Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 64.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
452123-0001 Model turbiny: GT32
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: VOLVO
 Silnik:
JR T3424
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 24 Apr 2019 21:57:09 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-04-24 23:57:21.363113 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-04-24 23:57:21.363175 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:57:21.363189 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200829" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-04-24 23:57:21.363205 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:57:21.363215 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-04-24 23:57:21.363223 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-04-24 23:57:21.363235 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-04-24 23:57:21.363244 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:57:21.363251 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:57:21.363260 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-04-24 23:57:21.363267 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:57:21.363284 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:57:21.363289 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:57:21.363294 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:57:21.363298 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:57:21.363303 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-04-24 23:57:21.363315 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:57:21.363329 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:57:21.363337 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:57:21.363343 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-04-24 23:57:21.363349 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-04-24 23:57:21.363358 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:57:21.363366 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:57:21.371342 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:57:21.371363 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:57:21.371375 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-04-24 23:57:21.371382 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:57:21.371387 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:57:21.371392 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-04-24 23:57:21.371396 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-04-24 23:57:21.371466 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-04-24 23:57:21.397570 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-04-24 23:57:21.397611 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-04-24 23:57:21.397624 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:57:21.397642 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:57:21.397652 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:57:21.397662 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:57:21.397673 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:57:21.397684 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:57:21.397705 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:57:21.397715 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:57:09 GMT 2019-04-24 23:57:21.397725 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:57:21.397734 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-04-24 23:57:21.397744 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:57:21.397762 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-04-24 23:57:21.397804 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-04-24 23:57:21.397834 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-04-24 23:57:21.405281 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:57:21.405324 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:57:21.405338 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-24 23:57:21.412811 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:57:21.413143 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:57:21.413212 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:57:21.413256 soap_transport_http: read buffer of 4840 bytes 2019-04-24 23:57:21.420446 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:57:21.420469 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-04-24 23:57:21.420791 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:57:21.420820 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:57:21.420876 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:57:21.421075 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:57:21.421135 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-04-24 23:57:21.421208 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:57:21.421228 soap_transport_http: read buffer of 496 bytes 2019-04-24 23:57:21.428100 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:57:21.428244 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:57:21.428400 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-04-24 23:57:21.428634 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:57:21.428666 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-04-24 23:57:21.428683 soap_transport_http: read buffer of 2440 bytes 2019-04-24 23:57:21.428751 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:57:21.428833 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:57:21.428890 soap_transport_http: read buffer of 5096 bytes 2019-04-24 23:57:21.428923 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-04-24 23:57:21.428962 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-04-24 23:57:21.428988 soap_transport_http: read buffer of 1663 bytes 2019-04-24 23:57:21.429003 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:57:21.429012 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-04-24 23:57:21.429155 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-04-24 23:57:21.429194 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:57:21.429209 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:57:21.429218 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:57:21.429236 wsdl: got WSDL URL 2019-04-24 23:57:21.429241 wsdl: Parse WSDL 2019-04-24 23:57:21.429417 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-04-24 23:57:21.429446 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-04-24 23:57:21.429496 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429506 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-04-24 23:57:21.429526 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429558 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.429567 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429582 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:57:21.429604 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.429611 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429622 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:57:21.429638 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.429679 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.429695 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429702 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.429719 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429774 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.429787 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429803 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-04-24 23:57:21.429817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.429844 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:57:21.429860 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429866 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-04-24 23:57:21.429881 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429910 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.429917 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429927 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:57:21.429945 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.429951 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429961 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:57:21.429978 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.429985 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.429994 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:57:21.430007 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430030 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.430041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.430056 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430062 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-04-24 23:57:21.430077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430102 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.430109 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430119 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-04-24 23:57:21.430131 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430147 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.430156 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-04-24 23:57:21.430171 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430177 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-04-24 23:57:21.430190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430214 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.430220 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430230 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-04-24 23:57:21.430247 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.430254 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430263 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-04-24 23:57:21.430280 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.430286 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430296 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-04-24 23:57:21.430313 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.430319 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430328 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:57:21.430346 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.430426 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.430466 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430477 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.430502 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430542 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430552 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430575 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430626 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.430667 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.430706 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430738 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:57:21.430759 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-04-24 23:57:21.430782 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430806 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:57:21.430820 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:57:21.430836 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430843 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-04-24 23:57:21.430857 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430886 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.430894 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430904 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:57:21.430917 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430932 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.430941 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.430956 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.430962 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.430975 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431000 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.431007 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431017 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-04-24 23:57:21.431030 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431045 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.431054 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:57:21.431072 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431078 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-04-24 23:57:21.431091 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431136 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.431149 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431166 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:57:21.431192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431215 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.431229 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.431245 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431253 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.431269 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431294 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.431301 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431311 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-04-24 23:57:21.431324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431338 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.431348 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-04-24 23:57:21.431363 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431369 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-04-24 23:57:21.431382 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431412 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.431419 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431430 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:57:21.431448 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.431454 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431464 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:57:21.431477 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431496 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.431505 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-04-24 23:57:21.431520 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431526 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.431540 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431563 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.431570 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431580 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-04-24 23:57:21.431592 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431607 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.431617 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-04-24 23:57:21.431631 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431637 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-04-24 23:57:21.431650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431694 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.431707 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431719 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:57:21.431740 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.431746 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431760 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:57:21.431774 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.431808 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-04-24 23:57:21.431823 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431830 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.431843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431867 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.431874 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431884 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-04-24 23:57:21.431896 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431911 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.431921 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-04-24 23:57:21.431935 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431941 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-04-24 23:57:21.431954 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431977 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.431984 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.431993 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:57:21.432006 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432020 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.432030 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-04-24 23:57:21.432044 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432050 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.432063 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432087 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.432094 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432104 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-04-24 23:57:21.432117 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432131 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.432141 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-04-24 23:57:21.432155 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432161 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-04-24 23:57:21.432174 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432197 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.432204 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432214 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:57:21.432226 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432240 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.432250 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.432264 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432270 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.432290 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432319 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.432327 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432337 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-04-24 23:57:21.432350 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.432374 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:57:21.432389 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432395 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-04-24 23:57:21.432414 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432453 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.432461 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432471 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:57:21.432484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432500 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.432510 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.432525 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432531 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.432545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432569 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.432576 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432587 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-04-24 23:57:21.432600 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432615 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.432625 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:57:21.432640 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432646 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-04-24 23:57:21.432666 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432711 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.432723 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432750 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-04-24 23:57:21.432776 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432800 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.432817 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.432843 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432853 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.432874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432915 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.432927 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432942 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-04-24 23:57:21.432963 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.432987 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.433006 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:57:21.433030 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433039 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-04-24 23:57:21.433060 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433096 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.433107 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433121 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-04-24 23:57:21.433149 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.433158 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433173 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-04-24 23:57:21.433194 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433224 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.433239 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.433261 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433270 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.433291 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433329 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.433339 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433354 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-04-24 23:57:21.433374 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433404 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.433421 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:57:21.433455 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433464 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:57:21.433485 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433524 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.433534 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433549 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:57:21.433570 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433594 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.433610 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.433633 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433642 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.433662 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433701 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.433711 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433726 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:57:21.433758 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433781 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.433796 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:57:21.433818 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433827 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:57:21.433847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433884 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:57:21.433901 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433916 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:57:21.433936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.433959 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.433974 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.433996 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434004 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.434024 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434060 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434069 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434089 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434127 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.434158 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.434183 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434200 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:57:21.434215 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-04-24 23:57:21.434234 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:57:21.434273 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:57:21.434296 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434306 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-04-24 23:57:21.434326 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434364 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:57:21.434375 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434389 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-04-24 23:57:21.434416 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434453 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.434468 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.434491 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434501 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.434522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434558 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434568 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434591 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434628 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.434659 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.434684 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434701 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:57:21.434717 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-04-24 23:57:21.434749 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:57:21.434786 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:57:21.434808 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434817 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-04-24 23:57:21.434837 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434874 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.434884 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434898 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-04-24 23:57:21.434925 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.434935 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.434949 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-04-24 23:57:21.434976 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.434985 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435000 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-04-24 23:57:21.435027 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.435036 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435050 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:57:21.435077 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.435087 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435101 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:57:21.435127 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.435136 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435151 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-04-24 23:57:21.435177 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.435186 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435201 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:57:21.435220 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.435307 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.435330 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435339 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.435360 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435404 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.435417 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435447 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-04-24 23:57:21.435472 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435498 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.435514 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:57:21.435538 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435548 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-04-24 23:57:21.435570 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435609 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.435620 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435635 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:57:21.435663 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.435672 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435687 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:57:21.435715 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.435737 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435751 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:57:21.435771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435808 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.435823 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.435845 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435854 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.435874 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435911 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.435922 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435937 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-04-24 23:57:21.435957 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.435981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.435996 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:57:21.436017 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436026 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:57:21.436046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436083 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.436093 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436107 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:57:21.436127 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.436166 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.436188 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436197 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.436217 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436254 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.436264 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436279 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:57:21.436300 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436324 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.436339 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:57:21.436361 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436370 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-04-24 23:57:21.436390 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436448 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.436459 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436474 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-04-24 23:57:21.436501 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.436511 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436526 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:57:21.436555 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.436565 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436580 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:57:21.436601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436639 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.436655 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.436678 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436687 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.436711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436765 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.436775 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436790 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-04-24 23:57:21.436810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.436849 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:57:21.436871 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436880 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.436900 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436937 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.436947 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.436961 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:57:21.436988 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.436998 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.437012 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:57:21.437038 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.437048 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.437062 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:57:21.437088 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.437098 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.437112 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:57:21.437139 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.437149 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.437163 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:57:21.437183 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.437232 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.437248 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.437272 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.437283 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.437314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.437354 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437365 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.437380 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-04-24 23:57:21.437406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.437431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.437460 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.437481 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437526 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437537 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437552 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437573 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437600 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.437622 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437661 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.437671 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437686 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:57:21.437714 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.437724 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437750 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-04-24 23:57:21.437776 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.437786 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437800 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-04-24 23:57:21.437826 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.437836 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437851 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:57:21.437877 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.437887 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437901 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-04-24 23:57:21.437927 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:57:21.437936 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.437951 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-04-24 23:57:21.437977 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.437987 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438001 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.438027 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.438037 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438051 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:57:21.438077 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.438087 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438103 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:57:21.438135 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.438146 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438161 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:57:21.438182 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438266 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.438302 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438312 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.438333 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438371 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.438381 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438396 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:57:21.438430 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.438453 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438468 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:57:21.438495 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.438505 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438520 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:57:21.438548 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.438558 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438572 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:57:21.438594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438638 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.438654 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438676 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438686 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.438707 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438756 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438766 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438781 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-04-24 23:57:21.438801 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.438825 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.438840 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.438859 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438899 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438909 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438923 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438944 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.438969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.438989 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439026 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.439036 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439051 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:57:21.439077 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.439087 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439102 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:57:21.439128 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.439138 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439152 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:57:21.439178 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.439188 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439202 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:57:21.439228 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.439238 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439256 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:57:21.439297 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.439309 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439325 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:57:21.439353 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.439363 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439377 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:57:21.439409 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.439419 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439449 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:57:21.439482 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.439492 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439508 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:57:21.439536 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.439545 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439561 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:57:21.439594 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.439604 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439621 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:57:21.439647 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.439740 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.439767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.439777 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.439799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.439837 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.439847 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.439873 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:57:21.439900 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.439910 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.439924 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:57:21.439951 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.439960 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.439974 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:57:21.440000 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:57:21.440010 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.440025 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.440045 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.440087 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.440103 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440125 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.440134 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.440154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.440190 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440200 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.440215 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-04-24 23:57:21.440235 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.440258 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.440273 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.440303 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440344 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440355 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440370 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440390 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440422 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.440457 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440494 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.440501 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440512 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:57:21.440530 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.440536 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440546 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-04-24 23:57:21.440567 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.440574 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440584 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-04-24 23:57:21.440602 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.440609 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440619 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-04-24 23:57:21.440637 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.440643 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440653 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:57:21.440671 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.440677 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440687 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:57:21.440704 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.440710 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440720 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:57:21.440739 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.440751 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440769 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-04-24 23:57:21.440802 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.440814 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440832 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-04-24 23:57:21.440864 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.440876 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440895 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-04-24 23:57:21.440929 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.440942 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.440961 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:57:21.441002 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.441011 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.441022 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:57:21.441036 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.441096 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.441113 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441142 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441149 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441159 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441173 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441189 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.441203 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441229 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.441236 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441246 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-04-24 23:57:21.441277 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.441290 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441309 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-04-24 23:57:21.441337 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.441344 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441355 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:57:21.441373 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.441380 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441390 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-04-24 23:57:21.441418 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.441426 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441437 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-04-24 23:57:21.441455 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.441462 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441472 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-04-24 23:57:21.441489 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.441496 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441506 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-04-24 23:57:21.441523 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.441530 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441540 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-04-24 23:57:21.441557 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.441564 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441574 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-04-24 23:57:21.441591 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.441598 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441607 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-04-24 23:57:21.441625 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.441632 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441648 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-04-24 23:57:21.441682 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.441693 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441706 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-04-24 23:57:21.441725 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.441732 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441742 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:57:21.441759 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.441766 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441776 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-04-24 23:57:21.441793 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.441886 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.441922 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.441934 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-04-24 23:57:21.441966 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442010 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.442021 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442032 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-04-24 23:57:21.442046 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442062 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.442073 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.442089 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442095 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.442109 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442134 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.442141 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442151 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-04-24 23:57:21.442164 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442180 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.442190 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:57:21.442205 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442210 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-04-24 23:57:21.442229 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442255 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.442262 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442272 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:57:21.442290 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.442296 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442306 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:57:21.442323 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.442330 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442339 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:57:21.442357 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:57:21.442363 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442373 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:57:21.442386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442419 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.442431 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-04-24 23:57:21.442447 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442453 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.442471 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442500 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:57:21.442512 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442532 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-04-24 23:57:21.442553 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.442570 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.442580 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-04-24 23:57:21.442595 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:57:21.442622 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442630 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:57:21.442643 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442658 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:57:21.442674 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.442688 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442714 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.442721 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442731 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-04-24 23:57:21.442749 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.442756 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442765 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-04-24 23:57:21.442783 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.442790 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442804 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-04-24 23:57:21.442823 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-04-24 23:57:21.442829 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442840 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-04-24 23:57:21.442857 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.442864 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442873 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-04-24 23:57:21.442890 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.442897 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442907 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-04-24 23:57:21.442924 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.442931 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442941 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:57:21.442958 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.442965 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.442975 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-04-24 23:57:21.442992 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.442999 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.443009 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-04-24 23:57:21.443026 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.443033 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.443043 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:57:21.443057 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-04-24 23:57:21.443111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.443138 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443149 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-04-24 23:57:21.443183 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443230 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.443243 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443260 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:57:21.443284 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.443335 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.443363 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443376 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.443394 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443432 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:57:21.443440 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443450 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-04-24 23:57:21.443464 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443480 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.443492 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:57:21.443516 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-04-24 23:57:21.443558 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:57:21.443566 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:57:21.443576 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-04-24 23:57:21.443604 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:57:21.443615 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-04-24 23:57:21.443632 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-04-24 23:57:21.443666 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:57:21.443678 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-04-24 23:57:21.443691 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-04-24 23:57:21.443705 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-04-24 23:57:21.443730 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.443752 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443762 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.443792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443838 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.443851 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443869 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:57:21.443904 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.443918 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.443937 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-04-24 23:57:21.443971 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.443985 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444004 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-04-24 23:57:21.444031 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444073 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.444091 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444116 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444124 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.444140 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444166 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444173 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444183 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-04-24 23:57:21.444196 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.444222 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.444236 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444268 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444278 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444292 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444305 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444322 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.444337 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444362 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.444369 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444379 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-04-24 23:57:21.444402 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.444410 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444421 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-04-24 23:57:21.444439 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.444446 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444463 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-04-24 23:57:21.444495 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.444503 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444514 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-04-24 23:57:21.444533 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.444540 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444550 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-04-24 23:57:21.444567 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.444575 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444592 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-04-24 23:57:21.444611 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.444618 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444628 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-04-24 23:57:21.444646 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.444653 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444662 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-04-24 23:57:21.444680 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.444686 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444697 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-04-24 23:57:21.444710 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.444757 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.444774 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444781 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-04-24 23:57:21.444799 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444825 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.444832 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444842 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-04-24 23:57:21.444861 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.444867 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444877 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:57:21.444894 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.444901 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444910 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:57:21.444936 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.444943 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444952 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:57:21.444969 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.444976 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.444986 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-04-24 23:57:21.444998 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.445040 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.445055 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445061 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.445079 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445103 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445110 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445123 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445147 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.445168 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.445184 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445195 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:57:21.445205 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-04-24 23:57:21.445217 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445231 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-04-24 23:57:21.445241 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:57:21.445256 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445262 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-04-24 23:57:21.445284 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445312 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.445319 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445329 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-04-24 23:57:21.445342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445358 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.445368 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.445383 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445389 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.445413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445439 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:57:21.445446 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445456 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-04-24 23:57:21.445470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445485 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.445495 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-04-24 23:57:21.445510 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445516 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-04-24 23:57:21.445530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445553 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.445560 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445570 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:57:21.445583 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445598 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.445608 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.445623 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445636 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.445655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445680 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445687 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445698 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-04-24 23:57:21.445711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.445726 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.445736 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:57:21.445750 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445777 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445784 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445794 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445807 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445823 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.445837 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445862 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.445870 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445880 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-04-24 23:57:21.445897 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.445904 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445914 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-04-24 23:57:21.445931 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.445937 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445947 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-04-24 23:57:21.445964 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.445971 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.445984 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-04-24 23:57:21.446003 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.446009 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446019 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-04-24 23:57:21.446036 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:57:21.446043 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446053 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-04-24 23:57:21.446070 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:57:21.446077 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446086 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-04-24 23:57:21.446104 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-04-24 23:57:21.446110 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446120 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-04-24 23:57:21.446138 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:57:21.446144 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446154 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-04-24 23:57:21.446171 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.446177 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446187 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-04-24 23:57:21.446205 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.446211 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446221 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-04-24 23:57:21.446238 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.446244 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446254 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-04-24 23:57:21.446271 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.446282 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446294 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-04-24 23:57:21.446307 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.446368 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.446387 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446393 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-04-24 23:57:21.446420 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446445 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.446452 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446463 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-04-24 23:57:21.446476 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446491 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.446501 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.446516 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446522 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.446536 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446560 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.446567 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446577 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-04-24 23:57:21.446590 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446606 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.446616 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:57:21.446630 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446637 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.446650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446674 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.446681 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446691 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-04-24 23:57:21.446709 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.446715 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446729 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-04-24 23:57:21.446747 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.446754 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446763 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-04-24 23:57:21.446781 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.446787 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446797 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-04-24 23:57:21.446810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.446847 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.446862 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446868 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.446882 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446906 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.446914 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446924 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-04-24 23:57:21.446937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.446952 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.446961 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.446975 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447008 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447016 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447026 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447039 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447056 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.447070 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447095 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.447102 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-04-24 23:57:21.447130 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.447136 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447146 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-04-24 23:57:21.447163 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.447169 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447179 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-04-24 23:57:21.447197 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.447203 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447213 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-04-24 23:57:21.447230 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.447236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447246 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-04-24 23:57:21.447264 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.447270 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447284 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-04-24 23:57:21.447303 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:57:21.447317 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447331 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-04-24 23:57:21.447344 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.447383 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.447404 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447411 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-04-24 23:57:21.447426 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447451 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.447458 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447468 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-04-24 23:57:21.447486 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.447492 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447502 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-04-24 23:57:21.447519 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.447526 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447540 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-04-24 23:57:21.447558 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.447564 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447574 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-04-24 23:57:21.447592 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.447604 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447614 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-04-24 23:57:21.447631 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.447637 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447647 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-04-24 23:57:21.447665 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.447672 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447681 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-04-24 23:57:21.447699 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.447706 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447715 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-04-24 23:57:21.447728 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447770 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.447781 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.447796 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447802 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-04-24 23:57:21.447821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447846 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:57:21.447853 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447864 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-04-24 23:57:21.447877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.447902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:57:21.447919 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-04-24 23:57:21.447926 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-04-24 23:57:21.447937 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-04-24 23:57:21.447953 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447959 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-04-24 23:57:21.447973 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.447995 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.448015 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-04-24 23:57:21.448032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.448043 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-04-24 23:57:21.448053 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-04-24 23:57:21.448070 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.448076 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-04-24 23:57:21.448091 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-04-24 23:57:21.448107 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-04-24 23:57:21.448115 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-04-24 23:57:21.448125 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-04-24 23:57:21.448142 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.448148 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.448158 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.448175 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.448185 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.448202 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.448235 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.448245 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.448257 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.448278 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.448287 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-04-24 23:57:21.448298 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.448324 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:57:21.448331 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-04-24 23:57:21.448344 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:57:21.448363 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:57:21.448369 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-04-24 23:57:21.448379 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-04-24 23:57:21.448403 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.448412 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.448423 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.448441 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-04-24 23:57:21.448448 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-04-24 23:57:21.448458 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-04-24 23:57:21.448475 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.448481 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-04-24 23:57:21.448491 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.448508 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.448515 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-04-24 23:57:21.448529 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.448545 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-04-24 23:57:21.448552 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-04-24 23:57:21.448562 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-04-24 23:57:21.448574 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-04-24 23:57:21.448609 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.448638 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-04-24 23:57:21.448665 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.448693 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-04-24 23:57:21.448720 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.448747 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-04-24 23:57:21.448774 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.448801 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-04-24 23:57:21.448828 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.448854 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-04-24 23:57:21.448881 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-04-24 23:57:21.448907 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-04-24 23:57:21.448934 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-04-24 23:57:21.448960 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-04-24 23:57:21.449005 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-04-24 23:57:21.449032 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-04-24 23:57:21.449059 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.449086 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-04-24 23:57:21.449112 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.449138 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-04-24 23:57:21.449164 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.449191 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-04-24 23:57:21.449217 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.449243 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-04-24 23:57:21.449446 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.449475 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:57:21.449501 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.449528 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:57:21.449554 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.449580 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-04-24 23:57:21.449607 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.449634 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-04-24 23:57:21.449661 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.449687 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-04-24 23:57:21.449713 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.449742 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:57:21.449769 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.449796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-04-24 23:57:21.449823 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.449850 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.449876 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.449902 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.449929 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.449955 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.449981 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.450008 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-04-24 23:57:21.450046 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-04-24 23:57:21.450088 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-04-24 23:57:21.450115 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.450141 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-04-24 23:57:21.450178 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.450205 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.450232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.450258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-04-24 23:57:21.450285 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.450318 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-04-24 23:57:21.450344 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.450371 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-04-24 23:57:21.450402 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.450432 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-04-24 23:57:21.450459 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.450485 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-04-24 23:57:21.450511 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.450539 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-04-24 23:57:21.450567 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450585 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450611 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:57:21.450638 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450655 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450672 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450698 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:57:21.450724 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450741 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450758 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450775 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450800 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:57:21.450829 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450877 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.450906 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450941 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.450972 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.450990 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451016 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.451042 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451059 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451086 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.451113 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451139 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.451165 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451191 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:57:21.451218 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451243 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.451270 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451296 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.451329 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451346 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451372 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:57:21.451403 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451432 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.451458 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451485 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:57:21.451510 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451536 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:57:21.451563 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451580 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451597 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451617 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451633 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451650 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451671 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451698 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.451724 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451741 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451758 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451783 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.451810 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451837 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.451863 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451882 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451903 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451929 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.451956 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451973 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.451989 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452006 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452034 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452082 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.452110 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452127 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452143 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452161 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452209 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.452245 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452263 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452280 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452297 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452328 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.452355 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452410 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.452465 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452497 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452526 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452552 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452582 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:57:21.452609 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452635 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:57:21.452661 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452678 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452695 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452721 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.452747 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452801 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452824 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452851 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:57:21.452877 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452903 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:57:21.452929 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.452955 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.452981 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453007 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.453038 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453057 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453074 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453091 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453118 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.453150 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453168 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453185 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453202 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453219 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453243 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453260 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453277 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453304 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:57:21.453330 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453348 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453374 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:57:21.453405 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453424 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453441 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453474 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:57:21.453501 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453518 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453535 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453552 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453577 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:57:21.453604 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453630 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.453656 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453682 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.453708 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453725 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453751 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.453777 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453794 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453825 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.453852 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453878 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.453904 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453931 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:57:21.453957 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.453983 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.454008 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454035 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-04-24 23:57:21.454081 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454115 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454147 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-04-24 23:57:21.454173 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454200 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.454231 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454258 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:57:21.454284 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454318 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:57:21.454345 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454362 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454379 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454396 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454423 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454455 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454483 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454512 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.454537 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454555 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454576 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.454658 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454709 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.454739 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454757 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454777 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454805 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.454831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454859 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454879 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454896 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454913 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454939 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-04-24 23:57:21.454965 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454982 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.454998 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455015 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455041 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.455084 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455103 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455120 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455137 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455163 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.455190 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455216 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-04-24 23:57:21.455243 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455260 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455280 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455319 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455379 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-04-24 23:57:21.455435 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455476 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-04-24 23:57:21.455504 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455522 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455539 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455565 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.455592 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455609 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455626 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455643 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455660 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455686 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-04-24 23:57:21.455712 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455739 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-04-24 23:57:21.455765 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455791 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-04-24 23:57:21.455817 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455844 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-04-24 23:57:21.455872 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455904 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455936 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455956 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.455982 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.456009 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.456028 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.456048 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.456065 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.456082 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.456104 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.456121 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.456138 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-04-24 23:57:21.456164 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-04-24 23:57:21.456191 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.456253 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.456332 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.456414 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.456464 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.456513 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-04-24 23:57:21.456560 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-04-24 23:57:21.456608 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-04-24 23:57:21.456702 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.456752 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.456806 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.456854 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.456901 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.456950 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.456997 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.457044 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.457091 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.457139 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.457188 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.457259 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.457333 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.457388 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.457450 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.457497 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-04-24 23:57:21.457544 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.457591 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.457639 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.457688 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.457736 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.457802 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.457849 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.457898 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.457954 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.458002 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.458050 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.458097 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.458144 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.458192 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-04-24 23:57:21.458256 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-04-24 23:57:21.458316 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-04-24 23:57:21.458365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.458417 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.458659 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.458707 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.458754 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.458803 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.458852 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.458900 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.458948 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.458996 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.459045 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.459093 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.459142 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.459194 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.459245 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.459297 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-04-24 23:57:21.459345 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.459393 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.459446 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.459495 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.459543 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.459594 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.459641 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.459689 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.459746 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.459794 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.459841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.459889 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.459935 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.459982 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-04-24 23:57:21.460029 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-04-24 23:57:21.460081 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-04-24 23:57:21.460129 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.460176 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.460225 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.460271 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.460324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.460373 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.460427 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.460474 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.460522 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.460570 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.460618 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.460667 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.460715 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.460767 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.460818 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.460865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-04-24 23:57:21.460911 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.460957 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.461042 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.461093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.461147 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.461251 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.461349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.461451 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.461555 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:57:21.461602 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.461682 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.461739 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.461795 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.461856 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.461911 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:57:21.461965 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:57:21.462018 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:57:21.462072 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.462127 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.462181 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.462237 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.462298 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.462353 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.462414 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.462468 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.462522 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.462576 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.462631 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.462685 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.462739 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.462794 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.462898 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.462999 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:57:21.463055 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.463110 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.463197 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.463253 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.463319 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.463373 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.463433 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.463487 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.463551 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-04-24 23:57:21.463590 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.463664 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.463725 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.463780 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.463834 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.463887 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:57:21.463942 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:57:21.463996 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:57:21.464050 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.464105 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.464159 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.464213 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.464478 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.464534 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.464589 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.464648 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.464702 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.464757 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.464846 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.464902 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.464979 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.465038 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.465098 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.465169 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:57:21.465234 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.465306 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.465391 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.465483 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.465569 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.465655 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.465740 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.465825 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.465920 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-04-24 23:57:21.465954 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.466033 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.466111 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.466188 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.466271 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.466349 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:57:21.466433 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:57:21.466511 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:57:21.466589 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.466668 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.466746 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.466825 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.466917 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.466998 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.467078 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.467155 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.467232 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.467335 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.467438 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.467517 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.467567 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.467621 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.467671 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.467720 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:57:21.467768 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.467823 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.467871 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.467919 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.467967 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.468016 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.468096 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.468148 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.468215 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-04-24 23:57:21.468238 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.468289 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.468339 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.468390 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.468447 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.468498 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-04-24 23:57:21.468549 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-04-24 23:57:21.468599 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-04-24 23:57:21.468688 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.468743 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.468799 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.468849 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.468899 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.468950 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.469016 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.469122 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.469213 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.469321 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.469432 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.469514 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.469598 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.469667 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.469719 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.469769 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-04-24 23:57:21.469820 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.469879 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.469946 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.470022 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.470074 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.470135 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.470195 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.470247 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.470307 wsdl: current service: Service1 2019-04-24 23:57:21.470328 wsdl: current port: Service1Soap 2019-04-24 23:57:21.470358 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-04-24 23:57:21.470392 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-04-24 23:57:21.470441 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-04-24 23:57:21.470470 wsdl: Parsing WSDL done 2019-04-24 23:57:21.470490 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.470507 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.470517 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.470527 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.470537 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.470545 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:57:21.470555 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:57:21.470564 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:57:21.470572 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.470581 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.470590 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.470598 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.470607 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.470615 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.470624 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.470637 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.470646 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.470654 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.470663 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.470672 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.470680 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.470688 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.470696 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.470704 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:57:21.470713 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.470720 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.470728 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.470737 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.470745 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.470753 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.470761 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.470769 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.470777 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.470786 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.470793 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.470802 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.470810 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.470818 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:57:21.470826 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:57:21.470834 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:57:21.470842 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.470849 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.470857 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.470864 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.470872 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.470879 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.470887 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.470894 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.470902 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.470909 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.470917 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.470925 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.470933 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.470940 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.470947 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.470954 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:57:21.470962 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.470969 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.470976 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.470983 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.470990 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.470998 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.471006 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.471013 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.471020 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.471030 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.471045 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.471055 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.471062 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.471070 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:57:21.471077 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:57:21.471084 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:57:21.471091 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.471098 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.471106 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.471113 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.471120 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.471127 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.471135 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.471142 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.471149 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.471157 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.471164 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.471171 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.471178 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.471184 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.471192 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.471199 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:57:21.471207 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.471214 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.471220 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.471227 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.471234 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.471241 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.471248 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.471255 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.471262 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-04-24 23:57:21.471270 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.471282 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-04-24 23:57:21.471292 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-04-24 23:57:21.471300 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-04-24 23:57:21.471307 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-04-24 23:57:21.471315 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-04-24 23:57:21.471325 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-04-24 23:57:21.471337 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-04-24 23:57:21.471351 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-04-24 23:57:21.471364 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-04-24 23:57:21.471375 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-04-24 23:57:21.471383 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.471411 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.471418 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-04-24 23:57:21.471426 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-04-24 23:57:21.471433 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-04-24 23:57:21.471440 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.471447 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-04-24 23:57:21.471455 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-04-24 23:57:21.471462 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-04-24 23:57:21.471469 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-04-24 23:57:21.471679 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-04-24 23:57:21.471688 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-04-24 23:57:21.471695 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-04-24 23:57:21.471703 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-04-24 23:57:21.471710 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-04-24 23:57:21.471717 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-04-24 23:57:21.471725 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-04-24 23:57:21.471732 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-04-24 23:57:21.471739 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-04-24 23:57:21.471746 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-04-24 23:57:21.472098 nusoap_client: checkWSDL 2019-04-24 23:57:21.472114 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:57:21.472122 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:57:21.472130 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-04-24 23:57:21.472141 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-04-24 23:57:21.472148 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:57:21.472155 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-04-24 23:57:21.472170 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-04-24 23:57:21.472182 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:57:21.472238 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.472250 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200829" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:57:21.472272 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-04-24 23:57:21.472306 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-04-24 23:57:21.472319 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-04-24 23:57:21.472326 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-04-24 23:57:21.472334 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-04-24 23:57:21.472343 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200829" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:57:21.472361 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:57:21.472373 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:57:21.472383 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:57:21.472408 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.472424 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-04-24 23:57:21.472433 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-04-24 23:57:21.472472 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.472490 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:57:21.472498 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.472536 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:57:21.472546 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-04-24 23:57:21.472554 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-04-24 23:57:21.472560 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-04-24 23:57:21.472567 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-04-24 23:57:21.472574 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-04-24 23:57:21.472582 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-04-24 23:57:21.472590 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-04-24 23:57:21.472601 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "200829" ["mag_id"]=> NULL } 2019-04-24 23:57:21.472618 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:57:21.472629 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:57:21.472637 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-04-24 23:57:21.472648 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.472658 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-04-24 23:57:21.472665 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-04-24 23:57:21.472703 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-04-24 23:57:21.472716 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.472723 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.472732 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.472739 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-04-24 23:57:21.472756 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:57:21.472772 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:57:21.472780 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:57:21.472789 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:57:21.472801 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "200829" 2019-04-24 23:57:21.472814 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:57:21.472822 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:57:21.472831 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:57:21.472842 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:57:21.472850 wsdl: in serializeType: returning: 200829 2019-04-24 23:57:21.472862 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-04-24 23:57:21.472874 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-04-24 23:57:21.472882 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-04-24 23:57:21.472889 wsdl: in serializeType: returning: 2019-04-24 23:57:21.472898 wsdl: in serializeType: returning: 200829 2019-04-24 23:57:21.472906 wsdl: serializeRPCParameters returning: 200829 2019-04-24 23:57:21.472943 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=200829 style=document use=literal encodingStyle= 2019-04-24 23:57:21.472953 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-04-24 23:57:21.472963 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3308"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-04-24 23:57:21.472986 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-04-24 23:57:21.472996 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=200829 2019-04-24 23:57:21.473013 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-04-24 23:57:21.473133 nusoap_client: sending message, length=457 2019-04-24 23:57:21.473031 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-04-24 23:57:21.473048 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-04-24 23:57:21.473057 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-04-24 23:57:21.473065 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-04-24 23:57:21.473072 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-04-24 23:57:21.473084 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:57:21.473100 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:57:21.473113 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:57:21.473123 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:57:21.473144 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-04-24 23:57:21.473160 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-04-24 23:57:21.473172 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-04-24 23:57:21.481053 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-04-24 23:57:21.481077 soap_transport_http: socket connected 2019-04-24 23:57:21.481090 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-04-24 23:57:21.481096 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-04-24 23:57:21.481102 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-04-24 23:57:21.481107 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-04-24 23:57:21.481115 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-04-24 23:57:21.481120 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-04-24 23:57:21.481126 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-04-24 23:57:21.481152 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-04-24 23:57:21.524231 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-04-24 23:57:21.524287 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-04-24 23:57:21.524306 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:57:21.524316 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-04-24 23:57:21.524327 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-04-24 23:57:21.524337 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-04-24 23:57:21.524348 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-04-24 23:57:21.524359 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-04-24 23:57:21.524369 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-04-24 23:57:21.524379 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 24 Apr 2019 21:57:09 GMT 2019-04-24 23:57:21.524390 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-04-24 23:57:21.524401 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-04-24 23:57:21.524411 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-04-24 23:57:21.524428 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-04-24 23:57:21.524467 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-04-24 23:57:21.524484 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-04-24 23:57:21.524500 soap_transport_http: read to EOF 2019-04-24 23:57:21.524508 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-04-24 23:57:21.524517 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-04-24 23:57:21.524562 soap_transport_http: closed socket 2019-04-24 23:57:21.524578 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-04-24 23:57:21.524588 soap_transport_http: end of send() 2019-04-24 23:57:21.524636 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-04-24 23:57:21.524648 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 24 Apr 2019 21:57:09 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-04-24 23:57:21.524757 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-04-24 23:57:21.524774 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-04-24 23:57:21.524805 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-04-24 23:57:21.524820 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-04-24 23:57:21.525004 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-04-24 23:57:21.525171 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-04-24 23:57:21.525181 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-04-24 23:57:21.525195 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-04-24 23:57:21.525211 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:57:21.525247 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-04-24 23:57:21.525352 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-04-24 23:57:21.525391 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-04-24 23:57:21.525414 nusoap_client: got fault 2019-04-24 23:57:21.525427 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-04-24 23:57:21.525436 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-04-24 23:57:21.525444 nusoap_client: detail =