Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 70.00Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
53279707029366096749 9 Model turbiny: K27
 Producent OE: KKK
 Pojazd: Mercedes-B enz
 Silnik: OM366LA-Euro 2
JR T2305
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Fri, 22 Feb 2019 07:56:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-22 08:57:01.201649 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-22 08:57:01.201712 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:01.201728 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179298" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-22 08:57:01.201745 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:01.201755 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-22 08:57:01.201763 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-22 08:57:01.201776 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-22 08:57:01.201785 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:01.201791 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:01.201800 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-22 08:57:01.201810 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 08:57:01.201821 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 08:57:01.201827 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 08:57:01.201832 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 08:57:01.201836 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 08:57:01.201840 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-22 08:57:01.201852 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:57:01.201867 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:57:01.201876 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 08:57:01.201882 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-22 08:57:01.201889 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-22 08:57:01.201898 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 08:57:01.201907 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 08:57:01.209221 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 08:57:01.209237 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 08:57:01.209249 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-22 08:57:01.209255 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:57:01.209261 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:57:01.209265 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-22 08:57:01.209269 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-22 08:57:01.209305 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-22 08:57:01.226233 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-22 08:57:01.226270 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-22 08:57:01.226293 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 08:57:01.226303 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 08:57:01.226311 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 08:57:01.226319 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 08:57:01.226327 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 08:57:01.226336 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 08:57:01.226345 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 08:57:01.226353 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 07:56:56 GMT 2019-02-22 08:57:01.226361 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 08:57:01.226369 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-22 08:57:01.226378 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 08:57:01.226394 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-22 08:57:01.226434 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-22 08:57:01.234342 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 08:57:01.234406 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 08:57:01.241572 soap_transport_http: read buffer of 7808 bytes 2019-02-22 08:57:01.242027 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:57:01.242599 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:57:01.243146 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:57:01.248959 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:01.249326 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:01.249351 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:01.249509 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:57:01.249659 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:57:01.251836 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 08:57:01.251863 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-22 08:57:01.251875 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-02-22 08:57:01.256259 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 08:57:01.256324 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:57:01.256703 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:57:01.257309 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:01.257476 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:57:01.257786 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-22 08:57:01.257936 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-22 08:57:01.258443 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:57:01.259003 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:57:01.259048 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:01.259587 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:01.259635 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:57:01.260145 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-22 08:57:01.263614 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-22 08:57:01.264033 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-22 08:57:01.264257 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-22 08:57:01.264271 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 08:57:01.264283 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-22 08:57:01.264322 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-22 08:57:01.264362 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 08:57:01.264379 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 08:57:01.264389 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 08:57:01.264412 wsdl: got WSDL URL 2019-02-22 08:57:01.264424 wsdl: Parse WSDL 2019-02-22 08:57:01.264608 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-22 08:57:01.264626 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-22 08:57:01.264690 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.264700 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-22 08:57:01.264720 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.264757 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.264767 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.264787 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 08:57:01.264811 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.264819 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.264830 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 08:57:01.264846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.264883 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.264897 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.264915 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.264922 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.264941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.264974 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.265131 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265148 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-22 08:57:01.265163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.265293 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-22 08:57:01.265311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265317 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-22 08:57:01.265333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265492 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.265502 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265515 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 08:57:01.265608 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.265617 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265628 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 08:57:01.265648 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.265655 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265665 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 08:57:01.265679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265710 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.265723 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.265745 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265753 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-22 08:57:01.265768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265794 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.265804 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265815 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-22 08:57:01.265833 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265850 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.265860 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-22 08:57:01.265876 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265883 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-22 08:57:01.265897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265926 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.265933 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265944 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-22 08:57:01.265968 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.265975 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.265985 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-22 08:57:01.266003 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.266010 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266021 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-22 08:57:01.266041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.266048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266059 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:01.266076 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266105 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.266116 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.266132 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266139 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.266155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266184 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266718 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266788 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.266824 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.266843 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266856 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:01.266867 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-22 08:57:01.266880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:57:01.266909 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 08:57:01.266926 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266937 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-22 08:57:01.266953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.266986 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.266993 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267004 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:01.267017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267035 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.267046 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.267067 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267074 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.267090 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267116 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.267123 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267134 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-22 08:57:01.267150 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.267181 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-22 08:57:01.267198 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267204 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-22 08:57:01.267225 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.267259 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267278 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:01.267293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267313 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.267324 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.267340 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267346 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.267360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267389 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.267397 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267413 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-22 08:57:01.267432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.267458 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-22 08:57:01.267474 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267481 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-22 08:57:01.267495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267524 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.267531 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267546 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 08:57:01.267566 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.267573 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267583 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:01.267596 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.267626 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-22 08:57:01.267645 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267652 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.267671 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267697 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.267705 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267715 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-22 08:57:01.267729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267744 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.267758 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-22 08:57:01.267774 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267784 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-22 08:57:01.267801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267827 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.267834 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.267844 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 08:57:01.267864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.268141 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268164 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:01.268179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.268213 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-22 08:57:01.268233 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268318 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.268337 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268364 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.268376 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268387 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-22 08:57:01.268404 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268423 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.268542 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-22 08:57:01.268564 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268571 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-22 08:57:01.268587 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.268682 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268695 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:01.268712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.268744 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-22 08:57:01.268760 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268767 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.268782 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268872 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.268882 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268894 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-22 08:57:01.268908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.268934 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-22 08:57:01.268950 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.268961 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-22 08:57:01.268982 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269010 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.269017 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269027 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:01.269041 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269056 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.269069 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.269086 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269092 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.269112 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269257 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.269266 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269282 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-22 08:57:01.269296 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269396 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.269414 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 08:57:01.269432 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269439 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-22 08:57:01.269454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269486 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.269532 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269547 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 08:57:01.269565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269586 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.269597 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.269614 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269623 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.269639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269671 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.269679 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269690 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-22 08:57:01.269704 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.269729 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 08:57:01.269745 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269754 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-22 08:57:01.269770 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269796 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.269803 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269813 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-22 08:57:01.269827 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.269852 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.269867 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269874 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.269888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269913 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.269920 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269963 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-22 08:57:01.269978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.269994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.270004 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 08:57:01.270020 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270026 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-22 08:57:01.270041 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270066 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.270074 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270084 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-22 08:57:01.270102 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.270109 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270119 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-22 08:57:01.270133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.270162 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.270177 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270183 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.270199 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270225 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.270232 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270243 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-22 08:57:01.270256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.270289 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 08:57:01.270305 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270311 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 08:57:01.270326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270351 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.270358 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270368 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:01.270382 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270397 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.270413 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.270431 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270437 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.270452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270556 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.270566 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270577 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 08:57:01.270590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.270617 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:01.270632 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270638 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-22 08:57:01.270658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270685 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:57:01.270693 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270703 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 08:57:01.270853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.270908 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.270938 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.270957 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.270986 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271032 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271044 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271118 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.271156 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.271190 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271211 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:01.271231 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-22 08:57:01.271256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271290 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:57:01.271312 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:57:01.271341 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271400 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-22 08:57:01.271433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271480 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:57:01.271498 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271518 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-22 08:57:01.271632 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.271692 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.271724 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271732 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.271748 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271773 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271780 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271794 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271851 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.271879 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.271896 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.271908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:01.272084 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-22 08:57:01.272099 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:57:01.272126 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:57:01.272142 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272149 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-22 08:57:01.272180 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272218 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.272227 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-22 08:57:01.272257 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.272264 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-22 08:57:01.272300 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.272308 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272318 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-22 08:57:01.272410 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.272419 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272430 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 08:57:01.272451 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.272458 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272468 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 08:57:01.272486 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.272492 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272503 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-22 08:57:01.272554 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.272562 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272574 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:01.272587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.272642 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.272659 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272666 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.272681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272706 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.272714 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-22 08:57:01.272737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.272762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-22 08:57:01.272778 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272784 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-22 08:57:01.272800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272825 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.272833 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272843 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 08:57:01.272861 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.272868 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272878 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:01.272896 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.272903 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272913 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 08:57:01.272926 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.272959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.272974 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.272981 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.272996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273022 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.273029 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273039 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-22 08:57:01.273052 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273069 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.273079 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-22 08:57:01.273095 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273101 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 08:57:01.273115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.273192 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273208 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:01.273229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273252 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.273269 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.273306 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273315 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.273332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273360 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.273371 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273383 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 08:57:01.273396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273417 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.273429 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:01.273446 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273452 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-22 08:57:01.273468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273556 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.273570 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273588 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-22 08:57:01.273617 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.273628 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:01.273675 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.273687 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273704 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 08:57:01.273725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.273778 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.273800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273807 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.273823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273850 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.273858 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273868 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-22 08:57:01.273882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.273907 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:01.273923 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273929 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.273944 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273970 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.273977 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.273988 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 08:57:01.274007 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.274040 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.274063 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:57:01.274094 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.274106 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.274123 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:01.274153 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.274164 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.274181 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 08:57:01.274408 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.274424 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.274451 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 08:57:01.274480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.274544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.274572 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.274603 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.274613 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.274643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.274687 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275088 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.275111 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-22 08:57:01.275136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.275176 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.275206 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.275236 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275358 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275371 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275389 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275417 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.275480 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275600 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.275615 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275636 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:01.275726 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.275745 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275767 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-22 08:57:01.275832 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.275845 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275864 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-22 08:57:01.275898 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.275909 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.275934 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 08:57:01.275971 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.275985 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.276070 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-22 08:57:01.276109 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:57:01.276126 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.276150 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-22 08:57:01.276189 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.276198 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.276210 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.276229 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.276292 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.276307 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:01.276328 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.276336 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.276347 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:57:01.276364 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.276374 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.276385 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:57:01.276403 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.276456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.276478 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276485 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.276505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276586 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.276595 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276606 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:57:01.276629 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.276636 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276652 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 08:57:01.276670 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.276678 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276688 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 08:57:01.276706 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.276713 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276724 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 08:57:01.276740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.276879 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.276903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276910 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.276927 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276954 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.276962 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.276973 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-22 08:57:01.276992 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.277012 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.277024 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.277039 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277068 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277076 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277086 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277103 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277120 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.277140 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277167 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.277175 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277185 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 08:57:01.277203 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.277214 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277225 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 08:57:01.277248 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.277255 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277266 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 08:57:01.277295 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.277302 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277313 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 08:57:01.277331 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.277341 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277351 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 08:57:01.277374 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.277381 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277392 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 08:57:01.277410 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.277417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277427 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:01.277445 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.277451 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277465 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 08:57:01.277483 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.277494 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277505 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 08:57:01.277524 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.277530 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277540 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:57:01.277759 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.277769 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277781 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:57:01.277795 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.277855 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.277880 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.277887 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.277903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.277930 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.277937 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.277948 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 08:57:01.277969 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.277976 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.277991 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:01.278011 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.278018 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.278028 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 08:57:01.278090 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:01.278099 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.278116 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.278131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.278211 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.278260 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278287 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.278294 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.278310 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.278340 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278351 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.278363 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-22 08:57:01.278377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.278393 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.278403 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.278418 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278452 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278460 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278475 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278489 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.278520 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278547 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.278593 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278608 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 08:57:01.278629 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.278637 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278647 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-22 08:57:01.278670 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.278681 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278692 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-22 08:57:01.278716 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.278723 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278734 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-22 08:57:01.278752 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.278759 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278770 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 08:57:01.278788 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.278794 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278808 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 08:57:01.278870 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.278880 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278893 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:01.278913 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.278920 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278931 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-22 08:57:01.278956 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.278964 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.278975 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-22 08:57:01.278994 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279001 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.279011 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-22 08:57:01.279029 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.279036 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.279049 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:57:01.279067 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.279079 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.279089 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:57:01.279103 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.279204 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.279226 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279256 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279263 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279279 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279296 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279318 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.279334 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279361 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.279369 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279379 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-22 08:57:01.279397 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.279407 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279418 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-22 08:57:01.279440 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.279448 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279459 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 08:57:01.279582 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.279592 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279605 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-22 08:57:01.279626 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.279633 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279643 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-22 08:57:01.279661 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.279668 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279686 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-22 08:57:01.279709 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.279716 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279727 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-22 08:57:01.279745 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.279753 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279763 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-22 08:57:01.279783 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.279790 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279805 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-22 08:57:01.279824 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.279831 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279842 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-22 08:57:01.279859 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.279866 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279877 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-22 08:57:01.279898 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.279905 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.279916 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-22 08:57:01.279939 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.280144 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.280163 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:01.280185 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.280193 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.280206 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-22 08:57:01.280220 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.280296 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.280319 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280326 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-22 08:57:01.280346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280376 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.280390 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280406 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-22 08:57:01.280420 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.280448 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.280464 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280470 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.280485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280515 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.280527 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280538 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-22 08:57:01.280552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.280578 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 08:57:01.280594 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280600 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-22 08:57:01.280617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280649 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.280656 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280667 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:01.280686 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.280693 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280703 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 08:57:01.280721 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.280727 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280740 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 08:57:01.280758 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:01.280765 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280775 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 08:57:01.280788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.280829 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-22 08:57:01.280844 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280851 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.280867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280892 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:01.280900 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280910 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-22 08:57:01.280923 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.280938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.280948 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-22 08:57:01.280962 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:01.280990 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-22 08:57:01.280998 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:01.281008 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281021 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:01.281037 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.281052 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281077 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.281085 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281095 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-22 08:57:01.281113 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.281120 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281130 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-22 08:57:01.281147 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.281154 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281164 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-22 08:57:01.281182 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-22 08:57:01.281189 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281200 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-22 08:57:01.281217 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.281224 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281234 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-22 08:57:01.281252 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.281258 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281269 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-22 08:57:01.281293 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.281300 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281311 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:01.281535 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.281544 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281557 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-22 08:57:01.281576 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.281736 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281750 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-22 08:57:01.281826 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.281835 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281847 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:01.281861 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-22 08:57:01.281922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.281942 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.281949 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-22 08:57:01.281965 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.281991 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.281998 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282009 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:01.282022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.282048 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.282064 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282070 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.282089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282116 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:57:01.282123 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282133 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-22 08:57:01.282146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.282285 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-22 08:57:01.282327 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:01.282375 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:01.282388 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:01.282496 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-22 08:57:01.282521 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:57:01.282528 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:01.282538 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-22 08:57:01.282556 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:01.282567 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:01.282579 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-22 08:57:01.282593 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-22 08:57:01.282625 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.282643 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282649 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.282668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282701 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.282709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282719 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:01.282738 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.282745 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282755 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-22 08:57:01.282775 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.282782 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282842 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-22 08:57:01.282906 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.282938 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.283060 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283079 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283086 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.283101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283218 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283227 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283240 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-22 08:57:01.283254 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.283288 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.283303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283336 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283344 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283355 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283368 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283385 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.283400 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283426 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.283434 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283444 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-22 08:57:01.283462 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.283469 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283479 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-22 08:57:01.283497 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.283504 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283514 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-22 08:57:01.283532 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.283539 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283549 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-22 08:57:01.283566 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.283573 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283583 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-22 08:57:01.283601 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.283607 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283618 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-22 08:57:01.283636 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.283642 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283653 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-22 08:57:01.283670 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.283677 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283687 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-22 08:57:01.283705 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.283712 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283723 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-22 08:57:01.283736 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.283782 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.283802 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283809 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-22 08:57:01.283824 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283849 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.283858 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283868 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-22 08:57:01.283886 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.283893 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283903 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:57:01.283921 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.283928 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283938 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:01.283956 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.283962 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.283972 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 08:57:01.283990 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.283996 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284007 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-22 08:57:01.284019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284052 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.284063 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.284078 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284084 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.284098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284122 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284129 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284143 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284170 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.284191 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.284209 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284220 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:01.284230 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-22 08:57:01.284243 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-22 08:57:01.284267 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 08:57:01.284288 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284295 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-22 08:57:01.284311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284337 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.284345 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284506 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-22 08:57:01.284523 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.284549 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.284566 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284572 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.284689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284723 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 08:57:01.284731 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284745 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-22 08:57:01.284759 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.284868 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-22 08:57:01.284885 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284892 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-22 08:57:01.284908 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284934 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.284941 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.284955 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:01.285028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.285046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.285056 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.285110 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.285119 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.285139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.285224 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.285333 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.285373 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-22 08:57:01.285391 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.285408 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.285421 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 08:57:01.285493 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.285641 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.285656 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.285782 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.285801 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.285823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.285841 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.285869 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.285881 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.285892 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-22 08:57:01.285913 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.285921 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.285968 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-22 08:57:01.285993 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.286000 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286012 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-22 08:57:01.286033 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.286040 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286056 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-22 08:57:01.286075 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.286082 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286092 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-22 08:57:01.286111 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:57:01.286118 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286127 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-22 08:57:01.286186 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:57:01.286195 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286207 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-22 08:57:01.286225 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-22 08:57:01.286232 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286243 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-22 08:57:01.286264 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:01.286271 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286288 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-22 08:57:01.286313 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.286319 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286330 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-22 08:57:01.286348 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.286355 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286365 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-22 08:57:01.286386 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.286393 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286404 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-22 08:57:01.286427 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.286434 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286445 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-22 08:57:01.286458 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.286523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.286549 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.286556 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-22 08:57:01.286574 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.286600 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.286607 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.286618 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-22 08:57:01.286635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.286718 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.286734 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.286751 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.286757 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.286772 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.286805 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.286812 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.286827 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-22 08:57:01.286841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.286857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.286870 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 08:57:01.286887 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.286893 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.287010 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287044 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.287052 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287063 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-22 08:57:01.287081 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.287088 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287098 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-22 08:57:01.287123 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.287130 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287141 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-22 08:57:01.287160 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.287167 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287213 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-22 08:57:01.287228 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287256 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.287268 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287294 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287302 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.287320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287379 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287389 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287401 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-22 08:57:01.287416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.287432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.287442 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.287457 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287491 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287499 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287511 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287524 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287579 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.287599 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287626 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.287634 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287644 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-22 08:57:01.287662 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.287673 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287683 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-22 08:57:01.287702 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.287709 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287719 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-22 08:57:01.287737 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.287744 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287836 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-22 08:57:01.287859 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.287866 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287877 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-22 08:57:01.287895 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.287902 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287912 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-22 08:57:01.287930 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 08:57:01.287937 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.287947 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-22 08:57:01.288023 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.288066 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.288087 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288094 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-22 08:57:01.288110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288177 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.288186 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288197 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-22 08:57:01.288217 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.288224 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288234 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-22 08:57:01.288255 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.288262 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288277 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-22 08:57:01.288296 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.288303 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288313 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-22 08:57:01.288331 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.288338 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288348 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-22 08:57:01.288366 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.288373 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288383 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-22 08:57:01.288400 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.288512 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288526 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-22 08:57:01.288546 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.288553 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288564 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-22 08:57:01.288577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.288639 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.288655 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288670 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-22 08:57:01.288685 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288710 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:01.288717 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288727 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-22 08:57:01.288741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.288768 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 08:57:01.288785 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-22 08:57:01.288792 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-22 08:57:01.288804 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-22 08:57:01.288820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288827 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-22 08:57:01.288841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288867 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.288887 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-22 08:57:01.288904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.288916 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-22 08:57:01.288926 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-22 08:57:01.288944 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.288952 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-22 08:57:01.289063 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-22 08:57:01.289152 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-22 08:57:01.289165 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-22 08:57:01.289190 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-22 08:57:01.289229 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.289240 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.289257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.289282 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.289292 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.289304 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.289322 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.289333 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.289344 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.289362 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.289368 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-22 08:57:01.289387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.289405 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:01.289411 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-22 08:57:01.289421 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:01.289438 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:57:01.289445 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-22 08:57:01.289455 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-22 08:57:01.289473 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.289479 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.289489 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.289506 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-22 08:57:01.289513 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-22 08:57:01.289523 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-22 08:57:01.289540 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.289547 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-22 08:57:01.289557 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.289574 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.289581 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-22 08:57:01.289591 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.289607 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-22 08:57:01.289613 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-22 08:57:01.289623 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-22 08:57:01.289639 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-22 08:57:01.289687 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.289717 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-22 08:57:01.289745 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.289772 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-22 08:57:01.289799 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.289827 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-22 08:57:01.289854 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.289881 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-22 08:57:01.289909 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.289936 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-22 08:57:01.289963 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-22 08:57:01.289990 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-22 08:57:01.290017 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-22 08:57:01.290045 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-22 08:57:01.290230 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-22 08:57:01.290262 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-22 08:57:01.290314 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.290348 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-22 08:57:01.290412 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.290440 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-22 08:57:01.290474 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.290503 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-22 08:57:01.290530 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.290556 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-22 08:57:01.290584 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.290611 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:01.290638 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.290693 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:57:01.290725 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.290752 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-22 08:57:01.290779 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.290806 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-22 08:57:01.290879 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.290908 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-22 08:57:01.290939 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.290970 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:01.290997 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.291169 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-22 08:57:01.291199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.291227 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.291289 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.291318 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.291345 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.291380 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.291407 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.291446 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-22 08:57:01.291479 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-22 08:57:01.291507 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-22 08:57:01.291534 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.291561 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-22 08:57:01.291588 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.291615 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.291642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.291676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-22 08:57:01.291703 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.291730 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-22 08:57:01.291759 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.291818 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-22 08:57:01.291847 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.291874 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-22 08:57:01.291901 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.291929 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-22 08:57:01.291956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.291986 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-22 08:57:01.292016 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292035 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292062 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:01.292089 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292180 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292203 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292288 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:01.292338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292384 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292424 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292454 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292505 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:01.292592 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.292647 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.293021 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293068 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.293127 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293158 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293210 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.293258 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293285 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293319 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.293346 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293382 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.293415 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293444 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:01.293470 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293497 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.293523 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293551 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.293579 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293597 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293624 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:01.293650 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293682 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.293709 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293736 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:01.293762 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293789 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:01.293816 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293833 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293852 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293886 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293903 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293921 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.293947 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.294210 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294247 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294299 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294352 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.294415 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294470 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.294522 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294554 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294593 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294654 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.294716 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294847 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294901 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.294953 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.294986 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295051 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295102 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.295140 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295159 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295177 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295194 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295221 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.295248 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295281 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.295313 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295337 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295354 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295371 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295407 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:01.295436 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295463 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:57:01.295489 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295611 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295638 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295666 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.295693 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295710 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295733 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295751 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295769 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295796 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:01.295823 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.295850 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 08:57:01.295876 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296042 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.296070 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296097 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.296124 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296141 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296159 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296182 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296245 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.296285 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296305 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296325 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296378 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296395 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296445 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 08:57:01.296474 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296491 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296517 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:01.296544 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296561 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296578 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296613 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:01.296640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296665 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296682 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:01.296752 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296778 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.296891 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296920 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.296947 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296964 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.296995 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.297023 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297040 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297067 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.297093 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297120 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.297148 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297175 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:01.297202 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297229 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.297256 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297289 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-22 08:57:01.297325 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297343 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297519 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-22 08:57:01.297548 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297575 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.297704 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297748 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:01.297776 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297900 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:01.297928 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297954 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297974 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.297996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298032 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298049 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298075 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.298103 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298121 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298139 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298203 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.298233 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298260 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.298298 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298323 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298341 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298436 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.298464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298482 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298500 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298521 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298540 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298616 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-22 08:57:01.298643 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298661 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298681 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298727 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.298804 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298823 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298841 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298858 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298889 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.298917 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.298984 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-22 08:57:01.299014 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299031 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299052 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299072 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299100 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-22 08:57:01.299165 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299196 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-22 08:57:01.299223 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299246 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299264 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299297 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.299328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299346 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299493 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299512 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299529 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299557 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-22 08:57:01.299584 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299617 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-22 08:57:01.299649 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299676 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-22 08:57:01.299703 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299730 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-22 08:57:01.299757 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.299792 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300048 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300084 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.300112 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300130 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300151 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300269 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300324 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300342 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-22 08:57:01.300391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-22 08:57:01.300427 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.300495 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.300677 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.300893 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.301055 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.301399 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:01.301468 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-22 08:57:01.301592 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:01.301662 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.301774 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.301855 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.301912 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.301962 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.302021 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.302071 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.302181 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.302250 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.302319 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.302380 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.302437 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.302501 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.302559 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.302626 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.302780 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:01.302849 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.302900 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.302951 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.303008 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.303062 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.303124 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.303174 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.303234 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.303302 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.303399 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.303468 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.303560 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.303618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.303884 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:01.303948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-22 08:57:01.304076 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:01.304213 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.304543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.304638 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.304707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.304768 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.304827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.304880 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.304963 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.305064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.305242 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.305313 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.305367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.305430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.305491 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.305550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.305601 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:01.305651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.305699 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.305755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.305805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.305855 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.305908 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.305955 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.306005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.306063 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.306114 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.306164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.306214 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.306261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.306464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:01.306619 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-22 08:57:01.306671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:01.306720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.306777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.306861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.306915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.306964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.307107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.307159 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.307213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.307262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.307319 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.307379 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.307436 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.307495 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.307549 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.307605 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.307660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:01.307707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.307786 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.307837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.307888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.307940 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.307999 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.308048 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.308097 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.308158 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 08:57:01.308265 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.308348 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.308462 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.308556 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.308617 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.308671 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:01.308866 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:57:01.308922 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:01.308984 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.309039 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.309094 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.309190 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.309395 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.309467 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.309523 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.309578 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.309640 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.309702 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.309759 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.309822 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.309877 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.309931 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.310086 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.310144 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:01.310206 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.310299 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.310369 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.310432 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.310496 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.310552 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.310690 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.310812 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.310954 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-22 08:57:01.310982 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.311081 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.311177 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.311236 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.311335 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.311441 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:01.311646 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:57:01.311796 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:01.311948 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.312090 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.312157 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.312531 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.312600 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.312658 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.312758 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.312819 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.312880 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.312977 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.313035 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.313099 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.313155 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.313250 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.313317 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.313381 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:01.313526 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.313601 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.313664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.313868 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.313962 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.314062 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.314120 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.314313 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.314514 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-22 08:57:01.314545 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.314687 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.314739 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.314935 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.315033 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.315090 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:01.315213 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:57:01.315284 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:01.315387 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.315448 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.315516 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.315622 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.315680 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.315767 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.315826 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.315887 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.316051 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.316115 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.316167 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.316220 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.316431 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.316496 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.316549 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.316714 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:01.316900 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.317058 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.317118 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.317271 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.317423 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.317475 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.317600 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.317660 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.318116 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-22 08:57:01.318164 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.318292 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.318409 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.318525 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.318640 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.318746 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-22 08:57:01.318806 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-22 08:57:01.318858 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-22 08:57:01.318911 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.318963 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.319016 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.319068 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.319120 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.319171 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.319223 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.319281 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.319381 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.319441 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.319544 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.319598 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.319655 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.319714 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.319766 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.319822 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-22 08:57:01.319874 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.319926 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.319980 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.320031 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.320083 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.320134 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.320524 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.320632 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.320696 wsdl: current service: Service1 2019-02-22 08:57:01.320721 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-22 08:57:01.320755 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-22 08:57:01.320787 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-22 08:57:01.320819 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-22 08:57:01.320852 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-22 08:57:01.320876 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.321068 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.321092 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.321116 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.321134 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.321151 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:57:01.321180 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:57:01.321206 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:57:01.321224 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.321242 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.321261 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.321289 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.321315 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.321343 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.321361 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.321379 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.321409 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.321427 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.321443 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.321459 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.321475 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.321490 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.321507 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.321523 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:57:01.321540 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.321558 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.321575 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.321602 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.321619 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.321636 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.321663 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.321680 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.321698 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.321718 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.321851 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.321906 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.321916 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.321926 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:57:01.321943 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:57:01.321954 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:57:01.321964 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.321973 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.321985 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.321995 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.322008 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.322018 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.322027 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.322063 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.322076 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.322088 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.322098 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.322108 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.322144 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.322156 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.322166 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.322175 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:57:01.322184 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.322194 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.322203 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.322243 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.322255 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.322265 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.322279 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.322290 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.322300 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.322314 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.322325 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.322338 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.322347 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.322356 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:57:01.322370 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:57:01.322380 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:57:01.322395 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.322409 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.322419 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.322458 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.322470 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.322483 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.322493 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.322502 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.322511 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.322520 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.322528 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.322537 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.322545 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.322554 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.322562 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.322575 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:57:01.322585 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.322606 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.322615 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.322623 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.322632 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.322640 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.322648 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.322666 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.322674 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-22 08:57:01.322685 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.322696 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-22 08:57:01.322706 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-22 08:57:01.322714 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-22 08:57:01.322725 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-22 08:57:01.322734 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-22 08:57:01.322743 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-22 08:57:01.322752 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-22 08:57:01.322767 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-22 08:57:01.322775 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-22 08:57:01.322783 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-22 08:57:01.322821 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.322832 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.322842 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-22 08:57:01.322855 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-22 08:57:01.322864 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-22 08:57:01.322873 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.322881 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-22 08:57:01.322888 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-22 08:57:01.322896 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-22 08:57:01.323213 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-22 08:57:01.323227 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-22 08:57:01.323236 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-22 08:57:01.323245 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-22 08:57:01.323253 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-22 08:57:01.323262 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-22 08:57:01.323271 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-22 08:57:01.323283 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-22 08:57:01.323292 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-22 08:57:01.323301 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-22 08:57:01.323309 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-22 08:57:01.323635 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-22 08:57:01.323658 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 08:57:01.323664 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 08:57:01.323669 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-22 08:57:01.323677 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-22 08:57:01.323682 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 08:57:01.323687 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-22 08:57:01.323697 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-22 08:57:01.323706 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 08:57:01.323751 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.323758 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179298" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 08:57:01.323781 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-22 08:57:01.323803 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-22 08:57:01.323810 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-22 08:57:01.323814 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-22 08:57:01.323819 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-22 08:57:01.323825 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179298" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 08:57:01.323837 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:01.323846 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:01.323851 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:01.323865 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.323877 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-22 08:57:01.323882 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-22 08:57:01.323908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.323919 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 08:57:01.323924 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.323948 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 08:57:01.323954 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-22 08:57:01.323958 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-22 08:57:01.323961 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-22 08:57:01.323966 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-22 08:57:01.323969 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-22 08:57:01.323974 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-22 08:57:01.323978 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-22 08:57:01.323985 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179298" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-22 08:57:01.323996 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:01.324002 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:01.324006 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-22 08:57:01.324012 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.324018 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-22 08:57:01.324022 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-22 08:57:01.324046 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-22 08:57:01.324053 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.324058 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.324064 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.324068 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-22 08:57:01.324079 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 08:57:01.324087 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:01.324092 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 08:57:01.324096 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 08:57:01.324103 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179298" 2019-02-22 08:57:01.324110 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:01.324115 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 08:57:01.324119 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:01.324126 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:01.324131 wsdl: in serializeType: returning: 179298 2019-02-22 08:57:01.324137 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-22 08:57:01.324144 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-22 08:57:01.324148 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-22 08:57:01.324152 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-22 08:57:01.324157 wsdl: in serializeType: returning: 179298 2019-02-22 08:57:01.324162 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179298 2019-02-22 08:57:01.324183 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179298 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-22 08:57:01.324188 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-22 08:57:01.324194 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6964"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-22 08:57:01.324209 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-22 08:57:01.324216 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179298 2019-02-22 08:57:01.324228 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-22 08:57:01.324320 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-22 08:57:01.324245 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-22 08:57:01.324258 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-22 08:57:01.324263 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-22 08:57:01.324268 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-22 08:57:01.324277 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-22 08:57:01.324286 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:57:01.324297 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:57:01.324306 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 08:57:01.324313 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 08:57:01.324327 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-22 08:57:01.324339 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-22 08:57:01.324347 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-22 08:57:01.331634 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-22 08:57:01.331664 soap_transport_http: socket connected 2019-02-22 08:57:01.331682 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-22 08:57:01.331690 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-22 08:57:01.331698 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-22 08:57:01.331710 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-22 08:57:01.331714 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-22 08:57:01.331719 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-22 08:57:01.331725 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-22 08:57:01.331828 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-22 08:57:01.341203 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-22 08:57:01.341240 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-22 08:57:01.341251 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 08:57:01.341256 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-22 08:57:01.341262 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-22 08:57:01.341268 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-22 08:57:01.341280 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-22 08:57:01.341287 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-22 08:57:01.341292 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-22 08:57:01.341299 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Fri, 22 Feb 2019 07:56:56 GMT 2019-02-22 08:57:01.341306 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-22 08:57:01.341312 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-22 08:57:01.341317 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-22 08:57:01.341328 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-22 08:57:01.341358 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-22 08:57:01.341369 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-22 08:57:01.341380 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-22 08:57:01.341385 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-22 08:57:01.341389 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-22 08:57:01.341428 soap_transport_http: closed socket 2019-02-22 08:57:01.341440 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-22 08:57:01.341447 soap_transport_http: end of send() 2019-02-22 08:57:01.341480 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-22 08:57:01.341488 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Fri, 22 Feb 2019 07:56:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-22 08:57:01.341523 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-22 08:57:01.341533 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-22 08:57:01.341558 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-22 08:57:01.341565 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-22 08:57:01.341680 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-22 08:57:01.341783 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-22 08:57:01.341789 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-22 08:57:01.341798 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-22 08:57:01.341809 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 08:57:01.341834 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-22 08:57:01.341890 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-22 08:57:01.341920 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-22 08:57:01.341935 nusoap_client: got fault 2019-02-22 08:57:01.341943 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-22 08:57:01.341948 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-22 08:57:01.341953 nusoap_client: detail =