Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 65.40Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
2834997 Model turbiny: HX25
 Producent OE: HOLSET
 Pojazd: IVECO
 Silnik: NEF4CYL2V
JR T2184
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sun, 24 Feb 2019 05:42:11 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-24 06:42:18.737514 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-24 06:42:18.737581 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:42:18.737604 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179212" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-24 06:42:18.737631 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:42:18.737647 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-24 06:42:18.737660 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-24 06:42:18.737680 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-24 06:42:18.737695 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:42:18.737706 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:42:18.737720 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-24 06:42:18.737734 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:42:18.737754 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:42:18.737763 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:42:18.737772 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:42:18.737781 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:42:18.737789 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-24 06:42:18.737808 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:42:18.737829 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:42:18.737843 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:42:18.737853 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-24 06:42:18.737862 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-24 06:42:18.737877 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:42:18.737891 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:42:18.745674 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:42:18.745696 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:42:18.745708 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-24 06:42:18.745715 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:42:18.745720 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:42:18.745725 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-24 06:42:18.745729 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-24 06:42:18.745764 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-24 06:42:18.763388 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-24 06:42:18.763436 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-24 06:42:18.763444 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:42:18.763450 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:42:18.763456 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:42:18.763462 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:42:18.763468 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:42:18.763474 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:42:18.763479 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:42:18.763485 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:42:11 GMT 2019-02-24 06:42:18.763490 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:42:18.763495 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-24 06:42:18.763502 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:42:18.763516 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-24 06:42:18.763550 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-24 06:42:18.770644 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-02-24 06:42:18.770781 soap_transport_http: read buffer of 7312 bytes 2019-02-24 06:42:18.771280 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:42:18.777774 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.778029 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:42:18.778488 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:42:18.779031 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.779264 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.785047 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:42:18.785380 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.785413 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:42:18.785962 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:42:18.786522 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.786768 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:42:18.787349 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.787366 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:42:18.787807 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:42:18.788166 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.788198 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.792514 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:42:18.792927 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-24 06:42:18.793282 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.793512 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.793772 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-02-24 06:42:18.794357 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-24 06:42:18.794451 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.794469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.794956 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-24 06:42:18.795422 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.795618 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-24 06:42:18.795654 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-02-24 06:42:18.798130 soap_transport_http: read buffer of 7455 bytes 2019-02-24 06:42:18.798159 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:42:18.798165 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-24 06:42:18.798267 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-24 06:42:18.798324 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:42:18.798341 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:42:18.798348 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:42:18.798366 wsdl: got WSDL URL 2019-02-24 06:42:18.798371 wsdl: Parse WSDL 2019-02-24 06:42:18.798543 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-24 06:42:18.798560 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-24 06:42:18.798608 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798626 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-24 06:42:18.798646 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798677 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.798686 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798701 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:42:18.798722 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.798730 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798741 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:42:18.798756 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.798798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.798814 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798821 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.798838 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798866 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.798874 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798885 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-24 06:42:18.798898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798916 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.798926 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:42:18.798941 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798948 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-24 06:42:18.798962 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.798987 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.798995 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799005 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:42:18.799023 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.799030 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799040 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:42:18.799058 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.799065 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799074 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:42:18.799087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799111 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.799122 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.799137 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799144 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-24 06:42:18.799158 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799183 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.799190 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799200 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-24 06:42:18.799213 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799229 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.799239 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-24 06:42:18.799254 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799260 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-24 06:42:18.799283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799310 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.799317 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799327 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-24 06:42:18.799345 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.799352 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799362 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-24 06:42:18.799379 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.799386 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799395 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-24 06:42:18.799413 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.799420 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799429 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:42:18.799442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799471 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.799482 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.799497 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799503 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.799518 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799549 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799563 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799590 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.799669 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.799690 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799706 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:42:18.799717 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-24 06:42:18.799729 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:42:18.799763 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:42:18.799780 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799786 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-24 06:42:18.799801 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799827 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.799834 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799844 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:42:18.799902 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799920 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.799930 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.799947 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.799954 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.799971 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800003 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.800011 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800022 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-24 06:42:18.800069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800091 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.800105 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:42:18.800126 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800133 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-24 06:42:18.800149 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800175 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.800182 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800192 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:42:18.800205 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.800234 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.800254 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800261 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.800280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800306 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.800314 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800324 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-24 06:42:18.800341 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.800429 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-24 06:42:18.800456 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800467 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-24 06:42:18.800500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800600 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.800615 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800628 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:42:18.800648 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.800656 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800665 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:42:18.800679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800702 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.800714 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-24 06:42:18.800734 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800741 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.800757 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800782 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.800789 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800799 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-24 06:42:18.800813 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800831 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.800841 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-24 06:42:18.800862 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800869 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-24 06:42:18.800883 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800908 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.800916 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800926 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:42:18.800948 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.800955 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.800974 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:42:18.800989 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.801019 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-24 06:42:18.801035 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801041 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.801055 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801084 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.801096 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801107 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-24 06:42:18.801120 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801136 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.801145 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-24 06:42:18.801161 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801167 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-24 06:42:18.801183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801212 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.801220 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801231 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:42:18.801244 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801260 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.801269 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-24 06:42:18.801291 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801298 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.801315 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801343 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.801350 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801360 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-24 06:42:18.801374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801389 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.801399 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-24 06:42:18.801414 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801420 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-24 06:42:18.801434 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801459 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.801466 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801476 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:42:18.801489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801504 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.801514 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.801529 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801535 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.801548 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801573 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.801581 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801591 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-24 06:42:18.801603 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801619 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.801629 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:42:18.801643 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801650 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-24 06:42:18.801663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801688 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.801695 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801704 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:42:18.801718 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801733 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.801742 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.801757 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801764 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.801777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801802 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.801809 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801819 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-24 06:42:18.801832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.801857 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:42:18.801872 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801878 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-24 06:42:18.801892 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801971 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.801981 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.801993 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-24 06:42:18.802007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802027 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.802037 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.802056 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802063 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.802082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802108 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.802115 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802126 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-24 06:42:18.802139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802154 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.802167 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:42:18.802183 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802194 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-24 06:42:18.802208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802233 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.802241 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802251 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-24 06:42:18.802269 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.802283 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802294 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-24 06:42:18.802312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802332 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.802343 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.802359 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802365 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.802379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802407 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.802415 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802425 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-24 06:42:18.802443 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802459 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.802469 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:42:18.802484 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802491 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:42:18.802505 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802533 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.802540 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802550 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:42:18.802563 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802578 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.802588 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.802604 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802610 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.802623 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802648 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.802656 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802666 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:42:18.802679 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802694 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.802704 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:42:18.802718 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802724 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:42:18.802738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802763 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:42:18.802770 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802779 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:42:18.802793 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.802817 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.802832 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802839 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.802852 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802875 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802882 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802895 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802921 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.802944 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.802961 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.802972 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:42:18.802982 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-24 06:42:18.802995 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803009 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:42:18.803019 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:42:18.803034 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803040 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-24 06:42:18.803054 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803079 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:42:18.803086 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803096 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-24 06:42:18.803109 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803124 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.803134 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.803149 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803155 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.803168 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803192 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803198 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803212 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803235 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.803256 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.803277 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803289 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:42:18.803299 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-24 06:42:18.803312 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803326 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:42:18.803336 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:42:18.803351 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803357 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-24 06:42:18.803371 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803396 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.803403 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803413 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-24 06:42:18.803431 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.803438 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803448 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-24 06:42:18.803466 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.803473 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803482 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-24 06:42:18.803500 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.803506 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803516 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:42:18.803534 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.803540 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803550 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:42:18.803567 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.803574 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803584 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-24 06:42:18.803601 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.803608 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803617 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:42:18.803630 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.803681 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.803696 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803702 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.803716 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803741 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.803748 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803758 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-24 06:42:18.803771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803786 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.803796 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:42:18.803811 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803817 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-24 06:42:18.803831 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803855 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.803862 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803872 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:42:18.803890 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.803897 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803907 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:42:18.803924 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.803931 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803941 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:42:18.803954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.803978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.803988 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.804003 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804009 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.804022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804047 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.804054 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-24 06:42:18.804077 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804092 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.804102 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:42:18.804117 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804123 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:42:18.804137 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804161 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.804168 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804178 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:42:18.804191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804206 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.804216 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.804231 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804238 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.804251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804282 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.804290 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804300 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:42:18.804322 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804337 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.804347 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:42:18.804363 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804369 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-24 06:42:18.804382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804407 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.804414 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804424 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-24 06:42:18.804442 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.804448 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804458 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:42:18.804476 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.804483 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804493 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:42:18.804505 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804528 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.804538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.804553 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804560 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.804573 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804599 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.804606 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804616 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-24 06:42:18.804631 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804646 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.804656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:42:18.804671 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804677 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.804691 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804715 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.804722 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804732 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:42:18.804750 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.804756 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804766 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:42:18.804783 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.804790 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804800 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:42:18.804817 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.804824 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804834 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:42:18.804851 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.804858 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804868 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:42:18.804881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.804922 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.804937 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804943 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.804957 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.804982 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.804990 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805000 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-24 06:42:18.805013 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.805039 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.805053 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805082 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805089 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805099 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805112 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805128 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.805142 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805167 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.805174 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805184 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:42:18.805202 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.805209 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805218 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-24 06:42:18.805236 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.805243 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805252 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-24 06:42:18.805270 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.805282 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805292 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:42:18.805311 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.805317 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805327 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-24 06:42:18.805345 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:42:18.805352 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805361 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-24 06:42:18.805379 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.805385 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805395 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.805413 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.805419 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805429 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:42:18.805447 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.805453 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805463 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:42:18.805481 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.805488 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805497 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:42:18.805510 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805562 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.805580 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805586 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.805601 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805625 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.805632 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805642 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:42:18.805659 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.805666 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805676 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:42:18.805693 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.805700 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805710 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:42:18.805728 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.805734 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805743 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:42:18.805757 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.805794 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805815 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.805828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805853 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805860 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805870 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-24 06:42:18.805883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.805899 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.805908 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.805922 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805949 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805956 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805966 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805979 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.805995 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.806009 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806034 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.806042 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806051 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:42:18.806069 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.806076 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806085 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:42:18.806103 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.806110 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806119 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:42:18.806137 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.806143 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806152 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:42:18.806170 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.806177 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806186 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:42:18.806204 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.806211 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806220 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:42:18.806238 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.806244 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806254 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:42:18.806271 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.806283 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806293 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:42:18.806311 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.806318 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806328 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:42:18.806346 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.806352 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806362 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:42:18.806379 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.806386 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806396 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:42:18.806408 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.806463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.806481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806487 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.806501 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806526 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.806533 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806543 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:42:18.806560 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.806575 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806585 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:42:18.806602 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.806609 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806619 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:42:18.806642 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:42:18.806648 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806658 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.806671 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806698 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.806708 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.806723 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806729 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.806743 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806768 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.806775 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806786 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-24 06:42:18.806799 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.806814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.806823 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.806837 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.806865 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.806872 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.806882 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.806895 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.806911 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.806925 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.806951 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.806958 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.806968 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:42:18.806986 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.806993 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807003 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-24 06:42:18.807024 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.807031 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807041 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-24 06:42:18.807059 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.807066 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807075 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-24 06:42:18.807093 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.807099 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807110 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:42:18.807128 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.807134 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807144 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:42:18.807161 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.807168 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807178 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:42:18.807195 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.807202 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807211 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-24 06:42:18.807228 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.807235 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807244 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-24 06:42:18.807262 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807269 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807284 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-24 06:42:18.807302 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.807309 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807319 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:42:18.807336 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.807343 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807352 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:42:18.807365 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.807425 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.807441 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807469 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807476 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807486 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807499 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807515 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.807529 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807555 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.807562 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807572 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-24 06:42:18.807589 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.807596 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807606 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-24 06:42:18.807623 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.807630 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807640 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:42:18.807657 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.807691 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807703 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-24 06:42:18.807724 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.807731 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807740 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-24 06:42:18.807758 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.807765 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807775 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-24 06:42:18.807792 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.807799 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807808 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-24 06:42:18.807826 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.807832 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807842 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-24 06:42:18.807860 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.807866 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807876 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-24 06:42:18.807894 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.807900 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807910 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-24 06:42:18.807927 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.807934 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807943 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-24 06:42:18.807961 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.807967 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.807977 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-24 06:42:18.807995 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.808001 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.808011 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:42:18.808028 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.808035 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.808044 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-24 06:42:18.808058 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.808124 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.808143 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808150 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-24 06:42:18.808172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808223 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.808235 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808253 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-24 06:42:18.808289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808314 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.808332 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.808357 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808368 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.808392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808437 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.808450 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808477 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-24 06:42:18.808500 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808526 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.808545 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:42:18.808571 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808589 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-24 06:42:18.808613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808658 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.808671 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808688 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:42:18.808718 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.808729 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808804 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:42:18.808835 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.808842 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808853 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:42:18.808871 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:42:18.808882 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808892 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:42:18.808905 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808934 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.808964 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-24 06:42:18.808985 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.808991 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.809011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809038 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:42:18.809046 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809056 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-24 06:42:18.809069 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809085 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.809095 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-24 06:42:18.809108 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:42:18.809135 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809142 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:42:18.809152 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809165 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:42:18.809181 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.809195 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809220 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.809228 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809237 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-24 06:42:18.809255 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.809262 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809281 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-24 06:42:18.809301 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.809308 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809318 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-24 06:42:18.809336 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-24 06:42:18.809343 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809353 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-24 06:42:18.809371 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.809377 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809387 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-24 06:42:18.809405 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.809411 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809421 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-24 06:42:18.809438 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.809445 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809454 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:42:18.809472 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.809479 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809488 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-24 06:42:18.809506 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.809513 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809522 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-24 06:42:18.809540 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.809546 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809556 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:42:18.809569 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-24 06:42:18.809620 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.809638 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809644 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-24 06:42:18.809663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809689 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.809696 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:42:18.809719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809735 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.809745 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.809760 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809766 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.809784 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809811 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:42:18.809818 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809828 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-24 06:42:18.809841 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.809857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.809867 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:42:18.809881 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-24 06:42:18.809906 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:42:18.809913 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:42:18.809923 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-24 06:42:18.809941 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:42:18.809947 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-24 06:42:18.809957 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-24 06:42:18.809975 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:42:18.809981 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-24 06:42:18.809991 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-24 06:42:18.810004 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-24 06:42:18.810028 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.810043 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810050 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.810068 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810094 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.810101 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810111 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:42:18.810129 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.810135 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810145 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-24 06:42:18.810163 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.810169 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810179 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-24 06:42:18.810192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.810225 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810240 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810246 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.810260 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810291 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810298 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810308 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-24 06:42:18.810325 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810341 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.810351 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.810364 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810396 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810403 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810413 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810426 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.810456 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810482 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.810489 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810499 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-24 06:42:18.810517 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.810524 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810533 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-24 06:42:18.810551 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.810558 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810571 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-24 06:42:18.810589 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.810596 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810606 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-24 06:42:18.810623 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.810637 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810647 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-24 06:42:18.810664 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.810671 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810685 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-24 06:42:18.810703 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.810710 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810720 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-24 06:42:18.810738 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.810744 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810754 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-24 06:42:18.810772 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.810779 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810789 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-24 06:42:18.810802 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.810848 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.810866 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810872 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-24 06:42:18.810890 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810916 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.810923 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810933 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-24 06:42:18.810951 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.810958 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.810967 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:42:18.810992 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.810999 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811008 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:42:18.811026 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.811032 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811042 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:42:18.811059 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.811066 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811075 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-24 06:42:18.811088 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811119 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.811130 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.811145 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811151 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.811169 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811193 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811200 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811237 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.811258 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.811280 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811292 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:42:18.811302 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-24 06:42:18.811315 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-24 06:42:18.811339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:42:18.811354 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811361 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-24 06:42:18.811374 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811399 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.811406 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811420 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-24 06:42:18.811433 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811449 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.811459 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.811474 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811480 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.811493 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811518 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:42:18.811525 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811535 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-24 06:42:18.811548 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811563 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.811573 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-24 06:42:18.811588 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811594 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-24 06:42:18.811613 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811638 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.811645 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811655 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:42:18.811668 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811683 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.811693 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.811708 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811714 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.811732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811757 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.811765 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811774 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-24 06:42:18.811788 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.811803 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.811813 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:42:18.811826 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.811853 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.811860 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.811869 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.811882 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.811898 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.811912 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.811939 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.811946 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.811956 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-24 06:42:18.811974 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.811981 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.811990 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-24 06:42:18.812008 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812015 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812029 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-24 06:42:18.812048 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812054 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812064 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-24 06:42:18.812082 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812089 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812098 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-24 06:42:18.812116 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:42:18.812122 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812132 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-24 06:42:18.812149 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:42:18.812156 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812166 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-24 06:42:18.812183 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-24 06:42:18.812190 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812200 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-24 06:42:18.812217 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:42:18.812224 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812234 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-24 06:42:18.812252 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812258 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812268 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-24 06:42:18.812291 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812299 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812309 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-24 06:42:18.812330 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812337 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812346 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-24 06:42:18.812364 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812371 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812380 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-24 06:42:18.812393 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.812455 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.812473 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812480 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-24 06:42:18.812502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812528 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812535 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812545 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-24 06:42:18.812558 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812574 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.812584 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.812599 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812605 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.812618 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812643 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.812650 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812660 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-24 06:42:18.812673 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812688 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.812698 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:42:18.812713 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812719 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.812732 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812757 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812764 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812778 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-24 06:42:18.812797 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.812804 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812814 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-24 06:42:18.812832 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.812839 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812848 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-24 06:42:18.812866 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.812873 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812882 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-24 06:42:18.812895 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812922 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.812932 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.812947 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812953 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.812967 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.812992 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813000 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813009 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-24 06:42:18.813022 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813038 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.813048 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.813061 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813093 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813101 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813111 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813124 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813140 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.813154 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813179 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.813186 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813196 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-24 06:42:18.813214 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.813220 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813230 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-24 06:42:18.813248 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.813255 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813264 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-24 06:42:18.813287 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.813295 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813305 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-24 06:42:18.813323 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.813329 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813339 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-24 06:42:18.813356 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.813363 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813373 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-24 06:42:18.813390 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:42:18.813397 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813411 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-24 06:42:18.813424 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.813463 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.813480 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813487 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-24 06:42:18.813500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813525 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.813532 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813542 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-24 06:42:18.813559 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.813566 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813575 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-24 06:42:18.813593 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.813599 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813613 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-24 06:42:18.813632 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.813638 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813648 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-24 06:42:18.813665 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.813672 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813682 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-24 06:42:18.813699 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.813706 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813715 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-24 06:42:18.813733 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.813739 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813749 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-24 06:42:18.813767 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.813773 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813783 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-24 06:42:18.813795 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813838 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.813848 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.813863 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813870 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-24 06:42:18.813888 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813914 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:42:18.813921 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813931 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-24 06:42:18.813944 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.813960 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.813970 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:42:18.813986 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-24 06:42:18.813993 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-24 06:42:18.814004 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-24 06:42:18.814020 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.814026 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-24 06:42:18.814040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.814062 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.814084 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-24 06:42:18.814101 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.814112 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-24 06:42:18.814122 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-24 06:42:18.814139 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.814145 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-24 06:42:18.814159 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-24 06:42:18.814177 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-24 06:42:18.814183 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-24 06:42:18.814193 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-24 06:42:18.814210 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.814217 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.814226 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.814243 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.814282 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.814296 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.814316 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.814324 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.814334 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.814351 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.814358 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-24 06:42:18.814368 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.814384 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:42:18.814391 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-24 06:42:18.814401 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:42:18.814418 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:42:18.814424 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-24 06:42:18.814434 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-24 06:42:18.814450 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.814457 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.814466 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.814483 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-24 06:42:18.814489 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-24 06:42:18.814499 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-24 06:42:18.814516 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.814522 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-24 06:42:18.814536 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.814554 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.814560 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-24 06:42:18.814570 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.814586 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-24 06:42:18.814593 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-24 06:42:18.814602 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-24 06:42:18.814615 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-24 06:42:18.814648 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.814678 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-24 06:42:18.814705 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.814732 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-24 06:42:18.814759 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.814786 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-24 06:42:18.814812 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.814839 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-24 06:42:18.814866 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.814893 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-24 06:42:18.814919 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-24 06:42:18.814945 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-24 06:42:18.814973 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-24 06:42:18.814999 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-24 06:42:18.815025 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-24 06:42:18.815052 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-24 06:42:18.815079 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.815105 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-24 06:42:18.815132 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.815159 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-24 06:42:18.815185 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.815211 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-24 06:42:18.815238 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.815295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-24 06:42:18.815331 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.815358 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:42:18.815385 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.815412 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:42:18.815438 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.815465 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-24 06:42:18.815492 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.815519 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-24 06:42:18.815546 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.815574 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-24 06:42:18.815601 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.815629 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:42:18.815656 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.815683 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-24 06:42:18.815711 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.815738 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.815764 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.815791 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.815817 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.815843 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.815870 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.815896 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-24 06:42:18.815923 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-24 06:42:18.815949 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-24 06:42:18.815975 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.816006 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-24 06:42:18.816033 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.816060 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.816086 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.816113 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-24 06:42:18.816139 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.816181 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-24 06:42:18.816208 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.816234 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-24 06:42:18.816260 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.816292 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-24 06:42:18.816320 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.816347 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-24 06:42:18.816373 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.816401 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-24 06:42:18.816429 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816448 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816474 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:42:18.816501 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816518 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816535 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816561 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:42:18.816587 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816604 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816621 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816638 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816664 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:42:18.816690 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816889 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.816916 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816943 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.816970 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.816987 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817014 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.817040 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817057 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817084 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.817111 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817137 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.817164 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817190 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:42:18.817216 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817242 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.817268 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817300 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.817333 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817351 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817377 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:42:18.817403 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817430 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.817457 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817483 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:42:18.817509 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817536 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:42:18.817562 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817614 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817630 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817653 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817671 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817697 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.817723 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817741 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817757 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817783 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.817809 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817836 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.817862 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817879 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817896 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817922 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.817948 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817965 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817982 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.817999 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818016 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818043 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.818069 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818086 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818103 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818119 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818145 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.818171 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818189 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818205 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818222 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818253 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.818284 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818312 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.818338 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818355 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818372 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818389 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818418 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:42:18.818444 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818471 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:42:18.818496 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818513 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818530 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818556 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.818583 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818600 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818617 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818633 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818650 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818676 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:42:18.818702 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818728 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:42:18.818754 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818781 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.818806 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818832 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.818858 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818875 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818893 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818910 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818941 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.818968 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.818985 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819003 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819020 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819037 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819054 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819071 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819088 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819114 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:42:18.819141 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819158 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819184 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:42:18.819210 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819227 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819244 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819270 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:42:18.819302 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819327 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819344 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819360 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819387 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:42:18.819413 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819439 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.819465 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819491 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.819516 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819534 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819560 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.819590 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819607 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819633 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.819658 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819686 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.819712 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819738 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:42:18.819764 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819790 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.819816 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819842 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-24 06:42:18.819868 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819885 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819911 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-24 06:42:18.819936 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.819962 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.819988 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820014 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:42:18.820040 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820066 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:42:18.820092 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820109 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820126 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820142 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820159 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820175 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820192 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820217 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.820244 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820261 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820289 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820316 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.820342 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820368 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.820394 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820411 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820429 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820455 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.820481 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820498 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820515 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820532 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820549 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820574 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-24 06:42:18.820601 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820618 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820635 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820652 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820678 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.820704 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820721 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820738 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820756 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820782 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.820808 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820834 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-24 06:42:18.820860 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820877 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820899 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820918 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820945 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-24 06:42:18.820971 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.820998 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-24 06:42:18.821024 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821041 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821057 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821083 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.821109 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821126 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821143 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821160 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821177 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821203 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-24 06:42:18.821229 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821255 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-24 06:42:18.821286 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821313 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-24 06:42:18.821345 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821371 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-24 06:42:18.821397 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821414 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821430 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821447 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821473 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.821500 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821517 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821534 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821556 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821573 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821590 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821607 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821624 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-24 06:42:18.821651 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-24 06:42:18.821678 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.821738 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.821789 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.821839 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.821887 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.821935 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-24 06:42:18.821983 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-24 06:42:18.822032 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-24 06:42:18.822084 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.822133 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.822182 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.822229 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.822281 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.822331 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.822380 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.822426 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.822474 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.822522 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.822572 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.822622 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.822671 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.822727 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.822782 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.822829 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-24 06:42:18.822877 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.822924 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.822971 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.823019 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.823084 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.823137 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.823184 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.823233 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.823295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.823344 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.823393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.823442 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.823488 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.823550 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-24 06:42:18.823599 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-24 06:42:18.823647 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-24 06:42:18.823891 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.823948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.823996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.824043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.824090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.824146 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.824196 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.824244 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.824342 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.824395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.824444 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.824493 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.824541 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.824594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.824655 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.824703 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-24 06:42:18.824750 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.824797 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.824845 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.824894 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.824941 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.824993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.825039 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.825088 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.825144 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.825192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.825240 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.825294 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.825342 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.825390 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-24 06:42:18.825438 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-24 06:42:18.825486 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-24 06:42:18.825533 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.825581 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.825629 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.825676 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.825736 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.825784 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.825830 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.825874 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.825920 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.825967 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.826014 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.826060 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.826108 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.826158 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.826208 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.826259 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-24 06:42:18.826324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.826378 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.826425 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.826474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.826523 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.826578 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.826625 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.826673 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.826741 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:42:18.826768 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.826827 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.826880 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.826933 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.826985 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.827037 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:42:18.827089 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:42:18.827140 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:42:18.827191 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.827243 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.827313 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.827369 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.827422 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.827476 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.827530 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.827583 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.827636 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.827693 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.827760 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.827813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.827865 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.827916 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.827968 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.828020 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:42:18.828072 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.828185 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.828344 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.828447 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.828547 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.828657 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.828776 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.828904 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.828972 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-24 06:42:18.828996 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.829073 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.829128 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.829180 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.829233 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.829306 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:42:18.829361 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:42:18.829415 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:42:18.829469 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.829721 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.829788 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.829840 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.829892 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.829944 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.829996 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.830053 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.830106 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.830159 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.830212 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.830264 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.830336 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.830392 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.830445 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.830500 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:42:18.830555 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.830610 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.830664 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.830718 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.830784 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.830837 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.830889 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.830941 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.831000 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-24 06:42:18.831022 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.831070 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.831117 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.831164 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.831215 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.831262 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:42:18.831328 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:42:18.831377 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:42:18.831425 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.831474 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.831522 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.831571 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.831620 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.831669 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.831717 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.831777 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.831824 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.831872 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.831919 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.831966 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.832012 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.832060 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.832106 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.832153 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:42:18.832199 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.832250 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.832318 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.832367 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.832415 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.832469 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.832518 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.832567 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.832635 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-24 06:42:18.832656 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.832706 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.832754 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.832802 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.832851 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.832899 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-24 06:42:18.832948 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-24 06:42:18.832996 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-24 06:42:18.833044 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.833093 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.833141 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.833190 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.833238 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.833294 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.833348 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.833396 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.833445 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.833494 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.833542 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.833591 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.833640 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.833689 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.833737 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.833785 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-24 06:42:18.833834 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.833882 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.833932 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.833980 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.834029 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.834077 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.834126 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.834174 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.834226 wsdl: current service: Service1 2019-02-24 06:42:18.834243 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-24 06:42:18.834271 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-24 06:42:18.834305 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-24 06:42:18.834339 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-24 06:42:18.834364 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-24 06:42:18.834383 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.834397 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.834406 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.834415 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.834422 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.834431 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:42:18.834438 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:42:18.834446 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:42:18.834454 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.834462 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.834469 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.834477 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.834488 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.834497 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.834504 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.834512 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.834520 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.834527 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.834535 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.834542 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.834549 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.834557 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.834564 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.834571 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:42:18.834579 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.834586 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.834593 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.834600 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.834615 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.834622 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.834630 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.834637 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.834645 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.834654 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.834661 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.834669 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.834676 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.834684 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:42:18.834691 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:42:18.834698 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:42:18.834706 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.834713 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.834720 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.834728 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.834735 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.834742 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.834749 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.834757 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.834764 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.834771 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.834778 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.834786 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.834793 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.834800 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.834807 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.834813 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:42:18.834820 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.834827 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.834834 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.834841 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.834848 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.834855 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.834862 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.834872 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.834880 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.834889 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.834896 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.834904 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.834911 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.834918 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:42:18.834924 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:42:18.834931 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:42:18.834937 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.834944 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.834950 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.834956 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.834963 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.834969 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.834976 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.834982 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.834989 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.834995 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.835001 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.835008 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.835014 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.835020 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.835028 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.835035 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:42:18.835041 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.835047 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.835054 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.835060 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.835066 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.835072 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.835079 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.835085 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.835091 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-24 06:42:18.835098 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.835105 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-24 06:42:18.835112 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-24 06:42:18.835118 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-24 06:42:18.835125 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-24 06:42:18.835131 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-24 06:42:18.835138 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-24 06:42:18.835144 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-24 06:42:18.835150 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-24 06:42:18.835156 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-24 06:42:18.835175 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-24 06:42:18.835182 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.835189 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.835196 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-24 06:42:18.835202 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-24 06:42:18.835208 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-24 06:42:18.835215 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.835221 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-24 06:42:18.835450 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-24 06:42:18.835460 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-24 06:42:18.835474 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-24 06:42:18.835481 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-24 06:42:18.835487 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-24 06:42:18.835494 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-24 06:42:18.835501 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-24 06:42:18.835507 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-24 06:42:18.835514 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-24 06:42:18.835520 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-24 06:42:18.835527 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-24 06:42:18.835533 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-24 06:42:18.835539 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-24 06:42:18.835860 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-24 06:42:18.835871 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:42:18.835876 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:42:18.835881 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-24 06:42:18.835887 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-24 06:42:18.835891 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:42:18.835895 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-24 06:42:18.835905 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-24 06:42:18.835913 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:42:18.835952 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.835959 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179212" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:42:18.835972 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-24 06:42:18.835993 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-24 06:42:18.835999 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-24 06:42:18.836004 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-24 06:42:18.836008 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-24 06:42:18.836016 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179212" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:42:18.836027 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:42:18.836034 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:42:18.836039 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:42:18.836050 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.836059 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-24 06:42:18.836064 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-24 06:42:18.836087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.836096 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:42:18.836101 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.836123 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:42:18.836129 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-24 06:42:18.836133 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-24 06:42:18.836136 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-24 06:42:18.836140 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-24 06:42:18.836144 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-24 06:42:18.836149 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-24 06:42:18.836152 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-24 06:42:18.836158 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179212" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-24 06:42:18.836168 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:42:18.836173 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:42:18.836177 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-24 06:42:18.836183 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.836188 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-24 06:42:18.836192 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-24 06:42:18.836215 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-24 06:42:18.836221 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.836226 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.836231 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.836235 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-24 06:42:18.836245 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:42:18.836253 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:42:18.836257 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:42:18.836262 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:42:18.836268 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179212" 2019-02-24 06:42:18.836281 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:42:18.836286 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:42:18.836291 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:42:18.836297 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:42:18.836311 wsdl: in serializeType: returning: 179212 2019-02-24 06:42:18.836318 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-24 06:42:18.836325 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-24 06:42:18.836329 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-24 06:42:18.836332 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-24 06:42:18.836338 wsdl: in serializeType: returning: 179212 2019-02-24 06:42:18.836342 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179212 2019-02-24 06:42:18.836363 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179212 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-24 06:42:18.836367 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-24 06:42:18.836373 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6136"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-24 06:42:18.836387 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-24 06:42:18.836392 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179212 2019-02-24 06:42:18.836404 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-24 06:42:18.836476 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-24 06:42:18.836417 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-24 06:42:18.836427 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-24 06:42:18.836432 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-24 06:42:18.836436 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-24 06:42:18.836440 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-24 06:42:18.836447 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:42:18.836457 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:42:18.836464 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:42:18.836470 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:42:18.836482 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-24 06:42:18.836493 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-24 06:42:18.836501 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-24 06:42:18.843938 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-24 06:42:18.843950 soap_transport_http: socket connected 2019-02-24 06:42:18.843958 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-24 06:42:18.843963 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-24 06:42:18.843968 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-24 06:42:18.843972 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-24 06:42:18.843976 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-24 06:42:18.843980 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-24 06:42:18.843984 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-24 06:42:18.844011 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-24 06:42:18.853515 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-24 06:42:18.853536 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-24 06:42:18.853548 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:42:18.853558 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-24 06:42:18.853581 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-24 06:42:18.853590 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-24 06:42:18.853601 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-24 06:42:18.853611 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-24 06:42:18.853621 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-24 06:42:18.853631 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sun, 24 Feb 2019 05:42:11 GMT 2019-02-24 06:42:18.853642 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-24 06:42:18.853652 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-24 06:42:18.853669 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-24 06:42:18.853681 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-24 06:42:18.853713 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-24 06:42:18.853734 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-24 06:42:18.853749 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-24 06:42:18.853757 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-24 06:42:18.853765 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-24 06:42:18.853808 soap_transport_http: closed socket 2019-02-24 06:42:18.853824 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-24 06:42:18.853833 soap_transport_http: end of send() 2019-02-24 06:42:18.853857 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-24 06:42:18.853868 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sun, 24 Feb 2019 05:42:11 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-24 06:42:18.853902 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-24 06:42:18.853915 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-24 06:42:18.853938 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-24 06:42:18.853949 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-24 06:42:18.854065 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-24 06:42:18.854227 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-24 06:42:18.854238 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-24 06:42:18.854251 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-24 06:42:18.854266 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:42:18.854322 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-24 06:42:18.854424 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-24 06:42:18.854461 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-24 06:42:18.854486 nusoap_client: got fault 2019-02-24 06:42:18.854498 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-24 06:42:18.854507 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-24 06:42:18.854515 nusoap_client: detail =