Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 69.84Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
166213 Model turbiny: S2EG
 Producent OE: SCHWITZER
 Pojazd: CATERPILLAR
 Silnik:
JR T2153
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:52:32 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:52:40.150261 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:52:40.150326 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:40.150349 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179165" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:52:40.150365 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:40.150375 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:52:40.150382 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:52:40.150395 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:52:40.150403 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:40.150410 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:40.150419 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:52:40.150432 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:52:40.150445 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:52:40.150450 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:52:40.150455 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:52:40.150459 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:52:40.150463 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:52:40.150475 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:40.150489 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:40.150497 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:52:40.150503 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:52:40.150509 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:52:40.150517 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:52:40.150526 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:52:40.157953 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:52:40.157968 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:52:40.157978 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:52:40.157984 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:40.157989 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:40.157993 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:52:40.157997 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:52:40.158025 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:52:40.238762 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:52:40.238778 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:52:40.238784 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:52:40.238790 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:52:40.238794 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:52:40.238799 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:52:40.238804 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:52:40.238810 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:52:40.238814 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:52:40.238834 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:52:32 GMT 2019-02-24 06:52:40.238839 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:52:40.238847 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:52:40.238853 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:52:40.238861 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:52:40.238885 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:52:40.245971 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:52:40.246217 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:52:40.246685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:40.253162 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:40.253391 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:40.253851 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:40.254368 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:52:40.254724 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:40.260414 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:40.260629 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:40.261098 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:40.261231 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:40.261688 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:40.261930 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:40.262524 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:40.262540 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:40.262939 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:40.263430 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:52:40.263581 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:40.263596 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:40.267626 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:40.267971 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:40.268539 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:40.269032 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:40.269559 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:52:40.270096 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:52:40.270584 soap_transport_http: read buffer of 6544 bytes 2019-02-24 06:52:40.271081 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:40.271278 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:52:40.271521 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-02-24 06:52:40.271548 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:52:40.271553 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:52:40.271579 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:52:40.271612 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:52:40.271624 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:52:40.271630 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:52:40.271640 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:52:40.271645 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:52:40.271793 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:52:40.271805 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:52:40.271850 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.271858 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:52:40.271877 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.271906 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.271915 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.271929 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:52:40.271949 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.271956 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.271966 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:52:40.271981 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272002 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.272013 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.272029 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272035 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.272051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272078 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.272085 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272095 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:52:40.272108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.272133 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:52:40.272148 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:52:40.272167 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272192 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.272198 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272208 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:52:40.272225 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.272231 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272240 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:52:40.272258 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.272264 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272279 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:52:40.272293 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.272327 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.272342 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272348 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:52:40.272362 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272386 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.272393 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272402 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:52:40.272415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.272439 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:52:40.272454 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272460 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:52:40.272473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272497 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.272503 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272513 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:52:40.272530 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.272536 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272546 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:52:40.272562 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.272569 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272578 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:52:40.272595 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.272601 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272610 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:40.272622 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272648 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.272658 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.272673 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272679 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.272692 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272715 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272721 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272759 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.272780 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.272797 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272807 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:40.272817 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:52:40.272828 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272842 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:40.272852 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:52:40.272866 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272872 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:52:40.272885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272908 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.272915 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272924 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:40.272936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.272960 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.272974 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.272980 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.272993 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273017 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.273024 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273033 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:52:40.273045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273060 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.273069 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:52:40.273084 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273089 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:52:40.273107 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273132 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.273139 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273148 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:40.273160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273174 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.273184 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.273198 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273204 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.273217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273240 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.273247 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273256 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:52:40.273268 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273288 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.273298 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:52:40.273313 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273319 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:52:40.273332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273356 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.273362 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273372 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:52:40.273389 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.273395 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273404 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:40.273416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273434 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.273443 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:52:40.273457 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273463 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.273476 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273499 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.273506 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273515 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:52:40.273527 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.273551 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:52:40.273565 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273571 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:52:40.273584 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273607 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.273614 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273623 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:52:40.273640 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.273647 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273659 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:40.273672 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273690 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.273700 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:52:40.273714 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273721 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.273734 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273757 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.273764 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273773 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:52:40.273785 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273799 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.273808 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:52:40.273823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273828 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:52:40.273841 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273864 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.273871 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273879 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:40.273892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273906 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.273915 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:52:40.273929 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273934 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.273947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273971 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.273977 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.273986 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:52:40.273999 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274013 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.274022 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:52:40.274036 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274042 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:52:40.274055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.274084 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274093 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:40.274105 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.274128 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.274142 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274148 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.274161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274184 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.274190 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274200 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:52:40.274213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.274236 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:52:40.274250 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274255 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:52:40.274268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274297 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.274303 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274313 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:52:40.274325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.274349 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.274363 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274368 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.274381 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274404 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.274411 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274421 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:52:40.274433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274447 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.274456 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:52:40.274470 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274476 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:52:40.274489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274512 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.274519 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274528 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:52:40.274540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274554 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.274563 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.274577 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274584 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.274596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274620 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.274627 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274636 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:52:40.274648 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274662 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.274671 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:52:40.274685 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274691 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:52:40.274703 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274726 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.274732 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274742 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:52:40.274759 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.274765 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274774 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:52:40.274786 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.274813 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.274827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274833 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.274846 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274870 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.274876 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274886 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:52:40.274898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.274921 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:52:40.274935 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274941 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:52:40.274954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274977 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.274983 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.274992 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:40.275005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.275028 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.275042 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275048 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.275061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275084 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.275091 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275100 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:52:40.275112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.275135 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:40.275149 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275155 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:52:40.275168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275191 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:40.275198 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275207 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:52:40.275220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275234 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.275243 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.275257 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275263 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.275280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275304 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275310 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275323 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275347 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.275367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.275383 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275394 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:40.275403 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:52:40.275415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:40.275438 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:40.275452 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275458 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:52:40.275471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275495 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:40.275502 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275511 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:52:40.275524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275538 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.275548 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.275562 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275568 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.275580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275602 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275608 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275643 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.275662 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.275678 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275688 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:40.275698 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:52:40.275709 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:40.275732 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:40.275746 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275751 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:52:40.275764 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275788 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.275795 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275804 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:52:40.275821 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.275827 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275837 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:52:40.275854 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.275860 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275869 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:52:40.275886 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.275892 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275902 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:52:40.275918 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.275925 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275934 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:52:40.275950 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.275957 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275966 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:52:40.275982 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.275988 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.275997 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:40.276009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.276056 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.276070 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276076 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.276089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276113 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276119 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276129 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:52:40.276141 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.276165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:52:40.276179 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276184 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:52:40.276197 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276220 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276227 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276236 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:52:40.276253 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276259 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276288 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:40.276307 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276314 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276323 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:52:40.276336 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.276368 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.276428 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276436 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.276450 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276479 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276487 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276500 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:52:40.276514 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276535 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.276545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:52:40.276561 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276567 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:52:40.276593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276621 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276627 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276637 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:40.276649 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.276672 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.276686 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276692 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.276705 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276728 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276735 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276745 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:52:40.276757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.276780 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:40.276794 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276800 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:52:40.276812 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276836 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276842 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276851 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:52:40.276868 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276875 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276884 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:40.276901 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.276907 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276916 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:52:40.276928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.276959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.276973 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.276979 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.276992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277016 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.277023 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277032 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:52:40.277044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277059 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.277068 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:40.277082 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277088 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.277101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277124 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.277131 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277140 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:52:40.277157 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.277163 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277172 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:40.277189 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.277195 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277204 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:40.277221 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.277227 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277236 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:52:40.277253 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.277259 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277268 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:52:40.277286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277316 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.277326 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.277341 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277347 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.277360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277383 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277390 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277399 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:52:40.277412 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.277435 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.277449 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277477 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277483 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277493 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277521 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.277535 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277558 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.277565 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277574 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:40.277591 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.277598 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277607 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:52:40.277624 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.277630 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277639 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:52:40.277655 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.277662 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277671 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:52:40.277687 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.277694 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277703 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:52:40.277720 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:40.277726 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277735 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:52:40.277751 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.277758 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277767 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.277783 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.277789 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277798 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:40.277815 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.277821 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277830 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:40.277847 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.277853 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277862 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:40.277874 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.277922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.277939 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277945 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.277959 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277982 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.277989 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.277998 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:40.278015 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.278021 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278030 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:52:40.278046 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.278053 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278062 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:52:40.278078 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.278085 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278094 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:52:40.278106 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.278141 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278155 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278161 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.278174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278198 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278204 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278214 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:52:40.278226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.278249 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.278262 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278293 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278301 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278310 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278323 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278338 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.278351 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278376 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.278383 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278392 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:52:40.278408 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.278415 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278425 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:52:40.278441 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.278447 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278456 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:52:40.278473 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.278479 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278488 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:52:40.278504 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.278510 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278519 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:52:40.278535 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.278542 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278550 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:52:40.278567 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.278573 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278582 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:40.278647 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.278654 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278664 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:52:40.278681 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.278687 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278697 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:52:40.278718 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.278724 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278733 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:40.278750 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.278756 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278765 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:40.278777 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.278829 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.278846 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278852 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.278866 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278932 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.278944 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.278962 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:52:40.278990 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.278998 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.279012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:40.279029 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.279036 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.279045 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:52:40.279062 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:40.279068 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.279077 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.279089 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.279115 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.279125 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279140 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.279146 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.279160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.279184 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279190 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.279199 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:52:40.279212 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.279255 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.279269 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.279289 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279317 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279324 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279336 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279349 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279365 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.279378 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279403 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.279410 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279419 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:52:40.279436 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.279442 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279451 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:52:40.279498 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.279507 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279518 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:52:40.279537 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.279544 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279553 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:52:40.279570 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.279576 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279588 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:52:40.279606 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.279612 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279621 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:52:40.279638 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.279644 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279653 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:40.279670 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.279677 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279686 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:52:40.279703 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.279709 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279718 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:52:40.279735 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.279741 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279750 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:52:40.279767 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.279773 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279782 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:40.279829 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.279837 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279847 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:40.279859 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.279919 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.279935 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.279962 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.279969 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.279978 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.279991 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280006 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.280020 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280074 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.280082 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280092 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:52:40.280109 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.280116 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280125 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:52:40.280145 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.280151 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280160 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:52:40.280178 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.280184 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280193 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:52:40.280210 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.280216 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280226 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:52:40.280242 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.280249 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280258 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:52:40.280305 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.280314 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280325 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:52:40.280344 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.280350 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280359 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:52:40.280376 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.280383 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280395 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:52:40.280412 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.280419 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280428 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:52:40.280444 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.280451 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280459 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:52:40.280476 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.280482 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280491 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:52:40.280508 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.280549 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280569 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:40.280602 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.280610 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280620 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:52:40.280637 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280699 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.280718 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.280724 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:52:40.280739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.280792 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.280800 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.280811 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:52:40.280825 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.280840 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.280849 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280864 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.280873 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.280888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.280912 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.280919 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.280928 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:52:40.280940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.280955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.280964 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:52:40.280978 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.280984 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:52:40.280997 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281052 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.281060 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281069 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:40.281087 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.281093 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281102 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:52:40.281121 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.281128 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281137 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:52:40.281154 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:40.281160 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281169 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:52:40.281181 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.281217 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:52:40.281232 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281238 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.281289 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281318 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:40.281325 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281338 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:52:40.281350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.281368 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.281378 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:52:40.281396 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:40.281423 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281429 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:40.281439 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281451 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:40.281466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.281483 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281538 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.281546 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281556 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:52:40.281573 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.281580 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281589 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:52:40.281609 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.281615 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281625 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:52:40.281647 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:52:40.281653 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281662 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:52:40.281679 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.281686 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281695 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:52:40.281711 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.281720 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281730 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:52:40.281747 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.281753 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281801 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:40.281835 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.281845 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281856 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:52:40.281882 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.281889 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281899 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:52:40.281917 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.281923 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281932 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:40.281945 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:52:40.281996 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.282048 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282054 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:52:40.282068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282092 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.282099 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282115 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:40.282129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282144 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.282154 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.282169 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282175 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.282188 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282215 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:40.282222 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282235 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:52:40.282249 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282293 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.282307 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:52:40.282324 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:40.282357 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:40.282364 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:40.282374 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:52:40.282391 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:40.282398 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:40.282407 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:52:40.282423 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:40.282430 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:40.282439 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:52:40.282454 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:52:40.282506 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.282527 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282533 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.282547 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282575 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.282582 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282592 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:40.282615 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.282621 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282631 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:52:40.282648 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.282654 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282663 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:52:40.282676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282700 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.282710 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.282753 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282761 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.282778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282803 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.282813 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282823 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:52:40.282839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.282855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.282865 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.282878 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.282905 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.282911 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.282921 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.282936 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.282952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.283004 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283054 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.283062 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283074 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:52:40.283098 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.283104 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283114 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:52:40.283131 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.283137 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283147 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:52:40.283163 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.283172 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283182 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:52:40.283207 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.283214 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283251 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:52:40.283277 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.283284 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283310 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:52:40.283335 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.283342 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283352 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:52:40.283369 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.283376 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283385 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:52:40.283402 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.283412 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283423 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:52:40.283436 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.283510 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.283535 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283542 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:52:40.283557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283588 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.283595 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283605 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:52:40.283636 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.283643 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283655 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:40.283673 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.283679 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283692 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:40.283710 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.283746 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283758 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:52:40.283779 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.283786 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283795 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:52:40.283813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283843 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.283853 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.283869 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283874 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.283888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283914 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283920 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283938 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.283989 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.284012 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.284032 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284043 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:40.284058 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:52:40.284070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284083 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:52:40.284093 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:52:40.284107 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284113 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:52:40.284128 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284155 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.284162 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284176 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:52:40.284189 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284225 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.284239 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.284255 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284263 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.284283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284313 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:52:40.284320 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284329 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:52:40.284342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284357 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.284366 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:52:40.284383 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284389 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:52:40.284402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284431 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.284469 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284491 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:40.284520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.284554 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.284569 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284575 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.284589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284613 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284623 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284633 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:52:40.284645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.284663 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.284674 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:52:40.284687 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284714 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284721 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284730 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284745 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284761 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.284774 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284799 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.284806 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284816 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:52:40.284833 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.284839 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284848 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:52:40.284865 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.284871 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284880 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:52:40.284897 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.284903 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284912 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:52:40.284929 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.284935 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284944 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:52:40.284961 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:40.284967 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.284976 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:52:40.284993 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:40.284999 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.285008 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:52:40.285025 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:52:40.285031 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.285040 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:52:40.285056 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:40.285063 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.285072 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:52:40.285089 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.285095 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.285104 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:52:40.285120 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.285127 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.285136 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:52:40.285152 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.285158 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.285167 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:52:40.285184 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.285190 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.285199 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:52:40.285212 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.285282 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.285301 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285307 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:52:40.285321 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285346 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.285352 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285362 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:52:40.285374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.285398 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.285412 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285418 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.285431 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285455 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.285461 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285470 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:52:40.285483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285497 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.285506 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:52:40.285520 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285526 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.285539 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285562 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.285569 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285578 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:52:40.285595 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.285601 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285610 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:52:40.285627 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.285634 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285643 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:52:40.285659 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.285668 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285677 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:52:40.285689 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285714 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.285724 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.285738 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285744 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.285759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285782 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.285789 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285799 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:52:40.285811 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.285825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.285848 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.285862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.285889 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.285897 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.285907 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.285920 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.285936 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.285950 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.285989 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.285996 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.286006 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:52:40.286024 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.286031 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.286041 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:52:40.286059 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286065 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.286075 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:52:40.286093 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.286109 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.286118 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:52:40.286137 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286143 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.286153 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:52:40.286171 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286178 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.286187 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:52:40.286206 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:52:40.286212 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.286222 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:52:40.286236 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.286280 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.286302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286312 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:52:40.286332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286359 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.286366 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286376 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:52:40.286395 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286402 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286411 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:52:40.286429 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286436 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286446 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:52:40.286464 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.286471 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286481 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:52:40.286498 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286505 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286515 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:52:40.286532 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286539 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286549 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:52:40.286579 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286586 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286595 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:52:40.286612 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286619 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286641 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:52:40.286653 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.286703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.286717 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286724 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:52:40.286739 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286763 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:40.286770 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286779 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:52:40.286791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286805 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.286814 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:52:40.286830 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:52:40.286836 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:52:40.286847 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:52:40.286862 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286868 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:52:40.286881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286902 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.286922 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:52:40.286938 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.286948 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:52:40.286957 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:52:40.286974 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.286980 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:52:40.286990 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:52:40.287005 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:52:40.287013 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:52:40.287022 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:52:40.287038 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.287044 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.287053 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.287070 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.287076 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.287085 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.287101 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.287107 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.287116 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.287133 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.287139 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:52:40.287148 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.287164 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:40.287170 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:52:40.287179 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:40.287196 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:40.287201 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:52:40.287211 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:52:40.287227 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.287233 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.287242 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.287258 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:52:40.287264 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:52:40.287290 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:52:40.287309 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.287317 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:52:40.287326 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.287356 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.287363 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:52:40.287373 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.287390 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:52:40.287396 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:52:40.287406 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:52:40.287418 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:52:40.287451 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.287481 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:52:40.287510 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.287538 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:52:40.287579 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.287606 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:52:40.287645 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.287679 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:52:40.287705 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.287730 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:52:40.287756 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:52:40.287781 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:52:40.287807 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:52:40.287832 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:52:40.287859 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:52:40.287885 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:52:40.287911 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.287936 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:52:40.287962 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.287987 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:52:40.288013 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.288038 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:52:40.288063 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.288089 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:52:40.288115 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.288141 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:40.288166 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.288192 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:40.288217 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.288242 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:52:40.288267 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.288333 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:52:40.288375 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.288403 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:52:40.288431 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.288461 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:40.288489 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.288517 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:52:40.288545 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.288587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.288614 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.288653 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.288678 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.288704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.288729 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.288755 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:52:40.288781 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:52:40.288806 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:52:40.288832 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.288857 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:52:40.288919 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.288945 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.288971 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.288996 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:52:40.289022 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.289048 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:52:40.289074 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.289099 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:52:40.289124 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.289150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:52:40.289176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.289202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:52:40.289227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.289254 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:52:40.289300 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289318 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289358 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:40.289386 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289404 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289421 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289448 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:40.289476 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289494 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289529 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289557 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:40.289595 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289640 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.289666 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289691 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.289716 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289733 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289758 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.289783 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289800 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289825 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.289850 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289876 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.289901 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289926 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:40.289951 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.289977 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.290002 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290027 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.290052 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290069 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290094 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:40.290120 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290145 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.290172 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290197 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:40.290222 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290247 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:40.290289 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290316 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290333 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290365 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290382 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290400 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290417 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290444 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.290472 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290490 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290507 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290534 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.290562 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290602 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.290644 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290661 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290677 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290702 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.290728 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290744 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290760 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290776 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290792 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290818 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.290843 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290859 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290875 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290892 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290916 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.290941 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290958 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.290990 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291015 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.291041 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291066 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.291091 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291108 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291124 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291140 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291167 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:40.291192 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291218 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:40.291243 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291259 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291292 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.291359 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291377 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291456 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:40.291483 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291511 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:52:40.291538 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291566 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.291605 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291634 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.291672 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291688 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291704 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291720 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291745 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.291771 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291788 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291804 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291821 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291837 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291853 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291910 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:52:40.291937 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291953 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.291978 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:40.292003 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292019 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292035 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292060 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:40.292086 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292102 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292118 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292134 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292159 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:40.292184 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292209 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.292235 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292260 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.292311 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292334 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292361 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.292387 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292404 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292430 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.292456 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292483 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.292509 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292535 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:40.292561 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292599 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.292624 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292649 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:52:40.292674 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292691 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292716 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:52:40.292742 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292767 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.292792 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292818 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:40.292843 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292868 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:40.292893 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292909 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292925 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292941 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292957 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292973 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.292989 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293014 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.293040 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293056 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293072 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293097 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.293122 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293148 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.293173 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293190 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293206 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293231 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.293256 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293277 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293295 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:52:40.293378 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293395 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293411 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293427 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293452 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.293477 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293494 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293510 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293526 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293551 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.293576 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293601 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:52:40.293626 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293643 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293660 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293677 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293701 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:52:40.293727 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293752 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:52:40.293777 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293794 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293810 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293835 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.293859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293876 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293893 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293925 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.293951 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:52:40.293976 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294001 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:52:40.294026 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294051 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:52:40.294077 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294102 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:52:40.294127 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294160 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294176 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294201 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.294226 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294280 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294298 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294314 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294330 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294346 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:52:40.294371 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:52:40.294402 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.294456 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.294504 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.294565 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.294612 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.294661 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:40.294727 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:52:40.294777 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:40.294835 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.294889 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.294964 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.295021 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.295074 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.295125 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.295190 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.295237 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.295293 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.295372 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.295420 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.295467 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.295514 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.295567 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.295619 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.295665 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:40.295709 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.295754 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.295799 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.295846 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.295893 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.295951 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.295996 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.296067 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.296123 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.296170 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.296217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.296270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.296337 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.296385 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:40.296435 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:52:40.296482 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:40.296530 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.296643 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.296690 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.296735 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.296780 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.296827 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.296873 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.296919 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.296965 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.297012 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.297058 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.297105 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.297152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.297203 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.297253 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.297324 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:40.297379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.297424 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.297470 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.297517 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.297563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.297614 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.297659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.297705 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.297759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.297806 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.297852 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.297899 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.297944 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.297990 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:40.298035 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:52:40.298081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:40.298127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.298172 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.298219 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.298264 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.298322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.298369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.298415 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.298461 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.298506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.298553 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.298600 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.298647 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.298701 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.298752 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.298802 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.298847 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:40.298891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.298937 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.298981 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.299028 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.299076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.299128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.299174 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.299221 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.299278 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:52:40.299306 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.299367 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.299421 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.299473 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.299527 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.299579 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:40.299640 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:40.299702 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:40.299754 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.299806 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.299858 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.299911 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.299964 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.300017 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.300069 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.300120 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.300172 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.300225 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.300283 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.300366 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.300419 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.300471 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.300537 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.300592 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:40.300654 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.300709 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.300770 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.300838 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.300890 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.300943 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.300995 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.301047 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.301106 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:52:40.301130 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.301183 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.301236 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.301294 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.301354 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.301412 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:40.301464 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:40.301517 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:40.301569 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.301624 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.301677 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.301776 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.301829 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.301882 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.301935 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.301987 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.302039 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.302092 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.302145 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.302198 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.302250 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.302333 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.302387 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.302440 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:40.302492 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.302545 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.302598 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.302654 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.302707 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.302760 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.302812 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.302864 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.302924 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:52:40.302945 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.302994 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.303042 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.303089 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.303136 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.303183 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:40.303231 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:40.303283 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:40.303335 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.303383 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.303430 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.303477 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.303525 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.303573 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.303620 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.303674 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.303721 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.303769 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.303816 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.303863 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.303910 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.303957 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.304005 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.304052 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:40.304099 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.304146 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.304193 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.304240 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.304301 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.304355 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.304402 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.304450 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.304548 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:52:40.304571 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.304623 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.304679 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.304730 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.304781 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.304832 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:52:40.304896 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:52:40.304945 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:52:40.304994 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.305043 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.305093 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.305142 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.305191 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.305240 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.305335 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.305390 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.305442 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.305496 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.305549 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.305614 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.305700 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.305770 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.305821 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.305889 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:52:40.305939 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.306033 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.306092 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.306165 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.306218 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.306327 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.306391 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.306442 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.306528 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:52:40.306550 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:52:40.306593 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:52:40.306628 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:52:40.306655 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:52:40.306679 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:52:40.306694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.306707 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.306715 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.306723 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.306730 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.306738 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:40.306745 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:40.306752 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:40.306759 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.306767 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.306774 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.306781 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.306788 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.306823 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.306832 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.306843 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.306850 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.306858 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.306865 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.306872 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.306879 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.306886 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.306893 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.306900 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:40.306907 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.306914 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.306921 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.306930 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.306938 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.306945 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.306952 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.306959 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.306966 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.306974 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.306981 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.306989 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.306996 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.307003 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:40.307010 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:40.307017 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:40.307024 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.307031 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.307038 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.307045 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.307052 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.307059 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.307066 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.307073 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.307080 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.307086 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.307094 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.307101 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.307149 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.307161 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.307174 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.307186 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:40.307194 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.307201 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.307208 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.307215 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.307225 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.307232 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.307239 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.307246 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.307253 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.307261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.307268 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.307301 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.307311 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.307318 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:40.307325 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:40.307332 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:40.307339 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.307373 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.307382 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.307389 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.307396 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.307403 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.307409 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.307416 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.307422 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.307429 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.307435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.307442 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.307448 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.307455 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.307464 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.307471 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:40.307478 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.307484 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.307491 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.307497 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.307504 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.307510 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.307516 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.307523 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.307529 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:52:40.307536 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.307543 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:52:40.307550 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:52:40.307556 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:52:40.307575 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:52:40.307582 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:52:40.307611 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:52:40.307617 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:52:40.307624 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:52:40.307630 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:52:40.307636 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:52:40.307643 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.307650 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.307656 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:52:40.307662 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:52:40.307669 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:52:40.307675 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.307682 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:52:40.307690 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:52:40.307697 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:52:40.307703 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:52:40.307709 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:52:40.307716 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:52:40.307722 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:52:40.307728 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:52:40.307734 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:52:40.307740 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:52:40.307746 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:52:40.307752 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:52:40.307758 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:52:40.307764 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:52:40.307858 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:52:40.307868 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:52:40.307873 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:52:40.307877 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:52:40.307883 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:52:40.307887 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:52:40.307891 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:52:40.307899 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:52:40.307906 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:52:40.307934 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.307943 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179165" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:52:40.307955 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:52:40.307975 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:52:40.307981 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:52:40.307985 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:52:40.307989 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:52:40.307993 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179165" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:52:40.308002 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:40.308008 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:40.308012 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:40.308020 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.308027 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:52:40.308031 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:52:40.308051 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.308059 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:52:40.308063 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.308110 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:52:40.308117 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:52:40.308121 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:52:40.308125 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:52:40.308129 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:52:40.308132 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:52:40.308136 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:52:40.308141 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:52:40.308146 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179165" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:52:40.308157 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:40.308163 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:40.308167 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:52:40.308172 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.308178 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:52:40.308182 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:52:40.308207 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:52:40.308214 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.308218 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.308223 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.308227 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:52:40.308235 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:52:40.308243 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:40.308247 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:52:40.308251 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:52:40.308270 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179165" 2019-02-24 06:52:40.308284 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:40.308291 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:52:40.308299 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:40.308309 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:40.308315 wsdl: in serializeType: returning: 179165 2019-02-24 06:52:40.308334 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:52:40.308373 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:52:40.308378 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:52:40.308382 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:52:40.308388 wsdl: in serializeType: returning: 179165 2019-02-24 06:52:40.308392 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179165 2019-02-24 06:52:40.308405 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179165 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:52:40.308410 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:52:40.308416 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3751"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:52:40.308430 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:52:40.308436 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179165 2019-02-24 06:52:40.308444 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:52:40.308511 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:52:40.308454 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:52:40.308465 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:52:40.308470 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:52:40.308475 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:52:40.308479 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:52:40.308485 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:40.308492 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:40.308500 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:52:40.308505 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:52:40.308517 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:52:40.308523 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:52:40.308530 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:52:40.315973 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:52:40.315986 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:52:40.315994 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:52:40.315999 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:52:40.316003 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:52:40.316008 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:52:40.316012 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:52:40.316016 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:52:40.316020 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:52:40.316044 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:52:40.325529 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:52:40.325550 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:52:40.325562 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:52:40.325573 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:52:40.325585 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:52:40.325595 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:52:40.325606 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:52:40.325616 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:52:40.325626 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:52:40.325637 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:52:32 GMT 2019-02-24 06:52:40.325648 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:52:40.325658 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:52:40.325668 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:52:40.325680 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:52:40.325711 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:52:40.325741 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:52:40.325754 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:52:40.325762 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:52:40.325770 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:52:40.325819 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:52:40.325833 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:52:40.325842 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:52:40.325861 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:52:40.325871 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:52:32 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:52:40.325904 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:52:40.325917 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:52:40.325939 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:52:40.325948 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:52:40.326046 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:52:40.326195 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:52:40.326205 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:52:40.326217 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:52:40.326231 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:52:40.326266 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:52:40.326377 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:52:40.326467 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:52:40.326498 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:52:40.326510 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:52:40.326518 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:52:40.326526 nusoap_client: detail =