Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 67.3Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
49179-00451 Model turbiny: TDO6
 Producent OE: MITSUBISHI
 Pojazd: CATERPILLER
 Silnik:
JR T3536
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:51:33 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:51:35.154605 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:51:35.154655 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:35.154669 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203479" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:51:35.154685 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:35.154695 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:51:35.154702 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:51:35.154715 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:51:35.154724 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:35.154731 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:35.154740 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:51:35.154749 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:51:35.154760 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:51:35.154765 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:51:35.154770 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:51:35.154774 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:51:35.154778 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:51:35.154790 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:51:35.154805 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:51:35.154814 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:51:35.154819 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:51:35.154825 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:51:35.154834 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:51:35.154843 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:51:35.162560 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:51:35.162578 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:51:35.162590 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:51:35.162596 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:51:35.162601 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:51:35.162606 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:51:35.162610 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:51:35.162644 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:51:35.179750 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:51:35.179775 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:51:35.179782 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:51:35.179788 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:51:35.179794 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:51:35.179800 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:51:35.179806 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:51:35.179812 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:51:35.179818 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:51:35.179824 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:51:33 GMT 2019-02-20 06:51:35.179830 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:51:35.179835 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:51:35.179842 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:51:35.179853 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:51:35.179882 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:51:35.186815 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:51:35.186982 soap_transport_http: read buffer of 2968 bytes 2019-02-20 06:51:35.187003 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:51:35.187479 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:51:35.193969 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:51:35.194334 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:35.194869 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:51:35.195311 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:51:35.195463 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:35.201253 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:35.201348 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:35.201890 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:51:35.202001 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:51:35.202300 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:35.202820 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:51:35.203177 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:35.203754 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:51:35.204192 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:51:35.208298 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:51:35.209105 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:35.209557 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:35.210136 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:35.210691 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:51:35.210883 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:35.211430 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:51:35.211995 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:51:35.212294 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:51:35.212835 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-20 06:51:35.212848 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:51:35.212854 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:51:35.212887 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:51:35.212925 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:51:35.212941 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:51:35.212948 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:51:35.212968 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:51:35.212973 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:51:35.213232 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:51:35.213253 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:51:35.213311 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213320 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:51:35.213342 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213374 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.213392 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213408 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:51:35.213430 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.213437 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213449 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:51:35.213465 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.213508 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.213525 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213532 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.213549 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213583 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.213591 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213602 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:51:35.213617 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.213645 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:51:35.213661 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213667 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:51:35.213693 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213723 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.213731 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213742 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:51:35.213769 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.213777 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213788 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:51:35.213808 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.213815 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213825 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:51:35.213839 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213863 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.213874 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.213890 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213898 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:51:35.213912 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213938 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.213945 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213956 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:51:35.213970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.213986 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.213996 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:51:35.214011 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214018 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:51:35.214045 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214070 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.214077 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214086 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:51:35.214117 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.214124 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214135 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:51:35.214152 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.214159 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214169 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:51:35.214187 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.214194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214203 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:35.214217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.214256 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.214271 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214286 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.214303 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214328 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214334 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214349 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214376 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.214398 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.214415 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214427 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:35.214437 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:51:35.214450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214465 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:51:35.214476 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:51:35.214491 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214501 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:51:35.214516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214541 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.214549 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214559 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:35.214572 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214599 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.214610 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.214635 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214642 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.214658 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214684 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.214691 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214702 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:51:35.214715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214731 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.214741 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:51:35.214757 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214763 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:51:35.214777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214809 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.214816 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214827 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:35.214840 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214855 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.214865 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.214881 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214887 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.214901 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214927 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.214934 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214944 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:51:35.214957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.214972 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.214982 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:51:35.214998 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215004 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:51:35.215017 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215043 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.215050 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215060 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:51:35.215078 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.215085 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215095 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:35.215108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215128 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.215138 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:51:35.215153 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215159 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.215173 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215199 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.215206 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215216 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:51:35.215229 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215245 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.215255 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:51:35.215270 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215283 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:51:35.215298 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215324 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.215331 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215342 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:51:35.215366 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.215373 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215383 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:35.215396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.215426 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:51:35.215441 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215448 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.215467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215493 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.215501 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215511 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:51:35.215524 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.215550 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:51:35.215565 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215571 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:51:35.215585 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215610 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.215617 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215627 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:35.215640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215656 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.215666 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:51:35.215682 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215688 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.215701 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215727 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.215741 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215751 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:51:35.215764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.215790 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:51:35.215805 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215811 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:51:35.215825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215850 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.215857 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215867 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:35.215880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.215910 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.215926 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215933 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.215947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215972 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.215979 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.215990 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:51:35.216003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216019 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.216087 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:51:35.216108 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216115 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:51:35.216130 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216156 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.216163 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216177 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:51:35.216191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.216217 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.216233 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216239 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.216253 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216290 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.216298 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216309 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:51:35.216323 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216339 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.216394 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:51:35.216426 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216437 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:51:35.216461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216494 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.216501 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216512 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:51:35.216526 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216542 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.216552 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.216568 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216574 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.216589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216613 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.216620 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216630 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:51:35.216676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.216708 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:51:35.216725 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216731 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:51:35.216746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216774 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.216782 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216792 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:51:35.216811 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.216818 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216828 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:51:35.216841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216861 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.216871 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.216923 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216931 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.216947 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216978 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.216986 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.216996 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:51:35.217014 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217034 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.217046 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:51:35.217062 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217068 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:51:35.217082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217107 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.217117 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217156 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:35.217175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217192 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.217202 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.217219 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217225 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.217243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217280 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.217288 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217300 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:51:35.217313 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.217340 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:35.217363 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217370 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:51:35.217385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217450 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:51:35.217459 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217469 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:51:35.217483 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.217518 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.217534 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217541 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.217555 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217579 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217585 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217602 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217633 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.217715 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.217760 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217774 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:35.217785 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:51:35.217797 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217812 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:51:35.217823 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:51:35.217842 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217849 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:51:35.217864 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217896 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:51:35.217904 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217915 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:51:35.217928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.217955 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.217973 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.217980 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.217994 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218018 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218024 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.218083 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.218100 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218112 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:35.218122 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:51:35.218135 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218150 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:51:35.218159 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:51:35.218175 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218181 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:51:35.218195 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218220 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.218228 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:51:35.218256 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.218263 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218280 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:51:35.218301 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.218308 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218319 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:51:35.218336 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.218343 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218353 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:51:35.218371 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.218378 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218389 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:51:35.218406 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.218413 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218423 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:51:35.218440 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.218447 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218457 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:35.218470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.218520 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.218536 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218542 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.218558 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218583 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.218590 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218600 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:51:35.218614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218630 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.218640 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:51:35.218655 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218661 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:51:35.218675 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218700 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.218707 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218717 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:51:35.218735 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.218748 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218758 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:35.218775 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.218783 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218792 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:51:35.218806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.218839 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.218854 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218861 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.218875 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218900 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.218908 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218918 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:51:35.218932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218948 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.218959 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:51:35.218974 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.218980 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:51:35.218995 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219029 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.219036 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219046 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:35.219059 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219075 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.219085 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.219100 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219106 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.219121 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219147 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.219154 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219164 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:51:35.219178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.219203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:35.219218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219224 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:51:35.219238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219263 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.219270 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219287 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:51:35.219306 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.219314 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219324 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:35.219342 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.219349 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219359 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:51:35.219372 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.219406 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.219421 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219427 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.219441 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219467 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.219475 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219485 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:51:35.219498 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219514 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.219524 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:35.219539 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219545 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.219560 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219585 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.219592 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219602 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:51:35.219620 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.219627 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219636 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:51:35.219660 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.219667 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219676 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:35.219694 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.219701 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219711 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:51:35.219728 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.219735 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219745 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:51:35.219758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219789 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.219800 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.219816 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219822 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.219859 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219893 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.219900 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219911 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:51:35.219925 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.219941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.219951 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.219966 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.219996 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220003 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220013 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220027 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220044 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.220058 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220083 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.220090 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220100 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:35.220119 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.220126 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220135 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:51:35.220153 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.220160 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220170 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:51:35.220187 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.220194 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220204 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:51:35.220222 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.220229 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220238 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:51:35.220256 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:51:35.220263 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220280 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:51:35.220300 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.220307 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220317 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.220335 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.220342 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220352 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:35.220370 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.220376 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220387 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:51:35.220405 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.220411 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220421 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:51:35.220435 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220487 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.220504 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220511 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.220526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220552 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.220559 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220569 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:51:35.220586 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.220593 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220603 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:51:35.220620 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.220627 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220637 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:51:35.220663 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.220670 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220680 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:51:35.220693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220719 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.220730 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220745 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220752 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.220766 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220792 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220799 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220809 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:51:35.220822 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.220838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.220848 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.220862 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220889 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220897 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220907 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220920 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220949 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.220963 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.220988 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.220995 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221005 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:51:35.221022 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.221028 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221039 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:51:35.221056 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.221063 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221072 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:51:35.221089 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.221095 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221105 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:51:35.221122 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.221128 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221138 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:51:35.221155 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.221161 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221171 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:51:35.221188 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.221194 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221216 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:35.221234 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.221241 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221251 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:51:35.221268 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.221281 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221292 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:51:35.221317 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.221324 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221334 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:51:35.221351 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.221358 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221368 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:51:35.221381 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.221435 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.221452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221459 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.221473 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221499 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.221506 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221516 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:51:35.221534 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.221540 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221550 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:35.221568 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.221574 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221584 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:51:35.221602 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:35.221609 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221627 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.221640 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221666 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.221677 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221692 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221699 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.221714 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221739 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221746 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221756 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:51:35.221770 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.221785 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.221795 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.221809 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221837 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221845 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221855 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221868 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221884 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.221898 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221925 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.221932 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221942 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:51:35.221960 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.221967 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.221976 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:51:35.221998 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.222005 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222016 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:51:35.222034 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.222041 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222050 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:51:35.222068 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.222075 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222086 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:51:35.222103 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.222110 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222120 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:51:35.222137 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.222144 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222154 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:35.222171 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.222179 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222189 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:51:35.222207 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.222213 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222223 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:51:35.222241 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222248 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222258 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:51:35.222281 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.222289 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222300 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:51:35.222325 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.222332 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222342 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:51:35.222355 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.222414 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.222430 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222458 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222465 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222475 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222489 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222505 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.222519 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222545 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.222552 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222562 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:51:35.222580 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.222587 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222597 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:51:35.222620 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.222626 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222636 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:51:35.222654 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.222661 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222671 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:51:35.222688 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.222695 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222705 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:51:35.222722 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.222729 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222739 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:51:35.222769 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.222776 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222786 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:51:35.222803 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.222809 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222819 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:51:35.222835 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.222842 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222852 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:51:35.222868 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.222875 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222884 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:51:35.222901 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.222921 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222931 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:51:35.222949 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.222955 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222965 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:51:35.222983 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.222989 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.222999 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:35.223017 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.223024 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.223034 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:51:35.223047 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.223111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.223129 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223136 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:51:35.223155 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223180 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.223187 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223197 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:51:35.223211 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.223237 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.223252 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223259 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.223291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223319 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.223326 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223336 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:51:35.223349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223364 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.223374 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:51:35.223388 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223394 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:51:35.223407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223432 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.223439 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223448 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:35.223466 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.223485 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223496 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:51:35.223513 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.223520 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223530 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:51:35.223548 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:35.223554 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223564 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:51:35.223577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223605 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.223615 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:51:35.223630 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223637 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.223651 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223677 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:35.223684 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223695 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:51:35.223708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.223723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.223733 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:51:35.223747 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:35.223774 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:51:35.223781 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:35.223791 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:51:35.223804 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:35.223820 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.223834 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.223860 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.223867 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.223877 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:51:35.223895 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.223902 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.223912 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:51:35.223930 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.223936 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.223947 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:51:35.223977 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:51:35.223983 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.223993 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:51:35.224010 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.224017 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.224026 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:51:35.224043 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.224050 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.224059 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:51:35.224076 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.224083 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.224092 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:35.224109 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.224116 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.224126 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:51:35.224143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.224149 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.224159 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:51:35.224176 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.224182 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.224192 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:35.224205 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:51:35.224254 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.224271 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224291 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:51:35.224329 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224355 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.224363 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224373 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:35.224386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224402 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.224412 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.224428 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224434 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.224448 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224474 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:51:35.224481 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224491 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:51:35.224504 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224520 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.224530 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:51:35.224544 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:35.224571 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:35.224578 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:35.224588 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:51:35.224606 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:51:35.224613 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:35.224623 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:51:35.224641 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:35.224648 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:35.224657 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:51:35.224671 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:51:35.224695 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.224711 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224717 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.224733 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224771 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.224778 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224788 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:35.224806 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.224813 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224822 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:51:35.224839 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.224846 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224856 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:51:35.224868 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224890 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.224900 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.224914 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224921 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.224934 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224959 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.224966 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.224976 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:51:35.224989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225004 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.225013 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.225027 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225053 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225060 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225070 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225083 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225098 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.225112 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225137 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.225157 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225168 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:51:35.225185 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.225192 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225202 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:51:35.225220 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.225227 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225236 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:51:35.225260 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.225267 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225284 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:51:35.225311 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.225317 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225328 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:51:35.225345 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.225352 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225362 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:51:35.225393 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.225401 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225412 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:51:35.225439 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.225447 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225458 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:51:35.225476 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.225483 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225494 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:51:35.225508 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.225555 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.225572 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225578 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:51:35.225593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225620 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.225627 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225638 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:51:35.225656 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.225663 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225673 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:51:35.225690 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.225697 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225707 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:35.225725 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.225731 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225741 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:51:35.225759 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.225766 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225775 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:51:35.225789 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225832 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.225843 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.225858 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225864 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.225891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225915 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225922 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.225960 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.225981 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.225998 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226009 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:35.226019 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:51:35.226032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:51:35.226056 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:51:35.226071 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226077 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:51:35.226091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226116 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.226123 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226133 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:51:35.226146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226162 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.226172 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.226187 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226193 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.226207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226232 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:51:35.226239 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226249 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:51:35.226263 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.226295 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:51:35.226310 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226317 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:51:35.226335 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226361 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.226368 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226378 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:35.226392 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226407 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.226428 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.226445 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226451 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.226475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226529 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226538 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226550 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:51:35.226565 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.226581 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.226591 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:51:35.226605 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226634 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226641 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226651 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226664 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226680 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.226694 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226721 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.226729 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226752 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:51:35.226770 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.226777 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226786 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:51:35.226803 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.226810 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226820 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:51:35.226837 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.226843 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226853 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:51:35.226870 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.226876 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226886 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:51:35.226903 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:51:35.226909 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226919 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:51:35.226936 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:51:35.226942 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226952 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:51:35.226969 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:51:35.226975 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.226985 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:51:35.227002 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:35.227008 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.227031 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:51:35.227050 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.227056 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.227067 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:51:35.227084 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.227091 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.227101 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:51:35.227119 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.227126 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.227136 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:51:35.227153 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.227160 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.227170 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:51:35.227183 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.227244 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.227262 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227269 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:51:35.227292 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227319 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.227326 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227336 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:51:35.227349 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.227376 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.227391 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227397 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.227411 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227437 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.227444 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227454 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:51:35.227467 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227483 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.227493 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:51:35.227508 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227514 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.227528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227553 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.227560 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227570 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:51:35.227588 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.227594 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227605 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:51:35.227623 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.227629 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227639 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:51:35.227657 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.227664 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227674 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:51:35.227687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227713 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.227724 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.227738 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227745 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.227759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227785 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.227792 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227802 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:51:35.227815 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.227830 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.227840 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.227854 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.227883 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.227890 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.227900 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.227914 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.227931 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.227945 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.227971 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.227978 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.227988 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:51:35.228005 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.228012 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.228021 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:51:35.228039 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228046 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.228056 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:51:35.228074 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.228081 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.228091 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:51:35.228108 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228115 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.228126 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:51:35.228143 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228150 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.228160 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:51:35.228178 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:51:35.228185 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.228195 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:51:35.228208 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.228246 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.228263 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228269 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:51:35.228294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228320 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.228327 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228338 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:51:35.228356 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228363 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228373 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:51:35.228390 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228397 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228407 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:51:35.228425 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.228432 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228442 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:51:35.228459 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228466 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228476 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:51:35.228493 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228500 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228510 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:51:35.228528 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228535 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228545 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:51:35.228562 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228569 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228579 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:51:35.228592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.228645 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.228661 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228667 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:51:35.228683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228709 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:35.228716 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228726 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:51:35.228740 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228755 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.228765 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:51:35.228782 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:51:35.228789 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:51:35.228801 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:51:35.228817 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228823 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:51:35.228836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228859 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.228880 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:51:35.228896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.228907 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:51:35.228917 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:51:35.228935 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.228941 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:51:35.228952 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:51:35.228968 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:51:35.228975 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:51:35.228985 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:51:35.229002 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.229009 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.229019 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.229036 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.229043 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.229053 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.229070 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.229077 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.229087 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.229104 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.229152 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:51:35.229166 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.229187 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:35.229197 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:51:35.229208 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:35.229226 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:51:35.229236 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:51:35.229247 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:51:35.229269 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.229282 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.229294 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.229312 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:51:35.229318 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:51:35.229329 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:51:35.229349 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.229356 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:51:35.229366 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.229384 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.229391 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:51:35.229427 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.229449 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:51:35.229456 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:51:35.229467 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:51:35.229481 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:51:35.229518 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.229549 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:51:35.229576 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.229603 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:51:35.229631 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.229657 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:51:35.229684 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.229751 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:51:35.229784 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.229812 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:51:35.229847 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:51:35.229875 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:51:35.229903 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:51:35.229932 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:51:35.230001 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:51:35.230029 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:51:35.230061 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.230094 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:51:35.230122 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.230149 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:51:35.230179 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.230252 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:51:35.230314 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.230354 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:51:35.230381 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.230466 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:35.230494 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.230521 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:51:35.230551 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.230578 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:51:35.230605 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.230633 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:51:35.230660 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.230687 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:51:35.230714 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.230742 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:35.230769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.230796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:51:35.230823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.230850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.230877 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.230904 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.230931 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.230957 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.230984 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.231010 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:51:35.231036 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:51:35.231063 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:51:35.231090 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.231117 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:51:35.231143 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.231170 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.231196 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.231223 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:51:35.231249 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.231282 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:51:35.231311 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.231338 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:51:35.231365 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.231392 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:51:35.231418 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.231445 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:51:35.231472 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.231501 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:51:35.231529 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231547 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231573 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:35.231600 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231617 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231634 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231661 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:35.231687 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231704 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231721 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231738 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231764 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:35.231790 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231817 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.231843 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231869 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.231896 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231913 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231940 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.231966 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.231984 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232010 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.232036 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232063 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.232089 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232116 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:35.232142 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232168 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.232194 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232220 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.232247 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232264 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232302 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:35.232329 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232355 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.232382 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232408 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:35.232435 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232461 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:35.232487 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232521 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232539 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232556 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232573 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232590 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232616 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.232643 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232660 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232677 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232703 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.232729 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232756 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.232783 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232800 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232817 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232843 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.232870 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232921 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232938 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.232965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.232991 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233008 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233025 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233041 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233067 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.233093 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233111 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233127 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233144 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.233197 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233223 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.233250 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233267 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233291 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233309 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233338 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:35.233364 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233391 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:51:35.233417 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233435 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233452 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233478 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.233505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233539 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233556 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233573 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:35.233626 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233652 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:51:35.233678 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233704 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.233730 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233757 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.233783 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233800 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233817 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233834 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233860 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.233894 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233929 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233947 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233965 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233982 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.233999 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234016 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234042 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:51:35.234070 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234087 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234113 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:35.234139 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234157 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234174 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234200 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:35.234226 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234244 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234261 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234284 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234312 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:35.234338 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234365 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.234391 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234417 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.234443 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234461 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234487 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.234513 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234531 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234557 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.234583 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234609 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.234636 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234662 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:35.234689 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234715 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.234741 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234767 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:51:35.234793 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234811 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234837 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:51:35.234863 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234890 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.234916 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.234981 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:35.235010 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235037 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:35.235066 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235084 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235101 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235118 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235135 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235152 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235169 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235194 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.235221 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235239 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235296 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235324 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.235351 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235382 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.235444 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235465 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235483 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235546 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.235574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235630 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235674 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:51:35.235700 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235721 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235803 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235840 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235874 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.235907 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235925 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235942 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235959 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.235989 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.236049 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236083 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:51:35.236114 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236136 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236155 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236173 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236200 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:51:35.236229 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236304 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:51:35.236343 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236371 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236390 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236417 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.236443 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236464 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236504 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236554 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:51:35.236626 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236653 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:51:35.236680 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236710 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:51:35.236741 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236768 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:51:35.236794 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236811 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236831 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236852 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236880 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.236907 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236925 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236944 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236962 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236979 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.236996 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.237014 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.237031 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:51:35.237057 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:51:35.237084 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.237141 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.237192 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.237242 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.237297 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.237346 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:35.237395 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:51:35.237449 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:35.237523 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.237587 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.237638 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.237687 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.237734 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.237784 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.237832 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.237880 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.237928 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.237977 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.238026 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.238109 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.238167 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.238224 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.238288 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.238337 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:35.238386 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.238433 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.238481 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.238530 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.238583 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.238639 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.238700 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.238761 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.238819 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.238871 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.238920 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.238969 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.239016 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.239068 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:35.239120 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:51:35.239169 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:35.239217 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.239265 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.239321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.239439 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.239494 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.239543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.239592 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.239640 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.239688 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.239741 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.239789 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.239838 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.239887 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.239941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.239994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.240042 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:35.240090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.240137 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.240184 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.240233 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.240290 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.240344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.240392 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.240464 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.240525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.240574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.240623 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.240674 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.240721 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.240771 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:35.240820 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:51:35.240869 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:35.240917 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.240964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.241013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.241061 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.241109 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.241158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.241207 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.241254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.241310 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.241360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.241409 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.241463 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.241512 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.241566 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.241618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.241665 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:35.241712 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.241759 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.241807 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.241855 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.241905 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.241960 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.242008 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.242058 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.242114 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:51:35.242141 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.242203 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.242260 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.242323 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.242380 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.242434 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:35.242498 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:51:35.242553 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:35.242607 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.242662 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.242723 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.242779 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.242833 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.242888 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.242943 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.242998 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.243053 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.243108 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.243164 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.243218 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.243279 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.243335 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.243390 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.243445 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:35.243501 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.243557 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.243619 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.243674 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.243734 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.243789 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.243844 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.243898 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.243961 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:51:35.243985 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.244041 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.244097 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.244152 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.244206 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.244261 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:35.244323 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:51:35.244379 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:35.244435 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.244491 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.244545 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.244600 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.244655 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.244771 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.244827 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.244882 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.244937 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.244993 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.245048 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.245104 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.245160 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.245215 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.245270 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.245334 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:35.245389 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.245444 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.245506 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.245561 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.245616 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.245672 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.245727 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.245781 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.245850 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:51:35.245873 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.245924 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.245983 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.246033 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.246086 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.246136 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:35.246185 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:51:35.246235 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:35.246291 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.246341 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.246391 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.246441 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.246491 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.246542 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.246591 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.246641 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.246690 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.246741 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.246791 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.246840 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.246890 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.246939 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.246989 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.247038 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:35.247138 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.247196 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.247252 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.247311 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.247461 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.247513 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.247567 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.247656 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.247726 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:51:35.247749 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.247806 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.247858 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.247910 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.247997 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.248053 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:51:35.248105 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:51:35.248184 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:51:35.248244 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.248311 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.248364 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.248416 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.248468 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.248520 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.248572 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.248623 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.248675 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.248732 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.248784 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.248835 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.248887 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.248939 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.248991 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.249042 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:51:35.249094 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.249145 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.249198 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.249249 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.249312 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.249364 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.249430 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.249501 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.249557 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:51:35.249574 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:51:35.249604 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:51:35.249633 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:51:35.249660 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:51:35.249687 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:51:35.249706 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.249721 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.249730 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.249739 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.249748 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.249757 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:51:35.249766 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:51:35.249775 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:51:35.249784 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.249801 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.249810 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.249818 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.249827 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.249835 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.249844 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.249853 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.249861 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.249869 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.249878 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.249886 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.249894 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.249902 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.249910 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.249918 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:51:35.249926 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.249939 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.249947 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.249955 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.249963 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.249971 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.249979 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.249988 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.249996 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.250006 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.250013 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.250023 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.250031 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.250039 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:51:35.250048 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:51:35.250057 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:51:35.250065 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.250073 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.250081 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.250090 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.250098 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.250106 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.250115 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.250123 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.250131 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.250139 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.250147 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.250155 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.250163 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.250170 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.250178 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.250185 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:51:35.250193 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.250205 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.250213 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.250221 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.250229 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.250237 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.250245 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.250253 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.250261 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.250285 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.250295 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.250313 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.250322 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.250330 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:51:35.250338 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:51:35.250346 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:51:35.250360 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.250369 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.250376 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.250384 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.250392 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.250399 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.250406 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.250413 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.250421 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.250427 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.250435 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.250442 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.250449 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.250456 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.250463 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.250471 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:51:35.250479 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.250490 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.250496 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.250504 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.250510 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.250518 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.250524 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.250531 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.250539 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:51:35.250548 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.250555 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:51:35.250562 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:51:35.250570 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:51:35.250577 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:51:35.250585 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:51:35.250599 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:51:35.250607 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:51:35.250614 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:51:35.250621 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:51:35.250627 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:51:35.250634 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.250643 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.250651 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:51:35.250658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:51:35.250666 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:51:35.250673 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.250681 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:51:35.250688 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:51:35.250701 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:51:35.250708 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:51:35.250715 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:51:35.250784 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:51:35.250792 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:51:35.250799 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:51:35.250806 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:51:35.250814 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:51:35.250821 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:51:35.250828 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:51:35.250835 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:51:35.250842 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:51:35.250920 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:51:35.250930 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:51:35.250935 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:51:35.250940 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:51:35.250947 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:51:35.250952 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:51:35.250956 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:51:35.250966 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:51:35.250976 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:51:35.251017 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.251024 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203479" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:51:35.251038 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:51:35.251060 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:51:35.251066 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:51:35.251071 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:51:35.251075 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:51:35.251081 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203479" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:51:35.251092 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:35.251099 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:35.251103 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:35.251115 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.251124 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:51:35.251129 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:51:35.251153 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.251162 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:51:35.251167 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.251190 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:51:35.251196 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:51:35.251200 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:51:35.251204 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:51:35.251208 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:51:35.251212 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:51:35.251217 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:51:35.251221 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:51:35.251228 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "203479" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:51:35.251238 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:35.251244 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:35.251248 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:51:35.251255 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.251260 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:51:35.251265 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:51:35.251298 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:51:35.251306 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.251311 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.251317 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.251321 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:51:35.251333 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:51:35.251340 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:35.251345 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:51:35.251350 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:51:35.251356 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "203479" 2019-02-20 06:51:35.251363 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:35.251367 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:51:35.251373 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:35.251379 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:35.251384 wsdl: in serializeType: returning: 203479 2019-02-20 06:51:35.251391 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:51:35.251398 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:51:35.251402 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:51:35.251406 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:51:35.251411 wsdl: in serializeType: returning: 203479 2019-02-20 06:51:35.251415 wsdl: serializeRPCParameters returning: 203479 2019-02-20 06:51:35.251429 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=203479 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:51:35.251434 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:51:35.251447 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3939"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:51:35.251461 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:51:35.251467 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=203479 2019-02-20 06:51:35.251478 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:51:35.251551 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:51:35.251490 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:51:35.251500 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:51:35.251506 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:51:35.251510 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:51:35.251515 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:51:35.251522 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:51:35.251531 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:51:35.251539 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:51:35.251544 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:51:35.251558 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:51:35.251567 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:51:35.251574 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:51:35.258915 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:51:35.258931 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:51:35.258941 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:51:35.258947 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:51:35.258952 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:51:35.258957 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:51:35.258962 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:51:35.258966 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:51:35.258971 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:51:35.259000 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:51:35.268154 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:51:35.268173 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:51:35.268180 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:51:35.268186 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:51:35.268191 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:51:35.268197 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:51:35.268203 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:51:35.268209 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:51:35.268218 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:51:35.268225 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:51:33 GMT 2019-02-20 06:51:35.268231 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:51:35.268237 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:51:35.268243 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:51:35.268252 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:51:35.268283 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:51:35.268293 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:51:35.268303 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:51:35.268311 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:51:35.268319 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:51:35.268373 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:51:35.268391 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:51:35.268400 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:51:35.268431 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:51:35.268443 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:51:33 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:51:35.268472 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:51:35.268482 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:51:35.268503 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:51:35.268509 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:51:35.268618 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:51:35.268716 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:51:35.268722 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:51:35.268732 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:51:35.268743 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:51:35.268767 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:51:35.268898 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:51:35.268923 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:51:35.268936 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:51:35.268951 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:51:35.268955 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:51:35.268961 nusoap_client: detail =