Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 69.97Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10009700060R2S K27 Model turbiny: R2S (K16+K27)
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T1538
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:19:14 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:19:19.476744 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:19:19.476824 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:19:19.476848 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148000" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:19:19.476873 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:19:19.476890 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:19:19.476904 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:19:19.476925 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:19:19.476940 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:19:19.476951 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:19:19.476965 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:19:19.476980 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:19:19.476999 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:19:19.477009 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:19:19.477016 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:19:19.477023 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:19:19.477029 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:19:19.477049 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:19:19.477072 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:19:19.477086 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:19:19.477095 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:19:19.477106 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:19:19.477121 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:19:19.477136 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:19:19.485179 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:19:19.485199 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:19:19.485213 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:19:19.485220 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:19:19.485225 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:19:19.485229 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:19:19.485234 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:19:19.485268 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:19:19.505014 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:19:19.505032 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:19:19.505048 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:19:19.505053 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:19:19.505059 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:19:19.505064 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:19:19.505070 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:19:19.505076 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:19:19.505082 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:19:19.505087 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:19:14 GMT 2019-04-23 06:19:19.505093 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:19:19.505098 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:19:19.505104 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:19:19.505114 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:19:19.505143 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:19:19.512712 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:19:19.512825 soap_transport_http: read buffer of 5864 bytes 2019-04-23 06:19:19.512846 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:19:19.520792 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:19:19.520863 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:19:19.520885 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-23 06:19:19.528355 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:19:19.528641 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:19:19.528668 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:19:19.528719 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:19:19.528825 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:19:19.528851 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:19:19.528892 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:19:19.536023 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:19:19.536186 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:19:19.536241 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:19:19.536361 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:19:19.536377 soap_transport_http: read buffer of 1944 bytes 2019-04-23 06:19:19.536423 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:19:19.536529 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:19:19.536611 soap_transport_http: read buffer of 7992 bytes 2019-04-23 06:19:19.536742 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-04-23 06:19:19.536757 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:19:19.536762 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:19:19.536789 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:19:19.536824 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:19:19.536838 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:19:19.536845 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:19:19.536862 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:19:19.536867 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:19:19.537023 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:19:19.537038 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:19:19.537080 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537089 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:19:19.537108 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537139 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.537148 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537161 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:19:19.537181 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.537189 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537199 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:19:19.537214 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537241 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.537252 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.537267 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537280 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.537297 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537326 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.537333 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537343 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:19:19.537357 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.537382 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:19:19.537397 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537404 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:19:19.537417 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537442 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.537449 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537459 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:19:19.537476 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.537483 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537492 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:19:19.537510 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.537516 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537526 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:19:19.537538 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537560 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.537570 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.537585 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537592 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:19:19.537605 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537629 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.537636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537646 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:19:19.537658 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537673 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.537682 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:19:19.537696 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537702 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:19:19.537715 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537739 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.537746 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537755 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:19:19.537772 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.537780 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537790 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:19:19.537806 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.537812 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537821 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:19:19.537838 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.537844 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537853 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:19:19.537866 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.537903 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.537917 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537923 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.537937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537959 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537965 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.537978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538003 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.538022 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.538051 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538062 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:19:19.538072 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:19:19.538084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538098 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:19:19.538108 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:19:19.538123 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538129 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:19:19.538142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538166 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.538174 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538183 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:19:19.538196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538210 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.538220 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.538235 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538240 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.538254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538283 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.538290 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538300 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:19:19.538313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538342 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.538352 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:19:19.538368 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538374 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:19:19.538401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538425 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.538431 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538441 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:19:19.538453 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.538478 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.538492 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538498 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.538511 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538534 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.538541 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538551 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:19:19.538564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.538588 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:19:19.538602 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538609 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:19:19.538634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538657 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.538664 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538673 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:19:19.538690 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.538696 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538705 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:19:19.538717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.538744 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:19:19.538758 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538764 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.538776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538799 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.538807 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538816 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:19:19.538828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538844 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.538853 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:19:19.538867 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538873 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:19:19.538885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538908 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.538914 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538924 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:19:19.538942 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.538948 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538958 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:19:19.538970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.538987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.538997 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:19:19.539010 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539016 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.539033 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539057 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.539064 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539073 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:19:19.539085 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.539109 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:19:19.539123 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539129 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:19:19.539142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539164 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.539171 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539180 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:19:19.539192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.539215 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:19:19.539230 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539236 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.539249 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539285 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.539292 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539302 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:19:19.539328 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539343 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.539352 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:19:19.539367 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539373 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:19:19.539387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539411 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.539418 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539427 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:19:19.539440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539454 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.539464 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.539478 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539484 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.539497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539521 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.539528 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539538 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:19:19.539550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539565 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.539574 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:19:19.539589 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539616 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:19:19.539629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539652 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.539659 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539668 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:19:19.539680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.539703 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.539717 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539723 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.539768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539811 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.539822 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539839 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:19:19.539863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.539908 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:19:19.539948 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.539960 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:19:19.539978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540003 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.540010 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540020 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:19:19.540032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.540058 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.540072 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540078 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.540091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540115 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.540122 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540131 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:19:19.540144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.540168 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:19:19.540182 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540188 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:19:19.540201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540223 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.540230 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540240 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:19:19.540257 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.540263 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540278 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:19:19.540293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.540335 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.540350 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540357 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.540371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540396 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.540403 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540413 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:19:19.540426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.540451 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:19:19.540466 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540473 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:19:19.540487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540511 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.540518 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540528 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:19:19.540541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.540566 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.540581 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540587 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.540601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540638 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.540644 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540654 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:19:19.540667 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540681 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.540704 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:19:19.540719 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540725 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:19:19.540739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540764 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:19:19.540771 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540780 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:19:19.540794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540809 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.540819 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.540834 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540840 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.540854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540879 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540885 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540899 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540926 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.540947 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.540964 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.540976 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:19:19.540986 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:19:19.540999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541014 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:19:19.541024 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:19:19.541039 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541045 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:19:19.541059 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541084 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:19:19.541092 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541102 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:19:19.541115 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541130 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.541140 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.541155 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541162 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.541176 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541199 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541206 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541244 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.541264 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.541287 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541299 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:19:19.541309 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:19:19.541321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:19:19.541346 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:19:19.541361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541368 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:19:19.541382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541407 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.541414 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541424 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:19:19.541442 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.541449 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541459 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:19:19.541477 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.541484 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541494 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:19:19.541512 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.541519 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541529 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:19:19.541547 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.541554 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541564 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:19:19.541582 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.541588 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541598 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:19:19.541616 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.541622 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541632 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:19:19.541645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541684 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.541695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.541724 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541731 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.541745 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541769 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.541776 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541786 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:19:19.541798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.541824 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:19:19.541838 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541844 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:19:19.541858 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541883 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.541890 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541899 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:19:19.541917 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.541924 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:19:19.541950 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.541957 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.541966 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:19:19.541979 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.542012 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.542026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542032 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.542046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542069 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.542076 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542086 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:19:19.542098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.542123 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:19:19.542137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542143 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:19:19.542157 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542181 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.542189 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542198 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:19:19.542210 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.542235 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.542250 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542256 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.542269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542300 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.542307 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:19:19.542343 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.542369 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:19:19.542384 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542391 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:19:19.542405 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542429 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.542436 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542446 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:19:19.542465 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.542471 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542481 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:19:19.542500 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.542507 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542517 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:19:19.542530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542553 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.542563 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.542578 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542585 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.542599 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542624 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.542631 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542641 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:19:19.542655 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542670 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.542680 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:19:19.542695 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542701 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.542727 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542752 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.542759 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542768 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:19:19.542785 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.542792 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542802 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:19:19.542819 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.542825 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542836 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:19:19.542853 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.542859 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542869 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:19:19.542886 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.542893 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542902 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:19:19.542915 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.542957 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.542972 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.542978 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.542991 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543016 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543023 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543033 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:19:19.543046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.543070 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.543084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543112 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543119 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543129 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543141 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543157 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.543171 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543196 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.543203 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543212 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:19:19.543229 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.543236 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543246 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:19:19.543263 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.543270 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543286 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:19:19.543305 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.543311 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543321 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:19:19.543338 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.543345 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543354 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:19:19.543371 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:19:19.543378 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543388 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:19:19.543405 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.543411 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543433 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.543452 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.543458 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543468 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:19:19.543486 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.543492 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543503 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:19:19.543520 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.543527 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543537 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:19:19.543550 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543603 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.543621 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543628 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.543643 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543668 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.543675 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543685 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:19:19.543703 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.543722 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543732 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:19:19.543749 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.543756 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543766 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:19:19.543783 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.543790 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543799 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:19:19.543812 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.543848 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543868 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.543882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543906 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.543913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:19:19.543935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.543950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.543959 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.543972 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544000 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544007 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544017 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544029 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544046 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.544060 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544084 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.544090 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544100 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:19:19.544117 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.544123 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544133 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:19:19.544150 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.544156 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544166 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:19:19.544183 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.544190 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544199 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:19:19.544216 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.544223 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544232 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:19:19.544249 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.544256 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544265 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:19:19.544288 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.544295 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544304 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:19:19.544335 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.544342 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544352 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:19:19.544370 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.544377 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544387 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:19:19.544405 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.544411 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544437 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:19:19.544457 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.544464 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544474 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:19:19.544487 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.544541 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.544560 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544566 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.544581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544607 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.544613 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544624 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:19:19.544641 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.544648 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544658 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:19:19.544676 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.544683 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544693 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:19:19.544750 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:19:19.544758 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544769 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.544782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.544818 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.544834 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544840 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.544854 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544878 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.544885 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544895 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:19:19.544907 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.544922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.544931 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.544945 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.544973 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.544980 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.544990 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545002 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545018 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.545031 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545056 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.545063 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545072 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:19:19.545090 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.545098 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545107 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:19:19.545128 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.545135 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545144 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:19:19.545162 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.545168 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545177 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:19:19.545195 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.545201 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545211 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:19:19.545228 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.545234 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545244 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:19:19.545260 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.545267 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545282 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:19:19.545300 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.545307 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545316 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:19:19.545333 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.545339 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545349 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:19:19.545366 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545373 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545382 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:19:19.545399 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.545406 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545415 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:19:19.545445 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.545453 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545462 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:19:19.545475 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.545535 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.545552 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545579 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545586 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545597 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545610 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545626 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.545640 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545666 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.545673 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545683 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:19:19.545701 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.545708 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545731 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:19:19.545748 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.545754 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545764 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:19:19.545781 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.545788 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545797 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:19:19.545814 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.545820 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545830 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:19:19.545847 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.545853 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545863 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:19:19.545880 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.545887 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545896 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:19:19.545913 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.545919 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545929 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:19:19.545946 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.545953 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545962 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:19:19.545979 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.545986 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.545995 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:19:19.546012 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.546018 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.546028 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:19:19.546044 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.546051 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.546061 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:19:19.546078 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.546084 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.546094 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:19:19.546111 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.546117 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.546127 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:19:19.546139 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.546203 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.546222 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546228 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:19:19.546243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546267 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.546280 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546291 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:19:19.546304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.546344 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.546360 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546366 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.546380 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546405 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.546412 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546422 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:19:19.546436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.546461 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:19:19.546476 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546482 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:19:19.546496 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546521 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.546528 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546538 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:19:19.546556 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.546563 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546572 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:19:19.546590 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.546596 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546606 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:19:19.546624 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:19:19.546630 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546640 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:19:19.546653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546680 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.546690 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:19:19.546717 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546724 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.546738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546762 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:19:19.546769 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546778 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:19:19.546791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.546805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.546815 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:19:19.546828 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:19:19.546854 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:19:19.546861 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:19:19.546870 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:19:19.546883 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:19:19.546898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.546912 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.546936 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.546943 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.546953 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:19:19.546970 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.546977 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.546986 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:19:19.547003 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.547010 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.547019 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:19:19.547036 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:19:19.547042 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.547053 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:19:19.547070 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.547076 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.547086 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:19:19.547102 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.547109 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.547119 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:19:19.547136 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.547142 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.547151 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:19:19.547168 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.547175 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.547184 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:19:19.547201 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.547208 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.547218 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:19:19.547235 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.547241 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.547251 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:19:19.547263 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:19:19.547317 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.547336 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547343 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:19:19.547359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547383 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.547390 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547400 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:19:19.547412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.547452 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.547467 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547473 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.547487 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547512 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:19:19.547519 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547529 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:19:19.547542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547557 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.547567 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:19:19.547581 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:19:19.547607 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:19:19.547614 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:19:19.547624 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:19:19.547642 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:19:19.547649 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:19:19.547659 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:19:19.547677 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:19:19.547684 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:19:19.547694 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:19:19.547706 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:19:19.547743 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.547759 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547765 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.547779 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547803 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.547810 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547820 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:19:19.547892 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.547913 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547926 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:19:19.547946 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.547953 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.547963 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:19:19.547980 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548003 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.548013 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548028 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548034 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.548048 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548072 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548079 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548089 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:19:19.548102 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548116 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.548126 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.548139 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548166 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548173 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548183 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548196 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548211 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.548225 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548250 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.548256 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548266 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:19:19.548290 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.548297 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548307 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:19:19.548338 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.548345 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548355 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:19:19.548372 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.548379 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548389 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:19:19.548407 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.548414 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548423 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:19:19.548441 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.548449 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548458 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:19:19.548476 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.548483 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548492 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:19:19.548510 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.548517 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548527 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:19:19.548544 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.548551 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548570 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:19:19.548583 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.548631 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.548649 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548655 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:19:19.548672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548697 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.548716 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548727 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:19:19.548744 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.548751 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548760 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:19:19.548777 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.548784 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548793 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:19:19.548810 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.548817 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548826 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:19:19.548843 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.548850 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548859 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:19:19.548872 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548901 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.548911 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.548926 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548932 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.548946 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548969 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548975 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.548988 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549011 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.549031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.549047 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549058 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:19:19.549067 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:19:19.549079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:19:19.549103 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:19:19.549117 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549123 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:19:19.549137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549160 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.549167 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549177 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:19:19.549189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549204 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.549214 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.549228 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549234 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.549248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549271 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:19:19.549283 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549294 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:19:19.549307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549334 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.549345 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:19:19.549361 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549367 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:19:19.549381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549406 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.549413 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549423 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:19:19.549436 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549451 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.549461 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.549476 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549482 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.549497 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549522 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549530 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549540 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:19:19.549553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.549569 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.549580 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:19:19.549593 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549621 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549628 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549638 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549651 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549667 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.549681 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549720 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.549727 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549737 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:19:19.549755 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.549761 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549771 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:19:19.549788 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.549794 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549804 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:19:19.549821 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.549827 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549837 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:19:19.549853 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.549860 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549869 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:19:19.549886 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:19:19.549893 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549902 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:19:19.549919 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:19:19.549925 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549935 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:19:19.549952 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:19:19.549959 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.549968 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:19:19.549985 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:19:19.549992 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.550001 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:19:19.550019 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.550025 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.550034 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:19:19.550051 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.550058 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.550067 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:19:19.550084 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.550091 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.550100 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:19:19.550117 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.550124 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.550133 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:19:19.550145 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.550205 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.550223 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550229 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:19:19.550243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550267 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.550279 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550290 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:19:19.550302 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550330 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.550342 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.550357 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550363 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.550378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550402 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.550410 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550419 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:19:19.550432 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550448 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.550458 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:19:19.550473 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550479 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.550493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550518 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.550525 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550535 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:19:19.550552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.550559 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550570 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:19:19.550588 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.550594 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550604 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:19:19.550622 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.550628 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550638 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:19:19.550651 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.550689 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550704 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550722 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.550737 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550761 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550768 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550778 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:19:19.550790 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.550805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.550814 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.550827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550854 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550861 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550871 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550884 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.550913 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550937 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.550944 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550954 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:19:19.550971 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.550977 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.550986 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:19:19.551003 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551010 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.551020 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:19:19.551036 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.551043 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.551052 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:19:19.551069 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551076 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.551085 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:19:19.551102 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551109 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.551118 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:19:19.551135 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:19:19.551141 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.551150 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:19:19.551163 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.551200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.551216 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551222 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:19:19.551236 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551259 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.551266 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551281 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:19:19.551299 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551306 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551315 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:19:19.551332 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551339 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551349 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:19:19.551365 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.551372 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551381 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:19:19.551398 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551405 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551415 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:19:19.551443 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551454 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551470 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:19:19.551498 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551510 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551522 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:19:19.551541 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551548 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551558 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:19:19.551571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.551650 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.551666 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551673 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:19:19.551690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551714 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:19:19.551722 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551732 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:19:19.551744 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551760 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.551770 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:19:19.551786 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:19:19.551793 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:19:19.551804 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:19:19.551820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551826 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:19:19.551839 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.551881 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:19:19.551897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.551908 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:19:19.551918 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:19:19.551934 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.551941 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:19:19.551951 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:19:19.551967 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:19:19.551973 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:19:19.551983 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:19:19.552000 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.552006 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.552016 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.552033 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.552040 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.552049 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.552066 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.552072 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.552082 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.552098 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.552105 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:19:19.552114 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.552130 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:19:19.552137 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:19:19.552146 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:19:19.552162 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:19:19.552168 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:19:19.552178 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:19:19.552194 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.552200 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.552210 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.552226 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:19:19.552233 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:19:19.552242 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:19:19.552259 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.552265 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:19:19.552280 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.552298 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.552304 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:19:19.552314 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.552343 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:19:19.552350 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:19:19.552360 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:19:19.552372 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:19:19.552407 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.552437 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:19:19.552465 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.552493 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:19:19.552520 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.552547 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:19:19.552575 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.552602 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:19:19.552641 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.552669 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:19:19.552695 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:19:19.552721 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:19:19.552747 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:19:19.552773 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:19:19.552799 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:19:19.552825 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:19:19.552852 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.552878 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:19:19.552904 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.552930 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:19:19.552956 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.552981 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:19:19.553007 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.553033 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:19:19.553059 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.553085 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:19:19.553110 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.553176 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:19:19.553202 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.553228 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:19:19.553254 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.553287 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:19:19.553314 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.553340 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:19:19.553366 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.553393 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:19:19.553419 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.553445 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:19:19.553472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.553498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.553525 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.553550 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.553576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.553602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.553628 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.553654 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:19:19.553680 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:19:19.553706 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:19:19.553732 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.553758 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:19:19.553784 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.553809 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.553836 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.553862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:19:19.553889 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.553914 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:19:19.553940 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.553966 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:19:19.553992 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.554018 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:19:19.554044 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.554070 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:19:19.554096 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.554123 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:19:19.554150 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554168 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554193 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:19:19.554219 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554236 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554253 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554283 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:19:19.554310 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554341 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554358 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554375 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554401 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:19:19.554428 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554455 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.554481 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554508 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.554535 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554552 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554578 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.554605 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554635 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554661 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.554687 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554713 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.554738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554764 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:19:19.554790 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554815 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.554841 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554867 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.554892 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554909 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554935 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:19:19.554960 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.554986 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.555012 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555038 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:19:19.555064 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555090 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:19:19.555116 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555133 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555149 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555166 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555182 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555198 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555215 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555241 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.555266 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555288 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555305 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555331 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.555356 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555382 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.555407 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555424 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555441 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555467 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.555492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555509 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555526 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555542 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555558 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555584 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.555609 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555626 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555643 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555659 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555685 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.555711 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555728 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555744 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555761 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555787 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.555812 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555838 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.555863 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555880 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555897 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555914 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555941 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:19:19.555967 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.555992 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:19:19.556018 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556035 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556051 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556076 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.556102 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556119 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556135 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556152 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556169 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556194 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:19:19.556220 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556245 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:19:19.556271 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556303 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.556343 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556370 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.556397 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556431 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556448 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556474 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.556502 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556519 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556536 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556553 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556570 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556587 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556604 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556633 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556659 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:19:19.556686 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556703 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556728 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:19:19.556753 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556770 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556786 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556811 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:19:19.556837 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556854 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556870 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556886 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.556911 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:19:19.556976 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557004 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.557031 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557057 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.557084 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557101 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557128 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.557155 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557173 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557199 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.557226 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557265 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.557297 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557337 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:19:19.557364 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557392 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.557419 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557464 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:19:19.557493 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557511 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557537 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:19:19.557564 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557591 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.557618 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557644 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:19:19.557671 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557698 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:19:19.557724 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557741 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557758 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557775 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557792 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557826 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557853 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.557879 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557897 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557915 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557941 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.557967 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.557994 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.558021 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558038 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558055 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558081 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.558109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558204 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:19:19.558231 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558248 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558265 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558295 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558323 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.558350 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558367 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558384 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558402 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558428 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.558455 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558482 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:19:19.558509 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558526 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558545 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558562 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558588 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:19:19.558615 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558642 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:19:19.558668 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558686 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558703 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558729 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.558757 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558774 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558791 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558809 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558853 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:19:19.558880 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558907 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:19:19.558934 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.558961 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:19:19.558987 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559014 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:19:19.559041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559058 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559075 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559092 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559119 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.559147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559198 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559215 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559232 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559250 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559267 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:19:19.559299 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:19:19.559327 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.559384 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.559436 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.559487 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.559535 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.559585 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:19:19.559634 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:19:19.559684 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:19:19.559738 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.559788 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.559838 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.559886 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.559935 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.559985 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.560035 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.560083 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.560132 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.560182 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.560234 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.560289 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.560340 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.560397 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.560453 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.560501 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:19:19.560550 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.560597 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.560646 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.560697 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.560748 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.560801 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.560850 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.560900 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.560957 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.561007 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.561056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.561105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.561154 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.561203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:19:19.561252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:19:19.561307 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:19:19.561357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.561405 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.561455 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.561503 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.561551 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.561602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.561651 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.561700 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.561795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.561845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.561895 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.561944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.561994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.562051 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.562105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.562152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:19:19.562206 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.562255 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.562308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.562359 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.562409 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.562466 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.562514 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.562564 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.562622 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.562671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.562720 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.562769 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.562817 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.562866 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:19:19.562915 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:19:19.562964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:19:19.563018 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.563067 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.563116 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.563164 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.563212 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.563261 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.563316 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.563364 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.563412 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.563462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.563511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.563560 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.563610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.563664 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.563717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.563778 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:19:19.563837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.563885 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.563934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.563984 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.564034 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.564090 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.564138 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.564199 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.564269 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:19:19.564308 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.564371 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.564429 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.564485 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.564540 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.564595 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:19:19.564651 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:19:19.564706 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:19:19.564761 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.564846 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.564903 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.564971 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.565039 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.565094 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.565150 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.565205 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.565262 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.565325 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.565381 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.565438 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.565493 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.565548 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.565603 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.565658 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:19:19.565714 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.565782 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.565857 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.565914 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.565970 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.566025 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.566080 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.566149 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.566211 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:19:19.566248 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.566311 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.566368 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.566424 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.566480 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.566536 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:19:19.566592 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:19:19.566648 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:19:19.566703 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.566760 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.566816 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.566872 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.566938 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.566992 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.567061 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.567116 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.567172 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.567228 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.567345 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.567402 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.567457 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.567513 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.567568 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.567624 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:19:19.567679 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.567735 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.567790 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.567846 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.567901 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.567958 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.568013 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.568069 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.568131 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:19:19.568155 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.568206 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.568258 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.568314 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.568364 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.568414 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:19:19.568465 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:19:19.568515 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:19:19.568565 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.568615 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.568665 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.568716 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.568766 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.568816 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.568866 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.568916 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.568966 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.569016 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.569066 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.569116 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.569166 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.569217 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.569267 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.569322 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:19:19.569372 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.569423 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.569473 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.569522 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.569572 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.569623 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.569673 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.569723 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.569780 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:19:19.569808 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.569861 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.569912 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.569964 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.570016 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.570067 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:19:19.570119 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:19:19.570172 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:19:19.570223 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.570281 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.570335 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.570387 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.570440 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.570492 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.570549 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.570601 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.570652 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.570705 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.570757 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.570809 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.570862 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.570914 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.570966 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.571018 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:19:19.571069 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.571121 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.571173 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.571224 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.571281 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.571335 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.571387 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.571439 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.571503 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:19:19.571520 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:19:19.571551 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:19:19.571579 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:19:19.571607 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:19:19.571634 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:19:19.571654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.571668 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.571677 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.571686 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.571694 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.571702 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:19:19.571711 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:19:19.571719 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:19:19.571727 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.571735 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.571743 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.571751 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.571759 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.571767 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.571775 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.571783 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.571797 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.571805 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.571813 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.571821 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.571829 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.571837 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.571844 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.571852 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:19:19.571859 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.571867 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.571874 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.571882 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.571890 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.571899 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.571906 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.571914 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.571922 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.571931 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.571939 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.571947 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.571954 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.571962 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:19:19.571971 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:19:19.571979 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:19:19.571986 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.571994 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.572002 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.572009 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.572017 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.572024 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.572032 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.572039 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.572047 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.572054 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.572062 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.572070 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.572077 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.572085 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.572092 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.572100 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:19:19.572107 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.572114 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.572122 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.572129 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.572137 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.572145 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.572153 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.572160 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.572168 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.572177 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.572185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.572193 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.572200 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.572207 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:19:19.572214 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:19:19.572222 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:19:19.572229 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.572236 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.572243 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.572250 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.572257 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.572264 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.572271 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.572284 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.572291 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.572299 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.572306 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.572314 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.572321 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.572328 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.572335 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.572343 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:19:19.572349 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.572356 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.572363 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.572370 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.572377 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.572383 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.572390 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.572397 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.572404 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:19:19.572411 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.572419 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:19:19.572426 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:19:19.572433 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:19:19.572440 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:19:19.572446 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:19:19.572453 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:19:19.572461 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:19:19.572468 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:19:19.572475 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:19:19.572482 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:19:19.572489 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.572504 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.572511 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:19:19.572518 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:19:19.572525 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:19:19.572532 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.572538 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:19:19.572545 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:19:19.572552 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:19:19.572559 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:19:19.572565 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:19:19.572572 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:19:19.572578 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:19:19.572585 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:19:19.572591 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:19:19.572598 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:19:19.572605 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:19:19.572611 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:19:19.572619 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:19:19.572626 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:19:19.572906 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:19:19.572917 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:19:19.572922 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:19:19.572926 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:19:19.572933 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:19:19.572938 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:19:19.572942 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:19:19.572951 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:19:19.572959 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:19:19.572995 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.573001 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148000" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:19:19.573014 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:19:19.573036 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:19:19.573042 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:19:19.573046 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:19:19.573051 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:19:19.573056 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148000" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:19:19.573066 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:19:19.573073 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:19:19.573078 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:19:19.573124 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.573136 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:19:19.573141 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:19:19.573166 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.573176 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:19:19.573181 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.573208 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:19:19.573215 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:19:19.573219 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:19:19.573223 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:19:19.573228 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:19:19.573232 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:19:19.573237 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:19:19.573241 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:19:19.573247 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "148000" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:19:19.573258 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:19:19.573269 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:19:19.573279 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:19:19.573286 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.573292 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:19:19.573297 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:19:19.573321 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:19:19.573327 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.573332 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.573337 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.573342 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:19:19.573352 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:19:19.573360 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:19:19.573365 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:19:19.573369 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:19:19.573376 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "148000" 2019-04-23 06:19:19.573383 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:19:19.573387 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:19:19.573392 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:19:19.573398 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:19:19.573403 wsdl: in serializeType: returning: 148000 2019-04-23 06:19:19.573410 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:19:19.573417 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:19:19.573421 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:19:19.573425 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:19:19.573430 wsdl: in serializeType: returning: 148000 2019-04-23 06:19:19.573435 wsdl: serializeRPCParameters returning: 148000 2019-04-23 06:19:19.573455 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=148000 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:19:19.573460 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:19:19.573466 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7039"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:19:19.573480 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:19:19.573486 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=148000 2019-04-23 06:19:19.573496 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:19:19.573570 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:19:19.573509 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:19:19.573520 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:19:19.573525 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:19:19.573530 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:19:19.573534 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:19:19.573541 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:19:19.573550 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:19:19.573558 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:19:19.573564 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:19:19.573577 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:19:19.573586 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:19:19.573595 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:19:19.581442 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:19:19.581464 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:19:19.581479 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:19:19.581488 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:19:19.581497 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:19:19.581507 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:19:19.581515 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:19:19.581523 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:19:19.581531 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:19:19.581572 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:19:19.591554 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:19:19.591579 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:19:19.591591 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:19:19.591602 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:19:19.591612 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:19:19.591622 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:19:19.591634 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:19:19.591645 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:19:19.591655 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:19:19.591666 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:19:14 GMT 2019-04-23 06:19:19.591677 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:19:19.591686 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:19:19.591697 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:19:19.591712 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:19:19.591761 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:19:19.591785 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:19:19.591798 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:19:19.591806 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:19:19.591814 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:19:19.591858 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:19:19.591876 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:19:19.591886 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:19:19.591920 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:19:19.591933 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:19:14 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:19:19.591974 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:19:19.591989 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:19:19.592017 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:19:19.592029 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:19:19.592168 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:19:19.592335 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:19:19.592344 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:19:19.592353 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:19:19.592364 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:19:19.592388 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:19:19.592456 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:19:19.592485 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:19:19.592500 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:19:19.592509 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:19:19.592513 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:19:19.592518 nusoap_client: detail =