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693272 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:32:06.693298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693345 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.693367 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693385 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:06.693411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.693460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.693479 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693493 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.693509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693555 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.693568 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693587 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:32:06.693614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.693666 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:06.693694 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693706 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:32:06.693731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693761 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.693769 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693779 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:32:06.693799 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.693810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693828 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:06.693863 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.693876 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693894 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:32:06.693921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.693961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.693985 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.694015 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694025 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.694049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694092 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.694103 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694120 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:32:06.694143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694170 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.694191 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:06.694221 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694232 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.694259 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694309 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.694322 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694342 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:32:06.694377 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.694390 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694409 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:32:06.694432 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.694439 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694449 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:06.694467 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.694474 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694491 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:32:06.694510 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.694517 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694527 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:32:06.694541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.694584 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.694600 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694606 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.694621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694656 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694663 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694673 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:32:06.694687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.694703 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.694713 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.694728 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694758 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694765 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694775 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694788 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694805 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.694819 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694845 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.694852 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:06.694880 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.694886 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694896 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:32:06.694914 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.694921 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694930 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:32:06.694948 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.694955 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694965 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:32:06.694982 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.694989 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.694999 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:32:06.695016 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:32:06.695023 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695033 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:32:06.695051 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.695057 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695067 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.695085 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.695092 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695101 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:06.695119 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.695126 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695136 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:32:06.695154 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.695160 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695170 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:32:06.695183 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695234 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.695250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695257 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.695272 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695297 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.695304 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695314 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:32:06.695332 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.695338 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695348 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:32:06.695366 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.695373 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695383 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:32:06.695401 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.695408 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695417 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:32:06.695430 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.695468 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695488 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695495 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.695511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695536 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695543 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695553 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:32:06.695567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.695582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.695592 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.695606 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695634 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695641 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695651 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695664 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.695694 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695720 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.695727 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695738 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:32:06.695755 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.695762 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695772 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:32:06.695790 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.695796 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695806 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:32:06.695823 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.695830 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695839 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:32:06.695857 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.695864 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695873 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:32:06.695891 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.695898 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695908 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:32:06.695925 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.695932 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695942 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:06.695959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.695966 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.695975 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:32:06.695993 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696000 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.696010 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:32:06.696027 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696034 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.696044 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:32:06.696061 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696068 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.696078 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:32:06.696091 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.696144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.696162 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696168 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.696182 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696207 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696214 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696224 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:32:06.696242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.696248 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696258 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:06.696276 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696283 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696293 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:32:06.696311 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:06.696317 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696327 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.696340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.696376 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696392 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696398 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.696412 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696437 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696445 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696455 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:32:06.696468 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.696488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.696499 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.696513 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696542 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696549 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696573 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.696603 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696629 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.696636 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696646 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:32:06.696664 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696671 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696681 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:32:06.696703 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.696710 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696720 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:32:06.696738 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.696745 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696754 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:32:06.696772 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.696780 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696790 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:32:06.696807 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.696814 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696824 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:32:06.696842 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696849 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696859 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:06.696876 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696883 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696893 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:32:06.696910 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696917 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696927 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:32:06.696945 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.696952 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696962 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:32:06.696979 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.696986 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.696996 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:32:06.697013 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.697020 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.697030 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:32:06.697043 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.697101 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.697117 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697146 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697153 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697163 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697177 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697193 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.697207 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697232 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.697239 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697249 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:32:06.697267 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.697274 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697284 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:32:06.697301 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.697308 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697318 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:32:06.697335 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.697343 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697362 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:32:06.697379 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.697386 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697395 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:32:06.697413 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.697420 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697429 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:32:06.697447 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.697454 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697463 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:32:06.697486 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.697493 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697504 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:32:06.697522 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.697529 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697539 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:32:06.697557 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.697563 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697573 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:32:06.697590 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.697597 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697607 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:32:06.697624 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.697631 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697641 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:32:06.697659 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.697665 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697675 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:06.697692 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.697699 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697709 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:32:06.697722 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697786 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.697804 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.697810 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:32:06.697826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.697851 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.697859 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.697869 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:32:06.697882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.697898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.697908 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697923 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.697929 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.697943 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.697968 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.697976 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.697986 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:32:06.698000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.698025 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:32:06.698040 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698046 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:32:06.698060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698085 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.698092 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698102 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:06.698119 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.698126 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698136 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:32:06.698153 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.698160 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698170 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:32:06.698187 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:06.698194 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698204 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:32:06.698217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.698254 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:32:06.698269 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698275 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.698289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698314 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:06.698322 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698331 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:32:06.698345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.698376 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:32:06.698390 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:06.698418 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698425 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:06.698434 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698448 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:06.698464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.698477 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698509 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.698516 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698526 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:32:06.698544 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.698551 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698561 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:32:06.698578 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.698585 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698595 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:32:06.698613 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:32:06.698620 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698630 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:32:06.698655 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.698662 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698672 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:32:06.698689 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.698696 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698706 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:32:06.698723 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.698730 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698740 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:06.698757 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.698764 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698774 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:32:06.698792 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.698799 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698808 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:32:06.698826 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.698832 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698842 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:06.698855 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:32:06.698905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.698922 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698928 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:32:06.698944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698968 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.698976 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.698986 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:06.698999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699015 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.699025 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.699039 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699046 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.699059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699085 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:32:06.699092 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699102 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:32:06.699115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.699141 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:32:06.699154 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:06.699180 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:06.699187 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:06.699197 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:32:06.699215 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:32:06.699222 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:06.699231 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:32:06.699249 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:06.699256 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:06.699266 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:32:06.699279 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:32:06.699302 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.699318 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699324 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.699338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699373 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.699380 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699390 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:06.699408 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.699414 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699424 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:32:06.699442 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.699449 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699459 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:32:06.699472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.699510 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699526 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699532 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.699548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699573 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699580 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699590 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:32:06.699603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.699618 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.699628 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.699642 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699672 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699679 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699689 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699702 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.699732 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699758 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.699765 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699775 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:32:06.699793 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.699800 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699810 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:32:06.699827 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.699834 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699844 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:32:06.699862 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.699869 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699879 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:32:06.699896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.699903 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699913 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:32:06.699931 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.699938 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699948 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:32:06.699965 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.699972 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.699982 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:32:06.699999 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.700006 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.700016 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:32:06.700034 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.700041 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.700052 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:32:06.700065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.700111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.700129 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700135 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:32:06.700150 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700174 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.700181 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700191 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:32:06.700209 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.700216 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700226 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:32:06.700244 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.700251 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700260 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:06.700278 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.700285 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700295 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:32:06.700312 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.700319 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700329 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:32:06.700342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.700383 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.700398 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700404 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.700418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700442 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700448 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700462 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700490 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.700512 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.700529 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700540 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:06.700551 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:32:06.700563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:32:06.700587 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:32:06.700602 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700608 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:32:06.700622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700652 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.700659 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700669 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:32:06.700682 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.700708 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.700723 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700729 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.700743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700767 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:32:06.700774 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700784 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:32:06.700797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.700822 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:32:06.700837 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700843 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:32:06.700857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700882 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.700889 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700899 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:06.700912 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700926 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.700936 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.700951 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700957 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.700971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.700996 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701003 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701013 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:32:06.701026 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701041 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.701051 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:32:06.701065 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701092 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701100 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701111 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701123 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.701154 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701181 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701188 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701198 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:32:06.701216 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701222 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701232 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:32:06.701250 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701257 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701266 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:32:06.701284 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701291 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701301 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:32:06.701319 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701325 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701335 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:32:06.701352 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:32:06.701362 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701372 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:32:06.701389 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:32:06.701396 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701406 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:32:06.701423 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:32:06.701430 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701440 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:32:06.701458 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:06.701464 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701474 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:32:06.701497 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701504 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701515 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:32:06.701532 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701539 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701549 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:32:06.701566 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701573 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701583 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:32:06.701600 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701607 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701617 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:32:06.701630 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.701695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.701714 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701720 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:32:06.701735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701760 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701767 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701777 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:32:06.701790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.701816 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.701831 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701837 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.701851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701876 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.701883 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701893 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:32:06.701906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701921 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.701931 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:32:06.701946 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701952 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.701966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.701990 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.701998 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702007 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:32:06.702025 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.702032 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702042 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:32:06.702060 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.702067 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702080 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:32:06.702110 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.702121 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702139 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:32:06.702164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702200 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.702214 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702233 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702244 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.702280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702320 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702328 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702339 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:32:06.702352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702369 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.702383 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.702408 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702456 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702466 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702477 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702498 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.702531 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702577 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.702590 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702608 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:32:06.702629 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.702636 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702646 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:32:06.702664 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.702671 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702681 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:32:06.702699 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.702705 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702715 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:32:06.702733 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.702739 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702749 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:32:06.702766 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.702773 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702783 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:32:06.702800 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:32:06.702807 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702817 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:32:06.702830 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.702869 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.702886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702893 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:32:06.702908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702933 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.702940 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702950 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:32:06.702968 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.702974 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.702984 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:32:06.703001 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.703008 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703018 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:32:06.703035 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.703042 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703052 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:32:06.703069 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.703076 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703086 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:32:06.703103 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.703110 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703120 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:32:06.703137 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.703144 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703153 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:32:06.703171 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.703178 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703188 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:32:06.703201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703242 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.703252 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.703267 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703274 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:32:06.703290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703315 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:06.703322 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703332 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:32:06.703345 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703360 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.703370 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:32:06.703387 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:32:06.703394 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:32:06.703406 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:32:06.703421 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703428 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:32:06.703441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703465 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.703491 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:32:06.703509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.703521 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:32:06.703531 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:32:06.703548 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.703555 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:32:06.703565 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:32:06.703582 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:32:06.703589 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:32:06.703599 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:32:06.703616 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.703623 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.703632 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.703650 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.703656 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.703666 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.703683 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.703690 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.703701 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.703718 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.703724 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:32:06.703734 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.703751 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:06.703758 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:32:06.703768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:06.703784 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:32:06.703791 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:32:06.703801 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:32:06.703817 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.703824 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.703834 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.703851 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:32:06.703857 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:32:06.703867 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:32:06.703884 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.703891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:32:06.703900 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.703917 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.703924 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:32:06.703934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.703950 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:32:06.703957 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:32:06.703967 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:32:06.703980 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:32:06.704014 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.704043 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:32:06.704070 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.704097 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:32:06.704124 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.704151 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:32:06.704177 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.704203 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:32:06.704230 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.704256 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:32:06.704283 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:32:06.704309 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:32:06.704337 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:32:06.704363 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:32:06.704389 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:32:06.704415 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:32:06.704442 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.704469 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:32:06.704501 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.704528 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:32:06.704554 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.704580 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:32:06.704606 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.704632 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:32:06.704700 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.704727 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:06.704753 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.704779 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:32:06.704806 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.704832 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:32:06.704858 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.704885 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:32:06.704911 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.704949 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:32:06.705003 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.705036 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:06.705076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.705126 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:32:06.705155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.705186 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.705242 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.705273 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.705299 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.705326 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.705378 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.705419 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:32:06.705447 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:32:06.705473 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:32:06.705506 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.705533 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:32:06.705559 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.705585 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.705611 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.705638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:32:06.705665 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.705691 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:32:06.705717 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.705743 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:32:06.705769 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.705795 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:32:06.705822 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.705849 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:32:06.705876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.705904 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:32:06.705932 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.705949 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.705975 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:06.706002 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706019 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706036 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706062 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:06.706088 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706106 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706122 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706139 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706165 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:06.706190 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706216 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.706242 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706268 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.706295 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706312 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706338 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.706364 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706381 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706407 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.706433 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706460 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.706491 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706519 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:06.706545 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706571 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.706597 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706622 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.706648 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706665 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706691 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:06.706717 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706743 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.706769 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706795 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:06.706822 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706848 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:06.706874 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706892 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706909 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706926 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706943 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706959 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.706976 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707002 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.707028 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707045 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707062 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707088 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.707114 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707140 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.707166 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707183 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707200 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707225 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.707251 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707268 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707285 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707302 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707319 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.707371 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707388 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707422 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707447 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.707473 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707496 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707514 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707531 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707557 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.707583 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707610 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.707636 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707653 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707670 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707687 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707715 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:06.707742 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707768 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:32:06.707794 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707811 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707827 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.707880 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707897 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707914 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707931 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.707974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:06.708000 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708026 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:32:06.708052 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708078 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.708104 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708130 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.708155 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708173 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708206 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708232 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.708259 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708276 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708362 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708379 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708404 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:32:06.708431 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708449 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708474 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:06.708524 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708555 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708584 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708632 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:06.708676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708697 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708714 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708731 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708757 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:06.708783 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708809 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.708835 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708861 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.708887 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708904 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708930 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.708955 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708972 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.708998 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.709024 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709051 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.709077 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709103 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:06.709129 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709155 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.709181 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709207 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:32:06.709233 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709276 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:32:06.709302 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709328 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.709354 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709380 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:06.709406 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709432 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:06.709458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709476 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709517 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709534 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709564 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709605 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.709630 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709647 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709663 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709688 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.709713 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709738 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.709763 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709779 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709820 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.709845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709878 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709894 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709910 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709935 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:32:06.709960 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709977 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.709993 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710009 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710034 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.710059 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710075 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710091 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710107 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710132 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.710157 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710182 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:32:06.710207 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710223 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710240 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710269 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710296 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:32:06.710321 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710348 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:32:06.710374 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710391 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710408 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710433 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.710459 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710476 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710517 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710534 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:32:06.710598 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710623 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:32:06.710648 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710673 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:32:06.710698 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710723 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:32:06.710747 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710764 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710780 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710796 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710820 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.710845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710927 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710958 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.710974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:32:06.711000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:32:06.711026 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.711081 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.711131 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.711180 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.711227 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.711274 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:06.711322 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:32:06.711369 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:06.711421 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.711470 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.711525 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.711572 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.711619 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.711667 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.711714 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.711760 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.711807 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.711855 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.711905 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.711953 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.712002 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.712056 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.712110 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.712157 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:06.712203 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.712262 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.712308 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.712354 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.712402 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.712452 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.712502 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.712549 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.712603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.712649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.712695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.712741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.712786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.712833 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:06.712880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:32:06.712926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:06.712972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.713017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.713106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.713152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.713197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.713243 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.713290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.713335 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.713381 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.713427 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.713473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.713525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.713572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.713621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.713671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.713716 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:06.713761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.713805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.713850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.713896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.713942 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.713991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.714036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.714082 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.714136 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.714183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.714229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.714289 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.714336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.714383 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:06.714430 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:32:06.714477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:06.714531 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.714578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.714626 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.714686 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.714730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.714776 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.714822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.714866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.714912 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.714958 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.715005 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.715050 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.715097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.715147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.715197 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.715242 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:06.715287 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.715332 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.715377 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.715439 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.715492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.715547 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.715594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.715642 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.715709 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:32:06.715734 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.715791 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.715844 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.715895 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.715947 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.715997 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:06.716047 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:32:06.716098 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:06.716148 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.716199 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.716249 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.716300 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.716351 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.716416 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.716468 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.716527 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.716580 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.716633 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.716708 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.716810 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.716910 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.717017 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.717120 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.717228 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:06.717343 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.717408 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.717511 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.717630 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.717690 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.717786 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.717897 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.717967 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.718056 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:32:06.718104 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.718219 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.718328 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.718397 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.718450 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.718510 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:06.718565 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:32:06.718618 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:06.718671 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.718724 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.718777 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.718830 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.718932 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.718986 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.719039 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.719092 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.719145 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.719199 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.719253 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.719305 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.719401 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.719520 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.719629 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.719760 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:06.719866 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.719968 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.720024 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.720123 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.720238 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.720296 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.720396 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.720520 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.720630 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:32:06.720673 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.720778 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.720883 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.720945 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.720994 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.721042 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:06.721090 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:32:06.721137 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:06.721184 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.721232 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.721279 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.721327 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.721376 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.721424 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.721470 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.721526 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.721574 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.721622 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.721676 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.721724 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.721772 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.721820 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.721867 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.721915 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:06.721962 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.722010 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.722057 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.722104 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.722152 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.722199 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.722248 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.722296 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.722359 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:32:06.722382 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.722432 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.722486 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.722537 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.722587 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.722636 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:32:06.722687 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:32:06.722737 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:32:06.722786 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.722836 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.722887 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.722937 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.722987 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.723037 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.723086 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.723136 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.723186 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.723236 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.723286 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.723336 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.723389 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.723439 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.723493 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.723543 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:32:06.723593 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.723651 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.723701 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.723751 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.723801 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.723850 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.723900 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.723949 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.724003 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:32:06.724020 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:32:06.724050 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:32:06.724078 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:32:06.724104 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:32:06.724130 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:32:06.724149 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.724166 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.724176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.724185 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.724194 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.724203 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:32:06.724212 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:32:06.724220 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:32:06.724228 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.724237 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.724246 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.724254 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.724263 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.724271 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.724279 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.724288 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.724296 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.724305 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.724313 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.724321 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.724330 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.724338 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.724346 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.724362 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:32:06.724370 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.724378 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.724387 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.724395 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.724403 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.724411 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.724419 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.724427 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.724435 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.724446 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.724454 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.724462 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.724470 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.724478 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:32:06.724492 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:32:06.724501 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:32:06.724509 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.724517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.724525 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.724533 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.724541 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.724549 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.724557 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.724565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.724574 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.724581 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.724590 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.724598 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.724606 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.724614 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.724621 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.724629 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:32:06.724637 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.724651 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.724659 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.724667 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.724675 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.724683 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.724690 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.724698 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.724707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.724716 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.724724 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.724732 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.724739 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.724746 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:32:06.724754 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:32:06.724761 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:32:06.724769 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.724776 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.724783 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.724790 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.724798 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.724805 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.724812 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.724819 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.724826 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.724832 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.724840 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.724846 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.724853 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.724860 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.724868 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.724875 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:32:06.724883 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.724890 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.724897 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.724904 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.724911 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.724918 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.724924 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.724931 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.724938 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:32:06.724946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.724953 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:32:06.724962 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:32:06.724969 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:32:06.724976 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:32:06.724983 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:32:06.724990 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:32:06.724997 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:32:06.725004 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:32:06.725011 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:32:06.725019 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:32:06.725027 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.725034 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.725042 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:32:06.725049 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:32:06.725056 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:32:06.725064 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.725071 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:32:06.725078 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:32:06.725085 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:32:06.725092 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:32:06.725151 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:32:06.725158 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:32:06.725166 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:32:06.725172 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:32:06.725179 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:32:06.725186 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:32:06.725193 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:32:06.725200 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:32:06.725207 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:32:06.725214 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:32:06.725288 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:32:06.725299 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:32:06.725304 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:32:06.725308 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:32:06.725315 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:32:06.725320 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:32:06.725324 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:32:06.725333 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:32:06.725341 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:32:06.725388 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.725395 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:32:06.725408 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:32:06.725429 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:32:06.725436 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:32:06.725441 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:32:06.725445 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:32:06.725450 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:32:06.725460 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:06.725468 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:06.725472 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:06.725488 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.725497 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:32:06.725503 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:32:06.725526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.725534 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:32:06.725539 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.725562 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:32:06.725568 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:32:06.725572 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:32:06.725576 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:32:06.725580 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:32:06.725584 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:32:06.725589 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:32:06.725593 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:32:06.725599 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:32:06.725609 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:06.725615 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:06.725619 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:32:06.725625 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.725631 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:32:06.725635 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:32:06.725658 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:32:06.725664 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.725669 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.725674 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.725678 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:32:06.725689 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:32:06.725697 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:06.725701 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:32:06.725706 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:32:06.725712 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179163" 2019-02-20 06:32:06.725719 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:06.725724 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:32:06.725729 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:06.725735 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:06.725740 wsdl: in serializeType: returning: 179163 2019-02-20 06:32:06.725746 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:32:06.725753 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:32:06.725757 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:32:06.725761 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:32:06.725766 wsdl: in serializeType: returning: 179163 2019-02-20 06:32:06.725771 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179163 2019-02-20 06:32:06.725786 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179163 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:32:06.725790 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:32:06.725796 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9759"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:32:06.725810 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:32:06.725815 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179163 2019-02-20 06:32:06.725825 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:32:06.725897 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:32:06.725836 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:32:06.725847 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:32:06.725852 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:32:06.725857 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:32:06.725861 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:32:06.725868 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:32:06.725878 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:32:06.725886 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:32:06.725891 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:32:06.725903 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:32:06.725914 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:32:06.725921 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:32:06.733375 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:32:06.733392 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:32:06.733403 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:32:06.733409 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:32:06.733416 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:32:06.733425 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:32:06.733432 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:32:06.733439 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:32:06.733447 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:32:06.733491 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:32:06.742788 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:32:06.742805 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:32:06.742811 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:32:06.742816 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:32:06.742822 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:32:06.742827 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:32:06.742833 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:32:06.742838 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:32:06.742843 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:32:06.742849 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:32:05 GMT 2019-02-20 06:32:06.742855 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:32:06.742860 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:32:06.742866 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:32:06.742874 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:32:06.742896 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:32:06.742905 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:32:06.742914 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:32:06.742919 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:32:06.742923 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:32:06.742962 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:32:06.742974 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:32:06.742979 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:32:06.742996 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:32:06.743003 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:32:05 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:32:06.743028 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:32:06.743037 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:32:06.743056 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:32:06.743062 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:32:06.743156 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:32:06.743244 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:32:06.743251 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:32:06.743259 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:32:06.743269 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:32:06.743290 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:32:06.743343 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:32:06.743363 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:32:06.743374 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:32:06.743382 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:32:06.743386 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:32:06.743391 nusoap_client: detail =