Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 65.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
4042333 Model turbiny: HX35G
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: CUMMINS
 Silnik: CNG
JR T2183
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:26:45 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:26:52.854474 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:26:52.854535 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:52.854556 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179211" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:26:52.854581 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:52.854595 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:26:52.854608 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:26:52.854625 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:26:52.854639 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:52.854650 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:52.854673 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:26:52.854686 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:26:52.854704 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:26:52.854713 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:26:52.854720 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:26:52.854727 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:26:52.854733 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:26:52.854752 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:26:52.854771 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:26:52.854784 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:26:52.854792 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:26:52.854801 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:26:52.854814 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:26:52.854826 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:26:52.862215 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:26:52.862241 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:26:52.862254 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:26:52.862261 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:26:52.862267 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:26:52.862271 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:26:52.862276 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:26:52.862318 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:26:52.880411 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:26:52.880435 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:26:52.880448 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:26:52.880459 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:26:52.880469 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:26:52.880480 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:26:52.880490 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:26:52.880501 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:26:52.880513 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:26:52.880524 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:26:45 GMT 2019-02-24 06:26:52.880535 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:26:52.880546 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:26:52.880557 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:26:52.880574 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:26:52.880617 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:26:52.880652 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-24 06:26:52.887533 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.887773 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.887801 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.888216 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:52.894728 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.894848 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.895118 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.895146 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.895682 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.895720 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.896234 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.902235 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.902284 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.902664 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.902689 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:52.903022 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.903272 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.903323 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.903830 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.903855 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:52.904201 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.904229 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:52.904645 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:52.904787 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.905139 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.905165 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:52.909718 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.909777 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.910129 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:52.910278 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.910333 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.910834 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:26:52.910986 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.911012 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.911464 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.911491 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.911933 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.911963 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.912497 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.912823 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.913061 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.913102 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:26:52.916091 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:26:52.916119 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:26:52.916516 soap_transport_http: read buffer of 215 bytes 2019-02-24 06:26:52.916535 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:26:52.916545 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:26:52.916582 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:26:52.916635 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:26:52.916658 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:26:52.916670 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:26:52.916697 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:26:52.916707 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:26:52.916950 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:26:52.916973 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:26:52.917056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:26:52.917109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917171 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.917187 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917214 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:26:52.917256 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.917270 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917291 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:26:52.917332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917379 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.917405 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.917438 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917451 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.917479 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917528 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.917536 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917557 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:26:52.917571 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917589 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.917599 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:26:52.917615 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917622 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:26:52.917636 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917661 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.917669 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917681 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:26:52.917699 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.917706 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917716 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:26:52.917734 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.917741 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917751 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:26:52.917764 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917788 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.917799 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.917815 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917822 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:26:52.917836 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917861 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.917869 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917879 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:26:52.917892 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917908 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.917918 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:26:52.917933 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917939 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:26:52.917953 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917978 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.917985 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.917995 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:26:52.918013 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.918020 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918029 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:26:52.918047 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.918054 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918064 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:26:52.918082 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.918088 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918098 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:52.918111 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918140 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.918150 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.918165 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918172 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.918187 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918210 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918217 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918231 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.918280 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.918304 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918317 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:52.918328 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:26:52.918340 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:26:52.918365 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:26:52.918381 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918387 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:26:52.918401 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918426 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.918433 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918443 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:52.918456 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.918481 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.918496 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918503 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.918516 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918546 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.918554 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918564 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:26:52.918577 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.918603 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:26:52.918618 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918625 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:26:52.918639 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918663 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.918670 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918680 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:52.918693 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918708 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.918718 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.918733 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918739 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.918753 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918778 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.918785 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918795 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:26:52.918808 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918823 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.918833 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:26:52.918848 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918854 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:26:52.918867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918892 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.918899 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918909 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:26:52.918927 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.918933 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918943 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:52.918956 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.918975 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.918985 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:26:52.919000 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919006 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.919020 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919044 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.919052 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919061 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:26:52.919074 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919090 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.919100 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:26:52.919115 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919121 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:26:52.919139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919165 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.919172 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919182 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:26:52.919201 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.919208 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919218 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:52.919231 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919250 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.919260 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:26:52.919275 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919281 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.919302 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919329 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.919336 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919346 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:26:52.919359 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919375 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.919385 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:26:52.919400 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919406 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:26:52.919419 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919443 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.919450 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919460 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:52.919473 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919488 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.919498 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:26:52.919513 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919519 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.919532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919557 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.919564 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919574 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:26:52.919587 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919602 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.919612 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:26:52.919627 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919633 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:26:52.919646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919670 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.919678 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919687 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:52.919700 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919715 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.919725 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.919740 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919746 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.919759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919783 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.919790 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919800 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:26:52.919813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919829 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.919839 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:26:52.919853 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919859 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:26:52.919873 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919897 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.919904 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919914 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:26:52.919927 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919941 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.919951 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.919966 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.919972 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.919985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920010 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.920017 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920027 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:26:52.920040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.920065 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:26:52.920080 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920086 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:26:52.920099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920123 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.920130 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920140 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:26:52.920153 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920168 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.920178 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.920193 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920199 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.920213 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920237 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.920244 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920254 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:26:52.920267 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.920297 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:26:52.920314 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920320 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:26:52.920334 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920358 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.920365 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920375 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:26:52.920393 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.920399 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920409 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:26:52.920422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920441 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.920451 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.920466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920472 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.920485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920510 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.920517 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920527 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:26:52.920540 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920555 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.920565 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:26:52.920580 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920586 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:26:52.920600 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.920631 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:52.920654 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.920679 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.920694 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920700 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.920713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920738 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.920745 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920755 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:26:52.920768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.920793 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:52.920808 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920814 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:26:52.920827 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920852 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:26:52.920859 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920869 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:26:52.920882 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920898 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.920907 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.920922 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920928 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.920942 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920965 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920971 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.920985 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921009 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.921031 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.921048 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921059 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:52.921069 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:26:52.921082 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:26:52.921107 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:26:52.921121 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921127 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:26:52.921141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921166 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:26:52.921173 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921183 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:26:52.921196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.921222 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.921237 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921243 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.921256 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921280 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921286 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921311 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921336 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.921356 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.921373 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921384 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:52.921394 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:26:52.921407 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:26:52.921431 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:26:52.921446 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921452 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:26:52.921466 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921490 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.921498 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921508 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:26:52.921526 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.921533 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921542 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:26:52.921560 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.921567 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921577 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:26:52.921594 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.921609 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921619 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:26:52.921637 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.921644 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921653 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:26:52.921670 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.921677 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921686 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:26:52.921703 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.921710 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921719 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:52.921732 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.921782 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.921798 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921804 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.921818 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921843 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.921850 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921860 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:26:52.921873 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921888 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.921898 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:26:52.921913 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921919 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:26:52.921933 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921957 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.921964 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.921974 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:26:52.921992 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.921999 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922008 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:52.922025 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922032 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922042 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:26:52.922055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.922088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.922102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922109 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.922122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922146 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922155 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922165 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:26:52.922178 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922194 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.922203 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:26:52.922218 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922224 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:26:52.922238 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922262 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922269 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922279 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:52.922292 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.922323 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.922338 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922345 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.922358 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922383 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922390 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922400 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:26:52.922413 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922428 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.922438 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:52.922452 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922459 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:26:52.922472 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922496 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922503 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922513 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:26:52.922530 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922537 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922547 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:52.922565 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922572 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922581 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:26:52.922594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922617 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.922627 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.922642 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922648 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.922662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922686 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922694 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922703 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:26:52.922717 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.922742 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:52.922757 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922763 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.922776 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922801 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.922808 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922818 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:26:52.922836 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922843 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922853 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:26:52.922870 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.922877 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922886 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:52.922904 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.922910 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922920 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:26:52.922937 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.922944 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922954 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:26:52.922967 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.922997 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.923008 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.923023 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923029 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.923043 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923068 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923075 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923085 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:26:52.923098 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923113 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.923123 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.923137 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923165 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923173 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923183 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923196 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923213 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.923227 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923252 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.923259 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923269 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:52.923287 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.923300 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923311 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:26:52.923329 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.923336 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923346 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:26:52.923364 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.923370 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923380 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:26:52.923397 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.923404 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923414 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:26:52.923432 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:26:52.923438 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923448 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:26:52.923466 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.923472 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923482 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.923500 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.923506 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923516 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:52.923533 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.923540 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923550 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:26:52.923567 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.923574 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923584 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:26:52.923596 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923648 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.923665 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923671 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.923686 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923710 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.923717 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923727 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:26:52.923745 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.923752 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923761 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:26:52.923779 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.923786 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923803 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:26:52.923821 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.923828 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923837 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:26:52.923850 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.923888 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923903 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923909 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.923923 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923948 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.923955 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923965 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:26:52.923978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.923993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.924003 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.924017 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924043 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924050 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924060 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924073 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924089 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.924103 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924128 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.924135 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924145 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:26:52.924163 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.924170 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924180 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:26:52.924198 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.924204 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924214 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:26:52.924231 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.924238 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924247 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:26:52.924265 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.924272 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924281 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:26:52.924303 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.924313 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924323 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:26:52.924341 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.924348 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924357 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:52.924375 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.924381 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924391 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:26:52.924408 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.924415 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924424 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:26:52.924442 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.924448 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924458 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:26:52.924475 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.924482 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924491 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:26:52.924504 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.924559 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.924576 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924583 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.924596 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924621 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.924628 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924638 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:26:52.924655 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.924662 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924671 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:52.924689 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.924696 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924705 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:26:52.924723 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:52.924730 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924739 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.924752 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924779 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.924790 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.924805 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924811 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.924825 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924850 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.924857 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924867 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:26:52.924880 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.924895 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.924905 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.924919 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.924947 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.924954 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.924964 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.924977 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.924993 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.925007 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925033 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.925040 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925050 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:26:52.925067 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.925074 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925084 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:26:52.925105 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.925112 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925122 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:26:52.925140 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.925147 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925156 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:26:52.925174 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.925180 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925190 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:26:52.925208 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.925215 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925224 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:26:52.925241 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.925248 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925258 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:52.925275 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.925283 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925293 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:26:52.925316 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.925323 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925333 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:26:52.925351 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925358 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925367 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:26:52.925385 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.925392 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925401 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:26:52.925419 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.925425 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925435 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:26:52.925448 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.925507 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.925523 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925550 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925558 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925568 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925581 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925597 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.925611 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925636 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.925643 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925653 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:26:52.925670 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.925677 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925687 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:26:52.925704 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.925711 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925720 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:26:52.925738 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.925745 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925754 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:26:52.925771 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.925778 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925788 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:26:52.925805 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.925812 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925822 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:26:52.925839 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.925846 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925855 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:26:52.925873 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.925880 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925889 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:26:52.925907 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.925914 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925923 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:26:52.925941 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.925947 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925957 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:26:52.925974 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.925981 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.925990 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:26:52.926008 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.926015 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.926024 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:26:52.926041 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.926048 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.926057 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:52.926075 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.926082 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.926091 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:26:52.926104 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.926170 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.926188 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926194 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:26:52.926209 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926234 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.926241 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926251 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:26:52.926264 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926280 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.926290 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.926318 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926324 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.926338 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926364 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.926371 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926381 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:26:52.926394 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926409 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.926419 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:26:52.926434 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926440 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:26:52.926454 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926480 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.926487 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926497 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:52.926514 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.926521 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926531 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:26:52.926548 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.926555 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926565 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:26:52.926582 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:52.926589 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926598 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:26:52.926611 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.926649 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:26:52.926663 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926670 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.926683 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926708 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:52.926715 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926725 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:26:52.926738 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.926753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.926763 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:26:52.926776 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:52.926803 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:26:52.926810 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:52.926820 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:26:52.926833 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:52.926849 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.926863 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.926889 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.926896 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.926905 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:26:52.926923 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.926930 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.926940 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:26:52.926957 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.926964 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.926974 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:26:52.926991 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:26:52.926998 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.927008 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:26:52.927026 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.927032 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.927042 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:26:52.927059 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.927066 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.927076 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:26:52.927093 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.927100 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.927110 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:52.927127 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.927134 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.927144 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:26:52.927161 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.927168 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.927178 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:26:52.927196 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.927202 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.927212 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:52.927225 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:26:52.927275 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.927292 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927303 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:26:52.927318 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927343 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.927351 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927361 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:52.927374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.927399 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.927414 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927420 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.927434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927458 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:26:52.927465 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927475 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:26:52.927489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.927513 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:26:52.927527 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:52.927554 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:52.927561 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:52.927571 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:26:52.927589 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:26:52.927596 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:52.927605 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:26:52.927623 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:52.927630 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:52.927639 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:26:52.927652 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:26:52.927677 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.927692 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927699 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.927713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927738 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.927746 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927755 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:52.927773 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.927780 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927790 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:26:52.927807 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.927814 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927823 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:26:52.927836 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927859 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.927869 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.927883 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927890 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.927904 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927929 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.927936 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927946 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:26:52.927959 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.927974 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.927984 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.927998 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928024 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928031 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928041 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928054 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928070 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.928084 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928109 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.928117 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928126 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:26:52.928144 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.928151 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928161 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:26:52.928178 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.928185 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928195 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:26:52.928212 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.928219 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928229 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:26:52.928246 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.928253 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928263 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:26:52.928280 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.928287 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928302 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:26:52.928321 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.928328 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928337 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:26:52.928355 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.928362 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928372 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:26:52.928389 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.928397 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928407 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:26:52.928420 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.928466 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.928483 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928489 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:26:52.928504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928528 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.928535 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928545 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:26:52.928564 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.928570 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928580 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:26:52.928598 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.928612 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928621 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:52.928639 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.928645 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928655 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:26:52.928672 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.928679 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928689 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:26:52.928702 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.928743 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.928758 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928764 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.928778 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928801 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928808 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928845 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.928865 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.928882 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928893 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:52.928903 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:26:52.928916 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:26:52.928940 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:26:52.928955 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928961 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:26:52.928975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.928999 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.929006 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929016 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:26:52.929029 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.929054 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.929069 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929075 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.929089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929113 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:26:52.929120 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929130 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:26:52.929143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929158 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.929168 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:26:52.929183 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929189 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:26:52.929202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929227 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.929234 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929244 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:52.929257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.929288 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.929322 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929329 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.929344 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929369 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929376 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929386 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:26:52.929400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.929416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.929426 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:26:52.929439 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929466 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929473 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929483 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929496 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929512 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.929526 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929552 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.929561 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929571 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:26:52.929588 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.929595 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929605 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:26:52.929623 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.929629 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929639 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:26:52.929656 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.929663 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929672 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:26:52.929690 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.929697 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929706 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:26:52.929724 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:26:52.929731 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929740 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:26:52.929758 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:26:52.929764 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929774 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:26:52.929791 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:26:52.929798 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929808 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:26:52.929825 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:52.929832 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929842 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:26:52.929859 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.929866 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929876 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:26:52.929893 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.929900 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929910 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:26:52.929927 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.929934 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929943 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:26:52.929961 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.929968 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.929977 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:26:52.929990 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.930052 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.930070 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930076 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:26:52.930091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930115 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.930123 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930133 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:26:52.930146 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.930171 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.930185 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930192 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.930206 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930231 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.930238 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930248 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:26:52.930261 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930277 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.930286 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:26:52.930311 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930318 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.930332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930356 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.930364 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930373 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:26:52.930391 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.930398 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930407 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:26:52.930424 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.930431 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930441 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:26:52.930458 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.930465 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930475 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:26:52.930488 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930515 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.930525 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930540 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930546 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.930561 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930586 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930593 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930610 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:26:52.930623 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.930638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.930648 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.930662 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930690 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930697 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930707 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930720 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930738 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.930751 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930776 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.930783 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930793 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:26:52.930810 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.930817 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930827 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:26:52.930844 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.930851 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930861 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:26:52.930878 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.930885 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930895 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:26:52.930912 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.930919 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930929 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:26:52.930946 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.930953 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930963 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:26:52.930980 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:26:52.930987 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.930997 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:26:52.931010 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.931049 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.931065 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931071 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:26:52.931085 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931118 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.931125 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931135 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:26:52.931153 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.931160 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931169 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:26:52.931187 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.931193 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931203 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:26:52.931220 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.931227 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931237 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:26:52.931254 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.931261 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931270 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:26:52.931287 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.931307 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931318 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:26:52.931336 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.931343 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931353 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:26:52.931370 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.931377 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931387 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:26:52.931400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931442 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.931453 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.931468 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931474 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:26:52.931489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931513 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:52.931520 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931530 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:26:52.931543 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.931569 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:26:52.931585 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:26:52.931601 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:26:52.931612 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:26:52.931627 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931634 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:26:52.931647 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931670 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.931691 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:26:52.931708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.931719 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:26:52.931729 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:26:52.931746 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.931752 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:26:52.931763 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:26:52.931779 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:26:52.931787 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:26:52.931797 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:26:52.931814 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.931821 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.931830 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.931847 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.931854 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.931864 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.931881 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.931888 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.931898 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.931915 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.931921 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:26:52.931931 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.931948 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:52.931955 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:26:52.931964 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:52.931981 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:26:52.931988 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:26:52.931997 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:26:52.932014 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.932021 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.932031 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.932048 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:26:52.932054 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:26:52.932064 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:26:52.932081 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.932087 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:26:52.932097 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.932114 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.932121 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:26:52.932131 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.932147 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:26:52.932153 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:26:52.932163 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:26:52.932175 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:26:52.932206 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.932236 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:26:52.932263 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.932301 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:26:52.932330 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.932357 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:26:52.932384 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.932410 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:26:52.932437 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.932463 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:26:52.932489 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:26:52.932515 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:26:52.932542 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:26:52.932568 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:26:52.932595 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:26:52.932622 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:26:52.932649 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.932675 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:26:52.932701 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.932727 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:26:52.932753 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.932780 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:26:52.932806 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.932832 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:26:52.932859 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.932886 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:52.932912 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.932939 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:26:52.932964 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.932990 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:26:52.933016 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.933044 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:26:52.933070 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.933097 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:26:52.933123 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.933152 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:52.933179 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.933206 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:26:52.933232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.933259 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.933285 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.933318 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.933345 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.933371 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.933397 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.933423 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:26:52.933449 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:26:52.933475 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:26:52.933502 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.933528 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:26:52.933554 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.933580 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.933612 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.933638 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:26:52.933665 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.933691 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:26:52.933718 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.933745 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:26:52.933770 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.933797 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:26:52.933823 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.933850 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:26:52.933876 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.933903 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:26:52.933932 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.933950 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.933976 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:52.934002 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934020 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934037 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934102 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:52.934128 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934145 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934162 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934179 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934204 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:52.934230 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934256 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.934282 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934313 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.934339 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934356 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934383 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.934408 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934425 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934452 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.934478 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934504 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.934530 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934556 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:52.934582 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934608 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.934634 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934660 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.934686 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934703 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934729 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:52.934755 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934782 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.934808 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934834 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:52.934860 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934886 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:52.934912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934929 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934946 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934963 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934980 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.934996 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935013 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935038 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.935065 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935082 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935099 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935124 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.935151 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935177 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.935203 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935221 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935237 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935264 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.935290 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935320 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935338 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935355 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.935423 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935440 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935457 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935474 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935500 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.935525 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935542 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935559 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935576 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935602 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.935627 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935653 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.935679 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935696 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935713 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935730 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935758 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:52.935784 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935811 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:26:52.935837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935854 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935870 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935896 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.935922 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935972 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.935989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936015 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:52.936041 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936067 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:26:52.936093 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936119 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.936145 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936172 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.936197 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936231 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936248 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936274 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.936312 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936331 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936366 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936383 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936400 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936417 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936433 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936459 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:26:52.936487 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936504 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936530 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:52.936556 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936573 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936590 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936616 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:52.936642 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936659 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936676 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936693 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936718 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:52.936744 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936770 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.936797 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936823 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.936849 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936866 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936891 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.936918 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936934 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.936960 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.936985 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937011 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.937038 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937063 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:52.937089 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937115 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.937141 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937167 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:26:52.937193 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937210 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937235 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:26:52.937261 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937287 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.937320 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937346 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:52.937372 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937399 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:52.937425 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937458 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937475 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937492 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937508 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937525 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937550 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.937577 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937594 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937610 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937636 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.937662 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937694 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.937720 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937743 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937760 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937785 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.937811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937828 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937845 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937862 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937904 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:26:52.937930 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937947 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937964 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.937980 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938006 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.938032 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938049 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938066 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938082 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938108 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.938134 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938160 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:26:52.938186 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938203 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938220 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938237 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938263 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:26:52.938289 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938320 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:26:52.938346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938364 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938386 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938412 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.938438 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938455 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938472 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938488 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938505 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938531 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:26:52.938557 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938583 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:26:52.938609 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938635 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:26:52.938661 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938693 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:26:52.938718 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938742 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938758 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938775 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938801 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.938827 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938879 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938912 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938928 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938945 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:26:52.938971 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:26:52.938996 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.939053 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.939102 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.939150 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.939197 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.939245 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:52.939297 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:26:52.939347 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:52.939397 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.939446 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.939493 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.939540 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.939587 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.939635 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.939682 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.939729 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.939776 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.939823 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.939871 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.939919 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.939968 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.940022 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.940076 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.940122 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:52.940169 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.940214 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.940261 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.940316 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.940365 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.940418 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.940465 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.940513 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.940569 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.940617 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.940664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.940712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.940758 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.940805 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:52.940854 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:26:52.940901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:52.940948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.940994 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.941041 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.941087 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.941133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.941180 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.941227 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.941275 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.941328 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.941383 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.941432 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.941480 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.941528 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.941580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.941631 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.941677 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:52.941725 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.941771 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.941816 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.941864 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.941912 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.941962 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.942008 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.942056 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.942112 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.942160 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.942208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.942255 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.942307 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.942355 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:52.942403 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:26:52.942450 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:52.942497 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.942543 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.942592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.942638 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.942745 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.942793 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.942841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.942887 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.942934 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.942982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.943029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.943078 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.943127 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.943179 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.943229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.943276 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:52.943335 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.943382 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.943429 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.943477 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.943525 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.943579 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.943628 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.943676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.943732 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:26:52.943759 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.943819 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.943874 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.943927 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.943982 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.944034 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:52.944087 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:26:52.944139 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:52.944192 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.944244 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.944302 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.944364 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.944416 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.944469 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.944522 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.944574 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.944627 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.944680 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.944733 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.944786 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.944839 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.944892 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.944945 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.944998 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:52.945050 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.945103 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.945162 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.945216 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.945269 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.945327 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.945380 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.945432 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.945493 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:26:52.945517 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.945571 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.945625 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.945678 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.945731 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.945784 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:52.945836 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:26:52.945890 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:52.945943 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.945996 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.946050 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.946102 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.946155 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.946208 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.946262 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.946327 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.946382 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.946436 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.946490 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.946543 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.946595 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.946654 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.946707 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.946761 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:52.946815 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.946869 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.946922 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.946976 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.947031 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.947085 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.947138 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.947191 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.947251 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:26:52.947274 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.947338 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.947386 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.947434 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.947483 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.947530 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:52.947577 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:26:52.947624 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:52.947671 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.947718 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.947766 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.947814 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.947861 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.947910 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.947957 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.948004 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.948116 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.948165 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.948213 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.948260 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.948320 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.948368 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.948415 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.948462 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:52.948509 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.948557 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.948604 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.948652 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.948698 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.948745 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.948792 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.948839 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.948894 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:26:52.948916 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.948966 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.949015 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.949072 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.949121 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.949170 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:26:52.949219 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:26:52.949268 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:26:52.949323 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.949372 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.949422 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.949471 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.949520 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.949569 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.949618 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.949667 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.949716 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.949766 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.949815 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.949865 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.949914 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.949964 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.950013 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.950062 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:26:52.950111 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.950160 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.950210 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.950259 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.950315 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.950364 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.950413 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.950463 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.950515 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:26:52.950533 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:26:52.950563 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:26:52.950591 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:26:52.950618 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:26:52.950644 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:26:52.950665 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.950683 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.950693 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.950704 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.950713 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.950723 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:26:52.950732 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:26:52.950741 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:26:52.950750 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.950759 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.950768 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.950777 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.950787 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.950796 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.950805 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.950813 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.950822 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.950831 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.950839 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.950848 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.950856 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.950864 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.950873 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.950881 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:26:52.950889 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.950898 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.950906 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.950914 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.950922 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.950930 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.950938 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.950946 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.950955 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.950965 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.950973 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.950982 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.950990 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.950998 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:26:52.951007 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:26:52.951015 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:26:52.951023 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.951031 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.951039 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.951047 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.951055 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.951062 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.951070 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.951078 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.951086 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.951093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.951101 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.951109 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.951117 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.951124 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.951132 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.951139 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:26:52.951147 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.951154 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.951161 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.951169 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.951176 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.951183 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.951191 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.951199 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.951207 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.951217 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.951226 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.951234 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.951241 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.951249 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:26:52.951256 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:26:52.951263 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:26:52.951271 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.951278 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.951285 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.951292 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.951309 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.951317 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.951325 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.951332 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.951339 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.951346 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.951353 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.951361 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.951368 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.951375 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.951382 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.951389 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:26:52.951397 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.951404 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.951411 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.951418 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.951425 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.951431 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.951438 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.951445 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.951452 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:26:52.951460 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.951467 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:26:52.951475 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:26:52.951482 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:26:52.951489 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:26:52.951496 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:26:52.951503 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:26:52.951510 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:26:52.951517 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:26:52.951524 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:26:52.951531 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:26:52.951538 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.951546 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.951554 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:26:52.951561 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:26:52.951568 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:26:52.951574 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.951582 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:26:52.951589 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:26:52.951603 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:26:52.951610 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:26:52.951617 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:26:52.951624 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:26:52.951631 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:26:52.951637 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:26:52.951644 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:26:52.951651 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:26:52.951657 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:26:52.951663 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:26:52.951670 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:26:52.951676 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:26:52.951758 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:26:52.951768 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:26:52.951774 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:26:52.951779 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:26:52.951785 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:26:52.951790 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:26:52.951794 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:26:52.951803 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:26:52.951811 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:26:52.951851 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.951858 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179211" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:26:52.951871 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:26:52.951892 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:26:52.951899 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:26:52.951903 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:26:52.951908 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:26:52.951913 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179211" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:26:52.951924 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:52.951931 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:52.951936 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:52.951947 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.951957 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:26:52.951962 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:26:52.951985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.951994 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:26:52.951999 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.952022 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:26:52.952027 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:26:52.952031 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:26:52.952035 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:26:52.952039 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:26:52.952042 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:26:52.952047 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:26:52.952051 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:26:52.952057 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179211" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:26:52.952066 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:52.952073 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:52.952077 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:26:52.952084 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.952089 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:26:52.952093 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:26:52.952116 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:26:52.952122 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.952127 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.952133 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.952137 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:26:52.952146 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:26:52.952154 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:52.952158 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:26:52.952163 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:26:52.952169 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179211" 2019-02-24 06:26:52.952176 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:52.952180 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:26:52.952186 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:52.952192 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:52.952196 wsdl: in serializeType: returning: 179211 2019-02-24 06:26:52.952203 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:26:52.952209 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:26:52.952214 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:26:52.952218 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:26:52.952222 wsdl: in serializeType: returning: 179211 2019-02-24 06:26:52.952227 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179211 2019-02-24 06:26:52.952239 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179211 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:26:52.952244 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:26:52.952250 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns8437"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:26:52.952264 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:26:52.952270 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179211 2019-02-24 06:26:52.952279 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:26:52.952362 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:26:52.952291 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:26:52.952311 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:26:52.952317 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:26:52.952322 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:26:52.952325 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:26:52.952333 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:26:52.952342 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:26:52.952350 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:26:52.952356 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:26:52.952368 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:26:52.952379 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:26:52.952386 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:26:52.959955 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:26:52.959971 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:26:52.959981 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:26:52.959987 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:26:52.959992 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:26:52.959997 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:26:52.960001 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:26:52.960005 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:26:52.960010 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:26:52.960043 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:26:52.970205 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:26:52.970222 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:26:52.970228 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:26:52.970234 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:26:52.970239 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:26:52.970244 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:26:52.970250 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:26:52.970255 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:26:52.970260 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:26:52.970266 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:26:45 GMT 2019-02-24 06:26:52.970271 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:26:52.970276 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:26:52.970282 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:26:52.970290 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:26:52.970319 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:26:52.970338 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:26:52.970348 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:26:52.970352 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:26:52.970357 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:26:52.970397 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:26:52.970409 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:26:52.970414 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:26:52.970429 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:26:52.970435 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:26:45 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:26:52.970459 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:26:52.970468 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:26:52.970485 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:26:52.970491 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:26:52.970584 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:26:52.970684 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:26:52.970691 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:26:52.970699 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:26:52.970709 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:26:52.970732 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:26:52.970787 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:26:52.970806 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:26:52.970817 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:26:52.970824 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:26:52.970829 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:26:52.970833 nusoap_client: detail =