Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 67.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
399-0015-505 Model turbiny:
 Producent OE: KKK
 Pojazd:
 Silnik:
JR T3421
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:23 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-20 06:07:25.302007 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-20 06:07:25.302058 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:25.302072 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200821" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-20 06:07:25.302089 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:25.302098 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-20 06:07:25.302106 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-20 06:07:25.302119 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-20 06:07:25.302127 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:25.302134 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:25.302143 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-20 06:07:25.302151 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:07:25.302161 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:07:25.302167 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:07:25.302171 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:07:25.302176 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:07:25.302180 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-20 06:07:25.302191 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:25.302205 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:25.302214 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:07:25.302220 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-20 06:07:25.302226 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-20 06:07:25.302235 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:07:25.302243 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:07:25.309875 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:07:25.309900 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:07:25.309912 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-20 06:07:25.309920 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:25.309925 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:25.309929 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-20 06:07:25.309934 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-20 06:07:25.309970 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-20 06:07:25.326596 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-20 06:07:25.326647 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-20 06:07:25.326658 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:25.326667 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:07:25.326676 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:07:25.326685 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:07:25.326694 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:07:25.326703 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:07:25.326732 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:07:25.326780 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:23 GMT 2019-02-20 06:07:25.326791 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:07:25.326800 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-20 06:07:25.326809 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:07:25.326827 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-20 06:07:25.326907 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-20 06:07:25.333970 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:07:25.334359 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:07:25.341052 soap_transport_http: read buffer of 3464 bytes 2019-02-20 06:07:25.341199 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:25.341745 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:25.342049 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.342320 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:25.348115 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-20 06:07:25.348446 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:25.348988 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:25.349583 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.350848 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-20 06:07:25.350909 soap_transport_http: read buffer of 3392 bytes 2019-02-20 06:07:25.350940 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.350959 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.350971 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:25.351387 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:25.351422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.355292 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:25.355676 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:25.356099 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-20 06:07:25.356677 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.356734 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.357052 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.357087 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-20 06:07:25.357691 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.357718 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.358138 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.358461 soap_transport_http: read buffer of 3648 bytes 2019-02-20 06:07:25.358655 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.358680 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-20 06:07:25.359003 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-20 06:07:25.359029 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-20 06:07:25.359045 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:07:25.359054 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-20 06:07:25.359103 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-20 06:07:25.359165 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:07:25.359189 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:07:25.359201 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:07:25.359281 wsdl: got WSDL URL 2019-02-20 06:07:25.359293 wsdl: Parse WSDL 2019-02-20 06:07:25.359591 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-20 06:07:25.359627 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-20 06:07:25.359722 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.359761 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-20 06:07:25.359797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.359899 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.359916 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.359952 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:25.360001 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.360015 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360034 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:25.360070 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360121 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.360145 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.360173 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360191 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.360244 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360319 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.360354 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360376 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-20 06:07:25.360400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.360464 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:07:25.360492 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360502 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-20 06:07:25.360528 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360612 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.360626 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360644 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:25.360688 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.360708 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360727 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:25.360842 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.360863 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360887 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:07:25.360928 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.360989 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.361012 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.361050 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361075 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-20 06:07:25.361103 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361147 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.361166 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361206 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-20 06:07:25.361234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.361291 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-20 06:07:25.361334 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361344 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-20 06:07:25.361367 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361415 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.361441 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361462 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-20 06:07:25.361495 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.361507 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361559 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-20 06:07:25.361604 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.361693 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361717 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-20 06:07:25.361751 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.361780 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361810 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:25.361835 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.361940 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.361967 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.361995 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362012 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.362051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362096 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362108 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362199 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.362239 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.362327 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362348 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:25.362378 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-20 06:07:25.362411 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:25.362456 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:07:25.362489 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362501 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-20 06:07:25.362544 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362596 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.362619 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362662 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:25.362688 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.362741 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.362778 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362790 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.362817 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362873 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.362902 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362922 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-20 06:07:25.362945 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.362978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.363004 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:07:25.363033 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.363044 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-20 06:07:25.363070 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.363147 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.363161 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364373 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:25.364396 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.364427 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.364449 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364456 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.364477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364509 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.364517 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364528 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-20 06:07:25.364542 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.364569 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-20 06:07:25.364592 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364598 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-20 06:07:25.364613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364640 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.364648 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364658 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:25.364677 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.364685 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364695 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:25.364708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.364738 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-20 06:07:25.364754 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364761 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.364775 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364801 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.364808 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364818 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-20 06:07:25.364832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364848 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.364858 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-20 06:07:25.364873 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364880 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-20 06:07:25.364894 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364920 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.364927 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364937 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:25.364957 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.364964 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.364982 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:25.364996 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365016 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.365026 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-20 06:07:25.365041 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365048 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.365062 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365088 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.365095 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365105 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-20 06:07:25.365119 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365134 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.365144 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-20 06:07:25.365159 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365165 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-20 06:07:25.365179 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365203 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.365210 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365221 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:25.365233 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365249 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.365258 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-20 06:07:25.365273 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365280 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.365294 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365323 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.365330 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365347 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-20 06:07:25.365361 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365377 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.365387 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-20 06:07:25.365402 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365408 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-20 06:07:25.365422 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365447 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.365454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365467 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:25.365484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.365509 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.365524 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365531 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.365545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365569 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.365577 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365592 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-20 06:07:25.365605 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.365630 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:07:25.365652 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365658 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-20 06:07:25.365673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365697 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.365704 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365715 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:07:25.365727 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365742 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.365752 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.365767 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365774 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.365788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365813 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.365820 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365830 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-20 06:07:25.365843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.365868 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:07:25.365883 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365890 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-20 06:07:25.365904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365928 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.365935 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365945 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-20 06:07:25.365958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.365974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.365983 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.365998 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366006 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.366020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366045 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.366052 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366062 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-20 06:07:25.366075 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.366101 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:07:25.366117 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366123 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-20 06:07:25.366136 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366161 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.366168 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366178 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-20 06:07:25.366196 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.366203 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366213 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-20 06:07:25.366227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366246 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.366256 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.366271 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366278 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.366291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366317 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.366333 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366351 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-20 06:07:25.366365 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366380 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.366390 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:07:25.366406 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366412 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:25.366426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366451 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.366459 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366472 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:25.366486 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366502 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.366511 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.366527 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366533 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.366548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366582 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.366589 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366599 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:25.366612 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366627 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.366637 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:25.366652 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366658 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:07:25.366672 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366697 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:25.366705 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366715 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:07:25.366728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366743 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.366753 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.366768 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366774 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.366788 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366811 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366818 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366832 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366860 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.366882 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.366899 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366910 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:25.366920 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-20 06:07:25.366932 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366946 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:25.366957 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:25.366972 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.366978 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-20 06:07:25.366992 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367018 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:25.367025 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367036 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-20 06:07:25.367049 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367064 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.367074 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.367089 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367095 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.367109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367133 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367139 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367153 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367176 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.367197 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.367214 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367225 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:25.367235 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-20 06:07:25.367247 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367261 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:25.367271 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:25.367286 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367292 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-20 06:07:25.367306 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367342 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.367350 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367361 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-20 06:07:25.367380 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.367387 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367397 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-20 06:07:25.367415 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.367422 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367432 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-20 06:07:25.367450 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.367457 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367470 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:25.367491 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.367498 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367508 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:07:25.367526 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.367533 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367543 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-20 06:07:25.367560 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.367567 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367577 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:25.367590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367628 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.367640 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.367660 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367666 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.367681 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367707 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.367714 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367724 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-20 06:07:25.367737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367752 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.367762 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:07:25.367777 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367783 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-20 06:07:25.367797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367822 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.367829 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367839 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:07:25.367857 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.367864 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367874 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:25.367892 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.367898 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367909 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:25.367921 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367944 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.367960 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.367984 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.367994 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.368015 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368061 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.368076 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368093 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-20 06:07:25.368116 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.368156 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:07:25.368180 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368190 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:25.368212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368249 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.368257 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368269 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:25.368282 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368298 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.368308 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.368328 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368334 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.368359 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368385 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.368393 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368403 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:25.368416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368432 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.368442 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:25.368457 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368465 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-20 06:07:25.368482 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368508 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.368515 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368525 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-20 06:07:25.368543 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.368550 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368560 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:25.368584 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.368591 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368601 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:25.368614 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368637 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.368647 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.368668 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368678 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.368702 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368743 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.368754 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368771 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-20 06:07:25.368794 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368817 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.368835 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:25.368860 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368870 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.368903 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368945 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.368957 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.368976 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:25.369010 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.369023 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369035 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:25.369055 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.369062 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369072 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:25.369090 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.369097 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369107 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:25.369124 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.369131 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369141 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:25.369154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369193 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.369204 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.369220 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369226 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.369242 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369274 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369281 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369291 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-20 06:07:25.369304 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.369343 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.369360 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369392 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369400 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369410 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369423 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369441 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.369455 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369487 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.369494 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369505 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:25.369523 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.369530 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369541 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-20 06:07:25.369558 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.369565 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369575 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-20 06:07:25.369593 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.369600 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369610 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:07:25.369628 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.369642 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369652 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-20 06:07:25.369669 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:25.369677 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369687 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-20 06:07:25.369705 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.369711 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369722 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.369739 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.369746 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369756 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:25.369774 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.369781 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369791 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:25.369808 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.369815 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369825 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:25.369838 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.369889 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.369906 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369913 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.369929 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369954 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.369961 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.369971 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:25.369989 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.369996 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370006 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:25.370023 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.370030 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370040 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:25.370058 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.370065 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370074 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:07:25.370087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370114 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.370126 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370141 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370147 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.370161 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370187 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370194 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370204 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-20 06:07:25.370217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.370242 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.370256 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370289 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370296 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370307 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370320 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370343 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.370358 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370385 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.370392 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370402 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:25.370420 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.370427 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370438 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:07:25.370456 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.370465 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370477 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:25.370496 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.370503 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370513 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:07:25.370531 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.370537 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370547 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:25.370567 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.370574 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370584 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:25.370602 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.370608 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370627 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:25.370644 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.370651 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370661 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:07:25.370678 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.370685 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370695 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:07:25.370712 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.370719 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370729 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:25.370747 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.370753 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370763 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:25.370776 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.370830 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.370848 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370855 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.370869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370894 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.370901 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370912 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:25.370929 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.370936 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370946 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:25.370964 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.370970 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.370980 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:25.370998 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:25.371005 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.371015 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371028 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.371055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.371065 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371081 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.371087 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.371101 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.371127 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371134 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.371144 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-20 06:07:25.371157 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.371172 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.371182 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.371196 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371224 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371232 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371242 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371255 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371271 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.371285 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371312 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.371319 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371329 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:25.371354 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.371361 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371372 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-20 06:07:25.371394 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.371401 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371411 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-20 06:07:25.371430 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.371436 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371447 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-20 06:07:25.371467 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.371476 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371488 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:25.371506 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.371513 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371523 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:25.371541 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.371548 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371557 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:25.371584 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.371592 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371602 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-20 06:07:25.371620 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.371631 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371641 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-20 06:07:25.371659 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371665 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371676 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-20 06:07:25.371693 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.371700 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371710 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:25.371728 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.371734 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371744 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:25.371757 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.371817 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.371833 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371861 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371869 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371878 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371891 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371907 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.371921 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371947 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.371954 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371964 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-20 06:07:25.371983 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.371989 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.371999 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-20 06:07:25.372017 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.372024 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372034 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:07:25.372051 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.372058 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372068 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-20 06:07:25.372086 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.372093 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372103 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-20 06:07:25.372120 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.372127 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372137 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-20 06:07:25.372155 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.372161 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372171 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-20 06:07:25.372189 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.372196 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372206 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-20 06:07:25.372223 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.372230 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372240 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-20 06:07:25.372258 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.372264 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372274 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-20 06:07:25.372292 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.372298 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372308 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-20 06:07:25.372325 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.372332 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372357 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-20 06:07:25.372376 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.372383 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372393 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:25.372411 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.372417 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372427 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-20 06:07:25.372441 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372509 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.372530 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372537 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-20 06:07:25.372552 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372578 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.372585 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372595 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-20 06:07:25.372608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372624 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.372634 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372649 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372655 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.372673 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372699 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.372706 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372717 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-20 06:07:25.372730 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.372755 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:07:25.372770 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372776 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-20 06:07:25.372790 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372816 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.372823 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372833 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:25.372851 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.372857 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372867 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:25.372885 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.372891 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372901 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:25.372918 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:25.372925 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372935 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:07:25.372947 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.372975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.372986 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-20 06:07:25.373001 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373007 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.373022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373047 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:25.373054 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373064 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-20 06:07:25.373077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.373101 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-20 06:07:25.373115 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:25.373142 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373149 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:25.373159 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373172 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:25.373188 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.373201 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373227 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.373234 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373244 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-20 06:07:25.373262 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.373269 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373279 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-20 06:07:25.373297 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.373304 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373314 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-20 06:07:25.373331 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-20 06:07:25.373343 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373354 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-20 06:07:25.373373 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.373379 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373390 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-20 06:07:25.373407 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.373414 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373424 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-20 06:07:25.373442 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.373449 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373458 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:25.373482 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.373490 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373500 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-20 06:07:25.373518 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.373525 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373535 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-20 06:07:25.373552 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.373559 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373578 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:25.373591 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-20 06:07:25.373642 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.373660 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373666 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-20 06:07:25.373682 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373707 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.373715 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373724 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:25.373737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.373762 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.373777 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373784 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.373797 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373822 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:25.373830 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373840 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-20 06:07:25.373853 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.373868 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.373878 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:07:25.373892 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:25.373919 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:25.373926 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:25.373936 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-20 06:07:25.373954 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:25.373961 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:25.373971 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-20 06:07:25.373989 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:25.373995 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:25.374006 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-20 06:07:25.374018 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-20 06:07:25.374043 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.374058 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374065 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.374079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374105 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.374112 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374122 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:25.374140 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.374147 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374157 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-20 06:07:25.374175 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.374181 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374191 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-20 06:07:25.374204 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374227 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.374238 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374253 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374259 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.374274 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374299 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374306 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374316 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-20 06:07:25.374329 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374350 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.374361 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.374375 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374403 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374410 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374420 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374433 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374449 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.374465 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374494 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.374501 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374511 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-20 06:07:25.374529 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.374536 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374546 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-20 06:07:25.374563 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.374570 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374580 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-20 06:07:25.374607 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.374614 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374623 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-20 06:07:25.374641 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.374648 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374662 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-20 06:07:25.374680 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.374686 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374696 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-20 06:07:25.374714 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.374721 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374731 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-20 06:07:25.374749 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.374755 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374765 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-20 06:07:25.374791 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.374798 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374809 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-20 06:07:25.374822 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.374868 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.374886 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374892 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-20 06:07:25.374909 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374933 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.374941 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374951 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-20 06:07:25.374969 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.374976 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.374986 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:25.375004 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.375011 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375020 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:25.375038 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.375044 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375054 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:25.375071 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.375078 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375088 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-20 06:07:25.375101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.375143 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.375158 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375164 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.375178 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375202 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375209 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375223 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375248 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.375269 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.375286 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375297 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:25.375307 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-20 06:07:25.375319 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-20 06:07:25.375349 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:07:25.375365 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375371 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-20 06:07:25.375386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375410 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.375417 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375428 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-20 06:07:25.375441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.375470 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.375489 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375495 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.375509 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375534 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:25.375541 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375551 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-20 06:07:25.375564 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375579 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.375589 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-20 06:07:25.375604 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375610 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-20 06:07:25.375624 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375648 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.375655 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375665 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:25.375678 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.375703 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.375718 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375724 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.375738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375763 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.375770 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375780 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-20 06:07:25.375793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.375808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.375818 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:07:25.375832 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.375859 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.375866 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.375876 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.375889 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.375905 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.375919 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.375945 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.375954 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.375964 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-20 06:07:25.375981 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.375988 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.375998 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-20 06:07:25.376016 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376022 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376032 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-20 06:07:25.376050 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376056 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376066 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-20 06:07:25.376084 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376090 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376100 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-20 06:07:25.376118 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:25.376124 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376134 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-20 06:07:25.376152 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:25.376159 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376169 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-20 06:07:25.376186 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-20 06:07:25.376193 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376203 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-20 06:07:25.376220 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:25.376227 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376237 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-20 06:07:25.376255 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376261 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376271 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-20 06:07:25.376288 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376303 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376312 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-20 06:07:25.376330 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376351 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376362 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-20 06:07:25.376381 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376388 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376397 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-20 06:07:25.376410 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.376472 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.376491 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376497 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-20 06:07:25.376513 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376538 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376545 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376555 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-20 06:07:25.376568 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376584 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.376594 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.376612 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376619 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.376632 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376657 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.376664 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376674 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-20 06:07:25.376687 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.376712 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:07:25.376727 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376733 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.376747 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376771 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376779 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376789 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-20 06:07:25.376807 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.376813 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376823 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-20 06:07:25.376841 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.376847 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376857 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-20 06:07:25.376874 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.376881 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376891 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-20 06:07:25.376904 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376931 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.376942 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.376957 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.376963 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.376978 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377003 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377010 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377020 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-20 06:07:25.377033 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377048 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.377058 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.377071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377100 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377107 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377118 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377131 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377147 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.377161 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377187 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.377194 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377204 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-20 06:07:25.377221 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.377228 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377238 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-20 06:07:25.377256 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.377262 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377272 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-20 06:07:25.377290 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.377305 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377315 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-20 06:07:25.377333 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.377345 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377356 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-20 06:07:25.377375 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.377382 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377392 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-20 06:07:25.377410 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:25.377416 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377426 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-20 06:07:25.377439 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.377478 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.377496 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377503 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-20 06:07:25.377518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377542 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.377549 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377559 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-20 06:07:25.377577 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.377591 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377601 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-20 06:07:25.377618 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.377625 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377635 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-20 06:07:25.377653 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.377659 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377669 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-20 06:07:25.377687 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.377694 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377704 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-20 06:07:25.377721 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.377728 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377738 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-20 06:07:25.377755 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.377762 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377772 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-20 06:07:25.377789 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.377796 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377806 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-20 06:07:25.377819 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.377871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.377886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377893 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-20 06:07:25.377910 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377934 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:25.377942 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377952 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-20 06:07:25.377965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.377980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.377990 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:07:25.378006 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-20 06:07:25.378013 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-20 06:07:25.378025 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-20 06:07:25.378041 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.378048 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-20 06:07:25.378061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.378085 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.378105 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-20 06:07:25.378122 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.378133 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-20 06:07:25.378143 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-20 06:07:25.378160 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.378167 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-20 06:07:25.378178 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-20 06:07:25.378194 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-20 06:07:25.378202 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-20 06:07:25.378212 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-20 06:07:25.378229 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.378236 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.378246 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.378263 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.378269 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.378282 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.378319 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.378329 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.378349 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.378376 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.378385 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-20 06:07:25.378397 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.378415 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:25.378421 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-20 06:07:25.378431 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:25.378448 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:25.378455 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-20 06:07:25.378465 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-20 06:07:25.378481 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.378488 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.378498 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.378515 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-20 06:07:25.378521 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-20 06:07:25.378531 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-20 06:07:25.378548 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.378555 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-20 06:07:25.378565 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.378582 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.378594 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-20 06:07:25.378604 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.378620 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-20 06:07:25.378626 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-20 06:07:25.378636 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-20 06:07:25.378651 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-20 06:07:25.378689 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.378720 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-20 06:07:25.378748 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.378776 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-20 06:07:25.378803 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.378830 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-20 06:07:25.378857 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.378884 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-20 06:07:25.378911 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.378938 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-20 06:07:25.378965 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-20 06:07:25.378992 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-20 06:07:25.379019 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-20 06:07:25.379046 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-20 06:07:25.379074 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-20 06:07:25.379101 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-20 06:07:25.379128 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.379156 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-20 06:07:25.379183 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.379209 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-20 06:07:25.379236 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.379263 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-20 06:07:25.379353 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.379381 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-20 06:07:25.379408 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.379435 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:25.379462 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.379488 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:25.379515 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.379542 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-20 06:07:25.379568 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.379606 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-20 06:07:25.379633 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.379660 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-20 06:07:25.379687 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.379717 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:25.379744 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.379771 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-20 06:07:25.379798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.379826 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.379853 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.379879 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.379906 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.379933 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.379959 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.379986 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-20 06:07:25.380012 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-20 06:07:25.380039 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-20 06:07:25.380065 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.380092 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-20 06:07:25.380119 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.380146 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.380172 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.380199 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-20 06:07:25.380227 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.380253 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-20 06:07:25.380280 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.380307 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-20 06:07:25.380334 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.380382 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-20 06:07:25.380409 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.380437 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-20 06:07:25.380464 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.380492 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-20 06:07:25.380521 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380539 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380566 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:25.380593 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380610 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380627 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380654 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:25.380681 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380699 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380716 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380733 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380760 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:25.380786 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380813 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.380840 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380867 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.380893 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380911 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380938 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.380965 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.380982 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381008 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.381036 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381063 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.381089 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381116 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:25.381142 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381168 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.381195 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381222 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.381249 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381267 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381293 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:25.381320 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381353 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.381381 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381408 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:25.381434 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381461 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:25.381488 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381505 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381522 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381541 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381558 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381575 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381592 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381619 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.381646 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381663 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381681 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381707 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.381733 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381761 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.381787 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381805 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381822 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381848 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.381875 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381892 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381909 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381926 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381943 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.381969 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.381996 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382013 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382030 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382047 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382074 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.382100 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382118 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382135 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382154 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382181 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.382207 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382234 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.382260 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382280 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382297 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382314 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382353 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:25.382392 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382419 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:25.382446 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382463 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382480 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382506 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.382533 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382550 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382567 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382585 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382602 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382629 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:25.382655 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382686 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:07:25.382712 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382739 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.382765 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382792 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.382818 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382836 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382853 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382874 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.382918 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.382971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383036 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383070 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383090 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383108 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383125 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383142 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383169 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:07:25.383198 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383215 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383241 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:25.383267 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383285 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383301 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383328 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:25.383362 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383379 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383396 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383413 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383440 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:25.383470 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383498 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.383524 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383550 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.383576 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383593 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383620 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.383646 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383663 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383688 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.383714 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383741 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.383768 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383795 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:25.383821 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383847 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.383873 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383900 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-20 06:07:25.383926 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383943 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.383969 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-20 06:07:25.383996 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384022 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.384049 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384075 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:25.384101 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384128 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:25.384155 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384172 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384189 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384206 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384223 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384240 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384257 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384283 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.384310 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384327 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384351 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384378 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.384404 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384432 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.384458 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384482 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384500 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384526 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.384553 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384570 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384587 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384621 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384647 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-20 06:07:25.384674 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384691 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384708 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384725 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384752 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.384778 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384795 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384812 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384829 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384856 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.384882 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384909 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-20 06:07:25.384935 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384952 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384970 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.384988 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385021 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-20 06:07:25.385047 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385073 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-20 06:07:25.385099 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385118 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385135 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385161 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.385188 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385205 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385222 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385239 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385257 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385283 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-20 06:07:25.385309 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385342 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-20 06:07:25.385371 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385397 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-20 06:07:25.385424 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385450 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-20 06:07:25.385482 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385500 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385517 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385534 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385560 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.385587 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385605 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385622 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385639 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385656 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385673 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385690 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385707 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-20 06:07:25.385733 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-20 06:07:25.385762 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.385825 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.385877 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.385927 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.385976 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.386026 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:25.386075 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-20 06:07:25.386123 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:25.386178 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.386227 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.386276 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.386325 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.386380 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.386430 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.386496 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.386547 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.386596 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.386646 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.386696 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.386746 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.386797 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.386854 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.386911 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.386959 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:25.387008 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.387055 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.387103 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.387153 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.387203 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.387257 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.387306 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.387363 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.387421 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.387475 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.387525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.387575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.387623 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.387672 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:25.387723 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-20 06:07:25.387830 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:25.387882 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.387930 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.387979 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.388026 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.388075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.388124 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.388173 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.388222 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.388270 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.388319 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.388377 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.388426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.388483 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.388538 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.388591 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.388647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:25.388696 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.388744 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.388791 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.388841 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.388890 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.388943 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.388991 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.389041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.389098 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.389148 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.389198 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.389247 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.389295 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.389353 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:25.389403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-20 06:07:25.389452 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:25.389506 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.389555 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.389612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.389660 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.389707 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.389756 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.389805 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.389853 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.389901 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.389951 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.390000 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.390049 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.390099 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.390152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.390205 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.390253 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:25.390300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.390360 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.390408 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.390458 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.390515 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.390572 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.390620 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.390670 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.390727 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:07:25.390755 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.390818 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.390874 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.390929 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.390986 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.391040 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:25.391096 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:25.391152 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:25.391207 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.391263 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.391319 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.391383 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.391438 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.391493 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.391549 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.391610 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.391665 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.391721 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.391777 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.391832 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.391888 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.391943 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.391998 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.392053 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:25.392107 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.392164 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.392225 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.392289 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.392350 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.392406 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.392461 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.392516 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.392580 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-20 06:07:25.392613 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.392668 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.392731 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.392786 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.392841 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.392896 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:25.392951 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:25.393007 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:25.393111 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.393167 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.393222 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.393284 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.393351 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.393407 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.393463 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.393518 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.393573 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.393634 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.393694 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.393749 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.393804 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.393860 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.393916 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.393971 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:25.394026 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.394082 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.394137 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.394192 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.394247 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.394303 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.394375 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.394431 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.394494 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-20 06:07:25.394517 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.394568 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.394619 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.394670 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.394720 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.394770 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:25.394820 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:25.394869 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:25.394919 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.394969 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.395019 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.395069 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.395120 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.395171 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.395221 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.395270 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.395326 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.395389 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.395439 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.395489 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.395539 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.395589 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.395639 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.395689 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:25.395745 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.395794 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.395844 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.395894 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.395945 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.395995 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.396044 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.396095 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.396153 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-20 06:07:25.396175 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.396227 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.396280 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.396332 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.396396 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.396447 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-20 06:07:25.396498 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-20 06:07:25.396551 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-20 06:07:25.396621 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.396683 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.396744 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.396795 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.396881 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.396984 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.397044 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.397096 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.397148 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.397201 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.397253 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.397305 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.397373 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.397426 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.397485 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.397538 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-20 06:07:25.397589 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.397641 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.397701 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.397753 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.397805 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.397857 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.397909 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.397961 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.398017 wsdl: current service: Service1 2019-02-20 06:07:25.398036 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-20 06:07:25.398067 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-20 06:07:25.398095 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-20 06:07:25.398123 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-20 06:07:25.398149 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-20 06:07:25.398170 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.398187 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.398196 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.398205 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.398214 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.398223 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:25.398232 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:25.398240 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:25.398249 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.398257 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.398274 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.398283 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.398292 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.398300 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.398308 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.398317 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.398325 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.398333 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.398347 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.398356 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.398364 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.398373 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.398381 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.398388 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:25.398397 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.398405 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.398413 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.398421 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.398429 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.398436 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.398445 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.398459 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.398476 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.398494 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.398509 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.398524 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.398538 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.398553 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:25.398569 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:25.398586 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:25.398596 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.398611 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.398619 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.398626 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.398634 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.398642 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.398650 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.398658 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.398666 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.398673 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.398690 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.398698 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.398706 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.398713 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.398720 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.398728 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:25.398735 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.398743 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.398750 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.398757 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.398764 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.398772 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.398779 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.398787 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.398794 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.398804 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.398812 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.398821 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.398828 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.398835 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:25.398842 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:25.398849 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:25.398856 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.398863 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.398870 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.398877 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.398883 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.398890 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.398897 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.398904 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.398911 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.398918 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.398924 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.398931 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.398938 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.398945 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.398952 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.398959 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:25.398967 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.398974 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.398981 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.398988 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.398995 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.399001 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.399008 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.399014 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.399021 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-20 06:07:25.399029 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.399037 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-20 06:07:25.399044 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-20 06:07:25.399051 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-20 06:07:25.399058 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-20 06:07:25.399065 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-20 06:07:25.399072 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-20 06:07:25.399079 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-20 06:07:25.399085 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-20 06:07:25.399092 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-20 06:07:25.399099 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-20 06:07:25.399105 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.399113 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.399121 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-20 06:07:25.399128 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-20 06:07:25.399135 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-20 06:07:25.399141 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.399200 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-20 06:07:25.399207 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-20 06:07:25.399215 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-20 06:07:25.399222 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-20 06:07:25.399229 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-20 06:07:25.399235 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-20 06:07:25.399242 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-20 06:07:25.399249 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-20 06:07:25.399255 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-20 06:07:25.399262 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-20 06:07:25.399268 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-20 06:07:25.399283 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-20 06:07:25.399289 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-20 06:07:25.399296 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-20 06:07:25.399376 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-20 06:07:25.399386 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:25.399391 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:25.399396 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-20 06:07:25.399403 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-20 06:07:25.399407 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:07:25.399412 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-20 06:07:25.399421 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-20 06:07:25.399429 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:07:25.399473 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.399481 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:25.399496 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-20 06:07:25.399517 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-20 06:07:25.399523 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-20 06:07:25.399528 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-20 06:07:25.399532 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-20 06:07:25.399537 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:25.399548 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:25.399555 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:25.399569 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:25.399582 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.399591 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-20 06:07:25.399596 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-20 06:07:25.399620 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.399629 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:25.399633 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.399657 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:07:25.399662 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-20 06:07:25.399666 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-20 06:07:25.399670 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-20 06:07:25.399674 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-20 06:07:25.399678 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-20 06:07:25.399682 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:25.399687 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-20 06:07:25.399693 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200821" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-20 06:07:25.399703 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:25.399709 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:25.399714 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-20 06:07:25.399720 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.399726 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-20 06:07:25.399730 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-20 06:07:25.399753 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-20 06:07:25.399760 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.399764 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.399770 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.399774 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-20 06:07:25.399784 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:07:25.399792 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:25.399796 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:25.399801 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:07:25.399807 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200821" 2019-02-20 06:07:25.399814 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:25.399819 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:25.399824 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:25.399831 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:25.399835 wsdl: in serializeType: returning: 200821 2019-02-20 06:07:25.399842 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-20 06:07:25.399848 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-20 06:07:25.399853 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-20 06:07:25.399857 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-20 06:07:25.399862 wsdl: in serializeType: returning: 200821 2019-02-20 06:07:25.399866 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200821 2019-02-20 06:07:25.399879 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200821 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-20 06:07:25.399883 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-20 06:07:25.399889 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns7140"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-20 06:07:25.399903 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-20 06:07:25.399909 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200821 2019-02-20 06:07:25.399918 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-20 06:07:25.399993 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-20 06:07:25.399931 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-20 06:07:25.399942 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-20 06:07:25.399947 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-20 06:07:25.399952 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-20 06:07:25.399956 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-20 06:07:25.399963 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:25.399973 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:25.399981 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:07:25.399987 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:07:25.399999 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-20 06:07:25.400009 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-20 06:07:25.400017 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-20 06:07:25.408407 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-20 06:07:25.408443 soap_transport_http: socket connected 2019-02-20 06:07:25.408459 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-20 06:07:25.408468 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-20 06:07:25.408477 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-20 06:07:25.408483 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-20 06:07:25.408487 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-20 06:07:25.408492 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-20 06:07:25.408498 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-20 06:07:25.408542 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-20 06:07:25.417651 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-20 06:07:25.417681 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-20 06:07:25.417691 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:25.417711 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-20 06:07:25.417720 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-20 06:07:25.417742 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-20 06:07:25.417751 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-20 06:07:25.417760 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-20 06:07:25.417769 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-20 06:07:25.417778 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 20 Feb 2019 05:07:23 GMT 2019-02-20 06:07:25.417859 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-20 06:07:25.417871 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-20 06:07:25.417880 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-20 06:07:25.417893 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-20 06:07:25.417936 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-20 06:07:25.417951 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-20 06:07:25.417965 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-20 06:07:25.417972 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-20 06:07:25.417979 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-20 06:07:25.418025 soap_transport_http: closed socket 2019-02-20 06:07:25.418042 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-20 06:07:25.418051 soap_transport_http: end of send() 2019-02-20 06:07:25.418079 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-20 06:07:25.418092 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 20 Feb 2019 05:07:23 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-20 06:07:25.418135 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-20 06:07:25.418149 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-20 06:07:25.418177 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-20 06:07:25.418187 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-20 06:07:25.418392 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-20 06:07:25.418561 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-20 06:07:25.418572 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-20 06:07:25.418584 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-20 06:07:25.418601 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:07:25.418647 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-20 06:07:25.418833 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-20 06:07:25.418866 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-20 06:07:25.418942 nusoap_client: got fault 2019-02-20 06:07:25.418954 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-20 06:07:25.418961 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-20 06:07:25.418968 nusoap_client: detail =