Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 73.74Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
168283 Model turbiny: S2A
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2151
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:42:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:42:42.495545 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:42:42.495618 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:42.495643 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:42:42.495670 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:42.495689 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:42:42.495705 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:42:42.495726 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:42:42.495743 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:42.495755 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:42.495770 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:42:42.495787 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:42:42.495809 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:42:42.495820 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:42:42.495828 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:42:42.495836 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:42:42.495843 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:42:42.495863 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:42.495885 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:42.495901 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:42:42.495912 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:42:42.495923 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:42:42.495940 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:42:42.495955 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:42:42.502309 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:42:42.502330 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:42:42.502347 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:42:42.502358 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:42.502368 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:42.502380 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:42:42.502388 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:42:42.502425 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:42:42.602255 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:42:42.602313 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:42:42.602333 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:42.602345 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:42:42.602357 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:42:42.602367 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:42:42.602378 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:42:42.602392 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:42:42.602403 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:42:42.602415 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:42:19 GMT 2019-10-24 01:42:42.602427 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:42:42.602438 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:42:42.602450 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:42:42.602470 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:42:42.602525 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:42:42.602562 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:42:42.608458 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:42:42.608598 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:42:42.614656 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:42.614772 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.615396 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:42:42.615429 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:42:42.615468 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-10-24 01:42:42.620573 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:42.620963 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:42.621089 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-24 01:42:42.621208 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:42:42.621293 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-24 01:42:42.621476 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.621560 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:42.621733 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-24 01:42:42.621762 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-10-24 01:42:42.626752 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:42.626937 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.626962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.626999 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627285 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627307 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627337 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627388 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627405 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627432 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627456 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627481 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627505 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627522 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627559 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627580 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627613 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627627 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627652 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627676 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627695 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627727 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627748 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627780 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627805 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627817 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627870 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627931 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627943 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627960 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627983 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.627996 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.628021 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.628052 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.628116 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.628171 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.628184 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:42:42.632769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:42:42.632809 soap_transport_http: read buffer of 2031 bytes 2019-10-24 01:42:42.632824 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:42:42.632830 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:42:42.632961 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:42:42.633016 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:42:42.633036 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:42:42.633044 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:42:42.633070 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:42:42.633076 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:42:42.633273 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:42:42.633295 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:42:42.633351 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633361 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:42:42.633382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633414 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.633425 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633441 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:42.633462 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.633470 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633481 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:42.633497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.633543 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.633560 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633566 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.633583 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633611 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.633618 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633630 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:42:42.633643 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.633670 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:42:42.633696 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633704 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:42:42.633719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633745 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.633753 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633763 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:42.633781 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.633787 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633797 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:42.633814 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.633821 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633830 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:42.633843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.633878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.633893 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633900 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:42:42.633916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633941 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.633948 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633958 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:42:42.633972 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.633987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.633997 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:42:42.634012 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:42:42.634031 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634056 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.634063 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634073 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:42.634091 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.634097 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634107 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:42.634124 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.634131 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634141 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:42.634158 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.634164 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634174 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:42.634187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.634225 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.634240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634247 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.634267 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634292 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634299 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634340 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.634361 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.634378 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634389 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:42.634400 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:42:42.634412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:42.634437 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:42:42.634452 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634459 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:42:42.634474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634499 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.634506 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634516 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:42:42.634533 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.634540 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634550 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:42:42.634567 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.634573 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634583 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:42:42.634600 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.634607 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634616 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:42.634629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634655 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.634666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.634686 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634693 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.634709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634735 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.634742 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634752 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:42:42.634765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.634790 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:42:42.634805 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634811 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:42:42.634827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634851 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.634858 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634867 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:42.634881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.634906 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.634920 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634926 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.634940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634964 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.634971 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.634981 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:42:42.634994 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.635019 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:42:42.635034 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635040 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:42:42.635054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.635091 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635100 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:42.635113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.635139 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.635154 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635159 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.635173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635198 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.635206 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:42:42.635228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.635254 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:42:42.635268 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635274 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:42:42.635288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635314 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.635321 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635331 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:42.635348 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.635355 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635364 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:42.635377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.635406 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:42:42.635420 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635426 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.635440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635464 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.635471 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635481 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:42:42.635494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635509 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.635519 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:42:42.635533 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635539 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:42:42.635553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635577 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.635583 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635593 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:42.635611 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.635618 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:42.635640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.635669 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:42:42.635688 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635695 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.635709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635734 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.635740 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635750 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:42:42.635763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.635788 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:42:42.635802 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635808 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:42:42.635822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635846 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.635853 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635862 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:42.635875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.635900 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:42:42.635914 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635920 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.635933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635957 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.635964 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.635974 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:42:42.635987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.636011 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:42:42.636026 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636032 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:42:42.636045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636070 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.636077 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636087 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:42.636100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.636125 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.636139 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636145 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.636159 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636183 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.636192 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636202 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:42:42.636216 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.636242 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:42:42.636257 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636263 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:42:42.636276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636300 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.636308 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636317 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:42:42.636330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636345 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.636355 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.636369 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636375 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.636389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636413 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.636420 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636430 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:42:42.636443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636458 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.636468 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:42:42.636483 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636489 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:42:42.636503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636527 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.636534 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636543 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:42:42.636556 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636571 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.636581 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.636596 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636602 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.636615 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636640 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.636647 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636657 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:42:42.636670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.636701 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:42:42.636716 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636722 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:42:42.636736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636760 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.636767 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636777 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:42:42.636794 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.636801 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636811 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:42:42.636824 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.636853 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.636867 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636874 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.636887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636912 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.636919 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636929 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:42:42.636942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636957 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.636967 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:42:42.636982 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.636988 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:42.637001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637026 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.637033 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637043 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:42.637056 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637071 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.637081 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.637096 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637102 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.637115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637145 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.637152 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637162 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:42.637175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.637202 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:42.637217 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637223 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:42:42.637237 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637262 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:42.637269 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637279 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:42:42.637292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.637317 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.637331 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637337 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.637350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637374 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637380 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637417 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.637437 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.637454 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637464 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:42.637474 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:42:42.637487 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637501 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:42.637511 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:42.637526 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637532 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:42:42.637545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637571 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:42.637578 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637588 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:42.637601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.637626 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.637640 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637646 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.637659 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637687 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637694 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637733 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.637753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.637770 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637780 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:42.637791 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:42:42.637803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:42.637827 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:42:42.637841 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637848 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:42:42.637861 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637886 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:42.637893 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637903 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:42:42.637916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.637941 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.637956 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637962 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.637975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.637998 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638005 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638018 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638041 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.638062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.638078 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638089 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:42.638100 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:42:42.638112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638127 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:42.638137 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:42.638152 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638158 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:42:42.638171 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638196 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.638203 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638213 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:42:42.638230 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.638237 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638247 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:42:42.638264 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.638270 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638280 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:42:42.638297 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.638304 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638313 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:42.638330 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.638337 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638346 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:42:42.638363 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.638370 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638379 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:42:42.638396 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.638403 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638412 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:42.638424 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638463 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.638474 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.638491 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638497 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.638511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638537 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.638544 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638554 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:42:42.638567 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638583 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.638593 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:42:42.638608 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638614 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:42:42.638627 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638651 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.638658 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638668 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:42:42.638691 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.638698 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638708 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:42.638725 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.638732 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638742 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:42.638755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.638788 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.638803 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638809 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.638822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638847 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.638854 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:42:42.638876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.638902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:42:42.638916 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638922 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:42.638936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638962 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.638969 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.638979 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:42.638992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639007 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.639017 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.639032 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639038 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.639052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639077 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.639086 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639095 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:42.639109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.639135 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:42.639150 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639156 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:42:42.639170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639194 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.639201 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639211 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:42:42.639229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.639235 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639245 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:42.639262 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.639268 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639278 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:42.639291 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.639324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.639339 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639345 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.639359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639384 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.639391 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639401 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:42:42.639414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.639440 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:42.639454 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639460 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.639474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639499 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.639506 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639516 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:42.639533 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.639540 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639549 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:42.639566 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.639573 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639583 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:42.639600 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.639607 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639616 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:42.639633 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.639640 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639650 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:42.639662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.639711 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.639726 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639733 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.639747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639773 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.639780 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639790 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:42:42.639803 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.639818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.639828 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.639842 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.639872 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.639879 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.639889 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.639902 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.639918 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.639932 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.639957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.639964 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.639974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:42.639992 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.639998 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640008 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:42:42.640025 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.640032 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640041 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:42:42.640059 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.640066 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640076 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:42:42.640093 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.640099 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640109 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:42:42.640126 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:42.640132 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640141 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:42:42.640158 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.640165 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640174 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.640191 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.640198 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640208 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:42.640225 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.640232 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640241 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:42:42.640258 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.640264 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640274 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:42.640291 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.640297 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640306 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:42.640319 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640377 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.640396 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640402 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.640417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640442 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.640449 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640458 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:42.640476 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.640482 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640492 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:42.640509 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.640515 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640524 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:42.640541 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.640548 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640557 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:42:42.640570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640597 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.640608 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640623 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640629 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.640645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640670 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640682 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640692 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:42:42.640706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.640721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.640731 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.640745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640772 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640779 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640789 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640818 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.640832 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640858 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.640865 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640874 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:42.640892 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.640898 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640907 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:42:42.640925 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.640931 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640940 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:42.640957 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.640964 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.640974 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:42:42.640991 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.640998 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.641007 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:42.641027 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.641034 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.641044 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:42.641061 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641068 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.641077 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:42.641094 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641101 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.641110 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:42:42.641127 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641133 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.641145 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:42:42.641162 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641169 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.641178 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:42.641195 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641202 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.641212 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:42.641225 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.641281 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.641299 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641306 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.641321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641346 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641352 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641362 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:42.641379 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.641385 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641395 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:42.641412 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641418 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641428 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:42.641445 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:42.641451 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641461 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.641474 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.641511 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641526 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641531 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.641545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641571 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641578 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641587 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:42:42.641601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.641615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.641625 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.641639 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641666 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641673 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641688 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641702 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.641733 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641758 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.641765 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641775 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:42.641792 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641799 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641808 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:42:42.641825 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.641832 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641842 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:42:42.641859 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.641865 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641875 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:42:42.641892 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.641898 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641908 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:42.641925 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.641932 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641942 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:42.641959 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641965 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.641974 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:42.641991 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.641998 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.642007 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:42:42.642024 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.642030 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.642040 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:42:42.642057 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642064 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.642073 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:42:42.642090 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.642096 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.642106 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:42.642122 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.642129 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.642138 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:42.642151 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.642209 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.642225 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642254 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642261 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642270 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642283 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642299 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.642313 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642339 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.642346 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642356 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:42:42.642373 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.642380 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642389 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:42:42.642406 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.642413 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642422 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:42:42.642439 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.642445 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642454 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:42:42.642471 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.642478 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642487 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:42:42.642505 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.642511 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642521 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:42:42.642537 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.642544 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642553 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:42:42.642570 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.642576 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642586 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:42:42.642603 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.642610 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642620 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:42:42.642637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.642643 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642652 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:42:42.642669 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.642676 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642697 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:42:42.642715 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.642722 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642732 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:42:42.642748 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.642755 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642765 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:42.642781 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.642788 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642797 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:42:42.642810 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.642878 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.642898 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.642904 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:42:42.642924 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.642949 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.642956 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.642966 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:42:42.642978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.642994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.643004 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.643019 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643025 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.643038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643063 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.643070 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643085 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:42:42.643098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.643123 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:42:42.643138 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643144 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:42:42.643158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643182 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.643189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643199 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:42.643216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.643223 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643233 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:42.643250 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.643256 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643266 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:42.643283 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:42.643290 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643299 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:42.643312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.643348 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:42:42.643363 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643369 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.643387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643414 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:42.643421 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643431 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:42:42.643444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.643460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.643470 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:42:42.643483 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:42.643511 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643518 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:42.643527 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643540 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:42.643556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.643570 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643595 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.643602 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643612 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:42:42.643629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.643636 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643650 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:42:42.643669 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.643676 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643690 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:42:42.643708 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:42:42.643715 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643725 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:42:42.643742 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.643748 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643757 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:42:42.643774 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.643781 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643790 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:42:42.643807 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.643814 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643823 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:42.643840 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.643847 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643857 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:42:42.643874 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.643880 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643890 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:42:42.643907 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.643913 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643923 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:42.643935 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:42:42.643986 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.644004 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644010 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:42:42.644029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644054 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.644061 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644070 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:42.644083 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.644109 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.644124 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644131 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.644149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644175 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:42.644182 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644192 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:42:42.644205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.644230 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:42:42.644243 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:42.644268 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:42.644276 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:42.644285 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:42:42.644303 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:42.644310 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:42.644319 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:42:42.644337 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:42.644343 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:42.644353 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:42:42.644366 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:42:42.644389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.644405 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644411 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.644431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644458 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.644465 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644474 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:42.644492 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.644498 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644507 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:42:42.644525 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.644531 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644540 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:42:42.644552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.644586 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644601 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644607 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.644620 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644645 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644652 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644661 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:42:42.644675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.644695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.644706 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.644720 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644752 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644760 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644770 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644783 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.644813 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644839 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.644845 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644855 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:42:42.644872 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.644879 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644889 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:42:42.644906 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.644913 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644922 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:42:42.644939 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.644946 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644955 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:42:42.644972 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.644979 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.644993 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:42:42.645011 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.645018 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.645027 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:42:42.645044 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.645050 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.645060 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:42:42.645077 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.645083 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.645092 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:42:42.645109 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.645116 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.645125 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:42:42.645138 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.645185 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.645202 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645208 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:42:42.645227 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645252 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.645259 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645269 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:42:42.645286 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.645293 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645302 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:42.645319 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.645326 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645335 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:42.645351 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.645358 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645367 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:42.645384 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.645391 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645400 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:42:42.645413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.645454 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.645468 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645475 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.645493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645517 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645525 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645562 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.645582 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.645599 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645610 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:42.645620 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:42:42.645632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:42:42.645658 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:42:42.645672 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645683 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:42:42.645697 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645722 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.645729 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645746 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:42:42.645759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.645784 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.645799 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645805 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.645819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645844 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:42.645852 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645861 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:42:42.645874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.645899 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:42:42.645913 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645919 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:42:42.645933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645957 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.645965 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.645974 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:42.645987 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.646012 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.646026 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646032 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.646051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646076 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646083 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646093 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:42:42.646107 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646122 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.646132 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:42:42.646145 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646173 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646180 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646190 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646203 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.646233 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646258 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646264 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646274 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:42:42.646291 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646298 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646307 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:42:42.646324 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646331 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646345 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:42:42.646363 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646370 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646379 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:42:42.646396 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646403 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646412 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:42:42.646429 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:42.646437 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646446 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:42:42.646463 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:42.646471 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646481 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:42:42.646499 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:42:42.646505 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646515 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:42:42.646532 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:42.646538 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646548 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:42:42.646565 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646572 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646581 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:42:42.646598 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646604 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646614 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:42:42.646630 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646637 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646646 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:42:42.646663 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646670 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646685 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:42:42.646699 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.646763 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.646783 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646789 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:42:42.646811 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646836 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.646843 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646853 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:42:42.646866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.646892 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.646906 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646912 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.646926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646950 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.646957 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646966 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:42:42.646979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.646994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.647004 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:42:42.647019 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647025 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.647039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647065 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.647072 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647086 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:42:42.647105 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.647112 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647121 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:42:42.647138 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.647144 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647153 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:42:42.647170 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.647177 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647186 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:42:42.647199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.647236 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647250 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647257 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.647270 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647295 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647302 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647312 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:42:42.647325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.647350 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.647364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647396 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647404 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647413 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647426 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.647457 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647482 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.647489 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647498 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:42:42.647516 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.647522 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647532 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:42:42.647549 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.647557 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647566 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:42:42.647583 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.647589 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647599 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:42:42.647616 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.647622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647631 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:42:42.647648 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.647655 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647669 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:42:42.647692 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:42.647699 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647709 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:42:42.647722 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.647762 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.647778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647785 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:42:42.647799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647823 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.647830 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647840 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:42:42.647857 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.647864 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647873 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:42:42.647891 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.647897 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647912 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:42:42.647929 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.647936 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647946 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:42:42.647963 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.647970 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.647979 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:42:42.647996 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.648002 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648012 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:42:42.648029 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.648035 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648044 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:42:42.648061 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.648068 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648078 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:42:42.648090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.648143 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.648158 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648165 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:42:42.648184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648210 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:42.648217 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648227 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:42:42.648240 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.648265 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:42:42.648281 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:42:42.648288 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:42:42.648298 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:42:42.648314 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648320 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:42:42.648334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648357 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.648377 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:42:42.648394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.648405 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:42:42.648415 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:42:42.648431 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.648438 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:42:42.648454 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:42:42.648470 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:42:42.648477 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:42:42.648487 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:42:42.648504 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.648510 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.648520 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.648537 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.648543 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.648553 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.648569 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.648576 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.648586 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.648603 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.648609 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:42:42.648619 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.648635 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:42.648641 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:42:42.648651 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:42.648667 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:42.648673 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:42:42.648690 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:42:42.648708 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.648714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.648724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.648740 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:42:42.648747 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:42:42.648756 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:42:42.648772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.648779 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:42:42.648793 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.648810 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.648816 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:42:42.648826 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.648841 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:42:42.648848 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:42:42.648858 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:42:42.648873 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:42:42.648914 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.648943 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:42:42.648970 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.648998 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:42:42.649024 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.649051 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:42:42.649077 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.649104 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:42:42.649130 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.649156 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:42:42.649183 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.649209 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:42:42.649235 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:42:42.649261 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:42:42.649287 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:42:42.649313 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:42:42.649339 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:42:42.649365 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:42:42.649410 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.649437 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:42:42.649463 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.649489 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:42:42.649742 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.649770 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:42:42.649795 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.649822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:42:42.649849 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.649875 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:42.649901 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.649928 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:42.649953 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.649981 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:42:42.650007 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.650033 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:42:42.650059 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.650085 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:42:42.650111 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.650137 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:42:42.650163 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.650189 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:42.650217 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.650243 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:42:42.650269 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.650296 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.650323 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.650349 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.650375 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.650401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.650433 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.650459 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:42:42.650485 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:42:42.650511 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:42:42.650538 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.650563 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:42:42.650589 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.650615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.650641 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.650668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:42:42.650700 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.650726 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:42:42.650752 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.650779 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:42:42.650805 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.650832 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:42:42.650859 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.650886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:42:42.650912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.650939 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:42:42.650966 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.650983 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651009 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.651035 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651052 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651068 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651094 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.651119 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651142 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651174 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651200 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.651226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651243 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651260 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651276 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.651328 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651354 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.651380 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651407 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.651432 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651449 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651474 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.651500 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651518 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651543 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.651568 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651594 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.651620 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651646 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.651671 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651703 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.651729 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651754 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.651780 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651797 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651822 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.651853 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651880 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.651905 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651932 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.651957 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.651983 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.652010 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652038 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.652063 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652080 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652096 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652112 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652129 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652145 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652161 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.652212 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652228 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652245 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652270 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.652295 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652321 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.652347 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652364 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652381 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.652432 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652449 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652466 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.652556 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652573 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652590 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652608 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.652660 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652681 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652701 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652718 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652745 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.652771 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652796 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.652822 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652839 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652855 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652871 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652896 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:42.652922 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652947 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:42.652973 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.652990 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653006 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653032 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.653057 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653112 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653129 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653155 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.653180 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653206 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:42:42.653232 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653258 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.653284 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653310 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.653336 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653354 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653370 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653386 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653412 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.653438 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653454 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653487 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653504 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653537 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653554 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653580 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:42:42.653605 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653622 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653648 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.653673 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653696 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653712 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653738 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.653768 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653785 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653843 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.653869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653886 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653918 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653944 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.653969 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.653995 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.654022 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654048 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.654074 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654091 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654116 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.654142 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654158 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654184 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.654209 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654235 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.654260 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654286 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.654311 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654337 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.654363 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654389 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:42:42.654414 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654431 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654465 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:42:42.654490 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654516 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.654543 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654570 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.654596 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654621 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.654648 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654674 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.654705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654773 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654805 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654831 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.654856 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654873 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654889 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654915 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.654941 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.654967 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.654993 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655010 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655027 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655053 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.655078 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655095 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655117 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655134 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655150 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:42:42.655203 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655219 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655236 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655252 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655277 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.655303 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655320 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655338 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655355 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655380 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.655406 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655432 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:42:42.655458 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655475 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655492 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655508 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655534 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:42:42.655560 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655586 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:42:42.655612 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655629 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655646 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655671 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.655703 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655725 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655742 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655759 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:42:42.655827 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655854 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:42:42.655879 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655905 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:42:42.655931 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.655957 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:42:42.655983 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656001 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656017 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656034 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656059 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.656085 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656118 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656135 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656184 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656201 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:42:42.656227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:42:42.656274 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.656334 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.656384 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.656433 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.656483 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.656529 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.656578 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:42.656885 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:42:42.656934 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:42.656982 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.657028 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.657076 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.657126 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.657173 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.657221 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.657269 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.657318 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.657366 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.657413 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.657461 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.657509 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.657557 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.657605 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.657662 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.657721 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.657769 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:42.657815 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.657861 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.657907 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.657955 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.658003 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.658054 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.658107 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.658158 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.658214 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.658261 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.658309 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.658357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.658404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.658451 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.658497 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:42.658544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:42:42.658592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:42.658641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.658692 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.658740 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.658786 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.658832 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.658880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.658928 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.658975 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.659021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.659070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.659118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.659165 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.659219 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.659267 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.659320 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.659371 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.659416 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:42.659462 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.659509 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.659554 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.659603 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.659655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.659714 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.659761 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.659810 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.659865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.659913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.659962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.660010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.660058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.660104 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.660151 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:42.660198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:42:42.660245 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:42.660292 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.660338 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.660387 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.660433 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.660480 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.660527 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.660574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.660622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.660671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.660725 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.660772 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.660822 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.660869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.660918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.660970 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.661021 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.661067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:42.661113 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.661163 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.661210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.661259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.661307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.661359 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.661405 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.661454 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.661510 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:42:42.661542 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.661604 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.661659 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.661720 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.661773 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.661825 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.661878 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:42.661930 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:42.661982 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:42.662035 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.662089 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.662141 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.662193 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.662245 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.662298 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.662349 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.662401 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.662494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.662548 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.662600 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.662653 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.662712 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.662764 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.662817 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.662870 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.662922 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:42.662975 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.663027 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.663079 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.663131 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.663183 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.663235 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.663305 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.663359 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.663419 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:42:42.663443 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.663496 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.663549 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.663601 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.663676 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.663735 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.663788 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:42.663841 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:42.663893 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:42.663946 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.664000 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.664069 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.664123 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.664177 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.664230 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.664282 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.664335 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.664388 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.664708 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.664780 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.664833 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.664886 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.664945 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.664998 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.665051 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.665109 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:42.665183 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.665236 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.665289 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.665341 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.665401 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.665453 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.665506 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.665578 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.665639 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:42:42.665661 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.665716 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.665764 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.665811 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.665863 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.665912 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.665959 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:42.666026 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:42.666073 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:42.666121 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.666168 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.666216 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.666268 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.666315 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.666363 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.666417 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.666483 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.666531 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.666577 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.666625 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.666672 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.666725 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.666773 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.666822 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.666870 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.666923 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:42.666971 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.667019 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.667066 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.667113 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.667161 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.667208 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.667255 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.667308 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.667366 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:42:42.667744 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.667800 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.667849 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.667900 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.667950 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.667999 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.668048 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:42:42.668097 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:42:42.668147 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:42:42.668199 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.668249 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.668299 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.668349 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.668398 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.668447 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.668497 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.668546 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.668596 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.668647 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.668703 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.668758 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.668809 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.668860 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.668909 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.668958 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.669008 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:42:42.669057 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.669108 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.669158 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.669207 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.669256 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.669306 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.669356 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.669407 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.669462 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:42:42.669480 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:42:42.669511 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:42:42.669539 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:42:42.669566 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:42:42.669592 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:42:42.669617 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.669641 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.669653 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.669664 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.669675 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.669689 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.669700 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:42.669711 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:42.669722 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:42.669734 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.669745 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.669755 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.669765 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.669775 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.669786 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.669801 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.669813 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.669822 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.669833 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.669842 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.669853 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.669863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.669872 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.669881 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.669892 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.669902 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:42.669913 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.669922 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.669932 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.669942 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.669952 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.669962 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.669971 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.669982 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.669992 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.670005 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.670013 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.670022 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.670032 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.670041 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.670050 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:42.670058 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:42.670067 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:42.670076 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.670084 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.670093 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.670102 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.670110 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.670118 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.670126 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.670134 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.670142 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.670150 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.670158 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.670166 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.670174 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.670182 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.670190 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.670198 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.670205 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:42.670213 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.670221 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.670229 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.670238 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.670247 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.670255 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.670268 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.670277 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.670286 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.670298 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.670307 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.670316 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.670325 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.670332 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.670340 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:42.670348 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:42.670357 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:42.670365 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.670373 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.670381 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.670389 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.670397 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.670404 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.670413 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.670420 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.670428 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.670437 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.670446 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.670454 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.670463 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.670471 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.670479 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.670486 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.670493 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:42.670500 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.670508 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.670516 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.670524 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.670531 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.670539 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.670546 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.670553 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.670561 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:42:42.670572 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.670581 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:42:42.670589 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:42:42.670597 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:42:42.670606 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:42:42.670615 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:42:42.670622 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:42:42.670631 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:42:42.670638 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:42:42.670645 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:42:42.670653 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:42:42.670661 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:42:42.670669 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.670677 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.670690 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:42:42.670702 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:42:42.670711 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:42:42.670719 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:42:42.670727 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.670735 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:42:42.670743 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:42:42.670750 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:42:42.670757 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:42:42.670765 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:42:42.670772 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:42:42.670780 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:42:42.670788 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:42:42.670795 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:42:42.670803 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:42:42.670811 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:42:42.670818 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:42:42.670826 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:42:42.670834 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:42:42.671136 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:42:42.671148 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:42.671153 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:42.671158 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:42:42.671165 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:42:42.671170 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:42:42.671174 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:42:42.671185 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:42:42.671195 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:42:42.671241 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.671254 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:42.671270 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:42:42.671292 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:42:42.671300 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:42:42.671304 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:42:42.671308 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:42:42.671315 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:42.671327 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:42.671334 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:42.671339 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:42.671353 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.671363 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:42:42.671369 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:42:42.671395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.671405 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:42.671409 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.671435 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:42:42.671440 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:42:42.671445 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:42:42.671448 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:42:42.671452 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:42:42.671456 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:42:42.671462 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:42.671465 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:42:42.671473 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:42:42.671484 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:42.671491 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:42.671495 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:42:42.671501 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.671507 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:42:42.671511 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:42:42.671537 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:42:42.671543 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.671548 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.671556 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.671560 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:42:42.671572 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:42:42.671580 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:42.671584 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:42.671589 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:42:42.671596 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179163" 2019-10-24 01:42:42.671603 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:42.671608 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:42.671613 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:42.671620 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:42.671625 wsdl: in serializeType: returning: 179163 2019-10-24 01:42:42.671631 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:42:42.671638 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:42:42.671642 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:42:42.671646 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:42:42.671651 wsdl: in serializeType: returning: 179163 2019-10-24 01:42:42.671655 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179163 2019-10-24 01:42:42.671686 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179163 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:42:42.671691 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:42:42.671697 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3315"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:42:42.671712 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:42:42.671719 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179163 2019-10-24 01:42:42.671731 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:42:42.671811 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:42:42.671747 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:42:42.671758 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:42:42.671764 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:42:42.671768 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:42:42.671772 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:42:42.671780 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:42.671790 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:42.671799 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:42:42.671805 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:42:42.671818 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:42:42.671829 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:42:42.671838 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:42:42.678034 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:42:42.678056 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:42:42.678073 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:42:42.678082 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:42:42.678092 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:42:42.678107 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:42:42.678115 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:42:42.678123 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:42:42.678133 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:42:42.678170 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:42:42.710590 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:42:42.710653 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:42:42.710696 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:42.710710 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:42:42.710720 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:42:42.710730 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:42:42.710743 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:42:42.710754 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:42:42.710765 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:42:42.710777 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:42:19 GMT 2019-10-24 01:42:42.710797 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:42:42.710808 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:42:42.710819 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:42:42.710837 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:42:42.710887 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:42:42.710907 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:42:42.710927 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:42:42.710936 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:42:42.710946 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:42:42.710993 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:42:42.711020 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:42:42.711032 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:42:42.711082 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:42:42.711096 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:42:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:42:42.711149 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:42:42.711168 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:42:42.711208 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:42:42.711221 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:42:42.711398 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:42:42.712098 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:42:42.712113 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:42:42.712130 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:42:42.712151 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:42:42.712196 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:42:42.712299 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:42:42.712366 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:42:42.712391 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:42:42.712406 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:42:42.712415 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:42:42.712424 nusoap_client: detail =