Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 72.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53279706817 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T2304
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:05:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:05:46.696451 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:05:46.696503 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:46.696519 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179273" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:05:46.696536 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:46.696547 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:05:46.696556 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:05:46.696572 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:05:46.696580 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:46.696587 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:46.696597 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:05:46.696607 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:05:46.696619 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:05:46.696625 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:05:46.696630 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:05:46.696635 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:05:46.696639 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:05:46.696651 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:05:46.696667 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:05:46.696676 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:05:46.696682 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:05:46.696694 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:05:46.696703 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:05:46.696712 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:05:46.703964 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:05:46.703993 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:05:46.704009 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:05:46.704021 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:05:46.704027 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:05:46.704032 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:05:46.704037 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:05:46.704069 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:05:46.720604 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:05:46.720656 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:05:46.720669 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:05:46.720680 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:05:46.720691 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:05:46.720713 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:05:46.720731 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:05:46.720742 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:05:46.720753 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:05:46.720764 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:05:45 GMT 2019-02-20 06:05:46.720774 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:05:46.720784 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:05:46.720795 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:05:46.720823 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:05:46.720878 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:05:46.720912 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-20 06:05:46.728114 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.728169 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:05:46.728493 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.728518 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:05:46.735128 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.735232 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.735262 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:05:46.735812 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.735844 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:05:46.736161 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.736404 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.736449 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.742151 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:05:46.742202 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:05:46.742270 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.742522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.742563 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:05:46.743080 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.743123 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:05:46.743655 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.743911 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.743941 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.744387 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.744423 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.745322 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:05:46.745349 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-20 06:05:46.749243 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.749281 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.749580 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.749611 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.750041 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.750071 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.750509 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.750542 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:05:46.751083 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:05:46.751266 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.751334 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.751688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.751946 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.751977 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:05:46.752279 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:05:46.752327 soap_transport_http: read buffer of 2200 bytes 2019-02-20 06:05:46.754289 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-02-20 06:05:46.754335 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:05:46.754341 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:05:46.754441 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:05:46.754481 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:05:46.754497 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:05:46.754505 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:05:46.754526 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:05:46.754532 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:05:46.754726 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:05:46.754745 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:05:46.754821 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.754831 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:05:46.754851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.754885 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.754895 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.754910 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:05:46.754931 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.754939 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.754949 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:05:46.754964 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.754994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.755006 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.755021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755028 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.755043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755070 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.755078 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755088 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:05:46.755101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.755127 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:05:46.755141 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755147 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:05:46.755161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755185 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.755192 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755205 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:05:46.755223 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.755230 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755240 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:05:46.755257 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.755264 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755279 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:05:46.755306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.755341 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.755357 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755364 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:05:46.755378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755404 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.755411 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755421 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:05:46.755434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.755459 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:05:46.755474 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755481 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:05:46.755494 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755520 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.755527 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755537 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:05:46.755554 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.755561 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755571 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:05:46.755588 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.755595 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755605 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:05:46.755622 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.755629 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755638 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:46.755651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.755690 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.755705 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755712 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.755734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755772 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755778 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755791 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755819 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.755840 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.755856 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755867 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:46.755877 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:05:46.755889 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755903 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:05:46.755913 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:05:46.755927 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755933 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:05:46.755946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755970 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.755977 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.755987 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:46.755999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.756023 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.756037 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756044 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.756057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756081 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.756088 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756098 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:05:46.756110 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756125 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.756135 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:05:46.756149 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756156 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:05:46.756169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756192 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.756199 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756209 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:46.756221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.756245 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.756260 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756266 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.756285 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756325 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.756332 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756343 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:05:46.756356 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756371 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.756381 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:05:46.756396 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756402 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:05:46.756417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756448 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.756455 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756465 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:05:46.756483 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.756490 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756499 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:46.756512 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.756541 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:05:46.756556 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756562 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.756577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756601 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.756609 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756619 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:05:46.756631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.756656 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:05:46.756671 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756677 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:05:46.756696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756730 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.756737 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756760 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:05:46.756780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.756786 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756796 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:46.756808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756827 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.756836 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:05:46.756851 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756857 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.756870 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756894 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.756900 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756910 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:05:46.756922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.756946 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:05:46.756960 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.756966 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:05:46.756979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757002 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.757009 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757018 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:46.757031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.757055 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:05:46.757069 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757075 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.757088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757121 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.757128 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757137 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:05:46.757149 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757164 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.757173 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:05:46.757187 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757193 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:05:46.757206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757229 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.757236 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757245 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:46.757257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.757290 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.757319 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757325 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.757339 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757364 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.757372 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757381 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:05:46.757394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757410 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.757419 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:05:46.757434 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757440 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:05:46.757453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757478 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.757485 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757494 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:05:46.757507 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.757532 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.757547 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757553 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.757566 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757590 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.757598 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757608 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:05:46.757620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.757645 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:05:46.757660 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757666 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:05:46.757680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757705 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.757712 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757721 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:05:46.757734 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757749 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.757759 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.757774 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757781 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.757794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757818 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.757826 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757836 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:05:46.757848 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757864 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.757874 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:05:46.757889 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757895 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:05:46.757909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757933 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.757940 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757951 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:05:46.757969 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.757976 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.757985 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:05:46.757999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.758028 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.758042 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758049 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.758062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758088 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.758095 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758105 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:05:46.758118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.758143 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:05:46.758158 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758164 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:05:46.758178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758203 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.758210 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758220 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:46.758233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.758258 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.758279 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758287 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.758301 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758326 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.758334 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758344 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:05:46.758357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758372 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.758382 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:46.758397 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758403 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:05:46.758417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758442 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:05:46.758450 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758459 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:05:46.758472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.758497 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.758512 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758518 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.758532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758555 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758562 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758602 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.758623 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.758640 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758651 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:46.758661 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:05:46.758674 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758689 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:05:46.758699 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:05:46.758714 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758720 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:05:46.758734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758760 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:05:46.758768 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758778 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:05:46.758791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758807 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.758817 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.758832 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758838 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.758851 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758875 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758882 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758919 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.758946 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.758963 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.758974 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:46.758984 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:05:46.758996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:05:46.759020 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:05:46.759035 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759041 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:05:46.759055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759079 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759087 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759097 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:05:46.759115 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759122 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759132 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:05:46.759150 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759156 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759166 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:05:46.759183 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.759190 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759200 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:05:46.759218 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.759225 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759235 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:05:46.759252 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.759259 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759268 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:05:46.759293 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.759301 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759310 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:46.759323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759362 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.759374 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.759390 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759396 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.759410 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759435 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759443 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:05:46.759465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.759491 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:05:46.759506 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759512 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:05:46.759525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759550 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759557 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759567 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:05:46.759585 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759592 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759601 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:46.759619 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759626 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759635 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:05:46.759648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.759681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.759695 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759702 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.759715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759740 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759748 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:05:46.759772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.759804 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:05:46.759819 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759825 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:05:46.759839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759864 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759871 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759884 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:46.759897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759913 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.759923 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.759938 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759947 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.759961 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.759987 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.759995 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760005 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:05:46.760018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.760043 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:46.760058 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760064 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:05:46.760078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760103 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.760110 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760120 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:05:46.760138 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.760145 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760154 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:46.760173 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.760180 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760190 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:05:46.760203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.760236 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.760251 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760257 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.760293 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760320 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.760327 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760337 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:05:46.760351 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760366 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.760376 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:46.760391 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760397 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.760411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760436 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.760443 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760453 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:05:46.760471 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.760478 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760487 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:05:46.760505 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.760511 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760521 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:46.760538 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.760545 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760555 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:05:46.760573 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.760580 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760590 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:05:46.760603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.760647 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.760663 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760669 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.760683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760708 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760716 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760726 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:05:46.760739 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.760754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.760764 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.760779 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760810 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760817 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760827 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760840 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.760872 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760897 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.760904 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760914 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:46.760932 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.760939 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760949 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:05:46.760970 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.760977 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.760987 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:05:46.761005 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.761012 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761022 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:05:46.761042 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.761050 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761060 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:05:46.761078 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:05:46.761084 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761097 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:05:46.761115 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.761122 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761132 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.761150 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.761156 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761166 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:46.761183 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.761190 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761200 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:05:46.761217 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.761224 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761234 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:05:46.761247 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.761325 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761331 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.761346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761409 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.761419 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761431 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:05:46.761450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.761457 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761467 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:05:46.761485 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.761492 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761502 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:05:46.761520 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.761526 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761536 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:05:46.761549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761577 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.761587 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761603 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761610 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.761624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761650 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761658 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761668 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:05:46.761681 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.761696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.761706 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.761719 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761747 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761754 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761764 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761777 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761793 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.761807 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761833 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.761840 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761850 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:05:46.761868 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.761875 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761886 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:05:46.761904 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.761910 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761920 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:05:46.761938 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.761944 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761954 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:05:46.761972 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.761979 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.761988 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:05:46.762006 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.762012 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.762022 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:05:46.762039 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.762046 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.762056 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:46.762073 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.762079 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.762089 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:05:46.762107 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.762113 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.762123 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:05:46.762141 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.762147 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.762158 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:05:46.762175 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.762182 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.762191 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:05:46.762204 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.762259 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.762284 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762291 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.762307 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762333 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.762340 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762350 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:05:46.762368 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.762375 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762384 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:46.762402 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.762409 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762418 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:05:46.762436 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:46.762443 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762453 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.762466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762493 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.762503 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762518 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762524 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.762539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762564 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762571 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762581 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:05:46.762594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.762609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.762619 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.762633 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762661 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762669 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762679 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762692 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762708 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.762722 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762748 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.762755 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762772 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:05:46.762790 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.762797 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762806 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:05:46.762829 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.762836 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762845 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:05:46.762864 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.762870 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762880 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:05:46.762897 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.762904 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762914 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:05:46.762932 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.762938 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762948 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:05:46.762965 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.762972 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.762981 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:46.762999 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.763006 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.763016 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:05:46.763033 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.763040 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.763050 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:05:46.763068 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763074 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.763092 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:05:46.763109 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.763116 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.763125 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:05:46.763143 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.763149 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.763159 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:05:46.763172 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.763231 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.763246 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763288 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763296 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763307 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763337 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.763351 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763377 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.763384 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763394 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:05:46.763412 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.763419 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763428 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:05:46.763446 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.763452 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763462 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:05:46.763479 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.763486 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763496 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:05:46.763513 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.763520 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763530 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:05:46.763547 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.763554 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763563 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:05:46.763581 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.763588 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763604 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:05:46.763622 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.763629 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763638 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:05:46.763656 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.763663 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763673 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:05:46.763690 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.763697 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763706 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:05:46.763724 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.763731 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763740 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:05:46.763758 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.763764 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763774 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:05:46.763792 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.763798 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763808 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:46.763825 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.763832 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763842 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:05:46.763855 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.763920 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.763939 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.763946 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:05:46.763967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.763994 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.764001 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764011 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:05:46.764024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764039 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.764050 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.764065 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764071 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.764091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764117 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.764125 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764135 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:05:46.764148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.764173 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:05:46.764188 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764209 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:05:46.764225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764251 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.764258 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764268 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:46.764300 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.764307 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764317 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:05:46.764335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.764342 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764351 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:05:46.764369 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:46.764375 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764385 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:05:46.764398 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.764445 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:05:46.764461 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764468 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.764486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764512 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:46.764519 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764529 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:05:46.764542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.764558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.764567 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:05:46.764581 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:46.764608 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764615 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:46.764625 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764638 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:46.764664 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.764679 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764710 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.764717 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764727 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:05:46.764745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.764752 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764762 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:05:46.764780 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.764787 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764797 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:05:46.764814 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:05:46.764821 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764831 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:05:46.764849 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.764855 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764865 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:05:46.764882 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.764889 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764898 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:05:46.764916 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.764923 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764933 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:46.764951 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.764957 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.764967 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:05:46.764985 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.764992 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.765001 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:05:46.765019 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.765025 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.765035 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:46.765048 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:05:46.765098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.765115 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765122 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:05:46.765139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765172 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.765180 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765190 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:46.765203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.765284 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.765310 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765317 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.765336 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765362 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:05:46.765369 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765379 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:05:46.765393 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.765418 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:05:46.765432 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:46.765459 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:46.765466 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:46.765476 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:05:46.765493 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:05:46.765500 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:46.765510 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:05:46.765527 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:46.765534 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:46.765544 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:05:46.765556 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:05:46.765581 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.765597 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765603 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.765621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765647 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.765655 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765665 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:46.765683 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.765690 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765700 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:05:46.765717 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.765724 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765734 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:05:46.765747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.765780 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.765795 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765801 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.765819 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765845 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.765852 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765862 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:05:46.765875 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.765891 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.765901 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.765914 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.765941 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.765949 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.765959 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.765972 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.765988 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.766002 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766028 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.766035 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766045 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:05:46.766063 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.766070 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766079 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:05:46.766097 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.766104 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766117 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:05:46.766136 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.766143 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766153 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:05:46.766170 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.766177 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766186 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:05:46.766203 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.766210 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766220 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:05:46.766237 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.766244 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766254 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:05:46.766271 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.766285 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766295 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:05:46.766314 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.766321 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766331 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:05:46.766344 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.766391 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.766409 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766416 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:05:46.766459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766487 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.766494 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766504 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:05:46.766523 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.766530 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766540 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:05:46.766557 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.766564 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766573 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:46.766590 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.766597 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766606 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:05:46.766624 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.766630 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766640 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:05:46.766653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.766696 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.766711 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766717 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.766735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766760 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766767 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766780 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766805 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.766825 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.766842 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766853 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:46.766863 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:05:46.766876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:05:46.766900 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:05:46.766915 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766921 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:05:46.766939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766964 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.766972 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.766982 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:05:46.766995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767010 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.767020 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.767035 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767041 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.767054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767080 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:05:46.767087 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767096 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:05:46.767109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.767134 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:05:46.767149 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767155 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:05:46.767168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767193 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.767200 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767214 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:46.767228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767243 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.767252 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.767268 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767281 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.767296 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767322 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767329 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767339 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:05:46.767352 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.767367 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.767377 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:05:46.767391 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767418 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767426 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767435 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767448 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.767478 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767508 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.767516 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767526 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:05:46.767544 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.767551 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767560 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:05:46.767578 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.767584 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767594 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:05:46.767614 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.767621 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767630 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:05:46.767648 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.767655 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767664 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:05:46.767682 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:05:46.767689 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767698 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:05:46.767716 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:05:46.767722 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767732 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:05:46.767749 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:05:46.767756 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767766 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:05:46.767784 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:46.767790 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767800 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:05:46.767818 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.767824 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767834 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:05:46.767853 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.767859 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767869 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:05:46.767887 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.767894 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767907 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:05:46.767925 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.767932 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.767942 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:05:46.767954 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.768017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.768036 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768042 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:05:46.768062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768088 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.768096 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768106 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:05:46.768119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.768144 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.768159 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768165 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.768179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768216 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.768224 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768234 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:05:46.768247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768262 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.768280 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:05:46.768297 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768304 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.768322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768348 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.768355 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768365 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:05:46.768383 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.768389 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768399 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:05:46.768416 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.768423 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768433 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:05:46.768451 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.768458 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768467 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:05:46.768480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.768518 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768533 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768540 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.768558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768584 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768591 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768601 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:05:46.768614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.768629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.768639 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.768652 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768681 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768689 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768699 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768711 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768729 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.768743 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768769 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.768776 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768785 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:05:46.768803 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.768810 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768819 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:05:46.768837 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.768843 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768853 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:05:46.768870 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.768877 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768891 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:05:46.768909 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.768924 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768934 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:05:46.768952 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.768959 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.768969 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:05:46.768986 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:05:46.768993 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.769002 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:05:46.769015 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.769054 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.769071 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769078 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:05:46.769092 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769121 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.769129 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769139 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:05:46.769157 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.769164 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769174 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:05:46.769191 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.769198 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769208 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:05:46.769225 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.769232 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769241 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:05:46.769259 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.769265 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769281 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:05:46.769300 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.769309 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769319 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:05:46.769336 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.769343 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769353 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:05:46.769370 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.769377 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769387 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:05:46.769400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.769453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.769468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769475 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:05:46.769493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769519 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:46.769526 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769536 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:05:46.769549 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769564 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.769574 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:05:46.769591 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:05:46.769598 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:05:46.769609 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:05:46.769626 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769632 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:05:46.769650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769674 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.769695 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:05:46.769711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.769722 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:05:46.769732 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:05:46.769749 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.769755 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:05:46.769765 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:05:46.769782 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:05:46.769789 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:05:46.769799 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:05:46.769816 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.769828 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.769837 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.769855 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.769861 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.769871 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.769888 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.769895 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.769905 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.769922 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.769928 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:05:46.769938 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.769955 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:46.769962 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:05:46.769972 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:46.769989 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:05:46.769995 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:05:46.770005 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:05:46.770021 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.770028 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.770042 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.770060 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:05:46.770067 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:05:46.770077 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:05:46.770094 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.770101 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:05:46.770111 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.770128 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.770135 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:05:46.770144 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.770160 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:05:46.770167 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:05:46.770177 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:05:46.770190 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:05:46.770226 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.770256 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:05:46.770291 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.770320 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:05:46.770347 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.770374 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:05:46.770402 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.770429 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:05:46.770456 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.770483 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:05:46.770510 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:05:46.770536 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:05:46.770564 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:05:46.770590 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:05:46.770632 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:05:46.770659 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:05:46.770848 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.770877 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:05:46.770904 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.770930 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:05:46.770965 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.770992 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:05:46.771018 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.771045 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:05:46.771072 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.771099 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:46.771126 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.771153 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:05:46.771179 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.771206 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:05:46.771233 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.771261 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:05:46.771296 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.771323 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:05:46.771350 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.771379 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:46.771406 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.771434 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:05:46.771460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.771489 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.771516 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.771543 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.771570 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.771602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.771628 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.771655 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:05:46.771682 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:05:46.771708 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:05:46.771735 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.771762 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:05:46.771795 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.771821 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.771848 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.771879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:05:46.771906 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.771936 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:05:46.771963 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.771990 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:05:46.772017 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.772043 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:05:46.772070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.772098 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:05:46.772124 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.772153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:05:46.772181 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772199 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772226 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:46.772258 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772288 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772307 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772334 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:46.772365 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772383 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772400 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772417 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772444 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:46.772470 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772497 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.772524 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772550 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.772577 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772595 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772625 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.772651 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772669 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772696 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.772723 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772750 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.772776 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772803 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:46.772829 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772856 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.772882 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772912 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.772939 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772956 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.772983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:46.773013 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773040 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.773070 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773097 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:46.773128 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773155 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:46.773181 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773198 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773234 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773251 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773268 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773292 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773319 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.773347 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773364 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773382 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773408 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.773434 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773461 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.773488 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773506 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773523 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773549 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.773575 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773670 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.773696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773713 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773730 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773752 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773778 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.773805 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773822 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773839 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773883 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.773909 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773935 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.773962 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773980 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.773997 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774014 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774043 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:46.774070 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774096 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:05:46.774123 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774139 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774156 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774183 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.774209 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774243 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774260 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:46.774338 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774365 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:05:46.774391 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774425 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.774452 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774478 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.774508 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774525 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774542 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774586 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.774613 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774630 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774647 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774666 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774683 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774717 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774734 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774760 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:05:46.774787 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774805 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774831 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:46.774857 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774874 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774890 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774917 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:46.774943 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774960 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774977 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.774994 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775020 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:46.775061 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775088 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.775114 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775140 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.775166 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775183 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775210 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.775236 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775253 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775286 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.775313 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775340 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.775367 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775394 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:46.775421 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775448 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.775474 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775501 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:05:46.775527 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775544 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775570 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:05:46.775596 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775625 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.775652 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775678 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:46.775705 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775731 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:46.775758 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775792 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775830 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775847 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775864 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775891 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.775918 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775935 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775952 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.775978 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.776004 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776032 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.776059 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776076 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776093 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776120 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.776146 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776163 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776180 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776213 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776240 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:05:46.776266 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776296 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776314 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776331 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776358 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.776384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776401 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776419 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776440 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776467 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.776493 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776520 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:05:46.776546 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776563 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776581 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776600 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776626 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:05:46.776652 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776679 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:05:46.776705 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776724 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776741 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776767 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.776794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:05:46.776915 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776942 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:05:46.776968 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.776995 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:05:46.777021 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777048 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:05:46.777074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777113 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777131 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777157 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.777185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777220 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777237 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777271 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777295 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777313 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:05:46.777340 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:05:46.777367 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.777428 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.777479 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.777529 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.777577 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.777626 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:46.777675 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:05:46.777724 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:46.777790 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.777840 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.777889 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.777938 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.777986 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.778036 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.778085 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.778132 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.778181 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.778230 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.778287 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.778338 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.778401 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.778457 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.778513 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.778561 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:46.778609 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.778657 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.778705 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.778755 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.778804 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.779046 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.779095 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.779145 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.779203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.779252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.779308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.779357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.779405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.779453 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:46.779503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:05:46.779556 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:46.779605 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.779653 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.779702 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.779750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.779797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.779846 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.779894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.779943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.780000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.780049 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.780099 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.780148 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.780197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.780250 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.780311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.780360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:46.780409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.780456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.780504 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.780553 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.780602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.780655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.780703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.780752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.780810 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.780859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.780908 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.780957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.781004 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.781060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:46.781108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:05:46.781161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:46.781210 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.781257 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.781318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.781366 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.781413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.781515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.781566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.781613 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.781661 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.781710 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.781759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.781809 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.781859 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.781913 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.781966 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.782014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:46.782061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.782109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.782157 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.782206 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.782256 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.782320 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.782368 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.782417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.782475 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:05:46.782502 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.782565 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.782622 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.782677 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.782738 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.782795 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:46.782850 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:05:46.782913 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:46.782968 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.783024 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.783079 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.783135 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.783190 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.783245 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.783308 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.783363 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.783418 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.783474 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.783530 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.783585 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.783641 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.783695 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.783750 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.783810 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:46.783868 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.783940 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.784028 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.784084 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.784138 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.784193 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.784494 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.784550 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.784615 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:05:46.784639 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.784695 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.784751 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.784806 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.784860 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.784920 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:46.784975 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:05:46.785034 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:46.785093 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.785148 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.785203 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.785258 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.785320 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.785377 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.785432 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.785492 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.785547 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.785603 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.785662 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.785717 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.785772 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.785828 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.785884 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.785939 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:46.785994 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.786050 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.786104 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.786159 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.786221 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.786283 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.786340 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.786394 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.786456 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:05:46.786479 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.786531 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.786580 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.786630 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.786686 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.786736 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:46.786786 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:05:46.786835 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:46.786884 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.786933 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.786982 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.787032 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.787082 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.787133 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.787182 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.787240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.787302 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.787353 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.787408 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.787458 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.787507 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.787557 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.787616 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.787665 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:46.787715 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.787770 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.787819 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.787868 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.787918 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.787968 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.788018 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.788069 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.788127 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:05:46.788149 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.788201 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.788253 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.788320 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.788372 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.788430 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:05:46.788482 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:05:46.788538 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:05:46.788590 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.788642 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.788694 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.788746 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.788797 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.788849 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.788905 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.788957 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.789009 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.789061 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.789113 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.789165 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.789217 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.789269 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.789328 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.789379 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:05:46.789431 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.789483 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.789536 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.789587 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.789639 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.789697 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.789752 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.789805 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.789860 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:05:46.789878 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:05:46.789909 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:05:46.789937 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:05:46.789964 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:05:46.789990 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:05:46.790012 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.790234 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.790244 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.790253 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.790263 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.790272 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:05:46.790287 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:05:46.790296 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:05:46.790304 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.790313 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.790321 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.790330 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.790338 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.790346 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.790355 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.790363 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.790372 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.790380 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.790389 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.790397 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.790405 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.790413 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.790421 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.790429 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:05:46.790437 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.790445 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.790453 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.790461 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.790469 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.790477 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.790485 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.790493 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.790502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.790511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.790519 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.790528 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.790536 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.790543 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:05:46.790551 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:05:46.790560 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:05:46.790567 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.790575 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.790582 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.790590 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.790602 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.790610 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.790617 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.790625 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.790632 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.790640 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.790647 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.790655 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.790667 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.790675 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.790682 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.790689 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:05:46.790697 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.790704 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.790711 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.790718 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.790726 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.790733 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.790740 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.790748 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.790756 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.790765 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.790827 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.790839 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.790846 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.790854 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:05:46.790861 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:05:46.790869 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:05:46.790876 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.790883 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.790890 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.790897 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.790904 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.790914 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.790922 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.790929 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.790936 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.790942 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.790949 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.790956 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.790963 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.790970 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.790976 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.790984 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:05:46.790991 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.790999 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.791005 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.791012 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.791019 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.791026 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.791033 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.791039 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.791046 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:05:46.791054 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.791061 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:05:46.791069 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:05:46.791076 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:05:46.791083 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:05:46.791090 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:05:46.791097 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:05:46.791107 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:05:46.791115 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:05:46.791122 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:05:46.791129 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:05:46.791136 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.791155 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.791164 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:05:46.791172 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:05:46.791179 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:05:46.791185 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.791192 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:05:46.791199 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:05:46.791205 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:05:46.791212 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:05:46.791218 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:05:46.791225 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:05:46.791231 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:05:46.791237 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:05:46.791244 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:05:46.791251 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:05:46.791257 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:05:46.791264 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:05:46.791270 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:05:46.791284 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:05:46.791585 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:05:46.791596 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:05:46.791602 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:05:46.791607 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:05:46.791614 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:05:46.791618 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:05:46.791622 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:05:46.791633 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:05:46.791641 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:05:46.791686 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.791693 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179273" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:05:46.791708 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:05:46.791729 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:05:46.791735 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:05:46.791740 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:05:46.791744 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:05:46.791750 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179273" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:05:46.791761 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:46.791769 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:46.791774 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:46.791786 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.791802 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:05:46.791808 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:05:46.791832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.791842 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:05:46.791846 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.791873 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:05:46.791879 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:05:46.791884 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:05:46.791887 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:05:46.791892 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:05:46.791895 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:05:46.791900 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:05:46.791905 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:05:46.791911 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179273" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:05:46.791924 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:46.791931 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:46.791935 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:05:46.791942 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.791947 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:05:46.791951 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:05:46.791974 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:05:46.791981 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.791986 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.791992 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.791996 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:05:46.792006 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:05:46.792017 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:46.792022 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:05:46.792027 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:05:46.792033 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179273" 2019-02-20 06:05:46.792040 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:46.792044 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:05:46.792049 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:46.792056 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:46.792060 wsdl: in serializeType: returning: 179273 2019-02-20 06:05:46.792067 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:05:46.792073 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:05:46.792077 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:05:46.792081 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:05:46.792086 wsdl: in serializeType: returning: 179273 2019-02-20 06:05:46.792091 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179273 2019-02-20 06:05:46.792108 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179273 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:05:46.792112 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:05:46.792118 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns1537"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:05:46.792133 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:05:46.792139 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179273 2019-02-20 06:05:46.792149 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:05:46.792227 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:05:46.792163 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:05:46.792174 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:05:46.792179 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:05:46.792184 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:05:46.792188 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:05:46.792196 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:05:46.792206 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:05:46.792214 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:05:46.792220 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:05:46.792233 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:05:46.792244 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:05:46.792252 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:05:46.799566 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:05:46.799588 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:05:46.799601 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:05:46.799607 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:05:46.799613 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:05:46.799618 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:05:46.799627 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:05:46.799631 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:05:46.799636 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:05:46.799666 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:05:46.808783 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:05:46.808814 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:05:46.808820 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:05:46.808826 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:05:46.808831 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:05:46.808840 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:05:46.808846 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:05:46.808852 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:05:46.808857 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:05:46.808863 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:05:45 GMT 2019-02-20 06:05:46.808870 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:05:46.808878 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:05:46.808884 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:05:46.808893 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:05:46.808920 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:05:46.808934 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:05:46.808944 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:05:46.808948 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:05:46.808953 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:05:46.808990 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:05:46.809004 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:05:46.809010 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:05:46.809039 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:05:46.809046 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:05:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:05:46.809083 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:05:46.809093 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:05:46.809115 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:05:46.809122 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:05:46.809229 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:05:46.809362 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:05:46.809369 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:05:46.809378 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:05:46.809388 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:05:46.809416 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:05:46.809484 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:05:46.809512 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:05:46.809527 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:05:46.809534 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:05:46.809539 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:05:46.809544 nusoap_client: detail =