Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 68.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
17201-42010 Model turbiny: CT26
 Producent OE: TOYOTA
 Pojazd:
 Silnik:
JR T4552
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Tue, 19 Feb 2019 19:08:10 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-19 20:08:27.757264 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-19 20:08:27.757329 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:27.757349 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220317" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-19 20:08:27.757366 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:27.757377 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-19 20:08:27.757386 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-19 20:08:27.757400 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-19 20:08:27.757409 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:27.757416 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:27.757433 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-19 20:08:27.757442 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:08:27.757453 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:08:27.757459 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:08:27.757463 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:08:27.757468 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:08:27.757472 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-19 20:08:27.757484 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:27.757499 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:27.757508 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:08:27.757514 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-19 20:08:27.757519 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-19 20:08:27.757529 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:08:27.757538 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:08:27.765383 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:08:27.765425 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:08:27.765449 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-19 20:08:27.765458 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:27.765464 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:27.765468 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-19 20:08:27.765473 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-19 20:08:27.765508 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-19 20:08:27.793201 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-19 20:08:27.793251 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-19 20:08:27.793267 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:08:27.793279 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:08:27.793289 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:08:27.793299 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:08:27.793308 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:08:27.793319 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:08:27.793328 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:08:27.793337 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:08:10 GMT 2019-02-19 20:08:27.793347 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:08:27.793355 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-19 20:08:27.793366 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:08:27.793384 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-19 20:08:27.793441 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-19 20:08:27.793474 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-19 20:08:27.800879 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:27.801256 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:27.808268 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.808574 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:27.808990 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:27.809331 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.809579 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.809606 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.815747 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.815931 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.816069 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:27.816654 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.816699 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:27.817233 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.817488 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:08:27.817927 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.817967 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.818383 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.818424 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:27.819001 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-19 20:08:27.823155 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:08:27.823505 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:27.824063 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:27.824634 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:08:27.825097 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-19 20:08:27.825566 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-19 20:08:27.826139 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-02-19 20:08:27.826541 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:27.826689 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-19 20:08:27.826906 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:27.827011 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-19 20:08:27.827154 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-19 20:08:27.827176 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:08:27.827185 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-19 20:08:27.827228 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-19 20:08:27.827287 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:08:27.827318 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:08:27.827330 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:08:27.827358 wsdl: got WSDL URL 2019-02-19 20:08:27.827368 wsdl: Parse WSDL 2019-02-19 20:08:27.827618 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-19 20:08:27.827642 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-19 20:08:27.827720 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.827736 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-19 20:08:27.827769 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.827824 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.827839 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.827862 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:08:27.827896 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.827907 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.827925 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:08:27.827955 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828001 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.828025 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.828054 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828065 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.828093 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828142 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.828154 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828174 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-19 20:08:27.828199 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828226 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.828246 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:08:27.828274 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828285 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-19 20:08:27.828320 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828367 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.828378 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828396 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:08:27.828427 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.828439 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828455 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:08:27.828485 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.828497 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828516 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:08:27.828540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.828599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.828625 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828636 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-19 20:08:27.828662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828709 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.828721 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828741 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-19 20:08:27.828767 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828793 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.828811 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-19 20:08:27.828837 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828847 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-19 20:08:27.828873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828918 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.828929 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.828946 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-19 20:08:27.828975 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.828987 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829004 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-19 20:08:27.829035 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.829046 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829063 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-19 20:08:27.829093 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.829104 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829120 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:27.829144 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.829213 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.829240 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829251 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.829278 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829330 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829342 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829427 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.829466 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.829496 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829515 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:27.829534 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-19 20:08:27.829555 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829580 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:27.829598 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:08:27.829623 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829633 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-19 20:08:27.829658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829703 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.829714 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829733 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:27.829756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.829797 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.829821 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829832 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.829855 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829897 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.829908 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829924 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-19 20:08:27.829945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.829970 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.829987 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:08:27.830010 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830020 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-19 20:08:27.830042 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830082 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.830092 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830107 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:27.830129 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.830169 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.830192 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830202 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.830226 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830271 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.830284 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830308 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-19 20:08:27.830332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.830375 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-19 20:08:27.830399 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830409 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-19 20:08:27.830433 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830477 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.830490 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830507 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:08:27.830540 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.830552 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830571 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:27.830594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830626 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.830645 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-19 20:08:27.830670 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830681 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.830706 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830750 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.830762 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830780 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-19 20:08:27.830801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.830844 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-19 20:08:27.830870 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830881 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-19 20:08:27.830905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830948 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.830959 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.830975 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:08:27.831009 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.831021 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831052 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:27.831077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831106 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.831124 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-19 20:08:27.831149 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831160 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.831184 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831227 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.831239 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831256 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-19 20:08:27.831278 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831311 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.831332 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-19 20:08:27.831358 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831368 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-19 20:08:27.831394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831438 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.831450 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831466 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:27.831490 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.831535 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-19 20:08:27.831561 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831571 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.831593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831634 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.831645 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831660 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-19 20:08:27.831684 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831711 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.831731 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-19 20:08:27.831758 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831768 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-19 20:08:27.831795 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831844 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.831856 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831873 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:27.831897 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831924 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.831945 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.831973 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.831984 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.832011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832060 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.832074 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832095 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-19 20:08:27.832121 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.832172 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:08:27.832202 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832213 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-19 20:08:27.832240 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832286 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.832307 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832327 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:08:27.832355 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832383 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.832405 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.832435 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832447 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.832475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832518 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.832529 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832545 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-19 20:08:27.832569 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.832610 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:08:27.832634 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832643 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-19 20:08:27.832664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832703 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.832714 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832730 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-19 20:08:27.832750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832773 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.832789 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.832813 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832824 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.832847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832885 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.832897 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832913 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-19 20:08:27.832933 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.832958 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.832974 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:08:27.832998 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833008 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-19 20:08:27.833030 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833068 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.833079 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833095 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-19 20:08:27.833124 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.833134 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833150 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-19 20:08:27.833172 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833202 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.833219 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.833243 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833252 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.833276 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833334 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.833347 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833367 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-19 20:08:27.833394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833420 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.833439 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:08:27.833466 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833478 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:08:27.833505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833550 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.833563 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833582 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:27.833607 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.833657 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.833687 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833698 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.833723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833761 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.833772 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833788 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:08:27.833808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.833847 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:27.833870 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833879 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:08:27.833900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833939 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:27.833949 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.833964 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:08:27.833985 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.834023 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.834047 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834057 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.834078 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834114 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834124 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834145 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834185 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.834218 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.834246 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834261 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:27.834281 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-19 20:08:27.834311 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:27.834340 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:27.834356 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834363 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-19 20:08:27.834378 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834406 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:27.834413 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834426 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-19 20:08:27.834451 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834470 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.834481 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.834498 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834505 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.834522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834547 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834556 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834624 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.834654 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.834671 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834683 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:27.834693 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-19 20:08:27.834705 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:27.834729 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:27.834745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834751 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-19 20:08:27.834765 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834793 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.834801 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834811 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-19 20:08:27.834829 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.834836 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834846 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-19 20:08:27.834864 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.834871 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834881 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-19 20:08:27.834898 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.834905 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834915 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:08:27.834933 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.834939 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834949 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:08:27.834966 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.834973 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.834982 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-19 20:08:27.834999 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.835006 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835015 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:27.835028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835066 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.835078 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.835094 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835100 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.835115 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835140 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.835147 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835157 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-19 20:08:27.835170 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835185 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.835195 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:08:27.835210 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835216 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-19 20:08:27.835230 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835254 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.835262 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835272 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:08:27.835289 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.835302 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835313 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:27.835331 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.835338 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835347 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:08:27.835360 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835388 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.835406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.835431 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835442 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.835468 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835512 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.835525 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835543 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-19 20:08:27.835566 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.835607 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:08:27.835631 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835640 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:08:27.835664 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835705 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.835713 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835724 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:27.835737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.835763 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.835780 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835787 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.835801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835827 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.835834 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835844 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:08:27.835857 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835873 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.835883 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:27.835898 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835904 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-19 20:08:27.835918 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835958 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.835970 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.835986 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-19 20:08:27.836016 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.836027 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836044 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:27.836075 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.836085 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836103 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:08:27.836127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.836179 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.836206 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836217 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.836243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836285 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.836304 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836324 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-19 20:08:27.836348 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836373 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.836391 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:27.836418 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836428 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.836453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836496 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.836508 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836525 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:08:27.836556 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.836567 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836584 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:27.836615 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.836627 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836645 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:27.836676 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.836687 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836704 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:08:27.836735 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.836748 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836765 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:08:27.836789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836839 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.836864 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.836893 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836902 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.836928 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836970 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.836981 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.836997 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-19 20:08:27.837017 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837040 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.837056 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.837080 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837128 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837138 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837154 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837175 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.837222 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837261 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.837271 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837287 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:27.837319 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.837327 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837338 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-19 20:08:27.837356 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.837364 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837375 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-19 20:08:27.837392 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.837399 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837409 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:08:27.837430 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.837438 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837449 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-19 20:08:27.837467 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:27.837474 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837484 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-19 20:08:27.837502 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.837508 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837518 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.837535 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.837542 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837551 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:27.837569 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.837575 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837585 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:27.837602 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.837609 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837618 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:27.837631 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837681 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.837700 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837706 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.837723 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837748 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.837755 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837764 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:27.837782 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.837789 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837798 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:08:27.837816 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.837823 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837833 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:08:27.837850 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.837856 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837866 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:08:27.837879 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837907 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.837918 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837933 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837940 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.837954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837979 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.837987 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.837997 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-19 20:08:27.838009 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838025 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.838034 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.838048 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838075 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838082 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838092 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838105 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838121 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.838135 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838161 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.838168 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838178 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:08:27.838195 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.838202 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838213 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:08:27.838230 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.838237 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838246 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:08:27.838264 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.838270 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838280 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:08:27.838303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.838311 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838321 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:08:27.838339 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.838345 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838355 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:08:27.838372 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.838379 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838388 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:27.838406 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.838412 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838424 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:08:27.838444 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.838451 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838461 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:08:27.838478 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.838484 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838494 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:27.838511 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.838518 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838528 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:27.838540 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.838596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.838614 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838620 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.838634 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838660 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.838666 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838677 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:08:27.838694 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.838701 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838711 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:27.838728 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.838735 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838744 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:08:27.838762 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:27.838769 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838779 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.838791 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.838829 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.838844 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838850 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.838865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838890 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.838897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838907 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-19 20:08:27.838919 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.838935 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.838944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.838958 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.838986 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.838993 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839016 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839032 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.839046 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839073 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.839080 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839090 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:08:27.839107 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.839114 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839124 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-19 20:08:27.839147 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.839153 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839164 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-19 20:08:27.839181 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.839188 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839198 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-19 20:08:27.839216 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.839222 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839232 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:08:27.839249 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.839256 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839266 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:08:27.839282 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.839289 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839305 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:27.839323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.839331 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839341 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-19 20:08:27.839358 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.839365 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839375 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-19 20:08:27.839392 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839399 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839409 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-19 20:08:27.839430 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.839438 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839449 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:27.839467 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.839474 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839483 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:27.839496 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.839556 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.839572 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839600 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839607 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839617 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839629 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.839659 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839685 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.839691 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839701 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-19 20:08:27.839719 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.839726 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839735 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-19 20:08:27.839753 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.839759 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839769 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:08:27.839786 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.839793 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839803 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-19 20:08:27.839821 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.839828 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839837 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-19 20:08:27.839855 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.839862 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839871 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-19 20:08:27.839888 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.839895 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839905 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-19 20:08:27.839922 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.839929 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839938 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-19 20:08:27.839955 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.839962 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.839972 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-19 20:08:27.839989 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.839996 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.840005 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-19 20:08:27.840022 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.840029 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.840039 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-19 20:08:27.840056 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.840063 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.840072 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-19 20:08:27.840090 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.840097 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.840106 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:27.840124 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.840130 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.840140 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-19 20:08:27.840153 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.840219 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.840239 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840246 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-19 20:08:27.840261 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840286 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.840298 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840310 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-19 20:08:27.840323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.840349 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.840364 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840371 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.840385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840410 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.840417 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840431 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-19 20:08:27.840444 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840460 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.840470 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:08:27.840485 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840491 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-19 20:08:27.840505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840531 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.840538 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840548 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:27.840565 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.840572 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840581 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:08:27.840598 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.840604 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840614 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:08:27.840631 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:27.840638 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840647 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:08:27.840660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.840698 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-19 20:08:27.840713 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840720 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.840735 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840759 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:27.840766 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840776 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-19 20:08:27.840789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.840804 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.840814 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-19 20:08:27.840827 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:27.840854 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-19 20:08:27.840861 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:27.840871 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-19 20:08:27.840883 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:27.840899 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.840913 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.840938 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.840946 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.840955 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-19 20:08:27.840973 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.840980 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.840990 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-19 20:08:27.841007 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.841014 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.841023 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-19 20:08:27.841041 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-19 20:08:27.841047 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.841057 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-19 20:08:27.841074 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.841081 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.841090 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-19 20:08:27.841108 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.841114 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.841124 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-19 20:08:27.841141 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.841148 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.841157 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:27.841174 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.841181 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.841191 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-19 20:08:27.841208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.841215 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.841224 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-19 20:08:27.841242 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.841248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.841258 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:27.841270 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-19 20:08:27.841326 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.841344 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841351 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-19 20:08:27.841367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841392 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.841399 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841409 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:27.841426 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.841455 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.841470 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841477 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.841491 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841517 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:27.841524 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841534 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-19 20:08:27.841547 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841562 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.841571 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:08:27.841585 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:27.841612 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:27.841619 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:27.841629 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-19 20:08:27.841646 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:27.841653 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:27.841662 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-19 20:08:27.841680 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:27.841687 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:27.841697 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-19 20:08:27.841710 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-19 20:08:27.841735 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.841750 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841756 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.841771 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841796 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.841803 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841813 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:27.841831 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.841838 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841848 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-19 20:08:27.841865 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.841871 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841881 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-19 20:08:27.841894 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841917 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.841927 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.841942 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841948 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.841963 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.841988 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.841995 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842005 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-19 20:08:27.842018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.842043 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.842057 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842084 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842091 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842101 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842114 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842130 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.842145 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842170 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.842177 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842187 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-19 20:08:27.842204 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.842211 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842221 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-19 20:08:27.842238 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.842245 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842255 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-19 20:08:27.842272 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.842279 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842288 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-19 20:08:27.842312 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.842320 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842330 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-19 20:08:27.842347 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.842354 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842363 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-19 20:08:27.842381 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.842387 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842397 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-19 20:08:27.842415 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.842423 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842435 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-19 20:08:27.842454 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.842461 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842471 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-19 20:08:27.842484 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.842530 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.842548 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842554 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-19 20:08:27.842572 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842597 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.842604 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842614 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-19 20:08:27.842633 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.842639 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842650 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:27.842667 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.842673 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842683 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:27.842700 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.842706 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842716 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:08:27.842733 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.842739 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842749 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-19 20:08:27.842762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842792 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.842803 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.842818 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842824 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.842838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842862 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842868 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842907 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.842927 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.842944 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842955 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:27.842965 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-19 20:08:27.842977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.842992 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-19 20:08:27.843001 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:08:27.843016 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843022 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-19 20:08:27.843036 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843061 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.843068 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843078 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-19 20:08:27.843091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.843116 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.843131 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843137 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.843151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843176 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:08:27.843182 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843192 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-19 20:08:27.843205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843220 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.843230 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-19 20:08:27.843244 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843250 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-19 20:08:27.843264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843288 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.843301 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843311 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:27.843324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.843349 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.843365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843371 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.843385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843409 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843416 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843431 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-19 20:08:27.843445 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.843461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.843470 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:08:27.843484 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843512 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843519 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843529 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843541 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843557 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.843571 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843597 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.843605 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843616 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-19 20:08:27.843633 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.843640 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843650 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-19 20:08:27.843667 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.843673 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843683 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-19 20:08:27.843700 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.843706 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843716 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-19 20:08:27.843733 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.843740 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843750 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-19 20:08:27.843767 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:27.843773 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843783 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-19 20:08:27.843800 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:27.843806 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843816 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-19 20:08:27.843833 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-19 20:08:27.843840 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843849 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-19 20:08:27.843867 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:27.843873 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843883 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-19 20:08:27.843901 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.843907 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843917 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-19 20:08:27.843934 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.843940 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843950 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-19 20:08:27.843967 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.843974 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.843983 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-19 20:08:27.844000 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.844006 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.844016 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-19 20:08:27.844028 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.844092 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.844110 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844117 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-19 20:08:27.844132 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844156 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.844163 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844173 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-19 20:08:27.844186 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844201 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.844211 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.844226 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844232 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.844246 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844270 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.844277 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844287 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-19 20:08:27.844306 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844322 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.844332 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:08:27.844347 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844353 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.844367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844391 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.844399 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844408 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-19 20:08:27.844431 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.844439 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844450 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-19 20:08:27.844468 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.844475 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844484 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-19 20:08:27.844502 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.844508 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844518 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-19 20:08:27.844530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844558 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.844569 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844585 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844591 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.844606 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844631 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844638 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844648 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-19 20:08:27.844661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.844676 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.844686 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.844699 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844728 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844736 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844746 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844758 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844776 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.844790 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844815 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.844822 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844832 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-19 20:08:27.844849 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.844856 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844865 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-19 20:08:27.844882 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.844889 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844899 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-19 20:08:27.844916 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.844923 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844932 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-19 20:08:27.844950 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.844956 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.844966 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-19 20:08:27.844983 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.844990 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.845000 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-19 20:08:27.845017 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:08:27.845024 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.845033 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-19 20:08:27.845046 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.845085 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.845103 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845109 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-19 20:08:27.845124 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845148 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.845155 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845165 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-19 20:08:27.845183 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.845190 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845199 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-19 20:08:27.845217 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.845224 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845233 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-19 20:08:27.845251 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.845257 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845267 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-19 20:08:27.845284 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.845291 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845306 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-19 20:08:27.845324 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.845331 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845341 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-19 20:08:27.845358 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.845365 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845375 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-19 20:08:27.845392 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.845399 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845409 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-19 20:08:27.845425 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845468 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.845481 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.845496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845503 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-19 20:08:27.845520 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845546 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:27.845553 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845562 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-19 20:08:27.845575 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845591 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.845600 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:08:27.845617 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-19 20:08:27.845624 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-19 20:08:27.845636 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-19 20:08:27.845652 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845658 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-19 20:08:27.845672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845695 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.845716 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-19 20:08:27.845732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.845743 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-19 20:08:27.845752 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-19 20:08:27.845769 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.845776 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-19 20:08:27.845786 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-19 20:08:27.845802 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-19 20:08:27.845823 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-19 20:08:27.845834 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-19 20:08:27.845852 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.845859 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.845868 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.845885 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.845891 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.845901 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.845918 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.845925 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.845934 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.845951 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.845958 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-19 20:08:27.845967 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.845984 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:27.845990 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-19 20:08:27.846000 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:27.846016 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:27.846022 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-19 20:08:27.846032 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-19 20:08:27.846048 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.846055 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.846064 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.846081 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-19 20:08:27.846088 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-19 20:08:27.846097 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-19 20:08:27.846114 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.846121 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-19 20:08:27.846130 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.846147 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.846153 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-19 20:08:27.846163 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.846179 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-19 20:08:27.846185 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-19 20:08:27.846195 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-19 20:08:27.846211 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-19 20:08:27.846250 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.846280 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-19 20:08:27.846312 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.846339 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-19 20:08:27.846366 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.846392 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-19 20:08:27.846417 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.846451 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-19 20:08:27.846478 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.846504 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-19 20:08:27.846530 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-19 20:08:27.846555 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-19 20:08:27.846581 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-19 20:08:27.846607 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-19 20:08:27.846634 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-19 20:08:27.846660 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-19 20:08:27.846687 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.846712 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-19 20:08:27.846738 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.846763 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-19 20:08:27.846789 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.846815 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-19 20:08:27.846895 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.846921 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-19 20:08:27.846947 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.846973 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:27.846999 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.847025 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:27.847051 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.847077 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-19 20:08:27.847102 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.847129 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-19 20:08:27.847155 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.847181 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-19 20:08:27.847208 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.847235 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:27.847261 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.847287 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-19 20:08:27.847320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.847347 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.847373 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.847399 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.847429 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.847457 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.847482 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.847508 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-19 20:08:27.847534 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-19 20:08:27.847560 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-19 20:08:27.847585 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.847611 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-19 20:08:27.847637 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.847662 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.847688 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.847713 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-19 20:08:27.847739 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.847765 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-19 20:08:27.847791 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.847817 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-19 20:08:27.847842 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.847868 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-19 20:08:27.847894 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.847921 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-19 20:08:27.847947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.847974 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-19 20:08:27.848002 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848020 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848046 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:27.848071 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848088 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848104 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848129 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:27.848155 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848172 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848188 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848205 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848230 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:27.848256 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848281 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.848313 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848339 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.848365 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848381 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848407 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.848438 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848456 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848482 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.848508 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848534 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.848560 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848586 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:27.848612 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848637 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.848662 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848688 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.848714 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848731 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848756 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:27.848782 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848807 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.848833 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848858 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:27.848884 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848910 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:27.848935 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848952 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848969 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.848986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849003 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849019 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849035 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849060 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.849086 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849103 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849120 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849145 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.849170 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849196 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.849222 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849238 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849254 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849279 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.849311 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849328 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849345 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849361 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849378 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849403 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.849435 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849454 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849471 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849488 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849513 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.849539 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849555 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849572 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849588 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849614 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.849640 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849666 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.849691 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849709 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849725 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849741 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849770 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:27.849795 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849821 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:27.849846 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849863 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849879 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849905 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.849930 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849947 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849964 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849980 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.849997 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:27.850047 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850073 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:08:27.850099 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850125 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.850150 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850176 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.850202 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850218 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850235 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850251 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850277 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.850310 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850328 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850345 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850364 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850380 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850397 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850413 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850430 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850455 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:08:27.850483 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850500 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850526 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:27.850551 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850568 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850584 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850610 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:27.850635 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850651 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850667 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850683 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850709 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:27.850734 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850760 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.850785 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850811 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.850836 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850852 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850877 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.850903 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850919 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850945 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.850970 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.850996 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.851023 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851049 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:27.851074 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851101 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.851126 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851152 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-19 20:08:27.851178 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851195 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851220 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-19 20:08:27.851246 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851272 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.851302 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851330 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:27.851355 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851381 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:27.851407 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851423 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851440 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851457 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851473 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851489 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851530 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.851557 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851573 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851590 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851615 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.851641 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851668 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.851694 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851711 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851727 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.851778 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851795 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-19 20:08:27.851895 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851911 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851928 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851944 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.851970 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.851996 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852012 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852029 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852046 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.852098 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852123 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-19 20:08:27.852149 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852166 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852183 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852201 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852227 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-19 20:08:27.852252 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852277 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-19 20:08:27.852308 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852327 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852344 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852369 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.852395 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852445 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852462 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852487 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-19 20:08:27.852513 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852539 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-19 20:08:27.852565 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852590 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-19 20:08:27.852616 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852642 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-19 20:08:27.852667 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852684 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852701 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852717 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852742 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.852769 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852786 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852802 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852819 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852835 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852852 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852869 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852885 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-19 20:08:27.852911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-19 20:08:27.852940 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.853003 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.853052 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.853101 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.853147 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.853194 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:27.853242 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-19 20:08:27.853289 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:27.853349 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.853398 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.853446 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.853493 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.853539 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.853587 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.853634 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.853679 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.853726 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.853774 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.853822 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.853869 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.853918 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.853972 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.854038 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.854085 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:27.854131 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.854177 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.854223 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.854271 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.854325 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.854378 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.854424 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.854472 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.854528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.854576 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.854623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.854671 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.854717 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.854764 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:27.854814 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-19 20:08:27.854922 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:27.854970 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.855016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.855063 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.855110 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.855157 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.855204 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.855252 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.855304 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.855352 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.855400 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.855447 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.855495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.855542 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.855594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.855645 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.855691 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:27.855738 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.855784 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.855830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.855878 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.855926 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.855977 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.856023 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.856070 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.856127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.856175 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.856222 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.856270 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.856322 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.856369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:27.856416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-19 20:08:27.856464 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:27.856511 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.856557 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.856606 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.856651 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.856697 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.856745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.856791 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.856837 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.856884 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.856932 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.856979 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.857027 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.857076 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.857128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.857179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.857225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:27.857271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.857323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.857369 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.857416 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.857466 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.857521 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.857567 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.857616 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.857674 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:08:27.857703 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.857764 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.857819 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.857873 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.857929 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.857982 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:27.858035 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:27.858089 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:27.858142 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.858196 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.858249 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.858309 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.858364 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.858417 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.858471 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.858525 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.858577 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.858631 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.858686 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.858741 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.858795 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.858848 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.858901 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.858954 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:27.859007 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.859062 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.859125 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.859180 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.859234 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.859287 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.859347 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.859400 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.859465 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-19 20:08:27.859489 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.859544 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.859599 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.859652 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.859706 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.859760 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:27.859813 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:27.859866 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:27.859985 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.860040 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.860094 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.860148 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.860202 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.860255 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.860314 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.860368 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.860422 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.860477 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.860530 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.860584 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.860638 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.860692 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.860745 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.860799 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:27.860852 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.860907 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.860960 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.861013 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.861067 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.861121 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.861174 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.861227 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.861290 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-19 20:08:27.861318 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.861368 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.861417 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.861464 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.861514 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.861561 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:27.861609 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:27.861657 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:27.861704 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.861752 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.861799 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.861848 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.861898 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.861947 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.861995 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.862043 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.862090 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.862138 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.862186 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.862234 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.862281 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.862336 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.862387 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.862435 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:27.862483 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.862531 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.862580 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.862627 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.862675 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.862723 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.862771 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.862820 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.862877 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-19 20:08:27.862899 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.862949 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.863000 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.863049 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.863099 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.863149 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-19 20:08:27.863199 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-19 20:08:27.863249 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-19 20:08:27.863305 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.863357 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.863407 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.863458 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.863508 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.863559 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.863608 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.863658 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.863708 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.863759 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.863810 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.863860 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.863910 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.863960 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.864009 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.864059 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-19 20:08:27.864110 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.864160 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.864211 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.864261 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.864317 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.864368 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.864418 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.864468 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.864522 wsdl: current service: Service1 2019-02-19 20:08:27.864540 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-19 20:08:27.864571 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-19 20:08:27.864599 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-19 20:08:27.864626 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-19 20:08:27.864653 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-19 20:08:27.864675 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.864694 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.864704 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.864715 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.864725 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.864734 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:27.864744 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:27.864753 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:27.864762 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.864772 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.864781 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.864790 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.864799 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.864809 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.864818 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.864828 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.864836 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.864845 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.864854 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.864863 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.864873 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.864881 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.864890 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.864899 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:27.864907 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.864915 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.864924 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.864932 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.864941 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.864950 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.864958 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.864966 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.864976 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.864987 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.864995 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.865005 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.865014 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.865022 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:27.865031 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:27.865039 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:27.865047 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.865055 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.865064 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.865072 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.865080 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.865088 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.865097 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.865105 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.865114 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.865122 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.865131 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.865139 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.865147 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.865155 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.865163 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.865171 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:27.865179 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.865186 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.865194 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.865202 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.865210 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.865217 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.865225 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.865233 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.865242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.865252 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.865261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.865270 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.865278 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.865286 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:27.865298 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:27.865306 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:27.865314 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.865322 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.865329 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.865336 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.865344 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.865351 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.865358 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.865366 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.865374 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.865381 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.865388 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.865396 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.865404 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.865412 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.865419 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.865427 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:27.865435 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.865443 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.865450 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.865456 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.865463 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.865470 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.865478 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.865485 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.865492 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-19 20:08:27.865501 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.865508 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-19 20:08:27.865516 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-19 20:08:27.865523 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-19 20:08:27.865531 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-19 20:08:27.865538 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-19 20:08:27.865545 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-19 20:08:27.865552 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-19 20:08:27.865560 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-19 20:08:27.865567 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-19 20:08:27.865574 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-19 20:08:27.865581 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.865589 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.865597 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-19 20:08:27.865604 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-19 20:08:27.865611 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-19 20:08:27.865619 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.865694 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-19 20:08:27.865702 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-19 20:08:27.865709 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-19 20:08:27.865716 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-19 20:08:27.865723 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-19 20:08:27.865730 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-19 20:08:27.865737 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-19 20:08:27.865744 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-19 20:08:27.865751 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-19 20:08:27.865758 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-19 20:08:27.865765 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-19 20:08:27.865771 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-19 20:08:27.865778 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-19 20:08:27.865785 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-19 20:08:27.866083 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-19 20:08:27.866094 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:08:27.866100 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:08:27.866105 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-19 20:08:27.866112 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-19 20:08:27.866117 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:08:27.866121 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-19 20:08:27.866132 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-19 20:08:27.866141 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:08:27.866186 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.866194 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220317" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:08:27.866209 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-19 20:08:27.866231 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-19 20:08:27.866238 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-19 20:08:27.866242 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-19 20:08:27.866246 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-19 20:08:27.866252 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220317" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:08:27.866264 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:27.866271 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:27.866277 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:27.866290 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.866305 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-19 20:08:27.866311 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-19 20:08:27.866336 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.866346 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:08:27.866351 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.866375 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:08:27.866381 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-19 20:08:27.866385 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-19 20:08:27.866389 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-19 20:08:27.866394 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-19 20:08:27.866398 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-19 20:08:27.866402 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-19 20:08:27.866407 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-19 20:08:27.866413 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "220317" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-19 20:08:27.866424 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:27.866430 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:27.866435 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-19 20:08:27.866442 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.866447 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-19 20:08:27.866451 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-19 20:08:27.866475 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-19 20:08:27.866483 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.866487 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.866493 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.866498 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-19 20:08:27.866508 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:08:27.866517 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:27.866522 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:08:27.866526 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:08:27.866533 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "220317" 2019-02-19 20:08:27.866540 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:27.866545 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:08:27.866550 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:27.866556 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:27.866561 wsdl: in serializeType: returning: 220317 2019-02-19 20:08:27.866568 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-19 20:08:27.866575 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-19 20:08:27.866579 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-19 20:08:27.866583 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-19 20:08:27.866588 wsdl: in serializeType: returning: 220317 2019-02-19 20:08:27.866593 wsdl: serializeRPCParameters returning: 220317 2019-02-19 20:08:27.866613 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=220317 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-19 20:08:27.866617 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-19 20:08:27.866624 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns9000"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-19 20:08:27.866638 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-19 20:08:27.866644 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=220317 2019-02-19 20:08:27.866655 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-19 20:08:27.866729 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-19 20:08:27.866667 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-19 20:08:27.866678 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-19 20:08:27.866683 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-19 20:08:27.866688 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-19 20:08:27.866692 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-19 20:08:27.866699 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:27.866709 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:27.866717 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:08:27.866723 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:08:27.866735 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-19 20:08:27.866745 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-19 20:08:27.866753 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-19 20:08:27.874390 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-19 20:08:27.874434 soap_transport_http: socket connected 2019-02-19 20:08:27.874452 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-19 20:08:27.874459 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-19 20:08:27.874465 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-19 20:08:27.874471 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-19 20:08:27.874476 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-19 20:08:27.874480 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-19 20:08:27.874486 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-19 20:08:27.874521 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-19 20:08:27.884179 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-19 20:08:27.884241 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-19 20:08:27.884285 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:08:27.884297 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-19 20:08:27.884308 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-19 20:08:27.884317 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-19 20:08:27.884328 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-19 20:08:27.884338 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-19 20:08:27.884347 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-19 20:08:27.884358 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Tue, 19 Feb 2019 19:08:10 GMT 2019-02-19 20:08:27.884373 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-19 20:08:27.884384 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-19 20:08:27.884400 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-19 20:08:27.884419 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-19 20:08:27.884576 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-19 20:08:27.884601 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-19 20:08:27.884619 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-19 20:08:27.884627 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-19 20:08:27.884653 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-19 20:08:27.884704 soap_transport_http: closed socket 2019-02-19 20:08:27.884722 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-19 20:08:27.884736 soap_transport_http: end of send() 2019-02-19 20:08:27.884791 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-19 20:08:27.884804 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Tue, 19 Feb 2019 19:08:10 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-19 20:08:27.884842 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-19 20:08:27.884856 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-19 20:08:27.884898 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-19 20:08:27.884911 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-19 20:08:27.885089 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-19 20:08:27.885222 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-19 20:08:27.885234 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-19 20:08:27.885248 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-19 20:08:27.885265 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:08:27.885323 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-19 20:08:27.885417 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-19 20:08:27.885458 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-19 20:08:27.885481 nusoap_client: got fault 2019-02-19 20:08:27.885492 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-19 20:08:27.885500 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-19 20:08:27.885507 nusoap_client: detail =