Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 70.20Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
4046836 Model turbiny:
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: DODGE
 Silnik:
JR T2178
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 21:52:19 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 22:52:25.577987 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 22:52:25.578045 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:25.578061 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179205" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 22:52:25.578078 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:25.578089 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 22:52:25.578098 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 22:52:25.578113 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 22:52:25.578122 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:25.578129 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:25.578138 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 22:52:25.578148 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:52:25.578160 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:52:25.578165 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:52:25.578170 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:52:25.578175 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:52:25.578178 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 22:52:25.578190 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:52:25.578205 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:52:25.578214 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:52:25.578220 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 22:52:25.578226 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 22:52:25.578240 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:52:25.578254 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:52:25.585789 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:52:25.585802 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:52:25.585817 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 22:52:25.585823 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:52:25.585829 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:52:25.585833 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 22:52:25.585837 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 22:52:25.585866 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 22:52:25.602397 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 22:52:25.602419 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 22:52:25.602431 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:52:25.602441 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:52:25.602450 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:52:25.602466 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:52:25.602476 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:52:25.602487 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:52:25.602497 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:52:25.602506 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:52:19 GMT 2019-02-23 22:52:25.602515 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:52:25.602523 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 22:52:25.602534 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:52:25.602547 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 22:52:25.602585 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 22:52:25.609939 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:52:25.610349 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-23 22:52:25.617407 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-23 22:52:25.617478 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:25.617771 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.617804 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:25.618347 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.618580 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.618611 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.624867 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.624950 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:25.625249 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.625305 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:25.625829 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.626068 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.626095 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:25.626663 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.626693 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:25.627011 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.627060 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.627504 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.627534 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:25.628056 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.628075 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:25.632120 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 22:52:25.632467 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:52:25.633000 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-23 22:52:25.633587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.633606 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:25.634124 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:25.634308 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:25.634619 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.634633 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.635085 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 22:52:25.635427 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-23 22:52:25.635483 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:25.635616 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 22:52:25.635630 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 22:52:25.635969 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-23 22:52:25.635982 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:52:25.635989 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 22:52:25.636097 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 22:52:25.636145 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:52:25.636164 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:52:25.636172 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:52:25.636197 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 22:52:25.636203 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 22:52:25.636410 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 22:52:25.636430 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 22:52:25.636493 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636504 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 22:52:25.636525 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636559 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.636569 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636586 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:52:25.636609 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.636616 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636630 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:52:25.636647 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.636692 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.636709 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636716 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.636732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636811 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.636822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636835 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 22:52:25.636851 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636869 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.636879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:52:25.636900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636907 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 22:52:25.636923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636951 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.636959 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.636969 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:52:25.636988 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.636995 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637009 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:52:25.637067 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.637076 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637087 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:52:25.637122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637183 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.637200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.637217 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637224 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 22:52:25.637241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637413 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.637433 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637454 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 22:52:25.637480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637505 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.637524 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 22:52:25.637543 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637549 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 22:52:25.637585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637634 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.637648 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637663 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 22:52:25.637684 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.637691 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637701 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 22:52:25.637719 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.637726 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637736 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 22:52:25.637754 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.637761 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637771 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:25.637784 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.637826 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.637842 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637849 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.637866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637897 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637943 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.637965 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.637982 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.637995 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:25.638005 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 22:52:25.638017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:52:25.638043 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:52:25.638058 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638065 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 22:52:25.638079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638104 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.638112 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638122 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:25.638135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.638160 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.638175 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638183 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.638197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638223 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.638230 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638240 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 22:52:25.638253 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.638286 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:52:25.638303 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638309 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 22:52:25.638325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638350 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.638357 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638367 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:25.638380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.638411 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.638428 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638435 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.638449 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638475 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.638483 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638493 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 22:52:25.638506 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638522 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.638531 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 22:52:25.638547 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638553 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 22:52:25.638567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638592 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.638600 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638610 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:52:25.638628 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.638635 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638646 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:25.638658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638677 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.638688 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 22:52:25.638703 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638709 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.638724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638749 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.638756 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638766 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 22:52:25.638779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.638804 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 22:52:25.638819 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638825 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 22:52:25.638847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638873 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.638881 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638890 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:52:25.638910 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.638917 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638927 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:25.638940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.638969 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 22:52:25.638984 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.638991 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.639005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639029 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.639036 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639046 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 22:52:25.639059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.639083 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 22:52:25.639098 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639104 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 22:52:25.639117 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639141 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.639148 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639158 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:25.639171 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.639195 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 22:52:25.639210 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639216 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.639230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639256 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.639263 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639278 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 22:52:25.639292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639308 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.639318 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 22:52:25.639333 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639339 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 22:52:25.639353 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639378 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.639385 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639394 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:25.639412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.639437 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.639453 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639459 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.639473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639498 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.639505 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639515 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 22:52:25.639528 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639543 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.639553 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:52:25.639568 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639574 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 22:52:25.639588 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639612 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.639619 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639629 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:52:25.639642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.639666 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.639681 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639687 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.639701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639726 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.639733 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639743 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 22:52:25.639756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.639780 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:52:25.639795 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639801 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 22:52:25.639815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639839 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.639846 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639856 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 22:52:25.639869 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639884 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.639893 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.639908 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639916 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.639930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639954 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.639961 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.639971 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 22:52:25.639984 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.640010 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:52:25.640025 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640032 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 22:52:25.640045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640070 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.640077 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640087 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 22:52:25.640104 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.640111 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640121 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 22:52:25.640135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.640163 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.640178 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640184 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.640198 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640224 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.640231 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640241 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 22:52:25.640254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640269 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.640303 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:52:25.640319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640326 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:52:25.640340 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640365 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.640372 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640382 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:25.640395 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640415 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.640427 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.640442 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640449 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.640463 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640495 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.640503 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640513 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:52:25.640526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640541 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.640551 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:25.640566 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640572 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:52:25.640586 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640612 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:52:25.640620 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640629 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:52:25.640642 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640657 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.640667 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.640682 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640688 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.640702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640726 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640733 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640773 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.640794 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.640811 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640822 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:25.640832 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 22:52:25.640844 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:52:25.640869 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:52:25.640884 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640889 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 22:52:25.640903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640929 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:52:25.640937 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640946 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 22:52:25.640959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.640976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.640986 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.641000 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641007 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.641021 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641044 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641051 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641088 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.641109 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.641125 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641136 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:25.641146 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 22:52:25.641158 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:52:25.641182 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:52:25.641197 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641203 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 22:52:25.641218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641242 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.641249 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641259 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 22:52:25.641283 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.641290 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641301 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 22:52:25.641320 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.641327 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641337 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 22:52:25.641355 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.641362 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641372 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:52:25.641389 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.641396 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641410 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:52:25.641429 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.641436 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641445 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 22:52:25.641463 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.641470 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641480 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:25.641492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641531 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.641543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.641559 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641566 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.641580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641605 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.641612 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641622 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 22:52:25.641636 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641651 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.641661 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:52:25.641676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641682 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 22:52:25.641695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641720 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.641728 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641737 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:52:25.641756 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.641763 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641773 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:25.641791 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.641798 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641808 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:52:25.641820 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.641853 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.641868 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641874 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.641887 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641912 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.641921 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 22:52:25.641945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641961 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.641971 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:52:25.641986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.641992 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:52:25.642005 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642030 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.642037 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642047 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:25.642060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.642084 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.642099 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642105 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.642119 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642144 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.642152 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:52:25.642174 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642190 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.642199 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:25.642214 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642220 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 22:52:25.642234 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642258 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.642265 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642280 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 22:52:25.642299 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.642307 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642317 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:25.642335 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.642342 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642352 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:52:25.642365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642387 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.642397 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.642419 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642426 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.642440 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642467 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.642474 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642483 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 22:52:25.642497 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642512 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.642522 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:25.642536 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642542 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.642556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642581 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.642588 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642598 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:52:25.642616 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.642623 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642632 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:52:25.642650 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.642656 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642666 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:25.642683 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.642690 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642700 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:52:25.642718 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.642725 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642735 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:52:25.642748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.642790 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.642805 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642811 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.642827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642852 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.642859 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642869 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 22:52:25.642882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.642897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.642907 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.642922 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.642956 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.642963 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.642973 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.642986 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643003 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.643018 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643043 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.643050 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643059 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:25.643077 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.643084 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643094 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 22:52:25.643112 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.643119 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643129 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 22:52:25.643146 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.643153 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643163 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:52:25.643181 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.643188 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643206 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 22:52:25.643224 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:52:25.643231 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643241 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 22:52:25.643259 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.643265 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643280 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.643299 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.643306 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643383 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:25.643412 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.643420 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643432 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:52:25.643450 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.643457 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643467 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:52:25.643480 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643532 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.643551 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643557 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.643574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643599 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.643606 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643616 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:52:25.643633 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.643640 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643650 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:52:25.643668 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.643674 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643684 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:52:25.643701 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.643708 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643717 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:52:25.643730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.643767 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643782 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643788 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.643802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643828 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643835 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643845 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 22:52:25.643858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.643874 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.643883 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.643897 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643924 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643931 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643941 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643954 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.643971 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.643985 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644011 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.644017 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644027 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:52:25.644045 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.644052 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644063 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:52:25.644081 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.644132 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644151 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:52:25.644188 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.644199 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644217 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:52:25.644249 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.644260 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644283 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:52:25.644308 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.644315 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644326 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:52:25.644344 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.644350 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644360 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:25.644377 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.644384 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644393 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:52:25.644416 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.644424 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644435 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:52:25.644452 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.644459 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644469 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:52:25.644487 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.644493 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644503 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:52:25.644516 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.644571 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.644590 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644596 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.644611 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644637 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.644644 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644654 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:52:25.644671 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.644678 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:25.644705 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.644712 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644721 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:52:25.644739 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:25.644745 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644755 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.644772 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.644810 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.644825 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644831 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.644847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644873 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.644880 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644890 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 22:52:25.644903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.644918 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.644928 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.644942 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.644971 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.644978 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.644988 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645001 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645017 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.645031 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645057 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.645064 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645073 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:52:25.645091 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.645098 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645108 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 22:52:25.645131 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.645139 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645149 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 22:52:25.645167 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.645174 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645184 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 22:52:25.645201 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.645208 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645218 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:52:25.645236 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.645243 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645252 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:52:25.645269 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.645286 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:25.645316 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.645324 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645334 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 22:52:25.645352 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.645359 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645369 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 22:52:25.645387 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645394 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645407 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 22:52:25.645426 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.645433 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645443 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:52:25.645461 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.645468 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645478 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:52:25.645491 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.645550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.645566 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645594 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645601 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645611 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645640 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.645654 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645680 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.645687 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645696 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 22:52:25.645714 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.645721 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645731 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 22:52:25.645748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.645755 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645764 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:52:25.645782 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.645788 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645798 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 22:52:25.645816 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.645823 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645832 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 22:52:25.645850 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.645857 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645867 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 22:52:25.645884 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.645891 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645901 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 22:52:25.645918 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.645925 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645934 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 22:52:25.645952 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.645959 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.645969 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 22:52:25.645986 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.645992 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.646002 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 22:52:25.646020 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.646026 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.646036 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 22:52:25.646053 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.646060 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.646069 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 22:52:25.646087 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.646094 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.646104 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:25.646121 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.646128 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.646137 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 22:52:25.646150 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.646214 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.646233 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646240 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 22:52:25.646264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646296 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.646303 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646314 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 22:52:25.646327 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.646353 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.646369 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646375 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.646396 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646430 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.646438 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646448 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 22:52:25.646461 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.646486 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:52:25.646501 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646507 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 22:52:25.646521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646546 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.646553 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646563 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:25.646581 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.646587 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646597 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:52:25.646614 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.646620 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646630 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:52:25.646647 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:25.646654 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646663 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:52:25.646676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646704 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.646714 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 22:52:25.646729 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646736 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.646754 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646780 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:25.646787 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646797 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 22:52:25.646810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.646825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.646835 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 22:52:25.646848 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:25.646876 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 22:52:25.646883 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:25.646892 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 22:52:25.646905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:25.646921 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.646935 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.646960 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.646967 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.646981 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 22:52:25.647000 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.647007 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647017 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 22:52:25.647035 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.647042 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647051 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 22:52:25.647069 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 22:52:25.647075 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647085 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 22:52:25.647103 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.647110 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647119 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 22:52:25.647137 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.647144 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647153 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 22:52:25.647170 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.647177 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647187 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:25.647204 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.647211 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647220 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 22:52:25.647238 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.647245 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647254 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 22:52:25.647271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.647287 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647297 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:25.647310 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 22:52:25.647360 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.647378 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647384 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 22:52:25.647407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647435 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.647443 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647453 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:25.647466 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.647491 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.647507 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647513 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.647531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647556 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:52:25.647563 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647573 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 22:52:25.647586 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.647611 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:52:25.647625 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:25.647651 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:25.647658 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:25.647668 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 22:52:25.647758 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:52:25.647770 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:25.647788 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 22:52:25.647819 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:25.647831 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:25.647849 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 22:52:25.647876 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 22:52:25.647903 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.647921 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647927 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.647947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647974 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.647981 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.647991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:25.648009 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648016 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648025 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 22:52:25.648043 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648050 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648059 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 22:52:25.648072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.648149 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648181 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648193 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.648218 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648258 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648266 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648282 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 22:52:25.648296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.648323 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.648336 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648364 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648372 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648382 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648395 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648416 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.648433 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648459 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648466 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648476 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 22:52:25.648494 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648501 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648510 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 22:52:25.648528 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.648535 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648544 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 22:52:25.648562 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648569 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648583 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 22:52:25.648601 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.648608 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648618 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 22:52:25.648635 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648642 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648651 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 22:52:25.648669 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.648676 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648685 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 22:52:25.648702 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648709 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648719 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 22:52:25.648736 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648744 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648754 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 22:52:25.648767 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.648813 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.648832 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648838 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 22:52:25.648857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648882 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648889 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648899 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 22:52:25.648918 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.648924 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648934 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:52:25.648951 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.648958 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.648967 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:25.648984 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.648991 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649000 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:52:25.649017 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.649024 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649033 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 22:52:25.649046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.649089 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.649104 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649110 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.649128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649152 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649159 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649198 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.649218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.649235 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649246 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:25.649256 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 22:52:25.649269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649300 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 22:52:25.649311 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:52:25.649326 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649333 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 22:52:25.649355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649380 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.649388 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649398 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 22:52:25.649416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.649442 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.649457 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649464 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.649477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649502 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:52:25.649509 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649519 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 22:52:25.649532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649547 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.649557 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 22:52:25.649572 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649578 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 22:52:25.649592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649616 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.649623 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649633 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:25.649645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.649670 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.649685 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649691 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.649709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649736 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.649743 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649753 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 22:52:25.649766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.649781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.649791 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:52:25.649805 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.649832 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.649840 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.649850 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.649863 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.649879 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.649892 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.649919 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.649927 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.649937 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 22:52:25.649955 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.649962 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.649975 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 22:52:25.649993 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650000 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650010 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 22:52:25.650027 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650034 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650044 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 22:52:25.650061 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650068 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650078 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 22:52:25.650095 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:52:25.650102 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650111 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 22:52:25.650129 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:52:25.650136 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650145 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 22:52:25.650162 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 22:52:25.650169 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650179 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 22:52:25.650196 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:25.650203 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650213 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 22:52:25.650230 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650237 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650247 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 22:52:25.650264 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650271 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650288 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 22:52:25.650307 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650314 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650324 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 22:52:25.650341 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650348 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650361 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 22:52:25.650374 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.650443 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.650465 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650472 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 22:52:25.650491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650517 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650525 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650535 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 22:52:25.650548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.650573 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.650588 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650594 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.650608 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650632 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.650640 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650649 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 22:52:25.650662 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650678 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.650687 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:52:25.650702 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650708 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.650726 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650752 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650759 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650768 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 22:52:25.650786 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.650793 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650803 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 22:52:25.650820 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.650827 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650837 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 22:52:25.650855 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.650862 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650872 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 22:52:25.650884 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.650922 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.650937 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650944 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.650957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.650982 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.650989 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651003 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 22:52:25.651017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651032 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.651042 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.651056 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651085 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651093 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651103 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651116 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651134 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.651148 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651173 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.651180 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651189 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 22:52:25.651207 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.651214 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651223 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 22:52:25.651241 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.651248 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651258 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 22:52:25.651281 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.651289 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651300 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 22:52:25.651318 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.651325 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651341 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 22:52:25.651359 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.651366 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651376 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 22:52:25.651394 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:52:25.651402 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651415 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 22:52:25.651428 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.651467 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.651485 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651491 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 22:52:25.651505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651529 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.651536 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651550 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 22:52:25.651569 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.651575 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651585 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 22:52:25.651602 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.651609 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651618 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 22:52:25.651636 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.651642 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651652 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 22:52:25.651669 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.651676 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651685 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 22:52:25.651702 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.651709 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651719 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 22:52:25.651736 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.651743 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651752 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 22:52:25.651770 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.651777 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651787 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 22:52:25.651800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.651852 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.651867 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651874 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 22:52:25.651892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651918 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:25.651926 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651935 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 22:52:25.651949 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.651964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.651974 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:52:25.651991 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 22:52:25.651998 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 22:52:25.652009 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 22:52:25.652025 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.652031 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 22:52:25.652045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.652069 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.652094 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 22:52:25.652111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.652122 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 22:52:25.652132 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 22:52:25.652150 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.652156 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 22:52:25.652166 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 22:52:25.652182 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 22:52:25.652191 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 22:52:25.652200 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 22:52:25.652217 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.652223 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.652233 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.652250 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.652256 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.652266 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.652289 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.652297 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.652307 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.652324 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.652330 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 22:52:25.652340 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.652357 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:25.652363 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 22:52:25.652373 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:25.652390 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:52:25.652396 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 22:52:25.652411 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 22:52:25.652430 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.652437 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.652446 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.652463 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 22:52:25.652470 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 22:52:25.652484 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 22:52:25.652501 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.652508 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 22:52:25.652518 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.652535 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.652541 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 22:52:25.652551 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.652567 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 22:52:25.652573 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 22:52:25.652582 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 22:52:25.652600 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 22:52:25.652641 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.652672 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 22:52:25.652699 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.652727 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 22:52:25.652753 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.652780 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 22:52:25.652807 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.652834 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 22:52:25.652861 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.652887 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 22:52:25.652914 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 22:52:25.652940 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 22:52:25.652966 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 22:52:25.652992 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 22:52:25.653021 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 22:52:25.653047 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 22:52:25.653074 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.653100 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 22:52:25.653127 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.653158 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 22:52:25.653185 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.653211 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 22:52:25.653237 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.653264 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 22:52:25.653304 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.653331 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:25.653358 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.653385 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:52:25.653418 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.653445 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 22:52:25.653471 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.653499 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 22:52:25.653526 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.653553 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 22:52:25.653579 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.653609 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:25.653636 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.653663 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 22:52:25.653690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.653717 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.653744 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.653770 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.653796 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.653849 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.653877 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.653909 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 22:52:25.653936 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 22:52:25.653962 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 22:52:25.653989 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.654016 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 22:52:25.654050 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.654078 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.654104 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.654131 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 22:52:25.654158 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.654184 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 22:52:25.654223 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.654258 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 22:52:25.654293 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.654320 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 22:52:25.654346 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.654373 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 22:52:25.654402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.654435 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 22:52:25.654463 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654481 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654507 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:25.654533 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654550 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654566 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654592 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:25.654618 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654818 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654836 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654862 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:25.654888 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654914 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.654940 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.654966 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.654992 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655010 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655036 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.655062 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655079 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655106 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.655132 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655159 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.655185 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655211 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:25.655238 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655264 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.655363 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655391 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.655430 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655449 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655475 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:25.655502 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655528 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.655555 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655581 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:25.655607 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655634 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:25.655660 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655682 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655699 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655717 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655734 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655751 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655768 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655795 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.655822 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655839 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655856 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655882 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.655908 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655935 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.655962 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655979 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.655996 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.656047 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656064 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656080 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656097 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656114 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.656223 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656255 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656294 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656324 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656369 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.656423 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656462 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656483 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656501 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656528 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.656568 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656623 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.656660 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656680 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656696 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656713 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656743 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:25.656770 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656796 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:52:25.656822 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656839 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656856 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656882 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.656909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.656976 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657003 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:25.657029 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657055 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:52:25.657081 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657108 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.657134 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657160 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.657192 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657209 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657226 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657242 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657269 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.657311 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657329 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657381 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657399 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657441 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657467 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:52:25.657496 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657514 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657540 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:25.657566 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657583 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657600 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657626 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:25.657652 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657669 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657685 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657702 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657728 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:25.657754 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657780 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.657806 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657837 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.657863 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657880 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657905 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.657931 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657948 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.657973 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.657999 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658026 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.658053 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658080 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:25.658106 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658132 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.658157 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658184 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 22:52:25.658210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658228 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658254 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 22:52:25.658287 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658315 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.658341 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658368 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:25.658394 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658425 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:25.658452 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658486 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658519 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658536 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658557 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658583 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.658610 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658627 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658644 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658670 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.658696 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658724 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.658750 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658768 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658785 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658811 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.658837 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658854 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 22:52:25.658956 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658972 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.658989 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659006 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659032 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.659058 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659075 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659092 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659109 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659135 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.659162 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659192 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 22:52:25.659219 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659235 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659253 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659271 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659304 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 22:52:25.659330 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659356 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 22:52:25.659382 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659403 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659424 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659451 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.659477 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659494 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659528 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659544 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659571 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 22:52:25.659596 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659623 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 22:52:25.659648 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659674 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 22:52:25.659700 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659727 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 22:52:25.659753 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659769 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659786 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659803 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659828 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.659860 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659961 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.659978 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 22:52:25.660004 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 22:52:25.660035 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.660101 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.660151 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.660200 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.660248 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.660305 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:25.660353 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 22:52:25.660405 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:25.660461 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.660510 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.660558 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.660606 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.660653 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.660701 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.660749 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.660796 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.660843 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.660892 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.660941 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.660990 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.661040 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.661096 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.661152 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.661199 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:25.661246 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.661305 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.661353 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.661405 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.661460 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.661527 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.661575 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.661625 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.661681 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.661919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.661969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.662017 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.662064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.662112 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:25.662161 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 22:52:25.662209 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:25.662257 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.662311 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.662360 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.662413 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.662461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.662510 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.662558 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.662606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.662656 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.662704 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.662752 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.662800 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.662848 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.662901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.662954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.663098 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:25.663221 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.663281 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.663334 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.663384 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.663441 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.663493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.663540 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.663588 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.663646 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.663696 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.663744 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.663793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.663840 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.663888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:25.663936 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 22:52:25.663984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:25.664031 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.664078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.664128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.664175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.664222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.664270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.664327 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.664374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.664427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.664484 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.664533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.664582 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.664632 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.664684 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.664736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.664783 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:25.664830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.664877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.664924 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.664973 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.665023 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.665080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.665127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.665211 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.665304 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:52:25.665334 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.665428 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.665485 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.665562 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.665640 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.665803 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:25.665881 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:52:25.665937 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:25.665991 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.666045 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.666099 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.666154 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.666208 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.666262 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.666325 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.666379 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.666437 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.666493 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.666548 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.666603 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.666657 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.666710 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.666764 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.666818 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:25.666871 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.666925 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.667010 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.667065 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.667119 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.667172 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.667226 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.667286 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.667350 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 22:52:25.667376 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.667468 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.667791 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.667869 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.667924 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.667978 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:25.668033 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:52:25.668087 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:25.668141 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.668195 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.668250 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.668311 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.668365 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.668425 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.668480 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.668540 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.668593 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.668649 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.668831 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.668922 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.668984 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.669044 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.669099 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.669153 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:25.669207 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.669262 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.669332 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.669386 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.669449 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.669504 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.669558 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.669611 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.669674 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 22:52:25.669697 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.669749 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.669798 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.669847 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.669902 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.669951 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:25.669999 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:52:25.670047 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:25.670096 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.670192 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.670281 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.670363 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.670459 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.670552 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.670661 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.670762 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.670868 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.670921 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.670971 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.671019 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.671067 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.671116 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.671171 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.671220 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:25.671268 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.671329 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.671379 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.671434 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.671483 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.671532 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.671580 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.671629 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.671687 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 22:52:25.671709 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.671760 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.671811 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.671862 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.671914 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.671964 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 22:52:25.672014 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 22:52:25.672064 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 22:52:25.672116 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.672167 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.672218 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.672268 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.672328 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.672379 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.672439 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.672490 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.672540 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.672593 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.672644 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.672694 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.672745 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.672795 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.672845 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.672896 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 22:52:25.672972 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.673043 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.673104 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.673155 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.673205 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.673301 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.673360 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.673417 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.673476 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 22:52:25.673510 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 22:52:25.673549 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 22:52:25.673578 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 22:52:25.673610 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 22:52:25.673637 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 22:52:25.673661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.673683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.673694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.673706 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.673717 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.673732 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:52:25.673743 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:52:25.673753 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:52:25.673763 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.673776 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.673795 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.673813 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.673825 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.673836 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.673846 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.673856 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.673866 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.673875 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.673888 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.673898 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.673908 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.673917 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.673926 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.673938 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:52:25.673955 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.673966 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.673975 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.673985 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.673994 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.674004 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.674014 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.674023 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.674032 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.674044 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.674052 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.674062 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.674070 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.674079 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:52:25.674087 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:52:25.674096 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:52:25.674104 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.674112 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.674121 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.674128 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.674137 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.674145 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.674153 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.674161 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.674176 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.674192 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.674206 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.674216 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.674224 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.674232 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.674239 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.674247 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:52:25.674255 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.674269 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.674286 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.674294 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.674302 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.674311 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.674319 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.674327 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.674336 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.674347 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.674356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.674365 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.674373 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.674382 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:52:25.674390 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:52:25.674398 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:52:25.674409 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.674418 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.674426 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.674434 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.674442 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.674450 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.674458 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.674465 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.674473 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.674480 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.674488 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.674495 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.674503 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.674511 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.674522 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.674539 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:52:25.674556 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.674570 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.674580 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.674588 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.674596 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.674603 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.674612 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.674619 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.674627 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 22:52:25.674636 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.674647 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 22:52:25.674658 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 22:52:25.674671 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 22:52:25.674684 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 22:52:25.674692 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 22:52:25.674700 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 22:52:25.674708 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 22:52:25.674716 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 22:52:25.674725 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 22:52:25.674732 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 22:52:25.674740 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.674959 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.674969 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 22:52:25.674977 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 22:52:25.674985 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 22:52:25.674992 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.674999 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 22:52:25.675006 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 22:52:25.675014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 22:52:25.675022 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 22:52:25.675029 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 22:52:25.675036 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 22:52:25.675043 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 22:52:25.675050 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 22:52:25.675056 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 22:52:25.675064 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 22:52:25.675070 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 22:52:25.675077 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 22:52:25.675085 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 22:52:25.675091 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 22:52:25.675388 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 22:52:25.675403 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:52:25.675411 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:52:25.675417 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 22:52:25.675424 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 22:52:25.675429 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:52:25.675434 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 22:52:25.675444 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 22:52:25.675455 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:52:25.675505 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.675513 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179205" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:52:25.675529 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 22:52:25.675551 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 22:52:25.675559 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 22:52:25.675564 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 22:52:25.675568 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 22:52:25.675578 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179205" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:52:25.675590 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:25.675598 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:25.675603 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:25.675618 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.675629 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 22:52:25.675635 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 22:52:25.675661 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.675672 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:52:25.675677 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.675701 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:52:25.675707 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 22:52:25.675711 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 22:52:25.675715 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 22:52:25.675720 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 22:52:25.675724 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 22:52:25.675729 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 22:52:25.675733 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 22:52:25.675739 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179205" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 22:52:25.675750 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:25.675758 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:25.675762 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 22:52:25.675769 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.675775 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 22:52:25.675779 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 22:52:25.675802 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 22:52:25.675810 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.675815 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.675822 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.675826 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 22:52:25.675837 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:52:25.675846 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:25.675851 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:52:25.675856 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:52:25.675863 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179205" 2019-02-23 22:52:25.675870 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:25.675874 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:52:25.675879 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:25.675886 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:25.675891 wsdl: in serializeType: returning: 179205 2019-02-23 22:52:25.675898 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 22:52:25.675904 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 22:52:25.675909 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 22:52:25.675912 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 22:52:25.675918 wsdl: in serializeType: returning: 179205 2019-02-23 22:52:25.675922 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179205 2019-02-23 22:52:25.675945 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179205 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 22:52:25.675950 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 22:52:25.675956 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9044"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 22:52:25.675972 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 22:52:25.675978 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179205 2019-02-23 22:52:25.675993 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 22:52:25.676076 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 22:52:25.676008 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 22:52:25.676021 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 22:52:25.676026 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 22:52:25.676031 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 22:52:25.676035 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 22:52:25.676043 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:52:25.676054 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:52:25.676064 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:52:25.676069 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:52:25.676084 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 22:52:25.676095 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 22:52:25.676104 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 22:52:25.683511 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 22:52:25.683547 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 22:52:25.683571 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 22:52:25.683578 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 22:52:25.683585 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 22:52:25.683592 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 22:52:25.683597 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 22:52:25.683602 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 22:52:25.683609 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 22:52:25.683645 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 22:52:25.692702 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 22:52:25.692755 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 22:52:25.692763 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:52:25.692768 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 22:52:25.692775 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 22:52:25.692780 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 22:52:25.692788 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 22:52:25.692794 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 22:52:25.692799 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 22:52:25.692805 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 21:52:19 GMT 2019-02-23 22:52:25.692812 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 22:52:25.692818 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 22:52:25.692824 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 22:52:25.692837 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 22:52:25.692869 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 22:52:25.692882 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 22:52:25.692894 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 22:52:25.692899 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 22:52:25.692906 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 22:52:25.692944 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 22:52:25.692959 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 22:52:25.692967 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 22:52:25.693006 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 22:52:25.693018 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 21:52:19 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 22:52:25.693057 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 22:52:25.693070 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 22:52:25.693106 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 22:52:25.693114 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 22:52:25.693256 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 22:52:25.693388 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 22:52:25.693395 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 22:52:25.693405 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 22:52:25.693417 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:52:25.693443 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 22:52:25.693501 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 22:52:25.693533 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 22:52:25.693546 nusoap_client: got fault 2019-02-23 22:52:25.693555 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 22:52:25.693560 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 22:52:25.693565 nusoap_client: detail =