Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 73.74Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
168283 Model turbiny: S2A
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2151
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 23 Aug 2019 11:24:41 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-08-23 13:24:43.451805 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-08-23 13:24:43.451857 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:24:43.451876 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-08-23 13:24:43.451892 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:24:43.451902 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-08-23 13:24:43.451910 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-08-23 13:24:43.451923 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-08-23 13:24:43.451932 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:24:43.451938 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:24:43.451947 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-08-23 13:24:43.451955 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:24:43.451966 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:24:43.451972 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:24:43.451977 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:24:43.451981 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:24:43.451984 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-08-23 13:24:43.451997 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:24:43.452012 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:24:43.452021 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:24:43.452027 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-08-23 13:24:43.452032 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-08-23 13:24:43.452044 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:24:43.452053 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:24:43.460092 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:24:43.460109 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:24:43.460120 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-08-23 13:24:43.460127 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:24:43.460132 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:24:43.460137 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-08-23 13:24:43.460141 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-08-23 13:24:43.460169 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-08-23 13:24:43.478352 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-08-23 13:24:43.478461 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-08-23 13:24:43.478473 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:24:43.478541 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:24:43.478551 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:24:43.478561 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:24:43.478571 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:24:43.478590 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:24:43.478597 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:24:43.478616 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:24:41 GMT 2019-08-23 13:24:43.478629 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:24:43.478639 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-08-23 13:24:43.478646 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:24:43.478669 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-08-23 13:24:43.478719 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-08-23 13:24:43.478754 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-08-23 13:24:43.486162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.486319 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.486398 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.486493 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:24:43.494250 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.494322 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:24:43.494354 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.494407 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.494441 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.494530 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.494616 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:24:43.494650 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.494673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.502536 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.502649 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.502673 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.502739 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.502816 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.502898 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:24:43.502979 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:24:43.503049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.503135 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.503271 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-08-23 13:24:43.503378 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:24:43.503430 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.510502 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.510558 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.510625 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-08-23 13:24:43.510671 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.510722 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.510755 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.510785 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.510818 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.510846 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.510884 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.510927 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-08-23 13:24:43.510953 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.510995 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511020 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511057 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511135 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511154 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511204 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511234 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511256 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511287 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511315 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511343 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511369 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511445 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-08-23 13:24:43.511461 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511515 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511569 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511608 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.511677 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-08-23 13:24:43.511712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-08-23 13:24:43.518174 soap_transport_http: read buffer of 1279 bytes 2019-08-23 13:24:43.518195 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:24:43.518202 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-08-23 13:24:43.518313 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-08-23 13:24:43.518353 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:24:43.518369 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:24:43.518376 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:24:43.518396 wsdl: got WSDL URL 2019-08-23 13:24:43.518401 wsdl: Parse WSDL 2019-08-23 13:24:43.518644 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-08-23 13:24:43.518662 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-08-23 13:24:43.518716 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.518726 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-08-23 13:24:43.518748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.518781 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.518791 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.518811 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:24:43.518835 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.518842 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.518881 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:24:43.518900 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.518932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.518945 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.518962 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.518969 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.518990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519019 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.519027 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519039 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-08-23 13:24:43.519053 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.519080 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:24:43.519096 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519102 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-08-23 13:24:43.519117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519143 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.519150 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519160 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:24:43.519178 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.519185 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519195 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:24:43.519212 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.519219 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519229 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:24:43.519242 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519265 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.519276 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.519291 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519298 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-08-23 13:24:43.519313 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519338 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.519345 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519355 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-08-23 13:24:43.519368 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519384 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.519394 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-08-23 13:24:43.519409 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519415 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-08-23 13:24:43.519429 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519454 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.519461 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519471 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:24:43.519489 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.519496 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519505 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:24:43.519522 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.519537 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519547 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:24:43.519564 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.519571 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519593 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:24:43.519607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.519646 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.519662 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519669 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.519688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519713 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519720 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519780 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.519803 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.519819 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519831 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:24:43.519841 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-08-23 13:24:43.519854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:24:43.519878 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:24:43.519893 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519900 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-08-23 13:24:43.519915 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519940 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.519947 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519957 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-08-23 13:24:43.519974 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.519981 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.519990 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-08-23 13:24:43.520040 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.520054 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520070 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-08-23 13:24:43.520102 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.520114 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520130 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:24:43.520156 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.520220 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.520254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520265 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.520288 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520316 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.520323 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520333 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-08-23 13:24:43.520347 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520363 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.520412 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:24:43.520429 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520435 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-08-23 13:24:43.520450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520507 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.520516 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520526 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:24:43.520540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.520566 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.520591 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520619 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.520636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520662 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.520670 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520680 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-08-23 13:24:43.520693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.520766 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:24:43.520784 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520791 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-08-23 13:24:43.520810 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520836 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.520871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520884 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:24:43.520898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.520924 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.520940 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520946 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.520964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.520989 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.520997 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521006 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-08-23 13:24:43.521019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.521045 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-08-23 13:24:43.521059 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521065 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-08-23 13:24:43.521079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521105 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.521112 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521121 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:24:43.521139 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.521145 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521155 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:24:43.521167 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.521196 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-08-23 13:24:43.521211 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521217 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.521230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521254 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.521261 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521271 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-08-23 13:24:43.521284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521299 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.521308 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-08-23 13:24:43.521323 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521329 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-08-23 13:24:43.521342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521366 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.521372 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521382 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:24:43.521436 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.521449 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521467 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:24:43.521491 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.521545 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-08-23 13:24:43.521571 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521597 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.521623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521670 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.521680 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521691 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-08-23 13:24:43.521709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.521740 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-08-23 13:24:43.521756 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521762 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-08-23 13:24:43.521777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521801 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.521808 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521817 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:24:43.521830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.521856 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-08-23 13:24:43.521870 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521877 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.521890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521914 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.521921 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521930 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-08-23 13:24:43.521943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.521968 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-08-23 13:24:43.521982 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.521988 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-08-23 13:24:43.522001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522026 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.522033 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522042 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:24:43.522055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522070 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.522080 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.522094 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522100 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.522113 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522138 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.522146 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522156 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-08-23 13:24:43.522169 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.522194 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:24:43.522209 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522215 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-08-23 13:24:43.522228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522252 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.522259 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522269 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:24:43.522281 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522296 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.522306 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.522320 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522326 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.522340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522364 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.522371 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522381 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-08-23 13:24:43.522393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.522418 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:24:43.522433 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522439 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-08-23 13:24:43.522452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522492 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.522500 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522510 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-08-23 13:24:43.522523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.522548 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.522563 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522569 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.522597 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522622 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.522630 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522639 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-08-23 13:24:43.522652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.522678 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:24:43.522692 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522699 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-08-23 13:24:43.522718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522743 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.522751 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522760 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-08-23 13:24:43.522778 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.522785 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522794 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-08-23 13:24:43.522807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522826 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.522836 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.522851 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522857 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.522870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522898 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.522905 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522914 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-08-23 13:24:43.522927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.522952 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:24:43.522967 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.522973 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:24:43.522986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523011 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.523018 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:24:43.523040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.523064 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.523079 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523085 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.523098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523126 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.523134 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523144 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:24:43.523157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.523182 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:24:43.523197 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523203 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:24:43.523216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523241 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:24:43.523248 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523258 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:24:43.523270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523285 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.523295 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.523310 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523316 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.523329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523352 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523359 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523372 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523396 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.523416 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.523432 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523443 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:24:43.523453 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-08-23 13:24:43.523465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523479 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:24:43.523489 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:24:43.523504 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523510 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-08-23 13:24:43.523523 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523547 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:24:43.523555 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523565 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:24:43.523584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.523610 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.523625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523631 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.523645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523668 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523675 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523717 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.523737 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.523753 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523764 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:24:43.523774 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-08-23 13:24:43.523786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:24:43.523810 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:24:43.523825 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523831 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-08-23 13:24:43.523845 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523869 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:24:43.523876 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523886 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-08-23 13:24:43.523899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.523923 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.523938 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523944 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.523958 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523981 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.523987 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524001 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524023 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.524043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.524059 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524070 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:24:43.524080 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-08-23 13:24:43.524091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:24:43.524115 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:24:43.524130 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524136 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-08-23 13:24:43.524149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524174 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.524181 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524191 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-08-23 13:24:43.524208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.524215 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524225 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-08-23 13:24:43.524242 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.524249 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524258 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-08-23 13:24:43.524275 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.524282 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524291 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:24:43.524308 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.524315 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524324 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:24:43.524341 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.524347 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524357 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-08-23 13:24:43.524373 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.524380 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524389 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:24:43.524402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.524450 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.524465 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524472 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.524486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524511 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.524518 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524528 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-08-23 13:24:43.524541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.524566 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:24:43.524592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524598 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-08-23 13:24:43.524613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524637 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.524673 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524689 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:24:43.524714 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.524722 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524733 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:24:43.524751 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.524758 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524767 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:24:43.524780 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.524814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.524829 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524835 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.524849 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524874 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.524881 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524890 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-08-23 13:24:43.524903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.524928 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:24:43.524943 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524949 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:24:43.524963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.524988 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.524994 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525004 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:24:43.525017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.525042 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.525056 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525063 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.525076 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525101 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.525109 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525119 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:24:43.525132 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.525157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:24:43.525172 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525178 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-08-23 13:24:43.525191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525215 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.525223 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525232 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-08-23 13:24:43.525249 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.525256 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525265 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:24:43.525282 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.525289 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525299 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:24:43.525312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.525344 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.525359 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525365 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.525379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525403 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.525410 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525420 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-08-23 13:24:43.525433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.525458 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:24:43.525472 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525478 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.525491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525515 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.525523 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525532 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:24:43.525549 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.525556 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525565 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:24:43.525595 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.525602 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525612 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:24:43.525629 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.525636 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525646 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:24:43.525663 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.525669 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525678 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:24:43.525691 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.525739 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.525755 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525761 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.525775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525800 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.525807 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525817 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-08-23 13:24:43.525830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.525845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.525855 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.525869 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.525906 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.525914 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.525923 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.525936 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.525952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.525966 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.525991 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.525998 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526007 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:24:43.526025 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.526032 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526064 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-08-23 13:24:43.526085 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.526092 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526102 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-08-23 13:24:43.526119 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.526127 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526136 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:24:43.526153 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.526160 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526170 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-08-23 13:24:43.526187 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:24:43.526194 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526203 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-08-23 13:24:43.526220 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.526227 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526236 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.526253 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.526260 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526269 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:24:43.526286 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.526293 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526302 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-08-23 13:24:43.526320 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.526326 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526336 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:24:43.526353 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.526359 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526368 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:24:43.526381 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526437 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.526455 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526461 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.526476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526500 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.526507 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526517 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:24:43.526534 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.526541 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526550 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:24:43.526567 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.526580 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526591 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:24:43.526609 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.526616 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526625 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:24:43.526639 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.526676 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526691 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526697 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.526712 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526737 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526744 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526754 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-08-23 13:24:43.526767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.526782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.526792 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.526805 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526831 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526839 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526897 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526914 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.526929 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526955 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.526962 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.526971 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:24:43.526989 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.526996 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527005 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:24:43.527022 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.527028 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527037 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:24:43.527054 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.527061 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527070 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:24:43.527087 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.527094 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527103 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:24:43.527122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.527129 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527139 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:24:43.527156 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.527163 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527172 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:24:43.527189 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.527195 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527204 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:24:43.527221 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.527228 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527238 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:24:43.527256 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.527262 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527271 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:24:43.527288 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.527295 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527310 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:24:43.527335 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.527428 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.527466 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527478 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.527506 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527546 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.527554 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527593 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:24:43.527624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.527633 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527643 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:24:43.527683 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.527692 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527703 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:24:43.527739 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:24:43.527752 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527772 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.527789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.527828 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.527845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527851 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.527865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527891 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.527898 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527908 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-08-23 13:24:43.527921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.527936 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.527946 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.527960 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.527987 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.527994 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528004 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528017 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528033 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.528047 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528072 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.528079 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528089 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:24:43.528106 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.528113 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528122 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-08-23 13:24:43.528139 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.528146 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528156 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-08-23 13:24:43.528172 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.528179 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528188 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-08-23 13:24:43.528206 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.528212 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528221 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:24:43.528239 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.528246 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528255 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:24:43.528272 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.528279 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528288 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:24:43.528305 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.528312 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528321 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-08-23 13:24:43.528337 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.528344 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528354 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-08-23 13:24:43.528371 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528377 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528387 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-08-23 13:24:43.528404 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.528425 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528444 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:24:43.528474 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.528482 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528527 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:24:43.528550 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.528633 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.528655 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528685 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528692 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528703 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528716 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528732 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.528746 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528772 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.528780 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528789 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-08-23 13:24:43.528807 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.528813 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528822 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-08-23 13:24:43.528840 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.528846 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528856 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:24:43.528873 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.528879 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528889 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-08-23 13:24:43.528905 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.528918 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528949 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-08-23 13:24:43.528974 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.528981 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.528991 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-08-23 13:24:43.529009 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.529016 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529025 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-08-23 13:24:43.529042 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.529049 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529058 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-08-23 13:24:43.529075 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.529082 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529092 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-08-23 13:24:43.529109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.529115 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529130 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-08-23 13:24:43.529148 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.529155 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529164 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-08-23 13:24:43.529181 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.529187 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529197 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-08-23 13:24:43.529214 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.529221 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529230 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:24:43.529247 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.529254 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529263 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-08-23 13:24:43.529280 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529348 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.529367 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529373 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-08-23 13:24:43.529393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529418 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.529424 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529434 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-08-23 13:24:43.529447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.529510 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529536 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529547 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.529572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529644 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.529658 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529682 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-08-23 13:24:43.529705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529724 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.529735 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:24:43.529752 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529758 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-08-23 13:24:43.529772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529798 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.529805 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529815 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:24:43.529832 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.529839 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529849 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:24:43.529866 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.529872 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529882 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:24:43.529899 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:24:43.529905 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529915 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:24:43.529927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529954 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.529964 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-08-23 13:24:43.529979 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.529985 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.530005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530032 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:24:43.530039 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530049 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-08-23 13:24:43.530062 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.530088 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-08-23 13:24:43.530101 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:24:43.530129 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530136 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:24:43.530145 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530158 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:24:43.530174 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.530187 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530212 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.530219 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530229 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-08-23 13:24:43.530246 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.530253 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530267 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-08-23 13:24:43.530285 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.530291 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530301 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-08-23 13:24:43.530318 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-08-23 13:24:43.530325 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530334 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-08-23 13:24:43.530350 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.530357 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530366 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-08-23 13:24:43.530383 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.530389 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530398 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-08-23 13:24:43.530415 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.530422 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530431 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:24:43.530448 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.530454 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530464 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-08-23 13:24:43.530481 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.530487 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530497 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-08-23 13:24:43.530514 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.530520 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530530 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:24:43.530542 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-08-23 13:24:43.530598 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.530617 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530624 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-08-23 13:24:43.530646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530671 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.530678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:24:43.530704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530722 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.530734 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.530749 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530756 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.530774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530800 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:24:43.530807 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530817 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-08-23 13:24:43.530830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.530845 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.530854 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:24:43.530868 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-08-23 13:24:43.530918 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:24:43.530928 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:24:43.530939 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-08-23 13:24:43.530958 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:24:43.530965 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-08-23 13:24:43.530975 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-08-23 13:24:43.530992 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:24:43.530999 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-08-23 13:24:43.531008 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-08-23 13:24:43.531025 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-08-23 13:24:43.531049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.531065 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531072 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.531090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531116 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.531123 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531133 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:24:43.531150 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.531157 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531166 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-08-23 13:24:43.531183 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.531190 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531199 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-08-23 13:24:43.531211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.531245 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531259 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531265 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.531279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531304 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531311 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531325 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-08-23 13:24:43.531338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.531386 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.531410 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.531437 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531490 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531503 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531522 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531548 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531570 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.531595 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531626 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.531634 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531644 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-08-23 13:24:43.531662 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.531668 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531678 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-08-23 13:24:43.531695 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.531703 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531716 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-08-23 13:24:43.531734 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.531740 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531750 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-08-23 13:24:43.531851 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.531866 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531892 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-08-23 13:24:43.531931 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.531942 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.531958 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-08-23 13:24:43.531981 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.531988 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.532003 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-08-23 13:24:43.532021 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.532028 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.532037 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-08-23 13:24:43.532054 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.532061 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.532071 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-08-23 13:24:43.532084 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.532131 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.532180 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532188 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-08-23 13:24:43.532208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532235 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.532242 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532255 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-08-23 13:24:43.532273 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.532281 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532290 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:24:43.532307 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.532313 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532323 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:24:43.532340 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.532346 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532356 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:24:43.532373 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.532380 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532389 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-08-23 13:24:43.532402 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.532443 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.532458 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532464 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.532482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532506 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532514 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532623 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.532651 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.532667 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532679 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:24:43.532689 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-08-23 13:24:43.532712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532729 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-08-23 13:24:43.532739 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:24:43.532755 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532761 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-08-23 13:24:43.532780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532805 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.532813 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532822 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-08-23 13:24:43.532835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.532860 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.532883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532889 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.532902 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532927 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:24:43.532934 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532943 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-08-23 13:24:43.532956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.532991 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.533003 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-08-23 13:24:43.533019 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533025 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-08-23 13:24:43.533039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533064 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.533071 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533080 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:24:43.533093 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533108 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.533118 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.533132 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533139 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.533156 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533181 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533189 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533199 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-08-23 13:24:43.533212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.533237 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:24:43.533250 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533277 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533285 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533295 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533307 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533323 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.533337 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533362 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533369 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533379 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-08-23 13:24:43.533396 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533403 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533417 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-08-23 13:24:43.533434 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533441 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533451 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-08-23 13:24:43.533467 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533474 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533483 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-08-23 13:24:43.533501 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533507 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533517 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-08-23 13:24:43.533534 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:24:43.533541 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533550 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-08-23 13:24:43.533567 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:24:43.533580 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533592 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-08-23 13:24:43.533610 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-08-23 13:24:43.533617 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533627 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-08-23 13:24:43.533644 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:24:43.533651 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533660 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-08-23 13:24:43.533677 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533684 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533693 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-08-23 13:24:43.533715 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533722 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533732 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-08-23 13:24:43.533750 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533757 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533766 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-08-23 13:24:43.533783 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533790 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533804 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-08-23 13:24:43.533817 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.533879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.533898 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533904 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-08-23 13:24:43.533923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533948 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.533955 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533965 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-08-23 13:24:43.533977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.533993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.534002 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.534017 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534023 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.534036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534061 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.534067 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534077 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-08-23 13:24:43.534090 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.534115 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:24:43.534129 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534135 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.534153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534182 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.534190 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534200 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-08-23 13:24:43.534217 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.534224 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534233 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-08-23 13:24:43.534250 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.534256 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534265 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-08-23 13:24:43.534282 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.534289 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534298 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-08-23 13:24:43.534310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.534346 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534361 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534367 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.534381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534405 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534412 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534422 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-08-23 13:24:43.534435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.534459 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.534473 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534503 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534511 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534521 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534533 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.534563 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534594 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.534602 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534612 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-08-23 13:24:43.534629 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.534635 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534645 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-08-23 13:24:43.534661 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.534669 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534678 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-08-23 13:24:43.534695 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.534704 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534717 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-08-23 13:24:43.534735 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.534742 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534752 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-08-23 13:24:43.534769 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.534775 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534789 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-08-23 13:24:43.534807 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:24:43.534813 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534822 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-08-23 13:24:43.534835 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.534875 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.534891 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534897 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-08-23 13:24:43.534911 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534935 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.534941 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534951 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-08-23 13:24:43.534968 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.534975 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.534989 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-08-23 13:24:43.535006 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.535013 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535023 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-08-23 13:24:43.535040 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.535046 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535056 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-08-23 13:24:43.535072 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.535079 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535088 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-08-23 13:24:43.535105 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.535111 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535121 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-08-23 13:24:43.535137 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.535144 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535153 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-08-23 13:24:43.535174 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.535181 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535190 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-08-23 13:24:43.535226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.535280 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.535296 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535303 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-08-23 13:24:43.535322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535347 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:24:43.535354 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535364 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-08-23 13:24:43.535377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.535402 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:24:43.535418 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-08-23 13:24:43.535425 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-08-23 13:24:43.535435 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-08-23 13:24:43.535450 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535456 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-08-23 13:24:43.535470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535492 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.535511 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-08-23 13:24:43.535527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.535538 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-08-23 13:24:43.535548 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-08-23 13:24:43.535565 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.535571 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-08-23 13:24:43.535591 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-08-23 13:24:43.535609 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-08-23 13:24:43.535615 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-08-23 13:24:43.535625 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-08-23 13:24:43.535642 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.535649 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.535658 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.535675 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.535681 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.535691 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.535711 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.535718 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.535729 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.535746 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.535753 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-08-23 13:24:43.535762 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.535778 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:24:43.535785 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-08-23 13:24:43.535794 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:24:43.535811 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:24:43.535817 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-08-23 13:24:43.535834 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-08-23 13:24:43.535851 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.535858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.535867 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.535889 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-08-23 13:24:43.535896 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-08-23 13:24:43.535905 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-08-23 13:24:43.535921 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.535927 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-08-23 13:24:43.535940 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.535957 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.535964 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-08-23 13:24:43.535973 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.535989 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-08-23 13:24:43.535995 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-08-23 13:24:43.536005 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-08-23 13:24:43.536017 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-08-23 13:24:43.536048 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.536077 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-08-23 13:24:43.536104 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.536131 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-08-23 13:24:43.536158 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.536184 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-08-23 13:24:43.536210 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.536237 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-08-23 13:24:43.536263 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.536290 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-08-23 13:24:43.536316 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.536342 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-08-23 13:24:43.536368 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-08-23 13:24:43.536394 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-08-23 13:24:43.536419 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-08-23 13:24:43.536446 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-08-23 13:24:43.536472 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-08-23 13:24:43.536498 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-08-23 13:24:43.536537 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.536564 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-08-23 13:24:43.536780 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.536808 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-08-23 13:24:43.536835 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.536861 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-08-23 13:24:43.536886 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.536913 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-08-23 13:24:43.536938 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.536964 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:24:43.536990 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.537016 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:24:43.537042 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.537069 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-08-23 13:24:43.537096 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.537122 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-08-23 13:24:43.537147 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.537173 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-08-23 13:24:43.537199 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.537225 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-08-23 13:24:43.537251 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.537278 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:24:43.537305 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.537331 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-08-23 13:24:43.537357 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.537384 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.537411 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.537436 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.537467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.537493 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.537518 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.537544 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-08-23 13:24:43.537570 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-08-23 13:24:43.537601 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-08-23 13:24:43.537628 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.537654 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-08-23 13:24:43.537680 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.537710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.537738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.537765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-08-23 13:24:43.537791 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.537817 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-08-23 13:24:43.537842 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.537868 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-08-23 13:24:43.537895 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.537923 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-08-23 13:24:43.537950 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.537976 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-08-23 13:24:43.538003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.538029 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-08-23 13:24:43.538056 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538073 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538100 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.538125 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538142 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538158 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538189 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.538214 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538231 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538247 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538263 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538288 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.538314 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538347 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.538413 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538439 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.538465 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538530 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.538562 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538587 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538614 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.538640 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538658 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538683 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.538709 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538735 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.538761 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538786 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.538812 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538838 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.538864 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538890 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.538923 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538940 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.538970 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.538995 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539021 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.539047 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539073 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.539098 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539124 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.539170 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539219 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.539271 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539302 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539326 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539343 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539360 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539376 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539392 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539418 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.539444 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539460 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539477 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539502 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.539528 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539555 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.539587 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539607 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539624 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539649 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.539675 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539692 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539746 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539772 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.539797 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539814 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539830 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539848 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.539900 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539917 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539934 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539951 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.539977 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.540003 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540029 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.540054 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540070 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540087 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540103 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540128 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:24:43.540153 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540207 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:24:43.540252 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540282 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540312 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540345 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.540371 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540388 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540410 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.540494 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540520 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:24:43.540547 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540577 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.540605 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540631 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.540657 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540674 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540691 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540707 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540733 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.540759 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540776 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540792 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540807 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540824 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540840 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540856 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540872 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540898 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:24:43.540923 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540940 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.540966 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.540991 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541008 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541028 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541054 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.541079 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541096 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541111 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541127 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541152 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.541178 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541194 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541211 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541227 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541252 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.541277 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541304 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.541330 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541356 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.541382 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541398 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541423 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.541449 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541504 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541555 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.541621 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541678 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.541712 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541740 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.541766 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541792 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.541817 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541843 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-08-23 13:24:43.541878 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541895 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541921 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-08-23 13:24:43.541946 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.541972 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.541998 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542024 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.542050 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542076 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.542102 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542128 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.542153 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542170 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542186 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542202 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542218 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542250 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542275 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.542300 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542317 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542333 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542358 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.542384 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542409 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.542435 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542452 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542468 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542494 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.542524 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542541 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542578 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542596 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542622 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-08-23 13:24:43.542649 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542665 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542682 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542698 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542728 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.542754 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542770 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542787 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542803 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542829 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.542854 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542879 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-08-23 13:24:43.542905 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542922 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542938 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542954 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.542979 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-08-23 13:24:43.543005 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543030 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-08-23 13:24:43.543056 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543072 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543088 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543113 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.543144 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543210 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543235 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-08-23 13:24:43.543261 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543287 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-08-23 13:24:43.543313 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543338 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-08-23 13:24:43.543503 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543721 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-08-23 13:24:43.543749 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543767 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543799 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543824 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.543850 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543867 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543883 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543899 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543916 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543932 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543949 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-08-23 13:24:43.543991 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-08-23 13:24:43.544033 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.544089 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.544139 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.544188 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.544432 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.544480 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.544528 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-08-23 13:24:43.544581 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-08-23 13:24:43.544630 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-08-23 13:24:43.544678 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.544730 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.544778 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.544826 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.544874 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.544923 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.544970 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.545019 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.545066 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.545113 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.545160 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.545208 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.545255 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.545304 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.545359 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.545411 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.545457 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-08-23 13:24:43.545503 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.545550 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.545603 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.545651 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.545699 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.545757 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.545810 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.545859 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.545916 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.545963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.546011 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.546058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.546106 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.546152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.546199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-08-23 13:24:43.546247 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-08-23 13:24:43.546294 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-08-23 13:24:43.546342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.546389 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.546436 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.546482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.546529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.546583 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.546632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.546680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.546731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.546785 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.546836 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.546884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.546935 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.546984 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.547036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.547087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.547133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-08-23 13:24:43.547180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.547230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.547276 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.547325 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.547376 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.547428 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.547474 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.547522 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.547583 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.547635 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.547683 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.547738 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.547786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.547832 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.547879 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-08-23 13:24:43.547927 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-08-23 13:24:43.547974 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-08-23 13:24:43.548022 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.548068 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.548116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.548162 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.548208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.548256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.548303 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.548350 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.548399 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.548446 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.548493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.548541 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.548594 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.548645 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.548697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.548753 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.548799 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-08-23 13:24:43.548845 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.548896 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.548942 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.548991 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.549038 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.549090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.549146 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.549195 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.549248 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:24:43.549274 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.549334 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.549389 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.549443 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.549496 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.549549 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.549608 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:24:43.549662 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:24:43.549722 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:24:43.549776 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.549830 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.549884 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.549943 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.549996 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.550049 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.550102 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.550155 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.550238 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.550292 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.550345 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.550398 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.550451 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.550504 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.550557 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.550616 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.550669 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:24:43.550728 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.550781 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.550834 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.550887 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.550991 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.551073 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.551144 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.551198 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.551259 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-08-23 13:24:43.551282 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.551336 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.551390 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.551443 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.551514 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.551568 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.551627 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:24:43.551681 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:24:43.551775 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:24:43.551868 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.551926 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.551994 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.552048 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.552146 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.552219 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.552479 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.552534 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.552595 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.552649 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.552739 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.552855 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.552924 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.552984 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.553038 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.553091 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.553148 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:24:43.553216 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.553270 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.553323 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.553376 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.553434 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.553488 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.553540 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.553614 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.553677 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-08-23 13:24:43.553699 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.553748 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.553797 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.553845 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.553897 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.553947 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.553994 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:24:43.554062 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:24:43.554111 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:24:43.554159 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.554207 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.554254 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.554307 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.554356 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.554404 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.554456 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.554518 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.554566 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.554621 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.554670 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.554718 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.554766 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.554813 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.554860 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.554908 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.554961 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:24:43.555009 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.555057 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.555105 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.555153 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.555200 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.555248 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.555296 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.555664 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.555723 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-08-23 13:24:43.555745 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.555797 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.555847 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.555896 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.555946 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.555996 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.556045 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-08-23 13:24:43.556100 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-08-23 13:24:43.556150 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-08-23 13:24:43.556201 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.556256 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.556307 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.556357 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.556407 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.556457 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.556507 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.556557 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.556612 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.556667 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.556742 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.556798 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.556849 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.556900 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.556950 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.557000 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.557050 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-08-23 13:24:43.557100 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.557150 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.557200 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.557250 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.557301 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.557350 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.557401 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.557451 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.557505 wsdl: current service: Service1 2019-08-23 13:24:43.557521 wsdl: current port: Service1Soap 2019-08-23 13:24:43.557550 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-08-23 13:24:43.557584 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-08-23 13:24:43.557612 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-08-23 13:24:43.557637 wsdl: Parsing WSDL done 2019-08-23 13:24:43.557656 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.557671 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.557680 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.557688 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.557696 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.557704 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.557711 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:24:43.557719 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:24:43.557727 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:24:43.557735 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.557743 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.557750 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.557762 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.557770 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.557779 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.557787 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.557794 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.557802 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.557809 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.557816 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.557824 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.557831 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.557839 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.557846 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.557853 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.557861 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:24:43.557868 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.557876 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.557883 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.557890 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.557898 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.557906 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.557913 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.557922 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.557929 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.557939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.557946 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.557954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.557962 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.557970 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.557977 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:24:43.557984 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:24:43.557992 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:24:43.557999 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.558006 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.558021 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.558029 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.558036 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.558043 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.558050 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.558058 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.558065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.558072 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.558079 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.558087 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.558094 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.558101 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.558109 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.558116 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.558123 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:24:43.558130 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.558137 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.558145 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.558156 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.558164 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.558171 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.558178 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.558186 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.558194 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.558203 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.558210 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.558217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.558224 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.558231 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.558237 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:24:43.558244 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:24:43.558251 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:24:43.558257 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.558264 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.558271 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.558277 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.558284 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.558291 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.558297 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.558304 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.558310 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.558318 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.558325 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.558331 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.558337 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.558344 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.558350 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.558357 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.558364 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:24:43.558370 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.558399 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.558412 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.558425 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.558436 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.558448 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.558459 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.558472 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.558486 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-08-23 13:24:43.558502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.558516 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-08-23 13:24:43.558530 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-08-23 13:24:43.558543 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-08-23 13:24:43.558556 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-08-23 13:24:43.558569 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-08-23 13:24:43.558585 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-08-23 13:24:43.558593 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-08-23 13:24:43.558600 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-08-23 13:24:43.558607 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-08-23 13:24:43.558614 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-08-23 13:24:43.558620 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-08-23 13:24:43.558631 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.558638 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.558649 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-08-23 13:24:43.558656 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-08-23 13:24:43.558663 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-08-23 13:24:43.558669 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-08-23 13:24:43.558676 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.558682 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-08-23 13:24:43.558689 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-08-23 13:24:43.558696 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-08-23 13:24:43.558702 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-08-23 13:24:43.558709 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-08-23 13:24:43.558715 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-08-23 13:24:43.558721 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-08-23 13:24:43.558728 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-08-23 13:24:43.558734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-08-23 13:24:43.558746 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-08-23 13:24:43.558757 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-08-23 13:24:43.558767 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-08-23 13:24:43.558775 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-08-23 13:24:43.558782 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-08-23 13:24:43.559045 nusoap_client: checkWSDL 2019-08-23 13:24:43.559055 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:24:43.559060 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:24:43.559065 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-08-23 13:24:43.559072 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-08-23 13:24:43.559076 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:24:43.559080 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-08-23 13:24:43.559089 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-08-23 13:24:43.559097 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:24:43.559133 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.559140 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:24:43.559153 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-08-23 13:24:43.559175 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-08-23 13:24:43.559181 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-08-23 13:24:43.559186 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-08-23 13:24:43.559190 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-08-23 13:24:43.559195 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:24:43.559204 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:24:43.559210 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:24:43.559215 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:24:43.559224 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.559232 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-08-23 13:24:43.559237 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-08-23 13:24:43.559259 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.559268 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:24:43.559272 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.559295 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:24:43.559300 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-08-23 13:24:43.559304 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-08-23 13:24:43.559308 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-08-23 13:24:43.559312 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-08-23 13:24:43.559316 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-08-23 13:24:43.559321 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-08-23 13:24:43.559325 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-08-23 13:24:43.559334 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179163" ["mag_id"]=> NULL } 2019-08-23 13:24:43.559344 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:24:43.559351 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:24:43.559355 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-08-23 13:24:43.559361 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.559367 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-08-23 13:24:43.559371 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-08-23 13:24:43.559394 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-08-23 13:24:43.559400 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.559404 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.559410 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.559414 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-08-23 13:24:43.559423 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:24:43.559431 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:24:43.559435 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:24:43.559440 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:24:43.559446 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179163" 2019-08-23 13:24:43.559453 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:24:43.559457 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:24:43.559462 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:24:43.559469 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:24:43.559474 wsdl: in serializeType: returning: 179163 2019-08-23 13:24:43.559480 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-08-23 13:24:43.559487 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-08-23 13:24:43.559491 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-08-23 13:24:43.559495 wsdl: in serializeType: returning: 2019-08-23 13:24:43.559500 wsdl: in serializeType: returning: 179163 2019-08-23 13:24:43.559504 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179163 2019-08-23 13:24:43.559522 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179163 style=document use=literal encodingStyle= 2019-08-23 13:24:43.559527 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-08-23 13:24:43.559533 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9974"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-08-23 13:24:43.559547 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-08-23 13:24:43.559552 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179163 2019-08-23 13:24:43.559561 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-08-23 13:24:43.559648 nusoap_client: sending message, length=457 2019-08-23 13:24:43.559572 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-08-23 13:24:43.559591 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-08-23 13:24:43.559605 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-08-23 13:24:43.559609 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-08-23 13:24:43.559613 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-08-23 13:24:43.559620 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:24:43.559629 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:24:43.559637 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:24:43.559642 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:24:43.559654 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-08-23 13:24:43.559663 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-08-23 13:24:43.559671 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-08-23 13:24:43.567615 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-08-23 13:24:43.567632 soap_transport_http: socket connected 2019-08-23 13:24:43.567640 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-08-23 13:24:43.567645 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-08-23 13:24:43.567650 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-08-23 13:24:43.567655 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-08-23 13:24:43.567659 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-08-23 13:24:43.567663 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-08-23 13:24:43.567668 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-08-23 13:24:43.567702 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-08-23 13:24:43.578201 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-08-23 13:24:43.578216 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-08-23 13:24:43.578222 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:24:43.578228 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-08-23 13:24:43.578233 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-08-23 13:24:43.578238 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-08-23 13:24:43.578244 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-08-23 13:24:43.578249 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-08-23 13:24:43.578254 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-08-23 13:24:43.578260 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 23 Aug 2019 11:24:41 GMT 2019-08-23 13:24:43.578269 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-08-23 13:24:43.578276 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-08-23 13:24:43.578281 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-08-23 13:24:43.578288 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-08-23 13:24:43.578309 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-08-23 13:24:43.578318 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-08-23 13:24:43.578326 soap_transport_http: read to EOF 2019-08-23 13:24:43.578331 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-08-23 13:24:43.578336 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-08-23 13:24:43.578362 soap_transport_http: closed socket 2019-08-23 13:24:43.578372 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-08-23 13:24:43.578377 soap_transport_http: end of send() 2019-08-23 13:24:43.578395 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-08-23 13:24:43.578401 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 23 Aug 2019 11:24:41 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-08-23 13:24:43.578428 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-08-23 13:24:43.578439 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-08-23 13:24:43.578458 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-08-23 13:24:43.578464 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-08-23 13:24:43.578546 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-08-23 13:24:43.578647 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-08-23 13:24:43.578654 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-08-23 13:24:43.578662 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-08-23 13:24:43.578672 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:24:43.578696 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-08-23 13:24:43.578750 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-08-23 13:24:43.578778 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-08-23 13:24:43.578790 nusoap_client: got fault 2019-08-23 13:24:43.578797 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-08-23 13:24:43.578802 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-08-23 13:24:43.578807 nusoap_client: detail =