Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 68.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-1701017201-17010 Model turbiny:
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd: TOYOTA
 Silnik:
JR T4552
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 23 Apr 2019 04:22:02 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-23 06:22:07.800138 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-23 06:22:07.800210 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:22:07.800234 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220317" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-23 06:22:07.800261 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:22:07.800278 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-23 06:22:07.800301 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-23 06:22:07.800323 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-23 06:22:07.800338 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:22:07.800350 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:22:07.800365 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-23 06:22:07.800379 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:22:07.800399 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:22:07.800408 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:22:07.800416 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:22:07.800423 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:22:07.800430 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-23 06:22:07.800449 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:22:07.800472 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:22:07.800487 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:22:07.800497 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-23 06:22:07.800507 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-23 06:22:07.800523 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:22:07.800538 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:22:07.808692 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:22:07.808725 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:22:07.808742 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-23 06:22:07.808750 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:22:07.808757 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:22:07.808761 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-23 06:22:07.808766 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-23 06:22:07.808817 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-23 06:22:07.827719 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-23 06:22:07.827755 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-23 06:22:07.827768 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:22:07.827775 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:22:07.827780 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:22:07.827786 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:22:07.827791 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:22:07.827798 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:22:07.827803 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:22:07.827809 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:22:02 GMT 2019-04-23 06:22:07.827814 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:22:07.827820 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-23 06:22:07.827826 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:22:07.827838 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-23 06:22:07.827869 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-23 06:22:07.835723 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:22:07.835751 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:22:07.843377 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-04-23 06:22:07.843621 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:22:07.843660 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:22:07.843709 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:22:07.843761 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-23 06:22:07.843844 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:22:07.851082 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:22:07.851368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:22:07.851409 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-23 06:22:07.851455 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:22:07.851511 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:22:07.851577 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:22:07.851645 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-04-23 06:22:07.851706 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:22:07.851736 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-23 06:22:07.858782 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-23 06:22:07.859080 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:22:07.859206 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-23 06:22:07.859324 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:22:07.859421 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:22:07.859446 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-23 06:22:07.859466 soap_transport_http: read buffer of 6799 bytes 2019-04-23 06:22:07.859479 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:22:07.859485 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-23 06:22:07.859594 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-23 06:22:07.859632 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:22:07.859647 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:22:07.859654 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:22:07.859671 wsdl: got WSDL URL 2019-04-23 06:22:07.859676 wsdl: Parse WSDL 2019-04-23 06:22:07.859841 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-23 06:22:07.859856 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-23 06:22:07.859903 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.859912 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-23 06:22:07.859933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.859965 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.859974 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.859989 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:22:07.860010 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.860018 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860029 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:22:07.860044 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.860085 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.860101 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.860124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860153 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.860161 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-23 06:22:07.860185 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.860212 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:22:07.860228 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860234 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-23 06:22:07.860248 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860280 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.860288 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860299 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:22:07.860318 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.860325 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860335 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:22:07.860353 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.860360 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860370 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:22:07.860383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.860417 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.860433 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860440 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-23 06:22:07.860454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860480 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.860487 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860496 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-23 06:22:07.860510 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860525 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.860536 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-23 06:22:07.860551 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860557 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-23 06:22:07.860571 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860596 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.860603 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860613 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-23 06:22:07.860631 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.860637 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860647 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-23 06:22:07.860665 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.860671 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860681 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-23 06:22:07.860699 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.860706 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860715 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:22:07.860728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860757 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.860767 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.860783 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860789 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.860804 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860827 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860834 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860848 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860875 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.860896 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.860913 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860924 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:22:07.860934 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-23 06:22:07.860947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860962 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:22:07.860971 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:22:07.860986 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.860993 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-23 06:22:07.861007 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861032 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.861040 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861050 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:22:07.861063 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.861088 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.861103 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861109 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.861123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861148 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.861155 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861165 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-23 06:22:07.861178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.861203 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:22:07.861219 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861225 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-23 06:22:07.861238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861263 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.861270 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861286 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:22:07.861299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861315 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.861325 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.861341 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861347 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.861360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861385 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.861392 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861401 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-23 06:22:07.861414 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861429 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.861439 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-23 06:22:07.861454 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861461 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-23 06:22:07.861474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861499 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.861506 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861515 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:22:07.861533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.861540 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861550 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:22:07.861563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.861592 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-23 06:22:07.861607 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861613 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.861626 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861651 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.861658 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861667 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-23 06:22:07.861680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.861705 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-23 06:22:07.861721 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861727 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-23 06:22:07.861740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861765 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.861772 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861782 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:22:07.861801 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.861808 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861818 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:22:07.861830 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861849 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.861859 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-23 06:22:07.861874 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861881 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.861900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861926 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.861934 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861944 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-23 06:22:07.861957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.861972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.861982 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-23 06:22:07.861997 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862004 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-23 06:22:07.862017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862042 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.862049 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862058 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:22:07.862071 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862086 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.862096 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-23 06:22:07.862112 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862118 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.862132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862157 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.862164 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862174 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-23 06:22:07.862187 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.862212 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-23 06:22:07.862227 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862233 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-23 06:22:07.862246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862271 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.862284 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862294 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:22:07.862307 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862323 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.862333 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.862348 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862354 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.862368 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862393 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.862400 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862409 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-23 06:22:07.862422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.862447 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:22:07.862462 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862468 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-23 06:22:07.862481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862506 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.862513 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862523 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:22:07.862536 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862551 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.862560 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.862575 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862581 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.862595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862620 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.862627 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862637 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-23 06:22:07.862650 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862665 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.862675 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:22:07.862690 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862696 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-23 06:22:07.862710 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862734 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.862741 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862751 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-23 06:22:07.862764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.862789 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.862804 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862810 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.862823 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862848 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.862855 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862864 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-23 06:22:07.862877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862893 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.862903 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:22:07.862918 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862924 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-23 06:22:07.862937 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862961 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.862968 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.862978 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-23 06:22:07.862995 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.863002 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863011 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-23 06:22:07.863024 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863043 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.863053 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.863068 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863074 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.863088 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863113 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.863120 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863130 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-23 06:22:07.863143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.863168 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:22:07.863183 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863189 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:22:07.863202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863227 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.863234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863244 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:22:07.863256 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863271 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.863287 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.863303 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863309 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.863322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863347 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.863354 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863364 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:22:07.863377 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863392 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.863402 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:22:07.863417 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863424 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:22:07.863437 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863462 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:22:07.863469 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863479 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:22:07.863492 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863507 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.863517 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.863532 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863538 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.863552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863575 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863582 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863595 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863621 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.863642 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.863658 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863669 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:22:07.863679 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-23 06:22:07.863692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863706 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:22:07.863717 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:22:07.863732 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863738 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-23 06:22:07.863752 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863778 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:22:07.863785 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863795 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-23 06:22:07.863808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.863834 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.863849 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863856 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.863869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863892 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863899 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863936 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.863956 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.863972 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.863983 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:22:07.863993 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-23 06:22:07.864005 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:22:07.864029 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:22:07.864044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864050 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-23 06:22:07.864064 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864089 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864097 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864106 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-23 06:22:07.864124 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864131 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864141 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-23 06:22:07.864159 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864165 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864175 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-23 06:22:07.864193 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.864199 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864209 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:22:07.864227 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.864234 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864243 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:22:07.864261 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.864268 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864283 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-23 06:22:07.864301 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.864308 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864318 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:22:07.864331 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864370 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.864381 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.864397 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864403 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.864418 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864442 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864449 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864459 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-23 06:22:07.864472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.864498 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:22:07.864513 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864519 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-23 06:22:07.864534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864558 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864566 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864575 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:22:07.864593 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864600 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864609 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:22:07.864627 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864634 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864643 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:22:07.864656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864679 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.864689 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.864704 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864710 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.864724 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864748 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864756 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864766 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-23 06:22:07.864779 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.864805 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:22:07.864820 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864826 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:22:07.864840 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864864 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864872 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864881 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:22:07.864894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864909 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.864919 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.864935 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864941 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.864955 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864980 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.864987 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.864997 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:22:07.865010 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.865035 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:22:07.865051 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865057 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-23 06:22:07.865070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865095 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.865102 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865111 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-23 06:22:07.865129 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.865136 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865146 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:22:07.865164 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.865171 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865181 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:22:07.865194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865216 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.865226 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.865242 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865248 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.865262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865293 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.865300 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865310 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-23 06:22:07.865323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.865348 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:22:07.865364 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865370 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.865384 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865408 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.865415 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865425 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:22:07.865443 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.865450 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865460 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:22:07.865477 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.865484 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865493 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:22:07.865511 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.865518 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865527 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:22:07.865545 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.865551 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865561 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:22:07.865574 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865604 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.865615 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.865631 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865637 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.865651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865676 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865683 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865693 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-23 06:22:07.865706 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.865721 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.865731 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.865745 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865774 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865781 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865791 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865804 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865821 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.865835 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865860 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.865867 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865876 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:22:07.865895 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.865901 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865911 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-23 06:22:07.865929 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.865935 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865945 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-23 06:22:07.865963 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.865969 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.865979 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:22:07.865996 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.866003 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866012 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-23 06:22:07.866030 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:22:07.866037 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866047 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-23 06:22:07.866064 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.866071 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866080 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.866098 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.866105 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866114 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:22:07.866132 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.866138 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866148 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:22:07.866165 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.866171 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866181 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:22:07.866193 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866245 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.866263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866270 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.866291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866317 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.866324 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866334 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:22:07.866352 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.866358 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866368 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:22:07.866385 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.866392 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866401 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:22:07.866419 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.866426 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866435 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:22:07.866448 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866475 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.866486 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866501 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866507 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.866521 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866546 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866553 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866562 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-23 06:22:07.866575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.866590 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.866600 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.866614 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866641 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866648 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866657 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866670 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866686 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.866700 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866725 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.866732 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866742 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:22:07.866759 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.866766 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866776 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:22:07.866794 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.866800 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866810 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:22:07.866827 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.866834 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866843 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:22:07.866861 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.866867 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866877 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:22:07.866894 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.866901 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866911 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:22:07.866928 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.866934 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866944 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:22:07.866961 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.866968 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.866977 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:22:07.866994 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.867001 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.867011 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:22:07.867028 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.867035 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.867045 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:22:07.867062 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.867069 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.867078 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:22:07.867091 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.867146 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.867164 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867170 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.867184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867209 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.867216 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867226 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:22:07.867243 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.867250 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867260 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:22:07.867327 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.867336 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867346 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:22:07.867364 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:22:07.867371 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867381 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.867394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867422 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.867433 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867448 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867455 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.867469 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867495 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867502 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867512 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-23 06:22:07.867525 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.867540 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.867550 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.867564 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867592 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867600 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867609 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867622 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867639 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.867653 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867678 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.867685 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867695 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:22:07.867713 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.867720 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867729 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-23 06:22:07.867751 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.867758 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867768 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-23 06:22:07.867786 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.867793 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867802 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-23 06:22:07.867820 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.867827 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867836 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:22:07.867854 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.867861 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867870 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:22:07.867888 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.867894 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867903 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:22:07.867921 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.867929 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867938 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-23 06:22:07.867956 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.867962 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.867972 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-23 06:22:07.867990 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.867997 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.868006 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-23 06:22:07.868024 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.868030 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.868040 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:22:07.868058 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.868064 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.868074 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:22:07.868087 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.868147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.868162 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868190 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868197 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868207 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868220 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.868250 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868286 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.868296 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868309 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-23 06:22:07.868328 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.868335 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868344 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-23 06:22:07.868362 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.868369 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868378 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:22:07.868396 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.868402 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868412 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-23 06:22:07.868430 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.868437 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868446 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-23 06:22:07.868464 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.868470 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868480 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-23 06:22:07.868498 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.868504 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868514 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-23 06:22:07.868531 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.868538 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868547 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-23 06:22:07.868564 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.868571 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868581 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-23 06:22:07.868598 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.868605 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868615 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-23 06:22:07.868632 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.868639 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868648 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-23 06:22:07.868665 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.868672 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868682 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-23 06:22:07.868699 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.868705 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868715 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:22:07.868732 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.868739 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868749 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-23 06:22:07.868762 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868828 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.868847 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.868854 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-23 06:22:07.868878 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.868904 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.868911 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.868921 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-23 06:22:07.868934 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.868950 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.868960 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.868975 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.868982 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.868996 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869021 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.869028 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869038 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-23 06:22:07.869051 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.869076 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:22:07.869091 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869097 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-23 06:22:07.869115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869141 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.869148 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869157 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:22:07.869175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.869182 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869191 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:22:07.869209 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.869215 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869225 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:22:07.869242 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:22:07.869248 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869258 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:22:07.869270 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869304 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.869315 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-23 06:22:07.869331 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869337 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.869355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869381 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:22:07.869388 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869398 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-23 06:22:07.869411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869427 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.869437 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-23 06:22:07.869450 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:22:07.869477 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869484 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:22:07.869494 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869506 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:22:07.869523 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.869537 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869562 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.869569 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869578 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-23 06:22:07.869596 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.869603 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869613 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-23 06:22:07.869630 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.869637 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869646 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-23 06:22:07.869664 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-23 06:22:07.869671 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869686 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-23 06:22:07.869704 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.869711 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869720 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-23 06:22:07.869738 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.869744 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869754 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-23 06:22:07.869771 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.869778 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869787 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:22:07.869805 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.869812 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869821 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-23 06:22:07.869839 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.869845 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869855 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-23 06:22:07.869872 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.869879 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869888 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:22:07.869901 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-23 06:22:07.869952 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.869969 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.869976 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-23 06:22:07.869994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870019 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.870027 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870037 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:22:07.870049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870065 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.870075 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.870090 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870096 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.870110 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870135 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:22:07.870142 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870156 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-23 06:22:07.870170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870186 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.870196 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:22:07.870209 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-23 06:22:07.870235 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:22:07.870242 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:22:07.870252 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-23 06:22:07.870270 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:22:07.870283 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-23 06:22:07.870294 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-23 06:22:07.870313 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:22:07.870320 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-23 06:22:07.870329 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-23 06:22:07.870343 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-23 06:22:07.870367 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.870384 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870390 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.870404 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870434 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.870442 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870452 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:22:07.870470 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.870477 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870486 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-23 06:22:07.870504 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.870510 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870520 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-23 06:22:07.870532 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.870566 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870581 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870588 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.870601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870626 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870633 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870643 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-23 06:22:07.870656 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.870671 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.870681 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.870695 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870726 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870734 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870743 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870757 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870773 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.870787 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870812 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.870819 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870829 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-23 06:22:07.870847 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.870853 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870863 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-23 06:22:07.870880 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.870887 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870897 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-23 06:22:07.870914 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.870921 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870930 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-23 06:22:07.870948 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.870955 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870964 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-23 06:22:07.870982 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.870988 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.870998 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-23 06:22:07.871015 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.871022 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.871036 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-23 06:22:07.871054 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.871061 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.871071 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-23 06:22:07.871089 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.871095 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.871105 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-23 06:22:07.871118 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.871165 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.871183 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871189 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-23 06:22:07.871209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871235 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.871242 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871252 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-23 06:22:07.871271 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.871282 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871293 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:22:07.871311 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.871318 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871327 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:22:07.871345 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.871352 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871361 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:22:07.871379 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.871385 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871395 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-23 06:22:07.871408 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871439 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.871450 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.871465 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871472 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.871490 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871514 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871521 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871534 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871559 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.871580 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.871596 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871607 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:22:07.871617 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-23 06:22:07.871629 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871644 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-23 06:22:07.871654 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:22:07.871669 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871675 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-23 06:22:07.871689 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871714 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.871721 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871731 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-23 06:22:07.871743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871758 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.871768 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.871783 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871790 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.871808 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871833 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:22:07.871840 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871850 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-23 06:22:07.871863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871885 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.871896 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-23 06:22:07.871911 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871918 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-23 06:22:07.871931 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871956 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.871963 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.871973 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:22:07.871986 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.872011 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.872031 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872037 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.872051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872076 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872086 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872100 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-23 06:22:07.872114 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872129 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.872139 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:22:07.872153 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872181 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872189 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872199 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872211 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872227 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.872242 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872267 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872280 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872290 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-23 06:22:07.872309 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872316 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872325 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-23 06:22:07.872343 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872350 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872359 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-23 06:22:07.872376 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872383 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872393 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-23 06:22:07.872410 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872417 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872431 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-23 06:22:07.872449 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:22:07.872456 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872465 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-23 06:22:07.872483 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:22:07.872490 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872499 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-23 06:22:07.872516 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-23 06:22:07.872523 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872533 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-23 06:22:07.872551 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:22:07.872557 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872567 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-23 06:22:07.872585 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872591 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872601 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-23 06:22:07.872618 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872625 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872634 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-23 06:22:07.872652 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872659 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872668 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-23 06:22:07.872685 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872692 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872701 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-23 06:22:07.872714 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.872777 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.872795 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872802 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-23 06:22:07.872820 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872846 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.872853 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872867 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-23 06:22:07.872881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.872906 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.872921 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872928 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.872941 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872966 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.872973 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.872982 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-23 06:22:07.872995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873011 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.873021 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:22:07.873036 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873042 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.873055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873080 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.873087 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873097 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-23 06:22:07.873115 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.873122 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873131 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-23 06:22:07.873149 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.873156 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873170 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-23 06:22:07.873191 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.873198 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873208 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-23 06:22:07.873221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873248 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.873259 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873283 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873290 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.873305 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873334 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873341 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873351 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-23 06:22:07.873364 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.873390 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.873404 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873437 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873445 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873454 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873468 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873485 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.873499 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873524 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.873531 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873541 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-23 06:22:07.873559 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.873565 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873575 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-23 06:22:07.873592 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.873599 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873609 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-23 06:22:07.873626 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.873633 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873643 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-23 06:22:07.873660 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.873667 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873676 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-23 06:22:07.873694 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.873700 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873710 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-23 06:22:07.873727 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:22:07.873734 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873743 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-23 06:22:07.873756 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.873795 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.873812 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873818 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-23 06:22:07.873837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873862 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.873869 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873879 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-23 06:22:07.873897 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.873903 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873913 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-23 06:22:07.873930 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.873937 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873946 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-23 06:22:07.873964 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.873970 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.873984 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-23 06:22:07.874002 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.874008 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874018 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-23 06:22:07.874035 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.874042 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874051 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-23 06:22:07.874069 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.874075 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874085 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-23 06:22:07.874102 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.874109 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874118 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-23 06:22:07.874131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874173 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.874184 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.874199 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874206 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-23 06:22:07.874224 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874250 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:22:07.874258 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874267 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-23 06:22:07.874286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.874312 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:22:07.874329 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-23 06:22:07.874336 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-23 06:22:07.874347 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-23 06:22:07.874363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874369 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-23 06:22:07.874383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874406 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.874426 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-23 06:22:07.874442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.874453 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-23 06:22:07.874463 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-23 06:22:07.874481 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.874487 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-23 06:22:07.874497 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-23 06:22:07.874514 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-23 06:22:07.874521 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-23 06:22:07.874535 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-23 06:22:07.874553 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.874560 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.874569 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.874587 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.874594 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.874603 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.874620 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.874627 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.874637 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.874654 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.874660 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-23 06:22:07.874670 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.874687 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:22:07.874693 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-23 06:22:07.874703 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:22:07.874719 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:22:07.874726 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-23 06:22:07.874735 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-23 06:22:07.874752 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.874759 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.874768 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.874785 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-23 06:22:07.874792 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-23 06:22:07.874801 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-23 06:22:07.874818 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.874824 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-23 06:22:07.874834 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.874851 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.874858 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-23 06:22:07.874868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.874884 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-23 06:22:07.874890 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-23 06:22:07.874904 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-23 06:22:07.874918 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-23 06:22:07.874952 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.874982 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-23 06:22:07.875009 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.875036 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-23 06:22:07.875063 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.875089 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-23 06:22:07.875115 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.875142 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-23 06:22:07.875168 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.875194 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-23 06:22:07.875220 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-23 06:22:07.875246 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-23 06:22:07.875277 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-23 06:22:07.875305 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-23 06:22:07.875347 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-23 06:22:07.875374 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-23 06:22:07.875401 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.875427 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-23 06:22:07.875453 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.875479 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-23 06:22:07.875505 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.875531 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-23 06:22:07.875557 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.875583 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-23 06:22:07.875609 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.875635 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:22:07.875825 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.875876 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:22:07.875909 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.875936 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-23 06:22:07.875962 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.875989 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-23 06:22:07.876016 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.876042 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-23 06:22:07.876068 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.876096 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:22:07.876123 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.876149 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-23 06:22:07.876176 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.876203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.876229 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.876255 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.876287 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.876314 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.876340 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.876366 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-23 06:22:07.876392 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-23 06:22:07.876418 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-23 06:22:07.876444 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.876470 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-23 06:22:07.876497 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.876523 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.876549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.876580 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-23 06:22:07.876607 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.876633 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-23 06:22:07.876659 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.876686 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-23 06:22:07.876712 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.876739 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-23 06:22:07.876765 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.876791 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-23 06:22:07.876817 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.876895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-23 06:22:07.876925 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.876944 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.876970 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:22:07.876995 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877013 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877030 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877055 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:22:07.877081 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877098 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877157 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:22:07.877183 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877209 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.877234 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877260 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.877292 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877310 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877342 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.877368 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877385 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877412 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.877438 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877465 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.877490 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877516 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:22:07.877542 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877568 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.877594 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877619 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.877646 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877663 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877688 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:22:07.877731 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877763 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.877790 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877815 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:22:07.877842 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877868 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:22:07.877894 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877927 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877945 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877962 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877979 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.877995 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878022 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.878048 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878070 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878087 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878113 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.878139 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878165 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.878191 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878208 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878225 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878251 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.878282 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878301 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878318 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878335 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878352 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.878403 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878420 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878437 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878454 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878479 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.878506 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878523 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878539 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878556 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878582 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.878607 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878633 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.878659 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878682 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878700 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878717 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878745 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:22:07.878771 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878797 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:22:07.878823 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878840 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878857 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878882 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.878909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878942 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878959 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.878975 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879001 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:22:07.879027 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879053 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:22:07.879079 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879105 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.879130 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879157 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.879183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879200 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879216 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879233 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879259 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.879291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879309 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879326 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879349 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879367 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879384 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879443 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:22:07.879470 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879487 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879512 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:22:07.879538 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879555 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879571 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879596 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:22:07.879623 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879640 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879656 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879673 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879698 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:22:07.879725 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879750 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.879775 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879801 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.879826 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879843 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879868 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.879894 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879911 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879936 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.879962 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.879988 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.880019 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880045 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:22:07.880071 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880097 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.880122 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880148 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-23 06:22:07.880173 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880191 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880216 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-23 06:22:07.880242 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880268 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.880299 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880325 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:22:07.880350 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880376 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:22:07.880402 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880419 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880436 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880453 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880470 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880503 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880529 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.880554 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880572 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880588 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880613 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.880639 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880666 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.880697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880714 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880731 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880756 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.880782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880799 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880833 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880849 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-23 06:22:07.880900 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880917 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880934 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880950 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.880976 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.881001 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881018 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881035 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881051 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881077 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.881102 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881128 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-23 06:22:07.881154 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881171 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881188 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881205 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881231 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-23 06:22:07.881257 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881288 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-23 06:22:07.881321 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881339 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881444 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881567 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.881615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881654 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881687 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881748 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881783 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-23 06:22:07.881810 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881836 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-23 06:22:07.881862 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881888 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-23 06:22:07.881914 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881940 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-23 06:22:07.881965 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.881999 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882015 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882041 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.882082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882102 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882119 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882136 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882153 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882174 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882205 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882249 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-23 06:22:07.882290 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-23 06:22:07.882317 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.882378 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.882437 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.882488 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.882534 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.882582 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-23 06:22:07.882631 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-23 06:22:07.882678 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-23 06:22:07.882745 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.882793 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.882841 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.882889 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.882937 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.882986 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.883034 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.883080 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.883128 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.883176 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.883225 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.883279 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.883343 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.883402 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.883472 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.883520 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-23 06:22:07.883567 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.883614 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.883661 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.883710 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.883758 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.883825 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.883872 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.883921 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.883977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.884025 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.884073 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.884128 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.884175 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.884227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-23 06:22:07.884299 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-23 06:22:07.884357 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-23 06:22:07.884412 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.884461 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.884508 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.884555 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.884602 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.884649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.884896 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.884945 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.884993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.885041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.885103 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.885152 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.885200 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.885256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.885315 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.885367 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-23 06:22:07.885425 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.885473 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.885520 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.885568 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.885617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.885669 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.885715 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.885764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.885820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.885868 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.885916 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.885964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.886011 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.886059 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-23 06:22:07.886107 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-23 06:22:07.886160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-23 06:22:07.886208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.886255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.886310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.886358 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.886410 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.886462 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.886510 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.886555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.886602 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.886650 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.886698 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.886748 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.886796 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.886848 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.886900 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.886947 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-23 06:22:07.886993 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.887040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.887087 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.887135 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.887185 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.887240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.887299 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.887349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.887408 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:22:07.887438 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.887498 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.887553 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.887606 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.887665 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.887719 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:22:07.887777 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:22:07.887830 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:22:07.887883 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.887936 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.887988 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.888044 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.888097 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.888151 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.888204 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.888257 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.888316 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.888369 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.888432 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.888486 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.888539 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.888592 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.888645 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.888698 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:22:07.888751 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.888805 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.888892 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.888946 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.888999 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.889052 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.889104 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.889157 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.889218 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-23 06:22:07.889242 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.889303 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.889357 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.889418 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.889473 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.889526 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:22:07.889579 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:22:07.889633 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:22:07.889686 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.889740 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.889793 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.889846 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.889899 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.889952 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.890021 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.890080 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.890134 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.890401 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.890456 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.890509 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.890562 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.890616 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.890668 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.890722 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:22:07.890774 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.890828 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.890880 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.890933 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.890986 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.891039 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.891092 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.891144 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.891205 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-23 06:22:07.891228 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.891283 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.891332 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.891380 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.891434 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.891482 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:22:07.891529 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:22:07.891595 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:22:07.891642 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.891691 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.891739 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.891787 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.891845 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.891894 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.891942 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.891989 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.892037 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.892085 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.892132 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.892180 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.892227 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.892285 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.892338 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.892386 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:22:07.892434 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.892487 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.892535 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.892583 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.892630 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.892678 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.892726 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.892775 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.892830 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-23 06:22:07.892852 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.892902 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.892952 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.893006 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.893056 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.893106 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-23 06:22:07.893155 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-23 06:22:07.893204 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-23 06:22:07.893255 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.893311 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.893361 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.893411 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.893460 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.893509 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.893563 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.893613 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.893663 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.893714 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.893763 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.893813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.893864 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.893913 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.893962 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.894012 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-23 06:22:07.894061 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.894111 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.894162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.894212 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.894261 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.894317 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.894368 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.894418 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.894472 wsdl: current service: Service1 2019-04-23 06:22:07.894490 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-23 06:22:07.894520 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-23 06:22:07.894547 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-23 06:22:07.894574 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-23 06:22:07.894600 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-23 06:22:07.894620 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.894638 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.894648 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.894658 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.894667 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.894677 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:22:07.894686 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:22:07.894695 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:22:07.894704 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.894713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.894722 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.894731 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.894740 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.894749 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.894758 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.894766 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.894775 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.894784 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.894792 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.894805 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.894814 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.894823 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.894831 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.894840 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:22:07.894848 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.894857 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.894865 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.894873 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.894882 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.894890 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.894898 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.894906 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.894915 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.894924 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.894932 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.894942 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.894950 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.894958 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:22:07.894967 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:22:07.894974 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:22:07.894982 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.894990 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.894998 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.895006 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.895014 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.895021 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.895029 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.895037 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.895045 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.895053 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.895060 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.895068 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.895075 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.895083 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.895090 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.895098 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:22:07.895105 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.895113 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.895120 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.895127 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.895135 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.895143 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.895151 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.895158 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.895167 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.895176 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.895185 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.895193 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.895201 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.895208 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:22:07.895215 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:22:07.895227 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:22:07.895235 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.895243 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.895250 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.895257 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.895264 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.895276 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.895285 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.895292 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.895300 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.895307 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.895315 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.895322 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.895329 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.895337 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.895344 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.895351 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:22:07.895359 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.895366 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.895373 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.895380 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.895387 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.895393 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.895400 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.895407 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.895415 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-23 06:22:07.895423 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.895430 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-23 06:22:07.895438 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-23 06:22:07.895446 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-23 06:22:07.895453 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-23 06:22:07.895460 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-23 06:22:07.895467 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-23 06:22:07.895474 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-23 06:22:07.895481 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-23 06:22:07.895488 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-23 06:22:07.895494 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-23 06:22:07.895501 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.895510 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.895517 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-23 06:22:07.895524 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-23 06:22:07.895532 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-23 06:22:07.895539 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.895546 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-23 06:22:07.895553 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-23 06:22:07.895560 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-23 06:22:07.895567 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-23 06:22:07.895574 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-23 06:22:07.895581 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-23 06:22:07.895587 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-23 06:22:07.895594 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-23 06:22:07.895601 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-23 06:22:07.895613 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-23 06:22:07.895620 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-23 06:22:07.895628 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-23 06:22:07.895635 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-23 06:22:07.895642 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-23 06:22:07.895882 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-23 06:22:07.895893 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:22:07.895898 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:22:07.895903 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-23 06:22:07.895909 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-23 06:22:07.895920 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:22:07.895925 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-23 06:22:07.895934 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-23 06:22:07.895943 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:22:07.895982 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.895989 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220317" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:22:07.896003 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-23 06:22:07.896027 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-23 06:22:07.896034 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-23 06:22:07.896038 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-23 06:22:07.896042 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-23 06:22:07.896047 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220317" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:22:07.896058 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:22:07.896067 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:22:07.896072 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:22:07.896083 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.896092 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-23 06:22:07.896097 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-23 06:22:07.896121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.896130 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:22:07.896135 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.896162 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:22:07.896168 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-23 06:22:07.896172 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-23 06:22:07.896176 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-23 06:22:07.896180 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-23 06:22:07.896184 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-23 06:22:07.896189 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-23 06:22:07.896193 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-23 06:22:07.896199 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220317" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-23 06:22:07.896209 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:22:07.896216 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:22:07.896220 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-23 06:22:07.896288 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.896300 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-23 06:22:07.896307 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-23 06:22:07.896344 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-23 06:22:07.896355 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.896362 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.896368 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.896373 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-23 06:22:07.896384 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:22:07.896393 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:22:07.896397 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:22:07.896406 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:22:07.896415 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220317" 2019-04-23 06:22:07.896423 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:22:07.896427 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:22:07.896432 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:22:07.896438 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:22:07.896443 wsdl: in serializeType: returning: 220317 2019-04-23 06:22:07.896450 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-23 06:22:07.896457 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-23 06:22:07.896461 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-23 06:22:07.896465 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-23 06:22:07.896470 wsdl: in serializeType: returning: 220317 2019-04-23 06:22:07.896474 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220317 2019-04-23 06:22:07.896494 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220317 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-23 06:22:07.896499 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-23 06:22:07.896505 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9902"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-23 06:22:07.896519 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-23 06:22:07.896525 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220317 2019-04-23 06:22:07.896535 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-23 06:22:07.896607 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-23 06:22:07.896547 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-23 06:22:07.896557 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-23 06:22:07.896562 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-23 06:22:07.896567 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-23 06:22:07.896571 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-23 06:22:07.896578 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:22:07.896587 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:22:07.896595 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:22:07.896601 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:22:07.896613 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-23 06:22:07.896623 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-23 06:22:07.896630 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-23 06:22:07.904432 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-23 06:22:07.904459 soap_transport_http: socket connected 2019-04-23 06:22:07.904477 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-23 06:22:07.904487 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-23 06:22:07.904501 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-23 06:22:07.904511 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-23 06:22:07.904519 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-23 06:22:07.904526 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-23 06:22:07.904535 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-23 06:22:07.904572 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-23 06:22:07.914597 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-23 06:22:07.914620 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-23 06:22:07.914627 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:22:07.914632 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-23 06:22:07.914638 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-23 06:22:07.914643 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-23 06:22:07.914649 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-23 06:22:07.914659 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-23 06:22:07.914664 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-23 06:22:07.914670 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 23 Apr 2019 04:22:02 GMT 2019-04-23 06:22:07.914677 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-23 06:22:07.914682 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-23 06:22:07.914688 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-23 06:22:07.914697 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-23 06:22:07.914723 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-23 06:22:07.914733 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-23 06:22:07.914742 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-23 06:22:07.914747 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-23 06:22:07.914752 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-23 06:22:07.914784 soap_transport_http: closed socket 2019-04-23 06:22:07.914795 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-23 06:22:07.914801 soap_transport_http: end of send() 2019-04-23 06:22:07.914826 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-23 06:22:07.914833 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 23 Apr 2019 04:22:02 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-23 06:22:07.914868 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-23 06:22:07.914878 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-23 06:22:07.914900 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-23 06:22:07.914907 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-23 06:22:07.915011 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-23 06:22:07.915118 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-23 06:22:07.915124 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-23 06:22:07.915132 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-23 06:22:07.915143 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:22:07.915170 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-23 06:22:07.915229 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-23 06:22:07.915543 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-23 06:22:07.915562 nusoap_client: got fault 2019-04-23 06:22:07.915570 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-23 06:22:07.915575 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-23 06:22:07.915580 nusoap_client: detail =