Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 69.66Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
1070-197-00022674A256 Model turbiny:
 Producent OE: KKKSCHWITZER
 Pojazd: PERKINS
 Silnik:
JR T2149
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Thu, 25 Apr 2019 11:55:35 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-25 13:55:50.366269 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-25 13:55:50.366327 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:50.366342 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179161" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-25 13:55:50.366369 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:50.366379 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-25 13:55:50.366394 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-25 13:55:50.366410 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-25 13:55:50.366419 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:50.366426 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:50.366435 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-25 13:55:50.366444 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:55:50.366455 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:55:50.366461 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:55:50.366465 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:55:50.366470 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:55:50.366474 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-25 13:55:50.366486 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:50.366502 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:50.366511 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:55:50.366517 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-25 13:55:50.366522 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-25 13:55:50.366531 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:55:50.366540 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:55:50.374528 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:55:50.374569 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:55:50.374587 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-25 13:55:50.374595 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:50.374601 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:50.374606 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-25 13:55:50.374610 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-25 13:55:50.374674 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-25 13:55:50.392093 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-25 13:55:50.392139 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-25 13:55:50.392147 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:55:50.392153 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:55:50.392159 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:55:50.392165 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:55:50.392171 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:55:50.392177 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:55:50.392183 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:55:50.392189 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:55:35 GMT 2019-04-25 13:55:50.392195 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:55:50.392200 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-25 13:55:50.392207 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:55:50.392220 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-25 13:55:50.392257 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-25 13:55:50.392281 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-25 13:55:50.399662 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:50.399740 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-25 13:55:50.399806 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-25 13:55:50.399836 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:50.407736 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.407816 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.407869 soap_transport_http: read buffer of 6784 bytes 2019-04-25 13:55:50.415400 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:50.415551 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-25 13:55:50.415622 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.415687 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.415757 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.415779 soap_transport_http: read buffer of 5832 bytes 2019-04-25 13:55:50.422977 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-25 13:55:50.423477 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.423614 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.423647 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.423676 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.423706 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-25 13:55:50.423730 soap_transport_http: read buffer of 7576 bytes 2019-04-25 13:55:50.430848 soap_transport_http: read buffer of 6007 bytes 2019-04-25 13:55:50.430918 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:55:50.430930 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-25 13:55:50.431093 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-25 13:55:50.431154 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:55:50.431177 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:55:50.431189 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:55:50.431224 wsdl: got WSDL URL 2019-04-25 13:55:50.431233 wsdl: Parse WSDL 2019-04-25 13:55:50.431480 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-25 13:55:50.431502 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-25 13:55:50.431591 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.431607 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-25 13:55:50.431641 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.431744 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.431767 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.431793 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:55:50.431828 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.431840 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.431857 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:55:50.431883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.431928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.431950 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.431976 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.431986 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.432014 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432060 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.432072 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432090 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-25 13:55:50.432113 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432141 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.432160 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:55:50.432186 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-25 13:55:50.432229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432271 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.432304 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432323 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:55:50.432379 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.432391 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432409 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:55:50.432455 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.432467 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432485 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:55:50.432520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.432582 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.432609 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432620 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-25 13:55:50.432645 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432689 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.432700 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432717 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-25 13:55:50.432741 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.432792 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-25 13:55:50.432817 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432828 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-25 13:55:50.432853 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432897 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.432909 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432927 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-25 13:55:50.432960 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.432971 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.432987 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-25 13:55:50.433014 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.433025 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433040 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-25 13:55:50.433067 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.433077 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433093 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:50.433116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433160 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.433181 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.433207 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433228 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.433252 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433297 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433309 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433380 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.433419 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.433449 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433470 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:50.433489 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-25 13:55:50.433513 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:50.433557 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:55:50.433582 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433592 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-25 13:55:50.433617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433660 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.433672 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433688 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:50.433712 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.433761 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.433787 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433797 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.433821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433866 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.433878 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433896 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-25 13:55:50.433919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.433944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.433963 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:55:50.433992 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434003 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-25 13:55:50.434029 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434080 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.434092 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434108 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:50.434133 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.434181 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.434206 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434217 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.434241 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434312 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.434336 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434488 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-25 13:55:50.434515 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.434560 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-25 13:55:50.434594 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434604 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-25 13:55:50.434629 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434674 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.434687 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434705 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:55:50.434737 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.434758 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434776 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:50.434800 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434841 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.434860 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-25 13:55:50.434887 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434897 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.434923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.434970 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.434983 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435002 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-25 13:55:50.435029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.435076 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-25 13:55:50.435104 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435115 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-25 13:55:50.435140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435187 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.435201 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435218 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:55:50.435254 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.435266 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435293 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:50.435321 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.435507 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-25 13:55:50.435537 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435550 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.435592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435639 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.435651 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435669 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-25 13:55:50.435693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.435747 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-25 13:55:50.435774 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435784 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-25 13:55:50.435809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435854 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.435866 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435883 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:50.435908 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.435952 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-25 13:55:50.435979 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.435990 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.436013 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436058 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.436070 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436087 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-25 13:55:50.436187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436217 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.436240 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-25 13:55:50.436281 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436293 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-25 13:55:50.436320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436364 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.436377 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436394 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:50.436418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436446 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.436466 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.436492 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436504 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.436529 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436577 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.436590 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436608 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-25 13:55:50.436633 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.436678 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:55:50.436704 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436714 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-25 13:55:50.436740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436784 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.436797 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436816 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:55:50.436841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436867 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.436888 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.436915 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436927 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.436952 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.436996 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.437009 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437026 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-25 13:55:50.437051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437077 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.437103 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:55:50.437128 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437140 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-25 13:55:50.437254 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437330 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.437343 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437361 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-25 13:55:50.437387 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.437432 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.437460 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437472 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.437499 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437543 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.437556 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437574 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-25 13:55:50.437599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.437644 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:55:50.437670 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437680 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-25 13:55:50.437704 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437747 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.437758 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437775 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-25 13:55:50.437806 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.437818 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437834 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-25 13:55:50.437858 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.437911 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.437936 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.437946 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.437970 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438017 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.438031 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438049 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-25 13:55:50.438075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.438121 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:55:50.438148 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438159 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:55:50.438184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438229 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.438240 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438263 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:50.438295 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.438341 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.438384 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438395 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.438433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438482 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.438495 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438513 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:55:50.438539 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438567 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.438587 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:50.438614 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438625 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:55:50.438650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438694 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:50.438706 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438723 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:55:50.438748 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.438792 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.438859 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438870 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.438894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438941 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438954 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.438980 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439027 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.439066 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.439097 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439117 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:50.439136 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-25 13:55:50.439160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:50.439206 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:50.439232 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439242 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-25 13:55:50.439266 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439380 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:50.439394 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439414 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-25 13:55:50.439447 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439477 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.439498 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.439525 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439537 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.439562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439604 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439615 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439683 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.439718 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.439750 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439769 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:50.439787 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-25 13:55:50.439810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:50.439859 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:50.439887 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439898 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-25 13:55:50.439926 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.439972 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.439984 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440002 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-25 13:55:50.440034 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.440046 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440064 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-25 13:55:50.440096 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.440107 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440124 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-25 13:55:50.440155 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.440168 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440185 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:55:50.440253 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.440267 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440293 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:55:50.440326 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.440339 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440357 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-25 13:55:50.440391 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.440402 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440420 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:50.440446 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440519 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.440540 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.440568 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440579 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.440606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440650 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.440662 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-25 13:55:50.440705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.440751 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:55:50.440779 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440791 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-25 13:55:50.440818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440872 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.440885 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440903 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:55:50.440936 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.440948 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.440965 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:50.440996 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.441008 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441025 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:55:50.441049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.441109 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.441137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441148 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.441173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441218 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.441233 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441251 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-25 13:55:50.441288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441319 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.441339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:55:50.441366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441377 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:55:50.441402 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441456 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.441468 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441486 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:50.441510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.441555 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.441581 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441592 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.441617 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441661 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.441675 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441694 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:55:50.441719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.441808 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:50.441837 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441849 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-25 13:55:50.441875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441922 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.441934 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.441951 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-25 13:55:50.441983 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.441995 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442012 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:50.442044 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.442058 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442076 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:55:50.442100 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.442161 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.442187 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442197 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.442224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442278 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.442292 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442311 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-25 13:55:50.442338 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.442385 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:50.442414 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442432 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.442459 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442507 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.442520 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442539 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:55:50.442572 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.442585 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442603 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:50.442636 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.442648 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442665 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:50.442699 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.442711 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442731 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:55:50.442769 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.442781 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442800 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:55:50.442826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442880 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.442902 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.442930 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.442940 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.442966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.443010 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443023 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.443040 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-25 13:55:50.443064 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.443093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.443113 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.443140 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443199 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443211 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443229 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443253 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443291 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.443322 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443372 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.443385 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443403 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:50.443447 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.443459 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443476 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-25 13:55:50.443509 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.443522 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443540 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-25 13:55:50.443572 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.443583 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443599 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:55:50.443632 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.443645 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443663 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-25 13:55:50.443696 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:50.443708 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443727 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-25 13:55:50.443767 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.443778 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443793 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.443823 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.443834 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443851 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:50.443881 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.443893 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443911 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:50.443942 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.443952 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.443970 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:50.443993 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.444078 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.444114 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444125 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.444154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444199 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.444211 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444229 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:50.444269 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.444291 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444310 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:55:50.444373 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.444387 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444406 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:55:50.444441 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.444454 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444473 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:55:50.444498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444545 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.444566 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.444593 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444604 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.444632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444675 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.444686 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444703 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-25 13:55:50.444725 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.444754 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.444772 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.444794 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.444842 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.444855 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.444874 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.444900 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.444929 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.444957 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445006 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.445020 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445039 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:55:50.445073 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.445085 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445105 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:55:50.445139 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.445152 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445171 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:55:50.445206 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.445220 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445238 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:55:50.445281 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.445294 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445312 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:55:50.445345 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.445356 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445374 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:55:50.445406 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.445417 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445443 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:50.445476 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.445487 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445504 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:55:50.445533 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.445545 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445562 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:55:50.445594 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.445605 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445623 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:50.445657 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.445669 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445686 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:50.445711 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.445814 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.445851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.445863 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.445893 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.445940 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.445952 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.445969 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:55:50.446000 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.446010 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.446027 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:50.446058 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.446069 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.446084 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:55:50.446112 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:50.446123 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.446141 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.446163 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.446208 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.446225 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446249 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.446259 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.446291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.446338 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446350 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.446367 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-25 13:55:50.446392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.446421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.446443 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.446470 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446525 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446539 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446559 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446585 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446615 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.446645 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446698 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.446711 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446731 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:55:50.446773 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.446785 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446803 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-25 13:55:50.446840 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.446853 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446871 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-25 13:55:50.446906 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.446920 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.446939 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-25 13:55:50.446974 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.446987 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.447007 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:55:50.447042 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.447056 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.447076 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:55:50.447109 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.447120 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.447135 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:50.447165 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.447178 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.447196 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-25 13:55:50.447230 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.447243 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.447263 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-25 13:55:50.447307 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.447320 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.447340 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-25 13:55:50.447373 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.447386 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.447405 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:50.447448 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.447461 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.447480 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:50.447508 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.447610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.447644 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.447696 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.447708 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.447725 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.447757 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.447783 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.447811 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.447862 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.447876 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.447895 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-25 13:55:50.447931 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.447944 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.447964 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-25 13:55:50.448001 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.448014 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448033 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:55:50.448068 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.448083 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448102 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-25 13:55:50.448134 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.448144 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448160 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-25 13:55:50.448189 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.448201 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448220 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-25 13:55:50.448254 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.448267 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448294 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-25 13:55:50.448373 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.448387 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448407 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-25 13:55:50.448442 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.448456 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448475 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-25 13:55:50.448511 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.448524 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448543 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-25 13:55:50.448580 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.448592 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448610 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-25 13:55:50.448645 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.448658 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448678 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-25 13:55:50.448715 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.448728 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448747 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:50.448783 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.448796 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448816 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-25 13:55:50.448843 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.448995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.449036 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449047 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-25 13:55:50.449086 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449139 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.449153 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449173 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-25 13:55:50.449201 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.449252 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.449290 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449303 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.449331 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449384 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.449409 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449430 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-25 13:55:50.449456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.449506 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:55:50.449537 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449572 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-25 13:55:50.449609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449673 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.449686 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449703 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:50.449764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.449778 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.449906 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:55:50.450064 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.450077 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.450096 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:55:50.450140 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:50.450153 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.450171 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:55:50.450197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.450249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.450280 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-25 13:55:50.450312 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.450324 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.450358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.450407 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:50.450420 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.450438 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-25 13:55:50.450463 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.450489 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.450508 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-25 13:55:50.450532 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:50.450580 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-25 13:55:50.450593 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:50.450612 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-25 13:55:50.450637 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:50.450666 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.450691 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.450797 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.450810 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.450841 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-25 13:55:50.450879 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.450937 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.450960 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-25 13:55:50.450996 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.451009 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.451028 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-25 13:55:50.451062 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-25 13:55:50.451075 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.451102 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-25 13:55:50.451138 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.451150 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.451169 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-25 13:55:50.451203 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.451216 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.451235 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-25 13:55:50.451269 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.451290 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.451310 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:50.451344 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.451356 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.451374 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-25 13:55:50.451409 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.451422 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.451441 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-25 13:55:50.451473 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.451486 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.451505 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:50.451530 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-25 13:55:50.451617 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.451652 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.451663 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-25 13:55:50.451700 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.451745 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.451757 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.451773 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:50.451797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.451823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.451845 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.451874 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.451917 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.451968 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452017 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:50.452029 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452047 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-25 13:55:50.452072 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452099 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.452119 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:55:50.452144 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:50.452200 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:50.452212 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:50.452229 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-25 13:55:50.452261 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:50.452301 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:50.452323 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-25 13:55:50.452357 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:50.452369 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:50.452386 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-25 13:55:50.452411 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-25 13:55:50.452456 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.452486 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452498 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.452526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452578 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.452591 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452617 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:50.452652 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.452664 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452681 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-25 13:55:50.452713 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.452725 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452743 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-25 13:55:50.452768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.452829 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.452855 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452866 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.452892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452938 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.452951 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.452969 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-25 13:55:50.452995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.453022 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.453042 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.453068 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453127 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453140 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453159 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453185 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453214 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.453243 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453301 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.453314 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453333 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-25 13:55:50.453367 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.453380 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453398 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-25 13:55:50.453431 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.453444 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453462 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-25 13:55:50.453496 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.453509 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453527 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-25 13:55:50.453562 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.453574 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453592 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-25 13:55:50.453626 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.453639 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453656 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-25 13:55:50.453690 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.453703 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453722 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-25 13:55:50.453755 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.453767 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453793 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-25 13:55:50.453829 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.453840 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453859 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-25 13:55:50.453884 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.453968 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.454003 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454013 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-25 13:55:50.454049 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454098 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.454111 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454130 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-25 13:55:50.454166 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.454178 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454195 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:50.454229 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.454242 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454259 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:50.454301 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.454314 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454333 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:55:50.454368 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.454380 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454398 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-25 13:55:50.454423 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454481 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.454505 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.454533 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454545 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.454577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454623 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454635 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454708 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.454748 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.454781 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454802 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:50.454823 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-25 13:55:50.454847 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454875 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-25 13:55:50.454896 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:55:50.454926 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.454937 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-25 13:55:50.454964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455011 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.455023 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455041 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-25 13:55:50.455066 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.455115 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.455142 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455154 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.455189 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455237 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:55:50.455250 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455267 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-25 13:55:50.455299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.455485 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-25 13:55:50.455522 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455534 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-25 13:55:50.455562 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455621 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.455636 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455656 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:50.455683 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.455733 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.455763 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455775 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.455802 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455849 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.455863 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455890 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-25 13:55:50.455919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.455947 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.455969 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:55:50.455998 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456052 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456067 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456087 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456144 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.456172 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456222 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.456236 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456256 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-25 13:55:50.456301 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.456314 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456477 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-25 13:55:50.456521 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.456533 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456552 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-25 13:55:50.456594 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.456608 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456628 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-25 13:55:50.456663 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.456677 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456705 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-25 13:55:50.456742 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:50.456754 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456773 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-25 13:55:50.456809 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:50.456822 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456841 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-25 13:55:50.456874 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-25 13:55:50.456887 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456905 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-25 13:55:50.456940 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:50.456954 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.456973 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-25 13:55:50.457009 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.457022 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.457042 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-25 13:55:50.457078 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.457091 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.457110 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-25 13:55:50.457146 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.457158 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.457177 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-25 13:55:50.457210 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.457223 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.457242 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-25 13:55:50.457269 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.457503 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.457545 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.457556 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-25 13:55:50.457592 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.457644 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.457658 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.457684 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-25 13:55:50.457713 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.457743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.457766 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.457797 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.457809 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.457836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.457886 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.457899 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.457917 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-25 13:55:50.457944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.457972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.457995 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:55:50.458025 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458036 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.458064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458114 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.458128 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458148 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-25 13:55:50.458183 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.458195 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458212 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-25 13:55:50.458246 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.458259 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458292 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-25 13:55:50.458327 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.458339 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458355 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-25 13:55:50.458380 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458426 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.458449 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.458477 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458489 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.458516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458563 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.458576 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458593 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-25 13:55:50.458618 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.458646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.458667 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.458694 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.458762 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.458776 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.458799 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.458823 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.458857 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.458885 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.458932 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.458944 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.458961 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-25 13:55:50.458992 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.459003 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.459019 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-25 13:55:50.459052 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.459064 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.459081 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-25 13:55:50.459115 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.459127 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.459145 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-25 13:55:50.459178 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.459191 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.459210 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-25 13:55:50.459243 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.459255 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.459271 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-25 13:55:50.459310 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:55:50.459321 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.459337 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-25 13:55:50.459360 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.459430 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.459464 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459477 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-25 13:55:50.459503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459549 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.459562 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459580 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-25 13:55:50.459614 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.459625 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459646 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-25 13:55:50.459685 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.459698 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459714 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-25 13:55:50.459744 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.459754 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459770 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-25 13:55:50.459798 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.459809 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459830 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-25 13:55:50.459859 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.459870 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459885 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-25 13:55:50.459913 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.459923 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459938 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-25 13:55:50.459967 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.459977 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.459992 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-25 13:55:50.460014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.460093 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.460113 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.460137 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.460148 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-25 13:55:50.460172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.460213 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:50.460223 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.460239 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-25 13:55:50.460261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.460298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.460317 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:55:50.460346 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-25 13:55:50.460357 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-25 13:55:50.460376 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-25 13:55:50.460402 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.460411 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-25 13:55:50.460433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.460471 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.460503 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-25 13:55:50.460530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.460547 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-25 13:55:50.460563 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-25 13:55:50.460590 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.460600 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-25 13:55:50.460616 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-25 13:55:50.460642 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-25 13:55:50.460670 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-25 13:55:50.460686 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-25 13:55:50.460714 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.460723 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.460982 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.461013 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.461024 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.461040 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.461074 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.461087 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.461107 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.461142 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.461154 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-25 13:55:50.461173 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.461207 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:50.461220 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-25 13:55:50.461240 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:50.461283 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:50.461296 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-25 13:55:50.461322 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-25 13:55:50.461356 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.461369 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.461387 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.461419 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-25 13:55:50.461431 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-25 13:55:50.461448 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-25 13:55:50.461478 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.461489 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-25 13:55:50.461506 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.461537 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.461548 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-25 13:55:50.461566 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.461596 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-25 13:55:50.461607 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-25 13:55:50.461631 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-25 13:55:50.461658 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-25 13:55:50.461724 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.461780 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-25 13:55:50.461835 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.461891 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-25 13:55:50.461945 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.462000 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-25 13:55:50.462064 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.462119 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-25 13:55:50.462174 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.462249 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-25 13:55:50.462325 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-25 13:55:50.462379 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-25 13:55:50.462433 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-25 13:55:50.462488 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-25 13:55:50.462543 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-25 13:55:50.462596 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-25 13:55:50.462651 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.462704 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-25 13:55:50.462757 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.462811 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-25 13:55:50.462865 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.462919 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-25 13:55:50.462971 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.463024 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-25 13:55:50.463078 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.463131 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:50.463185 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.463246 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:50.463308 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.463362 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-25 13:55:50.463415 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.463473 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-25 13:55:50.463528 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.463581 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-25 13:55:50.463635 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.463697 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:50.463751 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.463821 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-25 13:55:50.463891 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.463946 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.464048 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.464108 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.464163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.464217 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.464270 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.464358 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-25 13:55:50.464417 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-25 13:55:50.464472 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-25 13:55:50.464525 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.464579 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-25 13:55:50.464634 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.464688 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.464741 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.464795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-25 13:55:50.464856 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.464910 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-25 13:55:50.464964 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.465019 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-25 13:55:50.465072 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.465128 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-25 13:55:50.465181 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.465234 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-25 13:55:50.465296 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.465354 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-25 13:55:50.465411 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465447 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465500 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:50.465553 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465587 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465620 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465673 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:50.465726 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465792 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465824 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465878 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:50.465931 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.465985 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.466038 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466091 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.466145 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466179 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466233 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.466301 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466334 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466388 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.466443 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466499 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.466552 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466604 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:50.466657 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466710 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.466763 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466818 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.466871 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466904 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.466956 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:50.467009 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467062 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.467114 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467167 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:50.467219 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467278 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:50.467334 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467368 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467403 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467439 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467506 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.467645 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467679 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467721 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467774 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.467828 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467881 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.467933 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.467966 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468000 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468054 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.468106 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468139 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468173 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468206 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468303 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.468356 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468390 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468424 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468457 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468511 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.468564 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468598 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468631 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468664 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468716 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.468769 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468823 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.468876 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468913 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468953 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.468987 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469043 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:50.469096 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469148 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:50.469201 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469234 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469267 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469333 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.469386 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469420 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469453 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:50.469625 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469679 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:55:50.469730 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469783 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.469835 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469887 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.469940 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.469974 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470007 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470040 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470093 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.470147 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470181 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470213 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470247 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470293 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470361 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470394 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470448 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:55:50.470502 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470535 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470587 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:50.470638 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470671 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470704 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470755 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:50.470808 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470873 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470907 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.470959 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:50.471012 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471064 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.471117 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471169 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.471221 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471253 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471311 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.471364 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471398 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471452 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.471505 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471558 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.471612 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471672 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:50.471726 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471778 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.471831 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471886 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-25 13:55:50.471938 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.471971 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472024 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-25 13:55:50.472075 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472128 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.472179 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472232 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:50.472291 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472344 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:50.472396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472429 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472463 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472495 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472529 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472561 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472593 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472648 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.472700 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472734 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472767 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472819 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.472873 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.472927 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.472980 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473022 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473055 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473108 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.473161 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473193 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473226 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473300 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473353 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-25 13:55:50.473405 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473438 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473472 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473504 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473557 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.473609 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473642 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473674 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473707 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473763 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.473818 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473871 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-25 13:55:50.473924 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473958 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.473992 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474025 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474076 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-25 13:55:50.474130 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474184 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-25 13:55:50.474237 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474287 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474322 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474375 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.474429 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474463 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474497 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474530 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474562 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474614 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-25 13:55:50.474666 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474719 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-25 13:55:50.474771 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474824 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-25 13:55:50.474876 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.474929 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-25 13:55:50.474988 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475021 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475054 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475172 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.475227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475301 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475336 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475369 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475402 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475437 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475471 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-25 13:55:50.475532 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-25 13:55:50.475586 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.475723 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.475825 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.475927 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.476024 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.476124 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:50.476223 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-25 13:55:50.476330 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:50.476550 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.476686 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.476787 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.476884 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.476980 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.477080 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.477178 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.477301 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.477581 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.477693 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.477806 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.477906 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.478028 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.478141 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.478282 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.478512 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:50.478618 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.478715 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.478812 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.478911 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.479013 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.479149 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.479245 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.479355 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.479472 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.479572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.479671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.479770 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.479865 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.479972 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:50.480092 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-25 13:55:50.480197 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:50.480304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.480400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.480500 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.480597 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.480695 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.480795 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.480894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.481021 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.481430 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.481531 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.481632 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.481732 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.481834 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.481944 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.482052 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.482152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:50.482251 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.482356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.482452 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.482552 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.482650 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.482758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.482854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.482954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.483069 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.483169 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.483268 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.483375 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.483473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.483573 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:50.483671 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-25 13:55:50.483779 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:50.483876 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.483972 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.484072 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.484167 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.484262 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.484369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.484469 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.484564 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.484662 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.484762 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.484861 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.484961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.485061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.485171 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.485285 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.485456 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:50.485559 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.485654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.485750 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.485848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.485948 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.486058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.486156 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.486477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.486610 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:55:50.486662 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.486789 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.486902 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.487016 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.487134 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.487309 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:50.487492 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:50.487649 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:50.487769 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.487910 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.488022 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.488137 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.488291 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.488405 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.488558 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.488671 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.488784 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.488896 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.489011 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.489124 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.489243 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.489396 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.489510 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.489622 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:50.489734 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.489847 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.490016 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.490128 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.490240 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.490440 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.490553 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.490664 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.490793 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-25 13:55:50.490840 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.490954 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.491067 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.491180 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.491301 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.491471 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:50.491586 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:50.491702 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:50.491815 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.491931 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.492048 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.492212 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.492335 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.492450 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.492565 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.492688 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.492801 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.492916 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.493343 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.493459 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.493572 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.493686 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.493799 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.493911 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:50.494081 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.494201 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.494324 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.494445 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.494562 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.494676 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.494788 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.494902 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.495030 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-25 13:55:50.495075 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.495186 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.495330 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.495435 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.495548 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.495658 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:50.495790 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:50.495896 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:50.495998 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.496102 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.496210 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.496323 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.496427 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.496532 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.496636 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.496738 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.496842 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.496947 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.497050 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.497151 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.497254 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.497496 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.497614 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.497717 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:50.497820 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.497934 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.498035 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.498137 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.498240 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.498598 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.498713 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.498845 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.498979 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-25 13:55:50.499024 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.499131 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.499239 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.499449 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.499573 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.499688 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-25 13:55:50.499796 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-25 13:55:50.499903 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-25 13:55:50.500012 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.500118 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.500224 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.500453 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.500674 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.500819 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.500969 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.501087 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.501201 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.501320 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.501427 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.501534 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.501640 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.501747 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.501854 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.501960 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-25 13:55:50.502068 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.502176 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.502291 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.502399 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.502506 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.502613 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.502721 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.502821 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.502937 wsdl: current service: Service1 2019-04-25 13:55:50.502970 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-25 13:55:50.503031 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-25 13:55:50.503087 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-25 13:55:50.503141 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-25 13:55:50.503194 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-25 13:55:50.503230 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.503264 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.503290 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.503310 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.503328 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.503340 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:50.503351 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:50.503360 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:50.503369 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.503379 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.503388 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.503397 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.503407 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.503417 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.503428 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.503438 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.503446 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.503455 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.503464 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.503473 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.503482 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.503496 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.503505 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.503514 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:50.503524 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.503533 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.503541 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.503551 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.503560 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.503568 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.503577 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.503586 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.503596 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.503606 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.503614 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.503624 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.503631 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.503639 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:50.503649 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:50.503657 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:50.503664 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.503672 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.503680 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.503687 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.503696 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.503703 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.503711 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.503719 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.503726 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.503734 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.503742 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.503749 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.503757 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.503764 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.503771 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.503779 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:50.503787 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.503794 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.503801 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.503809 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.503816 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.503824 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.503832 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.503839 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.503847 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.503858 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.503867 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.503876 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.503884 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.503892 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:50.503900 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:50.503908 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:50.503915 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.503928 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.503936 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.503944 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.503952 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.503960 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.503967 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.503974 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.503982 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.503989 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.503996 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.504004 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.504012 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.504018 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.504026 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.504034 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:50.504042 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.504049 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.504056 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.504062 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.504069 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.504077 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.504084 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.504091 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.504099 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-25 13:55:50.504107 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.504115 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-25 13:55:50.504123 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-25 13:55:50.504130 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-25 13:55:50.504138 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-25 13:55:50.504145 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-25 13:55:50.504152 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-25 13:55:50.504159 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-25 13:55:50.504167 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-25 13:55:50.504175 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-25 13:55:50.504182 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-25 13:55:50.504190 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.504199 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.504207 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-25 13:55:50.504215 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-25 13:55:50.504222 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-25 13:55:50.504230 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.504237 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-25 13:55:50.504245 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-25 13:55:50.504252 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-25 13:55:50.504259 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-25 13:55:50.504266 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-25 13:55:50.504278 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-25 13:55:50.504286 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-25 13:55:50.504294 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-25 13:55:50.504302 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-25 13:55:50.504309 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-25 13:55:50.504321 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-25 13:55:50.504329 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-25 13:55:50.504338 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-25 13:55:50.504345 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-25 13:55:50.504639 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-25 13:55:50.504651 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:55:50.504656 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:55:50.504661 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-25 13:55:50.504668 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-25 13:55:50.504673 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:55:50.504678 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-25 13:55:50.504688 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-25 13:55:50.504698 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:55:50.504746 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.504754 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179161" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:55:50.504770 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-25 13:55:50.504791 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-25 13:55:50.504799 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-25 13:55:50.504803 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-25 13:55:50.504808 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-25 13:55:50.504814 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179161" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:55:50.504825 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:50.504833 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:50.504838 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:50.504852 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.504863 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-25 13:55:50.504868 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-25 13:55:50.504893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.504903 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:55:50.504908 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.504932 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:55:50.504938 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-25 13:55:50.504943 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-25 13:55:50.504947 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-25 13:55:50.504951 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-25 13:55:50.504955 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-25 13:55:50.504960 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-25 13:55:50.504964 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-25 13:55:50.504971 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179161" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-25 13:55:50.504983 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:50.504991 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:50.504995 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-25 13:55:50.505001 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.505007 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-25 13:55:50.505012 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-25 13:55:50.505037 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-25 13:55:50.505045 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.505050 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.505057 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.505061 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-25 13:55:50.505074 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:55:50.505093 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:50.505098 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:55:50.505104 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:55:50.505111 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179161" 2019-04-25 13:55:50.505118 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:50.505123 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:55:50.505128 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:50.505135 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:50.505140 wsdl: in serializeType: returning: 179161 2019-04-25 13:55:50.505146 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-25 13:55:50.505153 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-25 13:55:50.505157 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-25 13:55:50.505161 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-25 13:55:50.505167 wsdl: in serializeType: returning: 179161 2019-04-25 13:55:50.505171 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179161 2019-04-25 13:55:50.505520 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179161 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-25 13:55:50.505527 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-25 13:55:50.505534 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9261"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-25 13:55:50.505550 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-25 13:55:50.505556 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179161 2019-04-25 13:55:50.505568 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-25 13:55:50.505650 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-25 13:55:50.505583 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-25 13:55:50.505595 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-25 13:55:50.505600 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-25 13:55:50.505605 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-25 13:55:50.505609 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-25 13:55:50.505617 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:50.505628 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:50.505637 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:55:50.505643 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:55:50.505657 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-25 13:55:50.505669 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-25 13:55:50.505678 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-25 13:55:50.513448 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-25 13:55:50.513463 soap_transport_http: socket connected 2019-04-25 13:55:50.513474 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-25 13:55:50.513479 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-25 13:55:50.513485 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-25 13:55:50.513490 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-25 13:55:50.513494 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-25 13:55:50.513498 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-25 13:55:50.513503 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-25 13:55:50.513530 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-25 13:55:50.523135 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-25 13:55:50.523163 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-25 13:55:50.523170 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:55:50.523175 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-25 13:55:50.523181 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-25 13:55:50.523187 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-25 13:55:50.523198 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-25 13:55:50.523204 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-25 13:55:50.523210 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-25 13:55:50.523216 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Thu, 25 Apr 2019 11:55:35 GMT 2019-04-25 13:55:50.523223 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-25 13:55:50.523229 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-25 13:55:50.523235 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-25 13:55:50.523245 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-25 13:55:50.523277 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-25 13:55:50.523290 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-25 13:55:50.523300 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-25 13:55:50.523305 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-25 13:55:50.523310 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-25 13:55:50.523343 soap_transport_http: closed socket 2019-04-25 13:55:50.523356 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-25 13:55:50.523362 soap_transport_http: end of send() 2019-04-25 13:55:50.523395 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-25 13:55:50.523403 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Thu, 25 Apr 2019 11:55:35 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-25 13:55:50.523438 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-25 13:55:50.523448 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-25 13:55:50.523473 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-25 13:55:50.523480 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-25 13:55:50.523602 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-25 13:55:50.523712 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-25 13:55:50.523718 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-25 13:55:50.523728 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-25 13:55:50.523740 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:55:50.523765 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-25 13:55:50.523824 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-25 13:55:50.523855 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-25 13:55:50.523871 nusoap_client: got fault 2019-04-25 13:55:50.523880 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-25 13:55:50.523885 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-25 13:55:50.523890 nusoap_client: detail =