Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 62.0Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
10154652 Model turbiny: GM-5
 Producent OE: Warner-ISHI
 Pojazd: GM
 Silnik: GM 6.5
JR T4449
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Wed, 23 Oct 2019 23:51:54 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-24 01:52:17.158628 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-24 01:52:17.158690 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:52:17.158706 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219997" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-24 01:52:17.158729 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:52:17.158740 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-24 01:52:17.158749 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-24 01:52:17.158763 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-24 01:52:17.158772 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:52:17.158779 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:52:17.158788 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-24 01:52:17.158798 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:52:17.158809 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:52:17.158816 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:52:17.158820 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:52:17.158825 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:52:17.158829 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-24 01:52:17.158840 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:52:17.158855 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:52:17.158864 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:52:17.158869 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-24 01:52:17.158876 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-24 01:52:17.158885 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:52:17.158893 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:52:17.165119 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:52:17.165141 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:52:17.165160 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-24 01:52:17.165170 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:52:17.165180 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:52:17.165189 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-24 01:52:17.165196 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-24 01:52:17.165242 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-24 01:52:17.351276 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-24 01:52:17.351322 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-24 01:52:17.351329 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:52:17.351335 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:52:17.351341 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:52:17.351347 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:52:17.351358 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:52:17.351365 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:52:17.351371 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:52:17.351377 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:51:54 GMT 2019-10-24 01:52:17.351383 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:52:17.351388 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-24 01:52:17.351394 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:52:17.351407 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-24 01:52:17.351444 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-24 01:52:17.351467 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-24 01:52:17.357434 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.357460 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.357505 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.357685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.357740 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.357778 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363502 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363542 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363590 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363622 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363644 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363664 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363685 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363711 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363733 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363756 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.363972 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.364016 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.364038 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.364059 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.364079 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.364112 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.369917 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.369986 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:52:17.370021 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.370042 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370066 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370085 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370123 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370140 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370188 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.370233 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.370273 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370328 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370353 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370393 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.370421 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370443 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370470 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370521 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370569 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.370615 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.370643 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370666 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.370694 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.376368 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.376432 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-24 01:52:17.376465 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.376490 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.376520 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.376568 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.376622 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.376668 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.376712 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.376755 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.376769 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.376792 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.376831 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.376858 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.376880 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.376927 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.377025 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.377051 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.377080 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.377123 soap_transport_http: read buffer of 752 bytes 2019-10-24 01:52:17.377182 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.377234 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.377273 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.377317 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.377333 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-24 01:52:17.377372 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-24 01:52:17.377435 soap_transport_http: read buffer of 2727 bytes 2019-10-24 01:52:17.377450 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:52:17.377455 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-24 01:52:17.377495 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-24 01:52:17.377535 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:52:17.377553 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:52:17.377560 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:52:17.377588 wsdl: got WSDL URL 2019-10-24 01:52:17.377593 wsdl: Parse WSDL 2019-10-24 01:52:17.377782 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-24 01:52:17.377799 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-24 01:52:17.377854 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.377863 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-24 01:52:17.377885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.377917 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.377926 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.377941 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:52:17.377962 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.377970 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.377980 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:52:17.377997 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378029 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.378041 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.378057 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378064 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.378082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378111 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.378118 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378129 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-24 01:52:17.378143 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378161 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.378171 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:52:17.378187 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378193 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-24 01:52:17.378208 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378233 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.378240 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378250 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:52:17.378268 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.378275 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378285 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:52:17.378302 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.378309 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378318 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:52:17.378332 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378356 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.378367 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.378382 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378389 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-24 01:52:17.378403 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378428 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.378435 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378445 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-24 01:52:17.378459 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378476 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.378486 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-24 01:52:17.378501 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378507 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-24 01:52:17.378522 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378547 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.378554 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378564 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:52:17.378593 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.378600 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378610 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:52:17.378629 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.378636 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378646 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:52:17.378663 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.378670 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378679 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:52:17.378692 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378720 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.378731 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.378746 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378753 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.378768 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378792 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378799 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378813 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378841 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.378862 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.378879 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378890 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:52:17.378900 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-24 01:52:17.378913 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378928 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:52:17.378938 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:52:17.378953 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.378960 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-24 01:52:17.378979 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379005 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.379013 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379022 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-24 01:52:17.379040 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.379047 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379056 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-24 01:52:17.379073 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.379080 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379090 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-24 01:52:17.379107 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.379114 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379123 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:52:17.379136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379163 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.379173 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.379188 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.379210 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379236 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.379243 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379253 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-24 01:52:17.379266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379281 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.379291 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:52:17.379306 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379311 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-24 01:52:17.379325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379350 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.379357 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379366 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:52:17.379379 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379395 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.379405 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.379419 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379425 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.379439 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379464 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.379470 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379480 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-24 01:52:17.379493 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379508 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.379519 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:52:17.379533 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379539 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-24 01:52:17.379557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379588 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.379596 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379650 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:52:17.379762 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.379802 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.379877 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.379930 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380004 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.380051 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380099 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.380109 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380120 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-24 01:52:17.380134 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380151 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.380170 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-24 01:52:17.380187 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380193 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-24 01:52:17.380207 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380234 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.380241 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380251 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:52:17.380268 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.380275 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380285 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:52:17.380298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.380327 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-24 01:52:17.380342 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380348 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.380361 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380385 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.380392 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380402 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-24 01:52:17.380415 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380430 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.380440 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-24 01:52:17.380455 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380461 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-24 01:52:17.380474 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380498 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.380505 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380515 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:52:17.380533 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.380539 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380548 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:52:17.380561 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380593 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.380606 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-24 01:52:17.380621 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380628 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.380642 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380667 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.380674 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380683 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-24 01:52:17.380697 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380712 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.380722 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-24 01:52:17.380736 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380742 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-24 01:52:17.380756 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380780 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.380787 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380797 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:52:17.380810 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.380834 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-24 01:52:17.380849 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380855 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.380868 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380893 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.380899 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380909 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-24 01:52:17.380922 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380937 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.380972 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-24 01:52:17.380991 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.380997 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-24 01:52:17.381011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381056 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.381069 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381085 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:52:17.381108 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381132 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.381149 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.381175 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381184 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.381204 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381242 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.381253 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381268 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-24 01:52:17.381289 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381312 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.381330 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:52:17.381356 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381367 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-24 01:52:17.381393 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381436 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.381445 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381456 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:52:17.381470 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381487 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.381497 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.381513 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381519 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.381532 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381557 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.381564 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381579 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-24 01:52:17.381593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381609 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.381619 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:52:17.381635 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381641 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-24 01:52:17.381655 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381680 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.381687 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381696 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-24 01:52:17.381715 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381732 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.381742 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.381758 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381764 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.381777 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381802 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.381809 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381818 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-24 01:52:17.381831 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381847 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.381857 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:52:17.381872 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381878 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-24 01:52:17.381891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381915 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.381922 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381931 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-24 01:52:17.381949 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.381955 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381965 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-24 01:52:17.381978 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.381996 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.382006 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.382021 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382027 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.382040 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382064 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.382072 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382081 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-24 01:52:17.382094 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382110 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.382120 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:52:17.382134 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382141 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:52:17.382154 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382179 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.382186 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382195 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:52:17.382208 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382223 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.382234 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.382248 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382254 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.382268 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382294 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.382301 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382311 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:52:17.382324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.382350 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:52:17.382365 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382371 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:52:17.382385 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382410 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:52:17.382418 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382427 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:52:17.382440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.382466 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.382481 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382487 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.382500 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382524 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382530 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382567 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.382594 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.382612 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382622 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:52:17.382633 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-24 01:52:17.382645 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382659 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:52:17.382670 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:52:17.382685 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382691 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-24 01:52:17.382709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382736 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:52:17.382743 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382753 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:52:17.382766 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382782 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.382792 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.382806 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382813 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.382826 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382849 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382856 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382892 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.382912 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.382929 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382939 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:52:17.382949 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-24 01:52:17.382962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.382976 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:52:17.382985 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:52:17.383037 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383051 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-24 01:52:17.383081 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383169 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:52:17.383184 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383203 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-24 01:52:17.383227 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383257 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.383277 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.383296 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383302 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.383355 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383386 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383393 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383407 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383430 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.383454 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.383493 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383506 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:52:17.383517 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-24 01:52:17.383530 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383544 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:52:17.383554 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:52:17.383570 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383582 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-24 01:52:17.383598 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383624 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.383631 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383641 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-24 01:52:17.383659 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.383666 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383706 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-24 01:52:17.383739 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.383751 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.383767 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-24 01:52:17.383799 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.384591 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.384663 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:52:17.384717 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.384726 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.384738 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:52:17.384757 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.384765 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.384775 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-24 01:52:17.384793 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.384800 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.384810 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:52:17.384826 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.384878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.384891 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.384912 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.384919 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.384939 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.384968 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.384976 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.384987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-24 01:52:17.385000 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385018 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.385028 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:52:17.385044 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385051 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-24 01:52:17.385065 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385092 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385099 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385109 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:52:17.385127 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385134 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385144 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:52:17.385161 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385168 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385177 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:52:17.385191 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385214 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.385225 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.385240 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385247 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.385262 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385287 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385294 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385304 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-24 01:52:17.385318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.385343 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:52:17.385358 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385365 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:52:17.385379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385405 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385412 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385422 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:52:17.385435 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385450 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.385460 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.385475 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385482 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.385495 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385520 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385528 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385538 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:52:17.385551 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385566 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.385577 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:52:17.385592 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385598 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-24 01:52:17.385619 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385646 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385653 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385663 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-24 01:52:17.385688 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385698 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385714 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:52:17.385744 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385755 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385773 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:52:17.385796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385835 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.385855 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.385881 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385891 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.385917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385963 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.385976 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.385994 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-24 01:52:17.386019 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386046 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.386064 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:52:17.386093 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386103 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.386131 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386178 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.386192 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386209 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:52:17.386239 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.386249 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386265 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:52:17.386292 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.386301 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386315 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:52:17.386343 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.386354 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386369 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:52:17.386396 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.386406 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386421 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:52:17.386442 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386492 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.386510 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.386534 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386544 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.386565 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386603 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.386624 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386640 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-24 01:52:17.386661 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.386686 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.386702 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.386725 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.386774 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.386785 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.386800 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.386821 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.386846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.386868 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.386907 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.386918 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.386933 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:52:17.386960 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.386971 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.386986 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-24 01:52:17.387012 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.387022 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387038 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-24 01:52:17.387066 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.387082 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387098 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:52:17.387126 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.387137 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387152 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-24 01:52:17.387178 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:52:17.387189 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387203 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-24 01:52:17.387230 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.387248 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387263 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.387292 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.387302 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387318 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:52:17.387345 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.387355 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387371 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-24 01:52:17.387398 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.387408 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387423 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:52:17.387450 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.387461 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387476 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:52:17.387497 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.387596 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.387634 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.387645 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.387668 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.387707 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.387718 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.387734 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:52:17.387764 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.387774 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.387790 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:52:17.387817 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.387829 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.387848 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:52:17.387881 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.387893 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.387911 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:52:17.387937 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.387978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.388000 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388026 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.388035 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.388061 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.388105 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388117 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.388136 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-24 01:52:17.388160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.388187 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.388206 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.388230 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388278 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388293 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388313 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388338 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388366 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.388393 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388423 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.388431 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388441 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:52:17.388459 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.388466 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388475 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:52:17.388493 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.388499 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388509 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:52:17.388526 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.388533 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388543 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:52:17.388561 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.388567 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388577 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:52:17.388600 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.388614 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388625 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:52:17.388644 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.388651 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388660 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:52:17.388678 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.388685 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388695 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:52:17.388712 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.388719 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388729 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:52:17.388753 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.388760 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388770 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:52:17.388788 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.388795 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388804 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:52:17.388818 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.388874 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.388893 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.388899 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.388917 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.388943 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.388950 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.388960 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:52:17.388978 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.388984 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.388994 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:52:17.389011 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.389017 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.389026 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:52:17.389044 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:52:17.389050 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.389060 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.389073 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.389101 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.389112 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389127 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.389133 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.389148 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.389173 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389181 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.389190 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-24 01:52:17.389203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.389218 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.389229 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.389242 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389270 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389277 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389287 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389300 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389316 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.389330 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389356 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.389363 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389373 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:52:17.389391 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.389398 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389407 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-24 01:52:17.389424 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.389431 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389441 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-24 01:52:17.389458 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.389465 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389474 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-24 01:52:17.389492 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.389498 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389508 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:52:17.389525 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.389532 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389542 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:52:17.389559 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.389566 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389576 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:52:17.389593 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.389599 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389616 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-24 01:52:17.389635 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.389641 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389651 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-24 01:52:17.389669 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.389676 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389686 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-24 01:52:17.389703 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.389710 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389719 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:52:17.389741 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.389748 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389759 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:52:17.389773 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.389832 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.389848 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.389876 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.389883 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.389894 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.389906 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.389923 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.389937 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.389963 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.389970 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.389980 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-24 01:52:17.389997 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.390005 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390014 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-24 01:52:17.390032 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.390038 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390048 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:52:17.390065 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.390071 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390081 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-24 01:52:17.390098 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.390104 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390114 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-24 01:52:17.390131 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.390137 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390147 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-24 01:52:17.390164 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.390170 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390180 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-24 01:52:17.390197 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.390203 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390213 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-24 01:52:17.390230 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.390237 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390247 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-24 01:52:17.390264 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.390271 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390281 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-24 01:52:17.390298 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.390305 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390314 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-24 01:52:17.390331 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.390338 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390347 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-24 01:52:17.390364 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.390371 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390380 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:52:17.390397 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.390404 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390414 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-24 01:52:17.390427 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390495 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.390515 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390521 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-24 01:52:17.390538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390564 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.390571 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390581 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-24 01:52:17.390594 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390616 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.390627 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390643 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390649 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.390663 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390688 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.390695 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390705 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-24 01:52:17.390719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390737 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.390755 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:52:17.390775 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390782 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-24 01:52:17.390796 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390823 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.390830 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390840 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:52:17.390858 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.390864 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390874 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:52:17.390891 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.390898 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390907 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:52:17.390925 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:52:17.390931 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390941 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:52:17.390954 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.390981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.390992 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-24 01:52:17.391007 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391014 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.391027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391053 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:52:17.391060 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391070 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-24 01:52:17.391084 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391100 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.391110 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-24 01:52:17.391123 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:52:17.391153 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391160 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:52:17.391170 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391183 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:52:17.391200 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.391214 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391240 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.391247 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391257 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-24 01:52:17.391274 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.391280 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391290 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-24 01:52:17.391307 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.391314 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391324 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-24 01:52:17.391341 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-24 01:52:17.391347 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391357 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-24 01:52:17.391374 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.391381 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391391 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-24 01:52:17.391407 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.391414 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391424 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-24 01:52:17.391441 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.391447 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391457 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:52:17.391474 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.391481 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391490 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-24 01:52:17.391507 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.391514 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391524 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-24 01:52:17.391541 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.391547 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391557 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:52:17.391570 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-24 01:52:17.391636 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.391656 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391662 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-24 01:52:17.391677 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391702 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.391710 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391720 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:52:17.391735 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391753 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.391765 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.391780 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391786 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.391800 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391825 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:52:17.391832 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391842 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-24 01:52:17.391855 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.391870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.391880 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:52:17.391894 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-24 01:52:17.391919 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:52:17.391927 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:52:17.391937 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-24 01:52:17.391954 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:52:17.391961 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-24 01:52:17.391971 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-24 01:52:17.391988 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:52:17.391995 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-24 01:52:17.392005 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-24 01:52:17.392018 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-24 01:52:17.392042 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.392058 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392065 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.392084 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392108 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.392116 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392125 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:52:17.392143 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.392150 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392161 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-24 01:52:17.392178 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.392184 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392193 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-24 01:52:17.392206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392230 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.392241 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392255 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392261 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.392275 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392300 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392307 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392317 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-24 01:52:17.392330 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392346 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.392356 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.392369 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392396 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392403 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392413 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392426 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392442 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.392456 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392482 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.392489 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392499 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-24 01:52:17.392517 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.392523 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392533 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-24 01:52:17.392550 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.392556 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392566 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-24 01:52:17.392583 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.392589 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392599 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-24 01:52:17.392633 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.392640 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392649 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-24 01:52:17.392667 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.392674 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392683 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-24 01:52:17.392701 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.392708 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392717 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-24 01:52:17.392737 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.392746 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392756 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-24 01:52:17.392774 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.392781 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392791 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-24 01:52:17.392804 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.392852 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.392870 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392876 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-24 01:52:17.392891 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392916 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.392923 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392933 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-24 01:52:17.392950 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.392957 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.392967 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:52:17.392984 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.392990 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393000 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:52:17.393016 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.393023 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393033 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:52:17.393057 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.393065 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393074 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-24 01:52:17.393087 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393117 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.393128 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.393144 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393150 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.393172 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393196 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393202 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393216 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393241 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.393263 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.393280 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393291 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:52:17.393301 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-24 01:52:17.393314 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393329 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-24 01:52:17.393339 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:52:17.393354 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393360 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-24 01:52:17.393375 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393399 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.393406 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393416 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-24 01:52:17.393429 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393444 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.393454 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.393469 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393475 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.393489 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393514 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:52:17.393521 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393531 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-24 01:52:17.393544 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393559 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.393569 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-24 01:52:17.393584 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393590 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-24 01:52:17.393604 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393645 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.393653 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393663 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:52:17.393676 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393691 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.393701 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.393716 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393723 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.393741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393768 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.393775 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393785 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-24 01:52:17.393798 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.393814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.393824 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:52:17.393838 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.393866 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.393873 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.393883 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.393896 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.393912 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.393926 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.393952 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.393960 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.393970 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-24 01:52:17.393987 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.393994 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394004 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-24 01:52:17.394021 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394027 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394037 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-24 01:52:17.394054 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394061 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394070 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-24 01:52:17.394088 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394094 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394104 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-24 01:52:17.394122 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:52:17.394129 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394138 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-24 01:52:17.394155 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:52:17.394163 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394173 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-24 01:52:17.394190 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-24 01:52:17.394197 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394207 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-24 01:52:17.394225 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:52:17.394231 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394241 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-24 01:52:17.394258 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394265 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394274 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-24 01:52:17.394292 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394300 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394309 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-24 01:52:17.394327 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394333 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394343 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-24 01:52:17.394359 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394366 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394376 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-24 01:52:17.394389 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.394453 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.394472 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394479 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-24 01:52:17.394498 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394523 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394529 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394539 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-24 01:52:17.394552 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394568 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.394578 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.394593 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394599 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.394621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394647 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.394654 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394664 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-24 01:52:17.394677 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394693 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.394703 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:52:17.394718 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394724 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.394744 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394771 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394778 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394788 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-24 01:52:17.394806 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.394813 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394823 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-24 01:52:17.394840 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.394847 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394856 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-24 01:52:17.394874 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.394881 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394890 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-24 01:52:17.394903 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394930 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.394941 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.394956 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.394963 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.394977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395002 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395009 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395018 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-24 01:52:17.395032 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395047 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.395057 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.395071 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395098 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395105 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395115 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395128 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395145 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.395159 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395185 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.395192 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395202 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-24 01:52:17.395219 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.395226 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395236 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-24 01:52:17.395253 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.395260 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395269 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-24 01:52:17.395287 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.395294 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395304 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-24 01:52:17.395326 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.395334 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395344 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-24 01:52:17.395361 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.395369 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395378 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-24 01:52:17.395396 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:52:17.395402 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395411 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-24 01:52:17.395424 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.395464 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.395481 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395488 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-24 01:52:17.395504 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395529 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.395535 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395545 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-24 01:52:17.395562 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.395569 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395579 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-24 01:52:17.395595 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.395617 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395628 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-24 01:52:17.395646 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.395653 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395663 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-24 01:52:17.395681 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.395687 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395697 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-24 01:52:17.395714 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.395721 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395732 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-24 01:52:17.395754 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.395761 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395771 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-24 01:52:17.395788 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.395795 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395804 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-24 01:52:17.395817 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.395871 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.395886 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395892 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-24 01:52:17.395907 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395932 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:52:17.395939 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395949 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-24 01:52:17.395962 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.395977 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.395987 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:52:17.396003 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-24 01:52:17.396010 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-24 01:52:17.396021 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-24 01:52:17.396037 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.396043 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-24 01:52:17.396057 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.396081 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.396101 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-24 01:52:17.396118 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.396129 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-24 01:52:17.396139 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-24 01:52:17.396156 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.396162 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-24 01:52:17.396173 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-24 01:52:17.396189 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-24 01:52:17.396195 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-24 01:52:17.396205 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-24 01:52:17.396222 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.396229 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.396239 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.396256 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.396263 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.396272 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.396289 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.396295 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.396305 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.396322 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.396329 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-24 01:52:17.396339 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.396360 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:52:17.396367 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-24 01:52:17.396376 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:52:17.396393 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:52:17.396400 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-24 01:52:17.396410 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-24 01:52:17.396426 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.396433 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.396443 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.396459 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-24 01:52:17.396466 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-24 01:52:17.396476 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-24 01:52:17.396492 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.396498 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-24 01:52:17.396510 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.396526 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.396533 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-24 01:52:17.396543 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.396558 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-24 01:52:17.396565 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-24 01:52:17.396575 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-24 01:52:17.396592 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-24 01:52:17.396644 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.396674 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-24 01:52:17.396700 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.396727 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-24 01:52:17.396761 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.396788 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-24 01:52:17.396814 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.396841 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-24 01:52:17.396868 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.396895 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-24 01:52:17.396921 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.396947 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-24 01:52:17.396973 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-24 01:52:17.397000 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-24 01:52:17.397026 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-24 01:52:17.397053 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-24 01:52:17.397084 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-24 01:52:17.397110 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-24 01:52:17.397136 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.397162 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-24 01:52:17.397190 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.397217 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-24 01:52:17.397243 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.397269 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-24 01:52:17.397295 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.397322 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-24 01:52:17.397350 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.397376 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:52:17.397402 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.397429 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:52:17.397455 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.397482 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-24 01:52:17.397508 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.397534 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-24 01:52:17.397560 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.397586 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-24 01:52:17.397628 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.397659 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-24 01:52:17.397706 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.397762 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:52:17.397811 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.397924 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-24 01:52:17.397974 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.398022 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.398057 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.398084 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.398110 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.398137 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.398163 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.398189 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-24 01:52:17.398214 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-24 01:52:17.398240 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-24 01:52:17.398268 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.398294 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-24 01:52:17.398319 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.398346 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.398372 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.398398 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-24 01:52:17.398424 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.398449 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-24 01:52:17.398475 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.398500 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-24 01:52:17.398526 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.398555 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-24 01:52:17.398582 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.398615 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-24 01:52:17.398643 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.398669 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-24 01:52:17.398698 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398715 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398741 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.398767 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398783 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398800 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398826 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.398852 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398869 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398885 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398902 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398927 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.398953 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398970 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.398987 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399003 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399029 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.399055 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399081 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.399107 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399132 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.399158 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399174 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399201 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.399227 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399244 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399270 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.399295 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399321 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.399347 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399373 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.399399 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399425 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.399450 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399476 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.399502 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399519 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399545 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.399571 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399597 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.399629 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399656 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.399681 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399707 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.399732 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399759 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.399786 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399803 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399820 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399836 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399852 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399869 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399885 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399911 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.399936 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399953 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399969 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.399995 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.400021 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400047 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.400079 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400096 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400113 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400139 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.400164 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400181 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400198 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400215 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400232 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400258 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.400283 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400300 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400317 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400335 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400362 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.400387 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400404 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400422 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400438 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400465 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.400492 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400517 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.400543 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400560 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400576 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400593 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400631 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:52:17.400657 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400683 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:52:17.400709 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400725 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400742 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400768 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.400794 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400811 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400827 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400844 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400861 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400887 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.400912 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400938 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:52:17.400966 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.400992 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.401018 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401043 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.401069 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401086 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401103 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401120 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401146 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.401173 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401190 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401206 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401240 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401257 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401274 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401291 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401316 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:52:17.401342 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401359 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401385 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.401410 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401427 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401444 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401469 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.401495 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401512 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401528 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401544 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401571 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.401596 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401653 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401679 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.401705 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401731 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.401757 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401783 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.401809 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401826 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401852 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.401878 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401894 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401920 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.401945 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.401971 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.401997 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402022 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.402048 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402075 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.402102 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402128 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-24 01:52:17.402154 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402171 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402197 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-24 01:52:17.402223 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402249 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.402275 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402303 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.402329 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402354 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.402380 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402406 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.402433 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402451 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402467 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402484 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402500 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402516 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402533 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402559 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.402585 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402631 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402657 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.402684 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402710 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.402736 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402753 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402770 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402796 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.402822 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402838 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402855 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402872 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-24 01:52:17.402942 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402959 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402975 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.402992 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403018 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.403044 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403061 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403085 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403101 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403127 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.403153 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403181 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-24 01:52:17.403206 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403223 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403240 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403261 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403306 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-24 01:52:17.403350 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403396 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-24 01:52:17.403443 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403470 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403499 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403545 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.403593 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403642 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403671 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403702 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403730 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403775 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-24 01:52:17.403824 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403876 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-24 01:52:17.403918 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.403956 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-24 01:52:17.403983 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404015 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-24 01:52:17.404062 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404088 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404105 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404122 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404148 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.404176 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404193 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404210 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404227 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404256 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404286 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404317 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404348 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-24 01:52:17.404391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-24 01:52:17.404437 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.404499 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.404549 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.404600 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.404660 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.404707 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.404762 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-24 01:52:17.404812 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-24 01:52:17.404860 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-24 01:52:17.404908 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.404954 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.405001 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.405051 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.405107 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.405155 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.405203 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.405251 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.405299 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.405347 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.405395 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.405443 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.405491 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.405540 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.405595 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.405664 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.405711 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-24 01:52:17.405764 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.405812 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.405858 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.405906 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.405954 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.406005 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.406052 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.406106 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.406162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.406212 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.406260 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.406308 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.406356 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.406401 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.406449 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-24 01:52:17.406496 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-24 01:52:17.406544 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-24 01:52:17.406679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.406728 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.406782 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.406829 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.406876 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.406924 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.406971 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.407018 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.407064 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.407118 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.407166 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.407215 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.407264 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.407312 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.407365 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.407419 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.407499 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-24 01:52:17.407580 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.407679 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.407762 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.407839 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.407915 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.408000 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.408075 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.408162 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.408252 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.408336 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.408413 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.408491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.408569 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.408654 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.408730 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-24 01:52:17.408812 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-24 01:52:17.408890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-24 01:52:17.408968 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.409044 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.409124 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.409201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.409278 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.409363 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.409440 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.409491 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.409542 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.409590 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.409652 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.409702 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.409760 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.409811 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.409865 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.409918 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.409964 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-24 01:52:17.410010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.410056 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.410103 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.410152 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.410201 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.410254 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.410300 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.410349 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.410409 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:52:17.410436 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.410497 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.410551 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.410620 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.410676 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.410729 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.410786 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:52:17.410838 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:52:17.410891 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:52:17.410943 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.410996 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.411049 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.411111 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.411164 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.411216 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.411269 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.411321 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.411384 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.411440 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.411493 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.411546 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.411598 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.411666 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.411719 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.411777 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.411831 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:52:17.411884 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.411936 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.411988 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.412040 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.412092 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.412145 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.412198 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.412252 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.412313 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-24 01:52:17.412337 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.412390 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.412444 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.412568 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.412630 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.412684 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.412743 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:52:17.412797 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:52:17.412849 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:52:17.412902 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.412955 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.413007 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.413062 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.413114 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.413168 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.413220 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.413273 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.413326 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.413379 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.413434 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.413487 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.413541 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.413595 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.413654 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.413707 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.413772 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:52:17.413827 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.413880 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.413932 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.413985 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.414039 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.414092 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.414153 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.414208 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.414270 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-24 01:52:17.414292 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.414341 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.414389 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.414436 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.414485 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.414533 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.414580 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:52:17.414634 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:52:17.414682 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:52:17.414730 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.414783 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.414830 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.414877 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.414924 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.414972 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.415020 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.415067 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.415116 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.415164 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.415211 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.415259 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.415376 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.415424 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.415472 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.415519 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.415567 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:52:17.415623 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.415671 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.415718 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.415772 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.415821 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.415868 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.415915 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.415964 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.416018 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-24 01:52:17.416040 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.416092 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.416142 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.416214 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.416304 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.416391 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.416477 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-24 01:52:17.416562 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-24 01:52:17.416658 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-24 01:52:17.416748 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.416837 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.416923 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.417010 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.417105 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.417192 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.417279 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.417367 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.417455 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.417541 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.417650 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.417736 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.417826 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.417913 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.417999 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.418094 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.418180 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-24 01:52:17.418267 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.418353 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.418449 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.418536 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.418630 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.418719 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.418807 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.418899 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.418992 wsdl: current service: Service1 2019-10-24 01:52:17.419022 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-24 01:52:17.419081 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-24 01:52:17.419129 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-24 01:52:17.419175 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-24 01:52:17.419219 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-24 01:52:17.419250 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.419284 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.419301 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.419319 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.419338 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.419355 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.419372 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:52:17.419389 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:52:17.419407 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:52:17.419423 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.419440 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.419456 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.419473 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.419488 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.419505 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.419531 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.419546 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.419561 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.419577 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.419592 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.419616 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.419634 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.419650 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.419666 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.419682 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.419697 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:52:17.419714 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.419728 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.419744 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.419760 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.419777 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.419792 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.419808 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.419824 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.419840 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.419860 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.419873 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.419888 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.419903 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.419917 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.419931 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:52:17.419945 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:52:17.419959 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:52:17.419973 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.419987 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.420001 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.420016 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.420029 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.420044 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.420057 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.420071 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.420093 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.420107 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.420121 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.420135 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.420150 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.420164 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.420178 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.420192 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.420206 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:52:17.420220 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.420233 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.420248 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.420262 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.420276 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.420290 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.420304 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.420319 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.420334 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.420354 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.420368 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.420382 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.420395 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.420409 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.420422 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:52:17.420435 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:52:17.420449 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:52:17.420462 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.420476 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.420490 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.420503 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.420518 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.420531 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.420545 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.420558 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.420571 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.420586 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.420600 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.420629 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.420644 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.420658 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.420672 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.420686 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.420701 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:52:17.420715 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.420729 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.420743 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.420756 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.420771 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.420784 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.420798 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.420812 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.420826 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-24 01:52:17.420845 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.420859 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-24 01:52:17.420874 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-24 01:52:17.420887 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-24 01:52:17.420901 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-24 01:52:17.420915 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-24 01:52:17.420929 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-24 01:52:17.420945 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-24 01:52:17.420958 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-24 01:52:17.420973 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-24 01:52:17.420985 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-24 01:52:17.420998 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-24 01:52:17.421012 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.421025 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.421038 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-24 01:52:17.421051 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-24 01:52:17.421065 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-24 01:52:17.421088 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-24 01:52:17.421100 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.421113 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-24 01:52:17.421127 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-24 01:52:17.421141 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-24 01:52:17.421154 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-24 01:52:17.421167 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-24 01:52:17.421181 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-24 01:52:17.421194 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-24 01:52:17.421207 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-24 01:52:17.421220 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-24 01:52:17.421235 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-24 01:52:17.421248 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-24 01:52:17.421262 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-24 01:52:17.421275 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-24 01:52:17.421289 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-24 01:52:17.421444 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-24 01:52:17.421461 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:52:17.421470 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:52:17.421477 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-24 01:52:17.421488 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-24 01:52:17.421495 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:52:17.421502 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-24 01:52:17.421517 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-24 01:52:17.421531 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:52:17.421595 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.421623 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219997" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:52:17.421645 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-24 01:52:17.421680 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-24 01:52:17.421691 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-24 01:52:17.421698 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-24 01:52:17.421705 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-24 01:52:17.421714 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219997" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:52:17.421731 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:52:17.421742 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:52:17.421752 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:52:17.421771 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.421786 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-24 01:52:17.421794 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-24 01:52:17.421834 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.421851 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:52:17.421859 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.421899 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:52:17.421908 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-24 01:52:17.421915 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-24 01:52:17.421921 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-24 01:52:17.421927 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-24 01:52:17.421934 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-24 01:52:17.421941 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-24 01:52:17.421948 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-24 01:52:17.421958 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "219997" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-24 01:52:17.421975 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:52:17.421985 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:52:17.421992 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-24 01:52:17.422002 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.422011 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-24 01:52:17.422018 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-24 01:52:17.422057 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-24 01:52:17.422068 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.422084 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.422093 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.422100 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-24 01:52:17.422117 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:52:17.422130 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:52:17.422137 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:52:17.422145 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:52:17.422155 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "219997" 2019-10-24 01:52:17.422167 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:52:17.422174 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:52:17.422183 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:52:17.422193 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:52:17.422201 wsdl: in serializeType: returning: 219997 2019-10-24 01:52:17.422211 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-24 01:52:17.422223 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-24 01:52:17.422229 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-24 01:52:17.422236 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-24 01:52:17.422243 wsdl: in serializeType: returning: 219997 2019-10-24 01:52:17.422250 wsdl: serializeRPCParameters returning: 219997 2019-10-24 01:52:17.422271 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=219997 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-24 01:52:17.422278 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-24 01:52:17.422288 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns3366"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-24 01:52:17.422310 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-24 01:52:17.422320 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=219997 2019-10-24 01:52:17.422340 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-24 01:52:17.422459 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-24 01:52:17.422360 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-24 01:52:17.422380 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-24 01:52:17.422388 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-24 01:52:17.422395 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-24 01:52:17.422401 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-24 01:52:17.422412 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:52:17.422428 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:52:17.422441 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:52:17.422449 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:52:17.422471 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-24 01:52:17.422486 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-24 01:52:17.422498 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-24 01:52:17.428949 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-24 01:52:17.428986 soap_transport_http: socket connected 2019-10-24 01:52:17.429002 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-24 01:52:17.429008 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-24 01:52:17.429014 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-24 01:52:17.429019 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-24 01:52:17.429024 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-24 01:52:17.429028 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-24 01:52:17.429033 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-24 01:52:17.429071 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-24 01:52:17.437261 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-24 01:52:17.437305 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-24 01:52:17.437312 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:52:17.437317 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-24 01:52:17.437323 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-24 01:52:17.437328 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-24 01:52:17.437335 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-24 01:52:17.437340 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-24 01:52:17.437346 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-24 01:52:17.437351 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Wed, 23 Oct 2019 23:51:54 GMT 2019-10-24 01:52:17.437358 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-24 01:52:17.437363 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-24 01:52:17.437369 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-24 01:52:17.437380 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-24 01:52:17.437409 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-24 01:52:17.437422 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-24 01:52:17.437433 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-24 01:52:17.437438 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-24 01:52:17.437443 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-24 01:52:17.437496 soap_transport_http: closed socket 2019-10-24 01:52:17.437509 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-24 01:52:17.437515 soap_transport_http: end of send() 2019-10-24 01:52:17.437541 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-24 01:52:17.437548 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Wed, 23 Oct 2019 23:51:54 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-24 01:52:17.437582 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-24 01:52:17.437592 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-24 01:52:17.437641 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-24 01:52:17.437648 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-24 01:52:17.437763 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-24 01:52:17.437862 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-24 01:52:17.437869 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-24 01:52:17.437877 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-24 01:52:17.437889 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:52:17.437912 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-24 01:52:17.437968 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-24 01:52:17.437991 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-24 01:52:17.438003 nusoap_client: got fault 2019-10-24 01:52:17.438011 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-24 01:52:17.438015 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-24 01:52:17.438020 nusoap_client: detail =