Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 72.7Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452163-00011372846 Model turbiny: GT4082
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: SCANIA
 Silnik:
JR T2936
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 18:50:18 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 19:50:35.733775 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 19:50:35.733830 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:35.733844 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185847" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 19:50:35.733862 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:35.733872 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 19:50:35.733881 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 19:50:35.733898 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 19:50:35.733906 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:35.733913 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:35.733923 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 19:50:35.733932 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:50:35.733944 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:50:35.733951 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:50:35.733955 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:50:35.733960 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:50:35.733964 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 19:50:35.733977 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:50:35.733993 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:50:35.734002 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:50:35.734007 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 19:50:35.734013 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 19:50:35.734022 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:50:35.734031 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:50:35.741646 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:50:35.741689 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:50:35.741709 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 19:50:35.741718 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:50:35.741724 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:50:35.741728 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 19:50:35.741733 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 19:50:35.741763 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 19:50:35.758382 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 19:50:35.758408 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 19:50:35.758416 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:50:35.758422 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:50:35.758427 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:50:35.758437 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:50:35.758453 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:50:35.758459 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:50:35.758465 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:50:35.758472 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:50:18 GMT 2019-02-19 19:50:35.758477 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:50:35.758483 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 19:50:35.758489 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:50:35.758501 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 19:50:35.758531 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 19:50:35.766001 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:50:35.766461 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-19 19:50:35.773438 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-19 19:50:35.773866 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:50:35.774424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.774680 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.774709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.780946 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:35.781152 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:50:35.781741 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.781948 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.782212 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.782531 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:50:35.783025 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 19:50:35.783188 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.783445 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:50:35.784016 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:35.788485 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:50:35.788903 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:35.789243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.789489 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.789510 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:35.790060 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 19:50:35.790320 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:50:35.790775 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 19:50:35.791257 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 19:50:35.791631 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-02-19 19:50:35.792575 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 19:50:35.792992 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 19:50:35.793006 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:50:35.793012 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 19:50:35.793119 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 19:50:35.793158 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:50:35.793176 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:50:35.793184 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:50:35.793208 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 19:50:35.793213 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 19:50:35.793400 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 19:50:35.793420 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 19:50:35.793478 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793488 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 19:50:35.793509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793545 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.793555 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793575 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:50:35.793599 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.793607 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793619 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:50:35.793635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.793686 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.793705 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.793731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793761 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.793769 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793784 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 19:50:35.793798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.793827 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:50:35.793844 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793850 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 19:50:35.793866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793893 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.793900 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793911 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:50:35.793930 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.793937 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793947 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:50:35.793966 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.793973 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.793983 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:50:35.793997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794021 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.794032 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.794048 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794055 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 19:50:35.794070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794096 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.794103 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794114 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 19:50:35.794127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794143 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.794154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 19:50:35.794169 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794176 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 19:50:35.794190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794216 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.794223 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794233 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 19:50:35.794252 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.794259 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794269 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 19:50:35.794293 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.794301 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794311 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 19:50:35.794329 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.794336 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794346 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:35.794360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.794399 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.794414 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794421 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.794436 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794461 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794467 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794510 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.794532 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.794549 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794561 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:35.794571 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 19:50:35.794584 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:50:35.794610 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:50:35.794625 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794632 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 19:50:35.794651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794677 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.794684 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794694 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:35.794707 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.794733 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.794748 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794755 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.794769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794795 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.794803 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794813 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 19:50:35.794826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.794852 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:50:35.794868 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794874 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 19:50:35.794889 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794913 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.794921 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794931 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:35.794944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.794969 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.794984 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.794991 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.795005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795030 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.795037 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795048 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 19:50:35.795061 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.795087 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 19:50:35.795103 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795109 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 19:50:35.795123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795148 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.795155 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795166 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:50:35.795184 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.795191 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:35.795215 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.795244 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 19:50:35.795260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795266 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.795285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795311 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.795319 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795329 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 19:50:35.795342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.795368 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 19:50:35.795384 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795391 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 19:50:35.795405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795430 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.795437 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795447 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:50:35.795467 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.795474 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795488 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:35.795502 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.795532 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 19:50:35.795548 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795555 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.795637 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795669 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.795680 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795691 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 19:50:35.795705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795725 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.795741 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 19:50:35.795758 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795764 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 19:50:35.795778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795803 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.795810 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795823 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:35.795836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.795868 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 19:50:35.795884 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795891 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.795905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795932 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.795942 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795953 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 19:50:35.795966 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.795986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.795997 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 19:50:35.796013 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796019 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 19:50:35.796034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796062 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.796069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796080 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:35.796098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.796124 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.796140 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796146 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.796160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796188 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.796196 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796206 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 19:50:35.796220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796235 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.796245 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:50:35.796261 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796279 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 19:50:35.796296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796321 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.796328 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796338 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:50:35.796351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.796377 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.796393 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796399 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.796413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796438 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.796445 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796455 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 19:50:35.796469 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.796494 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:50:35.796509 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796516 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 19:50:35.796530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796555 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.796562 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796571 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 19:50:35.796585 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796600 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.796610 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.796625 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796632 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.796646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796671 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.796678 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796688 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 19:50:35.796702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.796728 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:50:35.796743 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796750 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 19:50:35.796763 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796788 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.796795 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796805 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 19:50:35.796823 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.796831 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796840 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 19:50:35.796854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.796883 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.796898 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796904 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.796919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796944 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.796951 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796962 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 19:50:35.796975 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.796990 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.797000 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:50:35.797016 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797022 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:50:35.797036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797061 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.797068 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797078 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:35.797091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.797117 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.797132 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797139 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.797152 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797177 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.797184 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797195 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:50:35.797208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.797233 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:35.797248 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797255 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:50:35.797269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797300 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:50:35.797307 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797317 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:50:35.797331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797347 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.797357 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.797372 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797379 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.797393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797417 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797423 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797463 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.797485 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.797502 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797513 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:35.797523 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 19:50:35.797536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797550 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:50:35.797560 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:50:35.797576 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797582 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 19:50:35.797596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797622 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:50:35.797630 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797640 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 19:50:35.797653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.797679 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.797695 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797701 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.797715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797739 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797746 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.797804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.797821 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797832 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:35.797842 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 19:50:35.797854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:50:35.797879 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:50:35.797895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797901 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 19:50:35.797916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797940 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.797948 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797958 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 19:50:35.797977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.797984 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.797994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 19:50:35.798012 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.798019 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798029 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 19:50:35.798047 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.798054 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798064 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:50:35.798083 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.798090 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798100 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:50:35.798118 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.798125 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798135 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 19:50:35.798204 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.798217 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798235 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:35.798258 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798307 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.798322 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.798341 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798347 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.798363 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798389 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.798396 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798412 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 19:50:35.798427 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798443 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.798453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:50:35.798469 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798475 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 19:50:35.798489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798514 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.798521 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798531 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:50:35.798549 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.798556 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798566 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:35.798584 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.798591 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798601 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:50:35.798614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.798647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.798662 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798669 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.798683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798708 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.798716 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 19:50:35.798739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.798765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:50:35.798781 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:50:35.798801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798825 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.798832 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798843 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:35.798856 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798871 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.798881 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.798897 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798903 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.798918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798943 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.798950 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:50:35.798973 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.798989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.798999 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:35.799014 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799020 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 19:50:35.799034 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799059 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.799066 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799076 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 19:50:35.799094 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.799101 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799111 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:35.799130 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.799137 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799148 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:50:35.799161 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.799194 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.799209 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799215 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.799230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799256 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.799263 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799278 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 19:50:35.799293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.799318 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:35.799334 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799340 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.799355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799380 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.799387 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799398 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:50:35.799421 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.799428 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799438 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:50:35.799457 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.799463 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799473 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:35.799492 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.799499 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799509 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:50:35.799527 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.799534 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799544 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:50:35.799557 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.799600 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.799615 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799621 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.799636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799661 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799669 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799679 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 19:50:35.799692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.799707 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.799718 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.799732 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799763 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799770 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799780 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799794 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799811 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.799825 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799851 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.799858 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799868 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:35.799887 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.799894 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799904 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 19:50:35.799922 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.799929 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799939 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 19:50:35.799957 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.799964 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.799974 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:50:35.799992 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.799998 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800008 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 19:50:35.800026 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:50:35.800034 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800044 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 19:50:35.800062 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.800069 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800078 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.800096 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.800103 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800113 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:35.800131 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.800138 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800148 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:50:35.800166 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.800173 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800183 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:50:35.800196 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800247 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.800265 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800271 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.800294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800320 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.800327 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800337 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:50:35.800356 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.800363 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800373 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:50:35.800391 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.800398 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800414 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:50:35.800434 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.800441 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800451 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:50:35.800464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.800573 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.800617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800648 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800659 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800671 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 19:50:35.800685 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.800701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.800711 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.800725 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800756 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800764 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800774 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800787 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800804 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.800818 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800845 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.800852 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800862 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:50:35.800881 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.800888 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800899 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:50:35.800917 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.800924 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800934 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:50:35.800952 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.800959 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.800968 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:50:35.800986 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.800993 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.801003 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:50:35.801021 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.801028 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.801038 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:50:35.801056 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.801063 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.801073 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:35.801090 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.801097 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.801107 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:50:35.801125 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.801132 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.801142 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:50:35.801159 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.801166 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.801195 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:50:35.801220 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.801227 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.801238 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:50:35.801251 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.801311 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.801331 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801338 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.801353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801379 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.801386 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801396 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:50:35.801420 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.801427 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801437 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:35.801456 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.801463 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801473 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:50:35.801491 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:35.801498 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801508 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.801521 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.801559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801574 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801581 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.801595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801621 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801628 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801638 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 19:50:35.801652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.801667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.801677 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.801691 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801719 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801737 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801750 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.801781 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801807 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.801814 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801824 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:50:35.801843 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.801850 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801860 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 19:50:35.801882 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.801889 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801899 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 19:50:35.801918 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.801925 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801935 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 19:50:35.801953 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.801960 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.801970 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:50:35.801988 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.801995 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.802005 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:50:35.802023 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.802030 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.802040 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:35.802058 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.802066 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.802076 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 19:50:35.802093 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.802100 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.802111 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 19:50:35.802129 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802136 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.802145 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 19:50:35.802164 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.802171 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.802181 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:50:35.802199 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.802206 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.802215 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:50:35.802229 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.802293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.802310 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802340 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802348 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802358 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802371 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802388 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.802404 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802434 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.802442 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802452 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 19:50:35.802470 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.802477 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802487 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 19:50:35.802505 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.802512 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802522 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:50:35.802540 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.802547 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802557 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 19:50:35.802575 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.802582 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802592 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 19:50:35.802610 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.802617 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802627 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 19:50:35.802644 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.802651 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802661 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 19:50:35.802679 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.802686 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802696 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 19:50:35.802714 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.802721 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802731 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 19:50:35.802749 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.802756 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802765 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 19:50:35.802783 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.802790 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802800 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 19:50:35.802818 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.802825 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802835 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 19:50:35.802853 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.802860 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802870 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:35.802888 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.802895 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802905 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 19:50:35.802918 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.802982 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.803001 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803007 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 19:50:35.803030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803056 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.803063 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803074 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 19:50:35.803087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803103 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.803113 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.803129 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803135 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.803149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803175 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.803182 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803192 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 19:50:35.803205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.803231 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:50:35.803246 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803252 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 19:50:35.803271 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803304 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.803311 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803322 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:35.803340 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.803347 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803357 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:50:35.803375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.803382 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803392 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:50:35.803414 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:35.803422 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803433 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:50:35.803446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803474 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.803484 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 19:50:35.803524 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803532 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.803552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803578 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:35.803586 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803596 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 19:50:35.803609 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.803625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.803636 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 19:50:35.803650 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:35.803677 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803684 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:35.803694 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803708 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:35.803724 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.803738 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803764 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.803772 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803782 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 19:50:35.803800 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.803807 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803817 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 19:50:35.803835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.803842 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803857 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 19:50:35.803875 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 19:50:35.803883 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803893 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 19:50:35.803911 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.803919 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803928 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 19:50:35.803946 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.803953 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803963 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 19:50:35.803981 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.803988 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.803998 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:35.804016 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.804023 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.804033 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 19:50:35.804051 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.804058 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.804069 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 19:50:35.804086 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.804093 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.804103 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:35.804116 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 19:50:35.804168 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.804185 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804192 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 19:50:35.804211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804236 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.804244 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804254 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:35.804267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.804299 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.804315 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804322 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.804336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804366 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:50:35.804373 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804383 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 19:50:35.804397 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.804422 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:50:35.804436 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:35.804464 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:35.804471 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:35.804481 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 19:50:35.804499 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:50:35.804506 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:35.804516 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 19:50:35.804534 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:35.804542 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:35.804552 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 19:50:35.804565 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 19:50:35.804589 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.804605 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804612 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.804630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804657 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.804664 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804674 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:35.804693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.804700 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804710 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 19:50:35.804728 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.804735 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804745 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 19:50:35.804758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.804792 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.804807 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804813 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.804827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804852 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.804860 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804870 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 19:50:35.804883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.804898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.804908 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.804922 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.804954 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.804962 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.804972 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.804985 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805002 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.805016 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805042 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.805049 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805059 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 19:50:35.805077 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.805084 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805094 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 19:50:35.805112 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.805120 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805129 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 19:50:35.805147 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.805154 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805164 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 19:50:35.805182 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.805189 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805198 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 19:50:35.805216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.805223 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805237 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 19:50:35.805256 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.805263 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805281 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 19:50:35.805300 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.805308 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805318 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 19:50:35.805335 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.805343 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805353 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 19:50:35.805366 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.805413 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.805431 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805437 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 19:50:35.805456 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805482 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.805489 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805499 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 19:50:35.805518 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.805525 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805535 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:50:35.805553 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.805560 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805570 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:35.805588 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.805595 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805605 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:50:35.805623 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.805630 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805640 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 19:50:35.805653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.805694 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.805710 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805716 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.805734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805759 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805766 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805804 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.805825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.805842 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:35.805863 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 19:50:35.805875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 19:50:35.805900 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:50:35.805915 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805921 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 19:50:35.805935 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805960 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.805967 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.805977 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 19:50:35.805990 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806006 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.806016 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.806031 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806038 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.806057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806083 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:50:35.806090 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806100 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 19:50:35.806114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.806139 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 19:50:35.806154 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806161 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 19:50:35.806175 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806200 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.806207 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806217 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:35.806230 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.806255 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.806270 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806281 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.806300 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806326 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806334 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806344 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 19:50:35.806357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.806373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.806383 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:50:35.806396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806424 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806431 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806441 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806454 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806470 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.806485 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806511 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.806519 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806529 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 19:50:35.806547 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.806554 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806565 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 19:50:35.806582 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.806589 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806599 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 19:50:35.806617 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.806624 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806638 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 19:50:35.806657 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.806664 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806674 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 19:50:35.806692 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:50:35.806699 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806709 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 19:50:35.806727 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:50:35.806734 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806744 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 19:50:35.806761 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 19:50:35.806768 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806778 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 19:50:35.806796 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:35.806803 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806813 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 19:50:35.806831 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.806838 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806848 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 19:50:35.806866 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.806873 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806883 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 19:50:35.806901 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.806908 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806918 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 19:50:35.806936 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.806943 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.806953 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 19:50:35.806966 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.807027 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.807045 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807052 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 19:50:35.807073 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807099 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.807106 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807117 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 19:50:35.807130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.807156 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.807171 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807178 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.807192 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807217 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.807224 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807234 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 19:50:35.807247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807263 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.807277 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:50:35.807294 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807301 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.807315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807340 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.807347 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807357 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 19:50:35.807375 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.807382 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807396 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 19:50:35.807415 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.807422 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807432 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 19:50:35.807450 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.807457 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807467 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 19:50:35.807480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.807518 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807533 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807540 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.807554 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807579 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807587 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807597 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 19:50:35.807610 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.807625 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.807635 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.807649 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807711 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807721 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807731 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807745 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807767 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.807783 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807810 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.807817 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 19:50:35.807845 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.807852 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807862 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 19:50:35.807881 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.807888 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807898 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 19:50:35.807916 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.807923 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807932 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 19:50:35.807950 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.807957 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.807967 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 19:50:35.807985 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.807992 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.808002 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 19:50:35.808020 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:50:35.808027 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.808037 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 19:50:35.808050 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.808093 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.808111 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808117 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 19:50:35.808132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808157 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.808164 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808174 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 19:50:35.808192 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.808199 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808209 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 19:50:35.808227 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.808234 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808244 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 19:50:35.808262 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.808269 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808285 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 19:50:35.808304 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.808311 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808321 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 19:50:35.808339 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.808346 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808356 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 19:50:35.808373 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.808380 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808390 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 19:50:35.808408 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.808415 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808425 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 19:50:35.808438 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.808496 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.808512 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808519 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 19:50:35.808534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808559 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:35.808566 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808576 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 19:50:35.808589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.808619 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:50:35.808637 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 19:50:35.808644 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 19:50:35.808655 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 19:50:35.808671 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808678 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 19:50:35.808692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.808736 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 19:50:35.808753 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.808764 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 19:50:35.808774 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 19:50:35.808791 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.808798 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 19:50:35.808809 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 19:50:35.808825 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 19:50:35.808847 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 19:50:35.808858 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 19:50:35.808876 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.808883 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.808893 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.808911 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.808917 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.808928 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.808945 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.808952 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.808962 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.808980 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.808987 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 19:50:35.808997 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.809014 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:35.809021 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 19:50:35.809031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:35.809048 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:50:35.809055 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 19:50:35.809064 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 19:50:35.809082 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.809088 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.809098 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.809115 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 19:50:35.809122 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 19:50:35.809132 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 19:50:35.809149 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.809156 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 19:50:35.809165 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.809182 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.809189 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 19:50:35.809359 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.809379 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 19:50:35.809386 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 19:50:35.809397 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 19:50:35.809409 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 19:50:35.809446 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.809475 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 19:50:35.809512 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.809538 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 19:50:35.809565 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.809593 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 19:50:35.809620 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.809647 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 19:50:35.809674 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.809701 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 19:50:35.809728 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 19:50:35.809754 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 19:50:35.809781 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 19:50:35.809808 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 19:50:35.809835 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 19:50:35.809862 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 19:50:35.809889 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.809916 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 19:50:35.809943 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.809969 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 19:50:35.809996 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.810022 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 19:50:35.810049 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.810076 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 19:50:35.810108 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.810135 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:35.810162 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.810189 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:50:35.810216 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.810243 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 19:50:35.810269 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.810303 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 19:50:35.810331 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.810357 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 19:50:35.810384 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.810413 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:35.810440 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.810467 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 19:50:35.810494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.810521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.810548 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.810575 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.810602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.810628 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.810655 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.810681 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 19:50:35.810709 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 19:50:35.810735 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 19:50:35.810762 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.810788 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 19:50:35.810820 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.810847 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.810874 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.810901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 19:50:35.810928 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.810955 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 19:50:35.810982 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.811009 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 19:50:35.811036 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.811063 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 19:50:35.811090 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.811117 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 19:50:35.811144 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.811172 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 19:50:35.811200 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811219 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811245 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:35.811271 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811300 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811318 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811344 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:35.811374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811391 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811409 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811426 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811452 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:35.811478 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811505 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.811532 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811563 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.811591 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811608 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811635 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.811661 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811679 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811706 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.811733 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811760 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.811786 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811813 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:35.811839 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811865 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.811891 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811917 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.811944 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811962 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.811988 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:35.812014 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812041 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.812067 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812094 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:35.812121 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812148 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:35.812174 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812209 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812227 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812244 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812261 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812287 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812315 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.812342 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812360 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812377 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812403 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.812429 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812457 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.812483 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812501 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812518 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812544 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.812571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812589 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812606 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812623 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812640 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812667 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.812693 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812710 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812727 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812744 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812771 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.812798 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812815 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812832 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812850 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812876 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.812902 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812934 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.812960 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812978 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.812995 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813012 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813041 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:35.813067 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813094 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:50:35.813120 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813138 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813155 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813181 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.813208 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813310 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:35.813336 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813362 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:50:35.813389 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813415 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.813441 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813468 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.813494 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813512 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813529 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813546 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813572 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.813603 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813621 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813638 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813708 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813725 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813751 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:50:35.813779 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813796 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813823 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:35.813849 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813867 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813884 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813910 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:35.813936 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813954 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813971 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.813988 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814014 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:35.814041 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814067 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.814094 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814120 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.814146 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814164 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814190 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.814217 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814235 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814265 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.814297 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814325 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.814352 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814379 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:35.814405 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814431 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.814457 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814484 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 19:50:35.814511 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814528 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814554 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 19:50:35.814580 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814607 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.814633 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814660 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:35.814686 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814713 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:35.814740 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814757 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814774 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814791 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814808 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814825 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814842 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814868 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.814895 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814943 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814961 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.814987 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.815019 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815046 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.815073 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815090 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815133 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.815160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815211 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815229 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815255 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 19:50:35.815287 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815305 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815322 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815339 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815365 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.815391 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815409 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815426 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815443 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815469 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.815496 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815522 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 19:50:35.815548 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815566 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815583 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815601 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815632 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 19:50:35.815658 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815684 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 19:50:35.815710 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815728 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815745 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815771 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.815798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815832 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815866 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 19:50:35.815919 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815946 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 19:50:35.815972 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.815999 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 19:50:35.816025 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816052 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 19:50:35.816078 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816095 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816112 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816129 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816155 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.816182 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816200 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816217 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816234 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816252 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 19:50:35.816340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 19:50:35.816366 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.816443 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.816495 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.816545 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.816593 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.816642 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:35.816692 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 19:50:35.816741 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:35.816805 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.816854 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.816903 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.816951 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.816998 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.817047 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.817096 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.817142 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.817191 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.817240 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.817295 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.817345 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.817409 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.817464 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.817529 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.817577 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:35.817651 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.817701 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.817749 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.817798 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.817871 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.817939 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.817988 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.818036 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.818094 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.818143 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.818191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.818240 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.818293 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.818342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:35.818406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 19:50:35.818458 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:35.818507 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.818555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.818793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.818842 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.818889 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.818938 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.818988 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.819036 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.819084 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.819133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.819182 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.819231 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.819285 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.819339 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.819391 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.819439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:35.819487 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.819534 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.819582 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.819631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.819680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.819731 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.819779 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.819828 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.819885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.819933 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.819982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.820031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.820077 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.820125 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:35.820173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 19:50:35.820227 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:35.820280 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.820329 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.820378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.820426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.820473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.820522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.820571 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.820618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.820666 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.820715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.820764 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.820813 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.820863 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.820916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.820968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.821014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:35.821061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.821108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.821161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.821210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.821259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.821319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.821367 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.821416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.821472 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:50:35.821499 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.821561 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.821616 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.821670 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.821730 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.821786 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:35.821840 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:50:35.821894 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:35.821948 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.822002 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.822055 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.822109 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.822163 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.822218 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.822272 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.822332 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.822385 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.822439 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.822494 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.822548 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.822601 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.822655 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.822709 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.822762 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:35.822815 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.822870 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.822953 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.823008 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.823061 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.823114 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.823168 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.823221 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.823288 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 19:50:35.823313 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.823368 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.823423 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.823478 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.823533 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.823587 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:35.823641 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:50:35.823695 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:35.823749 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.823803 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.823858 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.823913 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.824159 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.824215 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.824270 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.824334 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.824389 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.824444 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.824499 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.824553 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.824608 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.824662 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.824716 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.824770 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:35.824824 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.824878 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.824933 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.824987 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.825041 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.825095 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.825149 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.825204 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.825264 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 19:50:35.825292 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.825343 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.825393 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.825442 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.825496 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.825545 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:35.825594 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:50:35.825643 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:35.825692 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.825741 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.825790 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.825839 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.825889 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.825939 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.825988 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.826037 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.826086 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.826135 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.826184 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.826234 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.826290 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.826340 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.826389 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.826438 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:35.826487 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.826540 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.826589 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.826638 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.826687 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.826736 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.826784 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.826833 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.826895 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 19:50:35.826918 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.826969 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.827020 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.827071 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.827122 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.827173 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 19:50:35.827224 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 19:50:35.827279 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 19:50:35.827332 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.827383 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.827434 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.827485 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.827536 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.827587 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.827642 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.827693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.827744 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.827796 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.827847 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.827898 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.827950 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.828001 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.828052 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.828103 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 19:50:35.828154 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.828205 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.828256 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.828312 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.828363 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.828414 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.828464 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.828515 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.828569 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 19:50:35.828594 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 19:50:35.828623 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 19:50:35.828651 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 19:50:35.828678 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 19:50:35.828703 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 19:50:35.828722 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.828737 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.828745 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.828754 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.828763 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.828771 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:50:35.828779 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:50:35.828788 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:50:35.828795 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.828803 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.828811 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.828819 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.828827 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.828834 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.828842 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.828855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.828863 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.828871 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.828879 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.828887 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.828895 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.828902 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.828910 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.828917 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:50:35.828925 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.828933 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.828940 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.828948 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.828956 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.828964 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.828971 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.828979 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.828987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.828996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.829003 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.829012 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.829020 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.829028 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:50:35.829036 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:50:35.829044 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:50:35.829052 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.829059 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.829067 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.829075 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.829082 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.829090 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.829149 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.829160 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.829168 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.829175 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.829183 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.829191 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.829199 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.829206 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.829213 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.829221 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:50:35.829232 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.829240 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.829248 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.829255 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.829262 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.829270 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.829282 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.829291 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.829299 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.829308 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.829320 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.829328 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.829335 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.829342 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:50:35.829349 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:50:35.829356 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:50:35.829363 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.829370 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.829377 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.829383 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.829390 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.829397 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.829404 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.829411 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.829418 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.829424 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.829431 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.829438 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.829445 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.829452 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.829458 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.829466 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:50:35.829473 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.829480 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.829486 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.829493 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.829500 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.829507 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.829513 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.829520 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.829527 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 19:50:35.829535 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.829542 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 19:50:35.829549 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 19:50:35.829556 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 19:50:35.829563 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 19:50:35.829569 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 19:50:35.829576 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 19:50:35.829583 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 19:50:35.829589 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 19:50:35.829595 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 19:50:35.829602 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 19:50:35.829609 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.829632 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.829639 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 19:50:35.829646 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 19:50:35.829653 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 19:50:35.829659 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.829666 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 19:50:35.829673 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 19:50:35.829680 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 19:50:35.829686 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 19:50:35.829890 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 19:50:35.829898 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 19:50:35.829905 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 19:50:35.829912 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 19:50:35.829918 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 19:50:35.829925 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 19:50:35.829932 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 19:50:35.829938 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 19:50:35.829945 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 19:50:35.829951 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 19:50:35.830249 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 19:50:35.830260 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:50:35.830265 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:50:35.830270 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 19:50:35.830282 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 19:50:35.830287 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:50:35.830291 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 19:50:35.830302 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 19:50:35.830311 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:50:35.830347 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.830354 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185847" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:50:35.830368 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 19:50:35.830389 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 19:50:35.830396 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 19:50:35.830401 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 19:50:35.830405 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 19:50:35.830411 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185847" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:50:35.830422 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:35.830430 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:35.830435 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:35.830444 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.830453 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 19:50:35.830458 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 19:50:35.830481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.830490 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:50:35.830495 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.830518 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:50:35.830524 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 19:50:35.830528 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 19:50:35.830532 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 19:50:35.830536 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 19:50:35.830540 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 19:50:35.830544 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 19:50:35.830549 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 19:50:35.830555 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "185847" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 19:50:35.830566 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:35.830572 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:35.830577 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 19:50:35.830583 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.830588 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 19:50:35.830592 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 19:50:35.830617 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 19:50:35.830623 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.830629 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.830635 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.830639 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 19:50:35.830649 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:50:35.830657 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:35.830662 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:50:35.830667 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:50:35.830673 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "185847" 2019-02-19 19:50:35.830681 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:35.830685 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:50:35.830690 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:35.830696 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:35.830701 wsdl: in serializeType: returning: 185847 2019-02-19 19:50:35.830708 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 19:50:35.830715 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 19:50:35.830719 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 19:50:35.830723 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 19:50:35.830728 wsdl: in serializeType: returning: 185847 2019-02-19 19:50:35.830733 wsdl: serializeRPCParameters returning: 185847 2019-02-19 19:50:35.830758 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=185847 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 19:50:35.830763 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 19:50:35.830769 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2597"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 19:50:35.830784 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 19:50:35.830789 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=185847 2019-02-19 19:50:35.830800 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 19:50:35.830875 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 19:50:35.830812 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 19:50:35.830823 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 19:50:35.830829 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 19:50:35.830834 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 19:50:35.830838 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 19:50:35.830845 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:50:35.830855 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:50:35.830863 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:50:35.830868 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:50:35.830881 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 19:50:35.830892 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 19:50:35.830899 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 19:50:35.838475 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 19:50:35.838491 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 19:50:35.838502 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 19:50:35.838508 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 19:50:35.838514 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 19:50:35.838519 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 19:50:35.838524 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 19:50:35.838528 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 19:50:35.838533 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 19:50:35.838563 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 19:50:35.848098 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 19:50:35.848117 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 19:50:35.848123 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:50:35.848129 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 19:50:35.848134 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 19:50:35.848140 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 19:50:35.848145 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 19:50:35.848151 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 19:50:35.848156 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 19:50:35.848167 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 18:50:18 GMT 2019-02-19 19:50:35.848173 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 19:50:35.848178 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 19:50:35.848184 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 19:50:35.848193 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 19:50:35.848216 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 19:50:35.848226 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 19:50:35.848235 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 19:50:35.848240 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 19:50:35.848245 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 19:50:35.848286 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 19:50:35.848299 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 19:50:35.848305 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 19:50:35.848327 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 19:50:35.848334 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 18:50:18 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 19:50:35.848364 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 19:50:35.848373 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 19:50:35.848392 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 19:50:35.848398 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 19:50:35.848499 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 19:50:35.848594 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 19:50:35.848600 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 19:50:35.848610 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 19:50:35.848621 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:50:35.848644 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 19:50:35.848700 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 19:50:35.848727 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 19:50:35.848742 nusoap_client: got fault 2019-02-19 19:50:35.848750 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 19:50:35.848755 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 19:50:35.848760 nusoap_client: detail =