Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 69.97Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700060R2S K27 Model turbiny: R2S (K16+K27)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1538
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 26 Jun 2019 22:10:56 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-06-27 00:11:47.478362 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-06-27 00:11:47.478421 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:47.478436 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148000" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-06-27 00:11:47.478452 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:47.478462 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-06-27 00:11:47.478470 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-06-27 00:11:47.478483 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-06-27 00:11:47.478492 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:47.478498 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:47.478507 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-06-27 00:11:47.478515 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:11:47.478526 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:11:47.478532 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:11:47.478537 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:11:47.478541 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:11:47.478545 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-06-27 00:11:47.478557 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:11:47.478571 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:11:47.478580 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:11:47.478585 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-06-27 00:11:47.478590 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-06-27 00:11:47.478599 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:11:47.478607 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:11:47.486587 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:11:47.486621 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:11:47.486641 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-06-27 00:11:47.486650 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:11:47.486656 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:11:47.486661 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-06-27 00:11:47.486666 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-06-27 00:11:47.486694 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-06-27 00:11:47.504393 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-06-27 00:11:47.504418 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-06-27 00:11:47.504426 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:11:47.504432 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:11:47.504438 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:11:47.504499 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:11:47.504505 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:11:47.504512 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:11:47.504518 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:11:47.504525 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:10:56 GMT 2019-06-27 00:11:47.504530 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:11:47.504536 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-06-27 00:11:47.504543 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:11:47.504556 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-06-27 00:11:47.504589 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-06-27 00:11:47.512094 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:47.512281 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:47.512301 soap_transport_http: read buffer of 568 bytes 2019-06-27 00:11:47.520151 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:11:47.520371 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:47.520398 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-06-27 00:11:47.527874 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:11:47.528097 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:11:47.528160 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:11:47.528216 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:11:47.528321 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:11:47.528387 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-06-27 00:11:47.528443 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-06-27 00:11:47.535781 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-06-27 00:11:47.536184 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:47.536254 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:47.536345 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:47.536366 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:47.536385 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:47.536413 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-06-27 00:11:47.536433 soap_transport_http: read buffer of 2495 bytes 2019-06-27 00:11:47.536442 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:11:47.536448 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-06-27 00:11:47.536585 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-06-27 00:11:47.536617 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:11:47.536630 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:11:47.536637 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:11:47.536655 wsdl: got WSDL URL 2019-06-27 00:11:47.536660 wsdl: Parse WSDL 2019-06-27 00:11:47.536832 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-06-27 00:11:47.536849 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-06-27 00:11:47.536900 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.536909 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-06-27 00:11:47.537118 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537162 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.537173 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537189 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:11:47.537213 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.537227 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537239 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:11:47.537256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537286 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.537298 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.537315 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537322 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.537349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537379 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.537387 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537398 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-06-27 00:11:47.537412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.537440 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:11:47.537456 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537462 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-06-27 00:11:47.537477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537505 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.537512 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537523 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:11:47.537554 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.537561 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537571 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:11:47.537589 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.537596 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537605 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:11:47.537618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537641 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.537651 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.537666 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537673 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-06-27 00:11:47.537687 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537722 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.537730 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537741 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-06-27 00:11:47.537755 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.537780 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-06-27 00:11:47.537795 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537801 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-06-27 00:11:47.537815 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537840 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.537847 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537856 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-06-27 00:11:47.537874 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.537882 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537891 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-06-27 00:11:47.537908 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.537942 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537953 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-06-27 00:11:47.537972 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.537979 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.537989 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:47.538002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.538041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.538060 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538067 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.538082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538107 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538113 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538127 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538154 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.538175 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.538193 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538204 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:47.538214 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-06-27 00:11:47.538227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538254 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:11:47.538264 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:11:47.538279 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538285 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-06-27 00:11:47.538299 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538323 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.538336 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538345 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:47.538358 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.538383 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.538397 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538403 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.538416 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538440 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.538447 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538457 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-06-27 00:11:47.538470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538484 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.538494 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:11:47.538508 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538514 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-06-27 00:11:47.538527 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538551 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.538599 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538615 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:47.538630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.538656 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.538672 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538679 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.538696 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538724 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.538731 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538741 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-06-27 00:11:47.538754 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.538780 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-06-27 00:11:47.538794 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538801 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-06-27 00:11:47.538814 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538839 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.538847 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538856 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:11:47.538874 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.538906 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538921 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:47.538944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538963 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.538974 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-06-27 00:11:47.538990 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.538999 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.539015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539041 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.539050 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539066 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-06-27 00:11:47.539140 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.539170 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-06-27 00:11:47.539222 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539230 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-06-27 00:11:47.539247 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539274 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.539289 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539299 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:11:47.539323 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.539331 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539350 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:47.539363 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.539393 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-06-27 00:11:47.539421 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539427 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.539445 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539471 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.539478 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539488 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-06-27 00:11:47.539501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.539525 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-06-27 00:11:47.539540 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539546 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-06-27 00:11:47.539559 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539597 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.539604 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539614 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:47.539627 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539642 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.539652 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-06-27 00:11:47.539668 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539674 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.539688 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539742 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.539751 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539762 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-06-27 00:11:47.539776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.539802 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-06-27 00:11:47.539820 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539827 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-06-27 00:11:47.539842 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.539887 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539897 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:47.539910 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.539963 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.539978 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.539985 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.539999 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540025 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.540032 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540042 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-06-27 00:11:47.540060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.540088 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:11:47.540103 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540109 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-06-27 00:11:47.540123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540149 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.540156 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540166 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:11:47.540179 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.540204 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.540219 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540225 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.540239 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540265 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.540272 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540289 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-06-27 00:11:47.540302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540318 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.540327 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:11:47.540342 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540348 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-06-27 00:11:47.540362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540387 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.540394 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540403 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-06-27 00:11:47.540416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.540441 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.540456 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540462 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.540475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540500 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.540507 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540516 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-06-27 00:11:47.540530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.540554 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:11:47.540569 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540575 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-06-27 00:11:47.540589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540613 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.540620 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540630 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-06-27 00:11:47.540648 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.540654 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540676 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-06-27 00:11:47.540690 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.540718 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.540732 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540738 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.540752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540776 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.540783 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540793 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-06-27 00:11:47.540805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540833 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.540843 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:11:47.540858 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540864 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:11:47.540878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540902 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.540909 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540919 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:47.540942 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.540968 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.540983 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.540989 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.541003 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541029 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.541036 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541046 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:11:47.541059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541074 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.541084 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:47.541099 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541105 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:11:47.541130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541155 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:11:47.541162 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541172 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:11:47.541185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541199 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.541209 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.541223 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541229 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.541242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541266 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541273 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541286 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541312 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.541332 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.541353 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541378 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:47.541422 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-06-27 00:11:47.541440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:11:47.541480 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:11:47.541505 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541515 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-06-27 00:11:47.541531 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541558 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:11:47.541565 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541575 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-06-27 00:11:47.541589 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.541614 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.541629 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541636 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.541650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541674 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541680 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541694 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541719 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.541740 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.541756 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541780 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:47.541790 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-06-27 00:11:47.541802 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541816 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:11:47.541826 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:11:47.541840 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541846 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-06-27 00:11:47.541860 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541885 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.541892 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541901 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-06-27 00:11:47.541919 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.541932 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541942 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-06-27 00:11:47.541961 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.541981 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.541992 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-06-27 00:11:47.542009 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.542017 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542026 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:11:47.542044 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.542051 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542061 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:11:47.542078 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.542084 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542184 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-06-27 00:11:47.542271 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.542432 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542453 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:47.542570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542610 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.542621 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.542686 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542695 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.542713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542752 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.542760 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542773 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-06-27 00:11:47.542788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.542815 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:11:47.542831 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542837 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-06-27 00:11:47.542888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542934 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.542942 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542953 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:11:47.542976 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.542984 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.542994 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:47.543021 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.543029 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543040 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:11:47.543148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543195 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.543230 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.543258 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543269 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.543294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543339 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.543351 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543443 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-06-27 00:11:47.543473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543490 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.543501 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:11:47.543522 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543529 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:11:47.543544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543570 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.543578 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543598 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:47.543612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.543638 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.543654 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543660 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.543684 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543713 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.543721 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543731 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:11:47.543747 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.543784 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:47.543800 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543806 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-06-27 00:11:47.543950 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.543985 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.543993 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544003 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-06-27 00:11:47.544107 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.544115 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544143 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:47.544175 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.544184 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544199 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:11:47.544283 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544309 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.544320 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.544337 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544369 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.544470 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544534 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.544544 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544556 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-06-27 00:11:47.544570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544596 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.544608 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:47.544625 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544631 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.544646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544672 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.544688 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544700 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:11:47.544719 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.544726 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544736 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:11:47.544754 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.544761 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544780 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:47.544800 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.544807 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544817 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:11:47.544835 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.544842 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544851 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:11:47.544864 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544897 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.544918 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.544942 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544948 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.544963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.544989 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.544997 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.545007 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-06-27 00:11:47.545020 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.545036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.545046 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.545060 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545091 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545099 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545109 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545122 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545139 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.545153 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545190 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.545198 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545208 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:47.545226 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.545233 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545243 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-06-27 00:11:47.545272 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.545280 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545290 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-06-27 00:11:47.545307 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.545314 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545339 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:11:47.545359 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.545366 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545376 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-06-27 00:11:47.545394 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:11:47.545401 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545411 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-06-27 00:11:47.545428 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.545435 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545445 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.545463 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.545479 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545490 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:47.545509 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.545516 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545526 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:11:47.545598 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.545612 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545630 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:11:47.545669 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.545738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.545762 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.545769 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.545785 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.545811 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.545819 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.545839 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:11:47.545859 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.545866 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.545876 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:11:47.545894 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.545901 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.545911 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:11:47.545949 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.545957 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.545967 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:11:47.545981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.546008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.546019 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.546051 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.546067 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.546143 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546153 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.546165 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-06-27 00:11:47.546180 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.546196 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.546206 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.546221 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546265 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546273 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546283 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546297 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546315 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.546338 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546364 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.546371 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546390 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:11:47.546410 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.546416 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546426 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:11:47.546444 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.546451 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546460 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:11:47.546487 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.546495 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546505 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:11:47.546523 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.546530 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546540 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:11:47.546565 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.546573 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546583 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:11:47.546602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.546609 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546619 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:47.546636 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.546651 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546662 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:11:47.546680 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.546687 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546697 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:11:47.546714 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.546721 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546731 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:11:47.546748 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.546755 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546764 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:11:47.546778 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.546838 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.546865 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.546873 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.546890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.546916 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.546931 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.546943 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:11:47.546961 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.546968 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.546978 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:47.546996 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.547003 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.547013 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:11:47.547030 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:47.547037 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.547047 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.547060 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.547087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.547098 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547113 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.547119 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.547134 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.547160 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547167 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.547176 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-06-27 00:11:47.547190 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.547205 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.547215 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.547229 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547258 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547265 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547276 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547289 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547305 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.547319 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547353 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.547360 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547370 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:11:47.547387 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.547395 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547405 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-06-27 00:11:47.547427 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.547434 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547444 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-06-27 00:11:47.547462 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.547469 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547478 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-06-27 00:11:47.547496 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.547503 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547512 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:11:47.547530 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.547537 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547546 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:11:47.547563 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.547570 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547580 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:47.547598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.547604 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547614 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-06-27 00:11:47.547631 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.547638 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547648 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-06-27 00:11:47.547666 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.547673 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547682 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-06-27 00:11:47.547699 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.547706 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547716 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:11:47.547733 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.547740 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547750 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:11:47.547763 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.547821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.547837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.547867 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.547874 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.547884 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.547897 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.547913 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.547939 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.547968 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.547975 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.547985 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-06-27 00:11:47.548003 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.548010 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548020 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-06-27 00:11:47.548037 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.548044 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548054 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:11:47.548071 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.548079 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548088 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-06-27 00:11:47.548106 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.548113 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548123 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-06-27 00:11:47.548141 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.548148 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548158 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-06-27 00:11:47.548175 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.548182 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548191 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-06-27 00:11:47.548209 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.548216 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548226 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-06-27 00:11:47.548243 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.548250 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548260 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-06-27 00:11:47.548277 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.548284 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548294 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-06-27 00:11:47.548312 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.548318 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548328 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-06-27 00:11:47.548345 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.548352 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548362 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-06-27 00:11:47.548380 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.548387 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548397 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:47.548414 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.548421 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548431 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-06-27 00:11:47.548445 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548508 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.548527 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548534 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-06-27 00:11:47.548556 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548582 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.548591 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548601 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-06-27 00:11:47.548614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548631 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.548641 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548656 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548662 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.548676 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548701 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.548708 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548718 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-06-27 00:11:47.548731 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548746 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.548757 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:11:47.548771 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548777 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-06-27 00:11:47.548796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548822 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.548829 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548839 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:47.548903 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.548911 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548936 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:11:47.548955 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.548962 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.548972 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:11:47.548994 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:47.549001 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549011 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:11:47.549024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.549062 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-06-27 00:11:47.549077 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549083 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.549098 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549129 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:47.549136 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549146 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-06-27 00:11:47.549160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549175 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.549185 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-06-27 00:11:47.549199 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:47.549227 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549234 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:47.549244 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549257 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:47.549273 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.549286 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549313 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.549334 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549348 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-06-27 00:11:47.549368 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.549375 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549385 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-06-27 00:11:47.549403 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.549413 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549424 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-06-27 00:11:47.549442 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-06-27 00:11:47.549449 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549459 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-06-27 00:11:47.549477 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.549484 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549498 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-06-27 00:11:47.549517 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.549524 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549534 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-06-27 00:11:47.549551 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.549558 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549568 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:47.549585 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.549592 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549602 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-06-27 00:11:47.549620 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.549627 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549637 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-06-27 00:11:47.549654 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.549661 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549670 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:47.549684 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-06-27 00:11:47.549733 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.549751 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549757 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-06-27 00:11:47.549778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549805 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.549813 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549823 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:47.549836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549852 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.549863 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.549878 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549884 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.549897 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549922 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:11:47.549937 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549948 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-06-27 00:11:47.549961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.549977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.549986 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:11:47.550000 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:47.550033 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:47.550041 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:47.550050 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-06-27 00:11:47.550068 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:11:47.550075 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:47.550085 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-06-27 00:11:47.550102 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:47.550109 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:47.550119 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-06-27 00:11:47.550132 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-06-27 00:11:47.550155 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.550171 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550177 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.550191 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550217 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.550225 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550239 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:47.550258 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.550265 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550275 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-06-27 00:11:47.550293 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.550299 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550309 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-06-27 00:11:47.550322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550344 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.550354 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550369 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550375 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.550389 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550414 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550421 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550431 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-06-27 00:11:47.550444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.550460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.550470 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.550483 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550516 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550524 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550534 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550547 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550563 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.550577 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550603 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.550610 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550620 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-06-27 00:11:47.550638 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.550645 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550655 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-06-27 00:11:47.550672 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.550679 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550688 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-06-27 00:11:47.550706 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.550713 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550722 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-06-27 00:11:47.550740 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.550746 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550756 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-06-27 00:11:47.550773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.550781 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550791 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-06-27 00:11:47.550831 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.550839 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550850 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-06-27 00:11:47.550869 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.550876 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550890 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-06-27 00:11:47.550908 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.550915 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550937 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-06-27 00:11:47.550952 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.550999 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.551018 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551024 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-06-27 00:11:47.551039 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551069 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.551077 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551087 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-06-27 00:11:47.551105 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.551112 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551121 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:11:47.551139 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.551145 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551155 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:47.551172 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.551179 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551189 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:11:47.551206 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.551213 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551223 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-06-27 00:11:47.551236 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551295 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.551311 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.551327 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551334 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.551354 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551382 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551389 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551428 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.551449 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.551467 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551478 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:47.551488 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-06-27 00:11:47.551501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-06-27 00:11:47.551525 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:11:47.551540 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551546 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-06-27 00:11:47.551560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551585 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.551592 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551602 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-06-27 00:11:47.551615 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.551640 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.551655 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551661 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.551709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551739 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:11:47.551746 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551757 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-06-27 00:11:47.551770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.551799 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-06-27 00:11:47.551815 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551821 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-06-27 00:11:47.551835 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551860 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.551868 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.551878 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:47.552002 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.552031 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.552051 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.552078 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.552088 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.552110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.552138 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552147 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.552163 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-06-27 00:11:47.552178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.552194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.552204 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:11:47.552218 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552246 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552254 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552264 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552277 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552293 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.552308 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552343 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552350 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552360 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-06-27 00:11:47.552378 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552385 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552394 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-06-27 00:11:47.552419 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552425 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552435 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-06-27 00:11:47.552453 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552460 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552469 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-06-27 00:11:47.552486 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552493 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552536 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-06-27 00:11:47.552559 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:11:47.552566 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552575 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-06-27 00:11:47.552594 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:11:47.552600 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552610 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-06-27 00:11:47.552631 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-06-27 00:11:47.552639 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552649 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-06-27 00:11:47.552666 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:47.552673 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552684 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-06-27 00:11:47.552701 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552708 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552717 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-06-27 00:11:47.552734 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552741 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552751 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-06-27 00:11:47.552768 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552775 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552784 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-06-27 00:11:47.552801 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552808 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552818 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-06-27 00:11:47.552831 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.552895 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.552915 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.552921 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-06-27 00:11:47.552959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.552990 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.552997 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553016 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-06-27 00:11:47.553030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.553056 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.553071 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553078 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.553097 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553123 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.553130 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553140 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-06-27 00:11:47.553154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.553179 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:11:47.553194 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553200 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.553214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553239 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.553247 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553256 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-06-27 00:11:47.553274 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.553281 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553292 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-06-27 00:11:47.553310 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.553317 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553326 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-06-27 00:11:47.553344 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.553350 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553365 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-06-27 00:11:47.553378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553406 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.553417 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553432 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553438 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.553452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553477 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553484 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553494 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-06-27 00:11:47.553508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.553523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.553533 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.553547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553575 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553583 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553597 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553611 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553627 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.553641 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553667 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.553674 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553684 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-06-27 00:11:47.553702 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.553709 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553718 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-06-27 00:11:47.553736 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.553743 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553756 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-06-27 00:11:47.553775 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.553782 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553791 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-06-27 00:11:47.553809 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.553816 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553836 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-06-27 00:11:47.553856 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.553863 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553881 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-06-27 00:11:47.553901 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:11:47.553908 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553918 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-06-27 00:11:47.553941 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.553980 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.553998 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554004 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-06-27 00:11:47.554025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554051 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.554058 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554068 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-06-27 00:11:47.554086 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.554093 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554103 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-06-27 00:11:47.554120 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.554127 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554136 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-06-27 00:11:47.554154 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.554160 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554170 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-06-27 00:11:47.554187 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.554194 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554208 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-06-27 00:11:47.554227 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.554234 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554243 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-06-27 00:11:47.554307 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.554315 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554327 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-06-27 00:11:47.554350 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.554357 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554366 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-06-27 00:11:47.554379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.554434 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.554451 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554457 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-06-27 00:11:47.554476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554501 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:47.554509 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554519 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-06-27 00:11:47.554532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.554561 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:11:47.554578 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-06-27 00:11:47.554584 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-06-27 00:11:47.554595 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-06-27 00:11:47.554611 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554617 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-06-27 00:11:47.554630 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554652 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.554672 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-06-27 00:11:47.554688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.554699 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-06-27 00:11:47.554709 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-06-27 00:11:47.554725 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.554732 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-06-27 00:11:47.554741 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-06-27 00:11:47.554757 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-06-27 00:11:47.554763 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-06-27 00:11:47.554773 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-06-27 00:11:47.554789 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.554796 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.554805 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.554821 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.554829 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.554838 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.554854 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.554861 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.554870 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.554887 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.554893 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-06-27 00:11:47.554903 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.554919 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:47.554937 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-06-27 00:11:47.554948 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:47.554964 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:11:47.554971 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-06-27 00:11:47.554980 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-06-27 00:11:47.554997 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.555004 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.555013 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.555030 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-06-27 00:11:47.555037 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-06-27 00:11:47.555148 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-06-27 00:11:47.555182 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.555194 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-06-27 00:11:47.555211 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.555244 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.555255 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-06-27 00:11:47.555269 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.555286 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-06-27 00:11:47.555293 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-06-27 00:11:47.555302 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-06-27 00:11:47.555415 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-06-27 00:11:47.555461 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.555489 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-06-27 00:11:47.555516 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.555542 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-06-27 00:11:47.555574 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.555600 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-06-27 00:11:47.555625 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.555651 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-06-27 00:11:47.555677 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.555719 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-06-27 00:11:47.555747 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-06-27 00:11:47.555772 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-06-27 00:11:47.555798 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-06-27 00:11:47.555823 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-06-27 00:11:47.555964 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-06-27 00:11:47.556100 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-06-27 00:11:47.556132 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.556158 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-06-27 00:11:47.556190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.556216 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-06-27 00:11:47.556241 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.556266 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-06-27 00:11:47.556292 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.556317 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-06-27 00:11:47.556342 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.556367 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:47.556392 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.556418 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:11:47.556636 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.556662 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-06-27 00:11:47.556688 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.556818 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-06-27 00:11:47.556863 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.556996 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-06-27 00:11:47.557025 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.557053 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:47.557220 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.557271 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-06-27 00:11:47.557305 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.557341 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.557366 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.557392 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.557418 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.557447 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.557473 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.557498 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-06-27 00:11:47.557524 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-06-27 00:11:47.557549 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-06-27 00:11:47.557575 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.557600 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-06-27 00:11:47.557625 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.557650 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.557676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.557702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-06-27 00:11:47.557734 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.557759 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-06-27 00:11:47.557784 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.557809 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-06-27 00:11:47.557835 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.557861 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-06-27 00:11:47.557886 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.557912 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-06-27 00:11:47.557956 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.557983 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-06-27 00:11:47.558011 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558028 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558053 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:47.558078 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558095 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558111 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558140 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:47.558165 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558213 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558229 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558245 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558270 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:47.558299 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558325 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.558350 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558375 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.558400 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558416 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558442 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.558466 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558488 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558514 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.558540 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558565 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.558590 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558615 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:47.558640 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558665 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.558690 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558715 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.558740 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558781 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:47.558806 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558831 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.558856 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558881 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:47.558906 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558939 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:47.558965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558982 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.558998 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559078 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559100 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559144 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.559169 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559190 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559206 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559238 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.559264 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559290 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.559316 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559332 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559348 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.559400 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559416 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559454 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559470 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559495 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.559520 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559536 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559552 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559567 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559592 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.559617 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559634 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559666 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559691 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.559716 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559741 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.559766 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559783 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559799 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559820 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559847 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:47.559872 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559897 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:11:47.559922 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559945 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559962 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.559986 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.560012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560028 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560044 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560060 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560075 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560101 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:47.560125 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560151 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:11:47.560176 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560201 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.560226 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560251 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.560276 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560292 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560308 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560323 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560348 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.560374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560407 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560423 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560444 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560460 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560476 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560491 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560516 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:11:47.560543 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560559 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560583 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:47.560609 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560625 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560640 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560666 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:47.560691 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560707 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560723 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560763 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:47.560788 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560813 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.560838 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560863 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.560888 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560904 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560935 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.560961 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.560978 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561002 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.561027 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561052 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.561081 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561106 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:47.561149 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561174 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.561200 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561224 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-06-27 00:11:47.561250 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561266 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561291 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-06-27 00:11:47.561316 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561341 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.561366 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561391 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:47.561416 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561441 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:47.561466 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561499 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561514 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561545 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561561 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561586 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.561612 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561627 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561643 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561745 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.561792 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561839 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.561886 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561911 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561943 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.561969 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.561994 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562011 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562026 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562042 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562058 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562083 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-06-27 00:11:47.562107 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562123 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562139 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562155 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562179 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.562204 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562220 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562235 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562251 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562276 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.562300 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562325 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-06-27 00:11:47.562357 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562373 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562390 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562406 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562431 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-06-27 00:11:47.562465 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562490 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-06-27 00:11:47.562515 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562536 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562552 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562577 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.562602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562618 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562649 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562665 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562690 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-06-27 00:11:47.562715 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562740 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-06-27 00:11:47.562764 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562789 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-06-27 00:11:47.562813 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562838 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-06-27 00:11:47.562864 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562895 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562911 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562942 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.562969 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.562985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.563000 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.563016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.563032 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.563047 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.563063 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.563079 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-06-27 00:11:47.563103 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-06-27 00:11:47.563134 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.563190 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.563239 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.563286 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.563331 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.563377 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:47.563424 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-06-27 00:11:47.563470 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:47.563535 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.563583 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.563630 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.563675 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.563720 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.563767 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.563814 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.563874 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.563922 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.563978 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.564047 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.564145 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.564197 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.564251 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.564315 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.564361 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:47.564407 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.564452 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.564497 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.564560 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.564611 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.564678 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.564739 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.564798 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.564954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.565005 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.565072 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.565119 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.565183 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.565230 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:47.565277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-06-27 00:11:47.565358 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:47.565409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.565456 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.565502 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.565547 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.565607 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.565682 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.565744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.565801 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.565851 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.566141 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.566191 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.566253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.566301 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.566352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.566404 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.566449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:47.566495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.566541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.566586 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.566633 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.566680 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.566730 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.566775 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.566823 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.566877 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.566923 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.566977 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.567024 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.567069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.567115 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:47.567161 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-06-27 00:11:47.567213 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:47.567259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.567304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.567374 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.567420 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.567466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.567513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.567559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.567604 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.567650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.567697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.567743 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.567790 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.567838 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.567888 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.567945 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.567990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:47.568035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.568080 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.568126 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.568173 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.568220 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.568273 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.568318 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.568561 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.568626 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:11:47.568652 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.568712 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.568835 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.568890 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.569011 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.569066 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:47.569156 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:11:47.569211 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:47.569267 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.569320 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.569372 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.569424 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.569476 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.569568 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.569627 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.569682 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.569816 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.569874 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.570022 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.570078 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.570134 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.570187 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.570239 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.570332 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:47.570388 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.570444 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.570531 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.570584 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.570636 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.570687 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.570739 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.570791 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.570850 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-06-27 00:11:47.570873 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.570932 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.570987 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.571070 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.571124 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.571180 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:47.571233 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:11:47.571286 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:47.571344 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.571397 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.571449 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.571502 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.571554 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.571607 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.571659 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.571716 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.571802 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.571880 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.571943 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.572277 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.572332 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.572425 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.572527 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.572627 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:47.572725 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.572826 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.572939 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.572999 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.573064 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.573118 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.573171 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.573223 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.573282 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-06-27 00:11:47.573304 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.573352 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.573401 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.573448 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.573500 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.573547 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:47.573594 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:11:47.573641 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:47.573689 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.573736 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.573783 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.573830 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.573878 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.573935 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.573985 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.574032 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.574079 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.574127 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.574174 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.574221 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.574268 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.574316 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.574362 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.574409 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:47.574456 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.574544 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.574593 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.574644 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.574691 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.574771 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.574820 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.574871 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.574935 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-06-27 00:11:47.574958 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.575007 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.575056 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.575106 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.575154 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.575203 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-06-27 00:11:47.575258 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-06-27 00:11:47.575307 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-06-27 00:11:47.575362 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.575411 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.575460 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.575509 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.575558 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.575607 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.575660 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.575724 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.575775 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.575827 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.575878 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.575935 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.575988 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.576051 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.576100 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.576149 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-06-27 00:11:47.576199 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.576248 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.576297 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.576346 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.576400 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.576465 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.576529 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.576591 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.576645 wsdl: current service: Service1 2019-06-27 00:11:47.576662 wsdl: current port: Service1Soap 2019-06-27 00:11:47.576692 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-06-27 00:11:47.576720 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-06-27 00:11:47.576748 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-06-27 00:11:47.576774 wsdl: Parsing WSDL done 2019-06-27 00:11:47.576797 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.576825 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.576834 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.576842 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.576850 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.576858 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:11:47.576866 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:11:47.576874 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:11:47.576881 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.576889 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.576930 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.576941 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.576949 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.576957 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.576966 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.576973 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.576981 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.576988 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.576996 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.577004 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.577014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.577022 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.577034 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.577042 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:11:47.577050 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.577058 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.577065 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.577073 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.577080 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.577089 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.577097 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.577140 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.577151 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.577161 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.577168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.577176 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.577183 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.577191 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:11:47.577200 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:11:47.577207 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:11:47.577214 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.577222 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.577232 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.577240 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.577248 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.577255 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.577263 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.577270 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.577290 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.577298 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.577306 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.577314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.577321 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.577328 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.577336 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.577346 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:11:47.577354 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.577362 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.577369 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.577377 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.577384 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.577393 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.577401 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.577409 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.577416 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.577425 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.577432 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.577441 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.577459 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.577467 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:11:47.577474 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:11:47.577481 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:11:47.577493 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.577502 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.577514 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.577521 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.577529 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.577536 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.577543 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.577550 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.577558 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.577565 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.577572 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.577580 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.577587 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.577594 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.577602 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.577608 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:11:47.577615 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.577622 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.577628 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.577635 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.577642 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.577805 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.577833 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.577846 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.577859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-06-27 00:11:47.577873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.577881 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-06-27 00:11:47.577889 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-06-27 00:11:47.577896 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-06-27 00:11:47.577903 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-06-27 00:11:47.577910 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-06-27 00:11:47.577917 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-06-27 00:11:47.577932 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-06-27 00:11:47.577940 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-06-27 00:11:47.577948 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-06-27 00:11:47.577955 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-06-27 00:11:47.577961 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.577969 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.577976 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-06-27 00:11:47.577983 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-06-27 00:11:47.577990 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-06-27 00:11:47.577997 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.578004 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-06-27 00:11:47.578011 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-06-27 00:11:47.578017 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-06-27 00:11:47.578024 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-06-27 00:11:47.578031 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-06-27 00:11:47.578037 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-06-27 00:11:47.578044 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-06-27 00:11:47.578076 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-06-27 00:11:47.578086 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-06-27 00:11:47.578093 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-06-27 00:11:47.578099 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-06-27 00:11:47.578111 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-06-27 00:11:47.578135 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-06-27 00:11:47.578142 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-06-27 00:11:47.578492 nusoap_client: checkWSDL 2019-06-27 00:11:47.578505 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:11:47.578510 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:11:47.578514 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-06-27 00:11:47.578521 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-06-27 00:11:47.578525 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:11:47.578529 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-06-27 00:11:47.578540 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-06-27 00:11:47.578549 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:11:47.578591 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.578597 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148000" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:11:47.578611 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-06-27 00:11:47.578633 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-06-27 00:11:47.578640 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-06-27 00:11:47.578644 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-06-27 00:11:47.578648 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-06-27 00:11:47.578654 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148000" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:11:47.578664 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:47.578671 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:47.578676 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:47.578688 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.578698 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-06-27 00:11:47.578703 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-06-27 00:11:47.578727 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.578737 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:11:47.578742 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.578769 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:11:47.578775 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-06-27 00:11:47.578780 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-06-27 00:11:47.578783 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-06-27 00:11:47.578788 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-06-27 00:11:47.578792 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-06-27 00:11:47.578797 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-06-27 00:11:47.578801 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-06-27 00:11:47.578807 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148000" ["mag_id"]=> NULL } 2019-06-27 00:11:47.578818 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:47.578825 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:47.578829 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-06-27 00:11:47.578835 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.578841 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-06-27 00:11:47.578845 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-06-27 00:11:47.578868 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-06-27 00:11:47.578875 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.578880 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.578886 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.578891 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-06-27 00:11:47.578902 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:11:47.578910 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:47.578915 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:11:47.578920 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:11:47.578933 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148000" 2019-06-27 00:11:47.578941 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:47.578945 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:11:47.578964 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:47.578971 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:47.578977 wsdl: in serializeType: returning: 148000 2019-06-27 00:11:47.578984 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-06-27 00:11:47.578991 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-06-27 00:11:47.578995 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-06-27 00:11:47.579000 wsdl: in serializeType: returning: 2019-06-27 00:11:47.579005 wsdl: in serializeType: returning: 148000 2019-06-27 00:11:47.579010 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148000 2019-06-27 00:11:47.579033 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148000 style=document use=literal encodingStyle= 2019-06-27 00:11:47.579038 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-06-27 00:11:47.579045 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns2441"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-06-27 00:11:47.579067 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-06-27 00:11:47.579073 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148000 2019-06-27 00:11:47.579084 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-06-27 00:11:47.579163 nusoap_client: sending message, length=457 2019-06-27 00:11:47.579098 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-06-27 00:11:47.579110 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-06-27 00:11:47.579115 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-06-27 00:11:47.579120 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-06-27 00:11:47.579124 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-06-27 00:11:47.579132 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:11:47.579142 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:11:47.579151 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:11:47.579156 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:11:47.579170 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-06-27 00:11:47.579181 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-06-27 00:11:47.579189 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-06-27 00:11:47.587144 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-06-27 00:11:47.587168 soap_transport_http: socket connected 2019-06-27 00:11:47.587184 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-06-27 00:11:47.587194 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-06-27 00:11:47.587203 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-06-27 00:11:47.587211 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-06-27 00:11:47.587218 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-06-27 00:11:47.587225 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-06-27 00:11:47.587234 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-06-27 00:11:47.587274 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-06-27 00:11:47.597299 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-06-27 00:11:47.597323 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-06-27 00:11:47.597331 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:11:47.597344 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-06-27 00:11:47.597355 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-06-27 00:11:47.597365 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-06-27 00:11:47.597375 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-06-27 00:11:47.597386 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-06-27 00:11:47.597397 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-06-27 00:11:47.597408 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 26 Jun 2019 22:10:56 GMT 2019-06-27 00:11:47.597420 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-06-27 00:11:47.597431 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-06-27 00:11:47.597441 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-06-27 00:11:47.597459 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-06-27 00:11:47.597501 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-06-27 00:11:47.597528 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-06-27 00:11:47.597541 soap_transport_http: read to EOF 2019-06-27 00:11:47.597548 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-06-27 00:11:47.597557 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-06-27 00:11:47.597601 soap_transport_http: closed socket 2019-06-27 00:11:47.597621 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-06-27 00:11:47.597632 soap_transport_http: end of send() 2019-06-27 00:11:47.597668 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-06-27 00:11:47.597682 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 26 Jun 2019 22:10:56 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-06-27 00:11:47.597729 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-06-27 00:11:47.597747 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-06-27 00:11:47.597782 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-06-27 00:11:47.597795 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-06-27 00:11:47.597948 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-06-27 00:11:47.598167 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-06-27 00:11:47.598176 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-06-27 00:11:47.598188 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-06-27 00:11:47.598206 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:11:47.598255 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-06-27 00:11:47.598345 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-06-27 00:11:47.598404 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-06-27 00:11:47.598435 nusoap_client: got fault 2019-06-27 00:11:47.598449 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-06-27 00:11:47.598457 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-06-27 00:11:47.598466 nusoap_client: detail =