Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Katalog nagród
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 61.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
465819-0001 Model turbiny: TBO3
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M.W.M.
 Silnik:
JR T2297
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Mon, 14 Oct 2019 18:04:27 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-10-14 20:04:44.617338 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-10-14 20:04:44.617394 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:04:44.617412 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179282" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-10-14 20:04:44.617428 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:04:44.617438 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-10-14 20:04:44.617445 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-10-14 20:04:44.617459 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-10-14 20:04:44.617467 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:04:44.617473 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:04:44.617482 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-10-14 20:04:44.617490 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:04:44.617501 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:04:44.617506 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:04:44.617511 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:04:44.617515 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:04:44.617519 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-10-14 20:04:44.617531 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:04:44.617544 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:04:44.617552 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:04:44.617558 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-10-14 20:04:44.617564 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-10-14 20:04:44.617575 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:04:44.617584 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:04:44.623647 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:04:44.623666 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:04:44.623676 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-10-14 20:04:44.623683 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:04:44.623689 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:04:44.623693 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-10-14 20:04:44.623698 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-10-14 20:04:44.623727 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-10-14 20:04:44.640089 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-10-14 20:04:44.640132 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-10-14 20:04:44.640140 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:04:44.640145 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:04:44.640151 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:04:44.640157 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:04:44.640162 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:04:44.640169 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:04:44.640175 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:04:44.640181 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:04:27 GMT 2019-10-14 20:04:44.640190 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:04:44.640196 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 146407 2019-10-14 20:04:44.640203 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:04:44.640215 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-10-14 20:04:44.640246 soap_transport_http: want to read content of length 146407 2019-10-14 20:04:44.640267 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-10-14 20:04:44.646152 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.646189 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.646251 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.646288 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.646318 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.646417 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:04:44.652475 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 20:04:44.652673 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:04:44.652704 soap_transport_http: read buffer of 7736 bytes 2019-10-14 20:04:44.658908 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 20:04:44.659151 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:04:44.659288 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:04:44.659378 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:04:44.659487 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:04:44.659520 soap_transport_http: read buffer of 4880 bytes 2019-10-14 20:04:44.664825 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.664898 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.665053 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.665104 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.665153 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.665332 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-10-14 20:04:44.665448 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:04:44.665595 soap_transport_http: read buffer of 8192 bytes 2019-10-14 20:04:44.665625 soap_transport_http: read buffer of 992 bytes 2019-10-14 20:04:44.665675 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-10-14 20:04:44.665754 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-10-14 20:04:44.665837 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:04:44.665919 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:04:44.666024 soap_transport_http: read buffer of 7240 bytes 2019-10-14 20:04:44.676403 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-10-14 20:04:44.676512 soap_transport_http: read buffer of 7823 bytes 2019-10-14 20:04:44.676543 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:04:44.676554 soap_transport_http: read body of length 146407 2019-10-14 20:04:44.676707 soap_transport_http: received a total of 146831 bytes of data from server 2019-10-14 20:04:44.676760 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:04:44.676784 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:04:44.676795 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:04:44.676821 wsdl: got WSDL URL 2019-10-14 20:04:44.676834 wsdl: Parse WSDL 2019-10-14 20:04:44.677070 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-10-14 20:04:44.677092 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-10-14 20:04:44.677222 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677243 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-10-14 20:04:44.677279 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677335 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.677351 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677380 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:04:44.677419 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.677432 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677450 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:04:44.677480 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677527 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.677550 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.677590 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677602 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.677633 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677684 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.677698 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677717 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-10-14 20:04:44.677745 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677774 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.677795 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:04:44.677824 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677836 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-10-14 20:04:44.677862 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677909 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.677922 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.677940 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:04:44.677973 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.677985 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.678003 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:04:44.678035 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.678047 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.678065 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:04:44.678091 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.678133 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.678154 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.678182 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.678194 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-10-14 20:04:44.678220 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.678267 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.678280 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.678298 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-10-14 20:04:44.678324 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.678351 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.678371 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-10-14 20:04:44.678399 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.678410 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-10-14 20:04:44.678435 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679009 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.679027 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679049 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:04:44.679086 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.679099 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679117 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:04:44.679149 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.679162 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679181 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:04:44.679214 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.679226 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:04:44.679272 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679321 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.679342 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.679421 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679434 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.679461 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679513 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679525 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679551 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679610 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.679650 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.679683 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679703 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:04:44.679724 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-10-14 20:04:44.679750 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679778 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:04:44.679798 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:04:44.679826 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlient type _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679838 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlient to elements array 2019-10-14 20:04:44.679869 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlient named _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679917 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.679930 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.679947 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-10-14 20:04:44.679980 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.679992 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680010 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-10-14 20:04:44.680042 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.680054 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680072 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-10-14 20:04:44.680104 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.680116 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680134 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:04:44.680160 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlient_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.680258 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.680288 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaKlientResponse type _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680299 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.680327 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaKlientResponse named _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680375 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCenyWalutaKlientResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.680388 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaKlientResult to complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680408 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResult 2019-10-14 20:04:44.680434 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaKlientResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680461 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaKlientResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(28) "WyliczCenyWalutaKlientResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.680480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:04:44.680508 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680519 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-10-14 20:04:44.680545 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680600 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.680614 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680633 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:04:44.680660 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680687 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.680708 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.680736 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680748 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.680774 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680820 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.680833 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680851 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-10-14 20:04:44.680877 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680904 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.680924 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:04:44.680953 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.680965 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-10-14 20:04:44.680990 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681037 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.681049 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681067 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:04:44.681092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681118 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.681138 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.681166 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681178 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.681202 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681249 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.681261 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681279 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-10-14 20:04:44.681305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.681352 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-10-14 20:04:44.681379 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681390 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-10-14 20:04:44.681421 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681470 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.681483 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681501 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:04:44.681534 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.681547 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681565 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:04:44.681598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681634 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.681677 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-10-14 20:04:44.681713 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681721 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.681740 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681771 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.681779 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681790 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-10-14 20:04:44.681805 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681824 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.681834 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-10-14 20:04:44.681850 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681856 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-10-14 20:04:44.681871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681896 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.681903 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681913 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:04:44.681931 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.681938 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681948 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:04:44.681961 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.681980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.681991 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-10-14 20:04:44.682005 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682011 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.682025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682050 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.682057 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682066 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-10-14 20:04:44.682079 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.682105 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-10-14 20:04:44.682119 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682125 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-10-14 20:04:44.682139 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682163 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.682169 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682179 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:04:44.682192 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682207 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.682217 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-10-14 20:04:44.682231 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682237 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.682251 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682275 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.682282 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682292 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-10-14 20:04:44.682305 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682320 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.682330 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-10-14 20:04:44.682344 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682350 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-10-14 20:04:44.682364 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682388 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.682395 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682405 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:04:44.682418 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682433 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.682443 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.682458 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682464 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.682477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682501 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.682508 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682517 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-10-14 20:04:44.682531 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682546 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.682556 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:04:44.682570 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682576 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-10-14 20:04:44.682589 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682615 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.682622 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682631 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:04:44.682652 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682669 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.682679 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.682694 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682700 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.682713 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682738 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.682745 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682755 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-10-14 20:04:44.682768 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682783 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.682793 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:04:44.682808 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682814 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-10-14 20:04:44.682828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682852 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.682859 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682868 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-10-14 20:04:44.682881 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682896 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.682906 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.682920 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682926 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.682940 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682963 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.682970 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.682980 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-10-14 20:04:44.682993 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683008 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.683018 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:04:44.683032 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683038 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-10-14 20:04:44.683052 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683076 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.683083 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683092 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-10-14 20:04:44.683110 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.683116 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683126 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-10-14 20:04:44.683139 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683157 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.683167 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.683182 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683188 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.683201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683226 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.683233 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683242 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-10-14 20:04:44.683255 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683270 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.683280 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:04:44.683295 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683301 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:04:44.683314 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683338 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.683345 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683354 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:04:44.683367 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683382 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.683392 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.683407 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683413 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.683427 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683454 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.683461 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683471 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:04:44.683484 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683499 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.683509 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:04:44.683524 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683529 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:04:44.683543 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683569 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:04:44.683576 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683586 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:04:44.683599 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683614 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.683623 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.683643 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683650 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.683665 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683688 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683695 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683709 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683733 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.683753 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.683770 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683781 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:04:44.683791 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-10-14 20:04:44.683804 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683818 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:04:44.683828 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:04:44.683843 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowy type _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683849 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowy to elements array 2019-10-14 20:04:44.683863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowy named _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683888 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:04:44.683895 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683905 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:04:44.683918 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683933 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.683943 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.683958 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResponse type _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.683964 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.683977 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResponse named _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684000 nusoap_xmlschema: processing untyped element RaportDowozowyResult type __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684006 nusoap_xmlschema: add element RaportDowozowyResult to complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684019 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RaportDowozowyResult named __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684043 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.684063 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.684079 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684090 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:04:44.684100 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResult 2019-10-14 20:04:44.684112 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RaportDowozowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684126 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RaportDowozowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RaportDowozowyResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(93) "http://tempuri.org/:__RaportDowozowyResponse_ContainedType_RaportDowozowyResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:04:44.684136 nusoap_xmlschema: done processing element RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:04:44.684150 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684156 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-10-14 20:04:44.684170 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684195 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:04:44.684202 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684211 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-10-14 20:04:44.684225 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684239 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.684249 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.684263 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684269 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.684283 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684306 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684312 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684325 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684348 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.684367 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.684384 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684394 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:04:44.684404 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-10-14 20:04:44.684417 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684431 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:04:44.684441 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:04:44.684455 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684462 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-10-14 20:04:44.684475 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684500 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.684507 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684517 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-10-14 20:04:44.684534 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.684541 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684550 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-10-14 20:04:44.684567 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.684574 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684583 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-10-14 20:04:44.684600 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.684607 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684616 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:04:44.684633 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.684647 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684657 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:04:44.684675 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.684682 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684691 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-10-14 20:04:44.684708 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.684714 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684724 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:04:44.684736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684775 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.684786 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.684802 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684808 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.684822 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684847 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.684854 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684863 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-10-14 20:04:44.684876 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684892 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.684902 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:04:44.684917 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684923 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-10-14 20:04:44.684936 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684960 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.684967 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.684976 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:04:44.684993 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685000 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685010 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:04:44.685026 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685033 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685042 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:04:44.685055 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685078 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.685088 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.685102 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685108 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.685122 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685146 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685153 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685162 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-10-14 20:04:44.685176 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685191 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.685201 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:04:44.685215 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685221 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:04:44.685235 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685259 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685265 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685275 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:04:44.685288 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685303 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.685313 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.685327 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685333 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.685347 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685372 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685378 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685388 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:04:44.685401 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.685426 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:04:44.685440 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685446 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-10-14 20:04:44.685460 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685485 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685491 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685501 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-10-14 20:04:44.685518 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685524 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685534 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:04:44.685551 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685557 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685566 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:04:44.685580 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685603 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.685613 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.685628 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685634 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.685653 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685678 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685685 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-10-14 20:04:44.685708 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685723 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.685733 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:04:44.685748 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685754 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.685767 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685791 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.685798 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685807 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:04:44.685824 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685831 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685840 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:04:44.685857 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.685863 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685872 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:04:44.685889 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.685896 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685905 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:04:44.685922 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.685929 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685938 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:04:44.685951 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.685981 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.685992 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.686007 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686013 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.686027 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686051 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686058 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686068 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-10-14 20:04:44.686081 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686096 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.686106 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.686120 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686149 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686156 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686166 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686179 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686195 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.686208 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686233 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.686240 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686249 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:04:44.686267 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.686273 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686282 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-10-14 20:04:44.686299 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.686306 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686315 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-10-14 20:04:44.686332 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.686338 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686347 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:04:44.686364 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.686371 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686380 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-10-14 20:04:44.686397 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:04:44.686403 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686412 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-10-14 20:04:44.686429 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.686437 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686446 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.686463 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.686470 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686479 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:04:44.686496 nusoap_xmlschema: processing typed element stawkaVAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.686502 nusoap_xmlschema: add element stawkaVAT to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686512 nusoap_xmlschema: done processing element stawkaVAT 2019-10-14 20:04:44.686528 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.686534 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686544 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:04:44.686560 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.686567 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686576 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:04:44.686589 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686650 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stawkaVAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "stawkaVAT" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.686669 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686675 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.686690 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686714 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.686721 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686731 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:04:44.686748 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.686755 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686764 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:04:44.686781 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.686788 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686797 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:04:44.686814 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.686821 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686830 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:04:44.686843 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686870 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.686880 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686895 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686901 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.686916 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686940 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.686947 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686957 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-10-14 20:04:44.686970 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.686985 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.686995 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.687009 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687035 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687042 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687052 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687065 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687081 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.687095 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687120 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.687127 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687136 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:04:44.687153 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.687160 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687169 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:04:44.687186 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.687193 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687202 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:04:44.687219 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.687226 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687235 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:04:44.687252 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.687259 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687268 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:04:44.687290 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.687297 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687307 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:04:44.687324 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.687331 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687340 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:04:44.687357 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.687363 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687373 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:04:44.687389 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.687396 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687406 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:04:44.687423 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.687429 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687438 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:04:44.687455 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.687462 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687471 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:04:44.687484 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.687538 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.687555 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687562 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.687577 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687602 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.687609 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687619 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:04:44.687640 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.687647 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687657 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:04:44.687675 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.687682 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687691 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:04:44.687708 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:04:44.687714 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687724 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.687737 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687764 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.687775 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.687789 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687795 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.687809 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687834 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.687841 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687850 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-10-14 20:04:44.687863 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.687878 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.687888 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.687901 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.687928 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.687935 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.687944 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.687957 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.687973 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.687987 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688012 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.688019 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688028 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:04:44.688045 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688052 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688061 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-10-14 20:04:44.688078 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.688084 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688093 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-10-14 20:04:44.688110 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.688116 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688126 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-10-14 20:04:44.688143 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.688149 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688158 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:04:44.688175 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.688182 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688192 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:04:44.688209 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688215 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688225 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:04:44.688242 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688248 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688257 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-10-14 20:04:44.688274 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688281 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688290 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-10-14 20:04:44.688308 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688314 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688324 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-10-14 20:04:44.688340 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688347 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688356 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:04:44.688373 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688379 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688389 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:04:44.688401 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.688459 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.688474 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688501 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688508 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688517 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688531 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688546 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.688560 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688586 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.688592 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688602 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-10-14 20:04:44.688619 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.688626 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688640 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-10-14 20:04:44.688659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.688665 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688675 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:04:44.688692 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688698 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688707 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-10-14 20:04:44.688724 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688731 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688740 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-10-14 20:04:44.688757 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.688763 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688772 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-10-14 20:04:44.688789 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688795 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688804 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-10-14 20:04:44.688821 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.688828 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688837 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-10-14 20:04:44.688854 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.688860 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688870 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-10-14 20:04:44.688886 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.688893 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688902 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-10-14 20:04:44.688919 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.688925 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688934 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-10-14 20:04:44.688951 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.688958 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688967 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-10-14 20:04:44.688984 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.688990 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.688999 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:04:44.689016 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.689022 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.689032 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-10-14 20:04:44.689045 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.689111 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.689130 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689136 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-10-14 20:04:44.689165 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689191 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.689198 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689208 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-10-14 20:04:44.689221 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689236 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.689246 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.689261 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689267 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.689280 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689304 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.689311 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689321 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-10-14 20:04:44.689334 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689349 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.689359 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:04:44.689373 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689379 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-10-14 20:04:44.689392 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689417 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.689423 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689433 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:04:44.689450 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.689456 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689470 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:04:44.689488 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.689495 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689504 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:04:44.689521 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:04:44.689528 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689537 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:04:44.689550 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689576 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.689586 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-10-14 20:04:44.689601 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689607 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.689621 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689650 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:04:44.689657 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689667 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-10-14 20:04:44.689680 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.689696 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.689705 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-10-14 20:04:44.689719 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:04:44.689751 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-10-14 20:04:44.689759 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:04:44.689769 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-10-14 20:04:44.689782 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:04:44.689799 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.689813 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.689837 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.689844 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.689853 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-10-14 20:04:44.689870 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.689876 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.689885 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-10-14 20:04:44.689902 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.689909 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.689918 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-10-14 20:04:44.689935 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-10-14 20:04:44.689941 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.689951 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-10-14 20:04:44.689968 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.689974 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.689984 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-10-14 20:04:44.690001 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.690007 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.690016 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-10-14 20:04:44.690033 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.690040 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.690053 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:04:44.690071 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.690077 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.690086 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-10-14 20:04:44.690103 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.690110 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.690119 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-10-14 20:04:44.690136 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.690142 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.690151 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:04:44.690164 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-10-14 20:04:44.690215 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.690232 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690238 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-10-14 20:04:44.690257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690281 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.690288 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690297 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:04:44.690310 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690325 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.690335 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.690350 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690356 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.690369 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690393 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:04:44.690400 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690409 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-10-14 20:04:44.690422 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690437 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.690447 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:04:44.690460 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-10-14 20:04:44.690485 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:04:44.690492 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:04:44.690506 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-10-14 20:04:44.690524 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:04:44.690531 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-10-14 20:04:44.690540 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-10-14 20:04:44.690557 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:04:44.690564 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-10-14 20:04:44.690573 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-10-14 20:04:44.690587 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-10-14 20:04:44.690610 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.690625 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690631 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.690650 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690675 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.690682 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690692 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:04:44.690709 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.690715 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690726 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-10-14 20:04:44.690743 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.690749 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690758 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-10-14 20:04:44.690771 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690795 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.690805 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.690820 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690826 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.690843 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690868 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.690875 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690885 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-10-14 20:04:44.690898 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.690914 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.690924 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.690937 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.690963 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.690970 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.690979 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.690992 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691008 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.691022 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691051 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.691058 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691068 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-10-14 20:04:44.691085 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.691091 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691100 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-10-14 20:04:44.691118 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.691124 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691133 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-10-14 20:04:44.691150 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.691157 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691166 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-10-14 20:04:44.691183 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.691190 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691199 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-10-14 20:04:44.691216 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.691222 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691232 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-10-14 20:04:44.691249 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.691255 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691264 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-10-14 20:04:44.691281 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.691288 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691297 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-10-14 20:04:44.691313 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.691320 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691329 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-10-14 20:04:44.691342 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.691389 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.691406 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691412 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-10-14 20:04:44.691430 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691454 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.691461 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691471 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-10-14 20:04:44.691488 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.691495 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691504 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:04:44.691521 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.691528 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691540 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:04:44.691558 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.691564 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691574 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:04:44.691591 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.691598 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691607 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-10-14 20:04:44.691620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691667 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.691693 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.691723 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691734 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.691760 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691808 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691821 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691847 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691894 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.691941 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.691976 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.691997 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:04:44.692017 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-10-14 20:04:44.692043 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692072 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-10-14 20:04:44.692093 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:04:44.692122 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692134 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-10-14 20:04:44.692160 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692207 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.692221 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692239 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-10-14 20:04:44.692266 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692294 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.692316 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.692345 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692356 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.692383 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692430 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:04:44.692444 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692462 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-10-14 20:04:44.692489 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692516 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.692537 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-10-14 20:04:44.692566 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692578 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-10-14 20:04:44.692609 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692667 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.692680 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692697 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:04:44.692719 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692745 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.692763 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.692792 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692803 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.692828 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692876 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.692890 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692909 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-10-14 20:04:44.692935 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.692964 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.692984 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:04:44.693010 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693072 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693085 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693104 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693132 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693161 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.693190 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693238 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.693251 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693269 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-10-14 20:04:44.693303 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.693316 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693334 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-10-14 20:04:44.693370 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.693382 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693400 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-10-14 20:04:44.693434 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.693448 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693466 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-10-14 20:04:44.693498 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.693512 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693531 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-10-14 20:04:44.693564 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:04:44.693577 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693596 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-10-14 20:04:44.693631 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:04:44.693651 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693671 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-10-14 20:04:44.693706 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-10-14 20:04:44.693715 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693731 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-10-14 20:04:44.693751 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:04:44.693758 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693768 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-10-14 20:04:44.693785 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.693792 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693801 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-10-14 20:04:44.693818 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.693826 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693835 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-10-14 20:04:44.693852 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.693858 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693867 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-10-14 20:04:44.693884 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.693891 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693900 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-10-14 20:04:44.693913 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.693978 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.693997 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694003 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-10-14 20:04:44.694022 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694048 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.694055 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694064 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-10-14 20:04:44.694078 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694094 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.694103 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.694118 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694124 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.694142 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694167 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.694174 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694184 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-10-14 20:04:44.694197 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694212 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.694222 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:04:44.694237 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694243 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.694257 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694281 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.694288 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694298 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-10-14 20:04:44.694315 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.694321 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694331 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-10-14 20:04:44.694347 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.694354 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694363 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-10-14 20:04:44.694380 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.694387 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694396 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-10-14 20:04:44.694409 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694436 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.694447 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694462 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694468 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.694486 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694511 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694519 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694528 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-10-14 20:04:44.694541 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694556 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.694566 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.694580 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694606 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694613 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694623 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694641 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694658 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.694673 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694702 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.694710 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694719 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-10-14 20:04:44.694737 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.694744 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694753 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-10-14 20:04:44.694770 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.694776 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694786 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-10-14 20:04:44.694803 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.694810 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694819 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-10-14 20:04:44.694835 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.694843 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694852 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-10-14 20:04:44.694868 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.694876 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694885 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-10-14 20:04:44.694902 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:04:44.694908 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694917 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-10-14 20:04:44.694930 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.694969 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.694986 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.694993 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-10-14 20:04:44.695011 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695035 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.695042 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695051 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-10-14 20:04:44.695069 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.695075 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695084 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-10-14 20:04:44.695101 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.695108 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695117 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-10-14 20:04:44.695134 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.695140 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695150 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-10-14 20:04:44.695167 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.695173 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695182 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-10-14 20:04:44.695199 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.695206 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695215 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-10-14 20:04:44.695232 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.695239 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695248 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-10-14 20:04:44.695265 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.695271 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695284 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-10-14 20:04:44.695298 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695340 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.695351 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.695366 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695372 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-10-14 20:04:44.695386 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695411 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:04:44.695418 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695427 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-10-14 20:04:44.695440 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695456 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.695465 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:04:44.695482 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-10-14 20:04:44.695489 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-10-14 20:04:44.695503 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-10-14 20:04:44.695519 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695525 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-10-14 20:04:44.695538 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695561 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.695581 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-10-14 20:04:44.695598 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.695609 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-10-14 20:04:44.695619 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-10-14 20:04:44.695640 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.695647 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-10-14 20:04:44.695658 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-10-14 20:04:44.695675 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-10-14 20:04:44.695681 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-10-14 20:04:44.695691 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-10-14 20:04:44.695707 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.695714 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.695724 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.695740 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.695746 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.695756 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.695772 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.695778 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.695788 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.695804 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.695811 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-10-14 20:04:44.695824 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.695842 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:04:44.695848 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-10-14 20:04:44.695858 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:04:44.695874 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:04:44.695880 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-10-14 20:04:44.695889 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-10-14 20:04:44.695906 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.695912 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.695922 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.695938 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-10-14 20:04:44.695944 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-10-14 20:04:44.695953 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-10-14 20:04:44.695969 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.695976 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-10-14 20:04:44.695993 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.696010 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.696016 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-10-14 20:04:44.696025 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.696041 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-10-14 20:04:44.696048 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-10-14 20:04:44.696057 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-10-14 20:04:44.696073 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-10-14 20:04:44.696108 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.696136 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-10-14 20:04:44.696163 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.696189 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-10-14 20:04:44.696216 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.696242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-10-14 20:04:44.696267 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.696300 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaKlientResponse 2019-10-14 20:04:44.696326 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.696351 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-10-14 20:04:44.696377 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.696403 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-10-14 20:04:44.696428 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-10-14 20:04:44.696453 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-10-14 20:04:44.696478 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-10-14 20:04:44.696503 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-10-14 20:04:44.696529 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-10-14 20:04:44.696554 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-10-14 20:04:44.696580 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.696606 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-10-14 20:04:44.696650 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.696679 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-10-14 20:04:44.696706 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.696731 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-10-14 20:04:44.696757 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.696783 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-10-14 20:04:44.696808 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.696834 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:04:44.696859 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.696885 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:04:44.696910 wsdl: msg RaportDowozowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.696936 wsdl: msg RaportDowozowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RaportDowozowyResponse 2019-10-14 20:04:44.696962 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.696987 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-10-14 20:04:44.697012 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.697220 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-10-14 20:04:44.697246 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.697271 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-10-14 20:04:44.697297 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.697323 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:04:44.697349 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.697375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-10-14 20:04:44.697401 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.697428 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.697454 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.697479 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.697505 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.697530 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.697555 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.697581 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-10-14 20:04:44.697606 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-10-14 20:04:44.697632 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-10-14 20:04:44.697682 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.697710 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-10-14 20:04:44.697735 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.697761 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.697786 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.697812 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-10-14 20:04:44.697838 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.697863 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-10-14 20:04:44.697889 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.697919 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-10-14 20:04:44.697945 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.697973 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-10-14 20:04:44.698000 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.698026 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-10-14 20:04:44.698051 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.698077 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-10-14 20:04:44.698104 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698122 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698147 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.698173 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698189 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698207 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698255 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.698289 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698306 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698322 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698338 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698363 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.698388 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698405 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698420 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698436 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698461 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.698486 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698512 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.698537 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698562 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.698587 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698604 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698644 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.698671 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698689 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698714 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.698739 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698764 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.698789 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698814 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.698839 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698865 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.698890 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698916 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.698941 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698958 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.698983 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.699008 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699034 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.699059 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699084 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.699109 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699135 wsdl: msg RaportDowozowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.699160 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699186 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.699213 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699229 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699246 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699262 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699278 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699294 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699310 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699340 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.699366 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699382 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699398 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699423 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.699449 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699474 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.699499 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699516 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699532 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699557 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.699582 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699599 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699615 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699631 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699668 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699718 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.699765 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699793 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699819 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699849 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699897 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.699942 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.699974 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700006 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700038 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700089 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.700141 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700199 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.700246 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700273 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700298 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700324 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700370 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:04:44.700420 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700470 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:04:44.700521 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700555 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700588 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700645 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.700699 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700732 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700761 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700790 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700816 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700860 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.700905 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.700952 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:04:44.700999 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701044 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.701089 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701136 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.701183 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701214 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701242 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701272 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701312 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.701360 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701385 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701410 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701434 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701458 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701483 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701510 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701538 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701588 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:04:44.701644 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701676 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701727 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.701775 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701808 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701842 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701894 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.701947 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.701978 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702010 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702042 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702090 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.702140 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702175 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702208 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702242 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702294 wsdl: msg WyliczCenyWalutaKlientHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.702346 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702398 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.702452 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702504 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.702558 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702586 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702634 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.702692 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702723 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702769 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.702814 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702861 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.702904 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.702946 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.702990 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703039 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.703089 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703137 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-10-14 20:04:44.703184 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703216 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703265 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-10-14 20:04:44.703312 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703360 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.703412 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703462 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.703509 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703556 wsdl: msg RaportDowozowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.703603 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703661 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.703711 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703743 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703776 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703809 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703841 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703880 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703912 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.703965 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.704013 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704047 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704077 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704124 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.704171 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704217 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.704263 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704294 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704326 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704375 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.704427 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704460 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704492 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704522 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704604 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-10-14 20:04:44.704663 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704696 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704726 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704758 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704809 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.704854 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704879 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704905 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704930 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.704979 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.705023 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705074 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-10-14 20:04:44.705123 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705155 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705187 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705218 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705267 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-10-14 20:04:44.705317 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705365 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-10-14 20:04:44.705411 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705437 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705461 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705503 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.705555 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705588 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705661 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705705 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705749 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705808 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-10-14 20:04:44.705864 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.705919 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-10-14 20:04:44.705973 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706028 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-10-14 20:04:44.706081 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706134 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-10-14 20:04:44.706187 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706220 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706254 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706296 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706351 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.706405 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706440 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706474 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706508 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706542 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706576 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706611 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706646 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-10-14 20:04:44.706700 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-10-14 20:04:44.706791 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.706911 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.707015 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.707118 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.707222 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.707320 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.707423 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-10-14 20:04:44.707526 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-10-14 20:04:44.707627 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-10-14 20:04:44.707736 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.707837 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.707939 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.708042 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.708140 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.708242 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.708338 wsdl: portType Service1Soap operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.708439 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.708541 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.708643 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.708752 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.708855 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.708956 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.709055 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.709172 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.709283 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.709382 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-10-14 20:04:44.709500 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.709600 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.709745 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.709853 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.709953 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.710333 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.710434 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.710536 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.710661 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.710755 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.710850 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.710946 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.711043 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.711133 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.711226 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-10-14 20:04:44.711323 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-10-14 20:04:44.711406 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-10-14 20:04:44.711484 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.711563 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.711649 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.711726 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.711802 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.711886 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.711993 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.712096 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.712189 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.712277 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.712374 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.712476 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.712575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.712683 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.712793 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.712901 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.712995 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-10-14 20:04:44.713090 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.713199 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.713295 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.713395 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.713498 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.713606 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.713709 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.713811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.713925 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.714030 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.714128 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.714226 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.714323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.714418 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.714513 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-10-14 20:04:44.714610 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-10-14 20:04:44.714717 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-10-14 20:04:44.714815 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.714909 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.715013 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.715110 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.715203 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.715298 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.715396 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.715493 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.715591 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.715694 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.715792 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.715890 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.715989 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.716088 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.716196 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.716304 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.716398 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-10-14 20:04:44.716492 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.716592 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.716695 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.716795 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.716894 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.717001 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.717093 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.717192 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.717303 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:04:44.717353 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.717474 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.717585 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.717704 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.717816 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.717926 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.718036 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:04:44.718145 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:04:44.718254 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:04:44.718363 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.718473 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.718589 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.718704 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.718772 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.718828 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.718882 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.718935 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.719024 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.719080 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.719134 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.719188 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.719240 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.719293 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.719345 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.719397 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.719451 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:04:44.719715 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.719776 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.719829 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.719882 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.719934 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.719986 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.720039 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.720093 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.720153 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-10-14 20:04:44.720177 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.720231 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.720283 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.720336 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.720394 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.720462 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.720515 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:04:44.720568 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:04:44.720621 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:04:44.720674 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.720732 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.720785 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.720856 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.720909 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.720962 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.721015 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.721068 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.721121 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.721173 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.721240 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.721293 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.721346 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.721399 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.721452 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.721505 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.721562 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:04:44.721629 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.721684 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.721742 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.721795 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.721853 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.721906 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.721960 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.722026 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.722087 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-10-14 20:04:44.722109 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.722158 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.722206 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.722254 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.722306 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.722355 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.722402 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:04:44.722450 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:04:44.722512 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:04:44.722822 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.722871 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.722919 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.722971 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.723019 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.723066 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.723118 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.723166 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.723229 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.723277 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.723325 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.723373 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.723421 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.723468 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.723515 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.723567 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.723619 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:04:44.723680 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.723733 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.723781 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.723829 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.723877 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.723924 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.723971 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.724023 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.724078 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-10-14 20:04:44.724099 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.724168 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.724218 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.724267 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.724317 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.724366 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.724415 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-10-14 20:04:44.724464 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-10-14 20:04:44.724513 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-10-14 20:04:44.724563 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.724630 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.724684 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.724740 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.724790 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.724839 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.724888 wsdl: current binding operation: RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.724938 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.724987 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.725037 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.725101 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.725154 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.725205 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.725258 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.725308 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.725357 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.725407 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-10-14 20:04:44.725466 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.725516 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.725566 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.725617 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.725666 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.725715 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.725788 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.725840 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.725894 wsdl: current service: Service1 2019-10-14 20:04:44.725910 wsdl: current port: Service1Soap 2019-10-14 20:04:44.725939 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-10-14 20:04:44.725970 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-10-14 20:04:44.725997 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-10-14 20:04:44.726023 wsdl: Parsing WSDL done 2019-10-14 20:04:44.726043 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.726060 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.726070 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.726079 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.726089 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.726098 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.726107 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:04:44.726116 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:04:44.726124 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:04:44.726132 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.726141 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.726149 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.726158 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.726166 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726176 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.726184 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.726193 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.726201 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.726209 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.726217 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726225 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726233 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.726240 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.726248 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.726256 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.726264 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:04:44.726273 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.726281 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.726289 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.726297 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.726305 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.726313 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.726321 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.726328 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.726337 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.726348 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.726356 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.726364 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.726372 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.726380 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.726392 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:04:44.726400 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:04:44.726408 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:04:44.726416 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.726423 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.726430 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.726438 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.726445 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726453 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.726460 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.726467 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.726475 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.726482 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.726489 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726497 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726504 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.726512 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.726520 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.726527 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.726534 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:04:44.726542 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.726549 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.726557 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.726565 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.726572 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.726580 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.726587 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.726595 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.726603 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.726613 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.726621 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.726629 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.726637 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.726644 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.726651 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:04:44.726659 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:04:44.726666 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:04:44.726674 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.726681 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.726688 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.726695 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.726703 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726710 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.726717 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.726729 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.726737 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.726745 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.726752 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726760 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726768 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.726775 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.726786 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.726793 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.726801 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:04:44.726808 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.726815 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.726822 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.726829 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.726836 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.726843 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.726850 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.726857 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.726865 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-10-14 20:04:44.726875 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.726882 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-10-14 20:04:44.726890 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWalutaKlient 2019-10-14 20:04:44.726897 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-10-14 20:04:44.726904 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-10-14 20:04:44.726911 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-10-14 20:04:44.726918 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-10-14 20:04:44.726926 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-10-14 20:04:44.726933 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-10-14 20:04:44.726941 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-10-14 20:04:44.726948 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-10-14 20:04:44.726955 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-10-14 20:04:44.726962 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.726969 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.726976 wsdl: post-parse data gathering for RaportDowozowy 2019-10-14 20:04:44.726983 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-10-14 20:04:44.726990 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-10-14 20:04:44.726997 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-10-14 20:04:44.727004 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.727011 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-10-14 20:04:44.727018 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-10-14 20:04:44.727025 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-10-14 20:04:44.727032 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-10-14 20:04:44.727038 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-10-14 20:04:44.727045 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-10-14 20:04:44.727052 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-10-14 20:04:44.727059 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-10-14 20:04:44.727065 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-10-14 20:04:44.727074 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-10-14 20:04:44.727081 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-10-14 20:04:44.727088 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-10-14 20:04:44.727095 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-10-14 20:04:44.727102 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-10-14 20:04:44.727355 nusoap_client: checkWSDL 2019-10-14 20:04:44.727365 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:04:44.727370 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:04:44.727375 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-10-14 20:04:44.727382 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-10-14 20:04:44.727386 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:04:44.727391 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-10-14 20:04:44.727401 nusoap_client: got 34 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-10-14 20:04:44.727409 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:04:44.727449 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.727456 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179282" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:04:44.727470 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-10-14 20:04:44.727491 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-10-14 20:04:44.727497 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-10-14 20:04:44.727502 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-10-14 20:04:44.727506 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-10-14 20:04:44.727511 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179282" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:04:44.727522 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:04:44.727529 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:04:44.727533 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:04:44.727545 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.727553 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-10-14 20:04:44.727558 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-10-14 20:04:44.727582 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.727591 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:04:44.727595 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.727619 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:04:44.727625 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-10-14 20:04:44.727629 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-10-14 20:04:44.727633 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-10-14 20:04:44.727637 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-10-14 20:04:44.727641 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-10-14 20:04:44.727645 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-10-14 20:04:44.727650 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-10-14 20:04:44.727660 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179282" ["mag_id"]=> NULL } 2019-10-14 20:04:44.727671 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:04:44.727678 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:04:44.727682 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-10-14 20:04:44.727689 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.727695 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-10-14 20:04:44.727699 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-10-14 20:04:44.727728 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-10-14 20:04:44.727735 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.727739 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.727745 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.727749 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-10-14 20:04:44.727760 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:04:44.727768 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:04:44.727773 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:04:44.727777 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:04:44.727784 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179282" 2019-10-14 20:04:44.727791 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:04:44.727795 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:04:44.727800 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:04:44.727806 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:04:44.727811 wsdl: in serializeType: returning: 179282 2019-10-14 20:04:44.727818 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-10-14 20:04:44.727824 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-10-14 20:04:44.727829 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-10-14 20:04:44.727832 wsdl: in serializeType: returning: 2019-10-14 20:04:44.727837 wsdl: in serializeType: returning: 179282 2019-10-14 20:04:44.727842 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179282 2019-10-14 20:04:44.727860 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179282 style=document use=literal encodingStyle= 2019-10-14 20:04:44.727867 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-10-14 20:04:44.727874 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns4986"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-10-14 20:04:44.727887 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-10-14 20:04:44.727892 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179282 2019-10-14 20:04:44.727903 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-10-14 20:04:44.727975 nusoap_client: sending message, length=457 2019-10-14 20:04:44.727915 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-10-14 20:04:44.727926 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-10-14 20:04:44.727931 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-10-14 20:04:44.727935 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-10-14 20:04:44.727939 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-10-14 20:04:44.727946 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:04:44.727955 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:04:44.727963 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:04:44.727968 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:04:44.727981 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-10-14 20:04:44.727991 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-10-14 20:04:44.727998 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-10-14 20:04:44.734146 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-10-14 20:04:44.734174 soap_transport_http: socket connected 2019-10-14 20:04:44.734191 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-10-14 20:04:44.734204 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-10-14 20:04:44.734214 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-10-14 20:04:44.734222 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-10-14 20:04:44.734229 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-10-14 20:04:44.734236 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-10-14 20:04:44.734244 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-10-14 20:04:44.734280 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-10-14 20:04:44.742660 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-10-14 20:04:44.742699 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-10-14 20:04:44.742712 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:04:44.742721 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-10-14 20:04:44.742730 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-10-14 20:04:44.742736 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-10-14 20:04:44.742743 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-10-14 20:04:44.742753 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-10-14 20:04:44.742759 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-10-14 20:04:44.742765 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Mon, 14 Oct 2019 18:04:27 GMT 2019-10-14 20:04:44.742773 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-10-14 20:04:44.742782 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-10-14 20:04:44.742792 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-10-14 20:04:44.742808 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-10-14 20:04:44.742849 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-10-14 20:04:44.742867 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-10-14 20:04:44.742883 soap_transport_http: read to EOF 2019-10-14 20:04:44.742892 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-10-14 20:04:44.742901 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-10-14 20:04:44.742949 soap_transport_http: closed socket 2019-10-14 20:04:44.742969 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-10-14 20:04:44.742979 soap_transport_http: end of send() 2019-10-14 20:04:44.743017 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-10-14 20:04:44.743029 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Mon, 14 Oct 2019 18:04:27 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-10-14 20:04:44.743077 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-10-14 20:04:44.743092 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-10-14 20:04:44.743130 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-10-14 20:04:44.743142 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-10-14 20:04:44.743282 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-10-14 20:04:44.743467 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-10-14 20:04:44.743479 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-10-14 20:04:44.743492 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-10-14 20:04:44.743510 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:04:44.743550 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-10-14 20:04:44.743656 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-10-14 20:04:44.743697 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-10-14 20:04:44.743718 nusoap_client: got fault 2019-10-14 20:04:44.743730 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-10-14 20:04:44.743738 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-10-14 20:04:44.743750 nusoap_client: detail =