Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 72.70Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452311-0006 Model turbiny: GT37
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SCANIA
 Silnik:
JR T2299
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 22:42:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 00:42:44.572351 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 00:42:44.572417 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:42:44.572433 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179270" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 00:42:44.572449 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:42:44.572459 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 00:42:44.572468 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 00:42:44.572483 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 00:42:44.572490 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:42:44.572497 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:42:44.572506 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 00:42:44.572514 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:42:44.572525 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:42:44.572531 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:42:44.572535 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:42:44.572539 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:42:44.572543 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 00:42:44.572555 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:42:44.572571 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:42:44.572580 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:42:44.572586 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 00:42:44.572592 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 00:42:44.572601 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:42:44.572611 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:42:44.580601 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:42:44.580648 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:42:44.580669 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 00:42:44.580679 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:42:44.580684 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:42:44.580701 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 00:42:44.580709 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 00:42:44.580743 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 00:42:44.606260 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 00:42:44.606296 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 00:42:44.606304 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:42:44.606310 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:42:44.606316 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:42:44.606325 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:42:44.606331 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:42:44.606337 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:42:44.606356 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:42:44.606362 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:42:32 GMT 2019-04-25 00:42:44.606368 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:42:44.606373 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 00:42:44.606380 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:42:44.606390 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 00:42:44.606419 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 00:42:44.613923 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:42:44.614030 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-04-25 00:42:44.614269 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:42:44.621655 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.621895 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:42:44.621912 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-25 00:42:44.622066 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:42:44.622089 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-04-25 00:42:44.629626 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.629656 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:42:44.629696 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.629740 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:42:44.629780 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-25 00:42:44.629819 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:42:44.629862 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:42:44.629903 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 00:42:44.629948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.629972 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.637337 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.637373 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.637652 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.637703 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:42:44.637732 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:42:44.637771 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.637819 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 00:42:44.637848 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 00:42:44.637930 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 00:42:44.637973 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:42:44.638020 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:42:44.638099 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 00:42:44.638122 soap_transport_http: read buffer of 2455 bytes 2019-04-25 00:42:44.638136 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:42:44.638145 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 00:42:44.638192 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 00:42:44.638232 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:42:44.638249 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:42:44.638259 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:42:44.638282 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 00:42:44.638291 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 00:42:44.638501 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 00:42:44.638522 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 00:42:44.638590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.638603 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 00:42:44.638645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.638701 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.638714 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.638735 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:42:44.638781 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.638792 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.638810 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:42:44.638839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.638882 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.638907 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.638937 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.638949 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.638978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639029 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.639042 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639062 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 00:42:44.639089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.639138 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:42:44.639165 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639177 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 00:42:44.639204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639251 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.639263 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639281 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:42:44.639314 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.639325 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639342 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:42:44.639375 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.639387 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639414 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:42:44.639439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.639519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.639546 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 00:42:44.639596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639638 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.639649 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639666 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 00:42:44.639689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.639730 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 00:42:44.639755 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639772 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 00:42:44.639795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639836 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.639847 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639863 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 00:42:44.639894 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.639905 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639921 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 00:42:44.639950 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.639961 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.639976 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 00:42:44.640005 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.640016 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640032 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:42:44.640055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.640117 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.640142 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640152 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.640175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640214 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640224 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640302 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.640346 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.640376 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640393 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:42:44.640428 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 00:42:44.640451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:42:44.640493 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:42:44.640518 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640529 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 00:42:44.640553 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640615 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.640626 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640643 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:42:44.640665 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.640707 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.640740 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640750 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.640773 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640813 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.640824 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640841 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 00:42:44.640863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640887 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.640905 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:42:44.640930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.640940 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 00:42:44.640963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641003 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.641014 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641031 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:42:44.641054 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.641095 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.641119 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641129 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.641151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641193 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.641204 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641221 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 00:42:44.641243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641267 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.641296 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 00:42:44.641322 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641332 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 00:42:44.641356 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641403 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.641416 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641434 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:42:44.641473 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.641484 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641511 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:42:44.641526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.641555 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 00:42:44.641584 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641590 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.641605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641629 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.641636 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641646 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 00:42:44.641659 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641674 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.641684 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 00:42:44.641698 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641704 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 00:42:44.641717 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641742 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.641749 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641758 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:42:44.641778 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.641784 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:42:44.641811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.641839 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 00:42:44.641854 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641861 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.641874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641899 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.641905 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641915 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 00:42:44.641927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641942 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.641952 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 00:42:44.641967 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.641973 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 00:42:44.641986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642009 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.642016 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642025 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:42:44.642038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642053 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.642062 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 00:42:44.642077 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642083 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.642096 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642120 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.642127 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642136 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 00:42:44.642149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.642187 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 00:42:44.642215 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642224 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 00:42:44.642240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642265 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.642271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642298 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:42:44.642313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.642339 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.642355 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642361 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.642375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642406 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.642414 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642425 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 00:42:44.642439 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.642464 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:42:44.642479 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642486 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 00:42:44.642499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642524 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.642531 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642541 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:42:44.642554 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.642591 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.642606 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642612 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.642625 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642649 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.642655 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642665 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 00:42:44.642678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642692 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.642702 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:42:44.642717 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642723 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 00:42:44.642736 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642760 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.642766 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642776 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 00:42:44.642788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.642812 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.642827 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642834 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.642846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642870 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.642877 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642886 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 00:42:44.642899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.642924 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:42:44.642938 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642944 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 00:42:44.642957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642981 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.642987 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.642997 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 00:42:44.643015 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.643021 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643031 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 00:42:44.643043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643061 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.643071 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.643086 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643092 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.643105 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643130 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.643136 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643146 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 00:42:44.643159 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.643183 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:42:44.643198 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643204 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:42:44.643217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643240 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.643247 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643257 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:42:44.643269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.643312 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.643328 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643334 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.643348 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643373 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.643380 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643390 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:42:44.643409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.643436 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:42:44.643451 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643458 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:42:44.643474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643499 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:42:44.643506 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643516 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:42:44.643529 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.643554 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.643582 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643588 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.643602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643625 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643631 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643644 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.643689 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.643705 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643716 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:42:44.643725 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 00:42:44.643737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:42:44.643761 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:42:44.643776 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643782 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 00:42:44.643795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643820 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:42:44.643827 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643837 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 00:42:44.643850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643865 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.643875 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.643889 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643896 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.643908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643931 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643938 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.643973 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.643993 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.644008 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644019 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:42:44.644029 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 00:42:44.644040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:42:44.644064 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:42:44.644078 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644085 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 00:42:44.644097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644126 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.644137 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644154 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 00:42:44.644183 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.644193 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644209 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 00:42:44.644240 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.644252 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644281 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 00:42:44.644308 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.644319 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644334 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:42:44.644364 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.644376 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644392 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:42:44.644432 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.644444 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644469 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 00:42:44.644498 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.644510 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644529 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:42:44.644552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.644646 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.644668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644678 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.644705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644735 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.644748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 00:42:44.644771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644787 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.644797 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:42:44.644812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644818 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 00:42:44.644832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644856 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.644863 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644872 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:42:44.644889 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.644896 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644906 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:42:44.644923 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.644930 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644939 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:42:44.644952 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.644973 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.644983 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.644998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645004 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.645017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645040 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.645048 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645058 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 00:42:44.645070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.645096 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:42:44.645111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645117 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:42:44.645130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645154 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.645161 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645170 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:42:44.645183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645198 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.645207 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.645222 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645228 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.645241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645266 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.645273 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645289 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:42:44.645303 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.645327 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:42:44.645356 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645362 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 00:42:44.645377 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645410 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.645418 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645428 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 00:42:44.645447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.645454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:42:44.645482 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.645490 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645500 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:42:44.645514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.645547 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.645562 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645569 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.645582 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645607 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.645614 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645624 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 00:42:44.645650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.645675 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:42:44.645689 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645696 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.645709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645733 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.645740 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645749 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:42:44.645767 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.645773 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645782 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:42:44.645799 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.645806 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645815 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:42:44.645832 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.645838 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645848 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:42:44.645865 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.645871 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645880 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:42:44.645893 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.645932 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.645947 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.645952 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.645966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646005 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646014 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646025 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 00:42:44.646038 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646054 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.646064 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.646078 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646107 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646114 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646124 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646136 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.646167 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646191 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.646198 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646207 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:42:44.646225 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.646232 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646241 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 00:42:44.646259 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.646266 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646276 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 00:42:44.646299 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.646306 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646316 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:42:44.646333 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.646353 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646363 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 00:42:44.646381 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:42:44.646388 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646404 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 00:42:44.646424 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.646431 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646441 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.646458 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.646471 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646481 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:42:44.646499 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.646506 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646516 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:42:44.646534 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.646540 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646550 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:42:44.646563 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646613 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.646644 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646651 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.646665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646689 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.646696 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646705 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:42:44.646723 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.646729 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646739 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:42:44.646759 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.646770 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646787 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:42:44.646815 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.646826 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646842 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:42:44.646863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646900 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.646919 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.646945 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.646955 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.646977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.647018 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647029 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.647046 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 00:42:44.647070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.647094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.647110 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.647132 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647177 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647190 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647207 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647221 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.647266 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647297 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.647305 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647315 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:42:44.647332 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.647352 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647363 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:42:44.647382 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.647389 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647404 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:42:44.647424 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.647431 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647441 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:42:44.647459 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.647475 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647493 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:42:44.647527 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.647540 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647559 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:42:44.647594 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.647604 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647616 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:42:44.647648 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.647655 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647664 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:42:44.647682 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.647688 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647697 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:42:44.647719 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.647726 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647736 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:42:44.647754 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.647761 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647770 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:42:44.647794 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.647883 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.647919 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.647930 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.647954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.647994 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.648005 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.648021 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:42:44.648050 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.648060 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.648076 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:42:44.648104 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.648114 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.648130 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:42:44.648157 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:42:44.648167 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.648183 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.648203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.648244 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.648262 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.648296 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.648319 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.648371 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648382 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.648405 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 00:42:44.648429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.648452 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.648469 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.648491 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648536 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648548 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648575 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648597 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.648652 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648690 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.648701 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648715 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:42:44.648743 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.648752 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648767 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 00:42:44.648797 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.648807 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648822 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 00:42:44.648848 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.648858 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648873 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 00:42:44.648898 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.648908 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648923 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:42:44.648949 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.648958 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.648973 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:42:44.648999 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.649009 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.649023 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:42:44.649061 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.649072 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.649088 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 00:42:44.649114 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.649124 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.649139 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 00:42:44.649168 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649179 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.649195 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 00:42:44.649227 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.649239 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.649255 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:42:44.649288 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.649300 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.649318 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:42:44.649355 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.649458 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.649495 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649536 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649545 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649562 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649602 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.649617 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649650 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.649662 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649681 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 00:42:44.649715 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.649728 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649747 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 00:42:44.649782 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.649796 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649815 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:42:44.649844 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.649856 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649876 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 00:42:44.649908 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.649916 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649927 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 00:42:44.649946 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.649953 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649963 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 00:42:44.649981 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.649988 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.649997 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 00:42:44.650015 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.650022 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650032 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 00:42:44.650049 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.650056 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650066 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 00:42:44.650084 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.650091 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650100 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 00:42:44.650118 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.650125 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650134 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 00:42:44.650152 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.650159 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650168 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 00:42:44.650186 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.650192 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650202 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:42:44.650220 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.650227 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650236 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 00:42:44.650249 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650335 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.650382 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650394 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 00:42:44.650433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650484 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.650497 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650517 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 00:42:44.650544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650573 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.650593 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650620 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650632 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.650670 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650731 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.650740 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650752 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 00:42:44.650773 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.650813 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:42:44.650837 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650848 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 00:42:44.650874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650910 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.650918 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650928 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:42:44.650947 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.650954 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650964 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:42:44.650982 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.650989 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.650998 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:42:44.651016 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:42:44.651022 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651032 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:42:44.651045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.651084 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 00:42:44.651100 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651106 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.651120 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651146 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:42:44.651153 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651163 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 00:42:44.651176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.651202 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 00:42:44.651215 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:42:44.651243 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651250 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:42:44.651260 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651273 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:42:44.651289 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.651303 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651330 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.651337 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651347 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 00:42:44.651365 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.651372 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651382 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 00:42:44.651406 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.651414 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651425 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 00:42:44.651444 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 00:42:44.651451 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651461 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 00:42:44.651479 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.651486 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651496 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 00:42:44.651514 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.651521 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651530 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 00:42:44.651549 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.651556 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651565 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:42:44.651583 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.651590 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651600 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 00:42:44.651617 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.651624 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651634 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 00:42:44.651652 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.651659 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651669 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:42:44.651682 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 00:42:44.651731 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.651749 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651755 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 00:42:44.651770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651795 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.651802 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:42:44.651826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.651852 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.651867 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651874 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.651888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651913 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:42:44.651920 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651930 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 00:42:44.651943 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.651959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.651969 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:42:44.651982 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 00:42:44.652009 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:42:44.652016 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:42:44.652026 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 00:42:44.652044 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:42:44.652051 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 00:42:44.652061 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 00:42:44.652079 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:42:44.652086 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 00:42:44.652096 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 00:42:44.652109 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 00:42:44.652133 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.652149 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652155 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.652170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652208 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.652215 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652225 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:42:44.652243 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.652249 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652259 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 00:42:44.652276 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.652283 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652292 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 00:42:44.652305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.652351 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652366 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652372 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.652386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652417 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652424 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652435 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 00:42:44.652448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652464 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.652474 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.652487 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652515 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652522 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652532 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652545 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652561 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.652576 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652602 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.652609 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652619 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 00:42:44.652650 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.652657 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652666 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 00:42:44.652683 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.652690 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652699 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 00:42:44.652716 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.652723 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652732 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 00:42:44.652749 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.652756 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652765 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 00:42:44.652782 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.652788 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652798 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 00:42:44.652814 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.652821 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652830 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 00:42:44.652848 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.652855 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652864 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 00:42:44.652882 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.652888 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652898 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 00:42:44.652910 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.652954 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.652971 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.652977 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 00:42:44.652991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653015 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.653022 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653031 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 00:42:44.653050 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.653056 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653065 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:42:44.653082 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.653089 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653098 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:42:44.653115 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.653121 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653131 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:42:44.653148 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.653154 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653164 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 00:42:44.653176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.653216 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.653231 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653237 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.653252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653275 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653281 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653308 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653333 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.653353 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.653370 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653381 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:42:44.653391 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 00:42:44.653408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653424 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 00:42:44.653434 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:42:44.653449 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653456 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 00:42:44.653471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653496 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.653503 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653513 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 00:42:44.653526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.653551 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.653565 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653572 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.653585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653610 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:42:44.653617 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653640 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 00:42:44.653653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.653677 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 00:42:44.653691 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653697 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 00:42:44.653710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653734 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.653741 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653750 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:42:44.653763 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.653787 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.653801 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653808 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.653822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653845 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.653852 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653862 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 00:42:44.653874 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.653889 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.653899 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:42:44.653912 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.653938 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.653945 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.653955 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.653967 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.653983 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.653996 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654021 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654028 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654038 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 00:42:44.654055 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654062 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654071 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 00:42:44.654088 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654095 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654104 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 00:42:44.654121 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654128 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654137 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 00:42:44.654154 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654161 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654170 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 00:42:44.654187 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:42:44.654194 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654203 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 00:42:44.654220 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:42:44.654227 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654236 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 00:42:44.654253 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 00:42:44.654260 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654269 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 00:42:44.654287 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:42:44.654293 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654316 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 00:42:44.654334 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654341 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654350 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 00:42:44.654372 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654379 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654388 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 00:42:44.654411 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654418 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654428 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 00:42:44.654446 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654453 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654463 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 00:42:44.654475 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.654537 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.654555 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654562 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 00:42:44.654577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654610 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654617 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654639 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 00:42:44.654653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654668 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.654677 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.654692 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654698 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.654711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654735 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.654742 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654752 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 00:42:44.654764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.654789 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:42:44.654803 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654809 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.654822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654846 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654853 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654863 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 00:42:44.654880 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.654886 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654896 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 00:42:44.654913 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.654920 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654929 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 00:42:44.654947 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.654953 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.654963 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 00:42:44.654975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655000 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.655010 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655025 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655031 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.655045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655069 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655076 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655086 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 00:42:44.655098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.655123 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.655136 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655163 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655170 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655180 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655199 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655226 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.655253 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655286 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.655293 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655317 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 00:42:44.655336 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.655343 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655353 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 00:42:44.655370 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.655377 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655387 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 00:42:44.655410 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.655418 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655429 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 00:42:44.655447 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.655454 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655464 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 00:42:44.655481 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.655488 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655498 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 00:42:44.655516 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:42:44.655523 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655533 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 00:42:44.655546 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.655585 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.655601 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655608 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 00:42:44.655622 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655660 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.655667 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655676 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 00:42:44.655694 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.655701 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655710 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 00:42:44.655727 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.655734 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655743 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 00:42:44.655760 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.655767 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655776 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 00:42:44.655794 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.655800 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655809 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 00:42:44.655826 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.655833 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655843 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 00:42:44.655859 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.655866 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655876 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 00:42:44.655893 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.655899 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655909 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 00:42:44.655921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.655971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.655986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.655992 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 00:42:44.656006 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.656030 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:42:44.656037 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.656046 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 00:42:44.656059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.656073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.656083 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:42:44.656099 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 00:42:44.656106 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 00:42:44.656117 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 00:42:44.656133 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.656139 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 00:42:44.656152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.656174 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.656194 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 00:42:44.656210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.656220 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 00:42:44.656230 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 00:42:44.656247 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.656253 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 00:42:44.656263 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 00:42:44.656282 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 00:42:44.656290 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 00:42:44.656314 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 00:42:44.656333 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.656339 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.656349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.656373 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.656380 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.656390 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.656413 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.656420 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.656430 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.656448 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.656455 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 00:42:44.656464 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.656482 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:42:44.656488 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 00:42:44.656498 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:42:44.656515 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:42:44.656522 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 00:42:44.656532 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 00:42:44.656549 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.656556 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.656565 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.656582 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 00:42:44.656589 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 00:42:44.656599 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 00:42:44.656616 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.656622 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 00:42:44.656645 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.656662 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.656669 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 00:42:44.656678 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.656694 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 00:42:44.656700 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 00:42:44.656709 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 00:42:44.656721 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 00:42:44.656752 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.656781 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 00:42:44.656807 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.656833 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 00:42:44.656859 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.656885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 00:42:44.656910 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.656936 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 00:42:44.656962 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.656987 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 00:42:44.657013 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 00:42:44.657038 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 00:42:44.657063 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 00:42:44.657089 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 00:42:44.657116 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 00:42:44.657141 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 00:42:44.657168 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.657193 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 00:42:44.657218 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.657243 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 00:42:44.657269 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.657313 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 00:42:44.657341 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.657422 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 00:42:44.657449 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.657476 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:42:44.657503 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.657530 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:42:44.657556 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.657583 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 00:42:44.657609 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.657650 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 00:42:44.657676 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.657702 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 00:42:44.657727 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.657755 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:42:44.657781 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.657806 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 00:42:44.657833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.657858 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.657884 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.657910 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.657935 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.657961 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.657987 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.658012 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 00:42:44.658038 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 00:42:44.658063 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 00:42:44.658089 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.658115 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 00:42:44.658140 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.658165 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.658191 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.658217 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 00:42:44.658242 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.658268 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 00:42:44.658319 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.658348 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 00:42:44.658381 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.658413 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 00:42:44.658441 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.658467 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 00:42:44.658493 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.658521 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 00:42:44.658549 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658568 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658607 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:42:44.658632 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658649 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658666 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658690 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:42:44.658716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658732 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658749 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658765 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658790 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:42:44.658815 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658841 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.658866 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658891 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.658916 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658933 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.658958 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.658984 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659001 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659040 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.659067 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659093 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.659137 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659190 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:42:44.659244 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659296 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.659343 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659410 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.659461 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659485 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659511 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:42:44.659537 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659564 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.659603 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659629 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:42:44.659655 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659680 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:42:44.659705 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659722 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659739 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659756 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659772 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659789 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659805 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659830 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.659855 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659872 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659888 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659913 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.659939 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.659964 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.659990 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660006 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660023 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660048 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.660073 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660090 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660107 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660123 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660140 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660165 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.660190 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660207 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660240 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660264 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.660310 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660329 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660345 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660362 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660388 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.660421 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660448 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.660474 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660493 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660511 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660528 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660556 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:42:44.660595 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660624 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:42:44.660649 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660682 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660707 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.660732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660767 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660787 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660804 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660829 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:42:44.660861 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.660896 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:42:44.660965 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661023 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.661052 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661080 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.661109 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661127 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661160 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661190 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.661218 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661246 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661270 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:42:44.661532 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661554 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661606 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:42:44.661636 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661671 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661696 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661728 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:42:44.661780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661801 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661835 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:42:44.661888 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661914 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.661940 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.661966 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.661993 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662010 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662036 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.662062 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662086 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662133 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.662162 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662189 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.662240 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662296 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:42:44.662355 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662418 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.662473 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662508 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 00:42:44.662558 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662589 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662634 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 00:42:44.662687 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662731 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.662777 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662806 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:42:44.662832 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662858 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:42:44.662884 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662902 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662919 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662936 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662953 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.662986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.663039 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663069 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663085 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663110 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.663135 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663162 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.663187 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663204 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663235 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663261 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.663294 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663312 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663337 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663354 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 00:42:44.663432 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663449 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663466 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663483 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663509 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.663536 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663554 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663571 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663614 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.663641 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663667 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 00:42:44.663694 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663712 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663729 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663763 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663814 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 00:42:44.663843 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663868 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 00:42:44.663894 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663915 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663933 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.663958 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.663983 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664000 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664033 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664049 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664074 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 00:42:44.664099 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664125 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 00:42:44.664149 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664174 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 00:42:44.664199 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664224 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 00:42:44.664250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664266 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664287 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664316 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664343 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.664370 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664388 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664428 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664446 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664463 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664480 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664497 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 00:42:44.664523 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 00:42:44.664549 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.664628 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.664676 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.664724 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.664769 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.664815 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 00:42:44.664860 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 00:42:44.664906 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 00:42:44.664956 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.665002 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.665048 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.665093 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.665138 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.665184 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.665230 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.665277 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.665349 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.665402 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.665453 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.665502 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.665552 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.665623 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.665683 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.665728 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 00:42:44.665774 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.665819 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.665863 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.665910 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.665956 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.666008 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.666053 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.666124 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.666188 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.666236 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.666287 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.666354 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.666406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.666456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 00:42:44.666505 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 00:42:44.666553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 00:42:44.666660 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.666706 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.666752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.666797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.666842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.666888 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.666934 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.666980 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.667025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.667071 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.667117 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.667163 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.667209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.667260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.667385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.667490 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 00:42:44.667551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.667608 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.667654 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.667703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.667752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.667803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.667849 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.667905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.667962 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.668010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.668058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.668106 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.668153 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.668200 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 00:42:44.668248 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 00:42:44.668300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 00:42:44.668348 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.668395 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.668450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.668498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.668545 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.668599 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.668646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.668693 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.668740 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.668788 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.668837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.668886 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.668934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.668986 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.669037 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.669083 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 00:42:44.669129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.669176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.669222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.669271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.669328 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.669382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.669435 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.669484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.669539 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:42:44.669566 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.669626 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.669693 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.669745 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.669797 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.669847 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:42:44.669898 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:42:44.669949 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:42:44.670000 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.670051 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.670102 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.670154 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.670204 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.670256 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.670329 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.670382 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.670441 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.670495 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.670550 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.670620 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.670670 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.670721 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.670772 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.670823 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:42:44.670874 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.670925 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.670997 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.671051 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.671104 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.671157 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.671210 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.671263 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.671337 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 00:42:44.671362 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.671423 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.671478 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.671531 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.671607 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.671665 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:42:44.671717 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:42:44.671769 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:42:44.671821 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.671873 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.671975 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.672026 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.672077 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.672129 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.672181 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.672232 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.672290 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.672363 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.672423 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.672477 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.672531 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.672585 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.672649 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.672715 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:42:44.672768 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.672822 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.672876 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.672929 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.672982 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.673035 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.673092 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.673202 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.673320 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 00:42:44.673366 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.673456 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.673539 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.673590 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.673639 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.673695 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:42:44.673745 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:42:44.673793 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:42:44.673841 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.673889 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.673984 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.674088 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.674194 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.674269 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.674359 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.674440 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.674490 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.674539 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.674587 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.674634 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.674682 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.674731 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.674779 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.674827 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:42:44.674875 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.674923 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.674971 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.675018 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.675066 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.675113 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.675161 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.675210 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.675267 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 00:42:44.675295 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.675346 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.675395 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.675451 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.675501 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.675550 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 00:42:44.675612 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 00:42:44.675660 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 00:42:44.675708 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.675756 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.675804 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.675852 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.675900 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.675948 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.675995 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.676043 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.676090 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.676139 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.676188 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.676236 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.676291 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.676354 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.676443 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.676496 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 00:42:44.676546 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.676608 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.676657 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.676704 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.676752 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.676800 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.676848 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.676896 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.676946 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 00:42:44.676963 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 00:42:44.676992 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 00:42:44.677019 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 00:42:44.677045 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 00:42:44.677070 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 00:42:44.677088 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.677102 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.677110 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.677118 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.677127 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.677135 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:42:44.677143 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:42:44.677151 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:42:44.677158 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.677166 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.677173 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.677181 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.677188 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677196 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.677204 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.677212 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.677219 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.677226 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677234 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677242 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.677249 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.677256 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.677264 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.677271 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:42:44.677283 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.677294 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.677315 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.677324 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.677331 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.677347 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.677355 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.677362 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.677370 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.677379 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.677387 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.677396 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.677409 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.677417 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:42:44.677426 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:42:44.677434 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:42:44.677441 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.677449 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.677457 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.677464 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.677472 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677479 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.677486 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.677494 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.677501 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.677509 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677516 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677524 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.677532 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.677539 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.677546 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.677554 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:42:44.677561 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.677568 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.677575 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.677583 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.677590 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.677610 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.677626 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.677633 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.677640 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.677649 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.677657 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.677664 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.677670 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.677685 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:42:44.677691 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:42:44.677698 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:42:44.677704 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.677710 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.677717 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.677723 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.677730 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677736 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.677742 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.677748 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.677755 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.677761 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677767 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677774 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.677781 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.677788 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.677795 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.677801 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:42:44.677809 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.677815 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.677821 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.677827 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.677833 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.677839 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.677845 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.677851 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.677858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 00:42:44.677865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.677872 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 00:42:44.677878 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 00:42:44.677885 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 00:42:44.677891 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 00:42:44.677898 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 00:42:44.677904 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 00:42:44.677911 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 00:42:44.677917 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 00:42:44.677923 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 00:42:44.677930 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 00:42:44.677936 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677945 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.677951 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 00:42:44.677958 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 00:42:44.677965 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 00:42:44.677971 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677978 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 00:42:44.677984 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 00:42:44.678040 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 00:42:44.678047 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 00:42:44.678054 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 00:42:44.678060 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 00:42:44.678066 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 00:42:44.678072 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 00:42:44.678079 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 00:42:44.678085 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 00:42:44.678092 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 00:42:44.678098 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 00:42:44.678104 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 00:42:44.678110 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 00:42:44.678184 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 00:42:44.678193 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:42:44.678197 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:42:44.678201 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 00:42:44.678208 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 00:42:44.678212 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:42:44.678216 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 00:42:44.678225 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 00:42:44.678232 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:42:44.678265 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.678272 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179270" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:42:44.678289 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 00:42:44.678324 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 00:42:44.678330 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 00:42:44.678335 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 00:42:44.678339 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 00:42:44.678344 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179270" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:42:44.678353 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:42:44.678360 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:42:44.678364 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:42:44.678374 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.678382 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 00:42:44.678387 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 00:42:44.678415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.678425 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:42:44.678430 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.678453 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:42:44.678459 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 00:42:44.678463 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 00:42:44.678467 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 00:42:44.678471 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 00:42:44.678475 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 00:42:44.678479 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 00:42:44.678483 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 00:42:44.678490 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179270" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 00:42:44.678500 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:42:44.678506 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:42:44.678510 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 00:42:44.678516 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.678522 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 00:42:44.678526 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 00:42:44.678549 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 00:42:44.678556 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.678560 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.678566 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.678570 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 00:42:44.678579 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:42:44.678601 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:42:44.678605 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:42:44.678610 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:42:44.678616 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179270" 2019-04-25 00:42:44.678623 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:42:44.678627 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:42:44.678631 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:42:44.678637 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:42:44.678641 wsdl: in serializeType: returning: 179270 2019-04-25 00:42:44.678647 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 00:42:44.678654 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 00:42:44.678658 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 00:42:44.678661 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 00:42:44.678666 wsdl: in serializeType: returning: 179270 2019-04-25 00:42:44.678670 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179270 2019-04-25 00:42:44.678682 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179270 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 00:42:44.678686 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 00:42:44.678692 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1613"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 00:42:44.678705 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 00:42:44.678710 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179270 2019-04-25 00:42:44.678719 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 00:42:44.678786 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 00:42:44.678729 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 00:42:44.678739 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 00:42:44.678744 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 00:42:44.678749 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 00:42:44.678752 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 00:42:44.678759 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:42:44.678768 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:42:44.678775 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:42:44.678780 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:42:44.678792 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 00:42:44.678800 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 00:42:44.678807 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 00:42:44.686790 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 00:42:44.686808 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 00:42:44.686821 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 00:42:44.686830 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 00:42:44.686839 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 00:42:44.686847 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 00:42:44.686854 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 00:42:44.686862 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 00:42:44.686870 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 00:42:44.686906 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 00:42:44.710243 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 00:42:44.710272 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 00:42:44.710295 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:42:44.710305 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 00:42:44.710315 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 00:42:44.710324 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 00:42:44.710334 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 00:42:44.710355 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 00:42:44.710365 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 00:42:44.710376 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 22:42:32 GMT 2019-04-25 00:42:44.710387 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 00:42:44.710396 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 00:42:44.710417 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 00:42:44.710432 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 00:42:44.710468 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 00:42:44.710491 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 00:42:44.710506 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 00:42:44.710514 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 00:42:44.710523 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 00:42:44.710570 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 00:42:44.710597 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 00:42:44.710607 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 00:42:44.710632 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 00:42:44.710655 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 22:42:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 00:42:44.710692 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 00:42:44.710705 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 00:42:44.710731 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 00:42:44.710741 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 00:42:44.710853 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 00:42:44.710993 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 00:42:44.711002 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 00:42:44.711014 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 00:42:44.711029 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:42:44.711062 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 00:42:44.711115 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 00:42:44.711135 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 00:42:44.711146 nusoap_client: got fault 2019-04-25 00:42:44.711152 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 00:42:44.711157 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 00:42:44.711165 nusoap_client: detail =