Szanowny Kliencie,

Informujemy, że w związku ze zmianą przepisów o ochronie danych osobowych (tzw. RODO) z dniem 24 maja 2018 r. zmianie ulega regulamin sklepu TurboFinder (punkt 7.).

Prosimy o zapoznanie się ze zmianami i kliknięcie "Rozumiem i chcę kontynuować" w celu kontynuacji.

Rozumiem i chcę kontynuować

Opuszczam stronę
CER MOTOR - Sklep TURBO
Użytkownik:
Magazyn:
PL
PLN | EUR

Moje konto / Wyloguj
Koszyk
Towar został dodany do koszyka.
Nieoczekiwany błąd. Towar nie został dodany do koszyka.
Ilość została zmieniona
Ilość nie została zmieniona
Zgłoszono zapotrzebowanie
Zgłoszenie zostało wysłane
Zaakceptowane.

Wybierz asortyment

Wybierz wymiar
wirnik: 61.50Zdjęcie Numer OE
(producent)
Numer OE
(pojazd)
Dane Nr części A B C D E Ilość łopatek Opis
465819-0001 Model turbiny: TBO3
 Producent OE: GARRETT
 Pojazd: M.W.M.
 Silnik:
JR T2297
HTTP/1.1 500 Internal Server Error Cache-Control: private Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Server: Microsoft-IIS/8.0 X-AspNet-Version: 4.0.30319 X-Powered-By: ASP.NET Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS Access-Control-Allow-Origin: * Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With Date: Sat, 23 Feb 2019 20:55:08 GMT Connection: close Content-Length: 1499 soap:ClientSystem.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie może odczytać żądania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera błąd (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawidłowy format ciągu wejściowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec śladu stosu wyjątków wewnętrznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()2019-02-23 21:55:14.194813 nusoap_client: ctor wsdl=WSDL timeout=0 response_timeout=30 endpoint=string(43) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL" 2019-02-23 21:55:14.194856 nusoap_client: will use lazy evaluation of wsdl from http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:14.194869 nusoap_client: call: operation=WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, soapAction=, rpcParams=, style=rpc, use=encoded, endpointType=wsdl params=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179282" ["mag_id"]=> NULL } headers=bool(false) 2019-02-23 21:55:14.194884 nusoap_client: instantiating wsdl class with doc: http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:14.194892 wsdl: ctor wsdl= timeout=0 response_timeout=30 2019-02-23 21:55:14.194899 wsdl: parse and process WSDL path= 2019-02-23 21:55:14.194919 wsdl: setCredentials username= authtype= certRequest= array(0) { } 2019-02-23 21:55:14.194927 wsdl: parse and process WSDL path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:14.194933 wsdl: parse WSDL at path=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:14.194941 wsdl: getting WSDL http(s) URL http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL 2019-02-23 21:55:14.194947 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:55:14.194957 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:55:14.194963 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:55:14.194967 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:55:14.194972 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:55:14.194975 soap_transport_http: parsed URL query = WSDL 2019-02-23 21:55:14.194985 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:14.194999 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:14.195006 soap_transport_http: set header Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:55:14.195012 soap_transport_http: set header Connection: close 2019-02-23 21:55:14.195017 soap_transport_http: entered send() with data of length: 0 2019-02-23 21:55:14.195025 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:55:14.195032 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:55:14.203892 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:55:14.203903 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:55:14.203912 soap_transport_http: HTTP request: GET /Service1.asmx?WSDL HTTP/1.1 2019-02-23 21:55:14.203917 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:14.203922 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:14.203926 soap_transport_http: HTTP header: Accept-Encoding: gzip, deflate 2019-02-23 21:55:14.203930 soap_transport_http: HTTP header: Connection: close 2019-02-23 21:55:14.203960 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 146 2019-02-23 21:55:14.222245 soap_transport_http: read line of 17 bytes: HTTP/1.1 200 OK 2019-02-23 21:55:14.222262 soap_transport_http: read line of 35 bytes: Cache-Control: private, max-age=0 2019-02-23 21:55:14.222268 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:14.222274 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:55:14.222279 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:55:14.222285 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:55:14.222290 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:55:14.222295 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:55:14.222300 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:55:14.222306 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:55:08 GMT 2019-02-23 21:55:14.222311 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:55:14.222316 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Content-Length: 138103 2019-02-23 21:55:14.222321 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:55:14.222330 soap_transport_http: found end of headers after length 424 2019-02-23 21:55:14.222354 soap_transport_http: want to read content of length 138103 2019-02-23 21:55:14.222374 soap_transport_http: read buffer of 5368 bytes 2019-02-23 21:55:14.229684 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.229887 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.229907 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:14.230403 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:14.236863 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.237263 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.237290 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:14.237529 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.237547 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:14.238102 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.238149 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.238561 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.244108 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.244132 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.244424 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.244681 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.244702 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.245128 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.245371 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.245389 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:14.245987 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:14.246319 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.246352 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.246843 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.246869 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.247300 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:14.251438 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:14.251814 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:14.252231 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:14.252255 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:14.252687 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:14.253175 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:14.253600 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.253617 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:14.253997 soap_transport_http: read buffer of 5792 bytes 2019-02-23 21:55:14.254419 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.254444 soap_transport_http: read buffer of 1448 bytes 2019-02-23 21:55:14.254788 soap_transport_http: read buffer of 2896 bytes 2019-02-23 21:55:14.254820 soap_transport_http: read buffer of 4344 bytes 2019-02-23 21:55:14.255339 soap_transport_http: read buffer of 967 bytes 2019-02-23 21:55:14.255352 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:55:14.255358 soap_transport_http: read body of length 138103 2019-02-23 21:55:14.255468 soap_transport_http: received a total of 138527 bytes of data from server 2019-02-23 21:55:14.255511 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:55:14.255527 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:55:14.255535 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:55:14.255556 wsdl: got WSDL URL 2019-02-23 21:55:14.255562 wsdl: Parse WSDL 2019-02-23 21:55:14.255747 wsdl: Parsing WSDL schema 2019-02-23 21:55:14.255765 nusoap_xmlschema: nusoap_xmlschema class instantiated, inside constructor 2019-02-23 21:55:14.255822 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene type _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.255832 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene to elements array 2019-02-23 21:55:14.255863 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene named _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.255916 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.255927 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.255946 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:14.255968 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.255976 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.255987 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:14.256003 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256036 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.256047 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.256064 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCeneResponse type _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256071 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.256087 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCeneResponse named _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256116 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCeneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.256124 nusoap_xmlschema: add element WyliczCeneResult to complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256134 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResult 2019-02-23 21:55:14.256148 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCeneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256165 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCeneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "WyliczCeneResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.256175 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:55:14.256190 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2 type _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256196 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2 to elements array 2019-02-23 21:55:14.256211 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2 named _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256237 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.256244 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256254 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:14.256272 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.256280 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256293 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:14.256312 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.256319 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256329 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:55:14.256342 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256365 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.256376 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.256392 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCene2Response type _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256399 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Response to elements array 2019-02-23 21:55:14.256413 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCene2Response named _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256456 nusoap_xmlschema: processing typed element WyliczCene2Result of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.256467 nusoap_xmlschema: add element WyliczCene2Result to complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256480 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Result 2019-02-23 21:55:14.256494 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCene2Response_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256510 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCene2Result"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(17) "WyliczCene2Result" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.256519 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCene2Response 2019-02-23 21:55:14.256535 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWaluta type _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256542 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWaluta to elements array 2019-02-23 21:55:14.256557 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWaluta named _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256587 nusoap_xmlschema: processing typed element kh_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.256599 nusoap_xmlschema: add element kh_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256617 nusoap_xmlschema: done processing element kh_id 2019-02-23 21:55:14.256643 nusoap_xmlschema: processing typed element tw_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.256650 nusoap_xmlschema: add element tw_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256661 nusoap_xmlschema: done processing element tw_id 2019-02-23 21:55:14.256679 nusoap_xmlschema: processing typed element mag_id of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.256686 nusoap_xmlschema: add element mag_id to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256696 nusoap_xmlschema: done processing element mag_id 2019-02-23 21:55:14.256714 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.256720 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256730 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:14.256743 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWaluta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256771 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.256782 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.256797 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResponse type _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256804 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.256821 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResponse named _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256845 nusoap_xmlschema: processing untyped element WyliczCenyWalutaResult type __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256851 nusoap_xmlschema: add element WyliczCenyWalutaResult to complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256865 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WyliczCenyWalutaResult named __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256893 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.256915 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.256931 nusoap_xmlschema: done processing complexType __WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256943 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:14.256953 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResult 2019-02-23 21:55:14.256965 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.256980 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WyliczCenyWalutaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "WyliczCenyWalutaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(97) "http://tempuri.org/:__WyliczCenyWalutaResponse_ContainedType_WyliczCenyWalutaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:14.256990 nusoap_xmlschema: done processing element WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:55:14.257005 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazyn type _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257011 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazyn to elements array 2019-02-23 21:55:14.257025 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazyn named _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257050 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.257058 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257068 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:14.257080 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazyn_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257095 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.257105 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.257120 nusoap_xmlschema: processing untyped element PodajMagazynResponse type _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257127 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.257141 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PodajMagazynResponse named _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257167 nusoap_xmlschema: processing typed element PodajMagazynResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.257174 nusoap_xmlschema: add element PodajMagazynResult to complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257190 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResult 2019-02-23 21:55:14.257203 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PodajMagazynResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257219 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PodajMagazynResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "PodajMagazynResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.257228 nusoap_xmlschema: done processing element PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:55:14.257244 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentrala type _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257250 nusoap_xmlschema: add element StanCentrala to elements array 2019-02-23 21:55:14.257264 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentrala named _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257289 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.257296 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257306 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:14.257318 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentrala_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257333 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.257343 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.257358 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCentralaResponse type _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257365 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.257379 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCentralaResponse named _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257404 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCentralaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.257411 nusoap_xmlschema: add element StanCentralaResult to complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257421 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResult 2019-02-23 21:55:14.257441 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCentralaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257457 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCentralaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "StanCentralaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.257467 nusoap_xmlschema: done processing element StanCentralaResponse 2019-02-23 21:55:14.257482 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFilia type _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257489 nusoap_xmlschema: add element StanFilia to elements array 2019-02-23 21:55:14.257503 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFilia named _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257528 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.257535 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257545 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:14.257563 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.257570 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257580 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:14.257593 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFilia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257612 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.257621 nusoap_xmlschema: done processing element StanFilia 2019-02-23 21:55:14.257636 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanFiliaResponse type _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257643 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.257657 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanFiliaResponse named _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257682 nusoap_xmlschema: processing typed element StanFiliaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.257689 nusoap_xmlschema: add element StanFiliaResult to complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257698 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResult 2019-02-23 21:55:14.257711 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanFiliaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257728 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanFiliaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "StanFiliaResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.257746 nusoap_xmlschema: done processing element StanFiliaResponse 2019-02-23 21:55:14.257775 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInne type _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257785 nusoap_xmlschema: add element StanInne to elements array 2019-02-23 21:55:14.257806 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInne named _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257833 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.257840 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257850 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:14.257870 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.257877 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257887 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:14.257899 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInne_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257919 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.257928 nusoap_xmlschema: done processing element StanInne 2019-02-23 21:55:14.257943 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanInneResponse type _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257950 nusoap_xmlschema: add element StanInneResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.257964 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanInneResponse named _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.257989 nusoap_xmlschema: processing typed element StanInneResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.257996 nusoap_xmlschema: add element StanInneResult to complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258006 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResult 2019-02-23 21:55:14.258018 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanInneResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258033 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanInneResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanInneResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.258043 nusoap_xmlschema: done processing element StanInneResponse 2019-02-23 21:55:14.258058 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCaly type _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258064 nusoap_xmlschema: add element StanCaly to elements array 2019-02-23 21:55:14.258077 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCaly named _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258101 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.258108 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258118 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:14.258130 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCaly_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258145 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.258154 nusoap_xmlschema: done processing element StanCaly 2019-02-23 21:55:14.258169 nusoap_xmlschema: processing untyped element StanCalyResponse type _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258175 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.258190 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element StanCalyResponse named _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258237 nusoap_xmlschema: processing typed element StanCalyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.258246 nusoap_xmlschema: add element StanCalyResult to complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258258 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResult 2019-02-23 21:55:14.258271 nusoap_xmlschema: done processing complexType _StanCalyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258287 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["StanCalyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "StanCalyResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.258296 nusoap_xmlschema: done processing element StanCalyResponse 2019-02-23 21:55:14.258312 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetaliczna type _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258318 nusoap_xmlschema: add element CenaDetaliczna to elements array 2019-02-23 21:55:14.258332 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetaliczna named _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258357 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.258364 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258374 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:14.258386 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetaliczna_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258401 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.258410 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.258425 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenaDetalicznaResponse type _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258437 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.258452 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenaDetalicznaResponse named _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258478 nusoap_xmlschema: processing typed element CenaDetalicznaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.258485 nusoap_xmlschema: add element CenaDetalicznaResult to complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258495 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResult 2019-02-23 21:55:14.258508 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenaDetalicznaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258523 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenaDetalicznaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "CenaDetalicznaResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.258532 nusoap_xmlschema: done processing element CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:55:14.258547 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZK type _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258553 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZK to elements array 2019-02-23 21:55:14.258567 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZK named _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258591 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.258598 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258608 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:55:14.258620 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258635 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.258645 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.258660 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaFSPAzZKResponse type _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258666 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.258679 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaFSPAzZKResponse named _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258704 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaFSPAzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.258711 nusoap_xmlschema: add element NazwaFSPAzZKResult to complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258721 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResult 2019-02-23 21:55:14.258733 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaFSPAzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258748 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaFSPAzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "NazwaFSPAzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.258757 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:55:14.258772 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZK type _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258778 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZK to elements array 2019-02-23 21:55:14.258792 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZK named _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258817 nusoap_xmlschema: processing typed element ZK_NrPelny of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.258824 nusoap_xmlschema: add element ZK_NrPelny to complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258833 nusoap_xmlschema: done processing element ZK_NrPelny 2019-02-23 21:55:14.258846 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZK_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258860 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZK_NrPelny"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "ZK_NrPelny" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.258870 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.258885 nusoap_xmlschema: processing untyped element NazwaWZzZKResponse type _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258891 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.258905 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element NazwaWZzZKResponse named _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258929 nusoap_xmlschema: processing typed element NazwaWZzZKResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.258936 nusoap_xmlschema: add element NazwaWZzZKResult to complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258946 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResult 2019-02-23 21:55:14.258958 nusoap_xmlschema: done processing complexType _NazwaWZzZKResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.258978 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["NazwaWZzZKResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "NazwaWZzZKResult" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.258995 nusoap_xmlschema: done processing element NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:55:14.259020 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKurs type _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259030 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKurs to elements array 2019-02-23 21:55:14.259046 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKurs named _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259071 nusoap_xmlschema: processing typed element kodWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.259079 nusoap_xmlschema: add element kodWaluty to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259089 nusoap_xmlschema: done processing element kodWaluty 2019-02-23 21:55:14.259107 nusoap_xmlschema: processing typed element idBanku of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.259114 nusoap_xmlschema: add element idBanku to complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259123 nusoap_xmlschema: done processing element idBanku 2019-02-23 21:55:14.259136 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKurs_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259155 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(2) { ["kodWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "kodWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idBanku"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "idBanku" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.259168 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.259196 nusoap_xmlschema: processing untyped element WalutaAktualnyKursResponse type _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259207 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.259228 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element WalutaAktualnyKursResponse named _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259255 nusoap_xmlschema: processing typed element WalutaAktualnyKursResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.259263 nusoap_xmlschema: add element WalutaAktualnyKursResult to complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259273 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResult 2019-02-23 21:55:14.259286 nusoap_xmlschema: done processing complexType _WalutaAktualnyKursResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259302 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["WalutaAktualnyKursResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(24) "WalutaAktualnyKursResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.259311 nusoap_xmlschema: done processing element WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:55:14.259326 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowy type _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259332 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:14.259346 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowy named _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259371 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.259378 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259388 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:14.259400 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259416 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.259425 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.259447 nusoap_xmlschema: processing untyped element PunktyProgramLojalnosciowyResponse type _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259453 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.259467 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PunktyProgramLojalnosciowyResponse named _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259492 nusoap_xmlschema: processing typed element PunktyProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.259499 nusoap_xmlschema: add element PunktyProgramLojalnosciowyResult to complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259509 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:14.259522 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PunktyProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259537 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PunktyProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(32) "PunktyProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.259547 nusoap_xmlschema: done processing element PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:14.259561 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDnia type _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259568 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:55:14.259581 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDnia named _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259606 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:14.259613 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259623 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:55:14.259635 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259650 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.259660 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.259675 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResponse type _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259681 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.259695 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResponse named _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259718 nusoap_xmlschema: processing untyped element RankingProduktyDniaResult type __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259724 nusoap_xmlschema: add element RankingProduktyDniaResult to complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259738 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RankingProduktyDniaResult named __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259762 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.259783 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.259800 nusoap_xmlschema: done processing complexType __RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259810 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:14.259820 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResult 2019-02-23 21:55:14.259832 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RankingProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259846 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RankingProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(25) "RankingProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(103) "http://tempuri.org/:__RankingProduktyDniaResponse_ContainedType_RankingProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:14.259860 nusoap_xmlschema: done processing element RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:14.259887 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDnia type _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259898 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDnia to elements array 2019-02-23 21:55:14.259919 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDnia named _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259947 nusoap_xmlschema: processing typed element dniWstecz of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:14.259954 nusoap_xmlschema: add element dniWstecz to complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259964 nusoap_xmlschema: done processing element dniWstecz 2019-02-23 21:55:14.259977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDnia_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.259994 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["dniWstecz"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "dniWstecz" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.260003 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.260018 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResponse type _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260025 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.260038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResponse named _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260062 nusoap_xmlschema: processing untyped element ProduktyDniaResult type __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260069 nusoap_xmlschema: add element ProduktyDniaResult to complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260082 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ProduktyDniaResult named __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260106 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.260126 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.260143 nusoap_xmlschema: done processing complexType __ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260153 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:14.260163 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResult 2019-02-23 21:55:14.260175 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ProduktyDniaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260189 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ProduktyDniaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "ProduktyDniaResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(89) "http://tempuri.org/:__ProduktyDniaResponse_ContainedType_ProduktyDniaResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:14.260199 nusoap_xmlschema: done processing element ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:14.260213 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienie type _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260220 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienie to elements array 2019-02-23 21:55:14.260233 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienie named _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260258 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ext of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.260265 nusoap_xmlschema: add element idKh_ext to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260275 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ext 2019-02-23 21:55:14.260294 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh_ERP of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.260301 nusoap_xmlschema: add element idKh_ERP to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260310 nusoap_xmlschema: done processing element idKh_ERP 2019-02-23 21:55:14.260329 nusoap_xmlschema: processing typed element idMag of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.260336 nusoap_xmlschema: add element idMag to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260346 nusoap_xmlschema: done processing element idMag 2019-02-23 21:55:14.260363 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.260370 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260380 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:14.260398 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.260405 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260414 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:55:14.260437 nusoap_xmlschema: processing typed element sklep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.260444 nusoap_xmlschema: add element sklep to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260454 nusoap_xmlschema: done processing element sklep 2019-02-23 21:55:14.260472 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.260479 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260489 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:14.260501 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260539 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idKh_ext"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ext" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh_ERP"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idKh_ERP" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMag"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idMag" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["sklep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "sklep" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.260550 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.260567 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieResponse type _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260573 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.260590 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieResponse named _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260635 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.260645 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieResult to complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260656 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResult 2019-02-23 21:55:14.260670 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260685 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DodajZamowienieResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.260695 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:55:14.260711 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycje type _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260717 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycje to elements array 2019-02-23 21:55:14.260731 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycje named _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260756 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.260763 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260773 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:55:14.260791 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.260798 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260807 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:14.260825 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.260832 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260841 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:14.260854 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycje_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260876 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.260886 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.260901 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeResponse type _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260908 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.260921 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeResponse named _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260946 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.260955 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeResult to complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260964 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResult 2019-02-23 21:55:14.260977 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.260993 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(18) "DodajPozycjeResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.261003 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:55:14.261018 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261024 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:14.261038 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261062 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.261069 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261079 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:14.261092 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261107 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.261116 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.261131 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse type _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261137 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.261151 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse named _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261176 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.261183 nusoap_xmlschema: add element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261193 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:14.261206 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261221 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(41) "DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.261231 nusoap_xmlschema: done processing element DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:14.261245 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261252 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy to elements array 2019-02-23 21:55:14.261265 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261290 nusoap_xmlschema: processing typed element idNagl of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.261297 nusoap_xmlschema: add element idNagl to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261307 nusoap_xmlschema: done processing element idNagl 2019-02-23 21:55:14.261325 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.261332 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261341 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:14.261360 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.261367 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261377 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:14.261389 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowy_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261412 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idNagl"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "idNagl" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.261422 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.261443 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse type _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261450 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.261464 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse named _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261491 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.261498 nusoap_xmlschema: add element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult to complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261508 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult 2019-02-23 21:55:14.261520 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261536 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(38) "DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.261545 nusoap_xmlschema: done processing element DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:14.261560 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczka type _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261567 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.261580 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczka named _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261606 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.261613 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261623 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:14.261641 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.261647 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261657 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:14.261675 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.261681 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261691 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:14.261720 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.261731 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261750 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:14.261776 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.261783 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261793 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:14.261806 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261837 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.261849 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.261864 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaResponse type _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261870 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.261885 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaResponse named _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261910 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyTowarowPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.261918 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaResult to complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261927 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResult 2019-02-23 21:55:14.261940 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.261955 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "CenyTowarowPaczkaResult" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.261965 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.261979 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262010 nusoap_xmlschema: processing typed element CenyPaczka of type http://tempuri.org/:CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262017 nusoap_xmlschema: add element CenyPaczka to complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262027 nusoap_xmlschema: done processing element CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262039 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262057 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "ArrayOfCenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(30) "http://tempuri.org/:CenyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.262071 nusoap_xmlschema: processing named complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262096 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.262103 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262112 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:14.262130 nusoap_xmlschema: processing typed element detalNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.262137 nusoap_xmlschema: add element detalNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262147 nusoap_xmlschema: done processing element detalNetto 2019-02-23 21:55:14.262165 nusoap_xmlschema: processing typed element detalBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.262172 nusoap_xmlschema: add element detalBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262182 nusoap_xmlschema: done processing element detalBrutto 2019-02-23 21:55:14.262199 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.262206 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262215 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:55:14.262232 nusoap_xmlschema: processing typed element klientBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.262239 nusoap_xmlschema: add element klientBrutto to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262249 nusoap_xmlschema: done processing element klientBrutto 2019-02-23 21:55:14.262266 nusoap_xmlschema: processing typed element promowany of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:14.262273 nusoap_xmlschema: add element promowany to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262283 nusoap_xmlschema: done processing element promowany 2019-02-23 21:55:14.262301 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowy of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.262308 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowy to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262317 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.262335 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.262341 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262351 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:14.262368 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.262375 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262385 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:14.262402 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.262409 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262418 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:14.262437 nusoap_xmlschema: done processing complexType CenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262488 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(10) "CenyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "detalNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["detalBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "detalBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["promowany"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "promowany" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowy"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowy" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.262507 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczka type _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262513 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.262530 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczka named _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262575 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.262585 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262597 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:14.262616 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.262623 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262632 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:14.262650 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.262657 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262667 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:14.262685 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.262692 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262702 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:55:14.262714 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262741 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.262751 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262767 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyPaczkaResponse type _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262773 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.262787 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyPaczkaResponse named _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262813 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262820 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczkaResult to complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262830 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResult 2019-02-23 21:55:14.262842 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.262857 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "DokumentyPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.262867 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.262880 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262907 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262915 nusoap_xmlschema: add element DokumentyPaczka to complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262925 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262937 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262953 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfDokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:DokumentyPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.262967 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.262993 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.263000 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263010 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:14.263027 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.263034 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263044 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:55:14.263062 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.263068 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263078 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:14.263095 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.263101 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263111 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:55:14.263129 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.263137 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263153 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:14.263181 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.263189 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263199 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:14.263217 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.263224 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263234 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:14.263251 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.263258 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263267 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:55:14.263284 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.263291 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263301 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:55:14.263318 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.263325 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263334 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:14.263351 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.263358 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263368 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:14.263380 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.263439 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "DokumentyPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(11) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.263459 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczka type _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263466 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.263481 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczka named _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263506 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.263513 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263523 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:14.263541 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.263547 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263557 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:14.263588 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.263600 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263617 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:14.263638 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycjeDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:14.263646 nusoap_xmlschema: add element pozycjeDokumentu to complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263656 nusoap_xmlschema: done processing element pozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.263669 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263695 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycjeDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "pozycjeDokumentu" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.263705 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263721 nusoap_xmlschema: processing untyped element DokumentyIdPaczkaResponse type _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263727 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.263741 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DokumentyIdPaczkaResponse named _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263767 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263774 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczkaResult to complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263784 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResult 2019-02-23 21:55:14.263796 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DokumentyIdPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.263811 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DokumentyIdPaczkaResult" ["type"]=> string(44) "http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.263821 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.263834 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263862 nusoap_xmlschema: processing typed element DokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263869 nusoap_xmlschema: add element DokumentyIdPaczka to complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263879 nusoap_xmlschema: done processing element DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263892 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263908 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(24) "ArrayOfDokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DokumentyIdPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(37) "http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.263922 nusoap_xmlschema: processing named complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263947 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.263955 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263964 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:14.263982 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.263989 nusoap_xmlschema: add element nrDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.263999 nusoap_xmlschema: done processing element nrDok 2019-02-23 21:55:14.264021 nusoap_xmlschema: processing typed element typDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.264028 nusoap_xmlschema: add element typDok to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264038 nusoap_xmlschema: done processing element typDok 2019-02-23 21:55:14.264056 nusoap_xmlschema: processing typed element idMagazynu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.264063 nusoap_xmlschema: add element idMagazynu to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264073 nusoap_xmlschema: done processing element idMagazynu 2019-02-23 21:55:14.264090 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.264098 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264108 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:14.264125 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.264132 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264142 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:14.264160 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.264166 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264176 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:14.264193 nusoap_xmlschema: processing typed element dataWystawienia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.264202 nusoap_xmlschema: add element dataWystawienia to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264211 nusoap_xmlschema: done processing element dataWystawienia 2019-02-23 21:55:14.264229 nusoap_xmlschema: processing typed element terminPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.264236 nusoap_xmlschema: add element terminPlatnosci to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264252 nusoap_xmlschema: done processing element terminPlatnosci 2019-02-23 21:55:14.264285 nusoap_xmlschema: processing typed element pozycje of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264296 nusoap_xmlschema: add element pozycje to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264308 nusoap_xmlschema: done processing element pozycje 2019-02-23 21:55:14.264328 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.264335 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264345 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:14.264363 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.264369 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264379 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:14.264392 nusoap_xmlschema: done processing complexType DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.264457 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(17) "DokumentyIdPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(12) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "nrDok" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "typDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idMagazynu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "idMagazynu" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataWystawienia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dataWystawienia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["terminPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "terminPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["pozycje"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "pozycje" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.264475 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264503 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264511 nusoap_xmlschema: add element PozycjaDokumentu to complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264521 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264533 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfPozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjaDokumentu"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:PozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.264564 nusoap_xmlschema: processing named complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264590 nusoap_xmlschema: processing typed element idPozycji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.264597 nusoap_xmlschema: add element idPozycji to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264607 nusoap_xmlschema: done processing element idPozycji 2019-02-23 21:55:14.264624 nusoap_xmlschema: processing typed element nrPozycjiNaDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.264631 nusoap_xmlschema: add element nrPozycjiNaDok to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264641 nusoap_xmlschema: done processing element nrPozycjiNaDok 2019-02-23 21:55:14.264659 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.264666 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264675 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:55:14.264693 nusoap_xmlschema: processing typed element referencjaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.264700 nusoap_xmlschema: add element referencjaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264709 nusoap_xmlschema: done processing element referencjaTowaru 2019-02-23 21:55:14.264727 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.264734 nusoap_xmlschema: add element nazwaTowaru to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264743 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTowaru 2019-02-23 21:55:14.264761 nusoap_xmlschema: processing typed element ilosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.264768 nusoap_xmlschema: add element ilosc to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264777 nusoap_xmlschema: done processing element ilosc 2019-02-23 21:55:14.264794 nusoap_xmlschema: processing typed element JM of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.264801 nusoap_xmlschema: add element JM to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264811 nusoap_xmlschema: done processing element JM 2019-02-23 21:55:14.264828 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.264835 nusoap_xmlschema: add element cenaNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264845 nusoap_xmlschema: done processing element cenaNetto 2019-02-23 21:55:14.264862 nusoap_xmlschema: processing typed element cenaBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.264869 nusoap_xmlschema: add element cenaBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264879 nusoap_xmlschema: done processing element cenaBrutto 2019-02-23 21:55:14.264896 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.264903 nusoap_xmlschema: add element wartoscNetto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264912 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscNetto 2019-02-23 21:55:14.264930 nusoap_xmlschema: processing typed element wartoscBrutto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.264936 nusoap_xmlschema: add element wartoscBrutto to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264946 nusoap_xmlschema: done processing element wartoscBrutto 2019-02-23 21:55:14.264963 nusoap_xmlschema: processing typed element VAT of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.264969 nusoap_xmlschema: add element VAT to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.264983 nusoap_xmlschema: done processing element VAT 2019-02-23 21:55:14.265015 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.265027 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.265040 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:14.265060 nusoap_xmlschema: processing typed element punktyLojalnosciowe of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.265067 nusoap_xmlschema: add element punktyLojalnosciowe to complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.265077 nusoap_xmlschema: done processing element punktyLojalnosciowe 2019-02-23 21:55:14.265089 nusoap_xmlschema: done processing complexType PozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.265154 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "PozycjaDokumentu" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(14) { ["idPozycji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "idPozycji" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrPozycjiNaDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "nrPozycjiNaDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["referencjaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(16) "referencjaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nazwaTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["ilosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "ilosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["JM"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(2) "JM" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "cenaNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["cenaBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "cenaBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "wartoscNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartoscBrutto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartoscBrutto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["VAT"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "VAT" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["punktyLojalnosciowe"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(19) "punktyLojalnosciowe" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.265173 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentu type _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265180 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentu to elements array 2019-02-23 21:55:14.265201 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentu named _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265227 nusoap_xmlschema: processing typed element idDok of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.265234 nusoap_xmlschema: add element idDok to complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265244 nusoap_xmlschema: done processing element idDok 2019-02-23 21:55:14.265257 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentu_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265272 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idDok"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "idDok" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.265282 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.265298 nusoap_xmlschema: processing untyped element PozycjeDokumentuResponse type _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265304 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.265322 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PozycjeDokumentuResponse named _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265348 nusoap_xmlschema: processing typed element PozycjeDokumentuResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.265356 nusoap_xmlschema: add element PozycjeDokumentuResult to complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265366 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResult 2019-02-23 21:55:14.265378 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PozycjeDokumentuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265394 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PozycjeDokumentuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "PozycjeDokumentuResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.265403 nusoap_xmlschema: done processing element PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:55:14.265418 nusoap_xmlschema: processing untyped element Platnosci type _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265425 nusoap_xmlschema: add element Platnosci to elements array 2019-02-23 21:55:14.265444 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Platnosci named _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265471 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.265478 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265488 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:14.265506 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.265512 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265522 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:14.265539 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.265546 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265555 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:14.265573 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:14.265580 nusoap_xmlschema: add element status to complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265589 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:55:14.265601 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Platnosci_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265629 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.265639 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosci 2019-02-23 21:55:14.265654 nusoap_xmlschema: processing untyped element PlatnosciResponse type _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265660 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.265680 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element PlatnosciResponse named _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265706 nusoap_xmlschema: processing typed element PlatnosciResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:14.265713 nusoap_xmlschema: add element PlatnosciResult to complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265723 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResult 2019-02-23 21:55:14.265736 nusoap_xmlschema: done processing complexType _PlatnosciResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.265751 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["PlatnosciResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "PlatnosciResult" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.265761 nusoap_xmlschema: done processing element PlatnosciResponse 2019-02-23 21:55:14.265774 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:14.265801 nusoap_xmlschema: processing typed element Platnosc of type http://tempuri.org/:Platnosc 2019-02-23 21:55:14.265808 nusoap_xmlschema: add element Platnosc to complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:14.265818 nusoap_xmlschema: done processing element Platnosc 2019-02-23 21:55:14.265830 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:14.265846 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "ArrayOfPlatnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["Platnosc"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(28) "http://tempuri.org/:Platnosc" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.265860 nusoap_xmlschema: processing named complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.265890 nusoap_xmlschema: processing typed element idPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.265898 nusoap_xmlschema: add element idPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.265908 nusoap_xmlschema: done processing element idPlatnosci 2019-02-23 21:55:14.265925 nusoap_xmlschema: processing typed element dataUtworzenia of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.265932 nusoap_xmlschema: add element dataUtworzenia to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.265942 nusoap_xmlschema: done processing element dataUtworzenia 2019-02-23 21:55:14.265959 nusoap_xmlschema: processing typed element dataPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.265966 nusoap_xmlschema: add element dataPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.265976 nusoap_xmlschema: done processing element dataPlatnosci 2019-02-23 21:55:14.265993 nusoap_xmlschema: processing typed element status of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte 2019-02-23 21:55:14.266000 nusoap_xmlschema: add element status to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.266010 nusoap_xmlschema: done processing element status 2019-02-23 21:55:14.266028 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyNr of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.266034 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyNr to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.266043 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyNr 2019-02-23 21:55:14.266061 nusoap_xmlschema: processing typed element dokPowiazanyTyp of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.266068 nusoap_xmlschema: add element dokPowiazanyTyp to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.266080 nusoap_xmlschema: done processing element dokPowiazanyTyp 2019-02-23 21:55:14.266112 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.266125 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.266140 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:14.266161 nusoap_xmlschema: processing typed element wartPlatnosci of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.266168 nusoap_xmlschema: add element wartPlatnosci to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.266178 nusoap_xmlschema: done processing element wartPlatnosci 2019-02-23 21:55:14.266195 nusoap_xmlschema: processing typed element wartDoZaplaty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.266202 nusoap_xmlschema: add element wartDoZaplaty to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.266212 nusoap_xmlschema: done processing element wartDoZaplaty 2019-02-23 21:55:14.266229 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.266236 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.266245 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:14.266258 nusoap_xmlschema: done processing complexType Platnosc 2019-02-23 21:55:14.266308 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(8) "Platnosc" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(10) { ["idPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "idPlatnosci" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataUtworzenia"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dataUtworzenia" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataPlatnosci" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["status"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "status" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:unsignedByte" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyNr"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(14) "dokPowiazanyNr" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dokPowiazanyTyp"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dokPowiazanyTyp" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartPlatnosci"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartPlatnosci" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartDoZaplaty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "wartDoZaplaty" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.266324 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfo type _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266331 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfo to elements array 2019-02-23 21:55:14.266350 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfo named _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266376 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.266383 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266393 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:14.266406 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfo_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266421 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.266436 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.266453 nusoap_xmlschema: processing untyped element KontrahentInfoResponse type _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266459 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.266477 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element KontrahentInfoResponse named _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266503 nusoap_xmlschema: processing typed element KontrahentInfoResult of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:14.266510 nusoap_xmlschema: add element KontrahentInfoResult to complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266520 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResult 2019-02-23 21:55:14.266533 nusoap_xmlschema: done processing complexType _KontrahentInfoResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266548 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["KontrahentInfoResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "KontrahentInfoResult" ["type"]=> string(26) "http://tempuri.org/:KhInfo" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.266558 nusoap_xmlschema: done processing element KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:55:14.266571 nusoap_xmlschema: processing named complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:14.266598 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:14.266605 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:14.266614 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyDostep 2019-02-23 21:55:14.266632 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyPunkty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:14.266638 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyPunkty to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:14.266647 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyPunkty 2019-02-23 21:55:14.266665 nusoap_xmlschema: processing typed element programLojalnosciowyUmowyDostep of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:14.266671 nusoap_xmlschema: add element programLojalnosciowyUmowyDostep to complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:14.266681 nusoap_xmlschema: done processing element programLojalnosciowyUmowyDostep 2019-02-23 21:55:14.266693 nusoap_xmlschema: done processing complexType KhInfo 2019-02-23 21:55:14.266718 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(6) "KhInfo" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["programLojalnosciowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyPunkty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "programLojalnosciowyPunkty" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["programLojalnosciowyUmowyDostep"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(31) "programLojalnosciowyUmowyDostep" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.266734 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczka type _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266740 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.266759 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczka named _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266785 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.266792 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266802 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:14.266820 nusoap_xmlschema: processing typed element dataOd of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.266827 nusoap_xmlschema: add element dataOd to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266836 nusoap_xmlschema: done processing element dataOd 2019-02-23 21:55:14.266854 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.266861 nusoap_xmlschema: add element dataDo to complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266870 nusoap_xmlschema: done processing element dataDo 2019-02-23 21:55:14.266883 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266912 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataOd"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataOd" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dataDo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.266934 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.266957 nusoap_xmlschema: processing untyped element ReklamacjePaczkaResponse type _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.266964 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.266984 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ReklamacjePaczkaResponse named _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267010 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267017 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczkaResult to complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267027 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResult 2019-02-23 21:55:14.267040 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ReklamacjePaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267055 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(22) "ReklamacjePaczkaResult" ["type"]=> string(43) "http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.267065 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.267079 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267107 nusoap_xmlschema: processing typed element ReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267114 nusoap_xmlschema: add element ReklamacjePaczka to complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267124 nusoap_xmlschema: done processing element ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267137 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267153 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(23) "ArrayOfReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ReklamacjePaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(36) "http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.267167 nusoap_xmlschema: processing named complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267191 nusoap_xmlschema: processing typed element numerReklamacji of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.267199 nusoap_xmlschema: add element numerReklamacji to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267208 nusoap_xmlschema: done processing element numerReklamacji 2019-02-23 21:55:14.267226 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.267233 nusoap_xmlschema: add element symbolTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267243 nusoap_xmlschema: done processing element symbolTowaru 2019-02-23 21:55:14.267260 nusoap_xmlschema: processing typed element idTowaru of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.267267 nusoap_xmlschema: add element idTowaru to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267276 nusoap_xmlschema: done processing element idTowaru 2019-02-23 21:55:14.267294 nusoap_xmlschema: processing typed element nrDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.267300 nusoap_xmlschema: add element nrDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267315 nusoap_xmlschema: done processing element nrDokumentu 2019-02-23 21:55:14.267333 nusoap_xmlschema: processing typed element wartosc of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.267340 nusoap_xmlschema: add element wartosc to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267349 nusoap_xmlschema: done processing element wartosc 2019-02-23 21:55:14.267366 nusoap_xmlschema: processing typed element dataDokumentu of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.267373 nusoap_xmlschema: add element dataDokumentu to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267383 nusoap_xmlschema: done processing element dataDokumentu 2019-02-23 21:55:14.267400 nusoap_xmlschema: processing typed element decyzja of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.267407 nusoap_xmlschema: add element decyzja to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267416 nusoap_xmlschema: done processing element decyzja 2019-02-23 21:55:14.267440 nusoap_xmlschema: processing typed element czas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.267447 nusoap_xmlschema: add element czas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267457 nusoap_xmlschema: done processing element czas 2019-02-23 21:55:14.267475 nusoap_xmlschema: processing typed element lacznyczas of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.267483 nusoap_xmlschema: add element lacznyczas to complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267493 nusoap_xmlschema: done processing element lacznyczas 2019-02-23 21:55:14.267505 nusoap_xmlschema: done processing complexType ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.267550 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(16) "ReklamacjePaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(9) { ["numerReklamacji"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "numerReklamacji" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolTowaru" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idTowaru"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "idTowaru" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nrDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "nrDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["wartosc"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "wartosc" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dataDokumentu"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dataDokumentu" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["decyzja"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "decyzja" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["czas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "czas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["lacznyczas"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "lacznyczas" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.267568 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTest type _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267574 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTest to elements array 2019-02-23 21:55:14.267593 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTest named _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267618 nusoap_xmlschema: processing typed element listaId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.267625 nusoap_xmlschema: add element listaId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267635 nusoap_xmlschema: done processing element listaId 2019-02-23 21:55:14.267654 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.267661 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267670 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:14.267688 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.267694 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267704 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:14.267721 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.267728 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267737 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:14.267754 nusoap_xmlschema: processing typed element separator of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.267761 nusoap_xmlschema: add element separator to complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267770 nusoap_xmlschema: done processing element separator 2019-02-23 21:55:14.267783 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTest_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267814 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(5) { ["listaId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "listaId" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["separator"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(9) "separator" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.267824 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.267839 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResponse type _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267845 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.267867 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResponse named _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267893 nusoap_xmlschema: processing untyped element CenyTowarowPaczkaTestResult type __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267904 nusoap_xmlschema: add element CenyTowarowPaczkaTestResult to complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267930 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element CenyTowarowPaczkaTestResult named __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.267964 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.267985 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.268002 nusoap_xmlschema: done processing complexType __CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268013 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:14.268023 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResult 2019-02-23 21:55:14.268035 nusoap_xmlschema: done processing complexType _CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268049 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["CenyTowarowPaczkaTestResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(27) "CenyTowarowPaczkaTestResult" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(107) "http://tempuri.org/:__CenyTowarowPaczkaTestResponse_ContainedType_CenyTowarowPaczkaTestResult_ContainedType" } } } 2019-02-23 21:55:14.268059 nusoap_xmlschema: done processing element CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:55:14.268074 nusoap_xmlschema: processing untyped element Zdjecie type _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268080 nusoap_xmlschema: add element Zdjecie to elements array 2019-02-23 21:55:14.268099 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element Zdjecie named _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268124 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.268131 nusoap_xmlschema: add element zdjId to complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268141 nusoap_xmlschema: done processing element zdjId 2019-02-23 21:55:14.268154 nusoap_xmlschema: done processing complexType _Zdjecie_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268169 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["zdjId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "zdjId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.268179 nusoap_xmlschema: done processing element Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.268194 nusoap_xmlschema: processing untyped element ZdjecieResponse type _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268200 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.268214 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element ZdjecieResponse named _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268239 nusoap_xmlschema: processing typed element ZdjecieResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:14.268246 nusoap_xmlschema: add element ZdjecieResult to complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268256 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResult 2019-02-23 21:55:14.268269 nusoap_xmlschema: done processing complexType _ZdjecieResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268283 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["ZdjecieResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "ZdjecieResult" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.268293 nusoap_xmlschema: done processing element ZdjecieResponse 2019-02-23 21:55:14.268308 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmow type _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268314 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmow to elements array 2019-02-23 21:55:14.268328 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmow named _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268353 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.268360 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268370 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:14.268383 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmow_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268398 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.268407 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.268422 nusoap_xmlschema: processing untyped element RealizacjeUmowResponse type _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268433 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.268453 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element RealizacjeUmowResponse named _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268479 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjeUmowResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268486 nusoap_xmlschema: add element RealizacjeUmowResult to complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268496 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResult 2019-02-23 21:55:14.268509 nusoap_xmlschema: done processing complexType _RealizacjeUmowResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.268524 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjeUmowResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(20) "RealizacjeUmowResult" ["type"]=> string(41) "http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.268533 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:55:14.268547 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268574 nusoap_xmlschema: processing typed element RealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268582 nusoap_xmlschema: add element RealizacjaUmow to complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268599 nusoap_xmlschema: done processing element RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268624 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268646 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(21) "ArrayOfRealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["RealizacjaUmow"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(34) "http://tempuri.org/:RealizacjaUmow" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.268664 nusoap_xmlschema: processing named complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268691 nusoap_xmlschema: processing typed element nameKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.268699 nusoap_xmlschema: add element nameKh to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268714 nusoap_xmlschema: done processing element nameKh 2019-02-23 21:55:14.268733 nusoap_xmlschema: processing typed element dateFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.268740 nusoap_xmlschema: add element dateFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268750 nusoap_xmlschema: done processing element dateFrom 2019-02-23 21:55:14.268767 nusoap_xmlschema: processing typed element dateTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.268774 nusoap_xmlschema: add element dateTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268783 nusoap_xmlschema: done processing element dateTo 2019-02-23 21:55:14.268800 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleFrom of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.268807 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleFrom to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268816 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleFrom 2019-02-23 21:55:14.268834 nusoap_xmlschema: processing typed element dateVisibleTo of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.268841 nusoap_xmlschema: add element dateVisibleTo to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268850 nusoap_xmlschema: done processing element dateVisibleTo 2019-02-23 21:55:14.268868 nusoap_xmlschema: processing typed element curentValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:14.268874 nusoap_xmlschema: add element curentValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268884 nusoap_xmlschema: done processing element curentValue 2019-02-23 21:55:14.268902 nusoap_xmlschema: processing typed element progress of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:14.268908 nusoap_xmlschema: add element progress to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268917 nusoap_xmlschema: done processing element progress 2019-02-23 21:55:14.268935 nusoap_xmlschema: processing typed element targetValue of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float 2019-02-23 21:55:14.268942 nusoap_xmlschema: add element targetValue to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268952 nusoap_xmlschema: done processing element targetValue 2019-02-23 21:55:14.268969 nusoap_xmlschema: processing typed element isAvailable of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:14.268976 nusoap_xmlschema: add element isAvailable to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.268986 nusoap_xmlschema: done processing element isAvailable 2019-02-23 21:55:14.269003 nusoap_xmlschema: processing typed element description of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.269010 nusoap_xmlschema: add element description to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.269020 nusoap_xmlschema: done processing element description 2019-02-23 21:55:14.269037 nusoap_xmlschema: processing typed element type of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.269044 nusoap_xmlschema: add element type to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.269054 nusoap_xmlschema: done processing element type 2019-02-23 21:55:14.269071 nusoap_xmlschema: processing typed element currency of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.269078 nusoap_xmlschema: add element currency to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.269091 nusoap_xmlschema: done processing element currency 2019-02-23 21:55:14.269109 nusoap_xmlschema: processing typed element taxMode of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.269116 nusoap_xmlschema: add element taxMode to complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.269125 nusoap_xmlschema: done processing element taxMode 2019-02-23 21:55:14.269138 nusoap_xmlschema: done processing complexType RealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.269199 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(14) "RealizacjaUmow" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(13) { ["nameKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "nameKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "dateFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "dateTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleFrom"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(15) "dateVisibleFrom" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["dateVisibleTo"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(13) "dateVisibleTo" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["curentValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "curentValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["progress"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "progress" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["targetValue"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "targetValue" ["type"]=> string(38) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:float" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["isAvailable"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "isAvailable" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["description"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "description" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["type"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "type" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["currency"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "currency" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["taxMode"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "taxMode" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.269218 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahenta type _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269224 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahenta to elements array 2019-02-23 21:55:14.269243 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahenta named _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269270 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.269277 nusoap_xmlschema: add element symbolKh to complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269287 nusoap_xmlschema: done processing element symbolKh 2019-02-23 21:55:14.269299 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahenta_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269317 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["symbolKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "symbolKh" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.269336 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.269364 nusoap_xmlschema: processing untyped element SprawdzIdKontrahentaResponse type _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269372 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.269387 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element SprawdzIdKontrahentaResponse named _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269413 nusoap_xmlschema: processing typed element SprawdzIdKontrahentaResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.269420 nusoap_xmlschema: add element SprawdzIdKontrahentaResult to complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269436 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResult 2019-02-23 21:55:14.269450 nusoap_xmlschema: done processing complexType _SprawdzIdKontrahentaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269466 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["SprawdzIdKontrahentaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(26) "SprawdzIdKontrahentaResult" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.269475 nusoap_xmlschema: done processing element SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:55:14.269491 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczka type _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269497 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.269517 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczka named _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269543 nusoap_xmlschema: processing typed element numer of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.269550 nusoap_xmlschema: add element numer to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269560 nusoap_xmlschema: done processing element numer 2019-02-23 21:55:14.269578 nusoap_xmlschema: processing typed element khId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.269584 nusoap_xmlschema: add element khId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269594 nusoap_xmlschema: done processing element khId 2019-02-23 21:55:14.269612 nusoap_xmlschema: processing typed element magId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.269619 nusoap_xmlschema: add element magId to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269628 nusoap_xmlschema: done processing element magId 2019-02-23 21:55:14.269646 nusoap_xmlschema: processing typed element symbolWaluty of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.269652 nusoap_xmlschema: add element symbolWaluty to complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269662 nusoap_xmlschema: done processing element symbolWaluty 2019-02-23 21:55:14.269675 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczka_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269701 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(4) { ["numer"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "numer" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["khId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "khId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["magId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "magId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["symbolWaluty"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "symbolWaluty" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.269711 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.269726 nusoap_xmlschema: processing untyped element InfoTowarPaczkaResponse type _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269732 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.269746 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element InfoTowarPaczkaResponse named _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269772 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczkaResult of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.269779 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczkaResult to complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269793 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResult 2019-02-23 21:55:14.269807 nusoap_xmlschema: done processing complexType _InfoTowarPaczkaResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.269822 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczkaResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(21) "InfoTowarPaczkaResult" ["type"]=> string(42) "http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.269832 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.269846 nusoap_xmlschema: processing named complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.269874 nusoap_xmlschema: processing typed element InfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.269882 nusoap_xmlschema: add element InfoTowarPaczka to complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.269892 nusoap_xmlschema: done processing element InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.269905 nusoap_xmlschema: done processing complexType ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.269922 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(22) "ArrayOfInfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["InfoTowarPaczka"]=> array(6) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(9) "unbounded" ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["nillable"]=> string(4) "true" ["type"]=> string(35) "http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.269936 nusoap_xmlschema: processing named complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.269961 nusoap_xmlschema: processing typed element idTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.269968 nusoap_xmlschema: add element idTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.269977 nusoap_xmlschema: done processing element idTw 2019-02-23 21:55:14.269995 nusoap_xmlschema: processing typed element idKh of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.270002 nusoap_xmlschema: add element idKh to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.270012 nusoap_xmlschema: done processing element idKh 2019-02-23 21:55:14.270029 nusoap_xmlschema: processing typed element nazwaTw of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270036 nusoap_xmlschema: add element nazwaTw to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.270046 nusoap_xmlschema: done processing element nazwaTw 2019-02-23 21:55:14.270063 nusoap_xmlschema: processing typed element klientNetto of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.270070 nusoap_xmlschema: add element klientNetto to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.270079 nusoap_xmlschema: done processing element klientNetto 2019-02-23 21:55:14.270096 nusoap_xmlschema: processing typed element waluta of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270104 nusoap_xmlschema: add element waluta to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.270118 nusoap_xmlschema: done processing element waluta 2019-02-23 21:55:14.270136 nusoap_xmlschema: processing typed element stan of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270143 nusoap_xmlschema: add element stan to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.270152 nusoap_xmlschema: done processing element stan 2019-02-23 21:55:14.270170 nusoap_xmlschema: processing typed element zdjecie of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:14.270177 nusoap_xmlschema: add element zdjecie to complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.270186 nusoap_xmlschema: done processing element zdjecie 2019-02-23 21:55:14.270199 nusoap_xmlschema: done processing complexType InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.270237 nusoap_xmlschema: array(6) { ["name"]=> string(15) "InfoTowarPaczka" ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(7) { ["idTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idTw" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["idKh"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "idKh" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["nazwaTw"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "nazwaTw" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientNetto"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(11) "klientNetto" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["waluta"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "waluta" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["stan"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "stan" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["zdjecie"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "zdjecie" ["type"]=> string(45) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.270253 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynku type _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270260 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynku to elements array 2019-02-23 21:55:14.270273 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynku named _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270298 nusoap_xmlschema: processing typed element twId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.270305 nusoap_xmlschema: add element twId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270319 nusoap_xmlschema: done processing element twId 2019-02-23 21:55:14.270337 nusoap_xmlschema: processing typed element twNazwa of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270344 nusoap_xmlschema: add element twNazwa to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270354 nusoap_xmlschema: done processing element twNazwa 2019-02-23 21:55:14.270371 nusoap_xmlschema: processing typed element twCena of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270378 nusoap_xmlschema: add element twCena to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270388 nusoap_xmlschema: done processing element twCena 2019-02-23 21:55:14.270405 nusoap_xmlschema: processing typed element klientId of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.270412 nusoap_xmlschema: add element klientId to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270423 nusoap_xmlschema: done processing element klientId 2019-02-23 21:55:14.270460 nusoap_xmlschema: processing typed element klientSymbol of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270473 nusoap_xmlschema: add element klientSymbol to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270490 nusoap_xmlschema: done processing element klientSymbol 2019-02-23 21:55:14.270510 nusoap_xmlschema: processing typed element uzytkownik of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270517 nusoap_xmlschema: add element uzytkownik to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270527 nusoap_xmlschema: done processing element uzytkownik 2019-02-23 21:55:14.270545 nusoap_xmlschema: processing typed element typ of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270552 nusoap_xmlschema: add element typ to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270561 nusoap_xmlschema: done processing element typ 2019-02-23 21:55:14.270579 nusoap_xmlschema: processing typed element uwagi of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270586 nusoap_xmlschema: add element uwagi to complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270595 nusoap_xmlschema: done processing element uwagi 2019-02-23 21:55:14.270608 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynku_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270660 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(8) { ["twId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(4) "twId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twNazwa"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(7) "twNazwa" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["twCena"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "twCena" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientId"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(8) "klientId" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["klientSymbol"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(12) "klientSymbol" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uzytkownik"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(10) "uzytkownik" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["typ"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(3) "typ" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["uwagi"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "0" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "uwagi" ["type"]=> string(39) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.270671 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.270685 nusoap_xmlschema: processing untyped element DodajBadanieRynkuResponse type _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270692 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResponse to elements array 2019-02-23 21:55:14.270711 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DodajBadanieRynkuResponse named _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270736 nusoap_xmlschema: processing typed element DodajBadanieRynkuResult of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:14.270743 nusoap_xmlschema: add element DodajBadanieRynkuResult to complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270753 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResult 2019-02-23 21:55:14.270765 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DodajBadanieRynkuResponse_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270780 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(1) { ["DodajBadanieRynkuResult"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(23) "DodajBadanieRynkuResult" ["type"]=> string(40) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.270789 nusoap_xmlschema: done processing element DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:55:14.270805 nusoap_xmlschema: processing typed element decimal of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:decimal 2019-02-23 21:55:14.270812 nusoap_xmlschema: add element decimal to elements array 2019-02-23 21:55:14.270835 nusoap_xmlschema: done processing element decimal 2019-02-23 21:55:14.270851 nusoap_xmlschema: processing untyped element DataTable type _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270858 nusoap_xmlschema: add element DataTable to elements array 2019-02-23 21:55:14.270871 nusoap_xmlschema: processing unnamed complexType for element DataTable named _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270899 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.270920 nusoap_xmlschema: do not have any logic to process element any 2019-02-23 21:55:14.270936 nusoap_xmlschema: done processing complexType _DataTable_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.270947 nusoap_xmlschema: array(4) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" } 2019-02-23 21:55:14.270957 nusoap_xmlschema: done processing element DataTable 2019-02-23 21:55:14.270974 nusoap_xmlschema: processing typed element string of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.270980 nusoap_xmlschema: add element string to elements array 2019-02-23 21:55:14.270991 nusoap_xmlschema: done processing element string 2019-02-23 21:55:14.271007 nusoap_xmlschema: processing typed element int of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int 2019-02-23 21:55:14.271015 nusoap_xmlschema: add element int to elements array 2019-02-23 21:55:14.271024 nusoap_xmlschema: done processing element int 2019-02-23 21:55:14.271041 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfCenyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.271048 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfCenyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.271057 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.271075 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.271081 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.271091 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.271108 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfDokumentyIdPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.271115 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfDokumentyIdPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.271124 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.271141 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPozycjaDokumentu of type http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.271148 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPozycjaDokumentu to elements array 2019-02-23 21:55:14.271157 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.271174 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfPlatnosc of type http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:14.271180 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfPlatnosc to elements array 2019-02-23 21:55:14.271190 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:14.271207 nusoap_xmlschema: processing typed element KhInfo of type http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:14.271213 nusoap_xmlschema: add element KhInfo to elements array 2019-02-23 21:55:14.271223 nusoap_xmlschema: done processing element KhInfo 2019-02-23 21:55:14.271239 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfReklamacjePaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.271246 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfReklamacjePaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.271256 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.271285 nusoap_xmlschema: processing typed element base64Binary of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:base64Binary 2019-02-23 21:55:14.271298 nusoap_xmlschema: add element base64Binary to elements array 2019-02-23 21:55:14.271318 nusoap_xmlschema: done processing element base64Binary 2019-02-23 21:55:14.271338 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfRealizacjaUmow of type http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.271345 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfRealizacjaUmow to elements array 2019-02-23 21:55:14.271355 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.271372 nusoap_xmlschema: processing typed element ArrayOfInfoTowarPaczka of type http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.271379 nusoap_xmlschema: add element ArrayOfInfoTowarPaczka to elements array 2019-02-23 21:55:14.271389 nusoap_xmlschema: done processing element ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.271405 nusoap_xmlschema: processing typed element boolean of type http://www.w3.org/2001/XMLSchema:boolean 2019-02-23 21:55:14.271411 nusoap_xmlschema: add element boolean to elements array 2019-02-23 21:55:14.271421 nusoap_xmlschema: done processing element boolean 2019-02-23 21:55:14.271439 wsdl: Parsing WSDL schema done 2019-02-23 21:55:14.271476 wsdl: msg WyliczCeneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.271505 wsdl: msg WyliczCeneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCeneResponse 2019-02-23 21:55:14.271532 wsdl: msg WyliczCene2SoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.271559 wsdl: msg WyliczCene2SoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCene2Response 2019-02-23 21:55:14.271585 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.271611 wsdl: msg WyliczCenyWalutaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WyliczCenyWalutaResponse 2019-02-23 21:55:14.271637 wsdl: msg PodajMagazynSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.271663 wsdl: msg PodajMagazynSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PodajMagazynResponse 2019-02-23 21:55:14.271689 wsdl: msg StanCentralaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.271714 wsdl: msg StanCentralaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCentralaResponse 2019-02-23 21:55:14.271740 wsdl: msg StanFiliaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFilia 2019-02-23 21:55:14.271765 wsdl: msg StanFiliaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanFiliaResponse 2019-02-23 21:55:14.271791 wsdl: msg StanInneSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInne 2019-02-23 21:55:14.271817 wsdl: msg StanInneSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanInneResponse 2019-02-23 21:55:14.271845 wsdl: msg StanCalySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCaly 2019-02-23 21:55:14.271871 wsdl: msg StanCalySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:StanCalyResponse 2019-02-23 21:55:14.271898 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.271924 wsdl: msg CenaDetalicznaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenaDetalicznaResponse 2019-02-23 21:55:14.271954 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.271980 wsdl: msg NazwaFSPAzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaFSPAzZKResponse 2019-02-23 21:55:14.272007 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.272033 wsdl: msg NazwaWZzZKSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:NazwaWZzZKResponse 2019-02-23 21:55:14.272058 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.272084 wsdl: msg WalutaAktualnyKursSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:WalutaAktualnyKursResponse 2019-02-23 21:55:14.272111 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.272137 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PunktyProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:14.272163 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.272188 wsdl: msg RankingProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RankingProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:14.272215 wsdl: msg ProduktyDniaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.272245 wsdl: msg ProduktyDniaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ProduktyDniaResponse 2019-02-23 21:55:14.272294 wsdl: msg DodajZamowienieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.272325 wsdl: msg DodajZamowienieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieResponse 2019-02-23 21:55:14.272352 wsdl: msg DodajPozycjeSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.272377 wsdl: msg DodajPozycjeSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeResponse 2019-02-23 21:55:14.272403 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.272438 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajZamowienieProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:14.272466 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.272492 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowySoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajPozycjeProgramLojalnosciowyResponse 2019-02-23 21:55:14.272519 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.272546 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.272573 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.272598 wsdl: msg DokumentyPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.272624 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.272650 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DokumentyIdPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.272681 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.272707 wsdl: msg PozycjeDokumentuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PozycjeDokumentuResponse 2019-02-23 21:55:14.272734 wsdl: msg PlatnosciSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Platnosci 2019-02-23 21:55:14.272759 wsdl: msg PlatnosciSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:PlatnosciResponse 2019-02-23 21:55:14.272785 wsdl: msg KontrahentInfoSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.272811 wsdl: msg KontrahentInfoSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:KontrahentInfoResponse 2019-02-23 21:55:14.272837 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.272862 wsdl: msg ReklamacjePaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ReklamacjePaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.272889 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.272915 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:CenyTowarowPaczkaTestResponse 2019-02-23 21:55:14.272957 wsdl: msg ZdjecieSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.272998 wsdl: msg ZdjecieSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:ZdjecieResponse 2019-02-23 21:55:14.273039 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.273066 wsdl: msg RealizacjeUmowSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:RealizacjeUmowResponse 2019-02-23 21:55:14.273092 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.273118 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:SprawdzIdKontrahentaResponse 2019-02-23 21:55:14.273144 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.273170 wsdl: msg InfoTowarPaczkaSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:InfoTowarPaczkaResponse 2019-02-23 21:55:14.273196 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapIn: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.273223 wsdl: msg DodajBadanieRynkuSoapOut: found part (with element) parameters: parameters,http://tempuri.org/:DodajBadanieRynkuResponse 2019-02-23 21:55:14.273251 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273268 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273294 wsdl: msg WyliczCeneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:14.273320 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273337 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273353 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273379 wsdl: msg WyliczCene2HttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:14.273404 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273601 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273619 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273636 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273665 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:14.273713 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273741 wsdl: msg PodajMagazynHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.273767 wsdl: msg StanCentralaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273793 wsdl: msg StanCentralaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.273818 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273835 wsdl: msg StanFiliaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273861 wsdl: msg StanFiliaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.273886 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273903 wsdl: msg StanInneHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273929 wsdl: msg StanInneHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.273955 wsdl: msg StanCalyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.273981 wsdl: msg StanCalyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.274007 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274032 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:14.274058 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274083 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.274109 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274134 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.274160 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274177 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274202 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:14.274228 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274254 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.274280 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274305 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:14.274330 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274356 wsdl: msg ProduktyDniaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:14.274386 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274403 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274420 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274442 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274459 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274476 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274492 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274518 wsdl: msg DodajZamowienieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.274544 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274561 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274578 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274603 wsdl: msg DodajPozycjeHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.274629 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274655 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.274681 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274697 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274714 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274739 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.274765 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274782 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274798 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274815 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274831 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274857 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.274882 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274899 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274924 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274956 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.274990 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.275022 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275039 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275055 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275072 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275097 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.275122 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275148 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.275173 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275191 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275207 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275223 wsdl: msg PlatnosciHttpGetIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275251 wsdl: msg PlatnosciHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:14.275277 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275302 wsdl: msg KontrahentInfoHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:14.275328 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275345 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275361 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275386 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.275412 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275434 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275452 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275469 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275486 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275511 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:14.275537 wsdl: msg ZdjecieHttpGetIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275562 wsdl: msg ZdjecieHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:55:14.275588 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275613 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.275638 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275669 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.275694 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275711 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275727 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275743 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275768 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.275794 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275811 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275828 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275845 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275862 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275878 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275895 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275911 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275937 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpGetOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:55:14.275963 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.275980 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276006 wsdl: msg WyliczCeneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:14.276031 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276048 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276064 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276090 wsdl: msg WyliczCene2HttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:14.276115 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) kh_id: kh_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276132 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) tw_id: tw_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276148 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) mag_id: mag_id,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276164 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276190 wsdl: msg WyliczCenyWalutaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:14.276215 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276240 wsdl: msg PodajMagazynHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.276290 wsdl: msg StanCentralaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276326 wsdl: msg StanCentralaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.276352 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276369 wsdl: msg StanFiliaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276394 wsdl: msg StanFiliaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.276419 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276442 wsdl: msg StanInneHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276468 wsdl: msg StanInneHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.276493 wsdl: msg StanCalyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276520 wsdl: msg StanCalyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.276545 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276571 wsdl: msg CenaDetalicznaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:14.276596 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276622 wsdl: msg NazwaFSPAzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.276648 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostIn: found part (with type) ZK_NrPelny: ZK_NrPelny,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276673 wsdl: msg NazwaWZzZKHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:string 2019-02-23 21:55:14.276699 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) kodWaluty: kodWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276716 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostIn: found part (with type) idBanku: idBanku,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276741 wsdl: msg WalutaAktualnyKursHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:decimal 2019-02-23 21:55:14.276767 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276793 wsdl: msg PunktyProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.276818 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276844 wsdl: msg RankingProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:14.276869 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostIn: found part (with type) dniWstecz: dniWstecz,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276895 wsdl: msg ProduktyDniaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:14.276920 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ext: idKh_ext,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276937 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idKh_ERP: idKh_ERP,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276954 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) idMag: idMag,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276970 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) typDok: typDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.276986 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277008 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) sklep: sklep,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277025 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostIn: found part (with type) waluta: waluta,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277050 wsdl: msg DodajZamowienieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.277075 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277092 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277109 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277134 wsdl: msg DodajPozycjeHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.277159 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277186 wsdl: msg DodajZamowienieProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.277211 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idNagl: idNagl,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277228 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) idTw: idTw,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277245 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostIn: found part (with type) ilosc: ilosc,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277295 wsdl: msg DodajPozycjeProgramLojalnosciowyHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.277326 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277344 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277360 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277376 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277393 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277418 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfCenyPaczka 2019-02-23 21:55:14.277450 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277467 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277483 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277499 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277525 wsdl: msg DokumentyPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.277550 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277568 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277584 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277600 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostIn: found part (with type) pozycjeDokumentu: pozycjeDokumentu,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277626 wsdl: msg DokumentyIdPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfDokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.277656 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostIn: found part (with type) idDok: idDok,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277682 wsdl: msg PozycjeDokumentuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPozycjaDokumentu 2019-02-23 21:55:14.277707 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277724 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277741 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277758 wsdl: msg PlatnosciHttpPostIn: found part (with type) status: status,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277784 wsdl: msg PlatnosciHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfPlatnosc 2019-02-23 21:55:14.277809 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277835 wsdl: msg KontrahentInfoHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:KhInfo 2019-02-23 21:55:14.277860 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277878 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataOd: dataOd,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277894 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostIn: found part (with type) dataDo: dataDo,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277919 wsdl: msg ReklamacjePaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.277953 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) listaId: listaId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.277985 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278012 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278029 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278045 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostIn: found part (with type) separator: separator,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278071 wsdl: msg CenyTowarowPaczkaTestHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:DataTable 2019-02-23 21:55:14.278096 wsdl: msg ZdjecieHttpPostIn: found part (with type) zdjId: zdjId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278122 wsdl: msg ZdjecieHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:base64Binary 2019-02-23 21:55:14.278148 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostIn: found part (with type) idKh: idKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278173 wsdl: msg RealizacjeUmowHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfRealizacjaUmow 2019-02-23 21:55:14.278198 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostIn: found part (with type) symbolKh: symbolKh,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278224 wsdl: msg SprawdzIdKontrahentaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:int 2019-02-23 21:55:14.278250 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) numer: numer,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278267 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) khId: khId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278283 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) magId: magId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278299 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostIn: found part (with type) symbolWaluty: symbolWaluty,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278330 wsdl: msg InfoTowarPaczkaHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:ArrayOfInfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.278357 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twId: twId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278374 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twNazwa: twNazwa,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278391 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) twCena: twCena,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278408 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientId: klientId,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278424 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) klientSymbol: klientSymbol,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278447 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uzytkownik: uzytkownik,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278465 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) typ: typ,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278481 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostIn: found part (with type) uwagi: uwagi,http://www.w3.org/2001/XMLSchema:string 2019-02-23 21:55:14.278507 wsdl: msg DodajBadanieRynkuHttpPostOut: found part (with element) Body: Body,http://tempuri.org/:boolean 2019-02-23 21:55:14.278533 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.278590 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.278640 wsdl: portType Service1Soap operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.278703 wsdl: portType Service1Soap operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.278765 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.278815 wsdl: portType Service1Soap operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:14.278862 wsdl: portType Service1Soap operation: StanInne 2019-02-23 21:55:14.278910 wsdl: portType Service1Soap operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:14.278961 wsdl: portType Service1Soap operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.279009 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.279057 wsdl: portType Service1Soap operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.279104 wsdl: portType Service1Soap operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.279151 wsdl: portType Service1Soap operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.279198 wsdl: portType Service1Soap operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.279245 wsdl: portType Service1Soap operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.279291 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.279338 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.279385 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.279438 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.279488 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.279537 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.279591 wsdl: portType Service1Soap operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.279647 wsdl: portType Service1Soap operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.279693 wsdl: portType Service1Soap operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:14.279739 wsdl: portType Service1Soap operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.279785 wsdl: portType Service1Soap operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.279830 wsdl: portType Service1Soap operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.279878 wsdl: portType Service1Soap operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.279949 wsdl: portType Service1Soap operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.280032 wsdl: portType Service1Soap operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.280079 wsdl: portType Service1Soap operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.280321 wsdl: portType Service1Soap operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.280379 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.280426 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.280481 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.280529 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.280575 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.280621 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:14.280670 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanInne 2019-02-23 21:55:14.280718 wsdl: portType Service1HttpGet operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:14.280765 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.280812 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.280859 wsdl: portType Service1HttpGet operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.280905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.280951 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.280999 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.281078 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.281129 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.281177 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.281224 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.281273 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.281321 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.281368 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.281420 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.281478 wsdl: portType Service1HttpGet operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.281525 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:14.281572 wsdl: portType Service1HttpGet operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.281618 wsdl: portType Service1HttpGet operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.281664 wsdl: portType Service1HttpGet operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.281712 wsdl: portType Service1HttpGet operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.281760 wsdl: portType Service1HttpGet operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.281811 wsdl: portType Service1HttpGet operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.281857 wsdl: portType Service1HttpGet operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.281905 wsdl: portType Service1HttpGet operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.281961 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.282010 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.282085 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.282137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.282183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.282230 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:14.282277 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanInne 2019-02-23 21:55:14.282324 wsdl: portType Service1HttpPost operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:14.282371 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.282417 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.282473 wsdl: portType Service1HttpPost operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.282519 wsdl: portType Service1HttpPost operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.282565 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.282612 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.282659 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.282705 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.282777 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.282841 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.282891 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.282939 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.282988 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.283040 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.283092 wsdl: portType Service1HttpPost operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.283137 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:14.283183 wsdl: portType Service1HttpPost operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.283229 wsdl: portType Service1HttpPost operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.283275 wsdl: portType Service1HttpPost operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.283323 wsdl: portType Service1HttpPost operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.283372 wsdl: portType Service1HttpPost operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.283426 wsdl: portType Service1HttpPost operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.283498 wsdl: portType Service1HttpPost operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.283574 wsdl: portType Service1HttpPost operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.283650 wsdl: current binding: Service1Soap of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:55:14.283677 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.283738 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.283790 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.283841 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.283894 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.283945 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:14.283996 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:14.284046 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:14.284097 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.284147 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.284197 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.284249 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.284299 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.284366 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.284419 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.284479 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.284532 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.284585 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.284651 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.284702 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.284783 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.284835 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.284886 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.284936 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:14.284986 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.285038 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.285117 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.285182 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.285234 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.285286 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.285339 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.285391 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.285458 wsdl: current binding: Service1Soap12 of portType: http://tempuri.org/:Service1Soap 2019-02-23 21:55:14.285687 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.285742 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.285796 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.285849 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.285902 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.285984 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:14.286039 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:14.286092 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:14.286145 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.286198 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.286250 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.286303 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.286355 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.286407 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.286467 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.286525 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.286577 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.286632 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.286686 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.286738 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.286790 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.286843 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.286895 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.286970 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:14.287033 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.287088 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.287142 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.287195 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.287247 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.287301 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.287353 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.287405 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.287471 wsdl: current binding: Service1HttpGet of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpGet 2019-02-23 21:55:14.287494 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.287543 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.287591 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.287638 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.287721 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.287771 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:14.287818 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:14.287865 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:14.287913 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.287960 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.288007 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.288055 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.288102 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.288151 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.288198 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.288246 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.288293 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.288341 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.288398 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.288469 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.288523 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.288570 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.288619 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.288666 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:14.288713 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.288765 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.288813 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.288860 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.288907 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.288955 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.289002 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.289051 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.289106 wsdl: current binding: Service1HttpPost of portType: http://tempuri.org/:Service1HttpPost 2019-02-23 21:55:14.289128 wsdl: current binding operation: WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.289178 wsdl: current binding operation: WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.289227 wsdl: current binding operation: WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.289276 wsdl: current binding operation: PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.289329 wsdl: current binding operation: StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.289378 wsdl: current binding operation: StanFilia 2019-02-23 21:55:14.289427 wsdl: current binding operation: StanInne 2019-02-23 21:55:14.289482 wsdl: current binding operation: StanCaly 2019-02-23 21:55:14.289532 wsdl: current binding operation: CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.289581 wsdl: current binding operation: NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.289631 wsdl: current binding operation: NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.289714 wsdl: current binding operation: WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.289766 wsdl: current binding operation: PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.289815 wsdl: current binding operation: RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.289871 wsdl: current binding operation: ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.289921 wsdl: current binding operation: DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.289970 wsdl: current binding operation: DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.290021 wsdl: current binding operation: DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.290071 wsdl: current binding operation: DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.290120 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.290169 wsdl: current binding operation: DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.290219 wsdl: current binding operation: DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.290268 wsdl: current binding operation: PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.290321 wsdl: current binding operation: Platnosci 2019-02-23 21:55:14.290371 wsdl: current binding operation: KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.290420 wsdl: current binding operation: ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.290477 wsdl: current binding operation: CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.290527 wsdl: current binding operation: Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.290576 wsdl: current binding operation: RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.290625 wsdl: current binding operation: SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.290674 wsdl: current binding operation: InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.290724 wsdl: current binding operation: DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.290776 wsdl: current service: Service1 2019-02-23 21:55:14.290800 wsdl: current port: Service1Soap 2019-02-23 21:55:14.290848 wsdl: current port: Service1Soap12 2019-02-23 21:55:14.290877 wsdl: current port: Service1HttpGet 2019-02-23 21:55:14.290904 wsdl: current port: Service1HttpPost 2019-02-23 21:55:14.290930 wsdl: Parsing WSDL done 2019-02-23 21:55:14.290954 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.290970 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.290979 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.290993 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.291004 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.291014 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:14.291023 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:14.291033 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:14.291041 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.291050 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.291059 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.291068 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.291076 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291085 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.291093 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.291103 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.291111 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.291119 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291128 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291136 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.291144 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.291152 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.291160 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.291168 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:14.291177 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.291184 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.291192 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.291201 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.291210 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.291218 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.291226 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.291234 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.291242 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.291251 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.291259 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.291268 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.291275 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.291292 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:14.291300 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:14.291308 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:14.291316 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.291323 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.291330 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.291338 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.291345 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291353 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.291360 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.291368 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.291375 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.291382 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291389 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291397 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.291404 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.291411 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.291418 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.291435 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:14.291443 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.291451 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.291458 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.291465 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.291473 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.291480 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.291487 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.291494 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.291502 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.291511 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.291520 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.291528 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.291535 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.291542 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:14.291550 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:14.291557 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:14.291564 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.291571 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.291578 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.291585 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.291592 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291600 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.291607 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.291615 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.291622 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.291629 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291635 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291642 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.291649 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.291656 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.291669 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.291676 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:14.291684 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.291691 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.291697 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.291704 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.291711 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.291718 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.291725 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.291731 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.291738 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene 2019-02-23 21:55:14.291746 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.291752 wsdl: post-parse data gathering for WyliczCenyWaluta 2019-02-23 21:55:14.291760 wsdl: post-parse data gathering for PodajMagazyn 2019-02-23 21:55:14.291767 wsdl: post-parse data gathering for StanCentrala 2019-02-23 21:55:14.291774 wsdl: post-parse data gathering for StanFilia 2019-02-23 21:55:14.291781 wsdl: post-parse data gathering for StanInne 2019-02-23 21:55:14.291788 wsdl: post-parse data gathering for StanCaly 2019-02-23 21:55:14.291795 wsdl: post-parse data gathering for CenaDetaliczna 2019-02-23 21:55:14.291802 wsdl: post-parse data gathering for NazwaFSPAzZK 2019-02-23 21:55:14.291809 wsdl: post-parse data gathering for NazwaWZzZK 2019-02-23 21:55:14.291828 wsdl: post-parse data gathering for WalutaAktualnyKurs 2019-02-23 21:55:14.291842 wsdl: post-parse data gathering for PunktyProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291876 wsdl: post-parse data gathering for RankingProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.291884 wsdl: post-parse data gathering for ProduktyDnia 2019-02-23 21:55:14.291891 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienie 2019-02-23 21:55:14.291898 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycje 2019-02-23 21:55:14.291905 wsdl: post-parse data gathering for DodajZamowienieProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291912 wsdl: post-parse data gathering for DodajPozycjeProgramLojalnosciowy 2019-02-23 21:55:14.291918 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczka 2019-02-23 21:55:14.291925 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyPaczka 2019-02-23 21:55:14.291932 wsdl: post-parse data gathering for DokumentyIdPaczka 2019-02-23 21:55:14.291938 wsdl: post-parse data gathering for PozycjeDokumentu 2019-02-23 21:55:14.291945 wsdl: post-parse data gathering for Platnosci 2019-02-23 21:55:14.291951 wsdl: post-parse data gathering for KontrahentInfo 2019-02-23 21:55:14.291958 wsdl: post-parse data gathering for ReklamacjePaczka 2019-02-23 21:55:14.291964 wsdl: post-parse data gathering for CenyTowarowPaczkaTest 2019-02-23 21:55:14.291970 wsdl: post-parse data gathering for Zdjecie 2019-02-23 21:55:14.291977 wsdl: post-parse data gathering for RealizacjeUmow 2019-02-23 21:55:14.291987 wsdl: post-parse data gathering for SprawdzIdKontrahenta 2019-02-23 21:55:14.291994 wsdl: post-parse data gathering for InfoTowarPaczka 2019-02-23 21:55:14.292000 wsdl: post-parse data gathering for DodajBadanieRynku 2019-02-23 21:55:14.292235 nusoap_client: checkWSDL 2019-02-23 21:55:14.292247 wsdl: getOperations for port '' bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:14.292252 wsdl: getOperations checking port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:14.292257 wsdl: getOperations found port Service1Soap bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/ 2019-02-23 21:55:14.292264 wsdl: getOperations checking port Service1Soap12 bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap12/ 2019-02-23 21:55:14.292268 wsdl: getOperations checking port Service1HttpGet bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:55:14.292273 wsdl: getOperations checking port Service1HttpPost bindingType http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/http/ 2019-02-23 21:55:14.292283 nusoap_client: got 32 operations from wsdl http://94.75.101.147:587/Service1.asmx?WSDL for binding type soap 2019-02-23 21:55:14.292292 nusoap_client: found operation opData=array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:55:14.292340 nusoap_client: serializing param array for WSDL operation WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.292348 wsdl: in serializeRPCParameters: operation=WyliczCene2, direction=input, XMLSchemaVersion=http://www.w3.org/2001/XMLSchema, bindingType=soap parameters=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179282" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:14.292367 wsdl: in serializeRPCParameters: opData: array(9) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["binding"]=> string(12) "Service1Soap" ["endpoint"]=> string(38) "http://94.75.101.147:587/Service1.asmx" ["soapAction"]=> string(30) "http://tempuri.org/WyliczCene2" ["style"]=> string(8) "document" ["input"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(17) "WyliczCene2SoapIn" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(32) "http://tempuri.org/:WyliczCene2^" } } ["output"]=> array(3) { ["use"]=> string(7) "literal" ["message"]=> string(18) "WyliczCene2SoapOut" ["parts"]=> array(1) { ["parameters"]=> string(40) "http://tempuri.org/:WyliczCene2Response^" } } ["transport"]=> string(36) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/http" ["documentation"]=> string(0) "" } 2019-02-23 21:55:14.292390 wsdl: have 1 part(s) to serialize using document/literal 2019-02-23 21:55:14.292397 wsdl: have 3 parameter(s) provided as arrayStruct to serialize 2019-02-23 21:55:14.292401 wsdl: check whether the caller has wrapped the parameters 2019-02-23 21:55:14.292405 wsdl: check whether caller's parameters match the wrapped ones 2019-02-23 21:55:14.292411 wsdl: in parametersMatchWrapped type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, parameters= array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179282" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:14.292422 wsdl: in parametersMatchWrapped: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:14.292435 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:14.292441 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:14.292455 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.292465 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found complexType _WyliczCene2_ContainedType 2019-02-23 21:55:14.292469 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found type for element WyliczCene2: 2019-02-23 21:55:14.292494 nusoap_xmlschema: array(5) { ["typeClass"]=> string(11) "complexType" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["simpleContent"]=> string(5) "false" ["compositor"]=> string(8) "sequence" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.292503 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:14.292512 wsdl: in parametersMatchWrapped: found typeDef= array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.292557 wsdl: in parametersMatchWrapped: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:55:14.292566 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named kh_id 2019-02-23 21:55:14.292570 wsdl: in parametersMatchWrapped: have parameter named tw_id 2019-02-23 21:55:14.292574 wsdl: in parametersMatchWrapped: do not have parameter named mag_id 2019-02-23 21:55:14.292578 wsdl: in parametersMatchWrapped: 1 parameter names match 3 wrapped parameter names 2019-02-23 21:55:14.292582 wsdl: wrap the parameters for the caller 2019-02-23 21:55:14.292588 wsdl: serializing part parameters of type http://tempuri.org/:WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:14.292592 wsdl: calling serializeType w/named param 2019-02-23 21:55:14.292599 wsdl: in serializeType: name=parameters, type=http://tempuri.org/:WyliczCene2^, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=array(3) { ["kh_id"]=> NULL ["tw_id"]=> string(6) "179282" ["mag_id"]=> NULL } 2019-02-23 21:55:14.292614 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: WyliczCene2^, http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:14.292622 wsdl: in getTypeDef: type=WyliczCene2^, ns=http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:14.292626 wsdl: in getTypeDef: have schema for namespace http://tempuri.org/ 2019-02-23 21:55:14.292633 nusoap_xmlschema: in getTypeDef, found element WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.292639 wsdl: in getTypeDef: found type WyliczCene2^ 2019-02-23 21:55:14.292643 wsdl: in serializeType: found typeDef typeDef=array(6) { ["name"]=> string(11) "WyliczCene2" ["form"]=> string(9) "qualified" ["type"]=> string(46) "http://tempuri.org/:_WyliczCene2_ContainedType" ["typeClass"]=> string(7) "element" ["phpType"]=> string(6) "struct" ["elements"]=> array(3) { ["kh_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "kh_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["tw_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(5) "tw_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } ["mag_id"]=> array(5) { ["minOccurs"]=> string(1) "1" ["maxOccurs"]=> string(1) "1" ["name"]=> string(6) "mag_id" ["type"]=> string(36) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int" ["form"]=> string(9) "qualified" } } } 2019-02-23 21:55:14.292666 wsdl: in serializeType: uqType: WyliczCene2, ns: http://tempuri.org/, phptype: struct, arrayType: 2019-02-23 21:55:14.292673 wsdl: serializeComplexTypeAttributes for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.292678 wsdl: no attributes to serialize for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.292683 wsdl: in serializeComplexTypeElements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.292687 wsdl: in serializeComplexTypeElements, serialize elements for XML Schema type http://tempuri.org/:WyliczCene2 2019-02-23 21:55:14.292700 wsdl: in serializeType: name=kh_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:55:14.292711 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:14.292715 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:14.292721 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:55:14.292727 wsdl: in serializeType: name=tw_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=string(6) "179282" 2019-02-23 21:55:14.292735 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:14.292739 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:14.292744 wsdl: in getTypeDef: type=int, ns=http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:14.292751 wsdl: in getTypeDef: do not have schema for namespace http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:14.292756 wsdl: in serializeType: returning: 179282 2019-02-23 21:55:14.292762 wsdl: in serializeType: name=mag_id, type=http://www.w3.org/2001/XMLSchema:int, use=literal, encodingStyle=, unqualified=qualified value=NULL 2019-02-23 21:55:14.292769 wsdl: in serializeType: got a prefixed type: int, http://www.w3.org/2001/XMLSchema 2019-02-23 21:55:14.292773 wsdl: in serializeType: type namespace indicates XML Schema or SOAP Encoding type 2019-02-23 21:55:14.292777 wsdl: in serializeType: returning: 2019-02-23 21:55:14.292782 wsdl: in serializeType: returning: 179282 2019-02-23 21:55:14.292786 wsdl: serializeRPCParameters returning: 179282 2019-02-23 21:55:14.293086 nusoap_client: In serializeEnvelope length=93 body (max 1000 characters)=179282 style=document use=literal encodingStyle= 2019-02-23 21:55:14.293093 nusoap_client: headers: bool(false) 2019-02-23 21:55:14.293100 nusoap_client: namespaces: array(1) { ["ns6970"]=> string(18) "http://tempuri.org" } 2019-02-23 21:55:14.293115 nusoap_client: endpoint=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx, soapAction=http://tempuri.org/WyliczCene2, namespace=http://tempuri.org, style=document, use=literal, encodingStyle= 2019-02-23 21:55:14.293121 nusoap_client: SOAP message length=457 contents (max 1000 bytes)=179282 2019-02-23 21:55:14.293131 nusoap_client: transporting via HTTP 2019-02-23 21:55:14.293212 nusoap_client: sending message, length=457 2019-02-23 21:55:14.293146 soap_transport_http: ctor url=http://94.75.101.147:587/Service1.asmx use_curl= curl_options: array(0) { } 2019-02-23 21:55:14.293158 soap_transport_http: parsed URL scheme = http 2019-02-23 21:55:14.293163 soap_transport_http: parsed URL host = 94.75.101.147 2019-02-23 21:55:14.293168 soap_transport_http: parsed URL port = 587 2019-02-23 21:55:14.293172 soap_transport_http: parsed URL path = /Service1.asmx 2019-02-23 21:55:14.293179 soap_transport_http: set header Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:14.293191 soap_transport_http: set header User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:14.293200 soap_transport_http: set header Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:55:14.293206 soap_transport_http: set header SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:55:14.293219 soap_transport_http: entered send() with data of length: 457 2019-02-23 21:55:14.293234 soap_transport_http: connect connection_timeout 0, response_timeout 30, scheme http, host 94.75.101.147, port 587 2019-02-23 21:55:14.293249 soap_transport_http: calling fsockopen with host 94.75.101.147 connection_timeout 0 2019-02-23 21:55:14.300915 soap_transport_http: set response timeout to 30 2019-02-23 21:55:14.300933 soap_transport_http: socket connected 2019-02-23 21:55:14.300944 soap_transport_http: set header Content-Length: 457 2019-02-23 21:55:14.300951 soap_transport_http: HTTP request: POST /Service1.asmx HTTP/1.0 2019-02-23 21:55:14.300956 soap_transport_http: HTTP header: Host: 94.75.101.147:587 2019-02-23 21:55:14.300962 soap_transport_http: HTTP header: User-Agent: NuSOAP/0.9.5 (1.123) 2019-02-23 21:55:14.300966 soap_transport_http: HTTP header: Content-Type: text/xml; charset=ISO-8859-1 2019-02-23 21:55:14.300970 soap_transport_http: HTTP header: SOAPAction: "http://tempuri.org/WyliczCene2" 2019-02-23 21:55:14.300974 soap_transport_http: HTTP header: Content-Length: 457 2019-02-23 21:55:14.301015 soap_transport_http: wrote data to socket, length = 659 2019-02-23 21:55:14.310145 soap_transport_http: read line of 36 bytes: HTTP/1.1 500 Internal Server Error 2019-02-23 21:55:14.310164 soap_transport_http: read line of 24 bytes: Cache-Control: private 2019-02-23 21:55:14.310170 soap_transport_http: read line of 39 bytes: Content-Type: text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:14.310175 soap_transport_http: read line of 27 bytes: Server: Microsoft-IIS/8.0 2019-02-23 21:55:14.310181 soap_transport_http: read line of 29 bytes: X-AspNet-Version: 4.0.30319 2019-02-23 21:55:14.310186 soap_transport_http: read line of 23 bytes: X-Powered-By: ASP.NET 2019-02-23 21:55:14.310192 soap_transport_http: read line of 63 bytes: Access-Control-Allow-Methods: GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS 2019-02-23 21:55:14.310197 soap_transport_http: read line of 32 bytes: Access-Control-Allow-Origin: * 2019-02-23 21:55:14.310202 soap_transport_http: read line of 77 bytes: Access-Control-Allow-Headers: Content-Type, Authorization, X-Requested-With 2019-02-23 21:55:14.310208 soap_transport_http: read line of 37 bytes: Date: Sat, 23 Feb 2019 20:55:08 GMT 2019-02-23 21:55:14.310214 soap_transport_http: read line of 19 bytes: Connection: close 2019-02-23 21:55:14.310219 soap_transport_http: read line of 22 bytes: Content-Length: 1499 2019-02-23 21:55:14.310224 soap_transport_http: read line of 2 bytes: 2019-02-23 21:55:14.310233 soap_transport_http: found end of headers after length 430 2019-02-23 21:55:14.310257 soap_transport_http: want to read content of length 1499 2019-02-23 21:55:14.310268 soap_transport_http: read buffer of 1499 bytes 2019-02-23 21:55:14.310286 soap_transport_http: read to EOF 2019-02-23 21:55:14.310291 soap_transport_http: read body of length 1499 2019-02-23 21:55:14.310296 soap_transport_http: received a total of 1929 bytes of data from server 2019-02-23 21:55:14.310341 soap_transport_http: closed socket 2019-02-23 21:55:14.310355 soap_transport_http: No Content-Encoding header 2019-02-23 21:55:14.310361 soap_transport_http: end of send() 2019-02-23 21:55:14.310386 nusoap_client: got response, length=1499 type=text/xml; charset=utf-8 2019-02-23 21:55:14.310393 nusoap_client: Entering parseResponse() for data of length 1499 headers: array(11) { ["cache-control"]=> string(7) "private" ["content-type"]=> string(23) "text/xml; charset=utf-8" ["server"]=> string(17) "Microsoft-IIS/8.0" ["x-aspnet-version"]=> string(9) "4.0.30319" ["x-powered-by"]=> string(7) "ASP.NET" ["access-control-allow-methods"]=> string(31) "GET, PUT, POST, DELETE, OPTIONS" ["access-control-allow-origin"]=> string(1) "*" ["access-control-allow-headers"]=> string(45) "Content-Type, Authorization, X-Requested-With" ["date"]=> string(29) "Sat, 23 Feb 2019 20:55:08 GMT" ["connection"]=> string(5) "close" ["content-length"]=> string(4) "1499" } 2019-02-23 21:55:14.310424 nusoap_client: Got response encoding: utf-8 2019-02-23 21:55:14.310442 nusoap_client: Use encoding: UTF-8 when creating nusoap_parser 2019-02-23 21:55:14.310467 nusoap_parser: Charset from HTTP Content-Type matches encoding from XML declaration 2019-02-23 21:55:14.310474 nusoap_parser: Entering nusoap_parser(), length=1499, encoding=UTF-8 2019-02-23 21:55:14.310581 nusoap_parser: found root struct Fault, pos 2 2019-02-23 21:55:14.310703 nusoap_parser: in buildVal() for Fault(pos 2) of type struct 2019-02-23 21:55:14.310715 nusoap_parser: in buildVal, there are children 2019-02-23 21:55:14.310730 nusoap_parser: in buildVal, adding Java Vector or generic compound type Fault 2019-02-23 21:55:14.310745 nusoap_parser: in buildVal, return: array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:55:14.310771 nusoap_parser: in nusoap_parser ctor, message: array(6) { [0]=> array(9) { ["pos"]=> int(0) ["children"]=> string(2) "|1" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(0) ["parent"]=> string(0) "" ["status"]=> string(8) "envelope" ["name"]=> string(8) "Envelope" ["attrs"]=> array(3) { ["xmlns:soap"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["xmlns:xsi"]=> string(41) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" ["xmlns:xsd"]=> string(32) "http://www.w3.org/2001/XMLSchema" } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [1]=> array(9) { ["pos"]=> int(1) ["children"]=> string(2) "|2" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(1) ["parent"]=> int(0) ["status"]=> string(4) "body" ["name"]=> string(4) "Body" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" } [2]=> array(11) { ["pos"]=> int(2) ["children"]=> string(6) "|3|4|5" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(2) ["parent"]=> int(1) ["type"]=> string(6) "struct" ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(5) "Fault" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } } [3]=> array(10) { ["pos"]=> int(3) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(11) "soap:Client" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(9) "faultcode" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(11) "soap:Client" } [4]=> array(10) { ["pos"]=> int(4) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(11) "faultstring" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" } [5]=> array(10) { ["pos"]=> int(5) ["children"]=> string(0) "" ["cdata"]=> string(0) "" ["depth"]=> int(3) ["parent"]=> int(2) ["status"]=> string(6) "method" ["name"]=> string(6) "detail" ["attrs"]=> array(0) { } ["namespace"]=> string(41) "http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" ["result"]=> &string(0) "" } } 2019-02-23 21:55:14.310827 nusoap_parser: parsed successfully, found root struct: 2 of name Fault 2019-02-23 21:55:14.310857 nusoap_client: sent message successfully and got a(n) array return=array(3) { ["faultcode"]=> &string(11) "soap:Client" ["faultstring"]=> &string(1120) "System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()" ["detail"]=> &string(0) "" } 2019-02-23 21:55:14.310869 nusoap_client: got fault 2019-02-23 21:55:14.310877 nusoap_client: faultcode = soap:Client
2019-02-23 21:55:14.310882 nusoap_client: faultstring = System.Web.Services.Protocols.SoapException: Serwer nie mo?e odczyta? ??dania. ---> System.InvalidOperationException: Dokument XML zawiera b??d (1, 379). ---> System.FormatException: Nieprawid?owy format ci?gu wej?ciowego. w System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) w System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) w Microsoft.Xml.Serialization.GeneratedAssembly.XmlSerializationReader1.Read13_WyliczCene2() w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Xml.Serialization.XmlSerializer.Deserialize(XmlReader xmlReader, String encodingStyle, XmlDeserializationEvents events) w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() --- Koniec ?ladu stosu wyj?tkw wewn?trznych --- w System.Web.Services.Protocols.SoapServerProtocol.ReadParameters() w System.Web.Services.Protocols.WebServiceHandler.CoreProcessRequest()
2019-02-23 21:55:14.310886 nusoap_client: detail =